Kwartierstaat van Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) Gottschalk [3007G]

Generatie 1 (proband)

3007hilgottschalkin1934__2_.jpg 3007a.jpg 3007albcuypstraat58.jpg 3007albertcuypstraat_-_kopie.jpg 3007hil_jo_loes1929.jpg 3007_1_.jpg
1 3007HilGottschalkin1934 (2)
2 3007a
3 3007AlbCuypstraat58
4 3007AlbertCuypstraat - kopie
5 3007hil jo loes1929
6 3007(1)
3007hilenfamilie1929.jpg 3007ma90jaar.jpg 3007_2_.jpg 3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca._1906.jpg 1629_3007trouwboekjepa_maengelenberg1.jpg 3007b.jpg
7 3007hilenfamilie1929
8 3007ma90jaar
9 3007(2)
10 3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca. 1906
11 1629#3007TrouwboekjePa&MaEngelenberg1
12 3007b
3007ba.jpg 3007hilgottschalk__2__-_kopie_-_kopie.jpg 3007hilgottschalk_1__-_kopie.jpg 3007hilgottschalkarchiefkaart.jpg 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart.jpg 3007hilgottschalk.jpg
13 3007ba
14 3007HilGottschalk (2) - kopie - kopie
15 3007HilGottschalk(1) - kopie
16 3007hilgottschalkarchiefkaart
17 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart
18 3007HilGottschalk
4f_paengelenberg.jpg 1629a.jpg 1629kareljohannesengelenberggeb.jpg 1629_quellijnstraat15.jpg 1629ulodiplomakarel.jpg 1629timmermanopleidingkarel.jpg
19 4F#PaEngelenberg
20 1629a
21 1629kareljohannesengelenberggeb
22 1629#Quellijnstraat15
23 1629UlodiplomaKarel
24 1629TimmermanopleidingKarel
1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79_81_83.jpg 1629kjengelenberg_schoo_1929.jpg 1629industrieschoolkarel.jpg 1629industrieschoolmts.jpg 1629_3007verlovingkarelhil.jpg 1629verlovingkarelenhil29apr1934.jpg
25 1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79 81 83
26 1629kjengelenberg schoo 1929
27 1629IndustrieschoolKarel
28 1629industrieschoolmts
29 1629#3007Verlovingkarelhil1934
30 1629verlovingkarelenhil29apr1934
1629makelaardiplomakarel.jpg 1629_3007trouwkaartkarelhil.jpg 1629_1_.jpg 3007_1629huwelijkkarel_en_hil.jpg 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5.jpg 1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938.jpg
31 1629makelaardiplomakarel
32 1629#3007Trouwkaartkarelhil
33 1629(1)
34 3007 1629huwelijkkarel en hil-de Roode Leeuwe
35 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5
36 1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938
1629_3007huwvoorwkarelengelenberg_hilgottschalk1938_7pag.jpg 1629_3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg_hilgottschalk.jpg 1629kareljohannesengelenberggezinskaart.jpg 1629kuinderstraat20_1hoog.jpg 1629ruysdaelkade70onderhuis.jpg 1629ruysdaelkademeto.a79_1977.jpg
37 1629 3007huwvoorwkarelengelenberg hilgottschalk1938 7pag
38 1629 3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg hilgottschalk
39 1629kareljohannesengelenberggezinskaart
40 1629Kuinderstraat20-1hoog
41 1629ruysdaelkade70onderhuis
42 1629Ruysdaelkademeto.a79=1977
1629ruysdaelkade79onderhuis.jpg 1629karelengelberg1elustrum.jpg 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei_1942.jpg 1629rustenburgerstraat46hswoningkaart.jpg 1629rustenburgerstraat46-_gestut_fotouit1966_-_kopie.jpg 1629rustenburgerstraat46_gestut__naastkroon_1967_-_kopie.jpg
43 1629Ruysdaelkade79onderhuis
44 1629karelengelberg1elustrum-Ruysdaelkade79onderhuis
45 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei 1942
46 1629rustenburgerstraat46hswoningkaart
47 1629Rustenburgerstraat46-(gestut)fotouit1966 - kopie
48 1629Rustenburgerstraat46(gestut)(naastKroon)1967 - kopie
1629woningkaartbiesboschstraat21huis.jpg 1629_25jrhuw.karelengelenberg_hilgottschalk1963.jpg 1629_25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963_-_kopie.jpg 1629c.jpg 1629_3007_1967_paenmae.jpg 1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015.jpg
49 1629WoningkaartBiesboschstraat21huis
50 1629 25jrhuw.karelengelenberg hilgottschalk1963
51 1629#25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963 - kopie
52 1629c-ca.1965
53 1629#3007(1967)PaenMaE-1968
54 1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015
1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015.jpg 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart.jpg 1629karelengelenberg1.jpg 1629overlijdensaktepaengelenberg.jpg 1629karelengelenberg.jpg 1629_bloemengrafpaengelenberg1.jpg
55 1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015
56 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart
57 1629KarelEngelenberg1
58 1629OverlijdensaktePaEngelenberg
59 1629KarelEngelenberg
60 1629#BloemenGrafPaEngelenberg1
1 Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) Gottschalk [3007G] (afb. 1 t/m 18), geboren op 07-11-1907 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 22, folio 76].
Notitie bij de geboorte van Hil: Zie Geboorteakte
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Paspoort
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Persoonskaart WOII
Hil is overleden op 08-05-2001 om 14:00 in Uithoorn (NH), 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hil: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Hil: Zie archiefkaart

Opleiding: Mulo (St.Joannes-Gesticht), Rustenburgerstraat 162 (St. Johannes school)

Zie bij Teksten diverse Rapporten van School.
Adressen:
vanaf 07-11-1907     Albert Cuijpstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-09-1908     Eerste van der Helststraat 68, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1911     Eerste Jan Steenstraat 65, 2e etage, Amsterdam (NH)
12-1912     Hobbemakade 147, derde etage, Amsterdam (NH)
van 27-01-1928 tot 1934     Noorder Amstellaan (nu Churchillaan) 151 3e etage, Amsterdam (NH)
van 22-01-1934 tot 1938     Noorder-Amstellaan 58 -1 hoog (nu Churchilllaan), Amsterdam (NH)
van 1938 tot 1950     Kuinderstraat 20 1 hoog, Amsterdam (NH)
van 05-1950 tot ±1990     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
van ±1990 tot 1998     Prinsenhofje 117, Uithoorn (NH)
van 1998 tot 2001     Bej. huis Het Hoge Heem, De Merodelaan 2, Uithoorn (NH)
Beroep:
van 1925 tot 1937     Administratief medewerkster op een advocatenkantoor
Religie:
Rooms katholiek
Hil trouwde, 30 jaar oud, op 29-06-1938 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25] met Karel, Johannes Engelenberg [1629E] (afb. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 en 60), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hil en Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Jo Gottschalk (1906-2002) [zie 2,I] [broer bruid] en Samuel, Jacobus, Marie (Ko) Engelenberg (1906-1983) [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-06-1938 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Hil en Karel,: Zie Aktes, Huwelijk: Trouwboekje en HuwelijksakteVerlovingsdatum: Zondag 29 april 1934
Receptiealbum: Verloving/Huwelijk/25-jarig Huwelijk in bezit.

Zie Teksten: Reserveringskaart terugreis huwelijksreis, 9 juli 1938 van Basel.
Zij waren op huwelijksreis naar Zwitserland. Hotel Rössli in Lungern.
Zie Teksten: De huwelijkse voorwaarden tussen Karel Hil, juni 1938.

Hillegonda en Karel waren(zonder dat zij dat zelf ooit geweten hebben) achter/achter neef/nicht van elkaar. Zij hebben een gezamelijke Betovergrootvader/moeder(F.Köller en A. Ebber(t)s).
Zij verloofden zich 29 april 1934 (foto aanwezig).
Ma had voor Pa een relatie gehad met iemand uit Bergen (NH) (Foto praalwagen?)
Karel, is geboren op 10-01-1912 om 01:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/39, akte 463], zoon van Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1676E] en Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E]. Bij de geboorteaangifte van Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Soest (geb. 1885) en Everardus, Theodorus Lobrij (geb. 1888).
Notitie bij de geboorte van Karel,: De feitelijke geboortedatum is 9 januari 1912. Doordat zijn vader te laat bij de burgelijkse stand was, heeft hij om een boete te vermijden 10 januari als geboortedag opgegeven.
Karel, is overleden op 26-09-1981 in Amsterdam (NH), 69 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1981 in Begraafplaats Zorgvliet.
Notitie bij overlijden van Karel,: Overleden in het Wilhelminagasthuis, Amsterdam aan een herseninfarct (Beroerte)

Zie Aktes, Overlijden: Aangifte
Zie Advertentie: Overlijdensadvertentie
Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Karel,: Zie Gezinskaart, archiefkaart

Opleiding: Ulo met diploma op 16 juli 1927.
Opleiding timmerman (Ambachtsschool Concordia Inter Nos) afgerond 13 juli 1929.
Middelbaar technische school (Industrieschool) afgerond 11 april 1933.
Opleiding tot Makelaar afgerond in 1936 en in dat jaar beëdigd.

In 1936 is hij zijn aannemingsbedrijf/makelaar begonnen(hij was in 1936 beëdigd).
Zijn eerste werkplaats was Ruysdaelkade 79 onderhuis, vanaf 1 febr. 1949 Rustenburgerstraat 46

Zie Teksten over veiling onr.goed in opdracht van makelaar K.J. Engelenberg

Karel heeft de Vrijwilligersmedaille Openbare orde en Veiligheid ontvangen (Patriae servire libertas).

Het huwelijk is gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Eerste pag. afgebeeld, Zie teksten
Adressen:
van 1912 tot 1938     Zie adressen bij Vader (676)
van 30-06-1938 tot 10-06-1950     Kuinderstraat 20 eerste etage, Amsterdam (NH)
vanaf 10-06-1950     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
Beroep:
vanaf 12-05-1936     Timmerman, Aannemer, Makelaar (Werkplaats aan de Ruysdaelkade 79 onderhuis (zie 2 foto’s) en per 1 febr.1949 in de Rustenburgerstraat 46 (zie 2 fotos).)
Religie:
Rooms katholiek geworden op 14 jarige leeftijd
Getuige bij:
20-05-1937     huwelijk Samuel, Jacobus, Marie (Ko) Engelenberg (1906-1983) en Christina, Petronella (Stien) Dorenstouter (1906-1997)    [broer bruidegom]   [bron: reg.14/48]

Generatie 2 (ouders)

3008e.jpg 3008a.jpg 3008_105063opaenomagottschalk_broekman1929.jpg 8_3008opagottschalk_105063gelisbroekman.jpg 3008d.jpg 3008_3_.jpg
61 3008e
62 3008a
63 3008 105063opaenomagottschalk broekman1929
64 8#3008OpaGottschalk#105063GElisBroekman
65 3008d
66 3008(3)
3008doopakte.jpg 3008c.jpg 3008jacobgottschalkmilitie.jpg 3008jacobgottschalkmilitie_2.jpg 3008jacobgottschalk_elisabethbroekmanondertrouw.jpg 3008jacobgottschalk_liesbroekmanhuw.jpg
67 3008Doopakte
68 3008c
69 3008jacobgottschalkmilitie
70 3008jacobgottschalkmilitie 2
71 3008jacobgottschalk#elisabethbroekmanondertrouw
72 3008jacobgottschalk#LiesBroekmanhuw
3008_p01.jpg 3008opagottschalk.jpg 3008jacobgottschalk_geb.1875__105063ggedicht25jrhuwpag1.jpg 3008jacobgottschalk_geb.1875__105063ggedicht25jrhuwpag1a.jpg 3008jacobgottschalk_geb.1875__105063ggedicht25jrhuwpag2.jpg 3008jacobgottschalk35jrhuw1940.jpg
73 3008 p01
74 3008OpaGottschalk
75 3008JacobGottschalk(geb.1875)#105063GGedicht25jrhuwpag1
76 3008JacobGottschalk(geb.1875)#105063GGedicht25jrhuwpag1a
77 3008JacobGottschalk(geb.1875)#105063GGedicht25jrhuwpag2
78 3008jacobgottschalk35jrhuw1940
3008b.jpg 3008_4_.jpg 3008.jpg 3008_rozenstraat74_82_1950_.jpg
79 3008b
80 3008(4)
81 3008
82 3008#Rozenstraat74-82(1950)
2 Jacob Gottschalk [3008G] (afb. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 en 82), geboren op 11-06-1875 om 23:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A’dam reg.4/166]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1875. Hij is gedoopt op 04-07-1875 in Amsterdam (NH), Westerkerk (2x zie not.).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteregistratie en Akte
Jacob is overleden op 30-10-1946 om 14:15 in Amsterdam (NH), 71 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 11/95]. Hij is begraven op 04-11-1946 in Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij overlijden van Jacob: Zie Bidprentje en Overlijdensakte
Notitie bij Jacob: Zie Gezinskaart Gem. Arch. A’dam (Inv. Wet), Archiefkaart, Militiedocument

Kenmerken uit het Militieregister:
Lengte 154 cm (afgekeurd te klein)
Voorhoofd: Laag
Aangezicht: Lang
Ogen: Bruin
Mond: Gewoon
Kin: Rond
Haar: Bruin
Wenkbrauwen: Bruin

Hij bezocht in 1889 een Openbare Lagere School (2e klas) in Amsterdam. Hij ontving een bewijs van goed gedrag (Zie teksten).

Hij is overgestapt naar het katholieke geloof en op 17 december 1903 RK gedoopt in de Willibrorduskerk, Amsterdam. Hij deed op 26 december 1903 1e H. Communie en 19 februari 1904 Plechtige H.Communie. Zijn RK geloofsbelijdenis zal dus te maken hebben met zijn in die tijd ontmoette toekomstige echtgenote.
HIERVOOR WAREN DE VOOROUDERS NED. HERVORMD, VANAF NU ZIJN DE NAZATEN ROOMS KATHOLIEK.

In 1917 is Jacob ruim 11 maanden ernstig ziek geweest. Hij heeft daarvoor enige tijd in het ziekenhuis gelegen en het ternauwernood overleefd.
Na een operatieve ingreep was het gevaar geweken. Details over het ziektebeeld zijn niet bekend.

Jacob had suikerziekte en was op het laatst nagenoeg blind als gevolg van de suikerziekte.
Retinopathie (slechtziendheid/blindheid) ten gevolge van diabetes.
Had weinig vertrouwen in het pas ontdekte medicijn "insuline". Overleed na een lijden van 14 jaar.

Zie Teksten (o.a Courant De R.K. Volksbonder) en detailtekening van geboortehuis.

Het paar vierde op 10 augustus 1930 hun 25 jarig huwelijk. Er werd een levensverhaal in dichtvorm voorgedragen (zie ook Menukaart met genodigden), Teksten.
Genodigden: Het gouden bruidspaar: Jacob Gottschalk en Lies Broekman, Gon (Hillegonda) Gottschalk, Catharina Carels-Maurer en Kornelis Carels, Frans Hesse en Wies Broekman, Maria Broekman en Cornelis Veltman, Ernest Broekman, Bets Carels-NN, Sjaak Gottschalk en Jo Lazarum, Joke Carels (Tante Joke), Jo (Oom Jo) Gottschalk, Lous Gottschalk

Enkele punten:
Jacob en Lies deden aan amateurtoneel. Daar hebben zij elkaar ontmoet en sprong de "vonk"over (o.a in Rooie Sander, Jacob als knecht en Lies als kasteleinsdochter).
Zijn middelvinger was niet 100% bruikbaar (geblesseerd).
Adressen:
vanaf 1875     Rozenstraat 74
van 08-1876 tot 05-1877     Westerstraat 73, Amsterdam (NH)
vanaf 22-05-1893     Govert Flinckstraat 120, Amsterdam (NH)
vanaf 24-08-1897     Eerste Jan Steenstraat 39, Amsterdam
vanaf 09-11-1898     Eerste Jan Steenstraat 113, 2e etage, Amsterdam (NH)
vanaf 27-02-1906     Albert Cuijpstraat 58- 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-09-1908     Eerste van der Helststraat 68, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1911     Eerste Jan Steenstraat 65, 2e etage, Amsterdam (NH)
12-1912     Hobbemakade 147, derde etage, Amsterdam (NH)
vanaf 27-01-1928     Noorder Amstellaan 151, 3 hoog (nu Churchillaan), Amsterdam (NH)
vanaf 22-01-1934     Noorder Amstellaan 58, eerste etage, Amsterdam (NH)
van 25-08-1939 tot 1946     IJselstraat 77, 2e verd., Amsterdam (NH) (Begane grond was een bakkerij, een stenen stoep en dan 1 verd.hoger.)
Beroepen:
vanaf 1895     Diamantbewerker
vanaf 1905     Kok
van 21-02-1910 tot 02-1935     Bezoldigd bestuurder (secretaris) van de R.K. Volksbond (Orgaan van de Centrale van de R.K. Arbeidersbeweging)
Religie:
Hervormd en vanaf 17-12-1903 Rooms katholiek
Jacob begon een relatie (1) met Carolina Jonkers [105253G] (1869-1895).
Hij trouwde (2), 30 jaar oud, op 09-08-1905 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A´dam reg. 2F, fol. 17v] met de 29-jarige Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G] (zie 3 hieronder). Jacob en Lies gingen op 27-07-1905 in Amsterdam (NH) in ondertrouw [bron: Kerk H.H. Nicolaas en Barbara (De Liefde), Bilderdijkstraat, Amsterdam]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Lies waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout (1865-1927) [zwager bruidegom], Cornelis, Johannes Veltman (1870-1944) [zie 6,I] [zwager bruid], Ernest Broekman (1877-1957) [zie 6,IV] [broer bruid] en Frans Hesse (1877-1968) [zie 6,V]. Het kerkelijk huwelijk tussen Lies en Jacob vond plaats op 10-08-1905 in Parochiekerk van de H.H.Nicolaas en Barbara (De Liefde), Bilderdijkstraat, Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Lies: Zie Huwelijksakte
Zie Ondertrouwkaart, akte en Menu en Kaart bij 25 jarig huwelijk
Zie bij Teksten het gedicht uitgesproken bij hun 25jr. huwlijk.
105063.jpg 105063a.jpg 105063elisabethfrederiquejeannebroekmangeboorte.jpg 105063gdoop_onder_jurk.jpg 105063gdoopjurk.jpg 3008_105063gondertrouw.jpg
83 105063
84 105063a
85 105063elisabethfrederiquejeannebroekmangeboorte
86 105063GDoop(onder)jurk
87 105063GDoopjurk
88 3008#105063GOndertrouw
105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_eerstehcomm.jpg 105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_prijs_2_.jpg 105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_prijs.jpg 105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_schoolrapport.jpg 105063g_p01.jpg 105063b.jpg
89 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)EersteHComm
90 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)Prijs(2)
91 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)Prijs
92 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)Schoolrapport
93 105063G p01
94 105063b
105063egbroekman1.jpg 105063elisabethbroekmanoverlijden.jpg.jpg
95 105063EGBroekman1
96 105063elisabethbroekmanoverlijden.jpg
3 Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G] (afb. 83 t/m 96), geboren op 15-03-1876 in Schaerbeek (B).
Notitie bij de geboorte van Lies: Zie Geboorteakte
Lies is overleden op 14-12-1957 om 01:15 in Amsterdam (NH), 81 jaar oud (oorzaak: Hartstilstand) [bron: 15/55v]. Zij is begraven op 17-12-1957 in Begraafplaats St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Lies: Overleden aan een Hartstilstand in de nacht in het St. Bernardus tehuis in Amsterdam.
Zie overlijdensakte, overlijdenskaart, bidprentje
Notitie bij Lies: Zie Archiefkaart

Poezie Album van Elisabeth aanwezig, zie fotomateriaal.

2 augustus 1888 ontving zij op het Instituut St. Antoine, Classe Joseph, 5e klas (Franstalig) een prijs voor rekenvaardigheid. Van dezelfde datum is haar schoolrapport.

Eerste H. communie 11-5-1887 (zie teksten)

Goed gedrag plaatjes (2x)
Adressen:
(Zie voor de adressen tijdens haar huwelijk bij haar echtgenoot Jacob)
vanaf 15-03-1876     Schaerbeek (B)
vanaf 06-1884     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam (NH)
vanaf 06-1884     Noordermarkt 29 achterkamer, Amsterdam (NH)
vanaf 18-05-1892     Gerard Doustraat 3, Amsterdam (NH)
vanaf 09-12-1892     O.Z. Voorburgwal 210, Amsterdam (NH)
vanaf 08-06-1893     Agnietenstraat 9, B 5-30, Amsterdam (NH)
vanaf 09-05-1894     Leidschekruisstraat 41, CG 262-188, Amsterdam (NH)
vanaf 23-10-1894     Jac. van Lennepkade 56, Amsterdam (NH)
vanaf 1905     Jac. v. Lennekade 56, Amsterdam (NH)
van 09-08-1954 tot 14-12-1957     Nwe Passeerdersstraat 2, Huize St. Bernardus, Amsterdam (NH) (Huize St. Bernardus)
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
3_ma_jo_en_loes_11juni1910.jpg 3010_3012loesenjogottschalkin1929.jpg 8a_3010trouwfotojojoke1933.jpg 3010_1_.jpg 3008doopaktejacobgottschalk_geb.1875_.jpg 3010st.vincentiusburgerschool.jpg
97 3#Ma,Jo en Loes 11juni1910
98 3010 3012loesenjogottschalkin1929
99 8A#3010TrouwfotoJoJoke1933
100 3010(1)
101 3008DoopakteJacobGottschalk(geb.1875)
102 3010St.VincentiusBurgerschool
3010johannesbernardusfranciscusgottschalk_johannaantoniacarelshuwelijk.jpg 3010ordeoranjenaussau.jpg 3010johannesbernardusfranciscusgottschalkonderscheiding.jpg 3010johannesbernardusfranciscusgottschalkarchiefkaart.jpg 3010jogottschalk.jpg 3010jogottschalkgrafzerk.jpg
103 3010johannesbernardusfranciscusgottschalk johannaantoniacarelshuwelijk
104 3010OrdeOranjeNaussau
105 3010JohannesBernardusfranciscusGottschalkonderscheiding
106 3010johannesbernardusfranciscusgottschalkarchiefkaart
107 3010JoGottschalk
108 3010jogottschalkgrafzerk
105071g.jpg 105071johannaantoniacarelsgeboorte.jpg 105071johannaantoniaaarelsplechtigigecommunie.jpg 105071gjokecarels.jpg
109 105071G
110 105071johannaantoniacarelsgeboorte
111 105071johannaantoniaaarelsplechtigigecommunie
112 105071GJokeCarels
I. Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) Gottschalk [3010G] (afb. 97 t/m 108), geboren op 22-09-1906 om 11:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A A. A’dam, reg.20, 19v].
Notitie bij de geboorte van Jo: Zie Geboorteakte
Jo is overleden op 26-10-2002 in Leiden (ZH), 96 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30-10-2002 in Lisse, Agathakerk.
Notitie bij overlijden van Jo: Zie Overlijdenskaart, grarfzerk
Notitie bij Jo: Gezinskaart Gem. Arch. A’dam, Archiefkaart

Hij bezocht de St. Vincentius Burgerschool te Amsterdam, Stadhouderskade 60. (zie afbeelding van het pand in ca. 2000)
Er zijn 2 bewijzen van goed gedrag en vlijt afgegeven op deze school (zie teksten) in de 2e en de 4e klas.
Diploma Godsdienstonderricht (zie teksten)
Plechtige H. Communie 17-4-1917 (zie teksten)
Diploma Congregatie 17-8-1919 (zie teksten)
Adressen:
vanaf 22-09-1906     Alb. Cuypstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
van 10-1906 tot 1933     Zie voor de woonadressen vóór zijn huwelijk bij zijn zuster Hil
van 09-08-1933 tot 1934     Amstelkade 43 - 2 hoog, Amsterdam (NH)
van 1934 tot 24-05-1959     Hunzestraat 2e etage, 133, Amsterdam (NH)
van 25-05-1959 tot 1972     Michelangelostraat 55, Amsterdam (NH)
vanaf 06-12-1976     Serviceflat Swaenendreef, Marconilaan 103, Lisse (ZH)
Beroep:
Adjunct-directeur bij de Ned. Kredietverzekeringsmaatschappij, Amsterdam
Religie:
Rooms katholiek
Getuige bij:
26-07-1933     huwelijk Frans Steenman (1909-1994) en Loes Gottschalk (1909-1983) [zie 2,III]    [broer bruid]   [bron: 3D/19v]
29-06-1938     huwelijk Karel, Johannes Engelenberg (1912-1981) en Hil Gottschalk (1907-2001) [zie 1]    [broer bruid]   [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25]
Jo trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1933 in Amsterdam (NH) [bron: 3D/36v] met Johanna, Antonia (Joke) Carels [105071G] (afb. 109 t/m 112), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jo en Joke waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob, Johannes (Jacques) Gottschalk (1895-1953) [broer bruidegom] en Willem, Izaac (Wim) Carels (geb. 1898) [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-08-1933 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Jo en Joke: Verloving 2 maart 1930
Zie huwelijksakte
Het huwelijk vond 9 augustus 1933 plaats. Exact 28 jaar eerder huwden de vader/moeder van Johannes, Bernardus, Franciscus op 9 augutus 1905
Joke is geboren op 03-09-1906 om 06:30 in Bergen op Zoom (NB), dochter van Kornelis, Willem Carels [106585G] en Catharina, Johanna (Joke) Maurer [104035G]. Bij de geboorteaangifte van Joke waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Egeraat (geb. 1862) en Adrianus van der Boom (geb. 1875).
Notitie bij de geboorte van Joke: Zie Geboorteakte
Joke is overleden op 30-05-1995 in Lisse (ZH), 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op 03-06-1995 in Leiden (ZH).
Notitie bij overlijden van Joke: Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Joke: Plechtige H. Communie 10 april 1918, Bergen op Zoom (zie teksten)

Joke(van1906) is vernoemd naar haar moeder: tweede echtgenote Catharina, Johanna Maurer (ook een Joke),omdat zij de zorg voor de kinderen uit haar vaders eerste huwelijk(met Geertruida Marchand) op zich had genomen
Adres:
tot 1995     Serviceflat Swanenendreef, Marconilaan 103
2161CG Lisse (ZH), 2161CG Lisse (ZH)
II. Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) Gottschalk [3007G], geboren op 07-11-1907 in Amsterdam (NH) (zie 1).
3012loesgottschalk1910.jpg 3012loesgottschalk1930.jpg 7_3012loesgottschalk_franssteenmanhuw.jpg 7_3012loesgottschalk_franssteenmanhuw26juli1933.jpg 7h_trouwtanteloes_franssteenmanbruidsm.hil_en_joke.jpg 3012.jpg
113 3012loesgottschalk1910
114 3012loesgottschalk1930
115 7#3012loesGottschalk#franssteenmanhuw
116 7#3012loesgottschalk#franssteenmanhuw26juli1933
117 7H#TrouwTanteLoes#franssteenmanbruidsm.hil en joke
118 3012getuigschrift
3012louisemarieaugustinegottschalkgeboorte.jpg 3012louisemariaaugustinegottschalk_franciscusadrianussteenmanhuwelijk.jpg 3012getuigschrift.jpg 3012louisemariaugustinegottschalkarchiefkaart.jpg 3012waalstraat4.jpg 105325franssteenman.jpg
119 3012louisemarieaugustinegottschalkgeboorte
120 3012louisemariaaugustinegottschalk franciscusadrianussteenmanhuwelijk
121 3012getuigschrift
122 3012louisemariaugustinegottschalkarchiefkaart
123 3012Waalstraat4
124 105325franssteenman
105325g.jpg 105325franciscussteeenmanca.1984.jpg 105325franciscusadrianussteenmangeboorte.jpg.jpg 105325vliegbewijssteenman.jpg 105325vliegbewijssteenman1.jpg 105325franssteenmanarchiefkaart.jpg
125 105325G
126 105325franciscussteeenmanca.1984
127 105325franciscusadrianussteenmangeboorte.jpg
128 105325vliegbewijssteenman
129 105325vliegbewijssteenman1
130 105325franssteenmanarchiefkaart
105325franssteenmangezinskaart.jpg 105325franssteenmanwoningkaart.jpg 105325franssteenmanwoningkaart-2.jpg
131 105325franssteenmangezinskaart
132 105325franssteenmanwoningkaart
133 105325franssteenmanwoningkaart-2
III. Louise, Marie, Augustine (Loes) Gottschalk [3012G] (afb. 113 t/m 123), geboren op 09-04-1909 om 05:00 in Amsterdam (NH). [bron: Gem. A. A’dam, reg. 7, folio 27]. Bij de geboorteaangifte van Loes waren de volgende getuigen aanwezig: Gautier Oltmans (geb. 1869) en Jan van Soest (geb. 1885).
Notitie bij de geboorte van Loes: Zie Geboorteakte
Loes is overleden op 15-04-1983 in Amsterdam (NH)., 74 jaar oud. Zij is begraven op 19-04-1983 in Begraafplaats St. Barbara..
Notitie bij Loes: Gezinskaart van F.A. Steenman en archiefkaart van Loes Gottschalk

School: St. Joannes Gesticht (St. Johannes school), Rustenburgerstraat 162, Amsterdam.
Adressen:
vanaf 09-04-1909     Albert Cuijpstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 1937     Amstelkade 67, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 05-11-1937     Waalstraat 4, Amsterdam (NH)
Beroep:
van 1926 tot 1934     Typiste advocatenkantoor Brikkenaar en van Dijk
Religie:
Rooms katholiek
Loes trouwde, 24 jaar oud, op 26-07-1933 in Amsterdam (NH) [bron: 3D/19v] met Franciscus, Adrianus (Frans) Steenman [105325G] (afb. 124 t/m 133), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Loes en Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Petrus Steenman (1894-1981) [broer bruidegom] en Jo Gottschalk (1906-2002) [zie 2,I] [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-08-1933. Het huwelijk werd ontbonden op 11-09-1956 (Scheiding is nooit uitgesproken).
Notitie bij het huwelijk van Loes en Frans: Verloving op 16-11-1931
Zie huwelijksakte

Huwelijksreis 27 juli - 5 aug. 1933 Venlo - Valkenburg
Frans is geboren op 28-03-1909 om 23:00 in Amsterdam (NH) [bron: 6/97], zoon van Jacobus, Gerardus Steenman [3610G] en Johanna, Maria, Elisabeth (Anna) Sluijter [3609G]. Bij de geboorteaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas, Hendrik, Menagé Challa (geb. 1861) en Gautier Oltmans (geb. 1869).
Notitie bij de geboorte van Frans: Zie Geboorteakte
Frans is overleden op 20-07-1994 in Amsterdam (NH), 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: Was in de laatste fase van zijn leven ca. 5 jaar dementerend.
Frans begon later een relatie na 1957 met Antonia, Cornelia (Netty) van Hooidonk [103422G] (1909-1970).
Notitie bij Frans: Zie Archiefkaart en Gezinskaart
Zie Woningkaart van Woustraat 227-3 hoog en Ward Bingleystraat 7 hs.

Frans Sr. verliet 6 augustus 1956 zijn echtgenote Louise Gottschalk en ging vanaf die dag samenwonen met Antonia Cornelia (Netty) van Hooijdonk op de van Woustraat 227-III(zie woningkaarten) en haar 2 kinderen. Deze Antonia(Netty) was 16-12-1955 van haar echtgenoot Alfred Geijsen gescheiden; dit echtpaar woonde op de Waalstraat 7-1, dus min of meer de buren aan de overkant van Frans en Louise (Waalstraat 4 hs en Waalstraat 7-1 hoog). Netty was goed bevriend met Loes Steenman-Gottschalk. Netty verhuisde van de Waalstraat naar de van Woustraat 227-3 hoog op 6 augustus 1956 en vestigde zich daar samen met Frans Steenman en haar 2 kinderen.
De woning kwam leeg (Alfred was verhuisd naar de Herengracht 169 hs).
Adressen:
vanaf 1909     Rustenburgerstraat 258, Amsterdam (NH)
vanaf 1937     Amstelkade 67, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 05-11-1937     Waalstraat 4 hs, Amsterdam (NH)
van 12-09-1956 tot 22-01-1979     van Woustraat 227-III, Amsterdam (NH)
vanaf 22-01-1979     Ward Bingleystraat 7 hs, Amsterdam (NH)
vanaf 24-03-1993     Meer en Vaart 21, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Eigenaar van een installatiebedrijf
vanaf 1933     Electricien
Religie:
RK

Generatie 3 (grootouders)

3009jacobgottschalk.jpg 3009jacobgottschalkgebextract.jpg 3009militiedocumentjacobgottschalk.jpg 3009.jpg 3009a.jpg 3009jacobgodschalkbr.jpg
134 3009JacobGottschalk
135 3009jacobgottschalkgebextract
136 3009Militiedocumentjacobgottschalk
137 3009
138 3009a
139 3009jacobgodschalkBR
3009jacobgottschalkbevreg..jpg 3009_5_.jpg 3009ruiterstraatzaltbommen2016_-_kopie.jpg
140 3009jacobgottschalkbevreg.
141 3009(5)
142 3009RuiterstraatZaltbommen2016 - kopie
4 Jacob Gottschalk [3009G] (afb. 134 t/m 142), geboren op 07-03-1830 om 16:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Zaltbommel, 1839, akte 27]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis van Rossum (geb. 1784) en Hendrik Burnet (geb. 1785).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie Geboorteakte, extract
Vader Meijer, Jacob heeft de geboorteakte niet ondertekend, verklaarde niet te kunnen schrijven.

Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 423
Registernaam Geboorte 1821-1830
Code 151-423
Periode register 1821-1830
Aktenummer 27
Kind Jacob Gottschalk
Kind geslacht mannelijk
Kind datum geboorte 07-03-1830
Kind plaats geboorte Zaltbommel
Vader Meijer Jacob Gottschalk
Moeder Judik Metz
Jacob is overleden op 22-05-1893 om 03:00 in Amsterdam (NH), 63 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 3/114].
Notitie bij overlijden van Jacob: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacob: Bevolkingsregister Zaltbommel, Archiefnr. 150, deelnr. 1011, Code 661. Periode 1850-1860, pag. 69
Volgens deze gegevens woonde hij op dat moment samen met Judith Metz(zijn moeder) en Theodora, Gerardina Gottschalk (de niet erkende dochter van zijn zuster Neeltje)op één adres.

Zie Militiedocument. Vrijgesteld: onder de maat in 1849. Document 15 december 1864.
Adressen:
van voor 1849     Ruiterstraat 432, Wijk C, Zaltbommel (Gld)
van voor 1864     Den Helder (Nieuwediep) NH (Nieuwediep is een oude naam van het huidige Den Helder in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het Nieuwe Diep ontstond als een haven ten oosten van het dorp Helder.)
van 1865 tot na 1866     Wijk P nr. 34, Den Helder (NH)
vanaf 11-01-1871     Wijk D, nr. 248, Den Helder (NH)
van 04-05-1871 tot 1875     Zandhoek 5, Amsterdam (NH)
vanaf 01-08-1875     Rozenstraat 74, Amsterdam (NH)
van 08-1876 tot 1877     Westerstraat 73, Amsterdam (NH)
vanaf 11-1877     Comelinstraat 94, Amsterdam (NH)
van 04-1880 tot 01-1881     Barentszstraat 51, Amsterdam (NH)
van 01-1881 tot 06-1881     Buiten Wieringerstraat 2, Amsterdam (NH)
van 06-1881 tot 10-1881     Spuistraat 232, Amsterdam (NH)
vanaf 04-1882     Bilderdijkkade 107, Amsterdam (NH)
van 04-1890 tot 22-05-1893     Govert Flinckstraat 120, Amsterdam (NH) (Jacob is in dit huis overleden)
Beroepen:
Bottelier bij de Marine (1866 en 1871)
vanaf 1881     Magazijnmeester
Religie:
Ned. Hervormd
Jacob is weduwnaar van Johanna, Catharina la Maire [106348G] (1830-1871), met wie hij trouwde (1), 34 jaar oud, op 26-01-1865 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarchief Noord Holl. Gem. Den Helder, 385,33,8].
Hij trouwde (2), 41 jaar oud, op 04-05-1871 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarchief Noord Holl., Gem. Den Helder, 385,33,59] met de 38-jarige Neletta, Hillegonda (Gon) Broer [106117G] (zie 5 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Gon waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Veen (geb. 1806) [zie 22,V] [oom moederszijde bruid] en Johannes, Wilhelmus, Coenradus Schermelé (geb. 1820) [zie 10,II] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Gon: Zie Huwelijksakte
106117g.jpg 106117.jpg 106117g_1_.jpg
143 106117G
144 106117
145 106117G(1)
5 Neletta, Hillegonda (Gon) Broer [106117G] (afb. 143 t/m 145), geboren op 01-05-1833 om 09:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de geboorteaangifte van Gon waren de volgende getuigen aanwezig: Arien Klein (geb. 1782), Geertruida, Gezina Haze (geb. ±1800) en Jan van Veen (geb. 1806) [zie 22,V] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Gon: Zie Geboorteakte,extracht
Vroedvrouw en aangeefster was Geertruida, Gezina Haze
Gon is overleden op 04-01-1918 om 06:00 in Amsterdam (NH), 84 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 2/13].
Notitie bij overlijden van Gon: Overleden (zie akte) ten huize van haar zoon Jacob (staat bijgeschreven op de Gezinskaart van Jacob)
Notitie bij Gon: Neletta had een Poezealbum; dit is in ons bezit.
Zij heeft haar vader nooit gekend, 5 maanden voór haar geboorte overleed deze.
Haar vader heeft haar dus ook nooit gekend.
Adressen:
vanaf 24-08-1897     Eerste Jan Steenstraat 39, Amsterdam (NH)
vanaf 09-11-1898     Eerste Jan Steenstraat 113, 2e etage, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen uit dit huwelijk:
3013jangottschalkgeboorte.jpg 3013.jpg
146 3013jangottschalkgeboorte
147 3013
I. Jan Gottschalk [3013G] (afb. 146 en 147), geboren op 09-12-1871 om 10:30 in Den Helder (NH) [bron: Akte 701]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Groot (geb. 1798) en Arien Tegel (geb. 1805).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie Geboorteakte
Jan is overleden op 04-02-1878 om 14:00 in Amsterdam (NH), 6 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 1/150].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie Overlijdensakte
Overleden op het adres Zandhoek 5, Kanton 4, Amsterdam
Notitie bij Jan: Helder is Den Helder
Adressen:
vanaf 1871     Wijk D nr. 248, Den Helder (NH)
vanaf 1875     Zandhoek 5 Kanton 4, Amsterdam (NH)
tot 04-02-1878     Commelinstraat 94, Amsterdam (NH)
II. Jacob Gottschalk [3008G], geboren op 11-06-1875 in Amsterdam (NH) (zie 2).
105064_1_.jpg 105064johannesbernardusbroekmangeboorte.jpg 105064g.jpg 105064jeanbernardbroekman_geertrudaköller_gezinbevreg.jpg 105064g_1_.jpg 105064johannesbroekman_geertrudakollerhuwelijk.jpg
148 105064(1)
149 105064johannesbernardusbroekmangeboorte
150 105064G
151 105064jeanBernardBroekman#GeertrudaKöller#gezinbevreg
152 105064G(1)
153 105064johannesbroekman geertrudakollerhuwelijk
105064johannesbroekmanoverlijden.jpg 105064johannesbernardusbroekmanoverlijden.jpg
154 105064johannesbroekmanoverlijden
155 105064johannesbernardusbroekmanoverlijden
6 Johannes, Bernardus (Jean, Bernard) Broekman [105064G] (afb. 148 t/m 155), geboren op 04-04-1841 om 03:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 4/75v]. Bij de geboorteaangifte van Jean, Bernard waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus(Mattheus), Joannes (Matthijs) Boerboom (geb. 1809) en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 04-04-1841 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Jean, Bernard: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteregistratie
Jean, Bernard is overleden op 03-08-1884 om 01:00 in Amsterdam (NH), 43 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 5/154].
Notitie bij overlijden van Jean, Bernard: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jean, Bernard: Voornaam ook: Jean, Bernard
Adressen:
vanaf 1841     Lindengracht kanton 4 nr. 185, Amsterdam (NH)
vanaf 1851     Eerste Lindendwarsstraat 22, Amsterdam (NH)
vanaf 1853     Huidenstraat 274, Amsterdam
vanaf 1857     Kampersteiger 177, Amsterdam
vanaf 1858     Boomstraat 581, Amsterdam (NH)
vanaf 1865     Nes 16, Amsterdam (NH)
05-1865     Nieuwe Leliestraat MM 212, Amsterdam (NH)
vanaf 1868     Brouwersgracht QQ 37, Amsterdam (NH)
03-1870     Haarlemmerplein/Willemspoort (later Schans 30_, Amsterdam (NH)
vanaf 1871     Brouwersgracht QQ 37, Amsterdam (NH)
tot 30-11-1883     Schaerbeek (B)
van 30-11-1883 tot 06-1884     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam (NH)
van 06-1884 tot 08-1884     Noordermarkt 29, achterkamer (Ring 5, PP 333-180, Amsterdam (NH) (LAATSTE WOONADRES VAN JEAN BERNARD BROEKMAN IVM OVERLIJDEN)
vanaf 18-05-1892     Gerard Doustraat 3, IJIJ, G 73-260, Amsterdam (NH)
vanaf 09-12-1892     O.Z. Voorburgwal 21l0, A, 528-270, Amsterdam (NH)
vanaf 08-06-1893     Agnietenstraat 9, B 5-30, Amsterdam.
vanaf 09-05-1894     Leidschekruisstraat 41, CG 262-188, Amsterdam (NH)
vanaf 23-10-1894     Jac. v. Lennepkade 56, JG, 76-507 - 609-19=84, Amsterdam (NH)
vanaf 09-01-1917     Jan Steenstraat 73, AD, 6/Hazelhoff 722-282, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kastenmaker/meubelmaker/milicien
Religie:
RK
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 26-01-1865 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/38] met de 25 of 26-jarige Geertruda, Wilhelmina Köller [106295G]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jean, Bernard en Geertruda, waren de volgende getuigen aanwezig: Fredrik Schuts (geb. 1801), Willem, Constantijn van Slingerlandt (geb. 1823), Hendricus, Franciscus Meijer (geb. 1829) en Johannes, Mattheus Rijff (geb. 1842) [zie 12,IV].
Notitie bij het huwelijk van Jean, Bernard en Geertruda,: Zie Huwelijksakte
106295_1_g.jpg 106295geertrudawilhelminakollergeboorte.jpg 106295g.jpg 106295kostenoverlijden__g_koller.jpg 106295geertrudawilhelminakolleroverlijden.jpg
156 106295(1)G
157 106295geertrudawilhelminakollergeboorte
158 106295G
159 106295kostenoverlijden g koller
160 106295geertrudawilhelminakolleroverlijden
7 Geertruda, Wilhelmina Köller [106295G] (afb. 156 t/m 160), geboren in 1839 om 23:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 3/183]. Bij de geboorteaangifte van Geertruda, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius, Bernardus (Anthonie) Allard (1808-1841) en Petrus, Gerardus Schoever (geb. 1814). Zij is gedoopt op 11-05-1839 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Geertruda,: Zie Geboorteakte, Geboorteregistratie
Geertruda, is overleden op 31-01-1922 om 05:00 in Amsterdam (NH), 82 of 83 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 2/100].
Notitie bij overlijden van Geertruda,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Geertruda,: voornaam ook Gertrude, Wilhelmine
Kosten overlijden: zie teksten
Adressen:
(Zie voor de overige woonadres bij echtgenoot Johannes, Bernardus Broekman)
vanaf 1839     Binnen Bantammerstraat kanton 1, nr. 30, Amsterdam (NH)
vanaf 1842     Eerste Lindendwarsstraat 22, Amsterdam (NH)
vanaf 1853     Kerkstraat 726(574), Amsterdam (NH)   [bron: Bev.reg. A’dam ]
vanaf 21-09-1915     (Zij trok in bij haar dochter Louise Broekman/FransHesse op 21 sept. 1915)
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
103235g_3_.jpg 103235mariabroekmangeboorte.jpg 102350petrusteunissen_103235mariabroekmanondertrouw.jpg 103235mariebroekamn_petrustheodorusteunissenbevbreg1873_1890_noordermarkt19.jpg 102350petrustheodorusteunissen_mariabroekmanhuwelijk.jpg 103235_2_g.jpg
161 103235G(3)
162 103235mariabroekmangeboorte
163 102350petrusteunissen 103235mariabroekmanondertrouw
164 103235MarieBroekamn#PetrusTheodorusTeunissenbevbreg1873#1890#Noordermarkt19
165 102350petrustheodorusteunissen mariabroekmanhuwelijk
166 103235 2 g
103235g.jpg 103235mariebroekmanoverlakte.jpg 102350petrusteunissengeboorte.jpg 102350petrusteunissenmilitie.jpg 102350petrustheodorusteunissenbevbreg1873_1890_31.jpg 102350petrustheodorusteunissenoverlijden.jpg
167 103235G
168 103235mariebroekmanoverlakte
169 102350petrusteunissengeboorte
170 102350petrusteunissenmilitie
171 102350PetrusTheodorusTeunissenbevbreg1873#1890#31
172 102350petrustheodorusteunissenoverlijden
102510cornelisjohannesveltmangeboorte.jpg 102510cornelisjohannesveltmanoverlakte.jpg 102510g.jpg
173 102510cornelisjohannesveltmangeboorte
174 102510cornelisjohannesveltmanoverlakte
175 102510G
I. Maria, Catharina (Marie) Broekman [103235G] (afb. 161 t/m 168), geboren op 31-08-1865 om 07:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 6/16]. Bij de geboorteaangifte van Marie waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) [zie 12] [grootvader vaderszijde] en Frederik, Cornelis van der Heijden (geb. ±1835).
Notitie bij de geboorte van Marie: Zie Geboorteakte(2x)
Marie is overleden op 21-03-1941 in Haarlem (NH), 75 jaar oud [bron: Akte 553]. Zij is begraven op 26-03-1941 in Haarlem, Kerkhof St. Barbara [bron: Akte 553].
Notitie bij overlijden van Marie: Zie Bidprentje, Overlijdensakte
Notitie bij Marie: Zie bev.reg.

Zij woonde van 13-111868 tot 1892 in Parijs. Daar zijn ook haar 2 kinderen geboren.
Dit zal van invloed geweest op haar jongere broer Joseph Charles Broekman. Joseph vertrok 25 febr. 1891 naar Parijs om daar zijn verdere leven te blijven.
Adressen:
vanaf 1865     Nes 16, Amsterdam (NH)
van 1883 tot 1884     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam (NH)
vanaf 13-08-1886     Noordermarkt 29, Amsterdam (NH)
vanaf 13-11-1886     Parijs (France)
vanaf 22-08-1892     Ceintuurbaan 155, Amsterdam (NH) (Bev.reg. 1874-1893)
van voor 13-11-1912     Sloten (NH)
vanaf 1922     Heemstede (NH)
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Marie:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 09-09-1886 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg.21/33v] met Petrus, Theodorus (Pierre) Teunissen [102350G] (afb. 169 t/m 172), 23 jaar oud, nadat zij op 26-08-1886 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Marie en Pierre waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Teunissen (geb. 1829), Johannes, Leonardus Vermeij (geb. 1834), Aloijsius, Josephus, Antonius Broekman (1848-1921) [zie 12,VI] [oom vaderszijde bruid] en Petrus, Nicolaas van den Berg (geb. 1857).
Notitie bij het huwelijk van Marie en Pierre: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksaktes (2x)
Naam ook Pierre Théodore Teunissen

Zie ondertrouwakte, huwelijksakte
Pierre is geboren op 24-10-1862 in Amsterdam (NH), zoon van Dirk Teunissen [102353G] en Antonia, Maria Leuring [102354G].
Notitie bij de geboorte van Pierre: Zie Geboorteakte
Pierre is overleden op 22-06-1891 in Amsterdam (NH), 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pierre: Zie overlijdensafschrift
Notitie bij Pierre: Naam ook Gerardus Franciscus Teunissen

Zie akte Militiedocument, vrijgesteld door broederdienst.
Zie bev.reg. bij vader Dirk en echtgenote Marie Broekman en Antonia Leuring
Adressen:
van 1873 tot 18-01-1881     Nieuwstraat 44, Amsterdam (NH)
vanaf 18-01-1881     Brussel (Belgie)
van 17-11-1885 tot 1885     Binnen Brouwerstraat 24, Amsterdam (NH)
vanaf 13-08-1886     Noordermarkt 29, Amsterdam (NH)
vanaf 13-11-1886     Parijs (France)
Beroep:
Cleermaker/Bontwerker
Religie:
RK
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 26-09-1895 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 27/11v] met Cornelis, Johannes Veltman [102510G] (afb. 173 t/m 175), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marie en Cornelis, waren de volgende getuigen aanwezig: Willem, Henrik Mulder (geb. 1835), Aloijsius, Josephus, Antonius Broekman (1848-1921) [zie 12,VI] [oom vaderszijde bruid], Johannes, Petrus van de Heuvel (geb. 1855) en Charles Broekman (1874-1959) [zie 6,II] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Marie en Cornelis,: Zie huw.akte
Cornelis, is geboren op 20-08-1870 om 17:30 in Wormerveer (NH), zoon van Johannes, Antonius, Aloisius Veltman [102508G] en Dina, Geertruida Mulder [102509G]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis, waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Mulder (geb. 1802) en Frederik Stam (geb. 1828).
Notitie bij de geboorte van Cornelis,: Zie Geboorteakte
Cornelis, is overleden op 30-03-1944 in Amsterdam (NH), 73 jaar oud [bron: akte 801]. Hij is begraven op 04-05-1944 in Kerkhof St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Cornelis,: Plechtige uitvaartmis in de St.Bavo kathedraal te Haarlem
Zie Bidprentje, overl.akte
Adres:
vanaf 1870     Warmoespad, Wormerveer (NH)
Beroepen:
Bouwkundig inspecteur van het Bisdom Haarlem
Timmerman
Functie:
Lid van de Aartbr. van de H. Familie
Getuige bij:
08-08-1895     huwelijk Adrianus, Jacobus, Aloysius Broekman (1872-1945) en Johanna, Antonia Veltman (1872-1942)    [broer bruid]   [bron: Gem.A. A’dam, reg. 22/34]
09-08-1905     huwelijk Jacob Gottschalk (1875-1946) en Lies Broekman (1876-1957) [zie 3]    [zwager bruid]   [bron: Gem. Archief A´dam reg. 2F, fol. 17v]
23-08-1905     huwelijk Frans Hesse (1877-1968) en Wies Broekman (1880-1970) [zie 6,V]    [zwager bruid]   [bron: Gem.A.A;dam, reg. 4f, folio 45]
13-11-1912     huwelijk Raymond, Charles, Pierre (Reena) Teunissen (1889-1956) en Cornelia, Elisabeth Kerckerinck (1887-1921)    [stiefvader bruidegom]   [bron: NHA, Amsterdam, reg. 4I, fol. 6v]
13-11-1912     huwelijk Gaston, Jean Teunissen (1887-1961) en Jacoba, Maria, Constantia Koemans (1888-1960)    [stiefvader bruidegom]   [bron: BS NHA, Amsterdam, reg. 4I, fol. 7]
27-08-1925     huwelijk Jacob, Johannes (Jacques) Gottschalk (1895-1953) en Johanna, Maria, Jacoba (Jo) Lazarum (1900-1983)   [bron: Gem. Archief A’dam, 2e/14]
105062g.jpg 105062charlesbroekman1950.jpg 105062charlesbroekmanenanderen50jrhuwwies.jpg 105062josephcharlesbroekmangeboorte.jpg 105062josephcharlesbroekmantoestemminghuwelijk.jpg 105062josephcharlesbroekmanmilitie.jpg
176 105062G
177 105062charlesbroekman1950
178 105062charlesbroekmanenanderen50jrhuwwies
179 105062josephcharlesbroekmangeboorte
180 105062josephcharlesbroekmantoestemminghuwelijk
181 105062josephcharlesbroekmanmilitie
105062gcharlesbroekman.jpg 105062josephcharlesbroekman_hepletjewesterveldondertrouw.jpg 105062josephcharlesbroekman_hepeltjewesterveldhuwelijk.jpg 100106hepeltjewesterveldgeboorte.jpg
182 105062GCharlesBroekman
183 105062josephcharlesbroekman hepletjewesterveldondertrouw
184 105062josephcharlesbroekman hepeltjewesterveldhuwelijk
185 100106hepeltjewesterveldgeboorte
II. Joseph, Charles, Jean (Charles) Broekman [105062G] (afb. 176 t/m 184), geboren op 19-04-1874 om 12:30 in Schaerbeek (B).
Notitie bij de geboorte van Charles: Zie Geboorteakte
Charles is overleden op 22-03-1959 in Parijs (France), 84 jaar oud.
Notitie bij Charles: Visitekaartje (Teksten)
Zie Militiedocument en toestemming huwelijk. Hiij was dus 5 maart 1894 ingelijfd.
Is geemigreerd naar Frankrijk (Parijs).

Op de site www.geopatronyme.com is informatie over Broekman Frankrijk beschikbaar en wel"
Tussen 1891 en 1915 is er in Frankrijk 1 Broekman geboren. Parijs, dep. de la Seine, Rang 1, Communes par nombre de naissances: Paris 6e
Tussen 1916-1940 zijn er 2 geboren. Parijs, dep de la Seine. Paris 10e
Tussen 1966 en 1990 is er 1 geboren. Parijs, dep. 75, Paris 14e.

Joseph Broekman (0188563) is in 1928 tot fransman genaturaliseerd.
Hepeltje Broekman, geb. Westerveld (0188564) is in 1928 tot francaise genatualiseerd.

Rudolph, Cornelis, Mindert Broekman (Beau Pere(Schoonvader) Jean Francoise, Belle Mere Christina Franc (Stiefmoeder).). Kinderen Ruben, Jan Broekman, Maurits Matthie Broekman en Sara, Anne Christine Broekman (allen <100 jr.).
Adressen:
van 1883 tot 1884     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam (NH)
vanaf 25-02-1891     Rue des petits Carreaux (Rue d’Estien), Parijs (France)
vanaf 08-04-1897     Parijs (France)
Beroep:
Kleermaker
Religie:
RK
Getuige bij:
26-09-1895     huwelijk Cornelis, Johannes Veltman (1870-1944) en Marie Broekman (1865-1941) [zie 6,I]    [broer bruid]   [bron: Gem. A. A’dam, reg. 27/11v]
Charles trouwde, 22 jaar oud, op 24-03-1897 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. ’dam ,reg. 7, 27] met Hepeltje Westerveld [100106G] (afb. 185), 22 jaar oud, nadat zij op 11-03-1897 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Charles en Hepeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Albert, Johannes Imcken (geb. 1843), Jan Schubart (geb. 1843), Ludovicus, Johannes Libert (geb. 1856) en Cornelis, Kleis Lanting (geb. 1866).
Notitie bij het huwelijk van Charles en Hepeltje: Zie Ondertrouwakte, Huwelijksakte
Hepeltje is geboren op 04-12-1874 in Landsmeer (NH), dochter van Klaas Westerveld [3618G] en Klaasje Leuntjes [3601B].
Notitie bij de geboorte van Hepeltje: Zie Geboorteextract
Hepeltje is overleden vóór 1954, ten hoogste 80 jaar oud.
III. Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G], geboren op 15-03-1876 in Schaerbeek (B) (zie 3).
106088g.jpg 106088ernestbroekmangeboorte.jpg 106088ernestlouisjeanbroekmanmilitie.jpg 106088ernestlouisjeanbroekmanmilitie1.jpg 106088ernestbroekman_annabaartscheerhuwelijk.jpg 106088ernestbroekmanarchiefkaart.jpg
186 106088G
187 106088ernestbroekmangeboorte
188 106088ernestlouisjeanbroekmanmilitie
189 106088ernestlouisjeanbroekmanmilitie1
190 106088ernestbroekman annabaartscheerhuwelijk
191 106088ernestbroekmanarchiefkaart
106088ernestbroekmangezinskaart1.jpg 106088ga.jpg 106200g.jpg 106200annabaartscheergeboorte.jpg 106200annabaartscheerarchiefkaart.jpg 106200ga.jpg
192 106088ErnestBroekmangezinskaart1
193 106088Ga
194 106200G
195 106200annabaartscheergeboorte
196 106200annabaartscheerarchiefkaart
197 106200Ga
106200annabaartscheeroverlijden.jpg
198 106200annabaartscheeroverlijden
IV. Ernest, Louis, Jean (Ernest) Broekman [106088G] (afb. 186 t/m 193), geboren op 26-10-1877 in Schaerbeek (B).
Notitie bij de geboorte van Ernest: Zie Geboorteakte
Ernest is overleden op 05-05-1957 in Amsterdam (NH), 79 jaar oud. Hij is begraven op 09-05-1957 in Amsterdam (NH), Begraafplaats Zorgvliet.
Notitie bij overlijden van Ernest: Zie Bidprentje
Notitie bij Ernest: Zie Gezinskaart Gem.A. A’dam, Archiefkaart en Militiedocument

Sigarenmagazijn (E.L.J. Broekman) Kinkerstraat 24, Amsterdam tel. Z401
N6401 Idem, filiaan Groen van Prinsterenstraat 16, Amsterdam
Telefoongids 1915 Amsterdam

Kenmerken:
Lengt 1635 mm
Aangezigt ovaal
Voorhoofd gewoon
Oogen bruin
Neus gewoon
Mond gewoon
Kind rond
Haar bruin
Adressen:
vanaf 1877     Schaerbeek (B)
vanaf 1883     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam (NH)
vanaf 1884     Noordermarkt 29, Amsterdam (NH)
tot 1910     Jacob van Lennepkade 56, Amsterdam (NH)
vanaf 10-06-1910     Kinkerstraat 24, hs, Amsterdam (NH)
vanaf 14-10-1927     Reinier Claessenstraat 60, Amsterdam (NH)
vanaf 02-04-1929     Nassaukade 74, Amsterdam (NH) (tel. in 1950: 81796)
Beroepen:
Filiaalhouder sigarenzaak (kinkerstraat 24)
Kleermaker
vanaf 1950     Makelaar in assurantien
Functie:
Toegetreden tot de Landstorm
Religie:
RK
Getuige bij:
09-08-1905     huwelijk Jacob Gottschalk (1875-1946) en Lies Broekman (1876-1957) [zie 3]    [broer bruid]   [bron: Gem. Archief A´dam reg. 2F, fol. 17v]
23-08-1905     huwelijk Frans Hesse (1877-1968) en Wies Broekman (1880-1970) [zie 6,V]    [broer bruid]   [bron: Gem.A.A;dam, reg. 4f, folio 45]
Ernest trouwde, 32 jaar oud, op 18-05-1910 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, reg. 2c/9v] met Anna, Catharina, Boudina, Geertruida Baartscheer [106200G] (afb. 194 t/m 198), 34 jaar oud, nadat zij op 03-05-1910 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Ernest en Anna,: Zie Huwelijksakte, ondertrouwakte
Anna, is geboren op 24-10-1875 in Amsterdam (NH), dochter van Bernardus, Johannes Baartscheer [102457G] en Boudina, Geertruida Vulsma [102458G].
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie Geboorteextract
Anna, is overleden op 07-05-1960 om 20:15 in Amsterdam (NH), 84 jaar oud [bron: 7/40v]. Zij is begraven in Amsterdam (NH), Begraafplaats Zorgvliet.
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie Bidprentje, Overlijdensakte
Notitie bij Anna,: Voornaam ook: Berendina, Boudina, Geertruida

Zie archiefkaart

Bijnaam: Tante Anne met de poppesnoet.
Adres:
vanaf 11-03-1903     Amsterdam (NH)
Religie:
RK
105065g.jpg 105065ag.jpg 105065louisemarieaugustinebroekmangeboorte.jpg 105065wiesbroekman_franshesseondertrouw.jpg 105011franshesse_wiesbroekmanhuwelijk.jpg 105065g_1_.jpg
199 105065G 60 jarig huw.feest
200 105065aG
201 105065louisemarieaugustinebroekmangeboorte
202 105065wiesbroekman franshesseondertrouw
203 105011franshesse wiesbroekmanhuwelijk
204 105065G(1)
105065wiesbroekmanachiefkaart.jpg 105065louisebroekman.jpg 105011g.jpg 105011franciscushessegeboorte.jpg.jpg 105011franshessegeboorte.jpg 105011franshessemilitie.jpg
205 105065wiesbroekmanachiefkaart
206 105065LouiseBroekman
207 105011G 60 jarig huw.feest
208 105011franciscushessegeboorte.jpg
209 105011franshessegeboorte
210 105011franshessemilitie
105065gtrbfrhesselbroekman1.jpg 105065gtrbfhesselbroekman2.jpg 105011franshessearchiefkaart.jpg 1364_wkapl00317000374-lowres1.jpg 105011franshesse.jpg
211 105065GTrBFrHesseLBroekman1
212 105065GTrBFHesseLBroekman2
213 105011franshessearchiefkaart
214 1364 WKAPL00317000374-lowres1
215 105011FransHesse
V. Louise, Marie, Augustine (Wies) Broekman [105065G] (afb. 199 t/m 206), geboren op 20-02-1880 in Schaerbeek (B).
Notitie bij de geboorte van Wies: Zie Geboorteakte
Wies is overleden op 18-10-1970 in Amsterdam (NH), 90 jaar oud. Zij is begraven op 22-10-1970 in R.K. Noorderbegraafplaats, A’dam.
Notitie bij overlijden van Wies: Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Wies: Zie Archiefkaart
Adressen:
Spreeuwenpark 25, Amsterdam Noord (NH)
tot 1905     Jacob van Lennepkade 56, Amsterdam (NH)
vanaf 05-06-1970     Descartesstraat 92-II, Amsterdam (NH)
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Wies trouwde, 25 jaar oud, op 23-08-1905 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A;dam, reg. 4f, folio 45] met Franciscus, Hendricus (Frans) Hesse [105011G] (afb. 207 t/m 215), 27 jaar oud, nadat zij op 10-08-1905 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Wies en Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis, Johannes Veltman (1870-1944) [zie 6,I] [zwager bruid], Hendricus, Franciscus Staats (geb. 1873) [achterneef moederszijde bruid], Ernest Broekman (1877-1957) [zie 6,IV] [broer bruid] en Adrianus Hoogeveen (geb. 1882). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-08-1905 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Wies en Frans: Zie Aktes, Huwelijk, Trouwboekje, ondertrouwakte
Frans is geboren op 05-11-1877 om 20:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.Arch.A’dam, Aktenr. BS1877-8/172], zoon van Antonius (Anton) Hesse [102281G] en Annetta, Catharina, Engelina Brouwer [109890G]. Bij de geboorteaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van den Berg (geb. 1835) en Hendricus, Franciscus Hesse (geb. 1843) [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Frans: Zie Geboorteakte, extract geboorte
Frans is overleden op 20-08-1968 om 16:30 in Amsterdam (NH), 90 jaar oud. Hij is begraven op 23-08-1968 in R.K. Noorderbegraafplaats, A’dam.
Notitie bij overlijden van Frans: Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Frans: Zie Gezinskaart, Archiefkaart, Woningkaart

Op 10 maart 1897 werd hij ingelijfd voor de militaire dienst.
Adressen:
vanaf 1877     Reguliersdwarsstraat 91, Amsterdam (NH)
tot 1968     Spreeuwenpark 25, 1-hoog, Amsterdam (NH)
Beroep:
Boekbinder
Functie:
Bestuurslid Katholieke Grafische Bond, Amsterdam
Religie:
RK
Getuige bij:
09-08-1905     huwelijk Jacob Gottschalk (1875-1946) en Lies Broekman (1876-1957) [zie 3]   [bron: Gem. Archief A´dam reg. 2F, fol. 17v]
17-09-1942     huwelijk Cornelis, Franciscus, Joannes (Cor) Hesse (1911-1989) en Johanna, Adriana (Attie) Burkert (1915-2007)    [vader bruidegom]

Generatie 4 (overgrootouders)

3023naamswijz.jpg 3023meijerjacobgodtschalkstukkenbijhethuwelijkjudigmetz1826.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_1rechtzaakoverafwezigheidgeboortebewijs_1.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_2.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_3.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_4.jpg
216 3023Naamswijziging30dec1811
217 3023meijerjacobgodtschalkstukkenbijhethuwelijkjudigmetz1826
218 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 1rechtzaakoverafwezigheidgeboortebewijs 1
219 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 2
220 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 3
221 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 4
3023meijerjacobgodschalk28juni1826_5.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_1.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_2.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_3.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_4.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_5.jpg.jpg
222 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 5
223 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 1
224 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 2
225 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 3
226 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 4
227 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 5.jpg
3023_10434g.jpg 3023_10436g_1_.jpg 3023meijerjacobgodtschalk.jpg 3023meijerjacoboverlijdensextract.jpg
228 3023#10434G
229 3023#10436G(1)
230 3023MeijerJacobGodtschalk
231 3023meijerjacoboverlijdensextract
8 Meijer, Jacob Godtschalk [3023G] (afb. 216 t/m 231), geboren in 1780 om 09:30 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Meijer,: Zie 5 pagina’s over de rechtszaak van 28 juni 1826 over de afwezigheid van een geboortebewijs van Meijer Jacob Godschalk.
Zie tevens de 5 pagina’s met het vonnis, waarbij het geboortejaar 1780 wordt aangenomen.

In de geboorteakte van zijn dochter Theodora (3028) geb. 1828 geeft hij aan 50 jaar te zijn?
In de geboorteakte van zijn zoon Jacob, geboren in maart 1830 geeft hij aan 52 jaar oud te zijn?
Dat zou pleiten voor het feit dat hij niet in 1780 is geboren maar in 1778.
Ellen van Nieuwland noemt: geb.1774, Kampen
Meijer, is overleden op 18-11-1832 om 02:30 in Zaltbommel (Gld), 51 of 52 jaar oud [bron: CBG nr. 92, 1832 (Streekarchief Bommelerwaard)Zaltbommel, 151, 446, akte 92]. Bij de overlijdensaangifte van Meijer, waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Metz (1797-1841) [zie 18,VI] [broer echtgenote] en Willem van Alphen (geb. 1799).
Notitie bij overlijden van Meijer,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Meijer,: Naam ook: Gottschalk

In de huwelijksakte wordt de naam geschreven: Godtschalk.
Bruidegom en Bruid hebben niet ondertekend, zij kunnen niet schrijven.
Vanaf dit moment gaat de schrijfwijze Gottschalk overheersen. Daarvoor was het Godtschalk

30-12-1811 Akte van naamsaanneming. De gekozen achternaam wordt omschreven als: Godschalk
Adres:
Zaltbommel (Gld)
Beroep:
Koopman
Religie:
Ned. Hervormd
Meijer, is weduwnaar van Sara, Levie Hofsteden [104867G] (1774-1818), met wie hij trouwde (1), 28 of 29 jaar oud, in 1809.
Hij trouwde (2), 45 of 46 jaar oud, op 14-12-1826 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, inv. 2256, akte 28] met de 29 of 30-jarige Judig Metz [104346G] (zie 9 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Meijer, en Judig: Zie huwelijksakte met Judith Metz.
Bij huwelijk is verklaard dat er reeds twee buitenechtelijke kinderen bestaan. Gerardina was al erkend en Neeltje Metz wordt nu eveneens erkend.

Zie Huwelijksakte met Meijer, Jacob Godtschalk en met Gijsbertus van Weerden.

3151-433 Huwelijk 1821-1830


Huwelijksakte Judig Metz en Meijer Jacob Godtschalk, 14-12-1826
Gemeente:

Zaltbommel
Toegangsnummer:

3151 Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten, 1811-1916 (geboorten), 1811-1941 (huwelijken) en overlijdens (1811-1966)
Inventarisnummer: 433
Register: Huwelijk 1821-1830
Periode register: 1821-1830
Aktenummer: 28
Huwelijksplaats: Zaltbommel
Huwelijksdatum: 14-12-1826
Bruidegom: Meijer Jacob Godtschalk
Eerdere vrouw: Sara Levie Hofsteden
Vader bruidegom: Jacob Godtschalk
Moeder bruidegom: Sara Bendix
Bruid: Judig Metz
Moeder bruid: Neelke van Oosterum
Vader bruid: Gerrit Metz
104346judithmetzdoopbewijs.jpg 104346gjudmetz.jpg 104346g_1_.jpg 104346g_103429g.jpg 104346g_103429g_1_.jpg 104346gjudigmetz.jpg
232 104346judithmetzdoopbewijs
233 104346Gjudmetz
234 104346G(1)
235 104346G#103429G
236 104346G#103429G(1)
237 104346GJudigMetz
9 Judig Metz [104346G] (afb. 232 t/m 237), geboren in 1796 in Zaltbommel (Gld) [bron: CBG, 1825 nr. 32]. Zij is gedoopt op 03-03-1796 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Judig: Zie doopbewijs
Judig is overleden op 10-11-1869 om 17:00 in Zaltbommel (Gld), 72 of 73 jaar oud [bron: Streekachrief Bommelerwaard, akte 90(Gelders Arch. 0207, inv. 2217, akte 90)]. Bij de overlijdensaangifte van Judig waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Metz (geb. 1818) [neef] en Wilhelmus, Hendrikus van Eijndthoven (1835-1894) [zie 8,I] [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Judig: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Judig: Voornaam ook Judith, Judick
Naam ook Mets
Bevolkingsregister Zaltbommel, Archiefnr. 150, deelnr. 1011, Code 661. Periode 1850-1860, pag. 69

Bev. reg. Zaltbommel, arch. 150
Deelnr. 1014, Code 664, pag. 19
Periode 1860-1880
Beroep:
vanaf 1864     Waschvrouw
Religie:
Ned. Hervormd
Judig trouwde (2), 37 of 38 jaar oud, op 12-12-1834 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2256, 27] met Gijsbertus van Weerden [103429G] (1780-1856), 54 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
3029neeltjegodtschalk_6_.jpg 3029neeltjegodtschalkgeboorteextract.jpg 3029neeltjegodtschalkcertificaatvanonvermogen.jpg 3029_104855g_1_.jpg 3029_104855g_2_.jpg 3029_104858g.jpg
238 3029NeeltjeGodtschalk(6)
239 3029neeltjegodtschalkgeboorteextract
240 3029neeltjegodtschalkcertificaatvanonvermogen
241 3029#104855G(1)
242 3029#104855G(2)
243 3029#104858G
3029bevreg_1_.jpg 3029bevreg.jpg 3029neeltjegodtschalk_1_.jpg 104855willemschoutengeboorteextract.jpg 104855willemschoutenmilitie.jpg 104855willemgerritsschoutenoverl.jpg
244 3029BevReg(1)
245 3029BevReg
246 3029NeeltjeGodtschalk(1)
247 104855willemschoutengeboorteextract
248 104855willemschoutenmilitie
249 104855willemgerritsschoutenoverl
104858wilhelmushendrikusvaneijndthovengebextract.jpg 10458wilhelmusvaneijndhovenmilitie.jpg 104858wilhelmushendrikusvaneijdthovenoverlijden.jpg
250 104858wilhelmushendrikusvaneijndthovengebextract
251 10458wilhelmusvaneijndhovenmilitie
252 104858wilhelmushendrikusvaneijdthovenoverlijden
I. Neeltje Godtschalk [3029G] (afb. 238 t/m 246), geboren op 26-02-1823 om 11:00 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Zie Geboorteakte
Neeltje is overleden op 18-04-1893 om 03:00 in Zaltbommel (Gld), 70 jaar oud [bron: Het Utrechs Archief, 463, 385, akte 57]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan, Hendrik van Heun (geb. 1830) en Gerrit, Willem Schouten (1858-1938) [zoon].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Neeltje: Naam in huw. akte Godtschalk
Bij huwelijk met Wilhelmus van Eijndthoven wordt 1 kind gewettigd.

Neeltje Godtschalk werd geboren als Neeltje Metz,
omdat haar moeder Judith Metz toen nog niet gehuwd was met Meijer Jacob Godtschalk.
Dit huwelijk is gesloten 14 December 1826 te Zaltbommel.
Neeltje had nog een zus Geraldina Godtschalk, zij was reeds bij de
geboorte erkend door de vader Meijer Jacob Godtschalk.
In de huwelijksakte van Meijer Jacob Godtschalk en Judith Metz
wordt vermeld dat deze twee meisjes Neeltje Metz en Geraldina
Godtschalk beiden kinderen waren van Meier Jacob Godtschalk en Judith Metz.

Zaltbommel, Bev. reg.
150, 1009, 659
Periode 1850-1860
Beroepen:
Baker
Winkelierster
Religie:
Ned. Hervormd
Neeltje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 27-07-1850 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2252, akte 23] met Willem, Gerrits Schouten [104855G] (afb. 247 t/m 249), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Willem, waren de volgende getuigen aanwezig: Julianus, Cornelis Metz (geb. 1817) [neef moederszijde bruid], Jan Metz (geb. 1818) [neef moederszijde bruid], Hendrik Holewijn (geb. 1824) en Wilhelmus, Theodorus Metz (geb. 1824) [neef moederszijde bruid].
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Willem,: Zie Huwelijksakte(3pag) met Willem Schouten en Willem van Eijndthoven

De bruid, de moeder van de bruidegom en de moeder van de bruid hebben de huwelijksakte niet ondertekend, aangezien zij niet kunnen schrijven.
Willem, is geboren op 15-10-1823 in Zaltbommel (Gld), zoon van Gerrit Schouten [104832G] en Hendrika Eerensbergen [104831G].
Notitie bij de geboorte van Willem,: Zie Geboorteextract
Willem, is overleden op 24-04-1859 in Zaltbommel (Gld), 35 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2218, akte 31].
Notitie bij overlijden van Willem,: Zie overl.akte
Notitie bij Willem,: Zie Militiedocument
Kenmerken:
Lengt 1 El 670 strepen
Aangezigt ovaal
Voorhoofd hoog
Oogen blauw
Neus groot
Mond idem
Kin rond
Haar bruin
Wenkbraauwen idem


Zie stamboom van de familie Schouten op Internet (NGV) www.hansschouten.nl
Beroep:
Schoenmaker
Religie:
Ned. Duits Hervormd
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 31-05-1866 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, inv. 2253, akte 16] met Wilhelmus, Hendrikus van Eijndthoven [104858G] (afb. 250 t/m 252), 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Wilhelmus, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Kirchner (geb. 1802), Machiel de Visser (geb. 1809), Gerrit, Gerritz Schouten (1829-1903) en Jacob Rijkers (geb. 1842).
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Wilhelmus,: Bij het aflsuiten van het huwelijk werd Alida, Judith gewettigd.
Zie huwelijksakte W.H. van Eijndthoven
Wilhelmus, is geboren op 20-01-1835 in Vianen ( Ut), zoon van Johannes van Eijndthoven [104857G] en Aletta Lieshout [104856G].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus,: Zie geb.extract.
Wilhelmus, is overleden op 08-07-1894 om 23:00 in Hurwenen (Gld), 59 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 3938, 10].
Notitie bij overlijden van Wilhelmus,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Wilhelmus,: Zie Militiedocument, 1854, vrijgeloot.

Gemeente Hurwenen
Archiefnummer 151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 255
Registernaam Overlijden 1893-1902
Code 151-255
Periode register 1893-1902
Aktenummer 10
Plaats overlijden Hurwenen
Overlijdensdatum 08-07-1894
Overledene Wilhelmus Hendrikus van Eijndthoven
Overledene geslacht mannelijk
Overledene leeftijd 59
Relatie Neeltje Godtschalk
VaderJohannes van Eijndthoven
Moeder Aletta Cieshout
Beroep:
Schoenmaker
Getuige bij:
overlijdensaangifte Judig Metz (1796-1869) [zie 9]    [schoonzoon]
3031jacobgottschalk.jpg 3031jacobsjuliagottschalk.jpg
253 3031JacobGottschalk
254 3031JacobaJuliaGottschalk
II. Jacoba, Julia Godtschalk [3031G] (afb. 253 en 254), geboren op 02-06-1824 om 14:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Akte 44]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba, waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis, Peter van Diggelen (geb. 1771) en Martinus Kobus (geb. 1783).
Notitie bij de geboorte van Jacoba,: Zie Geboorteakte

Bij de geboorte wordt het kind door Meijer Jacob als het zijn erkend.
Jacoba, is overleden op 17-09-1824 om 09:00 in Zaltbommel (Gld), 3 maanden oud [bron: Gelders Archief, 0207, 2222, akte 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Akte 44]. Bij de overlijdensaangifte van Jacoba, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus, Hendricus van Werkhoven (geb. 1777) en Hendrik Everse (geb. 1795).
Notitie bij overlijden van Jacoba,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacoba,: In de geb.akte staat (abusievelijk) vermeld dat het kind van het mannelijk geslacht is.
Er zijn 2 akten afgebeeld, beide nr. 44. In de een is de voornaam: Jacoba, Julia in de 2e Jacob, Julia.
3026gerardinagottschalk_1_.jpg 3026gerardinagottschalk.jpg
255 3026GerardinaGottschalk(1)
256 3026GerardinaGottschalk
III. Gerardina Godtschalk [3026G] (afb. 255 en 256), geboren op 16-05-1825 om 09:30 in Zaltbommel (Gld) [bron: Streekachrief Bommelerwaard, akte 38]. Bij de geboorteaangifte van Gerardina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard de Boenen (geb. 1766) en Dirk, Adrianus van der Kaaij (geb. ±1775).
Notitie bij de geboorte van Gerardina: Zie Geboorteakte
Bij de geboorte wordt Gerardina als kind van Meijer Jacob erkend.
Gerardina is overleden op 22-05-1825 om 10:00 in Zaltbommel (Gld), 6 dagen oud [bron: Streekarchief Bommelerwaard, CBG 1825, nr. 41/Gelders Archief 0207, 2221, akte 41]. Bij de overlijdensaangifte van Gerardina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus, Hendricus van Werkhoven (geb. 1777) en Antony van der Kaaij (geb. 1780).
Notitie bij overlijden van Gerardina: Zie Overlijdensakte
3027gerardinagottschalk.jpg 3027gerardinagodtschalkoverlijden.jpg
257 3027GerardinaGottschalk
258 3027gerardinagodtschalkoverlijden
IV. Gerardina Godtschalk [3027G] (afb. 257 en 258), geboren op 02-05-1826 om 05:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Cbg nr. 30]. Bij de geboorteaangifte van Gerardina waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus van Offenbeek (geb. 1790) en Johannes van der Kaaij (geb. 1793).
Notitie bij de geboorte van Gerardina: Zie Geboorteakte
Meijer, Jacob verklaart bij aangifte Gerardina als zijn kind te erkennen en aan te nemen.
Gerardina is overleden op 07-02-1845 om 05:00 in Rotterdam (ZH), 18 jaar oud [bron: Gem. Arch.R’dam, BS 1845, nr. a098 Zaltbommel, 151, 447, akte 32 (Zaltbommel 11 maart 1845 akte 32)].
Notitie bij overlijden van Gerardina: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Gerardina: Naam ook Godschalk.
Gerardina bleef ongehuwd.
Beroep:
Dienstbode
3028theodoragottschalk.jpg 3028theodoragodtschalkoverlijden.jpg
259 3028TheodoraGottschalk
260 3028theodoragodtschalkoverlijden
V. Theodora Godtschalk [3028G] (afb. 259 en 260), geboren op 19-10-1828 om 22:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Streekarchief Bommelerwaard,k CBG nr. 81]. Bij de geboorteaangifte van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Nie (geb. 1776) en Cornelis Metz (1797-1841) [zie 18,VI] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Theodora: Zie Geboorteakte
Theodora is overleden op 29-08-1849 in Rotterdam (ZH), 20 jaar oud [bron: Zaltbommel, 151, 447, akte 83 (extract van Rotterdam)].
Notitie bij overlijden van Theodora: Zie overlijdensakte (extract R’dam)


Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer 151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 447
Registernaam Overlijden 1841-1850
Code 151-447
Periode register 1841-1850
Aktenummer 83
Plaats overlijden Rotterdam
Overlijdensdatum 29-08-1849
Overledene Theodora Godschalk
Overledene geslacht vrouwelijk
Overledene leeftijd 21
Vader Meijer Jacob Godschalk
Vader diversen
De voornamen van de vader zijn niet in de akte vermeld, maar die blijken uit de geboorteakte van de overledene die in Zaltbommel werd geboren op 19-10-1828 (akte 81) als dochter van Meijer Jacob Gottschalk en Judig Metz.
Moeder Judig Metz
Theodora bleef ongehuwd.
Beroep:
Dienstbode
VI. Jacob Gottschalk [3009G], geboren op 07-03-1830 in Zaltbommel (Gld) (zie 4).
106119.jpg
261 106119
10 Jan, Gerritsz Broer [106119G] (afb. 261), geboren in 1795 om 21:30 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Doopboek Gereformeerde Gemeente nr. 249 (2)]. Bij de geboorteaangifte van Jan, was de volgende getuige aanwezig: Grietjen Springer (geb. ±1765). Hij is gedoopt op 09-08-1795 in Den Helder (NH). Jan, is overleden op 03-12-1832 om 21:30 in Den Helder (NH), 36 of 37 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan, waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [broer], Jan van Veen (geb. 1806) [zie 22,V] [broer echtgenote] en Pieter Jonker (geb. 1808).
Adres:
Den Helder (NH)
Beroepen:
Timmerman/Wagenmaker
vanaf 1826     Broodbakker
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria, Johanna Broer (1823-na 1883) [zie 10,II]    [vader]
geboorteaangifte Gerrit Broer (1822-1822) [zie 10,I]    [vader]
geboorteaangifte Gerrit Broer (1826-1826) [zie 10,III]    [vader]
geboorteaangifte Jan Broer (1829-1829) [zie 10,IV]    [vader]
geboorteaangifte Jan Broer (1831-1831) [zie 10,VI]    [vader]
overlijdensaangifte Maria van der Zanden (1770-1822) [zie 23]    [schoonzoon]
overlijdensaangifte Pieter van der Zanden (±1790-1830) [zie 46,II]    [aangetrouwde neef]
overlijdensaangifte Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I]    [broer]
overlijdensaangifte Gerrit Broer (1822-1822) [zie 10,I]    [vader]
overlijdensaangifte Gerrit Broer (1826-1826) [zie 10,III]    [vader]
overlijdensaangifte Gerrit Broer (1830-1830) [zie 10,V]    [vader]
overlijdensaangifte Jan Broer (1829-1829) [zie 10,IV]    [vader]
overlijdensaangifte Jan Broer (1831-1831) [zie 10,VI]    [vader]
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19-07-1821 in Den Helder (NH) [bron: Noord Hollands Archief, 358, 33, 8v] met de 25-jarige Johanna van Veen [106137G]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan, en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van der Zanden (1770-1822) [zie 23] [moeder bruid], Pieter van der Zanden (±1790-1830) [zie 46,II] [oom moederszijde bruid], Jean Papineau (1790-1877) [zie 20,II] [zwager bruidegom], Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [broer bruidegom] en Simon Ottes (geb. 1798).
Notitie bij het huwelijk van Jan, en Johanna: Zie Huwelijksakte
106137.jpg
262 106137
11 Johanna van Veen [106137G] (afb. 262), geboren op 18-04-1796 in Pijnacker (ZH) [bron: DTB Pijnacker, inv. 4, folio 61]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johanna Sanders (geb. ±1760). Zij is gedoopt op 24-04-1796 in Pijnacker (ZH). Johanna is overleden vóór 1871, ten hoogste 75 jaar oud.
Adres:
Den Helder (NH)
Kinderen uit dit huwelijk:
109817gerritbroergeb.jpg
263 109817gerritbroergeb
I. Gerrit Broer [109817G] (afb. 263), geboren op 11-01-1822 om 16:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland akte 21]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Papineau (1790-1877) [zie 20,II] [aangetrouwde oom vaderszijde], Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader] en Dirk van Veen (geb. 1800) [zie 22,III] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Zie Geb.Akte
Gerrit is overleden op 13-03-1822 om 06:00 in Den Helder (NH), 2 maanden oud [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [oom vaderszijde] en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader].
Adres:
Den Helder (NH)
106120.jpg 106120mariajohannabroergeb.jpg 106120mariajohannabroer_johannesschermerlehuw.jpg 106120mariajohannabroer_johannesschermerlé45jrhuw.jpg 106121.jpg
264 106120
265 106120mariajohannabroergeb
266 106120mariajohannabroer#johannesschermerlehuw
267 106120mariajohannabroer#johannesschermerlé45jrhuw
268 106121
II. Maria, Johanna Broer [106120G] (afb. 264 t/m 267), geboren op 08-10-1823 om 16:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland akte 27/3]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [oom vaderszijde] en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie Geb.Akte
Maria, is overleden na 1883, minstens 60 jaar oud.
Adres:
van voor 1880     Amsterdam (NH)
Religie:
Doopsgezind
Maria, trouwde, 19 jaar oud, op 16-02-1843 in Den Helder (NH) [bron: Noord Hollands Archief, 358, 33, 5] met Johannes, Wilhelmus, Coenradus Schermelé [106121G] (afb. 268), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria, en Johannes,: Ziehuw.adv. 45jr. huw
Johannes, is geboren in 1820, zoon van Johannes, Matthijs Schermelé [101986G] en Catharina, Barthelomina Boolen [101987G].
Adres:
vanaf 1871     Amsterdam (NH)
Beroep:
Winkelier
Getuige bij:
04-05-1871     huwelijk Jacob Gottschalk (1830-1893) en Gon Broer (1833-1918) [zie 5]    [zwager bruid]   [bron: Rijksarchief Noord Holl., Gem. Den Helder, 385,33,59]
III. Gerrit Broer [109818G], geboren op 13-06-1826 om 18:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader], Jan Breet (geb. 1797) en Simon Ottes (geb. 1798). Gerrit is overleden op 08-09-1826 in Den Helder (NH), 2 maanden oud. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [oom vaderszijde] en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader].
IV. Jan Broer [109820G], geboren op 28-06-1829 om 00:30 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ottes (geb. 1755), Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [oom vaderszijde] en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader]. Jan is overleden op 28-06-1829 om 11:00 in Den Helder (NH), geen dag oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [oom vaderszijde] en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader].
V. Gerrit Broer [109819G], geboren op 22-09-1830 om 05:30 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Steijn (geb. 1772) en Jan van Veen (geb. 1806) [zie 22,V] [oom moederszijde]. Gerrit is overleden op 22-09-1830 om 07:00 in Den Helder (NH), geen dag oud. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader] en Jan van Veen (geb. 1806) [zie 22,V] [oom moederszijde].
VI. Jan Broer [109821G], geboren op 04-09-1831 om 16:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader], Jan van Veen (geb. 1806) [zie 22,V] [oom moederszijde] en Willem Prins (geb. 1807). Jan is overleden op 07-09-1831 om 04:00 in Den Helder (NH), 3 dagen oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [vader] en Jan van Veen (geb. 1806) [zie 22,V] [oom moederszijde].
VII. Neletta, Hillegonda (Gon) Broer [106117G], geboren op 01-05-1833 in Den Helder (NH) (zie 5).
103730jacobusjohannesadrianusbroekmandoop.jpg 103730jacobusjoannesadrianusbroekmandoopreg.jpg 103730jacobusjoannesadrianusbroekmanmilitie.jpg 103730g_1_.jpg 103730jacobusbroekman_mobielehollschutterij.jpg 103730jacobusjoannesadrianusbroekman_mariacatharinaboerboomondertrouw.jpg
269 103730jacobusjohannesadrianusbroekmandoop
270 103730jacobusjoannesadrianusbroekmandoopreg
271 103730jacobusjoannesadrianusbroekmanmilitie
272 103730G(1)
273 103730jacobusBroekman#MobieleHollSchutterij
274 103730JacobusJoannesAdrianusBroekman#mariaCatharinaBoerboomondertrouw
103730jacobusjoannesadrianusbroekman_mariacatharinaboerboomondertrouw_.jpg 103730gbroekman.jpg 103730jacobusbroekmanoverlijden.jpg
275 103730jacobusjoannesadrianusbroekman#mariacatharinaboerboomondertrouw#
276 103730GBroekman
277 103730jacobusbroekmanoverlijden
12 Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman [103730G] (afb. 269 t/m 277), geboren in 1806 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 365,p. 69, f. 35, nr.14]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus, waren de volgende getuigen aanwezig: Helena, Maria Luyijding(k) (1755-1823) [zie 49] [grootmoeder vaderszijde] en Jacobus, Maria Comaita (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 11-12-1806 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Jacobus,: Pastor Jacobus Cramer

Zie doopreg., extract doopreg.
Jacobus, is overleden op 06-11-1886 om 20:00 in Amsterdam (NH), 79 of 80 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 7/117].
Notitie bij overlijden van Jacobus,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacobus,: Mobiele Noord Holl. Schutterij (zie document):
Toestemming huwelijk onder voorwaarde: Geen ontslag bij de geboorte van een kind.Hij zal niet huis mogen terugkeren en zijn echtgenote zal de compagnie niet mogen volgen zolang hij buiten zijn gewone woonplaats in dienst is.

Militiedocument: Vrijgesteld

Kenmerken:
Lengte 1 El. Pm, 9 Dm 5 st
Aangezit smal
Voorhoofd rond
Oogen grijs
Neus spits
Mond ordinair
Kin rond
Adressen:
van voor 1837     Lindengracht kanton 4, nr. 185, Amsterdam (NH)
vanaf 1842     Eerste Lindendwarsstraat PP2, nr.22, Amsterdam (NH)
van voor 1851     Haarlemmerplein 51, Amsterdam (NH)
vanaf 02-1858     1e Boomdwarsstraat kanton 4, buurt PP, nr. 581, Amsterdam (NH)
vanaf 03-1860     Violettenstraat 00 629, Amsterdam (NH)
tot 1886     Egelantiersstraat kanton 4, nr.60, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Bediende
vanaf 1835     Kruidenier/Mobielschutter
vanaf 1841     Winkelier/Goudsmid
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Marie Broekman (1865-1941) [zie 6,I]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Levenloos Broekman (1853-1853) [zie 12,VIII]    [vader]
geboorteaangifte Antonius, Henricus, Joannes Broekman (1836-1836)    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Johannes, Jacobus, Adrianus Broekman (1837-1837) [zie 12,I]    [vader]
overlijdensaangifte Jacoba, Maria, Huberta Broekman (1845-1847) [zie 12,V]    [vader]
overlijdensaangifte Susanna, Catharina, Gertrudis Broekman (1852-1852) [zie 12,VII]    [vader]
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 21-10-1835 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg.5/6v] met de 22-jarige Maria, Catharina Boerboom [103441G]. Jacobus, en Maria, gingen op 08-10-1835 in Amsterdam (NH) in ondertrouw. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus, en Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV] [oom moederszijde bruidegom], Adrianus Kriek (1788-1861) [neef van moeder bruidegom], Hendrik, Barend Veltman (geb. ±1800) en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jacobus, en Maria,: Zie Huwelijksadv., akte, ondertrouwakte
103441mariacatharinaboerboomgeboorte.jpg 103441mariacatharinaboerboomgebextract.jpg 103441mariacatharinaboerboomhuwconsent.jpg 103441mariacatharinaboerboomoverlijden.jpg
278 103441mariacatharinaboerboomgeboorte
279 103441MariaCatharinaBoerboomgebextract
280 103441mariacatharinaboerboomhuwconsent
281 103441mariacatharinaboerboomoverlijden
13 Maria, Catharina Boerboom [103441G] (afb. 278 t/m 281), geboren op 13-02-1813 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, reg. 1/107v]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Kocke (geb. 1758) en Philip Deiss (geb. 1787). Zij is gedoopt in 1813 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie Geboorteakte
Maria, is overleden op 15-05-1888 om 16:00 in Amsterdam (NH), 75 jaar oud [bron: Gem.A.A’dam, reg. 3/140v].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie Overlijdensakte
Adressen:
vanaf 1813     Haringpakkerssteeg 28 Canton 4, Amsterdam (NH)
tot 1888     Egelantierstraat kanton 4 nr. 60, Amsterdam (NH)
Kinderen uit dit huwelijk:
103764g.jpg 103764johannesjacobusadrianusbroekmangeboorte.jpg 103764johannesjacobusadrianusbroekmanoverlijden.jpg
282 103764G
283 103764johannesjacobusadrianusbroekmangeboorte
284 103764johannesjacobusadrianusbroekmanoverlijden
I. Johannes, Jacobus, Adrianus Broekman [103764G] (afb. 282 t/m 284), geboren op 22-05-1837 om 21:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 3/182v]. Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus(Mattheus), Joannes (Matthijs) Boerboom (geb. 1809) en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geboorteadv., akte
Johannes, is overleden op 24-05-1837 om 08:00 in Amsterdam (NH), 2 dagen oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 5/76v]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) [zie 12] [vader] en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde].
Notitie bij overlijden van Johannes,: Zie overlijdenakte
Adres:
1837     Lindengracht nr. 185, kanton 6, Amsterdam (NH)
102331catharinamariaantoniabroekmangeboorte.jpg 102331catharinamariaantoniabroekmanbevreg1.jpg 102331catharinamariaantoniabroekmantijdverblijf1893.jpg 102331catharinamariaantoniabroekmantijdoverl.jpg
285 102331catharinamariaantoniabroekmangeboorte
286 102331catharinamariaantoniabroekmanbevreg1
287 102331CatharinamariaAntoniaBroekmantijdverblijf1893
288 102331CatharinamariaAntoniaBroekmantijdoverl
II. Catharina, Maria, Antonia Broekman [102331G] (afb. 285 t/m 288), geboren op 05-11-1838 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 11/83v]. Bij de geboorteaangifte van Catharina, waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus(Mattheus), Joannes (Matthijs) Boerboom (geb. 1809) en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Catharina,: Zie Geboorteakte
Catharina, is overleden op 15-06-1893 in Amsterdam (NH), 54 jaar oud [bron: A’dam 3/170v].
Notitie bij overlijden van Catharina,: Zie overl.akte
Notitie bij Catharina,: Zie bev.reg. van ca.1863
Na 1863 komt zij in de bev.reg. niet meer voor.
Zie hieronder. Aannemelijk is dat zij in die periode niet altijd woonruimte had.

Zij komt voor in het registerer:Tijdelijke verblijfreg. 1893, Amsterdam
Ten huize bij Aloijsius, Josephus, Antonius Broekman 308a/43 en
bij haar zwager Johannes, Mattheus Rijff 719/220
Catharina, bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 05-11-1838     Lindengracht kanton 4 nr. 185, Amsterdam (NH)
vanaf 1858     Boomstraat 581, Amsterdam.
Beroep:
Dienstmeid/winkeljuffrouw
Religie:
RK
III. Johannes, Bernardus (Jean, Bernard) Broekman [105064G], geboren op 04-04-1841 in Amsterdam (NH) (zie 6).
102332g.jpg 102332annamariageertrudabroekmangeboorte.jpg 102332annamariageertrudabroekman_johannesrijffhuwelijk.jpg
289 102332G
290 102332annamariageertrudabroekmangeboorte
291 102332annamariageertrudabroekman johannesrijffhuwelijk
IV. Anna, Maria, Geertruda Broekman [102332G] (afb. 289 t/m 291), geboren op 25-04-1843 om 09:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 4/127]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde] en Albertus, Thomas Spaan (geb. ±1815).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie Geboorteadv., akte
Anna, is overleden op 17-03-1900 in Amsterdam (NH), 56 jaar oud [bron: Stadsachief A’dam].
Adressen:
vanaf 25-04-1843     Lindengracht kanton 4 nr. 185, Amsterdam (NH)
vanaf 1858     Boomstr581aat 19, Amsterdam (NH)
Anna, trouwde, 31 jaar oud, op 15-10-1874 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 11/21] met Johannes, Mattheus Rijff [102334G], 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna, en Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus(Mattheus), Joannes (Matthijs) Boerboom (geb. 1809), Johannes Rijff (geb. 1809) [vader bruidegom], Hendricus, Jacobus Rijff (geb. 1844) [broer bruidegom] en Aloijsius, Josephus, Antonius Broekman (1848-1921) [zie 12,VI] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Johannes,: Zie Huwelijksakte
Johannes, is geboren op 04-04-1842 in Amsterdam (NH), zoon van Johannes Rijff [102335G] en Maria, Catharina van Bambergen [102355G]. Johannes, is weduwnaar van Hendrika, Petronella ter Hooren [4877G] (±1840-vóór 1874).
Beroep:
Kastenmaker
Religie:
RK
Getuige bij:
26-01-1865     huwelijk Jean, Bernard Broekman (1841-1884) en Geertruda, Wilhelmina Köller (1839-1922) [zie 7]   [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/38]
102338jacobamariahubertabroekmangeboorte.jpg 102338jacobamariahubertabroekmanoverlijden.jpg
292 102338jacobamariahubertabroekmangeboorte
293 102338jacobamariahubertabroekmanoverlijden
V. Jacoba, Maria, Huberta Broekman [102338G] (afb. 292 en 293), geboren op 21-08-1845 om 14:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 5/70]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Siemons (geb. 1808) en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Jacoba,: Zie Geboorteakte
Jacoba, is overleden op 02-04-1847 in Amsterdam (NH), 1 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4/13]. Bij de overlijdensaangifte van Jacoba, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) [zie 12] [vader] en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde].
Notitie bij overlijden van Jacoba,: Zie Overlijdensakte
Adres:
van 1845 tot 1847     Lindengracht kanton 4 nr. 185, Amsterdam (NH)
102337aloijsiusjosephusantoniusbroekmanmilitie.jpg 102337aloijsiusjosephusantoniusbroekmangeboorte.jpg 102337.jpg 102337aloijsiusjosephusantoniusbroekmanoverlijden.jpg
294 102337aloijsiusjosephusantoniusbroekmanmilitie
295 102337aloijsiusjosephusantoniusbroekmangeboorte
296 102337
297 102337aloijsiusjosephusantoniusbroekmanoverlijden
VI. Aloijsius, Josephus, Antonius Broekman [102337G] (afb. 294 t/m 297), geboren op 27-08-1848 om 23:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 4/198]. Bij de geboorteaangifte van Aloijsius, waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde] en Wilhelmus Kriek (1819-1876) [achterneef van vader]. Hij is gedoopt in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Aloijsius,: Zie Geboorteakte
Aloijsius, is overleden op 17-12-1921 om 18:00 in Amsterdam (NH), 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aloijsius,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Aloijsius,: Gem.A. Amsterdam: Gezinskaart, Archiefkaart

Zie Militiedocumente

Kenmerken:
Lengte: 1 El, 641 strepen
Aangezigt ovaal
Voorhoofd breed
Oogen bruin
Neus spits
Mond gewoon
Kin rond
Haar blond
Adressen:
vanaf 27-08-1848     Haarlemmerplein 51, Amsterdam (NH)
vanaf 1852     Eerste Lindendwarsstraat 22, Amsterdam (NH)
vanaf 1858     Boomstraat 581, Amsterdam (NH)
van voor 1872     Schans buurt QQ nr. 991, Amsterdam (NH)
van voor 1874     Anjeliersstraat buurt OO nr. 377, Amsterdam (NH)
van voor 1876     Anjeliersstraat 25, Amsterdam (NH)
van voor 1877     Rozengracht 10, Amsterdam (NH)
van voor 1879     Egelantiersstraat nr 33, Amsterdam (NH)
van voor 1880     Haarlemmerstraat kanton 4, nr.126, Amsterdam (NH)
van voor 1885     Noordermarkt kanton 4, nr. 32, Amsterdam (NH)
van voor 1887     Haarlemmerdijk 134, Amsterdam (NH)
vanaf 29-03-1893     Marnixstraat 87, Amsterdam (NH)
vanaf 07-08-1894     Haarlemmerplein 41, Amsterdam (NH)
vanaf 04-05-1895     Marnixstraat 4, Amsterdam (NH)
vanaf 06-01-1896     Haarlemmerplein 35, Amsterdam (NH)
vanaf 22-08-1896     Marnixkade 4, Amsterdam (NH)
van 1897 tot 1900     Rheden te Velp (Gld)
vanaf 1897     Ceintuurbaan 188, Amsterdam (NH)
vanaf 26-04-1900     v. Oldenbarneveldtkade 10, Amsterdam (NH)
vanaf 13-05-1902     Nassaukade 294, Amsterdam (NH)
vanaf 14-11-1902     Hilversum (NH)
17-?-1916     Oostzaanstraat 10 2hg rs, Amsterdam (NH)
Beroep:
Meubelmaker/Aanspreker
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Wilhelmina, Louisa, Maria Broekman (1897-1961)    [grootvader vaderszijde]
15-10-1874     huwelijk Johannes, Mattheus Rijff (geb. 1842) en Anna, Maria, Geertruda Broekman (1843-1900) [zie 12,IV]    [broer bruid]   [bron: Gem.A. A’dam, reg. 11/21]
01-08-1878     huwelijk Joannes Termars (geb. 1847) en Antoinetta, Maria, Catharina Broekman (geb. 1856) [zie 12,IX]    [broer bruid]   [bron: reg. 16 fol. 2]
09-09-1886     huwelijk Pierre Teunissen (1862-1891) en Marie Broekman (1865-1941) [zie 6,I]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gem.A. A’dam, reg.21/33v]
26-09-1895     huwelijk Cornelis, Johannes Veltman (1870-1944) en Marie Broekman (1865-1941) [zie 6,I]    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Gem. A. A’dam, reg. 27/11v]
Aloijsius, trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1871 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 7/54v] met Wilhelmina, Gerardina, Philippina van Beekom [102361G], 22 of 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aloijsius, en Wilhelmina, waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Franciscus Kortman (geb. 1815), Wilhelmus Kriek (1819-1876) [achterneef van vader bruidegom], Hendricus, Franciscus Meijer (geb. 1829) en Franciscus Vintges (geb. 1829).
Notitie bij het huwelijk van Aloijsius, en Wilhelmina,: Zie Huwelijksakte
Wilhelmina, is geboren in 1848 in Amsterdam (NH) [bron: A’dam,reg. 6/48v], dochter van Adrianus van Beekom [102364G] en Anna, Louisa Kortman [102365G]. Zij is gedoopt op 18-11-1848 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina,: Zie geb. akte
Wilhelmina, is overleden op 01-03-1927 in Amsterdam (NH), 78 of 79 jaar oud [bron: Gem.Arch.A’dam, reg. 4/23].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina,: Zie overl.akte
102340susannacatharinagertrudisbroekmangeboorte.jpg 102340susannacatharinagertrudisbroekmanoverlijden.jpg
298 102340susannacatharinagertrudisbroekmangeboorte
299 102340susannacatharinagertrudisbroekmanoverlijden
VII. Susanna, Catharina, Gertrudis Broekman [102340G] (afb. 298 en 299), geboren op 07-03-1852 om 18:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 2/74]. Bij de geboorteaangifte van Susanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus(Mattheus), Joannes (Matthijs) Boerboom (geb. 1809) en Johannes, Jacobus Elsenburg(h) (geb. 1826).
Notitie bij de geboorte van Susanna,: Zie Geboorteakte
Susanna, is overleden op 26-10-1852 om 11:00 in Amsterdam (NH), 7 maanden oud [bron: Gem.A. A’dam reg. 5/123]. Bij de overlijdensaangifte van Susanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius, Henricus, Joannes Termars (geb. ±1800) en Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) [zie 12] [vader].
Notitie bij overlijden van Susanna,: Zie Overlijdensakte
Adres:
van 1852 tot 26-10-1852     Eerste Lindendwarsstraat PP2, nr.22, Amsterdam (NH)
102356levenloosbroekman.jpg
300 102356levenloosbroekman
VIII. Levenloos Broekman [102356G] (afb. 300), levenloos geboren zoon, geboren op 30-10-1853 om 06:00 in Amsterdam (NH). Bij de overlijdensaangifte van Levenloos waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) [zie 12] [vader] en Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Levenloos: Zie Geboorte/overlijdensakte
Adres:
vanaf 1853     1e Boomdwarsstraat kanton 4, buurt PP, nr. 473, Amsterdam (NH)
102343antoinettamariacatharinabroekmangeboorte.jpg 102343antoinettamariacatharinabroekman_johannestermarshuwelijk.jpg 102344johannestermarsechtscheiding.jpg 102344johannestermars_mariageertruimentinghuw.jpg
301 102343antoinettamariacatharinabroekmangeboorte
302 102343antoinettamariacatharinabroekman johannestermarshuwelijk
303 102344Johannestermarsechtscheiding
304 102344johannestermars#mariageertruimentinghuw
IX. Antoinetta, Maria, Catharina Broekman [102343G] (afb. 301 en 302), geboren op 01-02-1856 om 21:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, 1/126v]. Bij de geboorteaangifte van Antoinetta, waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III] [oom vaderszijde] en Johannes, Jacobus Elsenburg(h) (geb. 1826).
Notitie bij de geboorte van Antoinetta,: Zie Geboorteakte
Adres:
vanaf 1856     Boomstraat 581, Amsterdam (NH)
Beroep:
Modegoedmaakster
Antoinetta, trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1878 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 16 fol. 2] met Joannes Termars [102344G] (afb. 303 en 304), 31 jaar oud, nadat zij op 18-07-1878 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gem.A. A’dam, reg. 16/2 (32)]. Bij het burgerlijk huwelijk van Antoinetta, en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Rijff (geb. 1809), Johannes Termars (geb. 1810) [vader bruidegom], Josephus Reers (geb. 1822) en Aloijsius, Josephus, Antonius Broekman (1848-1921) [zie 12,VI] [broer bruid]. De scheiding werd uitgesproken op 04-05-1893 in Amsterdam (NH) (Overspel van Broekman) [bron: Vonnis Arr.Rechtsbank, A’dam. Reg. huw. en echtsch. nr. 3 folie 11.].
Notitie bij het huwelijk van Antoinetta, en Joannes: Zie Huwelijksakte en echtscheidingsakte (bij Termars)
Joannes is geboren op 01-08-1847 in Amsterdam (NH), zoon van Johannes Termars [102345G] en Maria, Magdalena Smit [102346G]. Joannes trouwde later op 20-09-1894 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 25/13v] met Maria, Geertrui Menting [24000G] (geb. 1868).
Notitie bij Joannes: Afgekeurd voor Militaire dienst (te klein)
Beroep:
Bediende
103439eg.jpg 103439mathiaskölleroverlijden.jpg
305 103439EG
306 103439mathiaskölleroverlijden
14 Mathias, Franciscus Köller [103439EG] (afb. 305 en 306), geboren in 1804 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB A’dam, 314, p. 113, f. 57, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Mathias, waren de volgende getuigen aanwezig: Matthijs Egberts (±1735-1807) [zie 58] [grootvader moederszijde] en Johanna Smits (geb. ±1770). Hij is gedoopt op 28-05-1804 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron. Mathias, is overleden op 27-02-1861 om 13:00 in Amsterdam (NH), 56 of 57 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 1/118].
Notitie bij overlijden van Mathias,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Mathias,: Naam ook Kuller

Na het overlijden in 1861 van Mathias verhuisde het gezin augustus 1862 naar de Kerkstraat 574
Adressen:
Binnen Bantammerstraat 30, Amsterdam (NH)
vanaf 1852     Kerkstraat 726(574), Amsterdam (NH) (Mathias overleed op dit adres in 1861)   [bron: Bev. reg. A’dam]
Beroepen:
Oppasser van een Kommedie Troep
Tapper/Wijnkoopersknecht
Religie:
RK
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 03-05-1826 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 1/151v] met de 26 of 27-jarige
15 Wilhelmina, Maria Allard [103440G], geboren in 1799 om 03:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 340, 93, f. 47, nr. 7]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Hendrik Allard (1764-1831) [zie 30] [vader] en Willemina van Aaren(d) (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 08-11-1799 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Star.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina,: Pastor Josephus Cuijpers
Wilhelmina, is overleden [bron: Gem.A. A’dam, reg. 2/9v].
Adres:
vanaf 1853     Kerkstraat 574(726), Amsterdam (NH)
Beroep:
Dienstbode
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina, Wilhelmina Köller [23756G], geboren op 27-08-1829 in Amsterdam (NH). Catharina, is overleden vóór 1837, ten hoogste 8 jaar oud.
Religie:
RK
II. Josephus, Mattheus Köller [23753G], geboren op 16-11-1834 in Amsterdam (NH).
Religie:
RK
102395gerarduswilhelmscornelismondengeb.jpg
307 102395gerarduswilhelmscornelismondengeb
III. Maria, Wilhelmina Köller [102394G], geboren op 18-02-1837 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1854     Nieuwedijk, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Maria, trouwde, 17 jaar oud, op 02-08-1854 in Amsterdam (NH) met Gerardus, Wilhelmus, Cornelis Monden [102395G] (afb. 307), 33 jaar oud. Gerardus, is geboren op 19-05-1821 in Leiden (ZH) [bron: akte 237], zoon van Gerardus (Gerrit) Monden [102396G] en Maria, Cornelia, Gorkum [102397G].
Notitie bij de geboorte van Gerardus,: Zie Geb.Akte
Gerardus, is overleden op 21-06-1858 in Amsterdam (NH), 37 jaar oud.
Beroep:
Hoedenmaker
IV. Geertruda, Wilhelmina Köller [106295G], geboren in 1839 in Amsterdam (NH) (zie 7).
V. Anthonius, Franciscus Köller [23754G], geboren op 17-09-1841 in Amsterdam (NH).
Religie:
RK
VI. Wilhemus, Henricus Köller [23755G], geboren op 19-01-1844 in Amsterdam (NH).
Religie:
RK

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jacob Godtschalk [3033G], geboren omstreeks 1740 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Van zijn jongere zuster Anna, Margaretha is zeker dat zij in Eimelrod (Dld) is geboren.
Jacob zal daar waarschijnlijk ook zijn geboren.
Jacob is overleden na 1802, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Deze Jacob Godtschalk (3033G) en zijn 2e echtgenote (zie hierna) Maria, Clara Bendix (104866G) zijn definitief de ouders van Meijer Jacob Godtschalk (3023G) en dus ook de zekere familielijn.

Hierna eerst zijn (waarschijnlijk)eerste huwelijk met Anna Sabel (101309G) (waarbij de vraag dus is of de Jacob die met deze Anna Sabel trouwde, dezelfde Jacob is die later met Maria, Clara Bendix trouwde? Vooralsnog ga ik hiervan uit.

Jacob huwde voor de eerste maal (waarschijnlijk)ongeveer 1768 met Anna Sabel(s)(101309G), geboren ca. 1740 en overleden na 1808. (Dit is het eerste “vreemde “feit, immers Anna Sabel was getuige bij het huwelijk van haar dochter Gertrudis(3062) in 1808 (zie aldaar), maar ca. 1779 huwde Jacob met Maria, Clara Bendix (aangenomen omdat de zoon Meijer, Jacob in 1780 is geboren).

Doch: kinderopbouw klopt, schrijfwijze naam klopt.
Maar hij huwde Ned. Hervormd en de kinderen uit dit huwelijk zijn ook Ned. Hervormd. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat Meijer Jacob ook Ned. Hervomd is.
Hoewel bij de broers/zusters en hun kinderen zowel Ev. Luth.-Ned. Hervormd-als RK voorkomt.

Bij de eerste zoon Johannes(3063) is in het doopreg. alleen de moeder Anneke Sabels genoemd. Religie RK.
Bij zijn huwelijk in 1788 wordt hij geass. door zijn moeder Anna Saabel.
Bij Anna Margaretha (3054, 2e kind)zijn als ouders vermeld: Lucas Godschalk en Anna Sabels. Religie RK.
Bij Johanna, Hermina(3055, 3e kind) zijn als ouders Jacobus Godschalk en Anna Sabels genoemd.
Bij Gertrudis (3062, 4e kind) staat in haar huw. akte met Jan van der Stam, geass. door haar moeder Anna Sabel. Religie RK.
Bij Petrus (3065, 5e kind) zijn als ouders Jacobus Godschallik en Annatie Sabels genoemd.
Religie RK.
Bij Catharina (3050, 6e kind) zijn als ouders Jacob Godtschalk en Anna Sabel genoemd. Religie RK.
De eerste 6 kinderen van Jacob en Anna Sabel zijn dus RK gedoopt
Bij Meijer, Jacob (3023, 7e kind van M.C. Bendix) is helaas geen doopreg. te vinden. Zijn geboortedatum is via een rechtsbankprocedure op 1780 gesteld met geboorteplaats Amsterdam. Het kan echter ook 1778 zijn geweest. Zeker is ook dat zijn vader ene Jacob Godtschalk was.
Er is ook nergens aangegeven wat de religie was. Hun eerste kind (Neeltje) was Ned. Hervormd. Dat klopt ook met de voortgang.
De kleinzoon Jacob (3008) gehuwd met Elizabeth Broekman bekeerde zich pas in 1903 (vlak voor zijn huwelijk met Elizabeth) tot het RK geloof.

De doopgetuigen geven ook wat houvast:
1/Pieter Godschalk (3065) jongste broer van Jacob is doopgetuige bij Petrus Godtschalk (3064G)zoon van Jacob en Anna Sabel.
2/Bartholomeus(3051G)broer van Jacob is op zijn beurt doopgetuige bij Catharina Godschalk(3050G), dochter van deze Jacob Godtschalk en Anna Sabel
3/Jacobus is doopgetuige bij Catharina Pieters(110493G) (samen met zijn zuster Anna Catharina Godschalk(3061G) en Jacobus Pietersz (101403G) (samen met Catharina Godschalk (3050G, dochter van Jacobus en Anna)beide kleinkinderen van Bartolomeus Godtschalk(3051G) broer van Jacobus(of kleinkinderen van de broers Cyriacus, of Pieter).
4/Geertruij Godschalk(3056G), dochter van Cyriacus Godschalk (broer van Jacob)is
doopgetuige bij Geertruij Pietersen (101410G) dochter van Pieter Pietersen(101395G) en Maria, Margaretha Godschalk(3053G)(Maria is een dochter van Bartholomeus Godschalk (3051G)
5/Pieter Godtschalk(3064G) is doopgetuige bij Petrus Godschalk (3065G), zoon van Jacob Godtschalk en Anna Sabel.

In het huwelijk van Jacob met Anna Sabel wordt ook een keer Lucas (Godschalk) als voornaam genoemd (bij de doop van Anna, Margrita 3054G).
Uit dit eerste huwelijk van Jacob worden zes kinderen geboren met de achternaam Godtschalk geboren.
Getuige bij:
geboorteaangifte Jacobus Pietersen (geb. 1802)    [oudoom moederszijde]
geboorteaangifte Catharina Pietersen (geb. 1800)    [oudoom moederszijde]
Jacob trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1768 met [?] Anna (Anneke) Sabel(s) [101309G] (±1740-na 1808), ongeveer 28 jaar oud.
Hij trouwde (2), ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1779 met de ongeveer 34-jarige
104866mariaclarabendixoverlijdensakte.jpg 104866mariaclarabenedixoverlijdensextract.jpg
308 104866mariaclarabendixoverlijdensakte
309 104866mariaclarabenedixoverlijdensextract
17 Maria, Clara (Sara) Bendix [104866G] (afb. 308 en 309), geboren in 1745 in Karlsruhe (Dld). Zij is gedoopt in Karlsruhe (Dld). Sara is overleden op 07-07-1817 om 18:00 in Alem, Maren en Kessel(NB), 71 of 72 jaar oud (oorzaak: Verdronken) [bron: Gelders Archief, Zaltbommel 0207, inv. 2222, akte 43 (Gelders Archief, Alem, 0207, inv. 6684, akte 4)].
Notitie bij overlijden van Sara: Zie overlijdensakte en extract

In het overlijdensafschrift is vermeld: geboren: Carlsriche boven Mannheim
Op de overlijdensakte is leesbaar als geboorteadres: Kallesrode in het Keur bij Mannheim.

Clara Benedix
Geslacht: V
dooppl: Karlsruhe Duitsland
Overlijdensdatum: 07-07-1817
Leeftijd: 72
Overlijdensplaats: Alem
Notitie bij Sara: Naam ook Benedix
Adres:
tot 1817     Bommel (Vermeld op overlijdensakte: wonende in Bommel)
Kind uit dit huwelijk:
I. Meijer, Jacob Godtschalk [3023G], geboren in 1780 in Amsterdam (NH) (zie 8).
104865g.jpg
310 104865G
18 Gerrit Metz [104865G] (afb. 310), geboren op 12-06-1763 in Zaltbommel (Gld). Hij is gedoopt op 12-06-1763. Gerrit is overleden na 1834, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Naam ook Mets

Bev. Reg. (Bommel)Zaltbommel, boek 150, Deel 1008, Code 658, pag. 232

Informatie over de fam. Metz ontvangen van L. Metz
Adres:
vanaf 1810     Bommelerwaard fiche bev.reg. 10032/232
Beroepen:
Ouderschout
Timmerman
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 24-02-1785 in Zaltbommel (Gld) [bron: Zaltbommel, DTB 1785 nr. 700] met de 21-jarige Neelke van Oosterom [104864G]. Gerrit en Neelke gingen op 06-02-1785 in Zaltbommel (Gld) in ondertrouw.
19 Neelke van Oosterom [104864G], geboren op 20-11-1763 in Haaften (Gld). Neelke is overleden op 05-02-1846 in Zaltbommel (Gld), 82 jaar oud [bron: Akte 13].
Notitie bij Neelke: Naam ook van Oosterum
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Metz [102117G], geboren op 01-06-1788 in Zaltbommel (Gld). Cornelia trouwde, 51 jaar oud, op 11-01-1840 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2255, 1] met Anton Breddel [102118G], 38 jaar oud. Anton is geboren op 12-07-1801 in Zaltbommel (Gld), zoon van Gerrit Breddel [102119G] en Jantje Ferrij [102120G].
II. Wilhelmus, Doorus Metz [102113G], geboren op 06-01-1790 in Zaltbommel (Gld). Wilhelmus, trouwde, 29 jaar oud, op 18-11-1819 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief 0207, 2257, 7] met Judigh van Dommelen [102114G], 31 jaar oud. Judigh is geboren op 16-07-1788 in Beesd Gld), dochter van Gijsbert van Dommelen [102115G] en Judigh van de Water [102116G].
III. Adriana Metz [110495G], geboren op 04-05-1791 in Zaltbommel (Gld).
IV. Hester, Margrietha Metz [4859G], geboren in 1795 in Zaltbommel (Gld). Hester, trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 19-?-1819 in Dordrecht (ZH) [bron: Stadsarch. Dordrecht, akte 3103] met Pieter van Suijlichem [4860G], 20 of 21 jaar oud. Pieter is geboren in 1798 in Dordrecht (ZH), zoon van Aart van Suijlichem [4861G] en Maaike Vet [4862G].
V. Judig Metz [104346G], geboren in 1796 in Zaltbommel (Gld) (zie 9).
104870cornelismetzdoop27juli1797zaltbommel.jpg 104870cornelismeltz_jantjeagenetavanalphenhuw1.jpg 104870cornelismeltz_jantjeagenetavanalphenhuw2.jpg 103414jantjeagenetavanalphendoop3mrt1799zaltbommel.jpg
311 104870cornelismetzdoop27juli1797zaltbommel
312 104870cornelismeltz jantjeagenetavanalphenhuw1
313 104870cornelismeltz jantjeagenetavanalphenhuw2
314 103414jantjeagenetavanalphendoop3mrt1799zaltbommel
VI. Cornelis Metz [104870G] (afb. 311 t/m 313), geboren op 26-07-1797 in Zaltbommel (Gld). Hij is gedoopt op 27-07-1797 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie doopreg.

Gerrit Metz Zaltbommel 27-07-1797 vader
Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer 3198
Deelnummer 1943
Registernaam NH Doop 1792-1810 (DTB-1943)
Code DTB-1943
Periode register 1792-1810
Pagina 35
Plaats doop Zaltbommel
Kind Cornelis
Kind geslacht mannelijk
Vader Gerrit Metz
Moeder Neelke van Oosterum
Cornelis is overleden op 16-09-1841 in Zaltbommel (Gld), 44 jaar oud [bron: Akte 63].
Beroep:
Metselaarsknecht
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Theodora Godtschalk (1828-1849) [zie 8,V]    [oom moederszijde]
overlijdensaangifte Meijer, Jacob Godtschalk (1780-1832) [zie 8]    [broer echtgenote]
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 30-06-1825 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2257, 13] met Jantje, Ageneta van Alphen [103414G] (afb. 314), 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Jantje,: Zie huw. akte (2 p.)
Jantje, is geboren in 1799 in Zaltbommel (Gld), dochter van Gijsbertus van Alphen [103413G] en Maria, Hendrika Mouthaan [103412G]. Zij is gedoopt op 03-03-1799 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jantje,: Zie doopreg.

Gysbartus Alphen, van Zaltbommel 03-03-1799 vader
Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer 3198
Deelnummer 1943
Registernaam NH Doop 1792-1810 (DTB-1943)
Code DTB-1943
Periode register 1792-1810
Pagina 47
Plaats doop Zaltbommel
Datum doop 03-03-1799
Kind Jantje Angenita
Kind geslacht vrouwelijk
Vader Gysbartus van Alphen
Moeder Maria Hendrika Mounthaan
Jantje, is overleden op 07-04-1841, 41 of 42 jaar oud.
110496doorametzdoop8nov1798zaltbommel.jpg 110496theodorametz_johannesbalthazarsteinerhuw.jpg
315 110496doorametzdoop8nov1798zaltbommel
316 110496theodorametz johannesbalthazarsteinerhuw
VII. Theodora (Doora) Metz [110496G] (afb. 315 en 316), geboren op 04-11-1798 in Zaltbommel (Gld). Zij is gedoopt op 08-11-1798 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Doora: Zie doopreg.

Gerrit Metz Zaltbommel 08-11-1798 vader
Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer 3198
Deelnummer 1943
Registernaam NH Doop 1792-1810 (DTB-1943)
Code DTB-1943
Periode register 1792-1810
Pagina 43
Plaats doop Zaltbommel
Datum doop 08-11-1798
Kind Doora
Kind geslacht vrouwelijk
Vader Gerrit Metz
Moeder Neelke van Oostrum
Religie:
Ned. Hervormd
Doora trouwde, 31 jaar oud, op 11-02-1830 in Leiden (ZH) [bron: Gemeente Leiden, akte 15] met Johannes, Balthazsr Steiner [4863G], 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Doora en Johannes,: Zie huw.akte
Johannes, is geboren op 26-03-1792 in Schwijz (Zwitserland), zoon van Johannes, Benedictus Steiner [4864G] en Elisabetha Bettschart [4865G].
101948g_101951g.jpg
317 101948G#101951G
20 Gerrit, Volkertsz Broer [101948G] (afb. 317), geboren op 16-10-1763 [bron: Rijksarch. Noord Holland, Doopboek Gereformeerde Gemeente nr. deel 1A, pag. 100]. Gerrit, is overleden vóór 1821 in Den Helder (NH), ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Gerrit,: Ook: van Broer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 19-01-1787 in Den Helder (NH) [bron: DTB Den Helder, inv. 26, pag. 175.] met de 22-jarige Neeltje, Jansdr (Aaltje) Springer [101951G].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit, en Aaltje: Zie Huwelijksakte.
101951neeltjejansdrspringerdoop.jpg
318 101951neeltjejansdrspringerdoop
21 Neeltje, Jansdr (Aaltje) Springer [101951G] (afb. 318), geboren op 02-12-1764 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Doopboek Gereformeerde Gemeente 1A pag 104].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Zie doopreg.
Aaltje is overleden op 07-01-1812 in Den Helder (NH), 47 jaar oud [bron: Rijksarch. Noord Holland].
Notitie bij Aaltje: Ook: Nieltje
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk, Volkertsz Broer [101952G], geboren in 1791 in Den Helder (NH).
Notitie bij de geboorte van Dirk,: Voornaam ook Folkert
Dirk, is overleden op 04-07-1829 om 20:30 in Den Helder (NH), 37 of 38 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Dirk, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Been (geb. 1771) en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [broer].
Adres:
Den Helder (NH)
Beroep:
Wagenmaker
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria, Johanna Broer (1823-na 1883) [zie 10,II]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jan Broer (1829-1829) [zie 10,IV]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10]    [broer]
overlijdensaangifte Gerrit Broer (1822-1822) [zie 10,I]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Gerrit Broer (1826-1826) [zie 10,III]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Jan Broer (1829-1829) [zie 10,IV]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Hilgen Broer (1792-1822) [zie 20,II]    [broer]
19-07-1821     huwelijk Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) en Johanna van Veen (1796-vóór 1871) [zie 11]    [broer bruidegom]   [bron: Noord Hollands Archief, 358, 33, 8v]
Dirk, trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 16-10-1813 in Den Helder (NH) [bron: Noord Hollands Archief, 358, 33,36] met Cornelia, Clasina Brouwer [101953G], 22 of 23 jaar oud. Cornelia, is geboren in 1790 in Amsterdam (NH), dochter van Klaas Brouwer [101997G] en Marretje Borst [101954G]. Zij is gedoopt op 14-02-1790 in Amsterdam (NH). Cornelia, trouwde later op 02-03-1838 in Den Helder (NH) met Hendrik Blikkenhorst [110474G] (geb. 1783).
Beroep:
Winkelierster
Religie:
Ned. Hervormd
109856ghillegenbroer.jpg 109856g_1_.jpg
319 109856GHillegenBroer
320 109856G(1)
II. Hillegonda, Gerrits (Hilgen) Broer [109856G] (afb. 319 en 320), geboren op 28-10-1792 in Den Helder (NH) [bron: DTB Den Helder, inv. 2, doopakte].
Notitie bij de geboorte van Hilgen: Zie Doopakte.
Hilgen is overleden op 30-12-1822 om 20:00 in Den Helder (NH), 30 jaar oud [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de overlijdensaangifte van Hilgen waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Been (geb. 1771) en Dirk, Volkertsz Broer (1791-1829) [zie 20,I] [broer].
Notitie bij overlijden van Hilgen: Zie Overlijdensadv.
Beroep:
Zaakwaarnemer/winkelier
Religie:
Gereformeerd
Hilgen trouwde, 21 jaar oud, op 17-04-1814 in Schagen (NH) [bron: Noord Holl. Archief, 358, akte 24] met Jean Papineau [109857G], 23 jaar oud. Jean is geboren op 15-12-1790 in Leiden (ZH), zoon van Papineau Rapineaire [110502G] en Barendje Huiskamp [110503G]. Jean is overleden op 08-12-1877 in Den Helder (NH), 86 jaar oud. Jean trouwde later op 17-07-1823 in Den Helder (NH) [bron: Noord Holl. Archief, 358.33, 105, aktge 5] met Maria Ruardi [116062G] (1796-1873).
Adres:
Den Helder (NH)
Beroep:
Zeehandelaar, zaakwaarnemer, koopman
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerrit Broer (1822-1822) [zie 10,I]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
19-07-1821     huwelijk Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) en Johanna van Veen (1796-vóór 1871) [zie 11]    [zwager bruidegom]   [bron: Noord Hollands Archief, 358, 33, 8v]
III. Jan, Gerritsz Broer [106119G], geboren in 1795 in Den Helder (NH) (zie 10).
22 Dirk, Nanningsz van Veen [109902G], geboren in 1761 in Hazerswoude (ZH) [bron: DTB Delft, Inv. 61, folio 199]. Hij is gedoopt op 03-05-1761 in Hazerswoude (ZH). Dirk, is overleden op 15-08-1819 in Den Helder (NH), 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Dirk,: Ook Vader en Moeder genoemd: Cornelis van Veen (2148)en Maria Syppers(2149)?
Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 14-07-1793 in Koudekerk aan de Rijn (ZH) met de 22 of 23-jarige
23 Maria van der Zanden [101947G], geboren in 1770. Zij is gedoopt op 14-01-1770 in Koudekerk aan de Rijn (ZH). Maria is overleden op 20-08-1822 in Den Helder (NH), 51 of 52 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van der Zanden (±1790-1830) [zie 46,II] [broer] en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [schoonzoon].
Adres:
Den Helder (NH)
Beroep:
Winkelierster
Getuige bij:
19-07-1821     huwelijk Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) en Johanna van Veen (1796-vóór 1871) [zie 11]    [moeder bruid]   [bron: Noord Hollands Archief, 358, 33, 8v]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Ary van Veen [102224G], geboren op 27-04-1794 in Pijnacker (ZH). Hij is gedoopt op 04-05-1794 in Pijnacker (ZH). Ary is overleden na 1849, minstens 55 jaar oud. Ary:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 22-08-1819 in De Lier (ZH) met Antje de Wildt [102218G], 23 of 24 jaar oud. Antje is geboren in 1795. Zij is gedoopt op 25-10-1795 in Rozenburg (ZH). Antje is overleden op 26-06-1824 in De Lier (ZH), 28 of 29 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 23-04-1825 in Maasland (ZH) met Gerritje Haren [102225G], 24 of 25 jaar oud. Gerritje is geboren in 1800. Zij is gedoopt op 31-03-1800 in Maasland (ZH). Gerritje is overleden op 27-02-1845 in De Lier (ZH), 44 of 45 jaar oud.
(3) trouwde, 51 jaar oud, op 23-01-1846 in De Lier (ZH) met Maria Prins [102219G], 36 of 37 jaar oud. Maria is geboren in 1809. Zij is gedoopt op 15-01-1809 in ’s Gravenzande (ZH).
II. Johanna van Veen [106137G], geboren op 18-04-1796 in Pijnacker (ZH) (zie 11).
III. Dirk van Veen [109708G], geboren in 1800.
Adres:
Den Helder (NH)
Beroep:
Timmerman
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerrit Broer (1822-1822) [zie 10,I]    [oom moederszijde]
IV. Pieternella van Veen [101992G], geboren in 1804 in Pijnacker (ZH). Pieternella trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 14-01-1826 in Den Helder (NH) [bron: Noord Holl. Archief, 358, 33, 3] met Christiaan, Isaac Bolten [101993G], 23 of 24 jaar oud. Christiaan, is geboren in 1802 in Alkmaar (NH).
Beroep:
Ingenieur Rijkswaterstaat
103393g.jpg
321 103393G
V. Johan, Hendrik (Jan) van Veen [103393G] (afb. 321), geboren in 1806.
Adres:
Den Helder (NH)
Beroep:
Schilder
Getuige bij:
geboorteaangifte Gon Broer (1833-1918) [zie 5]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Gerrit Broer (1830-1830) [zie 10,V]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Jan Broer (1831-1831) [zie 10,VI]    [oom moederszijde]
overlijdensaangifte Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10]    [broer echtgenote]
overlijdensaangifte Gerrit Broer (1830-1830) [zie 10,V]    [oom moederszijde]
overlijdensaangifte Jan Broer (1831-1831) [zie 10,VI]    [oom moederszijde]
04-05-1871     huwelijk Jacob Gottschalk (1830-1893) en Gon Broer (1833-1918) [zie 5]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Rijksarchief Noord Holl., Gem. Den Helder, 385,33,59]
103762gantoniusbroekman.jpg 103762g.jpg 103762antoniuslaurentiusbroekmanoverlijden.jpg 103762antoniuslaurentiusbroekmanbegraafreg.jpg
322 103762GAntoniusBroekman
323 103762G
324 103762antoniuslaurentiusbroekmanoverlijden
325 103762antoniuslaurentiusbroekmanbegraafreg
24 Antonius, Laurentius Broekman [103762G] (afb. 322 t/m 325), geboren in 1782 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 345, p. 112, f.56v,nr.6]. Bij de geboorteaangifte van Antonius, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Verhoeve(n) (geb. ±1755) en Martinus, Gerbrand Luyijding(k) (geb. 1758) [zie 98,III] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 24-03-1782 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Lely.
Notitie bij de geboorte van Antonius,: Pastor Americus van de Capelle

Zie Doopakte.
Antonius, is overleden op 28-10-1821 om 10:00 in Amsterdam (NH), 38 of 39 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 8/70v]. Hij is begraven op 30-10-1821 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Antonius,: Zie Overlijdensakte, extractbegraafreg.
Adressen:
Op ’t Singel voor de oude Lutherse Kerk
vanaf 1805     Agterburgwal bij het gasthuis, molensteeg 5, canton 4, Amsterdam (NH)
vanaf 1815     Runstraat 27 kanton 3, Amsterdam (NH)
van 1817 tot 1821     Princegracht R.C. kanton 4, Armkantoor, Amsterdam (NH) (Dit was tevens het werkadres van Antonius Broekman (suppoost Armkantoor))
Beroepen:
Kruidenier
Suppoost van RK Armenkantoor
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonius Snauwaert (geb. 1811)    [aangetrouwde oom moederszijde]
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 27-12-1805 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 654/1] met de 20 of 21-jarige Adriana, Henrica, Maria Kriek [103759G]. Antonius, en Adriana, gingen op 27-12-1805 in Amsterdam (NH) in ondertrouw. Bij het burgerlijk huwelijk van Antonius, en Adriana, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Barends Broekman (1749-1806) [zie 48] [vader bruidegom] en Anna, C(K)hristina Steenbergen (1763-1821) [zie 51] [moeder bruid].
Notitie bij het huwelijk van Antonius, en Adriana,: Zie Huwelijksakte
103759gadrianakriek.jpg 103759adrianahenricamariakriekoverlijden.jpg 103759adrianahenricamariakriekbegraafreg.jpg
326 103759GAdrianaKriek
327 103759adrianahenricamariakriekoverlijden
328 103759adrianahenricamariakriekbegraafreg
25 Adriana, Henrica, Maria Kriek [103759G] (afb. 326 t/m 328), geboren in 1784 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 323, p. 136,nr. 9]. Bij de geboorteaangifte van Adriana, waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Kriek (1726-1802) [zie 100] [grootvader vaderszijde] en Anna, Henrica Bloemers (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 11-12-1784 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Adriana,: Pastor Bartholomeus Alberts

Zie doopakte
Adriana, is overleden op 14-06-1819 om 21:30 in Amsterdam (NH), 34 of 35 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Adriana, was de volgende getuige aanwezig: Jacobus, Maria Comaita (geb. ±1780). Zij is begraven op 16-06-1819 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Adriana,: Zie Overlijdensakte, extract begraafreg.
Adressen:
vanaf 1805     Agterburgwal bij het gasthuis
tot 1819     Princegracht R.C. kanton 4, nr. 29 Armkantoor, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Adriana Snauwaert (geb. 1808)    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Jacoba, Maria, Adriana, Antonia Camaita (geb. 1802)    [zus]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman [103730G], geboren in 1806 in Amsterdam (NH) (zie 12).
102134gantoniusbroekman.jpg 102134antoniusbroekman_jacobavanelsenhuw.jpg 102134antoniusbroekman_allegondageevenhuw.jpg 102134antoniushermanusoverl.jpg 24004allegondageevenoverl.jpg
329 102134GAntoniusBroekman
330 102134AntoniusBroekman#JacobavanElsenhuw
331 102134AntoniusBroekman#AllegondaGeevenhuw
332 102134AntoniusHermanusoverl
333 24004AllegondaGeevenoverl
II. Antonius, Hermanus Broekman [102134G] (afb. 329 t/m 332), geboren in 1808 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 365, p.75, f.36, nr.6]. Bij de geboorteaangifte van Antonius, waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, C(K)hristina Steenbergen (1763-1821) [zie 51] [grootmoeder moederszijde] en Hermanus (Eerwaarde) Steenbergen (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 23-04-1808 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Antonius,: Pastor Jacobus Cramer

Zie Doopakte
Antonius, is overleden op 20-06-1885 in Geldrop (NB), 76 of 77 jaar oud [bron: Akte 36].
Notitie bij overlijden van Antonius,: Zie overl.akte
Beroep:
Boekhouder
Religie:
RK
Antonius,:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 29-05-1840 in Geldrop (NB) [bron: Akte 5] met Jacoba van der Elsen [24003G], 27 jaar oud. Jacoba is geboren op 11-08-1812 in Geldrop (NB), dochter van Theodorus van der Elsen [24078G] en Elisabeth van Zeeland [24079G]. Jacoba is overleden op 09-01-1852 in Geldrop (NB), 39 jaar oud.
(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 28-01-1853 in Geldrop (NB) [bron: Akte 2] met Allegonda Geeven [24004G] (afb. 333), 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius, en Allegonda: Zie huw. akte Antonnius en Allegonda
Allegonda is geboren op 19-07-1818 in Geldrop (NB), dochter van Jan Geeven [24076G] en Elisabeth Verbeek [24077G]. Allegonda is overleden op 21-11-1860 in Geldrop (NB), 42 jaar oud [bron: Akte 59]. Allegonda is weduwe van Johannes van Koll [24084G] (±1810-vóór 1853).
102135gjohannesbroekman.jpg 102135.jpg 102135johannesbernardusbroekmanoverladv.jpg 102383mariaantonettatermarsoverl.jpg
334 102135GJohannesBroekman
335 102135
336 102135johannesbernardusbroekmanoverladv
337 102383MariaAntonettaTermarsoverl
III. Johannes, Bernardus Broekman [102135G] (afb. 334 t/m 336), geboren in 1809 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 365, p.82, f.41v, nr.5]. Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Christina Kriek (geb. 1783) [zie 50,I] [tante moederszijde] en Bernardus, Fredericus Broekman (1786-1823) [zie 48,III] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 28-12-1809 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Pastor Jan Cramer

Zie Doopakte
Johannes, is overleden op 12-07-1861 in Amsterdam (NH), 51 of 52 jaar oud.
Adres:
van voor 1836     Huidenstraat 7 kanton 5, Amsterdam (NH)
Beroep:
Fabrikant, Winkelier, Balansenmaker
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Jean, Bernard Broekman (1841-1884) [zie 6]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Johannes, Jacobus, Adrianus Broekman (1837-1837) [zie 12,I]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Catharina, Maria, Antonia Broekman (1838-1893) [zie 12,II]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Anna, Maria, Geertruda Broekman (1843-1900) [zie 12,IV]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Aloijsius, Josephus, Antonius Broekman (1848-1921) [zie 12,VI]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jacoba, Maria, Huberta Broekman (1845-1847) [zie 12,V]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Levenloos Broekman (1853-1853) [zie 12,VIII]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Antoinetta, Maria, Catharina Broekman (geb. 1856) [zie 12,IX]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Johannes, Jacobus, Adrianus Broekman (1837-1837) [zie 12,I]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Jacoba, Maria, Huberta Broekman (1845-1847) [zie 12,V]    [oom vaderszijde]
overlijdensaangifte Antonius, Henricus, Joannes Broekman (1836-1836)    [vader]
21-10-1835     huwelijk Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) en Maria, Catharina Boerboom (1813-1888) [zie 13]    [broer bruidegom]   [bron: Gem.A. A’dam, reg.5/6v]
Johannes, trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-04-1832 in Amsterdam (NH) [bron: A’dam 1852, reg. 2/64v] met Maria, Antonetta Termars [102383G] (afb. 337), 27 of 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes, en Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV] [oom moederszijde bruidegom], Willem Lindeman (geb. ±1800), Ignatius van Ogtrop (geb. ±1800) en Christoffel Termars (geb. ±1800).
Notitie bij het huwelijk van Johannes, en Maria,: Zie Huwelijksakte
Maria, is geboren in 1804 in Amsterdam (NH), dochter van Henricus, Bartholomeus Termars [102415G] en Maria, Francisca Siebelete [102416G]. Zij is gedoopt op 10-06-1805 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Posthoorn. Maria, is overleden op 08-02-1874 in Monnickendam (NH), 69 of 70 jaar oud [bron: Akte 7].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte
102324mariajohannabroekmangeboorte.jpg 102324mariajohannabroekmanoverl.jpg
338 102324mariajohannabroekmangeboorte
339 102324mariajohannabroekmanoverl
IV. Maria, Johanna Broekman [102324G] (afb. 338 en 339), geboren op 09-12-1811 om 18:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 9/11v]. Bij de geboorteaangifte van Maria, was de volgende getuige aanwezig: Jacobus, Maria Comaita (geb. ±1780).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie Geboorteakte
Maria, is overleden op 26-02-1893 in Moergestel (NB), 81 jaar oud [bron: Akte 9].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte
Maria, bleef ongehuwd.
Adres:
vanaf 1811     Achterburgwal bij het gasthuis, molensteeg nr. 5 canton 4, Amsterdam (NH)
Beroep:
Liefdeszuster
102325catharinapetronellabroekmangeboorte.jpg 102325trijntjebroekman_nicolausvanderhoefhuwakte.jpg 102325catharinabroekman_jankoedooderhuw.jpg 102325trijntjebroekmanoverl.jpg 24061jankoedooderoverl.jpg
340 102325catharinapetronellabroekmangeboorte
341 102325TrijntjeBroekman#NicolausvanderHoefhuwakte
342 102325catharinabroekman#jankoedooderhuw
343 102325TrijntjeBroekmanoverl
344 24061jankoedooderoverl
V. Catharina, Petronella (Trijntje) Broekman [102325G] (afb. 340 t/m 343), geboren op 26-03-1815 om 08:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 2/219v]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Maria Comaita (geb. ±1780) en Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Zie Geboorteakte
Trijntje is overleden op 30-11-1879 in Zwaagdijk (NH), 64 jaar oud [bron: Akte 24].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Zie overl.akte
Adres:
vanaf 1815     Runstraat 27 kanton 3, Amsterdam (NH)
Beroep:
Naaister
Trijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-12-1839 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 5, 139v] met Nicolaus, Adolphus van der Hoef [24062G], 40 of 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Nicolaus,: Zie huw.akte Trijntje met Nicolaus
Nicolaus, is geboren in 1798 in Culemborg (Gld), zoon van Hendricus van der Hoef [24267G] en Maria Blancken [24268G]. Nicolaus, is overleden in 1843 in Alkmaar (NH), 44 of 45 jaar oud [bron: akte 234].
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 18-02-1848 in Westwoud (NH) [bron: Akte 2] met Jan Koedooder [24061G] (afb. 344), 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Jan: Zie huw.akte Trijntje en Jan
Jan is geboren in 1824 in Bovenkarspel (NH), zoon van Sijmen Koedooder [24269G] en Trijntje Odsen [24270G]. Jan is overleden op 29-03-1907 in Zwaagdijk (NH), 82 of 83 jaar oud [bron: Akte 16 (Zwaag)].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl.akte
Beroepen:
Boerenknecht
Landman
102326annaadrianamariabroekmangeboorte.jpg 102326annaadrianamariabroekmanoverlijden.jpg
345 102326annaadrianamariabroekmangeboorte
346 102326annaadrianamariabroekmanoverlijden
VI. Anna, Adriana, Maria Broekman [102326G] (afb. 345 en 346), geboren op 06-03-1817 om 08:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. a’dam, 2/164]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Maria Comaita (geb. ±1780) en Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie Geboorteakte
Anna, is overleden op 08-12-1817 om 05:00 in Amsterdam (NH), 9 maanden oud [bron: Gem.A. A’dam, 10/159].
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie Overlijdensakte
Adressen:
vanaf 1817     Runstraat 27 kanton 3, Amsterdam (NH)
van 06-03-1817 tot 08-12-1817     Princegracht R.C. kanton 4, Armkantoor, Amsterdam (NH) (Haar vader was hier suppoost)
102327annaadrianabroekmangeboorte.jpg
347 102327annaadrianabroekmangeboorte
VII. Anna, Adriana Broekman [102327G] (afb. 347), geboren op 09-12-1818 om 12:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 10/4v]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Maria Comaita (geb. ±1780) en Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie Geboorteakte
103768g.jpg
348 103768G
26 Christianus (Christiaan) Boerboom [103768G] (afb. 348), geboren in 1773 in Arnhem (Gld). Christiaan is overleden op 20-11-1835 om 03:00 in Amsterdam (NH), 61 of 62 jaar oud [bron: Gem.A.A’dam, reg.9/41].
Adressen:
vanaf 1806     Op de hoek van de Hoogstraat en Trippenburgwal
van voor 1813     Haringpakkerssteeg 28 Canton 4, Amsterdam (NH)
tot 1835     Singel 12, Amsterdam (NH)
Beroep:
Ontvanger van het binnen Vuurgeld
Religie:
Niet Katholiek
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 10-08-1806 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 652/181] met de 34 of 35-jarige
27 Cat(h)arina Verhoeve(n) [103767G], geboren in 1771 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 322, p. 149, f. 75v, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Cat(h)arina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Eliart (geb. ±1745) en Catharina de Ronde (geb. ±1745). Zij is gedoopt op 02-07-1771 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Cat(h)arina: Pastor Joannes van de Ende
Cat(h)arina is overleden in 06-1849 in Amsterdam (NH), 77 of 78 jaar oud.
Adres:
vanaf 1806     Warmoestraat, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Everardus, Antonius, Franciscus Boerboom [102175G], geboren in 1806 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 365, p. 69, f. 35, nr. 7]. Bij de geboorteaangifte van Everardus, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Verhoeven (geb. 1766) [zie 54,I] [tante moederszijde] en Antonius Lucas (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 04-10-1806 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Everardus,: Pastor Jacobus Cramer
Everardus, is overleden op 05-04-1826 in Amsterdam (NH), 19 of 20 jaar oud.
Religie:
RK
II. Mattheus, Joannes Boerboom [102176G], geboren in 1808 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 365, p. 77, f. 39, nr. 14]. Bij de geboorteaangifte van Mattheus, waren de volgende getuigen aanwezig: Mattheus Gödde (geb. ±1780) en Gertrudis Okerman (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 08-11-1808 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Mattheus,: Pastor Jacobus Cramer
Religie:
RK
III. Maria, Catharina Boerboom [103441G], geboren op 13-02-1813 in Amsterdam (NH) (zie 13).
104782.jpg 104782franskölleroverl.jpg
349 104782
350 104782fransKölleroverl
28 Franc(s)iskus (Frans) Köller [104782EG] (afb. 349 en 350), geboren in 1768 in Arenberg DEU. Frans is overleden op 28-10-1819 om 11:00 in Amsterdam (NH), 50 of 51 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 7/35].
Notitie bij overlijden van Frans: Zie overl.akte
Notitie bij Frans: Opmerking: Deze Frans Köller en Anna, Maria Ebbers zijn zowel voorouders aan de Engelenberg kant als aan de Gottschalk kant..
Voor de Engelenbergen zijn zij overgrootouders van Oma Engelenberg (geb. Krommendam).
Voor de Gottschalken zijn zij overgrootouders van Oma Gottschalk (geb. Broekman)
Adressen:
vanaf 1803     Agterburgwal hoek Klimopstraat
tot 1819     Zeedijk 129, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kleedermaakersknecht
Religie:
RK
Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 06-05-1803 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 650/352] met de 31 of 32-jarige Anna, Maria Eghber(t)s [104781EG].
Notitie bij het huwelijk van Frans en Anna,: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte
104781annamariaeghbeertsdoopadam18juli17711.jpg
351 104781annamariaeghbeertsdoopadam18juli17711
29 Anna, Maria Eghber(t)s [104781EG] (afb. 351), geboren in 1771 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 339, p.211, f.104, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Boschhuijsen (geb. ±1750) en Maria Smits (geb. 1750). Zij is gedoopt op 18-07-1771 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg.
Anna, is overleden vóór 1826, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Anna,: Opmerking: Deze Frans Köller en Anna, Maria Ebber(t)s zijn zowel voorouders aan de Engelenberg kant als aan de Gottschalk kant..
Voor de Engelenbergen zijn zij overgrootouders van Oma Engelenberg (geb. Krommendam).
Voor de Gottschalken zijn zij overgrootouders van Oma Gottschalk (geb. Broekman)
Adres:
vanaf 1803     Warmoestraat 3 huis, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mathias, Franciscus Köller [103439EG], geboren in 1804 in Amsterdam (NH) (zie 14).
II. Geertrui Köller [101969EG], geboren in 1806 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB, 314, p. 140, f. 70v, nr. 10]. Bij de geboorteaangifte van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Geertrui Eghber(t)s (geb. ±1780) [zie 58,VI] [tante moederszijde] en Hermanus Mozing (geb. ±1780). Zij is gedoopt op 23-02-1806 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
Geertrui trouwde met Henricus, Franciscus Faas [6501G]. Henricus, is geboren omstreeks 1805.
105022.jpg
352 105022
III. Hendrina, Elisabeth Köller [105172E], geboren in 1808 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 314, p.175, f. 88, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Hendrina, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrina Eghber(t)s (geb. 1774) [zie 58,IV] [tante moederszijde] en Johannes Gossen (geb. ±1780). Zij is gedoopt op 20-03-1808 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron. Hendrina, is overleden op 02-04-1884 om 09:00 in Amsterdam (NH), 75 of 76 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4/42].
Adres:
tot 1884     Dirk van Hasselsteeg 35, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Hendrina, trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 24-10-1838 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.Arch. A’dam, reg. 7/21] met Johannes, Jacobus, Hendricus (Jacobus) Aarsen [105022EG] (afb. 352), 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrina, en Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Antonius, Bernardus (Anthonie) Allard (1808-1841). De scheiding werd uitgesproken op 21-02-1855 in Amsterdam (NH) [bron: Vonnis Arrondissements Rechtbank, Amsterdam].
Notitie bij het huwelijk van Hendrina, en Jacobus: Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte
Jacobus is geboren op 24-09-1817 om 22:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 62v], zoon van Jacobus (Jacop) Aarsen [104784E] en Anna(e), Therese Anquetin [104783E].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: J
Jacobus is overleden op 25-04-1891 om 22:00 in Amsterdam (NH), 73 jaar oud. Jacobus trouwde later na 1855 met Elisabeth Lanthoek [103770EG] (±1820-na 1891).
Notitie bij Jacobus: Naam ook Aarssen
Adres:
tot 1891     Armenhuis nr. 14, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Handschoenmaker
Instrumentmaker
Getuige bij:
overlijdensaangifte Anna(e), Therese Anquetin (1795-1871)    [zoon]
overlijdensaangifte Jacobus (Jacop) Aarsen (1789-1871)    [zoon]
101985g.jpg 101985gwapenallard.jpg
353 101985G
354 101985GWapenAllard
30 Jacobus, Hendrik Allard [101985G] (afb. 353 en 354), geboren in 1764 in Brussel (Belgie). Jacobus, is overleden op 21-07-1831 om 08:00 in Amsterdam (NH), 66 of 67 jaar oud.
Adressen:
2e Goudsbloemdwarsstraat 24, Amsterdam (NH)
vanaf 1794     Leidseplein, Amsterdam (NH)
Beroep:
Tapper
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Wilhelmina, Maria Allard (geb. 1799) [zie 15]    [vader]
Jacobus, trouwde (2), minstens 36 jaar oud, na 1800 met Maria, Elisabeth Hultz [107282G] (±1770-±1830), minstens 30 jaar oud.
Hij trouwde (1), 29 of 30 jaar oud, op 31-10-1794 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 760/571] met de 28 of 29-jarige
31 Johanna, Everan(r)da van Haaren(d) [103763G], geboren in 1765 in Emmerich (Dld). Johanna, is overleden op 07-08-1800 in Amsterdam (NH), 34 of 35 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1051/102].
Notitie bij Johanna,: Naam ook van (H)Aaren
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petrus, Jacobus Allard [101604G], geboren in 1795 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 313, p. 250, f. 126v, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Petrus, waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus, Franciscus Allard (geb. ±1770) en Anna, Catharina Lem (geb. ±1770). Hij is gedoopt op 21-09-1795 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
II. Franciscus, Jacobus, Christoffel Allard [101607G], geboren in 1797 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 313, p. 285]. Hij is gedoopt op 25-05-1797 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
III. Catharina, Johanna Allard [101601G], geboren in 1798 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 314, p. 3, f. 2, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Catharina, waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Haaren (geb. ±1770) [zie 62,II] [oom moederszijde] en Catharina Allard (geb. 1770). Zij is gedoopt op 10-07-1798 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
IV. Wilhelmina, Maria Allard [103440G], geboren in 1799 in Amsterdam (NH) (zie 15).

Generatie 6 (oudouders)

32 Aimee de Heere Godtschalk [3059G], geboren omstreeks 1710 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU). Aimee is overleden vóór 1776, ten hoogste 66 jaar oud.
Notitie bij Aimee: Het is niet bewezen dat Jacob, Maria(Anna) Margaretha (Grietje), Catharina, Bartholomeus,Cyriacus, Pieter en ) broers/zussen zijn.
Doch:
Jacob is doopgetuige bij de dochter (Catharina Pieterszen) en de zoon(Pieter Pieterszen) van Maria Margaretha(dochter van Barholomeus).
Anna Catharina is eveneens doopgetuige bij een dochter van Maria Margaretha (dochter van Barholomeus).
Bartholomeus is doopgetuige bij Catharina Godschalk dochter van Jacob en Anna Sabel.
Pieter is doopgetuige bij Petrus (zoon van Jacob en Anna Sabel)
Allen zijn RK.
Het is wel duidelijk, dat het bewijs dat hier sprake is van broers/zussen zeer sterk is.
Adres:
Weijdesteeg, Amsterdam (NH)
Hij trouwde met
33 Johanna, Geertruij NN [107281G], geboren omstreeks 1710 [bron: DTB 16, p.360 (fol.179v) nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie Sijpestijn (±1685-na 1721) en Catarina Tarwe (±1685-na 1721).
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie doopreg.

kind:Johanna Geertruij
doopdatum:
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Mijsenhijm, Hendrik
moeder:[van] Werven, Maria
getuige:[van] Sijpestijn, Antonij
getuige:Tarwe, Catarina
bronverwijzing:DTB 16, p.360(folio 179v), nr.5
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24157485
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Godtschalk [3033G], geboren omstreeks 1740 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU) (zie 16).
3058_101374g.jpg 3058annamargaretagodtschalkloverl.jpg 101374lodewijkvrij.jpg
355 3058#101374G
356 3058annamargaretagodtschalkloverl
357 101374LodewijkVrij
II. Anna, Margaretha Godtschalk [3058G] (afb. 355 en 356), geboren in 1740 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU). Anna, is overleden op 04-08-1812 in Amsterdam (NH), 71 of 72 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1206/69].
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie overl.akte
Notitie bij Anna,: Het kan dus ook zo zijn, dat deze kinderen (dus ook de voorouder Jacob) allen in Eimelrod in Waldeck, Hessen Dld zijn geboren. Van deze Anna, Margaretha is het bekend, aangezien zowel in de huwelijksakte als in de overlijdensakte de geboorteplaats Eimelrod wordt aangegeven.
Adres:
Princegragt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev.Luth.
Anna, trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 19-04-1776 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 749/69] met Lodewijk Vrijde [101374G] (afb. 357), 31 of 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna, en Lodewijk waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Clingenman (geb. ±1750) en Margaretha, Leeser Meijer(s) (geb. ±1750).
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Lodewijk: Zie huw.akte
Lodewijk is geboren in 1744 in Clievert? (Kleve?). Lodewijk is overleden in 1785 in Amsterdam (NH), 40 of 41 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-1785 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Lodewijk: Zie Begraafregister Amsterdam vóór 1811
Notitie bij Lodewijk: Naam ook Vrij, Vreijde
Adres:
tot 1783     In ’t korte Amstelstraatje tusschen Amstel/StadsTempmeatuyn
Religie:
Ev. Luth
3061annacathgodschalk_1_.jpg 3061annacatharinagodtschalkbegraaf1okt18011.jpg
358 3061AnnaCathGodschalk(1)
359 3061annacatharinagodtschalkbegraaf1okt18011
III. Anna, Catharina Godtschalk [3061G] (afb. 358 en 359), geboren omstreeks 1745.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg. (2x)
Anna, is overleden in 1801 in Amsterdam (NH), ongeveer 56 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 11276/184]. Zij is begraven op 01-10-1801 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811(2x)
In het begraafreg. staat dat zij een dochter is van Amee de Heere en Johanna Geertruij

ngeschrevene:
Godschalk, Anna Catharina
ingeschrevene:
Heerridder, Jan
datum begrafenis:
01-10-1801
begraafplaats:
Wester Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1126, p.184vo en p.185
relatieinformatie:
Weduwe
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9532991
Notitie bij Anna,: Naam ook Godschalk, Godsalk
Adres:
tot 1801     Elandstraat bij de Prinsengracht, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Catharina Pietersen (geb. 1800)    [oudtante moederszijde]
Anna, trouwde met Johannes, Bapta (J(e)an) Heerridder [101303G]. J(e)an is geboren omstreeks 1740, zoon van Pierre Heerridder [4974G] en Marie de Meij [107631G]. J(e)an is overleden op 10-04-1801 in Amsterdam (NH), ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van J(e)an: ingeschrevene:Heerridder, Jan
ingeschrevene:Godschalk, Anna Catharina
datum begrafenis:10-04-1801
begraafplaats:Wester Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1126, p.184vo en p.185
relatieinformatie:Weduwe / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9532995
IV. Bartholomeus Godtschalk [3051g], geboren omstreeks 1747. Bartholomeus is overleden vóór 1796, ten hoogste 49 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Catharina Godschalk (geb. 1778)    [oom vaderszijde]
V. Cyriacus Godtschalk [3057G], geboren in 1748.
Religie:
RK
Cyriacus trouwde met Cuneke Soepels [101307G]. Cuneke is geboren omstreeks 1750.
VI. Pieter Godtschalk [3064G], geboren omstreeks 1749.
Getuige bij:
geboorteaangifte Petrus Godschalk (geb. 1776)    [oom vaderszijde]
Pieter trouwde met Anna, Margrita Webers [101369G]. Anna, is geboren omstreeks 1745.
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Margrita Godschalk (geb. 1769)    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Petrus Godschalk (geb. 1776)    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Johannes Godschalk (1767-na 1794)    [aangetrouwde tante vaderszijde]
36 Wilhelmus Metz [23667G], geboren omstreeks 1730 in Wörmschweiler, Homburg(Hessen) DEU. Wilhelmus is overleden op 30-12-1785 in Zaltbommel (Gld), ongeveer 55 jaar oud.
Beroep:
Tamboer in het regt. van ltn.Generaal Constant de Rebeque onder de Comp van Majon Vincent
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-02-1756 in Zaltbommel (Gld) met de 17-jarige
37 Johanna de Leeuw [23668G], geboren op 04-05-1738 in Zaltbommel (Gld). Johanna is overleden op 30-12-1785 in Zaltbommel (Gld), 47 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerrit Metz [104865G], geboren op 12-06-1763 in Zaltbommel (Gld) (zie 18).
38 Cornelis van Oosterom [110497G], geboren op 24-12-1735.
Hij trouwde met
39 Hester van Heukelom [23666G], geboren omstreeks 1735.
Kind uit dit huwelijk:
I. Neelke van Oosterom [104864G], geboren op 20-11-1763 in Haaften (Gld) (zie 19).
40 Volkert, Gerritsz Broer [109968G], geboren in 1726. Volkert, is overleden in 1781 in Den Helder (NH), 54 of 55 jaar oud.
Hij trouwde met
41 Martje, Dirks Vroom(s) [109969G], geboren op 17-09-1728 in Den Helder (NH). Zij is gedoopt op 20-09-1728 in Den Helder (NH). Martje, is overleden op 07-06-1801 in Schagen (NH), 72 jaar oud [bron: DTB Schagen 726/110, begraafakte 19].
Notitie bij overlijden van Martje,: Klasse 3, folio 183.
Martje, trouwde (2), 24 jaar oud, op 24-12-1752 in 1752 met Andriesz, Wouters Alderwegen [15761G] (1727-1760), 25 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit, Volkertsz Broer [101948G], geboren op 16-10-1763 (zie 20).
109974dirkvolkersbroerdoop14sept1766.jpg 109974g.jpg 109974g_111372g.jpg
360 109974dirkvolkersbroerdoop14sept1766
361 109974G
362 109974G#111372G
II. Dirk, Volkerts Broer [109974G] (afb. 360 t/m 362), geboren op 14-09-1766 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Doopboek Gereformeerde Gemeente 1A pag 110].
Notitie bij de geboorte van Dirk,: Zie doopreg.
Dirk, is overleden op 09-06-1834 in Zijpe (Den Helder/Alkmaar) (NH), 67 jaar oud.
Beroep:
Marktschipper
Religie:
Gereformeerd
Dirk,:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 10-07-1789 in Den Helder (NH) [bron: DTB Den Helder, inv. 26, plag. 190] met Aaltje, Klaasdr. Kolhorn [111372G], ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirk, en Aaltje,: Zie Huwelijksakte
Aaltje, is geboren omstreeks 1770. Aaltje, is overleden vóór 1815, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Aaltje,: Naam ook Klorn, Coehoen
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 08-01-1815 in Zijpe (Den Helder/Alkmaar) (NH) [bron: Noord Holl. Archief, 358.151, akte 1] met Neeltje Riekels [111369G], 42 of 43 jaar oud. Neeltje is geboren in 1772 in Den Helder (NH), dochter van Cornelis Riekels [111370G] en Antje, Jacobsdr de Leeuw [111371G]. Neeltje is weduwe van Cornelis Giltjens [111373G] (±1770-vóór 1815).
Beroep:
Winkelierster
109975magdalenabroerdoop26juni1768.jpg
363 109975magdalenabroerdoop26juni1768
III. Magdalena Broer [109975G] (afb. 363), geboren op 26-06-1768 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Doopboek Gereformeerde Gemeente 1A pag 114]. Bij de geboorteaangifte van Magdalena was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Vroom(s) (geb. ±1740).
Notitie bij de geboorte van Magdalena: Zie doopreg.
Religie:
Doopsgezind
42 Jan Springer [109970G], geboren omstreeks 1740.
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde met
43 Hil(l)gen, Jans. Bakkers [109971G], geboren omstreeks 1740.
Kinderen uit dit huwelijk:
109972aaltjespringerdoop.jpg
364 109972aaltjespringerdoop
I. Aaltje Springer [109972G] (afb. 364), geboren in 1759 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Doopboek Gereformeerde Gemeente 1A pag/90]. Zij is gedoopt op 14-10-1759 in Den Helder (NH).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Zie doopreg.
Religie:
Gereformeerd
II. Neeltje, Jansdr (Aaltje) Springer [101951G], geboren op 02-12-1764 in Den Helder (NH) (zie 21).
109973antjespringerbegraaf3sept1766.jpg
365 109973antjespringerbegraaf3sept1766
III. Antje Springer [109973G] (afb. 365), geboren in 1766 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Doopboek Gereformeerde Gemeente 1A pag 110]. Zij is gedoopt op 31-08-1766 in Den Helder (NH). Antje is overleden op 03-09-1766 in Den Helder (NH), geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Zie begraafreg.
44 Nanning Dirksz van Veen [102192G], geboren in 1734 in Hazerswoude (ZH). Hij is gedoopt op 12-09-1734 in Hazerswoude (ZH). Nanning is overleden op 23-05-1809 in Pijnacker (ZH), 74 of 75 jaar oud.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 11-05-1760 in Hazerswoude (ZH) met de ongeveer 26-jarige
45 Anna Janse Sander(s) [102193G], geboren omstreeks 1734 in Bremen(Dld).
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk, Nanningsz van Veen [109902G], geboren in 1761 in Hazerswoude (ZH) (zie 22).
46 Arij van der Zanden [102194G], geboren in 1731 in Dodewaard (Gld). Hij is gedoopt op 11-02-1731 in Dodewaard (Gld).
Notitie bij overlijden van Arij: Groenhartarchieven, inventaris 8685, bladzijde 126
datum 08-09-1772
naam Arij van der Zanden
bron W054,woonplaats Koudekerk
rol geldgever
Arij is weduwnaar van Maria Giesenkamp [102220G] (geb. ±1730), met wie hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, op 09-05-1756 in Hazerswoude (ZH).
Hij trouwde (2), 34 of 35 jaar oud, op 30-07-1766 in Koudekerk aan de Rijn (ZH) met de 28 of 29-jarige
47 Johanna, Pieters Sloff [102195G], geboren in 1737 in Alphen (ZH). Zij is gedoopt op 03-12-1737 in Alphen (ZH). Johanna, is overleden vóór 1824 in Koudekerk aan de Rijn (ZH), ten hoogste 87 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria van der Zanden [101947G], geboren in 1770 (zie 23).
II. Pieter van der Zanden [102111G], geboren omstreeks 1790 in Koudekerk aan de Rijn (ZH). Pieter is overleden op 20-03-1830 in Den Helder (NH), ongeveer 40 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter, Backum Pastoor (geb. 1791) en Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) [zie 10] [aangetrouwde neef].
Notitie bij Pieter: Oom van Johanna van Veen, waarschijnlijk broer van de moeder Maria van der Zanden van Johanna van Veen.
Adres:
Den Helder (NH)
Beroep:
Opzichter van Rijksfortificatie werken aan den Helder
Getuige bij:
overlijdensaangifte Maria van der Zanden (1770-1822) [zie 23]    [broer]
19-07-1821     huwelijk Jan, Gerritsz Broer (1795-1832) en Johanna van Veen (1796-vóór 1871) [zie 11]    [oom moederszijde bruid]   [bron: Noord Hollands Archief, 358, 33, 8v]
102157johannesbernardusbroekmandtbkleve_-_kopie.jpg 102157johannesbernardusbroekmandoopfam.search.jpg 102157johannesbernardusbroekmandtbkleve.jpg 102157johannesbroekman_corneliagaanhuwelijk.jpg.jpg 102157g.jpg 102157g_1_.jpg
366 102157johannesbernardusbroekmandtbkleve - kopie
367 102157johannesbernardusbroekmandoopfam.search
368 102157johannesbernardusbroekmandtbkleve
369 102157johannesbroekman corneliagaanhuwelijk.jpg
370 102157G
371 102157G(1)
48 Johannes, Bernardus (Jan Barends) Broekman [102157G] (afb. 366 t/m 371), geboren in 1749 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Kleve 1275/47 en Doopregister r.-k. Kleef (D) 1730-1798, microfiches CBG.]. Bij de geboorteaangifte van Jan Barends waren de volgende getuigen aanwezig: Joes Oostendorp (geb. 1718) [zie 194,I] [oom moederszijde] en Wilhelmina Gipmans (geb. ±1725) [zie 194,I] [aangetrouwde tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 05-03-1749 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld).
Notitie bij de geboorte van Jan Barends: Zie DTB Kleve

Ook 4-4-1749 genoemd.
Jan Barends is overleden op 01-02-1806 in Amsterdam (NH), 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan Barends: Zie Overlijdensadv.
Adressen:
Torenstraat, Amsterdam (NH)
van voor 1776     Cloveniersburgwal, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Laurentius, Johannes Luyijding(k) (geb. 1781)    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Johanna, Elisabeth, Frederika Broekman (geb. 1784)    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Johannes, Bernardus Broekman (geb. 1785)    [oom vaderszijde]
27-12-1805     huwelijk Antonius, Laurentius Broekman (1782-1821) en Adriana, Henrica, Maria Kriek (1784-1819) [zie 25]    [vader bruidegom]   [bron: Gem. A. A’dam, DTB 654/1]
Jan Barends is weduwnaar van Cornelia, Theresia Gaan [102284G] (1741-1776), met wie hij trouwde (1), 26 of 27 jaar oud, op 12-01-1776 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 748/546].
Hij trouwde (2), 30 of 31 jaar oud, op 29-12-1780 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 752/81] met de 24 of 25-jarige Helena, Maria Luyijding(k) [102158G] (zie 49 hieronder). Jan Barends en Helena, gingen op 29-12-1780 in Amsterdam (NH) in ondertrouw. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan Barends en Helena, waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Huijsman (geb. ±1725), Helena, Maria van Dalem (geb. ±1730) en Maria Verhoeve(n) (geb. ±1755).
Notitie bij het huwelijk van Jan Barends en Helena,: Zie Huwelijksakte met Luijding
102158ghelenaluijding.jpg
372 102158GHelenaLuijding
49 Helena, Maria Luyijding(k) [102158G] (afb. 372), geboren in 1755 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 344, p. 138, f. 69v, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Helena, waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Huijsman (geb. ±1725) en Helena, Maria van Dalem (geb. ±1730). Zij is gedoopt op 23-11-1755 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Lely.
Notitie bij de geboorte van Helena,: Zie Doopakte
Helena, is overleden op 02-02-1823 in Amsterdam (NH), 67 of 68 jaar oud.
Adres:
vanaf 1780     Runstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) [zie 12]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonius, Laurentius Broekman [103762G], geboren in 1782 in Amsterdam (NH) (zie 24).
102159gjohannesbroekman.jpg 102159joannesbroekmanbegraaf18061811.jpg
373 102159GJohannesBroekman
374 102159joannesbroekmanbegraaf18061811
II. Joannes Broekman [102159G] (afb. 373 en 374), geboren in 1785 in Amsterdam (NH) [bron: DTB A’dam, 368, p.57, f.28, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardina Oostendorp (1723-1798) [zie 97] [grootmoeder vaderszijde] en Johan Broekman (1751-na 1797) [zie 96,IV] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 25-02-1785 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Krijtberg.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Pastor Matthias Thomassen

Zie doopakte
Joannes is overleden in 1811 in Amsterdam (NH), 25 of 26 jaar oud [bron: DTB 1051, pl. 104vo en 105]. Hij is begraven op 18-06-1811 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Joannes: Zie begraafreg.
Religie:
RK
102163gbernardusbroekman.jpg 102163bernardusfredericusbroekmanoverlijden.jpg
375 102163GBernardusBroekman
376 102163bernardusfredericusbroekmanoverlijden
III. Bernardus, Fredericus Broekman [102163G] (afb. 375 en 376), geboren in 1786 in Amsterdam (NH) [bron: DTB A’dam, 368, p.58, f.28v, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Bernardus, waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Verhoeven (geb. 1725) [zie 99] [grootmoeder moederszijde] en Fridericus Bushammer (geb. ±1760) [zie 96,I] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 23-08-1786 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Krijtberg.
Notitie bij de geboorte van Bernardus,: Pastor Matthias Thomassen

Zie doopakte
Bernardus, is overleden op 05-05-1823 om 09:00 in Amsterdam (NH), 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bernardus,: Zie overl.akte
Notitie bij Bernardus,: Zie Overlijdensakte
Bernardus, bleef ongehuwd.
Adres:
tot 1823     Rokin 162 kanton 4, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kantoorbediende
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III]    [oom vaderszijde]
102132g.jpg 102132johanneskriekbegraafreg.jpg
377 102132G
378 102132johanneskriekbegraafreg
50 Johannes (Jan) Kriek [102132G] (afb. 377 en 378), geboren in 1759 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH). Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Trijntje, Martensse Kuijt (geb. ±1730) en Frans Vermeij (geb. ±1730). Hij is gedoopt op 28-04-1759 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), RK Nes. Jan is overleden op 19-06-1795 in Amsterdam (NH), 35 of 36 jaar oud. Hij is begraven op 24-06-1795 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij overlijden van Jan: Zie extract begraafreg.
Adres:
tot 1782     Woont onder Amstelveen, Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Jacobus Kriek (1791-1813)    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Anna Schouten (1791-1842)    [oom moederszijde]
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 06-09-1782 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 753/121] met de 18 of 19-jarige Anna, C(K)hristina Steenbergen [102133G]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Steenbergen (geb. 1726) [zie 102] [vader bruid] en Arie Kriek (1726-1802) [zie 100] [vader bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk tussen Anna, en Jan vond plaats op 02-10-1782 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna,: Pastor: Jacobus van de Hoeven
102133annachristinasteenbergenbegraafreg.jpg
379 102133annachristinasteenbergenbegraafreg
51 Anna, C(K)hristina Steenbergen [102133G] (afb. 379), geboren in 1763 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 321, p.219, f.110, nr.2]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit, Jan Bloemers (geb. ±1740) en Anna Steenbergen (geb. ±1740). Zij is gedoopt op 21-10-1763 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Pastor Jacobus van de Hoeven
Anna, is overleden op 24-12-1821 in Amsterdam (NH), 57 of 58 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, 1821/10/63]. Bij de overlijdensaangifte van Anna, was de volgende getuige aanwezig: Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV] [zoon].
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie extract overlijdensreg.
Adressen:
tot 1782     Runstraat, Amsterdam (NH)
tot 1821     Raamsteeg, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Fredericus Schouten (geb. 1785)    [aangetrouwde tante moederszijde]
geboorteaangifte Anna Schouten (1791-1842)    [aangetrouwde tante moederszijde]
geboorteaangifte Johannes, Franciscus Snauwaert (geb. 1806)    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Antonius, Hermanus Broekman (1808-1885) [zie 24,II]    [grootmoeder moederszijde]
27-12-1805     huwelijk Antonius, Laurentius Broekman (1782-1821) en Adriana, Henrica, Maria Kriek (1784-1819) [zie 25]    [moeder bruid]   [bron: Gem. A. A’dam, DTB 654/1]
Anna, trouwde (2), 32 of 33 jaar oud, in 1796 met Jacobus Comaita [100198G] (geb. 1758), 37 of 38 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna, Christina Kriek [102166G], geboren in 1783 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 323, p. 104,n r. 8]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Steenbergen (geb. 1726) [zie 102] [grootvader moederszijde] en Anna, Maria Kriek (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 09-07-1783 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Pastor Bartholomeus Alberts
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) [zie 24,III]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Anna, Maria, Catharina Camaita (geb. 1797)    [zus]
Anna, trouwde met Johannes, Baptista Snauwaert [101620G]. Johannes, is geboren omstreeks 1780.
II. Adriana, Henrica, Maria Kriek [103759G], geboren in 1784 in Amsterdam (NH) (zie 25).
III. Johannes, Adrianus Kriek [102170G], geboren op 18-05-1786 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 323, p. 169, nr. 7]. Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Steenbergen (geb. 1726) [zie 102] [grootvader moederszijde] en Geertrui(da) Kriek (1760-1841) [zie 100,III] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 19-05-1786 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Pastor Bartholomeus Alberts

Er staat nog een inschrijving vermeld:
Johannes, Adrianus Kriek, 18 mei 1786 gedoopt.RK Kerk de Liefde. Pastor C.A.Mijlink.
Getuigen:Idem. DTB 379, p. 10, f. 5v, nr. 5
Johannes, is overleden op 28-11-1786 in Amsterdam (NH), 6 maanden oud.
Religie:
RK
IV. Hermanus, Otto Kriek [102169G], geboren in 1787 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 323, p.192, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Hermanus, waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Steenbergen (geb. 1756) [zie 102,II] [oom moederszijde] en Geertrui(da) Kriek (1760-1841) [zie 100,III] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 07-10-1787 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Hermanus,: Pastor Bartholomeus Alberts
Hermanus, is overleden op 22-08-1871 in Amsterdam (NH), 83 of 84 jaar oud.
Beroep:
Goudsmid
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Wilhelmus Kriek (1819-1876)    [neef van vader]
geboorteaangifte Anna, Geertruida Kriek (1816-1890)    [neef van vader]
geboorteaangifte Antonius, Johannes Kriek (1822-1882)    [neef van vader]
geboorteaangifte Aloysius, Jacobus Kriek (1824-1827)    [neef van vader]
geboorteaangifte Trijntje Broekman (1815-1879) [zie 24,V]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Anna, Adriana, Maria Broekman (1817-1817) [zie 24,VI]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Anna, Adriana Broekman (geb. 1818) [zie 24,VII]    [oom moederszijde]
overlijdensaangifte Catharina, Petronella Kriek (1790-1814) [zie 50,VI]    [broer]
overlijdensaangifte Anna, C(K)hristina Steenbergen (1763-1821) [zie 51]    [zoon]
25-04-1832     huwelijk Johannes, Bernardus Broekman (1809-1861) en Maria, Antonetta Termars (1804-1874) [zie 24,III]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: A’dam 1852, reg. 2/64v]
21-10-1835     huwelijk Jacobus, Joannes, Adrianus Broekman (1806-1886) en Maria, Catharina Boerboom (1813-1888) [zie 13]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: Gem.A. A’dam, reg.5/6v]
V. Maria, Johanna Kriek [102173G], geboren in 1788 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 365, p. 5, f. 3, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Steenbergen (geb. 1726) [zie 102] [grootvader moederszijde] en Antje Hesseling (1765-1798) [zie 100,IV] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 12-12-1788 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Maria,: Pastor Jacobus Cramer

Anna Hessing is oud-tante
Maria, is overleden op 11-12-1828 in Amsterdam (NH), 39 of 40 jaar oud.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonius Snauwaert (geb. 1811)    [tante moederszijde]
VI. Catharina, Petronella Kriek [102172G], geboren in 1790 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 365, p. 12, f. 6v, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Catharina, waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Kuit (geb. ±1765) en Petrus van Vliet (geb. ±1765). Zij is gedoopt op 12-10-1790 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Catharina,: Pastor Jacobus Cramer
Catharina, is overleden op 21-06-1814 in Amsterdam (NH), 23 of 24 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Catharina, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Maria Comaita (geb. ±1780) en Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV] [broer].
Religie:
RK
VII. Johannes, Baptista Kriek [102171G], geboren in 1792 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 365, p. 18, f.9v, nr. 15]. Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Steenbergen (geb. 1726) [zie 102] [grootvader moederszijde] en Henderina, Sara Vissinck (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 09-04-1792 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Pastor Jacobus Cramer
Johannes, is overleden vóór 1867 in Westwoud (NH), ten hoogste 75 jaar oud.
Religie:
RK
Johannes,:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-11-1815 in Hoogkarspel (NH) met Antje, Jansz Rentenier [107120G], 25 of 26 jaar oud. Antje, is geboren in 1789 in Hoogkarspel (NH), dochter van Jan Rentenier [107121G] en Geertje Bakker [107122G]. Antje, is overleden vóór 1859 in Hoogkarspel (NH), ten hoogste 70 jaar oud.
Religie:
RK
(2) trouwde, 66 of 67 jaar oud, op 10-11-1859 in Westwoud (NH) met Geertje Koog [107123G], 28 of 29 jaar oud. Geertje is geboren in 1830 in Zwaag (NH), dochter van Gerrit Koog [107124G] en Trijntje Buisman [107125G].
Religie:
RK
VIII. Petrus, Hermanus, Andreas Kriek [102174G], geboren op 28-06-1794 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 365, p. 27, f. 14, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Petrus, waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Steenbergen (geb. 1756) [zie 102,II] [oom moederszijde] en Petronilla Nieuwland (geb. 1765). Hij is gedoopt op 28-06-1794 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis.
Notitie bij de geboorte van Petrus,: Pastor Jacobus Cramer
Petrus, is overleden op 15-07-1794 in Amsterdam (NH), 17 dagen oud.
Religie:
RK
52 Ever(h)ard (Evert) Boerboom [102181G], geboren omstreeks 1750.
Hij trouwde met
53 Anna, Geertrui (Anna) Kuipers [102177G], geboren omstreeks 1750 in Watergraafsmeer (NH).
Notitie bij Anna: Naam ook Cuijpers
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Christianus (Christiaan) Boerboom [103768G], geboren in 1773 in Arnhem (Gld) (zie 26).
II. Jan Boerboom [100199G], geboren in 1785 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 31, p. 388, f. 119v, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johanna van Hassel (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 01-04-1785 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Pastor: Dirk Semeins van Binnevest
Religie:
Ned. Hervormd
III. Jacoba, Wilhelmina Boerboom [100200G], geboren in 1788 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 32, p. 200, f. 100v, nr. 5]. Zij is gedoopt op 17-02-1788 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jacoba,: Pastor: Ludovicus Hamerster
Religie:
Ned. Hervormd
102178abrahamverhoeven_albertjecramerhuw.jpg 102178g.jpg
380 102178abrahamverhoeven albertjecramerhuw
381 102178G
54 Abraham Verhoeve(n) [102178G] (afb. 380 en 381), geboren in 1718 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 382, p.34, f.17v, nr. 7]. Bij de geboorteaangifte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbertus Hamels (geb. ±1695) en Catharina Gerrits (geb. ±1700). Hij is gedoopt op 28-10-1718 in Amsterdam (NH), Kerk in het Jongenshuis.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Pastor: Daniel Meinderts
Abraham is overleden vóór 1806, ten hoogste 88 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Naam ook: ver Hoeven
Adres:
vanaf 1765     Anjeliersgracht, Amsterdam (NH)
Religie:
Oud Katholiek
Abraham is weduwnaar van Albertje Cramer [100201G] (1713-vóór 1765), met wie hij trouwde (1), 20 of 21 jaar oud, op 30-04-1739 in Amsterdam (NH).
Hij trouwde (2), 46 of 47 jaar oud, op 11-10-1765 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 741/358] met de 22 of 23-jarige Catharina van Doornik [102179G] (zie 55 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Catharina: Zie huw.akte Abraham en Albertje

inschrijvingsdatum:11-10-1765
naam bruidegom: Verhoeven, Abraham
naam eerdere vrouw: Cramer, Albertje
naam bruid: [van] Doornik, Catharina
bronverwijzing: DTB 741, p.358
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
55 Catharina van Doornik [102179G], geboren in 1742 in Calken.
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Maria Verhoeven [100202G], geboren in 1766 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 322, p. 54, f.27v, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Verhoeven (geb. 1725) [zie 99] [nicht van vader] en NN Brouwer (geb. ±1730). Zij is gedoopt op 14-08-1766 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Maria: Pastor: Jacobus van de Hoeven
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Everardus, Antonius, Franciscus Boerboom (1806-1826) [zie 26,I]    [tante moederszijde]
II. Helena Verhoeve(n) [100203G], geboren in 1768 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 322, p.88, 44v, nr.11]. Bij de geboorteaangifte van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Lappée (geb. ±1740) en Engelbert de Ronde (geb. ±1740). Zij is gedoopt op 23-03-1768 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Helena: Pastor: Jacobus van de Hoeven
Religie:
RK
III. Cat(h)arina Verhoeve(n) [103767G], geboren in 1771 in Amsterdam (NH) (zie 27).
IV. Maria, Sibilla Verhoeve(n) [100208G], geboren in 1775 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 322, p. 220, f.111, nr. 15]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Doornik (geb. ±1750) en Sibilla van Doornik (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 17-04-1775 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Maria,: Pastor Jacobus van de Ende
Religie:
RK
V. Johanna, Maria Verhoeven [102180G], geboren in 1779 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 323, p. 19, nr. 10]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Franciscus Costerus (geb. ±1750) en Johanna, Maria Lapopée (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 26-01-1779 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Pastor: Joannes Mons
Religie:
RK
101943eg.jpg
382 101943EG
58 Mathias (Matthijs) Egberts [101943EG] (afb. 382), geboren omstreeks 1735 in Eefde (Gld). Matthijs is overleden op 10-06-1807 in Amsterdam (NH), ongeveer 72 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam,1207/138].
Notitie bij Matthijs: Voornaam ook Mattheus

(Een?) Matthijs was in 1793 doopgetuige? 379, p. 50, f. 25v,nr.5
Er is ook een Matthijs Ebbers overleden op 9 oktober 1788 (Egelantiersgracht).
Adressen:
vanaf 1768     St. Annastraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1788     Egelantiersgracht, Amsterdam (NH)
vanaf 1807     Warmoestraat, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Mathias, Franciscus Köller (1804-1861) [zie 14]    [grootvader moederszijde]
Matthijs is weduwnaar van Johanna ten(van) Buuren [100101EG] (±1740-vóór 1768), met wie hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, op 06-05-1763 in Beverwijk (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 739/382(bijgeschreven van akte Beverwijk)].
Hij trouwde (2), ongeveer 33 jaar oud, op 15-07-1768 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 744/221] met de 31 of 32-jarige Johanna (Anna) Smits [102130EG] (zie 59 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Anna: Beide ouders waren op haar huwelijksdatum reeds overleden.
59 Johanna (Anna) Smits [102130EG], geboren in 1736 in Boxmeer (NB). Anna is overleden op 20-07-1808 in Amsterdam (NH), 71 of 72 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, DTB 1207/207]. Zij is begraven op 23-07-1808 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1808     Lange Niezel, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna, Maria Eghber(t)s [100104EG], geboren in 1769 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 339, p.195, f.96v, nr.2]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Dorothea Eghber(t)s (geb. ±1740) en Johannes Smits (geb. ±1740). Zij is gedoopt op 25-11-1769 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Star.
Religie:
RK
II. Anna, Maria Eghber(t)s [104781EG], geboren in 1771 in Amsterdam (NH) (zie 29).
III. Bernardus Eghber(t)s [100102EG], geboren in 1772 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 339, p. 223, f.110v nr.2]. Bij de geboorteaangifte van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Boschhuijsen (geb. ±1750) en Maria Smits (geb. 1750). Hij is gedoopt op 21-06-1772 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Star.
Religie:
RK
IV. Hendrina Eghber(t)s [100103EG], geboren in 1774 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 339, p.238, f. 117 nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Fredericus, Ashof (geb. ±1750) en Hendrina van Zijl (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 02-04-1774 in Amsterdam (NH).
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrina, Elisabeth Köller (1808-1884) [zie 28,III]    [tante moederszijde]
Hendrina trouwde met Johannes, Carolus Gossens [101688EG]. Johannes, is geboren omstreeks 1770.
V. Hendrik, Joannes Eghber(t)s [102131EG], geboren in 1777 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 312, p. 51,f. 26, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Resant (geb. ±1750) en Johanna, Maria van Resant (geb. ±1750). Hij is gedoopt op 17-02-1777 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
VI. Geertrudis (Geertrui) Eghber(t)s [101598EG], geboren omstreeks 1780.
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertrui Köller (geb. 1806) [zie 28,II]    [tante moederszijde]
Geertrui trouwde met Hermanus Mosing [101687EG]. Hermanus is geboren omstreeks 1780.
62 Vader van Haaren [101665G], geboren omstreeks 1740.
Hij trouwde met
63 Johanna, Catharina Lem(s) [101664G], geboren omstreeks 1740 in Emmerich (Dld).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna, Everan(r)da van Haaren(d) [103763G], geboren in 1765 in Emmerich (Dld) (zie 31).
II. Johannes van Haaren [101602G], geboren omstreeks 1770.
Getuige bij:
geboorteaangifte Catharina, Johanna Allard (geb. 1798) [zie 30,III]    [oom moederszijde]

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Vader Godtschalk [4290G], geboren omstreeks 1670.
Hij trouwde met
65 NN NN [23695G], geboren omstreeks 1670.
Kinderen uit dit huwelijk:
3066hendrikgodschalk_mariaannajuttingtrouw16mrt1764amsterdam1.jpg 3066hendrikgodtschalk10121773.jpg 101722elisabethficken.jpg 109295mariaannajutting27021790.jpg
383 3066hendrikgodschalk#mariaannajuttingtrouw16mrt1764amsterdam1
384 3066HendrikGodtschalk10121773
385 101722ElisabethFicken
386 109295MariaAnnaJutting27021790
I. Hendrik Godtschalk [3066G] (afb. 383 en 384), geboren omstreeks 1690 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU). Hendrik is overleden in 1773 in Amsterdam (NH), ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1773 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie begraafreg.
Adres:
van 1764 tot 1773     Swanenburgwal bij de Raamgragt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev. Luth
Hendrik:
(1) trouwde in Amsterdam (NH) met Elisabeth Ficken(s) [101722G] (afb. 385). Elisabeth is geboren omstreeks 1690. Elisabeth is overleden in 1759 in Amsterdam (NH), ongeveer 69 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1140/175]. Zij is begraven op 03-05-1759 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1759     Swanenburgwal bij de Raamgragt, Amsterdam (NH)
(2) trouwde, ongeveer 74 jaar oud, op 16-03-1764 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 740/200] met Maria, Anna Juthing [109295G] (afb. 386), ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria,: Deutz Mandaat
Zie trouwreg.

16-03-1764
naam bruidegom:
Godtschalck, Henderik
naam eerdere vrouw:
Ficke, Elisabeth
naam bruid:
Jutting, Maria Anna
naam eerdere man:
Walman, Johannes
bronverwijzing:
DTB 740, p.200
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Maria, is geboren omstreeks 1700. Maria, is overleden in 1790 in Amsterdam (NH), ongeveer 90 jaar oud. Zij is begraven op 27-02-1790 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Maria, trouwde later op 16-03-1764 met Johannes Walman [109282G] (±1700-vóór 1764).
Adres:
tot 1790     Zaanen Burgwal, ’t derde huijs van de Raamgragt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev. Luth
II. Aimee de Heere Godtschalk [3059G], geboren omstreeks 1710 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU) (zie 32).
23637hendrikmijsenhijm_mariavanwervenondertrouw25sep.1688adam1.jpg
387 23637HendrikMijsenhijm#mariavanwervenondertrouw25sep.1688adam1
66 Hendrik Mijsenhijm [23637G] (afb. 387), geboren in 1663 in Kleef DEU.
Notitie bij Hendrik: Naam ook Meijsenhijm, Mijsenhei(n)m
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-10-1688 in Amsterdam (NH) met de ongeveer 18-jarige Maria van Werven [23638G]. Hendrik en Maria gingen op 25-09-1688 in Amsterdam (NH) in ondertrouw [bron: DTB 517, pl 277].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Zie ondertrouwreg.

nschrijvingsdatum:
25-09-1688
naam bruidegom:
Meijsenheijm, Hendrick
naam bruid:
[van] Werven, Maria
bronverwijzing:
DTB 517, p.277
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26549267
67 Maria van Werven [23638G], geboren omstreeks 1670 in Amsterdam (NH).
Kinderen uit dit huwelijk:
23675sibillamijsenhijmdoopamsterdam13febr16991_-_kopie.jpg
388 23675SibillaMijsenhijmdoopamsterdam13febr16991 - kopie
I. Sibilla Mijsenhijm [23675G] (afb. 388), geboren in 1699 in Amsterdam (NH). Zij is gedoopt op 13-02-1699 in Amsterdam, Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Sibilla: Zie doopreg.

kind:, Sibilla
doopdatum:13-02-1699
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Mijsenhein, Hendrik
moeder:[van] Werven, Maria
bronverwijzing:
DTB 14, p.211
Notitie bij Sibilla: Naam ook Mijsenhein(m)
Religie:
Ned.Hervormd
II. Hendrik Mijsenhijm [23639G], geboren in 1702 [bron: DTB 15, p. 106 (fol. 53v) nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Alida Veenmans (geb. ±1680) en Dirk van Werven (geb. ±1680). Hij is gedoopt op 30-06-1702 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
III. Evert, Willem Mijsenhijm [23640G], geboren in 1709 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 16, p. 277 (fol. 138) nr.1]. Bij de geboorteaangifte van Evert, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie Sijpestijn (±1685-na 1721) en Catarina Tarwe (±1685-na 1721). Hij is gedoopt op 31-07-1709 in Amsterdam, (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Evert,: Antonie
IV. Johanna, Geertruij NN [107281G], geboren omstreeks 1710 (zie 33).
V. Maria Mijsenhijm [23694G], geboren in 1716 in Amsterdam (NH). Zij is gedoopt op 01-11-1716 in Amsterdam, Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Maria: kind:
, Maria
doopdatum:
01-11-1716
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
[van] Sijpestijn, Anthonij
moeder:
[ter] We, Catharina
getuige:
Mijsenheijm, Hendrik
getuige:
[van] Werven, Maria
bronverwijzing:
DTB 17, p.379(folio 190), nr.3
VI. Catharina Mijsenhijm [23693G], geboren in 1718 in Amsterdam (NH). Zij is gedoopt op 31-08-1718 in Amsterdam, Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Catharina: kind:
, Catharina
doopdatum:
31-08-1718
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Sijpesteijn, Antonhij
moeder:
Terwe, Catharina
getuige:
Mijsenheijm, Hendrick
getuige:
[van] Werve, Maria
bronverwijzing:
DTB 100, p.289(oud pag. 289; folio 146), nr.8
VII. Henderika Mijsenhijm [23641G], geboren in 1720 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 49, p. 219 (fol.100) nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Henderika waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie Sijpestijn (±1685-na 1721) en Catarina Tarwe (±1685-na 1721). Zij is gedoopt op 15-09-1720 in Amsterdam, Nieuw Kerk.
Religie:
Ned. Hervormd
74 Aart de Leeuw [23670G], geboren vóór 1718.
Hij trouwde met
75 Judit Blom [23674G], geboren vóór 1718.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna de Leeuw [23668G], geboren op 04-05-1738 in Zaltbommel (Gld) (zie 37).
88 Dirk Nanningsz van Veen [102196G], geboren omstreeks 1700.
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 12-09-1734 in Hazerswoude (ZH) met de 30 of 31-jarige
89 Lijsbeth, Cornelis Lieste [102197G], geboren in 1703 in Hazerswoude (ZH). Zij is gedoopt op 18-03-1703 in Hazerswoude (ZH).
Kind uit dit huwelijk:
I. Nanning Dirksz van Veen [102192G], geboren in 1734 in Hazerswoude (ZH) (zie 44).
92 Jacobus van de Sand [102198G], geboren in 1697 in Didam (Gld). Hij is gedoopt op 29-08-1697 in Didam (Gld). Jacobus is overleden in 1769 in Dodewaard (Gld), 71 of 72 jaar oud.
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 30-04-1730 in Didam (Gld) met de 19 of 20-jarige
93 Johanna van Hien [102199G], geboren in 1710 in Hien. Zij is gedoopt op 16-02-1710 in Hien. Johanna is overleden op 12-02-1768 in Dodewaard (Gld), 57 of 58 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arij van der Zanden [102194G], geboren in 1731 in Dodewaard (Gld) (zie 46).
94 Pieter Ariens Sloff [102200G], geboren omstreeks 1695.
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 38 jaar oud, op 18-10-1733 in Alphen (ZH) met de 35 of 36-jarige
95 Maartje Janse Kelderman [102201G], geboren in 1697 in Rijnsburg (ZH). Zij is gedoopt op 10-02-1697 in Rijnsburg (ZH). Maartje is weduwe van Dirk Meurs [102221G] (geb. ±1700), met wie zij trouwde (1), 25 of 26 jaar oud, op 09-05-1723 in Oegstgeest (ZH).
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna, Pieters Sloff [102195G], geboren in 1737 in Alphen (ZH) (zie 47).
102162glaurentiusantoniusbroekman1_geb.1721_dtbkleve.jpg 102162glaurentiusantoniusbroekman_geb.1721_dtbkleve.jpg 102162laurentiusantoniusbroekman_geb.1721__102161bernardinaoostendorp_geb.1723_dtbkleve.jpg
389 102162GLaurentiusAntoniusBroekman1(geb.1721)DTBKleve
390 102162GLaurentiusAntoniusBroekman(geb.1721)DTBKleve
391 102162LaurentiusAntoniusBroekman(geb.1721)#102161BernardinaOostendorp(geb.1723)DTBKleve
96 Laurentius, Antonius (Anton) Broekman [102162G] (afb. 389 t/m 391), geboren in 1721 in Brühl, Kleve (Dld) [bron: Doopregister r.-k. Kleef (D) 1730-1798, microfiches CBG.]. Bij de geboorteaangifte van Anton waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik, Gouder Andelt (geb. ±1700), Sophia Pastoors (geb. ±1700) en Dirick van de Walt (geb. ±1700). Hij is gedoopt op 23-04-1721 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: K 1274 pag. 69. Jahrgang 1721].
Notitie bij de geboorte van Anton: Zie DTB Kleve
Anton is overleden vóór 25-02-1785 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld), ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Anton: Naam Broeckman
Religie:
RK
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 03-05-1746 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholische Pfarre, Kleve Traubuch K 1276, pag.207] met de 22-jarige Bern(h)ardina (Johanna, Maria) (Gerardina) Oostendorp [102161G]. Anton en Gerardina gingen op 23-04-1746 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) in ondertrouw. Bij het burgerlijk huwelijk van Anton en Gerardina waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Maria, Derix.. Pauwels (geb. ±1700), Willemina Polmans (geb. ±1700) en Gerardus Sweeringh (geb. ±1700).
Notitie bij het huwelijk van Anton en Gerardina: Zie DTB Kleve
102161g.jpg
392 102161G
97 Bern(h)ardina (Johanna, Maria) (Gerardina) Oostendorp [102161G] (afb. 392), geboren op 26-06-1723 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld). Zij is gedoopt op 31-07-1723 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld). Gerardina is overleden op 07-06-1798 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld), 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardina: Zie Overlijdensadv.

De overlijdensadv. geeft aan " ruim 84 jaar", dit klopt niet met haar geboortedatum?
Dit impliceert dat het geboortejaar ook 1713 zou kunnen zijn.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Joannes Broekman (1785-1811) [zie 48,II]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Bernardina, Constantina Broekman (1776-1776)    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Antonius, Henricus Broekman (1782-1838)    [grootmoeder vaderszijde]
12-01-1776     huwelijk Jan Barends Broekman (1749-1806) en Cornelia, Theresia Gaan (1741-1776)    [moeder bruidegom]   [bron: Gem. A. A’dam, DTB 748/546]
Kinderen uit dit huwelijk:
102305johannaaleidisbroekman_geb.1747_dtbkleve_-_kopie.jpg 102305johannaaleidisbroekman_geb.1747_dtbkleve.jpg 102305johannaaleidisbroekmandoopfam.search.jpg 102310_102305fridericusbusham_johannaaleidisbroekman1_1747_dtbkleve.jpg 102310_102305fridericusbusham_johannaaleidisbroekman_1747_dtbkleve.jpg
393 102305JohannaAleidisBroekman(geb.1747)DTBKleve - kopie
394 102305JohannaAleidisBroekman(geb.1747)DTBKleve
395 102305JohannaAleidisBroekmandoopFam.Search
396 102310#102305FridericusBusham#JohannaAleidisBroekman1(1747)DTBKleve
397 102310#102305FridericusBusham#JohannaAleidisBroekman(1747)DTBKleve
I. Johanna, Aleijda Broekman [102305G] (afb. 393 t/m 397), geboren in 1747 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: www.familysearch.org. Katholische Pharre Kleve - Taufbuch]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Margaret van Ankeren (geb. ±1700), Elisabetha Janssen (geb. ±1720) en Henricus Pijll (geb. ±1720). Zij is gedoopt op 25-03-1747 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholische Pfarre, Kleve-Taufbuch K 1274 pag. 346].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie DTB Kleve
Notitie bij Johanna,: Naam Broeckman

Zie bij 102303 Bernard Ostendrop
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Bernardus Broekman (geb. 1785)    [tante vaderszijde]
Johanna, trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 13-01-1784 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: IGI Katholische Pfarre Kleve-Taufbuch] met Fridericus Bushammer [102310G], ongeveer 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna, en Fridericus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Bushammer (geb. ±1740) en Johannes Peters (geb. ±1746). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-01-1784 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholische Pfarre, Kleve - Traubuch K 1276 pag 262].
Notitie bij het huwelijk van Johanna, en Fridericus: Zie DTB Kleve

Er was dus wat twijfel of deze Aleida deze Aleida was (zij was al 47 jaar)

Bei der Trauung der Aleida Broekmans mit Friedrich Bushammer von 13-1-1784 was er zunächts - schon wegen des Alters der Braut - zweifelhaft, ob er sich hier om die 1747 getaufte Aleida Broekman handelt. Patenvergleiche lassen dann aber doch aug die richtige Verwandtschaft schliessen. So erscheint beim 2. Kind der Eheleute Boshamer/Brockmans als Patin eine Johanna Bernardina Ostendorp. Bei der Taufe eines Kindes der Eheleute Broekman/Kerkmans ist Friedrich Boshammer, der Schager des Johann Wilhelm Broekman, Pate.
Fridericus is geboren omstreeks 1760.
Getuige bij:
geboorteaangifte Bernardus, Fredericus Broekman (1786-1823) [zie 48,III]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
100334johanneanthoniusbroekmandoopfam.search.jpg
398 100334johanneanthoniusBroekmandoopfam.search
II. Johannes, Anthonius Broekman [100334G] (afb. 398), geboren op 02-06-1748 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Doopregister r.-k. Kleef (D) 1730-1798, microfiches CBG.]. Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna, Elisabeth van Achteren (geb. ±1720) en Antonius Broekman (geb. ±1720).
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie doopreg. Familysearch

De naam van de moeder Maria Boegart is onbekend. Ik neem aan dat het Bernardina Oostendorp was.
III. Johannes, Bernardus (Jan Barends) Broekman [102157G], geboren in 1749 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) (zie 48).
102160gjohanneswilhelmusbroekman_geb.1751_dtbkleve1.jpg 102160gjohanneswilhelmusbroekman_geb.1751_dtbkleve.jpg 102160johanneswilhelmusbroekman_geb.1751__102390johannamechtelt_geb.1762_dtbkleve1.jpg 102160johanneswilhelmusbroekman_geb.1751__102390johannamechtelt_geb.1762_dtbkleve.jpg
399 102160GJohannesWilhelmusBroekman(geb.1751)DTBKleve1
400 102160GJohannesWilhelmusBroekman(geb.1751)DTBKleve
401 102160JohannesWilhelmusBroekman(geb.1751)#102390JohannaMechtelt(geb.1762)DTBKleve1
402 102160JohannesWilhelmusBroekman(geb.1751)#102390JohannaMechtelt(geb.1762)DTBKleve
IV. Johannes, Wilhelm(us) (Johan) Broekman [102160G] (afb. 399 t/m 402), geboren in 1751 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Doopregister r.-k. Kleef (D) 1730-1798, microfiches CBG.]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Mechtelt van Elst (geb. ±1725) en Johannes van Hasselt (geb. ±1725). Hij is gedoopt op 04-04-1751 in Kleve (Dld), Katholische Pfarre, Kleve - Taufbuch [bron: K1274 pag. 388].
Notitie bij de geboorte van Johan: Zie DTB Kleve
Johan is overleden na 18-05-1797, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Johan: Naam ook Broekmann
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Joannes Broekman (1785-1811) [zie 48,II]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Bernardina Broekman (1798-1881)    [grootvader vaderszijde]
Johan trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 08-05-1781 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Trouwregister RK Kleef 1653-1798 microfiches CBG] met Johanna, Mechtelt Kerckman(s) [102390G], 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Aleida Broekman (geb. ±1700), Adam Hilterhijsen (geb. ±1715) en Johannes Gipkens (geb. ±1750). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-05-1781 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholisce Pfarre, Kleve Traubuch K 1276 pag. 255].
Notitie bij het huwelijk van Johan en Johanna,: Zie DTB Kleve
Johanna, is geboren op 22-10-1762 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: IGI], dochter van Henricus Kerckman(s) [100298G] en Anna, Elisabeth van Biesen [100299G]. Johanna, is overleden na 18-05-1797, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Johanna,: Voornaam ook: Anna, Mechtildis
102313gjohannamariabroekman_geb.1753_dtbkleve.jpg
403 102313GJohannaMariaBroekman(geb.1753)DTBKleve
V. Johanna, Maria Broekman [102313G] (afb. 403), geboren in 1753 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholisce Pfarre, Kleve Taufbuch]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Alina van Ankeren (geb. ±1730), Antonius van Hasselt (geb. ±1730) en Johanna Schouwenburgh (geb. ±1730). Zij is gedoopt op 28-10-1753 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholische Pfarre, Kleve - Taufbuch K 1274, pag 415].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie DTB Kleve
Notitie bij Johanna,: Naam Broeckman
102294g.jpg
404 102294G
98 La(o)urens Luijding [102294G] (afb. 404), geboren op 17-01-1715 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 343, P. 139 (oud 107), nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van La(o)urens waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Hommelingh (geb. ±1690) en Rijntie Willems (geb. ±1690). Hij is gedoopt op 18-01-1715 in Amsterdam (NH), RK Kerk de Lely.
Notitie bij de geboorte van La(o)urens: Pastor Nicolaes van der Meer
La(o)urens is overleden vóór 1786, ten hoogste 71 jaar oud.
Adres:
vanaf 1748     Runstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 07-11-1748 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 730/21] met de 22 of 23-jarige
99 Maria (Marijtje) Verhoeven [102295G], geboren in 1725 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1748     Oranjestraat, Amsterdam (NH)
Getuige bij:
geboorteaangifte Laurentius, Johannes Luyijding(k) (geb. 1781)    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Maria Verhoeven (geb. 1766) [zie 54,I]    [nicht van vader]
geboorteaangifte Bernardus, Fredericus Broekman (1786-1823) [zie 48,III]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus, Michiel Luyijding(k) [100490G], geboren in 1752 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 344, p. 107, f. 54, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus, waren de volgende getuigen aanwezig: Helena, Maria van Dalen (geb. ±1725) en Cornelis Huijsman (geb. ±1725). Hij is gedoopt op 14-03-1752 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Lely.
Religie:
RK
II. Helena, Maria Luyijding(k) [102158G], geboren in 1755 in Amsterdam (NH) (zie 49).
III. Martinus, Gerbrand Luyijding(k) [100492G], geboren in 1758 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 344, p. 167, f. 84, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Martinus, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Magdalena Moens van Sluijpwijk (geb. ±1730) en Gebrand Moes (geb. ±1730). Hij is gedoopt op 12-12-1758 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Lely.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonius, Laurentius Broekman (1782-1821) [zie 24]    [oom moederszijde]
Martinus,:
(1) trouwde met Maria Bot(t) [101641G]. Maria is geboren omstreeks 1760. Maria is overleden vóór 1792, ten hoogste 32 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1792 met Gerritje de Koning [101642G], ongeveer 27 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1765.
100 Adrianus, Janssen (Arie) Kriek [100169G], geboren in 1726 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH). Bij de geboorteaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Crelis Aerse (geb. ±1700). Hij is gedoopt op 29-05-1726 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), RK Nes. Arie is overleden op 28-08-1802 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), 75 of 76 jaar oud.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Adriana, Henrica, Maria Kriek (1784-1819) [zie 25]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Adrianus Kriek (1788-1861)    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Adrianus, Cornelis Schouten (geb. 1785)    [grootvader moederszijde]
06-09-1782     huwelijk Jan Kriek (1759-1795) en Anna, C(K)hristina Steenbergen (1763-1821) [zie 51]    [vader bruidegom]   [bron: Gem.A. A’dam, DTB 753/121]
Arie is weduwnaar van Maria, Crelis (Marietje) Zeijl [107111G] (1725-1750), met wie hij trouwde (1), 21 of 22 jaar oud, op 07-12-1748 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH).
Hij trouwde (2), 23 of 24 jaar oud, op 07-10-1750 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH) met de ongeveer 20-jarige Anna, Cornelisse (Antje) van Zwieten [107115G] (zie 101 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia van Grondstein (geb. ±1710) en Marietje Dignum (geb. ±1720).
101 Anna, Cornelisse (Antje) van Zwieten [107115G], geboren omstreeks 1730. Antje is overleden op 07-10-1795 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), ongeveer 65 jaar oud.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna Kriek (geb. 1790)    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Cornelia, Anna Schouten (geb. 1784)    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Adrianus, Cornelis Schouten (geb. 1785)    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Kriek [107116G], geboren in 1756 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH). Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk, Cornelisse van Zwieten (geb. ±1725) en Neeltje Stadskroon (geb. ±1730). Hij is gedoopt op 08-06-1756 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH).
Religie:
RK
II. Johannes (Jan) Kriek [102132G], geboren in 1759 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH) (zie 50).
III. Gertrudis (Geertrui(da)) Kriek [101611G], geboren in 1760 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH). Bij de geboorteaangifte van Geertrui(da) waren de volgende getuigen aanwezig: Stijntje, Huibertsse Kleijn (geb. ±1720) en Jan, Janssen Kriek (geb. ±1720). Zij is gedoopt op 06-08-1760 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), RK Nes. Geertrui(da) is overleden op 20-10-1841 in Ouderkerk aan de Amstel (NH), 80 of 81 jaar oud.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Johannes, Adrianus Kriek (1786-1786) [zie 50,III]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Jacobus Kriek (1791-1813)    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Cornelius, Johannes, Theodorus Schermer (geb. 1811)    [grootmoeder moederszijde]
Geertrui(da) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 02-10-1782 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), RK Nes met Cornelis Schouten [107127G], 23 of 24 jaar oud. Cornelis is geboren in 1758 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), zoon van Cornelis Schouten [107128G] en Neeltje Freeken [107129G]. Hij is gedoopt op 23-08-1758 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), RK Nes. Cornelis is overleden op 31-03-1809 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), 50 of 51 jaar oud.
IV. Jacobus Kriek [107118G], geboren in 1761 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH). Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Grieken (geb. ±1730) en Neeltje, Teunisse van de Vaart (geb. ±1730). Hij is gedoopt op 07-12-1761 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH). Jacobus is overleden op 20-03-1791 in Amsterdam (NH), 29 of 30 jaar oud.
Beroep:
Vervener
Religie:
RK
Jacobus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 16-09-1787 in Westzaan (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Westzaan 29B Schepentrouwboek 1772-1787] met Anna, Maria (Antje) Hesseling [101612G], 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Antje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Groen (geb. ±1730) en Elisabeth Maju (geb. ±1730). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-09-1787 in Westzaan, RK Statie Maria Magdalena. Antje is geboren in 1765 in Wormerveer (NH), dochter van Paul Hesseling [107142G] en Alida Kistemaker [107143G]. Bij de geboorteaangifte van Antje was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Hesseling (geb. ±1730). Zij is gedoopt op 26-07-1765 in Wormerveer, RK Statie Maria Magdalena. Antje is overleden op 17-04-1798 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH), 32 of 33 jaar oud. Antje trouwde later op 04-01-1793 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Amstelveen 31] met Albertus Velthuijsen [107145G] (geb. ±1765).
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria, Johanna Kriek (1788-1828) [zie 50,V]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
102167g.jpg
405 102167G
102 Johannes (Jan) Steenbergen [102167G] (afb. 405), geboren in 1726 in Wiedenburg.
Notitie bij Jan: Naam in huw. akte Steinberg
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Christina Kriek (geb. 1783) [zie 50,I]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Johannes, Adrianus Kriek (1786-1786) [zie 50,III]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Johannes, Baptista Kriek (1792-vóór 1867) [zie 50,VII]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Maria, Johanna Kriek (1788-1828) [zie 50,V]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Antonia, Catharina, Johanna Camaita (geb. 1799)    [grootvader moederszijde]
06-09-1782     huwelijk Jan Kriek (1759-1795) en Anna, C(K)hristina Steenbergen (1763-1821) [zie 51]    [vader bruid]   [bron: Gem.A. A’dam, DTB 753/121]
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 09-11-1753 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 733/152] met de 31 of 32-jarige Anna Bloemers [100170G]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna was de volgende getuige aanwezig: Jan Volmer (geb. ±1725).
103 Anna Bloemers [100170G], geboren in 1721 in Winterswijk (Gld).
Notitie bij Anna: Naam ook Bleumens
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan, Hendrik Steenbergen [100197G], geboren in 1755 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 321, 90, f.45v, nr.7]. Bij de geboorteaangifte van Jan, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Bluijmers (geb. ±1730) en Anna Steenbergen (geb. ±1740). Hij is gedoopt op 21-02-1755 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Jan,: Pastor: Josephus de Longas
Religie:
RK
II. Hermanus Steenbergen [100196G], geboren in 1756 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 321, p.111, f.56, nr.18]. Bij de geboorteaangifte van Hermanus waren de volgende getuigen aanwezig: Henrica, Gertrudis Bloemers (geb. ±1730) en Herman Steenbergen (geb. ±1730). Hij is gedoopt op 29-09-1756 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Pastor: Josephus de Longas
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Hermanus, Otto Kriek (1787-1871) [zie 50,IV]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Petrus, Hermanus, Andreas Kriek (1794-1794) [zie 50,VIII]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Anna, Maria, Catharina Camaita (geb. 1797)    [oom moederszijde]
III. Stephanus, Otto Steenbergen [100226G], geboren in 1760 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 321, p.159, f.80, nr, 15]. Bij de geboorteaangifte van Stephanus, waren de volgende getuigen aanwezig: Geertrui Sevinck (geb. ±1735) en Stephanus Volmer (geb. ±1735). Hij is gedoopt op 16-01-1760 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Stephanus,: Pastor: Jacques van de Hoeven
Religie:
RK
IV. Anna, C(K)hristina Steenbergen [102133G], geboren in 1763 in Amsterdam (NH) (zie 51).
100171g.jpg
406 100171G
108 Abraham Verhoeve(n) [100171G] (afb. 406), geboren in 1691 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 331, p.95]. Hij is gedoopt op 02-07-1691 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Toren.
Beroep:
Lintwerker
Religie:
RK
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 02-05-1711 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 708/92] met de 27 of 28-jarige
109 Margreta, Cornelia (Gritie) Gerrits [100172G], geboren in 1683 in Amsterdam (NH).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Franciscus Verhoeve(n) [101647G], geboren in 1712 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 382, p. 22, f.11v, nr. 27]. Bij de geboorteaangifte van Franciscus waren de volgende getuigen aanwezig: Frans Verhoeve(n) (geb. 1652) [zie 216] [grootvader vaderszijde] en Anna Gerrits (geb. ±1685). Hij is gedoopt op 02-04-1712 in Amsterdam (NH), Kerk in het Jongenshuis.
Notitie bij Franciscus: Pastor Daniël Meinderts
Religie:
Oud Katholiek
Getuige bij:
geboorteaangifte Abraham Verhoeve(n) (geb. 1740)    [oom vaderszijde]
II. Maria Verhoeve(n) [101650G], geboren in 1713 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 382, p. 25, f. 13, nr. 14]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Gerrits (geb. ±1685) en Johannes van Groet (geb. ±1685). Zij is gedoopt op 03-12-1713 in Amsterdam (NH), Kerk in het Jongenshuis.
Notitie bij de geboorte van Maria: Pastor Daniël Meinderts
Religie:
Oud Katholiek
III. Anna Verhoeve(n) [100216G], geboren in 1716 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 382, p. 30, folio 15v, nr. 17]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pi(e)ter Verhoeve(n) (geb. 1681) [zie 198] [oom vaderszijde] en Anna Klerck (geb. ±1695). Zij is gedoopt op 26-11-1716 in Amsterdam (NH), Kerk in het Jongenshuis.
Notitie bij de geboorte van Anna: Pastor Daniel Meinderts
Religie:
Oud Katholiek
IV. Abraham Verhoeve(n) [102178G], geboren in 1718 in Amsterdam (NH) (zie 54).
V. Gerardus Verhoeve(n) [100223G], geboren in 1720 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 382, p. 37, f. 19, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Gerrits (geb. ±1695) en Gerardus Samaer (geb. ±1695). Hij is gedoopt op 15-12-1720 in Amsterdam (NH), Kerk in het Jongenshuis.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Pastor Daniël Meinderts
Religie:
Oud Katholiek
VI. Anna, Maria Verhoeve(n) [100219G], geboren in 1722 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 382, p.39, f. 20]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Pi(e)ter Verhoeve(n) (geb. 1681) [zie 198] [oom vaderszijde] en Anna, Maria Verhoeven (geb. ±1700). Zij is gedoopt op 26-07-1722 in Amsterdam (NH), Kerk in het Jongenshuis.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Pastor Daniel Meinderts
Religie:
Oud Katholiek
VII. Cathrina Verhoeve(n) [100225G], geboren in 1724 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. a’dam, DTB 319, p. 99, f. 50, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Cathrina waren de volgende getuigen aanwezig: Pi(e)ter Verhoeve(n) (geb. 1681) [zie 198] [oom vaderszijde] en Catharina Gerrits (geb. ±1700). Zij is gedoopt op 05-01-1724 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Cathrina: Pastor Geldolfus van Overbeke
Notitie bij Cathrina: Dit is het eerste kind met de religie Rooms Katholiek. Daarvoor: Oud Katholiek
Religie:
RK

Generatie 8 (oudovergrootouders)

134 Dirk van Werven [23673G], geboren omstreeks 1620.
Kind van Dirk uit onbekende relatie:
I. Maria van Werven [23638G], geboren omstreeks 1670 in Amsterdam (NH) (zie 67).
178 Cornelis, Bruijnen Lieste [102202G], geboren omstreeks 1670. Cornelis, is overleden in 10-1727 in Hazerswoude (ZH), ongeveer 57 jaar oud [bron: Groene hart archieven, inv. nr. 2, pag. 20 Streekarchief Rijnlands midden].
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 06-07-1698 met de ongeveer 23-jarige
179 Jaapje Cornelisdr [102203G], geboren omstreeks 1675.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth, Cornelis Lieste [102197G], geboren in 1703 in Hazerswoude (ZH) (zie 89).
184 Adriaen van de Sand [102204G], geboren omstreeks 1670.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-09-1693 in Didam (Gld) met de 21 of 22-jarige
185 Luijtje van Basel [102205G], geboren in 1671 in Didam (Gld). Zij is gedoopt op 24-03-1671 in Didam (Gld).
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacobus van de Sand [102198G], geboren in 1697 in Didam (Gld) (zie 92).
186 Arent van Hien [102206G], geboren in 1681 in Lakemond. Hij is gedoopt op 11-05-1681 in Randwijk (Gld).
Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 19-05-1709 in Hien met de 31 of 32-jarige
187 Teuntje Hendrickse Smidt [102207G], geboren in 1677 in Drempt (Gld). Zij is gedoopt op 28-10-1677 in Drempt (Gld).
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna van Hien [102199G], geboren in 1710 in Hien (zie 93).
188 Ary, Janse Sloff [102208G], geboren omstreeks 1670. Ary, is weduwnaar van Jobje, Janse Ruijs [102222G] (geb. ±1675), met wie hij trouwde (1), ongeveer 31 jaar oud, op 03-06-1701 in Nieuwkoop (ZH).
Hij trouwde (2), ongeveer 32 jaar oud, in 03-1702 in Nieuwkoop (ZH) met de 31-jarige
189 Aaltje, Joosten Verloij [102209G], geboren in 04-1670.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Ariens Sloff [102200G], geboren omstreeks 1695 (zie 94).
190 Johannes Kelderman [102210G], geboren omstreeks 1670.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-05-1696 in Rijnsburg (ZH) met de ongeveer 26-jarige
191 Jeroentje Louwaerts [102211G], geboren omstreeks 1670.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maartje Janse Kelderman [102201G], geboren in 1697 in Rijnsburg (ZH) (zie 95).
102317gjohannesbroekman_geb.1695__102318_gerardinapastoors_geb.ca.1700_dtbkleve.jpg
407 102317GJohannesBroekman(geb.1695)#102318#GerardinaPastoors(geb.ca.1700)DTBKleve
192 Johannes (Harmen) (Jan) Broekman [102317G] (afb. 407), geboren omstreeks 1695.
Notitie bij Jan: Naam ook Broeckman, Bruckmann.
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes voor den Buijme(n) (geb. 1745)
Hij trouwde [bron: familysearch.org en http:members.lycos.nl.millingen/dtb/Klevehuw1653-1787.txt] met Gerardina Pastoors [102318G]. Jan en Gerardina gingen op 25-07-1720 in Kleve (Dld) in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Gerardina en Jan vond plaats op 25-07-1720 in Kleve (Dld) (Ridern?) [bron: Traubuch K 1276, pag. 88].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerardina: Zie DTB Kleve

Op de site van familysearch. org van 13-1-2004 wordt Ridern genoemd als plaats van het huwelijk.
193 Gerardina Pastoors [102318G], geboren omstreeks 1700.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurentius, Antonius (Anton) Broekman [102162G], geboren in 1721 in Brühl, Kleve (Dld) (zie 96).
102319gjohannamechteltbroekman_geb.1724_dtbkleve.jpg
408 102319GJohannaMechteltBroekman(geb.1724)DTBKleve
II. Johanna, Mechtelt Broekman [102319G] (afb. 408), geboren in 1724 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholische Pfarre, Kleve - Taufbuch]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Margaret van Ankeren (geb. ±1700), Aleida Broekman (geb. ±1700) en Dirch van Hasselt (geb. ±1700). Zij is gedoopt op 29-05-1724 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholische Pfarre, Kleve - Taufbuch. K 1274 seite 108].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie DTB Kleve
Notitie bij Johanna,: Naam Broeckman
Religie:
RK
102303dtbkleve__gegevens_-_kopie_-_kopie.jpg
409 102303DTBKleve, gegevens - kopie - kopie
194 Bernardt Oostendorp [102303G] (afb. 409), geboren omstreeks 1690.
Hij trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1716 met de ten hoogste 26-jarige
195 Hendrina Berndts [102304G], geboren omstreeks 1690.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes (Joes) Oostendorp [102282G], geboren in 1718 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld). Hij is gedoopt op 27-11-1718 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) [bron: Katholische Pfarre, Kleve].
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Barends Broekman (1749-1806) [zie 48]    [oom moederszijde]
Joes trouwde met Wilhelmina Gipmans [102283G]. Wilhelmina is geboren omstreeks 1725.
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Barends Broekman (1749-1806) [zie 48]    [aangetrouwde tante moederszijde]
II. Bern(h)ardina (Johanna, Maria) (Gerardina) Oostendorp [102161G], geboren op 26-06-1723 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld) (zie 97).
100784g.jpg
410 100784G
196 Martinus Luijding [100784G] (afb. 410), geboren in 1682 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 366, p.25]. Hij is gedoopt op 13-02-1682 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Krijtberg.
Notitie bij Martinus: Naam ook Luijdens
Beroep:
Tabakkoper
Religie:
RK
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 20-07-1708 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 706/262] met de 35 of 36-jarige
197 Teuntie Hommelingh [100785G], geboren in 1672 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 380, p. 22]. Zij is gedoopt op 04-06-1672 in Amsterdam (NH), Oud Kath.Kerk Brouwersgracht.
Religie:
Oud Katholiek
Teuntie is weduwe van IJsbrant Huijsman [108831G] (±1670-vóór 1708).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Laurens Luyijding(k) [108818G], geboren in 1709 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 343, p. 126 (oud 94), nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Laurens waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Luyijding(k) (geb. ±1685) en Jannetie Roos (geb. ±1685). Hij is gedoopt op 10-08-1709 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Lely.
Notitie bij de geboorte van Laurens: Pastor Nicolaes van der Meer
Notitie bij Laurens: Naam Luijdingh
Religie:
RK
II. Johannes Luyijding(k) [100858G], geboren in 1712 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 343, 132 (oud p.100) nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Marijke van de Heuvel (geb. ±1690) en Johannes Hommelingh (geb. ±1690). Hij is gedoopt op 12-02-1712 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Lely.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Pastor Nicolaes van der Meer
Religie:
RK
III. La(o)urens Luijding [102294G], geboren op 17-01-1715 in Amsterdam (NH) (zie 98).
198 Petrus (Pi(e)ter) Verhoeve(n) [108528G], geboren in 1681 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 331, p. 6]. Hij is gedoopt op 24-08-1681 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Toren.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna Verhoeve(n) (geb. 1716) [zie 108,III]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Anna, Maria Verhoeve(n) (geb. 1722) [zie 108,VI]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Cathrina Verhoeve(n) (geb. 1724) [zie 108,VII]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Verhoeven (geb. 1719) [zie 198,I]    [vader]
Hij trouwde met
199 Antje Claase [100687G], geboren omstreeks 1700 in Voorburg (ZH).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Verhoeven [100859G], geboren in 1719 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 380, p.102, f.51v, nr. 23]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pi(e)ter Verhoeve(n) (geb. 1681) [zie 198] [vader] en Sijpje Verhoeve(n) (geb. ±1695). Hij is gedoopt op 14-04-1719 in Amsterdam (NH), Oud Kath.Kerk Brouwersgracht.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor: Theodorus Doncker
Religie:
Oud Katholiek
II. Maria (Marijtje) Verhoeven [102295G], geboren in 1725 in Amsterdam (NH) (zie 99).
200 Jan, Aertze Kriek [107106G], geboren omstreeks 1700.
Hij trouwde met
201 Maria, Jans Alen [107107G], geboren omstreeks 1700.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adrianus, Janssen (Arie) Kriek [100169G], geboren in 1726 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH) (zie 100).
101656g.jpg
411 101656G
216 Franciscus (Frans) Verhoeve(n) [101656G] (afb. 411), geboren in 1652 in Amsterdam (NH).
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Franciscus Verhoeve(n) (geb. 1712) [zie 108,I]    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 03-08-1675 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 690/95] met de 20 of 21-jarige
217 Maria van Tuijlen [108533G], geboren in 1654 in Amsterdam (NH).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petrus (Pi(e)ter) Verhoeve(n) [108528G], geboren in 1681 in Amsterdam (NH) (zie 198).
II. Abraham Verhoeve(n) [108810G], geboren in 1683 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 331, p. 69]. Hij is gedoopt op 18-11-1683 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Toren. Abraham is overleden vóór 1689, ten hoogste 6 jaar oud.
Religie:
RK
III. Anna, Maria Verhoeve(n) [108811G], geboren in 1684 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 331, p. 72]. Zij is gedoopt op 03-11-1684 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Toren. Anna, is overleden in 12-1688, 3 of 4 jaar oud.
Religie:
RK
IV. Abraham Verhoeve(n) [108812G], geboren in 1689 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 331,p. 86]. Hij is gedoopt op 14-05-1689 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Toren. Abraham is overleden vóór 1691, ten hoogste 2 jaar oud.
Religie:
RK
V. Anna, Maria Verhoeve(n) [108813G], geboren in 1689 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 331, p.80]. Zij is gedoopt op 29-01-1689 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Toren.
Religie:
RK
VI. Abraham Verhoeve(n) [100171G], geboren in 1691 in Amsterdam (NH) (zie 108).
218 Gerrit Gerritse [108524G], geboren omstreeks 1660.
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:
I. Margreta, Cornelia (Gritie) Gerrits [100172G], geboren in 1683 in Amsterdam (NH) (zie 109).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

370 Herman van Basel [102212G], geboren omstreeks 1645. Herman is overleden omstreeks 1705 in Didam (Gld), ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde met
371 Maria Alberts [102213G], geboren omstreeks 1650.
Kind uit dit huwelijk:
I. Luijtje van Basel [102205G], geboren in 1671 in Didam (Gld) (zie 185).
372 Jan, Hendriksen van Hien [102214G], geboren omstreeks 1650 in Heteren (Gld).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-03-1675 in Heteren (Gld) met de ongeveer 25-jarige
373 Gijsbertje Hendriksen [102215G], geboren omstreeks 1650 in Randwijk (Gld). Gijsbertje is weduwe van Arnt Roelofsen [102223G] (geb. ±1650).
Kind uit dit huwelijk:
I. Arent van Hien [102206G], geboren in 1681 in Lakemond (zie 186).
374 Hendrik, Jansen Smi(d)t [102216G], geboren omstreeks 1650.
Hij trouwde met
375 Elsken Peters [102217G], geboren omstreeks 1650.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teuntje Hendrickse Smidt [102207G], geboren in 1677 in Drempt (Gld) (zie 187).
102303dtbkleve__gegevens_-_kopie.jpg
412 102303DTBKleve, gegevens - kopie
384 Andreas Broekman [2322G] (afb. 412), geboren omstreeks 1660.
Notitie bij Andreas: Naam ook Broeckman(n), Bruckmann`

Hier is een brief afgebeeld van 19 februari 1971 van het Personenarchiv Brühl met informatie over diverse personen met de naam Broekman.
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1690 met de ongeveer 30-jarige
385 Altien Coenders [2323G], geboren omstreeks 1660.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes (Harmen) (Jan) Broekman [102317G], geboren omstreeks 1695 (zie 192).
392 Laurentius Luyijding(k) [108537G], geboren omstreeks 1650 in Amsterdam (NH). Laurentius is overleden vóór 1708, ten hoogste 58 jaar oud.
Hij trouwde met
393 Annetie(n) de Vries(e) [108538G], geboren omstreeks 1650. Annetie(n) is overleden vóór 1708, ten hoogste 58 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Luyijding(k) [108815G], geboren in 1674 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 366, p. 17]. Hij is gedoopt op 13-11-1674 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Krijtberg.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Naam Luijdinck
Religie:
RK
II. Barent Luyijding(k) [108814G], geboren in 1679 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 366, p. 22]. Hij is gedoopt op 01-04-1679 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Krijtberg.
Notitie bij de geboorte van Barent: Geboortedatum: Ook 5 april wordt genoemd
Notitie bij Barent: Naam Luijdens
Religie:
RK
III. Martinus Luijding [100784G], geboren in 1682 in Amsterdam (NH) (zie 196).
394 Jan Hommelingh [108539G], geboren omstreeks 1645.
Notitie bij Jan: Naam Hommelinck, Hommelink
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-10-1666 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam DTB 68795 akte onleesbaar] met de ongeveer 21-jarige
395 Neeltie Teuniss [108540G], geboren omstreeks 1645.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catrijntje Hommelingh [108825G], geboren in 1668 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 380, p. 16]. Zij is gedoopt op 04-08-1668 in Amsterdam (NH), Oud Kath.Kerk Brouwersgracht.
Religie:
Oud Katholiek
II. Catrijntje Hommelingh [108826G], geboren in 1669 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 380, p. 18]. Zij is gedoopt op 08-12-1669 in Amsterdam (NH), Oud Kath.Kerk Brouwersgracht.
Religie:
Oud Katholiek
III. Teuntie Hommelingh [100785G], geboren in 1672 in Amsterdam (NH) (zie 197).
IV. Alexander Hommelingh [108827G], geboren in 1675 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 380, p. 29]. Hij is gedoopt op 25-08-1675 in Amsterdam (NH), Oud Kath.Kerk Brouwersgracht.
Notitie bij Alexander: Naam Hommelink
Religie:
Oud Katholiek
V. Marijke Hommelingh [108823G], geboren in 1679 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB380, p. 4]. Zij is gedoopt op 26-01-1679 in Amsterdam (NH), Oud Kath.Kerk Brouwersgracht.
Notitie bij Marijke: Naam Hommelinck
Religie:
Oud Katholiek
VI. Sander, Hendrikus Hommelingh [108824G], geboren in 1680 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 380, p. 6]. Hij is gedoopt op 17-09-1680 in Amsterdam (NH), Oud Kath.Kerk Brouwersgracht.
Religie:
Oud Katholiek
396 Franciscus (Frans) Verhoeve(n) [101656G] (dezelfde als 216 in generatie 8).
Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 03-08-1675 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 690/95] met de 20 of 21-jarige
397 Maria van Tuijlen [108533G] (dezelfde als 217 in generatie 8).

Index (630 personen)

Aaren(d), Willemina van (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van 15]  15
Aarsen, Jacobus (Jacop) (*1789, †09-12-1871) [Schoonvader van dochter van 28 en 29]  28,III; 28,III
Aarsen, Johannes, Jacobus, Hendricus (Jacobus) (*24-09-1817, †25-04-1891) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,III
Achteren, Johanna, Elisabeth van (*±1720) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 96 en 97]  96,II
Aerse, Crelis (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van 100]  100
Alberts, Maria (*±1650) [Nummer 371]  371
Alderwegen, Andriesz, Wouters (*27-07-1727, †20-08-1760) [Partner van 41]  41
Alen, Maria, Jans (*±1700) [Nummer 201]  201
Allard, Antonius, Bernardus (Anthonie) (*1808, †30-11-1841) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7; 28,III
Allard, Catharina (*?-04-1770) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 30 en 31]  30,III
Allard, Catharina, Johanna (*1798) [Dochter van 30 en 31]  30,III; 62,II
Allard, Franciscus, Jacobus, Christoffel (*1797) [Zoon van 30 en 31]  30,II
Allard, Jacobus, Hendrik (*1764, †21-07-1831) [Nummer 30]  15; 30
Allard, Petrus, Franciscus (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 30 en 31]  30,I
Allard, Petrus, Jacobus (*1795) [Zoon van 30 en 31]  30,I
Allard, Wilhelmina, Maria (*1799) [Nummer 15]  15; 30
Alphen, Gijsbertus van (*±1775) [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,VI
Alphen, Jantje, Ageneta van (*1799, †07-04-1841) [Schoondochter van 18 en 19]  18,VI
Alphen, Willem van (*1799) [Getuige bij overlijdensaangifte van 8]  8
Andelt, Hendrik, Gouder (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van 96]  96
Ankeren, Alina van (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 96 en 97]  96,V
Ankeren, Margaret van (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 192 en 193]  96,I; 192,II
Anquetin, Anna(e), Therese (*24-02-1795, †03-11-1871) [Schoonmoeder van dochter van 28 en 29]  28,III; 28,III
Arkenbout, Everardus, Johannes, Cornelis (*28-01-1865, †24-08-1927) [Schoonzoon van 4]  2
Ashof, Fredericus, (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 58 en 59]  58,IV
Baartscheer, Anna, Catharina, Boudina, Geertruida (*24-10-1875, †07-05-1960) [Schoondochter van 6 en 7]  6,IV
Baartscheer, Bernardus, Johannes (*13-04-1851, †<1910) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,IV
Bakker, Geertje (*±1770) [Schoonmoeder van zoon van 50 en 51]  50,VII
Bakkers, Hil(l)gen, Jans. (*±1740) [Nummer 43]  43
Bambergen, Maria, Catharina van (*±1820) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,IV
Basel, Herman van (*±1645, †±1705) [Nummer 370]  370
Basel, Luijtje van (*1671) [Nummer 185]  185
Beekom, Adrianus van (*1821) [Schoonvader van zoon van 12 en 13]  12,VI
Beekom, Wilhelmina, Gerardina, Philippina van (*1848, †01-03-1927) [Schoondochter van 12 en 13]  12,VI
Been, Jacob (*1771) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 20 en 21]  20,I; 20,II
Bendix, Maria, Clara (Sara) (*1745, †07-07-1817) [Nummer 17]  17
Berg, Hendrik van den (*1835) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 6 en 7]  6,V
Berg, Petrus, Nicolaas van den (*1857) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 6 en 7]  6,I
Berndts, Hendrina (*±1690) [Nummer 195]  195
Bettschart, Elisabetha (*±1765) [Schoonmoeder van dochter van 18 en 19]  18,VII
Biesen, Anna, Elisabeth van (*±1735) [Schoonmoeder van zoon van 96 en 97]  96,IV
Blancken, Maria (*±1770) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,V
Blikkenhorst, Hendrik (*1783)  20,I
Bloemers, Anna (*1721) [Nummer 103]  103
Bloemers, Anna, Henrica (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van 25]  25
Bloemers, Gerrit, Jan (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van 51]  51
Bloemers, Henrica, Gertrudis (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 102 en 103]  102,II
Blom, Judit (*<1718) [Nummer 75]  75
Bluijmers, Jan (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 102 en 103]  102,I
Boenen, Gerard de (*1766) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 8 en 9]  8,III
Boerboom, Christianus (Christiaan) (*1773, †20-11-1835) [Nummer 26]  26
Boerboom, Ever(h)ard (Evert) (*±1750) [Nummer 52]  52
Boerboom, Everardus, Antonius, Franciscus (*1806, †05-04-1826) [Zoon van 26 en 27]  26,I; 54,I
Boerboom, Jacoba, Wilhelmina (*1788) [Dochter van 52 en 53]  52,III
Boerboom, Jan (*1785) [Zoon van 52 en 53]  52,II
Boerboom, Maria, Catharina (*13-02-1813, †15-05-1888) [Nummer 13]  13; 24,III; 50,IV
Boerboom, Martinus(Mattheus), Joannes (Matthijs) (*1809) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6; 12,I; 12,II; 12,IV; 12,VII
Boerboom, Mattheus, Joannes (*1808) [Zoon van 26 en 27]  26,II
Bolten, Christiaan, Isaac (*1802) [Schoonzoon van 22 en 23]  22,IV
Boolen, Catharina, Barthelomina (*1799) [Schoonmoeder van dochter van 10 en 11]  10,II
Boom, Adrianus van der (*1875) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van zoon van 2 en 3]  2,I
Borst, Marretje (*±1760) [Schoonmoeder van zoon van 20 en 21]  20,I
Boschhuijsen, Arnoldus (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van 29]  29; 58,III
Bot(t), Maria (*±1760, †<1792) [Schoondochter van 98 en 99]  98,III
Breddel, Anton (*12-07-1801) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,I
Breddel, Gerrit (*±1770) [Schoonvader van dochter van 18 en 19]  18,I
Breet, Jan (*1797) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 10 en 11]  10,III
Broekman, Adrianus, Jacobus, Aloysius (*11-10-1872, †12-01-1945)  6,I
Broekman, Aleida (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 192 en 193]  96,IV; 192,II
Broekman, Aloijsius, Josephus, Antonius (*27-08-1848, †17-12-1921) [Zoon van 12 en 13]  6,I; 6,I; 12,IV; 12,VI; 12,IX; 24,III
Broekman, Andreas (*±1660) [Nummer 384]  384
Broekman, Anna, Adriana (*09-12-1818) [Dochter van 24 en 25]  24,VII; 50,IV
Broekman, Anna, Adriana, Maria (*06-03-1817, †08-12-1817) [Dochter van 24 en 25]  24,VI; 50,IV
Broekman, Anna, Maria, Geertruda (*25-04-1843, †17-03-1900) [Dochter van 12 en 13]  12,IV; 12,VI; 24,III
Broekman, Antoinetta, Maria, Catharina (*01-02-1856) [Dochter van 12 en 13]  12,VI; 12,IX; 24,III
Broekman, Antonius (*±1720) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 96 en 97]  96,II
Broekman, Antonius, Henricus (*04-02-1782, †22-01-1838)  97
Broekman, Antonius, Henricus, Joannes (*26-06-1836, †20-11-1836)  12; 24,III
Broekman, Antonius, Hermanus (*1808, †20-06-1885) [Zoon van 24 en 25]  24,II; 51
Broekman, Antonius, Laurentius (*1782, †28-10-1821) [Nummer 24]  24; 48; 51; 98,III
Broekman, Bernardina (*09-10-1798, †08-10-1881)  96,IV
Broekman, Bernardina, Constantina (*1776, †1776) [Dochter van 48]  97
Broekman, Bernardus, Fredericus (*1786, †05-05-1823) [Zoon van 48 en 49]  24,III; 48,III; 96,I; 99
Broekman, Catharina, Maria, Antonia (*05-11-1838, †15-06-1893) [Dochter van 12 en 13]  12,II; 24,III
Broekman, Catharina, Petronella (Trijntje) (*26-03-1815, †30-11-1879) [Dochter van 24 en 25]  24,V; 50,IV
Broekman, Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) (*15-03-1876, †14-12-1957) [Nummer 3]  3; 6,I; 6,IV; 6,V
Broekman, Ernest, Louis, Jean (Ernest) (*26-10-1877, †05-05-1957) [Zoon van 6 en 7]  2; 6,IV; 6,V
Broekman, Jacoba, Maria, Huberta (*21-08-1845, †02-04-1847) [Dochter van 12 en 13]  12; 12,V; 24,III; 24,III
Broekman, Jacobus, Joannes, Adrianus (*1806, †06-11-1886) [Nummer 12]  6,I; 12; 12,I; 12,V; 12,VII; 12,VIII; 24,III; 49; 50,IV
Broekman, Joannes (*1785, †1811) [Zoon van 48 en 49]  48,II; 97; 96,IV
Broekman, Johanna, Aleijda (*1747) [Dochter van 96 en 97]  96,I
Broekman, Johanna, Elisabeth, Frederika (*09-08-1784)  48
Broekman, Johanna, Maria (*1753) [Dochter van 96 en 97]  96,V
Broekman, Johanna, Mechtelt (*1724) [Dochter van 192 en 193]  192,II
Broekman, Johannes (Harmen) (Jan) (*±1695) [Nummer 192]  192
Broekman, Johannes, Anthonius (*02-06-1748) [Zoon van 96 en 97]  96,II
Broekman, Johannes, Bernardus (Jan Barends) (*1749, †01-02-1806) [Nummer 48]  24; 48; 97; 194,I; 194,I
Broekman, Johannes, Bernardus (*21-08-1785)  48; 96,I
Broekman, Johannes, Bernardus (*1809, †12-07-1861) [Zoon van 24 en 25]  6; 12; 12,I; 12,I; 12,II; 12,IV; 12,V; 12,V; 12,VI; 12,VIII; 12,IX; 24,III; 48,III; 50,I; 50,IV
Broekman, Johannes, Bernardus (Jean, Bernard) (*04-04-1841, †03-08-1884) [Nummer 6]  6; 12,IV; 24,III
Broekman, Johannes, Jacobus, Adrianus (*22-05-1837, †24-05-1837) [Zoon van 12 en 13]  12; 12,I; 24,III; 24,III
Broekman, Johannes, Wilhelm(us) (Johan) (*1751, †>18-05-1797) [Zoon van 96 en 97]  48,II; 96,IV
Broekman, Joseph, Charles, Jean (Charles) (*19-04-1874, †22-03-1959) [Zoon van 6 en 7]  6,I; 6,II
Broekman, Laurentius, Antonius (Anton) (*1721, †<25-02-1785) [Nummer 96]  96
Broekman, Levenloos (levenloos *30-10-1853) [Zoon van 12 en 13]  12; 12,VIII; 24,III
Broekman, Louise, Marie, Augustine (Wies) (*20-02-1880, †18-10-1970) [Dochter van 6 en 7]  6,I; 6,IV; 6,V
Broekman, Maria, Catharina (Marie) (*31-08-1865, †21-03-1941) [Dochter van 6 en 7]  6,I; 6,II; 12; 12,VI; 12,VI
Broekman, Maria, Johanna (*09-12-1811, †26-02-1893) [Dochter van 24 en 25]  24,IV
Broekman, Susanna, Catharina, Gertrudis (*07-03-1852, †26-10-1852) [Dochter van 12 en 13]  12; 12,VII
Broekman, Wilhelmina, Louisa, Maria (*19-06-1897, †12-11-1961)  12,VI
Broer, Dirk, Volkerts (*14-09-1766, †09-06-1834) [Zoon van 40 en 41]  40,II
Broer, Dirk, Volkertsz (*1791, †04-07-1829) [Zoon van 20 en 21]  10; 10; 10; 10,I; 10,II; 10,III; 10,IV; 10,IV; 20,I; 20,II
Broer, Gerrit (*11-01-1822, †13-03-1822) [Zoon van 10 en 11]  10; 10; 10,I; 20,I; 20,II; 22,III
Broer, Gerrit (*13-06-1826, †08-09-1826) [Zoon van 10 en 11]  10; 10; 10,III; 20,I
Broer, Gerrit (*22-09-1830, †22-09-1830) [Zoon van 10 en 11]  10; 10,V; 22,V; 22,V
Broer, Gerrit, Volkertsz (*16-10-1763, †<1821) [Nummer 20]  20
Broer, Hillegonda, Gerrits (Hilgen) (*28-10-1792, †30-12-1822) [Dochter van 20 en 21]  20,I; 20,II
Broer, Jan (*28-06-1829, †28-06-1829) [Zoon van 10 en 11]  10; 10; 10,IV; 20,I; 20,I
Broer, Jan (*04-09-1831, †07-09-1831) [Zoon van 10 en 11]  10; 10; 10,VI; 22,V; 22,V
Broer, Jan, Gerritsz (*1795, †03-12-1832) [Nummer 10]  10; 10,I; 10,I; 10,II; 10,III; 10,III; 10,IV; 10,IV; 10,V; 10,VI; 10,VI; 20,I; 20,I; 20,I; 20,II; 23; 23; 22,V; 46,II; 46,II
Broer, Magdalena (*26-06-1768) [Dochter van 40 en 41]  40,III
Broer, Maria, Johanna (*08-10-1823, †>1883) [Dochter van 10 en 11]  10; 10,II; 20,I
Broer, Neletta, Hillegonda (Gon) (*01-05-1833, †04-01-1918) [Nummer 5]  5; 10,II; 22,V; 22,V
Broer, Volkert, Gerritsz (*1726, †1781) [Nummer 40]  40
Brouwer, Annetta, Catharina, Engelina (*28-02-1849, †30-08-1908) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,V
Brouwer, Cornelia, Clasina (*1790) [Schoondochter van 20 en 21]  20,I
Brouwer, Klaas (*±1760) [Schoonvader van zoon van 20 en 21]  20,I
Brouwer, NN (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 54 en 55]  54,I
Buijme(n), Johannes voor den (*1745)  192
Buisman, Trijntje (*±1800) [Schoonmoeder van zoon van 50 en 51]  50,VII
Burkert, Johanna, Adriana (Attie) (*05-11-1915, †06-02-2007)  6,V
Burnet, Hendrik (*1785) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4
Bushammer, Fridericus (*±1760) [Schoonzoon van 96 en 97]  48,III; 96,I
Bushammer, Jacobus (*±1740) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 96 en 97]  96,I
Camaita, Anna, Maria, Catharina (*1797) [Dochter van 51]  50,I; 102,II
Camaita, Antonia, Catharina, Johanna (*1799) [Dochter van 51]  102
Camaita, Jacoba, Maria, Adriana, Antonia (*1802) [Dochter van 51]  25
Carels, Johanna, Antonia (Joke) (*03-09-1906, †30-05-1995) [Schoondochter van 2 en 3]  2,I
Carels, Kornelis, Willem (*24-12-1858, †29-11-1942) [Schoonvader van zoon van 2 en 3]  2,I
Carels, Willem, Izaac (Wim) (*1898) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 2 en 3]  2,I
Challa, Nicolaas, Hendrik, Menagé (*1861) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 2 en 3]  2,III
Claase, Antje (*±1700) [Nummer 199]  199
Clingenman, Jacob (*±1750) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 32 en 33]  32,II
Coenders, Altien (*±1660) [Nummer 385]  385
Comaita, Jacobus (*1758) [Partner van 51]  51
Comaita, Jacobus, Maria (*±1780) [Getuige bij overlijdensaangifte van 25]  12; 25; 24,IV; 24,V; 24,VI; 24,VII; 50,VI
Cornelisdr, Jaapje (*±1675) [Nummer 179]  179
Costerus, Johannes, Franciscus (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 54 en 55]  54,V
Cramer, Albertje (*1713, †<1765) [Partner van 54]  54
Dalem, Helena, Maria van (*±1730) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 48 en 49]  48; 49
Dalen, Helena, Maria van (*±1725) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 98 en 99]  98,I
Deiss, Philip (*1787) [Getuige bij geboorteaangifte van 13]  13
Diggelen, Teunis, Peter van (*1771) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,II
Dignum, Marietje (*±1720) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 100 en 101]  100
Dommelen, Gijsbert van (*1759, †25-03-1819) [Schoonvader van zoon van 18 en 19]  18,II
Dommelen, Judigh van (*16-07-1788) [Schoondochter van 18 en 19]  18,II
Doornik, Catharina van (*1742) [Nummer 55]  55
Doornik, Pieter van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 54 en 55]  54,IV
Doornik, Sibilla van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 54 en 55]  54,IV
Dorenstouter, Christina, Petronella (Stien) (*25-05-1906, †09-03-1997)  1
Eerensbergen, Hendrika (*03-11-1793, †22-11-1869) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,I
Egberts, Mathias (Matthijs) (*±1735, †10-06-1807) [Nummer 58]  14; 58
Egeraat, Johannes van (*1862) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van zoon van 2 en 3]  2,I
Eghber(t)s, Anna, Dorothea (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 58 en 59]  58,I
Eghber(t)s, Anna, Maria (*1771, †<1826) [Nummer 29]  29
Eghber(t)s, Bernardus (*1772) [Zoon van 58 en 59]  58,III
Eghber(t)s, Geertrudis (Geertrui) (*±1780) [Dochter van 58 en 59]  28,II; 58,VI
Eghber(t)s, Hendrik, Joannes (*1777) [Zoon van 58 en 59]  58,V
Eghber(t)s, Hendrina (*1774) [Dochter van 58 en 59]  28,III; 58,IV
Eghber(t)s, Johanna, Maria (*1769) [Dochter van 58 en 59]  58,I
Eijndthoven, Johannes van (*±1810, †<1866) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,I
Eijndthoven, Wilhelmus, Hendrikus van (*20-01-1835, †08-07-1894) [Schoonzoon van 8 en 9]  9; 8,I
Eliart, Jan (*±1745) [Getuige bij geboorteaangifte van 27]  27
Elsen, Jacoba van der (*11-08-1812, †09-01-1852) [Schoondochter van 24 en 25]  24,II
Elsen, Theodorus van der (*±1788) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,II
Elsenburg(h), Johannes, Jacobus (*1826) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 12 en 13]  12,VII; 12,IX
Elst, Mechtelt van (*±1725) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 96 en 97]  96,IV
Engelenberg, Karel, Johannes (*10-01-1912, †26-09-1981) [Partner van 1]  1; 2,I
Engelenberg, Samuel, Jacobus (Jacob) (*02-12-1875, †21-01-1953) [Schoonvader van 1]  1
Engelenberg, Samuel, Jacobus, Marie (Ko) (*21-12-1906, †03-02-1983) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  1; 1
Everse, Hendrik (*1795) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 8 en 9]  8,II
Faas, Henricus, Franciscus (*±1805) [Schoonzoon van 28 en 29]  28,II
Ferrij, Jantje (*±1770) [Schoonmoeder van dochter van 18 en 19]  18,I
Ficken(s), Elisabeth (*±1690, †1759) [Schoondochter van 64 en 65]  64,I
Freeken, Neeltje (*±1730) [Schoonmoeder van dochter van 100 en 101]  100,III
Gaan, Cornelia, Theresia (*1741, †30-11-1776) [Partner van 48]  48; 97
Geeven, Allegonda (*19-07-1818, †21-11-1860) [Schoondochter van 24 en 25]  24,II
Geeven, Jan (*±1788, †<1853) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,II
Gerrits, Anna (*±1685) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 108 en 109]  108,I
Gerrits, Catharina (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van 54]  54; 108,VII
Gerrits, Elisabeth (*±1685) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 108 en 109]  108,II
Gerrits, Margreta, Cornelia (Gritie) (*1683) [Nummer 109]  109
Gerrits, Maria (*±1695) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 108 en 109]  108,V
Gerritse, Gerrit (*±1660) [Nummer 218]  218
Giesenkamp, Maria (*±1730) [Partner van 46]  46
Giltjens, Cornelis (*±1770, †<1815)  40,II
Gipkens, Johannes (*±1750) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 96 en 97]  96,IV
Gipmans, Wilhelmina (*±1725) [Schoondochter van 194 en 195]  48; 194,I
Gödde, Mattheus (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,II
Godschalk, Anna, Margrita (*1769) [Dochter van 16]  32,VI
Godschalk, Catharina (*1778) [Dochter van 16]  32,IV
Godschalk, Johannes (*1767, †>1794) [Zoon van 16]  32,VI
Godschalk, Petrus (*1776) [Zoon van 16]  32,VI; 32,VI
Godtschalk, Anna, Catharina (*±1745, †1801) [Dochter van 32 en 33]  32,III
Godtschalk, Anna, Margaretha (*1740, †04-08-1812) [Dochter van 32 en 33]  32,II
Godtschalk, Bartholomeus (*±1747, †<1796) [Zoon van 32 en 33]  32,IV
Godtschalk, Cyriacus (*1748) [Zoon van 32 en 33]  32,V
Godtschalk, Gerardina (*16-05-1825, †22-05-1825) [Zoon van 8 en 9]  8,III
Godtschalk, Gerardina (*02-05-1826, †07-02-1845) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Godtschalk, Hendrik (*±1690, †1773) [Zoon van 64 en 65]  64,I
Godtschalk, Jacob (*±1740, †>1802) [Nummer 16]  16
Godtschalk, Jacoba, Julia (*02-06-1824, †17-09-1824) [Dochter van 8 en 9]  8,II
Godtschalk, Meijer, Jacob (*1780, †18-11-1832) [Nummer 8]  8; 18,VI
Godtschalk, Neeltje (*26-02-1823, †18-04-1893) [Dochter van 8 en 9]  8,I
Godtschalk, Pieter (*±1749) [Zoon van 32 en 33]  32,VI
Godtschalk, Theodora (*19-10-1828, †29-08-1849) [Dochter van 8 en 9]  8,V; 18,VI
Godtschalk, Vader (*±1670) [Nummer 64]  64
Gorkum, Maria, Cornelia, (*1796, †17-11-1861) [Schoonmoeder van dochter van 14 en 15]  14,III
Gossen, Johannes (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 28 en 29]  28,III
Gossens, Johannes, Carolus (*±1770) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,IV
Gottschalk, Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) (*07-11-1907, †08-05-2001) [Nummer 1]  1; 2,I
Gottschalk, Jacob (*07-03-1830, †22-05-1893) [Nummer 4]  4; 10,II; 22,V
Gottschalk, Jacob (*11-06-1875, †30-10-1946) [Nummer 2]  2; 6,I; 6,IV; 6,V
Gottschalk, Jacob, Johannes (Jacques) (*11-05-1895, †18-02-1953) [Zoon van 2]  2,I; 6,I
Gottschalk, Jan (*09-12-1871, †04-02-1878) [Zoon van 4 en 5]  4,I
Gottschalk, Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) (*22-09-1906, †26-10-2002) [Zoon van 2 en 3]  1; 2,I; 2,III
Gottschalk, Louise, Marie, Augustine (Loes) (*09-04-1909, †15-04-1983) [Dochter van 2 en 3]  2,I; 2,III
Grieken, Cornelis van (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 100 en 101]  100,IV
Groen, Jacobus (*±1730) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 100 en 101]  100,IV
Groet, Johannes van (*±1685) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 108 en 109]  108,II
Grondstein, Cornelia van (*±1710) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 100 en 101]  100
Groot, Pieter (*1798) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,I
Haaren, Johannes van (*±1770) [Zoon van 62 en 63]  30,III; 62,II
Haaren, Vader van (*±1740) [Nummer 62]  62
Haaren(d), Johanna, Everan(r)da van (*1765, †07-08-1800) [Nummer 31]  31
Hamels, Gijsbertus (*±1695) [Getuige bij geboorteaangifte van 54]  54
Haren, Gerritje (*1800, †27-02-1845) [Schoondochter van 22 en 23]  22,I
Hassel, Johanna van (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 52 en 53]  52,II
Hasselt, Antonius van (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 96 en 97]  96,V
Hasselt, Dirch van (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 192 en 193]  192,II
Hasselt, Johannes van (*±1725) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 96 en 97]  96,IV
Haze, Geertruida, Gezina (*±1800) [Getuige bij geboorteaangifte van 5]  5
Heere Godtschalk, Aimee de (*±1710, †<1776) [Nummer 32]  32
Heerridder, Johannes, Bapta (J(e)an) (*±1740, †10-04-1801) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,III
Heerridder, Pierre (*±1710) [Schoonvader van dochter van 32 en 33]  32,III
Heijden, Frederik, Cornelis van der (*±1835) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 6 en 7]  6,I
Hendriksen, Gijsbertje (*±1650) [Nummer 373]  373
Hesse, Antonius (Anton) (*09-11-1846, †27-04-1934) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,V
Hesse, Cornelis, Franciscus, Joannes (Cor) (*07-02-1911, †25-08-1989)  6,V
Hesse, Franciscus, Hendricus (Frans) (*05-11-1877, †20-08-1968) [Schoonzoon van 6 en 7]  2; 6,I; 6,IV; 6,V
Hesse, Hendricus, Franciscus (*1843) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 6 en 7]  6,V
Hesseling, Anna, Maria (Antje) (*1765, †17-04-1798) [Schoondochter van 100 en 101]  50,V; 100,IV
Hesseling, Lijsbeth (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van zoon van 100 en 101]  100,IV
Hesseling, Paul (*±1730) [Schoonvader van zoon van 100 en 101]  100,IV
Heukelom, Hester van (*±1735) [Nummer 39]  39
Heun, Jan, Hendrik van (*1830) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 8 en 9]  8,I
Heuvel, Johannes, Petrus van de (*1855) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 6 en 7]  6,I
Heuvel, Marijke van de (*±1690) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 196 en 197]  196,II
Hien, Arent van (*1681) [Nummer 186]  186
Hien, Jan, Hendriksen van (*±1650) [Nummer 372]  372
Hien, Johanna van (*1710, †12-02-1768) [Nummer 93]  93
Hilterhijsen, Adam (*±1715) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 96 en 97]  96,IV
Hoef, Hendricus van der (*±1770) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,V
Hoef, Nicolaus, Adolphus van der (*1798, †1843) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,V
Hofsteden, Sara, Levie (*1774, †18-09-1818) [Partner van 8]  8
Holewijn, Hendrik (*1824) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,I
Hommelingh, Alexander (*1675) [Zoon van 394 en 395]  394,IV
Hommelingh, Catrijntje (*1668) [Dochter van 394 en 395]  394,I
Hommelingh, Catrijntje (*1669) [Dochter van 394 en 395]  394,II
Hommelingh, Jacobus (*±1690) [Getuige bij geboorteaangifte van 98]  98
Hommelingh, Jan (*±1645) [Nummer 394]  394
Hommelingh, Johannes (*±1690) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 196 en 197]  196,II
Hommelingh, Marijke (*1679) [Dochter van 394 en 395]  394,V
Hommelingh, Sander, Hendrikus (*1680) [Zoon van 394 en 395]  394,VI
Hommelingh, Teuntie (*1672) [Nummer 197]  197
Hoogeveen, Adrianus (*1882) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 6 en 7]  6,V
Hooidonk, Antonia, Cornelia (Netty) van (*16-12-1909, †17-06-1970)  2,III
Hooren, Hendrika, Petronella ter (*±1840, †<1874)  12,IV
Huijsman, Cornelis (*±1725) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 48 en 49]  48; 49; 98,I
Huijsman, IJsbrant (*±1670, †<1708) [Partner van 197]  197
Huiskamp, Barendje (*±1770) [Schoonmoeder van dochter van 20 en 21]  20,II
Hultz, Maria, Elisabeth (*±1770, †±1830) [Partner van 30]  30
Imcken, Albert, Johannes (*1843) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 6 en 7]  6,II
Janssen, Elisabetha (*±1720) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 96 en 97]  96,I
Jonker, Pieter (*1808) [Getuige bij overlijdensaangifte van 10]  10
Jonkers, Carolina (*24-03-1869, †12-05-1895) [Partner van 2]  2
Juthing, Maria, Anna (*±1700, †1790) [Schoondochter van 64 en 65]  64,I
Kaaij, Antony van der (*1780) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 8 en 9]  8,III
Kaaij, Dirk, Adrianus van der (*±1775) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 8 en 9]  8,III
Kaaij, Johannes van der (*1793) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,IV
Kelderman, Johannes (*±1670) [Nummer 190]  190
Kelderman, Maartje Janse (*1697) [Nummer 95]  95
Kerckerinck, Cornelia, Elisabeth (*23-08-1887, †04-06-1921)  6,I
Kerckman(s), Henricus (*±1730) [Schoonvader van zoon van 96 en 97]  96,IV
Kerckman(s), Johanna, Mechtelt (*22-10-1762, †>18-05-1797) [Schoondochter van 96 en 97]  96,IV
Kirchner, Jan (*1802) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,I
Kistemaker, Alida (*±1730) [Schoonmoeder van zoon van 100 en 101]  100,IV
Kleijn, Stijntje, Huibertsse (*±1720) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 100 en 101]  100,III
Klein, Arien (*1782) [Getuige bij geboorteaangifte van 5]  5
Klerck, Anna (*±1695) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 108 en 109]  108,III
Kobus, Martinus (*1783) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,II
Kocke, Gerrit (*1758) [Getuige bij geboorteaangifte van 13]  13
Koedooder, Jan (*1824, †29-03-1907) [Schoonzoon van 24 en 25]  24,V
Koedooder, Sijmen (*±1795) [Schoonvader van dochter van 24 en 25]  24,V
Koemans, Jacoba, Maria, Constantia (*12-05-1888, †09-04-1960)  6,I
Kolhorn, Aaltje, Klaasdr. (*±1770, †<1815) [Schoondochter van 40 en 41]  40,II
Koll, Johannes van (*±1810, †<1853)  24,II
Köller, Anthonius, Franciscus (*17-09-1841) [Zoon van 14 en 15]  14,V
Köller, Catharina, Wilhelmina (*27-08-1829, †<1837) [Dochter van 14 en 15]  14,I
Köller, Franc(s)iskus (Frans) (*1768, †28-10-1819) [Nummer 28]  28
Köller, Geertruda, Wilhelmina (*1839, †31-01-1922) [Nummer 7]  7; 12,IV
Köller, Geertrui (*1806) [Dochter van 28 en 29]  28,II; 58,VI
Köller, Hendrina, Elisabeth (*1808, †02-04-1884) [Dochter van 28 en 29]  28,III; 58,IV
Köller, Josephus, Mattheus (*16-11-1834) [Zoon van 14 en 15]  14,II
Köller, Maria, Wilhelmina (*18-02-1837) [Dochter van 14 en 15]  14,III
Köller, Mathias, Franciscus (*1804, †27-02-1861) [Nummer 14]  14; 58
Köller, Wilhemus, Henricus (*19-01-1844) [Zoon van 14 en 15]  14,VI
Koning, Gerritje de (*±1765) [Schoondochter van 98 en 99]  98,III
Koog, Geertje (*1830) [Schoondochter van 50 en 51]  50,VII
Koog, Gerrit (*±1800) [Schoonvader van zoon van 50 en 51]  50,VII
Kortman, Anna, Louisa (*±1820) [Schoonmoeder van zoon van 12 en 13]  12,VI
Kortman, Johannes, Franciscus (*1815) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 12 en 13]  12,VI
Kriek, Adriana, Henrica, Maria (*1784, †14-06-1819) [Nummer 25]  25; 48; 51; 100
Kriek, Adrianus (*1788, †25-12-1861) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12; 100
Kriek, Adrianus, Janssen (Arie) (*1726, †28-08-1802) [Nummer 100]  25; 50; 100
Kriek, Aloysius, Jacobus (*24-06-1824, †05-08-1827)  50,IV
Kriek, Anna (*1790)  101
Kriek, Anna, Christina (*1783) [Dochter van 50 en 51]  24,III; 50,I; 102
Kriek, Anna, Geertruida (*28-09-1816, †08-03-1890)  50,IV
Kriek, Anna, Maria (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 50 en 51]  50,I
Kriek, Antonius, Johannes (*21-01-1822, †07-05-1882)  50,IV
Kriek, Catharina, Petronella (*1790, †21-06-1814) [Dochter van 50 en 51]  50,IV; 50,VI
Kriek, Cornelis (*1756) [Zoon van 100 en 101]  100,I
Kriek, Gertrudis (Geertrui(da)) (*1760, †20-10-1841) [Dochter van 100 en 101]  50,III; 50,IV; 100,III
Kriek, Hermanus, Otto (*1787, †22-08-1871) [Zoon van 50 en 51]  12; 24,III; 24,V; 24,VI; 24,VII; 51; 50,IV; 50,VI; 100,III; 102,II
Kriek, Jacobus (*1761, †20-03-1791) [Zoon van 100 en 101]  100,IV
Kriek, Jacobus (*1791, †11-12-1813)  50; 100,III
Kriek, Jan, Aertze (*±1700) [Nummer 200]  200
Kriek, Jan, Janssen (*±1720) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 100 en 101]  100,III
Kriek, Johannes (Jan) (*1759, †19-06-1795) [Nummer 50]  50; 100; 102
Kriek, Johannes, Adrianus (*18-05-1786, †28-11-1786) [Zoon van 50 en 51]  50,III; 100,III; 102
Kriek, Johannes, Baptista (*1792, †<1867) [Zoon van 50 en 51]  50,VII; 102
Kriek, Maria, Johanna (*1788, †11-12-1828) [Dochter van 50 en 51]  50,V; 100,IV; 102
Kriek, Petrus, Hermanus, Andreas (*28-06-1794, †15-07-1794) [Zoon van 50 en 51]  50,VIII; 102,II
Kriek, Wilhelmus (*20-10-1819, †12-03-1876) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 12 en 13]  12,VI; 12,VI; 50,IV
Krommendam, Geertruida, Gerarda, Maria (*26-10-1881, †17-11-1958) [Schoonmoeder van 1]  1
Kuijt, Trijntje, Martensse (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van 50]  50
Kuipers, Anna, Geertrui (Anna) (*±1750) [Nummer 53]  53
Kuit, Catharina (*±1765) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 50 en 51]  50,VI
Lanthoek, Elisabeth (*±1820, †>1891)  28,III
Lanting, Cornelis, Kleis (*1866) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 6 en 7]  6,II
Lapopée, Johanna, Maria (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 54 en 55]  54,V
Lappée, Helena (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 54 en 55]  54,II
Lazarum, Johanna, Maria, Jacoba (Jo) (*13-05-1900, †06-12-1983) [Schoondochter van 2]  6,I
Leeuw, Aart de (*<1718) [Nummer 74]  74
Leeuw, Antje, Jacobsdr de (*±1745) [Schoonmoeder van zoon van 40 en 41]  40,II
Leeuw, Johanna de (*04-05-1738, †30-12-1785) [Nummer 37]  37
Lem, Anna, Catharina (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 30 en 31]  30,I
Lem(s), Johanna, Catharina (*±1740) [Nummer 63]  63
Leuntjes, Klaasje (*±1850, †27-01-1891) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,II
Leuring, Antonia, Maria (*20-03-1830, †30-12-1884) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,I
Libert, Ludovicus, Johannes (*1856) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 6 en 7]  6,II
Lieshout, Aletta (*±1810) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,I
Lieste, Cornelis, Bruijnen (*±1670, †?-10-1727) [Nummer 178]  178
Lieste, Lijsbeth, Cornelis (*1703) [Nummer 89]  89
Lindeman, Willem (*±1800) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 24 en 25]  24,III
Lobrij, Everardus, Theodorus (*1888) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1]  1
Louwaerts, Jeroentje (*±1670) [Nummer 191]  191
Lucas, Antonius (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,I
Luijding, La(o)urens (*17-01-1715, †<1786) [Nummer 98]  98
Luijding, Martinus (*1682) [Nummer 196]  196
Luyijding(k), Barend (*±1685) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 196 en 197]  196,I
Luyijding(k), Barent (*1679) [Zoon van 392 en 393]  392,II
Luyijding(k), Helena, Maria (*1755, †02-02-1823) [Nummer 49]  12; 49
Luyijding(k), Hendrik (*1674) [Zoon van 392 en 393]  392,I
Luyijding(k), Jacobus, Michiel (*1752) [Zoon van 98 en 99]  98,I
Luyijding(k), Johannes (*1712) [Zoon van 196 en 197]  196,II
Luyijding(k), Laurens (*1709) [Zoon van 196 en 197]  196,I
Luyijding(k), Laurentius (*±1650, †<1708) [Nummer 392]  392
Luyijding(k), Laurentius, Johannes (*1781)  48; 99
Luyijding(k), Martinus, Gerbrand (*1758) [Zoon van 98 en 99]  24; 98,III
Maire, Johanna, Catharina la (*08-11-1830, †12-01-1871) [Partner van 4]  4
Maju, Elisabeth (*±1730) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 100 en 101]  100,IV
Maurer, Catharina, Johanna (Joke) (*20-04-1882, †12-04-1960) [Schoonmoeder van zoon van 2 en 3]  2,I
Meij, Marie de (*±1710) [Schoonmoeder van dochter van 32 en 33]  32,III
Meijer, Hendricus, Franciscus (*1829) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6; 12,VI
Meijer(s), Margaretha, Leeser (*±1750) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 32 en 33]  32,II
Menting, Maria, Geertrui (*1868)  12,IX
Metz, Adriana (*04-05-1791) [Dochter van 18 en 19]  18,III
Metz, Cornelia (*01-06-1788) [Dochter van 18 en 19]  18,I
Metz, Cornelis (*26-07-1797, †16-09-1841) [Zoon van 18 en 19]  8; 8,V; 18,VI
Metz, Gerrit (*12-06-1763, †>1834) [Nummer 18]  18
Metz, Hester, Margrietha (*1795) [Dochter van 18 en 19]  18,IV
Metz, Jan (*13-05-1818) [Getuige bij overlijdensaangifte van 9]  9; 8,I
Metz, Judig (*1796, †10-11-1869) [Nummer 9]  9; 8,I
Metz, Julianus, Cornelis (*1817) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,I
Metz, Theodora (Doora) (*04-11-1798) [Dochter van 18 en 19]  18,VII
Metz, Wilhelmus (*±1730, †30-12-1785) [Nummer 36]  36
Metz, Wilhelmus, Doorus (*06-01-1790) [Zoon van 18 en 19]  18,II
Metz, Wilhelmus, Theodorus (*1824) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,I
Meurs, Dirk (*±1700) [Partner van 95]  95
Mijsenhijm, Catharina (*1718) [Dochter van 66 en 67]  66,VI
Mijsenhijm, Evert, Willem (*1709) [Zoon van 66 en 67]  66,III
Mijsenhijm, Henderika (*1720) [Dochter van 66 en 67]  66,VII
Mijsenhijm, Hendrik (*1663) [Nummer 66]  66
Mijsenhijm, Hendrik (*1702) [Zoon van 66 en 67]  66,II
Mijsenhijm, Maria (*1716) [Dochter van 66 en 67]  66,V
Mijsenhijm, Sibilla (*1699) [Dochter van 66 en 67]  66,I
Moens van Sluijpwijk, Maria, Magdalena (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 98 en 99]  98,III
Moes, Gebrand (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 98 en 99]  98,III
Monden, Gerardus (Gerrit) (*26-11-1794, †17-11-1846) [Schoonvader van dochter van 14 en 15]  14,III
Monden, Gerardus, Wilhelmus, Cornelis (*19-05-1821, †21-06-1858) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,III
Mosing, Hermanus (*±1780) [Schoonzoon van 58 en 59]  58,VI
Mouthaan, Maria, Hendrika (*±1775) [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,VI
Mozing, Hermanus (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 28 en 29]  28,II
Mulder, Cornelis (*1802) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 6 en 7]  6,I
Mulder, Dina, Geertruida (*±1850, †>1895) [Schoonmoeder van dochter van 6 en 7]  6,I
Mulder, Willem, Henrik (*1835) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 6 en 7]  6,I
Nie, Hendrik de (*1776) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,V
Nieuwland, Petronilla (*?-04-1765) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 50 en 51]  50,VIII
NN, Johanna, Geertruij (*±1710) [Nummer 33]  33
NN, NN (*±1670) [Nummer 65]  65
Odsen, Trijntje (*±1795) [Schoonmoeder van dochter van 24 en 25]  24,V
Offenbeek, Adrianus van (*1790) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 8 en 9]  8,IV
Ogtrop, Ignatius van (*±1800) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 24 en 25]  24,III
Okerman, Gertrudis (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,II
Oltmans, Gautier (*1869) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 2 en 3]  2,III; 2,III
Oostendorp, Bern(h)ardina (Johanna, Maria) (Gerardina) (*26-06-1723, †07-06-1798) [Nummer 97]  48,II; 97
Oostendorp, Bernardt (*±1690) [Nummer 194]  194
Oostendorp, Johannes (Joes) (*1718) [Zoon van 194 en 195]  48; 194,I
Oosterom, Cornelis van (*24-12-1735) [Nummer 38]  38
Oosterom, Neelke van (*20-11-1763, †05-02-1846) [Nummer 19]  19
Ottes, Hendrik (*1755) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 10 en 11]  10,IV
Ottes, Simon (*1798) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 10 en 11]  10; 10,III
Papineau, Jean (*15-12-1790, †08-12-1877) [Schoonzoon van 20 en 21]  10; 10,I; 20,II
Pastoor, Pieter, Backum (*1791) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 46 en 47]  46,II
Pastoors, Gerardina (*±1700) [Nummer 193]  193
Pastoors, Sophia (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van 96]  96
Pauwels, Anna, Maria, Derix.. (*±1700) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 96 en 97]  96
Peters, Elsken (*±1650) [Nummer 375]  375
Peters, Johannes (*±1746) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 96 en 97]  96,I
Pietersen, Catharina (*1800)  16; 32,III
Pietersen, Jacobus (*1802)  16
Pijll, Henricus (*±1720) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 96 en 97]  96,I
Polmans, Willemina (*±1700) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 96 en 97]  96
Prins, Maria (*1809) [Schoondochter van 22 en 23]  22,I
Prins, Willem (*1807) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 10 en 11]  10,VI
Rapineaire, Papineau (*±1765) [Schoonvader van dochter van 20 en 21]  20,II
Reers, Josephus (*1822) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 12 en 13]  12,IX
Rentenier, Antje, Jansz (*1789, †<1859) [Schoondochter van 50 en 51]  50,VII
Rentenier, Jan (*±1770) [Schoonvader van zoon van 50 en 51]  50,VII
Resant, Hendrik van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 58 en 59]  58,V
Resant, Johanna, Maria van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 58 en 59]  58,V
Riekels, Cornelis (*±1745) [Schoonvader van zoon van 40 en 41]  40,II
Riekels, Neeltje (*1772) [Schoondochter van 40 en 41]  40,II
Rijff, Hendricus, Jacobus (*1844) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 12 en 13]  12,IV
Rijff, Johannes (*1809) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,IV; 12,IV; 12,IX
Rijff, Johannes, Mattheus (*04-04-1842) [Schoonzoon van 12 en 13]  6; 12,IV; 12,VI
Rijkers, Jacob (*1842) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,I
Roelofsen, Arnt (*±1650) [Partner van 373]  373
Ronde, Catharina de (*±1745) [Getuige bij geboorteaangifte van 27]  27
Ronde, Engelbert de (*±1740) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 108 en 109]  54,II
Roos, Jannetie (*±1685) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 196 en 197]  196,I
Rossum, Teunis van (*1784) [Getuige bij geboorteaangifte van 4]  4
Ruardi, Maria (*23-01-1796, †01-02-1873)  20,II
Ruijs, Jobje, Janse (*±1675) [Partner van 188]  188
Sabel(s), Anna (Anneke) (*±1740, †>1808) [Partner van 16]  16
Samaer, Gerardus (*±1695) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 108 en 109]  108,V
Sand, Adriaen van de (*±1670) [Nummer 184]  184
Sand, Jacobus van de (*1697, †1769) [Nummer 92]  92
Sander(s), Anna Janse (*±1734) [Nummer 45]  45
Sanders, Johanna (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van 11]  11
Schermelé, Johannes, Matthijs (*1794) [Schoonvader van dochter van 10 en 11]  10,II
Schermelé, Johannes, Wilhelmus, Coenradus (*1820) [Schoonzoon van 10 en 11]  4; 10,II
Schermer, Cornelius, Johannes, Theodorus (*1811)  100,III
Schoever, Petrus, Gerardus (*1814) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7
Schouten, Adrianus, Cornelis (*1785)  100; 101
Schouten, Anna (*1791, †27-09-1842)  50; 51
Schouten, Cornelia, Anna (*1784)  101
Schouten, Cornelis (*±1730) [Schoonvader van dochter van 100 en 101]  100,III
Schouten, Cornelis (*1758, †31-03-1809) [Schoonzoon van 100 en 101]  100,III
Schouten, Gerrit (*13-10-1786, †03-10-1866) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,I
Schouten, Gerrit, Gerritz (*30-03-1829, †26-04-1903) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,I
Schouten, Gerrit, Willem (*27-08-1858, †11-01-1938) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 8 en 9]  8,I
Schouten, Johannes, Fredericus (*1785)  51
Schouten, Willem, Gerrits (*15-10-1823, †24-04-1859) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,I
Schouwenburgh, Johanna (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 96 en 97]  96,V
Schubart, Jan (*1843) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 6 en 7]  6,II
Schuts, Fredrik (*1801) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6
Sevinck, Geertrui (*±1735) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 102 en 103]  102,III
Siebelete, Maria, Francisca (*±1780, †<1832) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,III
Siemons, Hendrik (*1808) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 12 en 13]  12,V
Sijpestijn, Antonie (*±1685, †>1721) [Getuige bij geboorteaangifte van 33]  33; 66,III; 66,VII
Slingerlandt, Willem, Constantijn van (*1823) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6
Sloff, Ary, Janse (*±1670) [Nummer 188]  188
Sloff, Johanna, Pieters (*1737, †<1824) [Nummer 47]  47
Sloff, Pieter Ariens (*±1695) [Nummer 94]  94
Sluijter, Johanna, Maria, Elisabeth (Anna) (*05-08-1869, †02-05-1949) [Schoonmoeder van dochter van 2 en 3]  2,III
Smi(d)t, Hendrik, Jansen (*±1650) [Nummer 374]  374
Smidt, Teuntje Hendrickse (*1677) [Nummer 187]  187
Smit, Maria, Magdalena (*±1820) [Schoonmoeder van dochter van 12 en 13]  12,IX
Smits, Johanna (Anna) (*1736, †20-07-1808) [Nummer 59]  59
Smits, Johanna (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van 14]  14
Smits, Johannes (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 58 en 59]  58,I
Smits, Maria (*1750) [Getuige bij geboorteaangifte van 29]  29; 58,III
Snauwaert, Anna, Adriana (*1808)  25
Snauwaert, Antonius (*1811)  24; 50,V
Snauwaert, Johannes, Baptista (*±1780) [Schoonzoon van 50 en 51]  50,I
Snauwaert, Johannes, Franciscus (*1806)  51
Soepels, Cuneke (*±1750) [Schoondochter van 32 en 33]  32,V
Soest, Jan van (*1885) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 2 en 3]  1; 2,III
Spaan, Albertus, Thomas (*±1815) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 12 en 13]  12,IV
Springer, Aaltje (*1759) [Dochter van 42 en 43]  42,I
Springer, Antje (*1766, †03-09-1766) [Dochter van 42 en 43]  42,III
Springer, Grietjen (*±1765) [Getuige bij geboorteaangifte van 10]  10
Springer, Jan (*±1740) [Nummer 42]  42
Springer, Neeltje, Jansdr (Aaltje) (*02-12-1764, †07-01-1812) [Nummer 21]  21
Staats, Hendricus, Franciscus (*22-01-1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 6 en 7]  6,V
Stadskroon, Neeltje (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 100 en 101]  100,I
Stam, Frederik (*1828) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van dochter van 6 en 7]  6,I
Steenbergen, Anna (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van 51]  51; 102,I
Steenbergen, Anna, C(K)hristina (*1763, †24-12-1821) [Nummer 51]  24; 24,II; 51; 50,IV; 100; 102
Steenbergen, Herman (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 102 en 103]  102,II
Steenbergen, Hermanus (*1756) [Zoon van 102 en 103]  50,IV; 50,VIII; 102,II
Steenbergen, Hermanus (Eerwaarde) (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 24 en 25]  24,II
Steenbergen, Jan, Hendrik (*1755) [Zoon van 102 en 103]  102,I
Steenbergen, Johannes (Jan) (*1726) [Nummer 102]  50; 50,I; 50,III; 50,V; 50,VII; 102
Steenbergen, Stephanus, Otto (*1760) [Zoon van 102 en 103]  102,III
Steenman, Franciscus, Adrianus (Frans) (*28-03-1909, †20-07-1994) [Schoonzoon van 2 en 3]  2,I; 2,III
Steenman, Jacobus, Gerardus (*21-04-1861, †28-01-1952) [Schoonvader van dochter van 2 en 3]  2,III
Steenman, Jacobus, Petrus (*22-07-1894, †28-03-1981) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  2,III
Steijn, Arie (*1772) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 10 en 11]  10,V
Steiner, Johannes, Balthazsr (*26-03-1792) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,VII
Steiner, Johannes, Benedictus (*±1765) [Schoonvader van dochter van 18 en 19]  18,VII
Suijlichem, Aart van (*±1770) [Schoonvader van dochter van 18 en 19]  18,IV
Suijlichem, Pieter van (*1798) [Schoonzoon van 18 en 19]  18,IV
Sweeringh, Gerardus (*±1700) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 96 en 97]  96
Tarwe, Catarina (*±1685, †>1721) [Getuige bij geboorteaangifte van 33]  33; 66,III; 66,VII
Tegel, Arien (*1805) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 4 en 5]  4,I
ten(van) Buuren, Johanna (*±1740, †<1768) [Partner van 58]  58
Termars, Antonius, Henricus, Joannes (*±1800) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 12 en 13]  12,VII
Termars, Christoffel (*±1800) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 24 en 25]  24,III
Termars, Henricus, Bartholomeus (*±1780, †<1832) [Schoonvader van zoon van 24 en 25]  24,III
Termars, Joannes (*01-08-1847) [Schoonzoon van 12 en 13]  12,VI; 12,IX
Termars, Johannes (*1810) [Schoonvader van dochter van 12 en 13]  12,IX; 12,IX
Termars, Maria, Antonetta (*1804, †08-02-1874) [Schoondochter van 24 en 25]  24,III; 50,IV
Teuniss, Neeltie (*±1645) [Nummer 395]  395
Teunissen, Dirk (*07-10-1827, †13-12-1873) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,I
Teunissen, Gaston, Jean (*01-07-1887, †23-10-1961)  6,I
Teunissen, Petrus (*1829) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 6 en 7]  6,I
Teunissen, Petrus, Theodorus (Pierre) (*24-10-1862, †22-06-1891) [Schoonzoon van 6 en 7]  6,I; 12,VI
Teunissen, Raymond, Charles, Pierre (Reena) (*23-02-1889, †21-05-1956)  6,I
Tuijlen, Maria van (*1654) [Nummer 217]  217; 397
Vaart, Neeltje, Teunisse van de (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 100 en 101]  100,IV
Veen, Ary van (*27-04-1794, †>1849) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Veen, Dirk van (*1800) [Zoon van 22 en 23]  10,I; 22,III
Veen, Dirk Nanningsz van (*±1700) [Nummer 88]  88
Veen, Dirk, Nanningsz van (*1761, †15-08-1819) [Nummer 22]  22
Veen, Johan, Hendrik (Jan) van (*1806) [Zoon van 22 en 23]  4; 5; 10; 10,V; 10,V; 10,VI; 10,VI; 22,V
Veen, Johanna van (*18-04-1796, †<1871) [Nummer 11]  11; 20,I; 20,II; 23; 46,II
Veen, Nanning Dirksz van (*1734, †23-05-1809) [Nummer 44]  44
Veen, Pieternella van (*1804) [Dochter van 22 en 23]  22,IV
Veenmans, Alida (*±1680) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 66 en 67]  66,II
Velthuijsen, Albertus (*±1765)  100,IV
Veltman, Cornelis, Johannes (*20-08-1870, †30-03-1944) [Schoonzoon van 6 en 7]  2; 6,I; 6,II; 6,V; 12,VI
Veltman, Hendrik, Barend (*±1800) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12
Veltman, Johanna, Antonia (*18-07-1872, †28-12-1942)  6,I
Veltman, Johannes, Antonius, Aloisius (*1841, †25-11-1890) [Schoonvader van dochter van 6 en 7]  6,I
Verbeek, Elisabeth (*±1788, †<1853) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,II
Verhoeve(n), Abraham (*1683, †<1689) [Zoon van 216 en 217]  216,II
Verhoeve(n), Abraham (*1689, †<1691) [Zoon van 216 en 217]  216,IV
Verhoeve(n), Abraham (*1691) [Nummer 108]  108
Verhoeve(n), Abraham (*1718, †<1806) [Nummer 54]  54
Verhoeve(n), Abraham (*1740) [Zoon van 54]  108,I
Verhoeve(n), Anna (*1716) [Dochter van 108 en 109]  108,III; 198
Verhoeve(n), Anna, Maria (*1684, †?-12-1688) [Dochter van 216 en 217]  216,III
Verhoeve(n), Anna, Maria (*1689) [Dochter van 216 en 217]  216,V
Verhoeve(n), Anna, Maria (*1722) [Dochter van 108 en 109]  108,VI; 198
Verhoeve(n), Cat(h)arina (*1771, †?-06-1849) [Nummer 27]  27
Verhoeve(n), Cathrina (*1724) [Dochter van 108 en 109]  108,VII; 198
Verhoeve(n), Franciscus (Frans) (*1652) [Nummer 216]  108,I; 216; 396
Verhoeve(n), Franciscus (*1712) [Zoon van 108 en 109]  108,I; 216
Verhoeve(n), Gerardus (*1720) [Zoon van 108 en 109]  108,V
Verhoeve(n), Helena (*1768) [Dochter van 54 en 55]  54,II
Verhoeve(n), Maria (*1713) [Dochter van 108 en 109]  108,II
Verhoeve(n), Maria (*±1755) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 48 en 49]  24; 48
Verhoeve(n), Maria, Sibilla (*1775) [Dochter van 54 en 55]  54,IV
Verhoeve(n), Petrus (Pi(e)ter) (*1681) [Nummer 198]  108,III; 108,VI; 108,VII; 198; 198,I
Verhoeve(n), Sijpje (*±1695) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 198 en 199]  198,I
Verhoeven, Anna, Maria (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 108 en 109]  108,VI
Verhoeven, Johanna, Maria (*1779) [Dochter van 54 en 55]  54,V
Verhoeven, Maria (Marijtje) (*1725) [Nummer 99]  48,III; 54,I; 99
Verhoeven, Maria (*1766) [Dochter van 54 en 55]  26,I; 54,I; 99
Verhoeven, Pieter (*1719) [Zoon van 198 en 199]  198; 198,I
Verloij, Aaltje, Joosten (*?-04-1670) [Nummer 189]  189
Vermeij, Frans (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van 50]  50
Vermeij, Johannes, Leonardus (*1834) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 6 en 7]  6,I
Vet, Maaike (*±1770) [Schoonmoeder van dochter van 18 en 19]  18,IV
Vintges, Franciscus (*1829) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van zoon van 12 en 13]  12,VI
Visser, Machiel de (*1809) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 8 en 9]  8,I
Vissinck, Henderina, Sara (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 50 en 51]  50,VII
Vliet, Petrus van (*±1765) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 50 en 51]  50,VI
Volmer, Jan (*±1725) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 102 en 103]  102
Volmer, Stephanus (*±1735) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 102 en 103]  102,III
Vries(e), Annetie(n) de (*±1650, †<1708) [Nummer 393]  393
Vrijde, Lodewijk (*1744, †1785) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,II
Vroom(s), Martje, Dirks (*17-09-1728, †07-06-1801) [Nummer 41]  41
Vroom(s), Neeltje (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 40 en 41]  40,III
Vulsma, Boudina, Geertruida (*20-05-1845, †15-07-1923) [Schoonmoeder van zoon van 6 en 7]  6,IV
Walman, Johannes (*±1700, †<1764)  64,I
Walt, Dirick van de (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van 96]  96
Water, Judigh van de (*1767, †05-05-1834) [Schoonmoeder van zoon van 18 en 19]  18,II
Webers, Anna, Margrita (*±1745) [Schoondochter van 32 en 33]  32,VI
Weerden, Gijsbertus van (*27-05-1780, †01-07-1856) [Partner van 9]  9
Werkhoven, Gerardus, Hendricus van (*1777) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van 8 en 9]  8,II; 8,III
Werven, Dirk van (*±1620) [Nummer 134]  134
Werven, Dirk van (*±1680) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 66 en 67]  66,II
Werven, Maria van (*±1670) [Nummer 67]  67
Westerveld, Hepeltje (*04-12-1874, †<1954) [Schoondochter van 6 en 7]  6,II
Westerveld, Klaas (*±1850) [Schoonvader van zoon van 6 en 7]  6,II
Wildt, Antje de (*1795, †26-06-1824) [Schoondochter van 22 en 23]  22,I
Willems, Rijntie (*±1690) [Getuige bij geboorteaangifte van 98]  98
Zanden, Arij van der (*1731) [Nummer 46]  46
Zanden, Maria van der (*1770, †20-08-1822) [Nummer 23]  10; 10; 23; 46,II
Zanden, Pieter van der (*±1790, †20-03-1830) [Zoon van 46 en 47]  10; 10; 23; 46,II
Zeeland, Elisabeth van (*±1788, †16-08-1837) [Schoonmoeder van zoon van 24 en 25]  24,II
Zeijl, Maria, Crelis (Marietje) (*1725, †21-05-1750) [Partner van 100]  100
Zijl, Hendrina van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 58 en 59]  58,IV
Zwieten, Anna, Cornelisse (Antje) van (*±1730, †07-10-1795) [Nummer 101]  101
Zwieten, Dirk, Cornelisse van (*±1725) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 100 en 101]  100,I
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 26-06-2019 15:37:48 door A.E.M. Beltzer