Kwartierstaat van Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E]

Generatie 1 (proband)

105169geertruidakrommendam.jpg 105169eg_5_.jpg 105169eg_2_.jpg 105169eg_3_.jpg 105169eg_1_.jpg 105169eg_p01.jpg
1 105169geertruidakrommendam
2 105169EG(5) Oma Krommendam met Karel Engelenberg
3 105169EG(2)
4 105169EG(3)
5 105169EG(1)
6 105169EG p01
105169geertruidakrommendamoverlijden.jpg 105169a.jpg 105169_5_egkrommendam.jpg 105169.jpg 1676jacobengelenberg.jpg 1676.jpg
7 105169geertruidakrommendamoverlijden
8 105169a
9 105169(5)EGKrommendam
10 105169
11 1676jacobengelenberg
12 1676
1676_6_.jpg 1676_2.jpg 1676_geboortehuis_krommewaal22_1876_.jpg 1676d.jpg 1676samueljacobusengelenberggeboorte.jpg 1676b_.jpg
13 1676(6)
14 1676 2
15 1676#Geboortehuis#KrommeWaal22(1876)
16 1676d
17 1676samueljacobusengelenberggeboorte
18 1676b
1676samueljacobusengelenbergmilitie2.jpg 1676samueljacobusengelenbergmilitie.jpg 1676samueljacoubsengelenbergmilitie_2.jpg 1676sjengelenbergnieuwsvddag22-2-1910.jpg 1676trouwboekje.jpg 1676samueljacobusengelenbergarchiefkaart.jpg
19 1676samueljacobusengelenbergmilitie2
20 1676samueljacobusengelenbergmilitie
21 1676samueljacoubsengelenbergmilitie 2
22 1676sjengelenbergnieuwsvddag22-2-1910
23 1676trouwboekje
24 1676samueljacobusengelenbergarchiefkaart
1676samulejacobusengelenberg-geertruidakrommendamondertrouw.jpg 1676samueljacobusengeleberg_geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk__1_.jpg 1676samueljacobusengeleberg_geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk__2_.jpg 1676samuleengelenberg_krommendamhuwelijk.jpg 1676cornelisschuytschtraat.jpg 1676_1.jpg
25 1676samulejacobusengelenberg-geertruidakrommendamondertrouw
26 1676samueljacobusengeleberg)geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk (1)
27 1676samueljacobusengeleberg)geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk (2)
28 1676samuleengelenberg krommendamhuwelijk
29 1676CornelisSchuytschtraat
30 1676 1
1676samueljacobusengelenbergoverlijden.jpg
31 1676samueljacobusengelenbergoverlijden
1 Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E] (afb. 1 t/m 10), geboren op 26-10-1881 om 17:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 9/64v]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius, Nicolaas Mohr (geb. 1839) en Antonius, Franciscus Houthuijs (geb. 1844).
Notitie bij de geboorte van Geertruida,: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteinschrijving
Geertruida, is overleden op 17-11-1958 om 00:30 in Amsterdam (NH), 77 jaar oud (oorzaak: Overleden aan Borstkanker in het St. Bernardustehuis, Amsterdam.) [bron: reg. 15/22]. Zij is begraven op 20-11-1958 in R.K. Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij overlijden van Geertruida,: Zie Bidprentje van Geertruida.
Zie Overlijdenskaart, akte
Notitie bij Geertruida,: Zie Archiefkaart
Adressen:
vanaf 26-10-1881     Oude Zijds Voorburgwal 10, Amsterdam (NH)
vanaf 1903     Lauriergracht 17, Amsterdam (NH)
vanaf 12-03-1908     Haarlemmerdijk 28 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 07-10-1909     Potgiesserstraat 23, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 24-11-1920     Quellijnstraat 15 huis, Amsterdam (NH)
van 03-08-1956 tot 17-11-1958     Nieuwe Passeerdersstraat 2, Huize St. Bernardus, Amsterdam (NH)
Beroep:
vanaf 1906     Dienstbode
Religie:
RK
Geertruida, trouwde, 28 jaar oud, op 21-09-1910 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A’dam 2f/49v] met Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1676E] (afb. 11 t/m 31), 34 jaar oud, nadat zij op 26-04-1910 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertruida, en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Barend, William van Lawick (geb. 1861), Johannis (Johan) Engelenberg (1868-1933) [broer bruidegom], Hendrik Oskam (geb. 1873) en Coenraad, Hendrik Heerding (geb. 1875).
Notitie bij het huwelijk van Geertruida, en Jacob: Bij deze huwelijksakte(zie foto) is tevens overlegd een Proces Verbaal van tusschenkomst van den Rechter in Kanton twee alhier van 8 Juni dezes jaars (1910), waaruit blijkt dat de moeder der bruid (Anna Aarsen) bij hare weigering tot het geven van toestemming tot dit huwelijk is blijven volharden.

Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte, Trouwboekje
Jacob is geboren op 02-12-1875 om 10:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 8/172], zoon van Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1675E] en Angenieta van IJsendoorn [105362E]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Teessen (geb. 1812) en Hendricus Blekkingh (geb. 1829). Hij is gedoopt op 09-04-1876 in Amsterdam (NH), Oudezijds Kapel.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteinschrijving

Jacob werd dus op 9 april 1876 gedoopt. Zijn vader was in datzelfde jaar op 19 februari daarvoor overleden.
Jacob is overleden op 21-01-1953 in Amsterdam (NH), 77 jaar oud (oorzaak: Na verkeersongeval overleden in Wilhelminagasthuis, A’dam) [bron: Gem.A. A’dam, reg 1/42v]. Hij is begraven op 24-01-1953 in Nieuwe Oosterbegraafplaats, A’dam.
Notitie bij overlijden van Jacob: Jacob stapte met zijn echtgenote uit de Tram in de van Baerlestraat, Amsterdam. Tijdens het oversteken van de weg werd hij door een auto gegrepen. Hij kwam met een gebroken been in het Wilhelminagasthuis terecht en is overleden aan een longontsteking.

Zie Aktes, Overlijden: Overlijdensreg.A’dam, akte
BP en Kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Jacob: Gem.Archief A’dam: Gezinskaart, Archiefkaart
Foto Reversspeld met initialen SJE.
Was een "oddfellow".

Vermelding in de telefoongids Amsterdam 1915(http://de-wit.net/bronnen/tel1915)
Z1213 Engelenberg, S.J., (fa. P.J.F. Busch), Agentuur en comm., Quellijnstraat 15

Vlgs de inschrijving in het Militieregister was Samuel:
1,71 m lang
Aangezicht: Ovaal
Voorhoofd: Hoog
Ogen: Blauw
Neus; Gewoon
Mond: Gewoon
Kin: Rond
Haar: Blond
Wenkbrauwen: Blond
Stamboeknummer 26678 doos 48
Adressen:
vanaf 1875     Kromme Waal 22, Amsterdam (NH)
vanaf 09-07-1878     Hillegom (ZH)
van 25-04-1882 tot 05-1883     Elandsgracht 16, Amsterdam (NH)
van 05-1883 tot 04-1885     Marnixkade 106, Amsterdam (NH)
van 04-1885 tot 05-1889     Heerenmarkt 9, Amsterdam (NH)
van 1889 tot 1895     Amsteldijk 148, Amsterdam (bij Wed. J.T. Verschoorv.)
van 1895 tot 17-12-1898     van Oldenbarneveldstraat 106(bij J.Reiters), Amsterdam (NH)
van 17-12-1898 tot 03-11-1901     Sloten (NH) (Bij zijn broer Johannes)
van 03-11-1901 tot 28-07-1903     Hugo de Grootstraat 2a, Amsterdam (bij W.L. Kampmeijer)
van 27-07-1903 tot 05-05-1905     Prinsengracht 57, Amsterdam (NH)
van 06-05-1905 tot 06-09-1906     Bloemgracht 22, Amsterdam (NH)
van 07-09-1906 tot 16-08-1907     Kerkstraat 365, Amsterdam (NH)
van 17-08-1907 tot 08-09-1908     Haarlemmerdijk 28 2 hoog, Amsterdam (NH)
van 09-09-1908 tot 06-10-1909     Haarlemmerdijk 67, Amsterdam (NH)
van 07-10-1909 tot 06-05-1910     Potgiesserstraat 23, 2 hoog, Amsterdam (NH)
van 07-05-1910 tot 27-12-1934     Quellijnstraat 15 huis, Amsterdam (NH)
vanaf 28-12-1934     Cornelis Schuytstraat 35 3 hoog, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Grossier Noack vleeswaren
Kantoorbediende-handelsreiziger
Kwitantieloper Heerdink Fruit, Amsterdam
vanaf 1915     Agentuur en Comm. bij de fa. P.J.Busch
Religie:
Ned. Hervormd
Militie:
Ingelijfd op 6 maart 1895 bij het 7e Regiment Infanterie, van 1 aug.1903 bij de Landweer (verlengde dienstplicht)
Ontslag per 31 juli 1910
Onbekend:
Gezichtskenmerk: opvallende bult op zijn linkerwang
Getuige bij:
17-12-1916     huwelijk Gerardus, Johan Oppel (1891-1967) en Elsje Engelenberg (1895-1971)    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg, 5A; fol11v, akte 119]
09-06-1921     huwelijk Hendrik Engelenberg (1898-1968) en Johanna, Frederika, Elisabeth Jansen (1898-1992)    [oom vaderszijde bruidegom]   [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg.2D; fol. 48]
Kind van Geertruida, uit onbekende relatie:
1854.jpg
32 1854
I. Levenloos Krommendam [1854E] (afb. 32), levenloos geboren kind, geboren op 14-11-1903 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, 8/14v].
Notitie bij de geboorte van Levenloos: Zie Aktes, Geboorte: Aangifte Burg.stand
Notitie bij overlijden van Levenloos: Zie Geboorte/overlijdensakte
Adres:
vanaf 1903     Lauriergracht 17, Amsterdam (NH)
Kinderen van Geertruida, en Jacob:
1679koengelenberg1907.jpg 1679ko_engelenberg1908.jpg 169ko_engelenbergin1930.jpg 1679_105102ko_engelenberg_stien_dorenstouter.jpg 1679.jpg 1679_1_.jpg
33 1679KoEngelenberg1907
34 1679ko engelenberg1908
35 169ko engelenbergin1930
36 1679 105102ko engelenberg stien dorenstouter
37 1679
38 1679(1)
1679ko_engelenbergbevregadam.jpg 1679_105102e.jpg 1679a.jpg 1679ko_engelenbergwoningkaart.jpg 1679samueljacobusmarieengelenbergpensionering.jpg 1679koengelenberg_stiendorenstouten40jrhuw.jpg
39 1679ko engelenbergbevregadam
40 1679#105102E
41 1679a
42 1679ko engelenbergwoningkaart
43 1679samueljacobusmarieengelenbergpensionering
44 1679koengelenberg stiendorenstouten40jrhuw
1679samueljacobusmarieengelenbergachiefkaart.jpg 1679koengelenberggezinskaart.jpg 1679oomkoengelenberg.jpg 105102stiendorenstouter1.jpg 1679_105102ko_en_stien.jpg 105102stiendorenstouter_moeder_zustersea1954.jpg
45 1679samueljacobusmarieengelenbergachiefkaart
46 1679KoEngelenberggezinskaart
47 1679OomKoEngelenberg
48 105102stiendorenstouter1
49 1679 105102ko en stien
50 105102stiendorenstouter moeder zustersea1954
106308gezindorenstouterin1926.jpg 105102stiendorenstouter80jaar.jpg 105102christinadorenstoutergeboorte.jpg 105102stiendorenstouter.jpg
51 106308GezinDorenstouterin1926
52 105102stiendorenstouter80jaar
53 105102christinadorenstoutergeboorte
54 105102StienDorenstouter
II. Samuel, Jacobus, Marie (Ko) Engelenberg [1679E] (afb. 33 t/m 47), geboren op 21-12-1906 om 05:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 25/1v, erkenning 1907, reg. 1/52]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: RK kweekschool voor Vroedvrouwen]. Bij de geboorteaangifte van Ko waren de volgende getuigen aanwezig: Gautier Oltmans (geb. 1869) en Hendricus, Cornelis Wafelius (geb. 1881).
Notitie bij de geboorte van Ko: Zie Aktes Geboorte en geboorteregistratie uit trouwboekje

Samuel (Oom Ko) is op 16/1/1907 door zijn vader Samuel erkend(zie bijschrijving geboorteakte),
Ko is geboren in de RK Kweekschool voor Vroedvrouwen, Amsterdam en is RK gedoopt.
Hij woonde tot 12 maart 1908 samen met zijn moeder op het adres Lauriergracht 17 ( het adres
van de ouders van Geertruida Krommendam),
Vanaf 12 maart 1908 woonde hij (samen met zijn moeder Geertruida) bij de vader Samuel, Jacobus
Engelenberg op de Haarlemmerdijk 28 2 hoog.
Ko is overleden op 03-02-1983 in Amsterdam (NH), 76 jaar oud. Hij is begraven op 09-02-1983 in Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij overlijden van Ko: Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Ko: Gem.Archief A’dam: Gezinskaart

Voornaam zou eerst zijn: Samuel, Josephus, Marie. Is in de geboorteakte gewijzigd in Samuel Jacobus, Marie. Mogelijk houdt dit verband met het feit, dat op 24 december 1906 een zoon is geboren van Hendricus Krommendam (broer van Geertrui) met exact deze naam (Samuel, Josephus, Maria)?

Oom Ko heeft in 1972 een brief geschreven aan een andere Engelenberg over stamboomonderzoek (zie tekst)

Zie woningkaart en archiefkaart
Adressen:
vanaf 21-12-1906     RK kweekschool voor Vroedvrouwen, Amsterdam (NH)
vanaf 22-12-1906     Passeerdersgracht 22-1 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 12-03-1908     Haarlemmerdijk 28 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 09-09-1908     Haarlemmerdijk 67, Amsterdam (NH)
vanaf 07-10-1909     Potgiesserstraat 23, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 07-05-1910     Quellijnstraat 15 huis, Zie voor de woonadressentot 1937 bij zijn broer karel, Amsterdam (NH)
van 27-05-1937 tot 03-02-1983     Piet Gijzenbrugstraat 26 2 hoog, Amsterdam (NH)
Beroep:
van 01-04-1936 tot 21-12-1971     Kantoorbediende Crediteuren/Ned. Kredietverzekeringsmij. te Amsterdam
Religie:
RK
Getuige bij:
29-06-1938     huwelijk Karel, Johannes Engelenberg (1912-1981) en Hil Gottschalk (1907-2001) [zie 1,III]    [broer bruidegom]   [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25]
Ko trouwde, 30 jaar oud, op 20-05-1937 in Amsterdam (NH) [bron: reg.14/48] met Christina, Petronella (Stien) Dorenstouter [105102E] (afb. 48 t/m 54), 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ko en Stien waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus, Johannes Zuidam (geb. 1889) en Karel, Johannes Engelenberg (1912-1981) [zie 1,III] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1937 in Amsterdam (NH), St. Bonifaciuskerk.
Notitie bij het huwelijk van Ko en Stien: Wettelijk huwelijk om 10 uur, kerkelijk huwelijk om 10.30

Ko en Stien verloofden zich op 18 september 1932 tegelijk met haar zuster en partner.
Stien en Ko ontmoetten elkaar ongeveer in 1931. Een relatie van Stien met "de stofzuigerman" is op niets uitgelopen.
Huwelijksreis naar Dusseldorf en Keulen.

Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte, Huwelijkskaart, 40 jr. huw.
Stien is geboren op 25-05-1906 om 16:00 in Amsterdam (NH), dochter van Pieter, Age Dorenstouter [106308E] en Wilhelmina, Helena, Petronella IJpenburg [106306E]. Bij de geboorteaangifte van Stien waren de volgende getuigen aanwezig: Gautier Oltmans (geb. 1869) en Hendrckus, Cornelis Wespluis (geb. 1881).
Notitie bij de geboorte van Stien: Zie Geboorteakte
Stien is overleden op 09-03-1997 in Zaandam (NH), 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14-03-1997 in Crematorium Vijfhoek Zaandam.
Notitie bij overlijden van Stien: Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Stien: Stien ging in 1912 naar de R.K. Barbaraschool op het Eikenplein, A’dam.
Daarna volgde zij 1 jaar de naaischool.
Adressen:
vanaf 1906     Beukenweg 2, Amsterdam Oost (NH)
vanaf 1920     Refiefstraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1987     Huize De Westerwatering, Zaandam (NH)
Beroep:
Ging op haar 13e werken bij haar Vader, de boterboer.
4f_paengelenberg.jpg 1629a.jpg 1629kareljohannesengelenberggeb.jpg 1629_quellijnstraat15.jpg 1629ulodiplomakarel.jpg 1629timmermanopleidingkarel.jpg
55 4F#PaEngelenberg
56 1629a
57 1629kareljohannesengelenberggeb
58 1629#Quellijnstraat15
59 1629UlodiplomaKarel
60 1629TimmermanopleidingKarel
1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79_81_83.jpg 1629kjengelenberg_schoo_1929.jpg 1629industrieschoolkarel.jpg 1629industrieschoolmts.jpg 1629_3007verlovingkarelhil.jpg 1629verlovingkarelenhil29apr1934.jpg
61 1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79 81 83
62 1629kjengelenberg schoo 1929
63 1629IndustrieschoolKarel
64 1629industrieschoolmts
65 1629#3007Verlovingkarelhil1934
66 1629verlovingkarelenhil29apr1934
1629makelaardiplomakarel.jpg 1629_3007trouwkaartkarelhil.jpg 1629_3007trouwboekjepa_maengelenberg1.jpg 1629_1_.jpg 3007_1629huwelijkkarel_en_hil.jpg 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5.jpg
67 1629makelaardiplomakarel
68 1629#3007Trouwkaartkarelhil
69 1629#3007TrouwboekjePa&MaEngelenberg1
70 1629(1)
71 3007 1629huwelijkkarel en hil-de Roode Leeuwe
72 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5
1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938.jpg 1629_3007huwvoorwkarelengelenberg_hilgottschalk1938_7pag.jpg 1629_3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg_hilgottschalk.jpg 1629kareljohannesengelenberggezinskaart.jpg 1629kuinderstraat20_1hoog.jpg 1629ruysdaelkade70onderhuis.jpg
73 1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938
74 1629 3007huwvoorwkarelengelenberg hilgottschalk1938 7pag
75 1629 3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg hilgottschalk
76 1629kareljohannesengelenberggezinskaart
77 1629Kuinderstraat20-1hoog
78 1629ruysdaelkade70onderhuis
1629ruysdaelkademeto.a79_1977.jpg 1629ruysdaelkade79onderhuis.jpg 1629karelengelberg1elustrum.jpg 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei_1942.jpg 1629rustenburgerstraat46hswoningkaart.jpg 1629rustenburgerstraat46-_gestut_fotouit1966_-_kopie.jpg
79 1629Ruysdaelkademeto.a79=1977
80 1629Ruysdaelkade79onderhuis
81 1629karelengelberg1elustrum-Ruysdaelkade79onderhuis
82 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei 1942
83 1629rustenburgerstraat46hswoningkaart
84 1629Rustenburgerstraat46-(gestut)fotouit1966 - kopie
1629rustenburgerstraat46_gestut__naastkroon_1967_-_kopie.jpg 1629woningkaartbiesboschstraat21huis.jpg 1629_25jrhuw.karelengelenberg_hilgottschalk1963.jpg 1629_25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963_-_kopie.jpg 1629c.jpg 1629_3007_1967_paenmae.jpg
85 1629Rustenburgerstraat46(gestut)(naastKroon)1967 - kopie
86 1629WoningkaartBiesboschstraat21huis
87 1629 25jrhuw.karelengelenberg hilgottschalk1963
88 1629#25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963 - kopie
89 1629c-ca.1965
90 1629#3007(1967)PaenMaE-1968
1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015.jpg 1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015.jpg 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart.jpg 1629karelengelenberg1.jpg 1629overlijdensaktepaengelenberg.jpg 1629karelengelenberg.jpg
91 1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015
92 1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015
93 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart
94 1629KarelEngelenberg1
95 1629OverlijdensaktePaEngelenberg
96 1629KarelEngelenberg
1629_bloemengrafpaengelenberg1.jpg 3007hilgottschalkin1934__2_.jpg 3007a.jpg 3007albcuypstraat58.jpg 3007albertcuypstraat_-_kopie.jpg 3007hil_jo_loes1929.jpg
97 1629#BloemenGrafPaEngelenberg1
98 3007HilGottschalkin1934 (2)
99 3007a
100 3007AlbCuypstraat58
101 3007AlbertCuypstraat - kopie
102 3007hil jo loes1929
3007_1_.jpg 3007hilenfamilie1929.jpg 3007ma90jaar.jpg 3007_2_.jpg 3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca._1906.jpg 3007b.jpg
103 3007(1)
104 3007hilenfamilie1929
105 3007ma90jaar
106 3007(2)
107 3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca. 1906
108 3007b
3007ba.jpg 3007hilgottschalk__2__-_kopie_-_kopie.jpg 3007hilgottschalk_1__-_kopie.jpg 3007hilgottschalkarchiefkaart.jpg 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart.jpg 3007hilgottschalk.jpg
109 3007ba
110 3007HilGottschalk (2) - kopie - kopie
111 3007HilGottschalk(1) - kopie
112 3007hilgottschalkarchiefkaart
113 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart
114 3007HilGottschalk
III. Karel, Johannes Engelenberg [1629E] (afb. 55 t/m 97), geboren op 10-01-1912 om 01:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/39, akte 463]. Bij de geboorteaangifte van Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Soest (geb. 1885) en Everardus, Theodorus Lobrij (geb. 1888).
Notitie bij de geboorte van Karel,: De feitelijke geboortedatum is 9 januari 1912. Doordat zijn vader te laat bij de burgelijkse stand was, heeft hij om een boete te vermijden 10 januari als geboortedag opgegeven.
Karel, is overleden op 26-09-1981 in Amsterdam (NH), 69 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1981 in Begraafplaats Zorgvliet.
Notitie bij overlijden van Karel,: Overleden in het Wilhelminagasthuis, Amsterdam aan een herseninfarct (Beroerte)

Zie Aktes, Overlijden: Aangifte
Zie Advertentie: Overlijdensadvertentie
Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Karel,: Zie Gezinskaart, archiefkaart

Opleiding: Ulo met diploma op 16 juli 1927.
Opleiding timmerman (Ambachtsschool Concordia Inter Nos) afgerond 13 juli 1929.
Middelbaar technische school (Industrieschool) afgerond 11 april 1933.
Opleiding tot Makelaar afgerond in 1936 en in dat jaar beëdigd.

In 1936 is hij zijn aannemingsbedrijf/makelaar begonnen(hij was in 1936 beëdigd).
Zijn eerste werkplaats was Ruysdaelkade 79 onderhuis, vanaf 1 febr. 1949 Rustenburgerstraat 46

Zie Teksten over veiling onr.goed in opdracht van makelaar K.J. Engelenberg

Karel heeft de Vrijwilligersmedaille Openbare orde en Veiligheid ontvangen (Patriae servire libertas).

Het huwelijk is gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Eerste pag. afgebeeld, Zie teksten
Adressen:
van 1912 tot 1938     Zie adressen bij Vader (676)
van 30-06-1938 tot 10-06-1950     Kuinderstraat 20 eerste etage, Amsterdam (NH)
vanaf 10-06-1950     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
Beroep:
vanaf 12-05-1936     Timmerman, Aannemer, Makelaar (Werkplaats aan de Ruysdaelkade 79 onderhuis (zie 2 foto’s) en per 1 febr.1949 in de Rustenburgerstraat 46 (zie 2 fotos).)
Religie:
Rooms katholiek geworden op 14 jarige leeftijd
Getuige bij:
20-05-1937     huwelijk Ko Engelenberg (1906-1983) en Stien Dorenstouter (1906-1997) [zie 1,II]    [broer bruidegom]   [bron: reg.14/48]
Karel, trouwde, 26 jaar oud, op 29-06-1938 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25] met Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) Gottschalk [3007G] (afb. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 69, 108, 109, 110, 111, 112, 113 en 114), 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Karel, en Hil waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) Gottschalk (1906-2002) [broer bruid] en Ko Engelenberg (1906-1983) [zie 1,II] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-06-1938 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Karel, en Hil: Zie Aktes, Huwelijk: Trouwboekje en HuwelijksakteVerlovingsdatum: Zondag 29 april 1934
Receptiealbum: Verloving/Huwelijk/25-jarig Huwelijk in bezit.

Zie Teksten: Reserveringskaart terugreis huwelijksreis, 9 juli 1938 van Basel.
Zij waren op huwelijksreis naar Zwitserland. Hotel Rössli in Lungern.
Zie Teksten: De huwelijkse voorwaarden tussen Karel Hil, juni 1938.

Hillegonda en Karel waren(zonder dat zij dat zelf ooit geweten hebben) achter/achter neef/nicht van elkaar. Zij hebben een gezamelijke Betovergrootvader/moeder(F.Köller en A. Ebber(t)s).
Zij verloofden zich 29 april 1934 (foto aanwezig).
Ma had voor Pa een relatie gehad met iemand uit Bergen (NH) (Foto praalwagen?)
Hil is geboren op 07-11-1907 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 22, folio 76], dochter van Jacob Gottschalk [3008G] en Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G].
Notitie bij de geboorte van Hil: Zie Geboorteakte
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Paspoort
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Persoonskaart WOII
Hil is overleden op 08-05-2001 om 14:00 in Uithoorn (NH), 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hil: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Hil: Zie archiefkaart

Opleiding: Mulo (St.Joannes-Gesticht), Rustenburgerstraat 162 (St. Johannes school)

Zie bij Teksten diverse Rapporten van School.
Adressen:
vanaf 07-11-1907     Albert Cuijpstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-09-1908     Eerste van der Helststraat 68, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1911     Eerste Jan Steenstraat 65, 2e etage, Amsterdam (NH)
12-1912     Hobbemakade 147, derde etage, Amsterdam (NH)
van 27-01-1928 tot 1934     Noorder Amstellaan (nu Churchillaan) 151 3e etage, Amsterdam (NH)
van 22-01-1934 tot 1938     Noorder-Amstellaan 58 -1 hoog (nu Churchilllaan), Amsterdam (NH)
van 1938 tot 1950     Kuinderstraat 20 1 hoog, Amsterdam (NH)
van 05-1950 tot ±1990     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
van ±1990 tot 1998     Prinsenhofje 117, Uithoorn (NH)
van 1998 tot 2001     Bej. huis Het Hoge Heem, De Merodelaan 2, Uithoorn (NH)
Beroep:
van 1925 tot 1937     Administratief medewerkster op een advocatenkantoor
Religie:
Rooms katholiek

Generatie 2 (ouders)

105170eg_1_.jpg 105170kareljohanneskrommendamggeboorte.jpg 105170.jpg 105170kareljohanneskrommendambevregadam.jpg 105170eg.jpg 105170kareljohanneskrommendamoverlijden.jpg
115 105170EG(1)
116 105170kareljohanneskrommendamggeboorte
117 105170
118 105170kareljohanneskrommendambevregadam
119 105170EG
120 105170kareljohanneskrommendamoverlijden
2 Karel, Johannes Krommendam [105170E] (afb. 115 t/m 120), geboren op 30-06-1836 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 5/76]. Bij de geboorteaangifte van Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Christiaan, Frederik Visbeek (geb. 1781) en Willem, Jacob Velthuijsen (geb. 1798).
Notitie bij de geboorte van Karel,: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteregistratie
Karel, is overleden op 22-04-1896 in Amsterdam (NH), 59 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, 1896 3/54].
Notitie bij overlijden van Karel,: Zie Overlijdenskaart, akte
Notitie bij Karel,: Zie Teksten: Bewijs van inschrijving Burgerweeshuis 1897
Adressen:
vanaf 1839     Lange Niezel 2, Amsterdam (NH)
tot 1868     Westerstraat 20, Amsterdam (NH)
vanaf 1878     Lijnbaangracht 284, Amsterdam (NH)
vanaf 1881     Oude Zijds Voorburgwal 10, Amsterdam (NH)
tot 1896     Lauriergracht 80, Amsterdam (NH)
Beroep:
Commisionair/Koopman/kleermaker
Religie:
RK
Hij trouwde, 41 jaar oud, op 09-08-1877 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 1877 15/34] met de 34-jarige Anna, Elisabet, Maria Aarsen [105021EG].
Notitie bij het huwelijk van Karel, en Anna,: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte
105021annaelisabethmariaaarsengeboorte.jpg 105021eg_1_.jpg 105021eg.jpg
121 105021annaelisabethmariaaarsengeboorte
122 105021EG(1)
123 105021EG
3 Anna, Elisabet, Maria Aarsen [105021EG] (afb. 121 t/m 123), geboren op 21-01-1843 om 20:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, reg. 2/58]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Schuurman (geb. 1818) en Jan Sabelis (geb. 1819).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie Geboorteakte
Anna, is overleden op 21-01-1925 in Amsterdam (NH), 82 jaar oud. Zij is begraven op 24-01-1925 in R.K Kerkhof St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Anna,: Overleden in huize St. Bernardus, Amsterdam
Zie BP en Kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Anna,: Woonde de laatste jaren van haar leven toch nog in harmonie op hetzelfde adres (Quellijnstraat) samen met haar dochter en schoonzoon (zie opm. bij huwelijk dochter).

Zie Restaktes over Weeshuis, in 1897 na het overlijden van haar man, schreef zij haar kinderen in bij het Weeshuis.
Adressen:
vanaf 21-01-1843     Korte Leidschedwarsstraat 3 hs, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1893     Lijnbaansgracht 80, Amsterdam (NH)
vanaf 02-06-1898     Prinsengracht 350, Amsterdam (NH)
vanaf 03-09-1898     Prinsengracht 242- 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-12-1899     Lauriergracht 17, Amsterdam (NH)
vanaf 19-04-1904     Prinsengracht 242- 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 08-05-1905     Passeerdersgracht 22, Amsterdam (NH)
vanaf 24-08-1909     Noordermarkt 15 huis, Amsterdam (NH)
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
108057hendricusgerardusmariakrommendamgeboorte.jpg 108057eg.jpg 108057hendricusgerardusmariakrommendamoverlijden.jpg
124 108057hendricusgerardusmariakrommendamgeboorte
125 108057EG
126 108057hendricusgerardusmariakrommendamoverlijden
I. Hendricus, Gerardus, Maria Krommendam [108057E] (afb. 124 t/m 126), geboren op 31-05-1878 om 23:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 4/167v]. Bij de geboorteaangifte van Hendricus, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus, Johannes Krommendam (1824-1883) [zie 4,I] [oom vaderszijde] en Johannes, Theodorus Melchers (geb. 1848).
Notitie bij de geboorte van Hendricus,: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteakte A’dam
Hendricus, is overleden op 09-03-1879 in Amsterdam (NH), 9 maanden oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 2/80v].
Notitie bij overlijden van Hendricus,: Zie Overlijdensakte
Hendricus, bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 1878     Lijnbaansgracht 284, Amsterdam (NH)
tot 1879     Nieuwe Zijds Voorburgwal kanton 3 nr. 10, Amsterdam (NH)
II. Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E], geboren op 26-10-1881 in Amsterdam (NH) (zie 1).

Generatie 3 (grootouders)

105168.jpg 105168bernarduskrommendamoverlijden.jpg
127 105168
128 105168bernarduskrommendamoverlijden
4 Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (afb. 127 en 128), geboren in 1799 in Rijssen, Arrond.Almelo (Ov.). Bernardus, is overleden op 03-02-1868 om 06:00 in Amsterdam (NH), 68 of 69 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/126v].
Notitie bij overlijden van Bernardus,: Zie overlijdensakte
Bij overlijden in 1868 wordt opgegeven: leeftijd 66 jaar.
Adressen:
vanaf 1836     Lange Niezer 12, kanton 2, Amsterdam (NH)
vanaf 1839     Lange Niezel 2, Amsterdam (NH)
tot 1868     Westerstraat 20, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 17-03-1824 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 1, fol. 61] met de 26 of 27-jarige Gertrudis Mertens [105220E].
Notitie bij het huwelijk van Bernardus, en Gertrudis: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte

Bij huwelijk in 1824 wordt opgegeven door Bernardus: 25 jaar.
5 Gertrudis Mertens [105220E], geboren in 1797 in Zutphen (Gld) [bron: RBS Zutphen inv. 1906, Doopb. kath. Gem. 1750-1799, fol 221]. Zij is gedoopt op 22-09-1797 in Zutphen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gertrudis: Ook RBS Zutphen, inv. 1907 RK Doopboek 1755-1800, 22 sept 1797 fol.3
Gertrudis is overleden vóór 1854, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen uit dit huwelijk:
101788gerardusjohanneskrommendammilitie.jpg
129 101788gerardusjohanneskrommendammilitie
I. Gerardus, Johannes Krommendam [101788EG] (afb. 129), geboren op 05-07-1824 in Amsterdam (NH). Gerardus, is overleden op 03-09-1883 in Amsterdam (NH), 59 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam].
Notitie bij Gerardus,: Zie Militiedocument
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendricus, Gerardus, Maria Krommendam (1878-1879) [zie 2,I]    [oom vaderszijde]
II. Johanna, Christina Krommendam [108447GE], geboren op 05-05-1826 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 3-152]. Johanna, is overleden op 16-11-1875 in Amsterdam (NH), 49 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam].
Beroep:
Naaister
Johanna, trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1854 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 3/87v] met Petrus, Hendricus van den Wollenberg [108501E], 24 of 25 jaar oud. Petrus, is geboren in 1829 in Amsterdam (NH), zoon van Johannes, Georgius van den Wollenberg [108502E] en Helena, Wilhelmina Pape [108503E].
Beroep:
Timmerman
III. Maria, Hermina Krommendam [107627E], geboren op 22-10-1829 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/71]. Maria, is overleden op 29-11-1900 in Amsterdam (NH), 71 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 7/135]. Maria, trouwde, 32 jaar oud, op 21-05-1862 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 4/76] met Johannes, Adrianus Baars [107628E], 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria, en Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Arij Baars (geb. 1813), Josephus, Gerardus Baars (geb. 1819) en Adrianus, Theodorus Baars (geb. 1838) [broer bruidegom]. Johannes, is geboren op 07-01-1837 in Amsterdam (NH), zoon van Adrianus Baars [108504E] en Helena, Maria van Hulsen [108505E]. Johannes, trouwde later op 06-08-1903 in Amsterdam (NH) met Alida Jansen [4033E] (geb. 1862).
Beroep:
Kleeremaker
Getuige bij:
19-06-1867     huwelijk Johan, Wilhelm, Nicolaas Schröder (geb. 1836) en Johanna, Gerarda Krommendam (1839-1877) [zie 4,VIII]    [zwager bruid]   [bron: Gem. A. A’dam, reg. 6/24]
103514johanneskrommendammilitie.jpg 103514johanneskrommendam_alidahoevenaar.jpg 103514johanneskrommendamoverl.jpg
130 103514johanneskrommendammilitie
131 103514johanneskrommendam alidahoevenaar
132 103514johanneskrommendamoverl
IV. Johannes Krommendam [103514EG] (afb. 130 t/m 132), geboren op 11-02-1831 in Amsterdam (NH). Johannes is overleden op 14-04-1883 in Delft (ZH), 52 jaar oud [bron: Burg. stand Delft, overlijden, 1883, nr. 227].
Notitie bij overlijden van Johannes: Zie overl.akte
Notitie bij Johannes: Zie Militiedocument
Beroepen:
Geweermaker
van voor 1860     Kleermaker
vanaf 1870     Kok in de garniezoens infirmerie
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 05-12-1860 in Delft (ZH) [bron: Burg. Stand Huw. Delft 1860, nr 187] met Alida, Hoevenaar [103513E], 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Alida,: Zie huw.akte
Alida, is geboren in 1840 in Delft (ZH), dochter van Leonardus Hoevenaar [103511E] en Dirkje van Leeuwen [103512E].
V. Gerharda, Hermina Krommendam [100462E], geboren op 10-04-1833 in Amsterdam (NH) [bron: IGI]. Gerharda, is overleden op 25-07-1908 om 03:30 in Amsterdam (NH), 75 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 9/24v]. Gerharda, trouwde, 26 jaar oud, op 02-11-1859 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 9/72] met Johan, Friedrich, Albertus Otte [100463E], 30 of 31 jaar oud. Johan, is geboren in 1828 in Amsterdam (NH), zoon van Johann, Friederich, Albertus Otte [108499E] en Johanna Paulus [108500E]. Johan, is overleden vóór 1908, ten hoogste 80 jaar oud.
Beroep:
Smid
VI. Bernardus, Johannes Krommendam [108055E], geboren op 06-05-1835 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4-118v]. Bernardus, is overleden op 06-07-1835 om 05:00 in Amsterdam (NH), 2 maanden oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 5/77v]. Bernardus, bleef ongehuwd.
VII. Karel, Johannes Krommendam [105170E], geboren op 30-06-1836 in Amsterdam (NH) (zie 2).
VIII. Johanna, Gerarda Krommendam [108054E], geboren op 05-05-1839 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4-179v]. Johanna, is overleden op 11-01-1877 in Amsterdam (NH), 37 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam]. Johanna, trouwde, 28 jaar oud, op 19-06-1867 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 6/24] met Johan, Wilhelm, Nicolaas Schröder [108509E], 30 of 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna, en Johan, was de volgende getuige aanwezig: Johannes, Adrianus Baars (geb. 1837) [zie 4,III] [zwager bruid]. Johan, is geboren in 1836 in Amsterdam (NH), zoon van Johan, Heinrich Schröder [108510E] en Hendrika, Adriana Wedemeijer [108511E].
Beroep:
Suikerbakker
IX. Bernardus, Johannes Krommendam [108056E], geboren op 11-05-1841 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4-170V]. Bernardus, is overleden op 02-11-1856 om 01:00 in Amsterdam (NH), 15 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, 5/198]. Bernardus, bleef ongehuwd.
105022.jpg
133 105022
6 Johannes, Jacobus, Hendricus (Jacobus) Aarsen [105022EG] (afb. 133), geboren op 24-09-1817 om 22:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 62v].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: J
Jacobus is overleden op 25-04-1891 om 22:00 in Amsterdam (NH), 73 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Naam ook Aarssen
Adres:
tot 1891     Armenhuis nr. 14, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Handschoenmaker
Instrumentmaker
Getuige bij:
overlijdensaangifte Anna(e), Therese Anquetin (1795-1871) [zie 13]    [zoon]
overlijdensaangifte Jacop Aarsen (1789-1871) [zie 12]    [zoon]
Jacobus trouwde (2), minstens 38 jaar oud, na 1855 met Elisabeth Lanthoek [103770EG] (±1820-na 1891), minstens 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 24-10-1838 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.Arch. A’dam, reg. 7/21] met de 29 of 30-jarige Hendrina, Elisabeth Köller [105172E] (zie 7 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Hendrina, was de volgende getuige aanwezig: Antonius, Bernardus (Anthonie) Allard (1808-1841). De scheiding tussen Hendrina, en Jacobus werd uitgesproken op 21-02-1855 in Amsterdam (NH) [bron: Vonnis Arrondissements Rechtbank, Amsterdam].
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Hendrina,: Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte
7 Hendrina, Elisabeth Köller [105172E], geboren in 1808 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 314, p.175, f. 88, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Hendrina, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrina Eghber(t)s (geb. 1774) [zie 30,IV] [tante moederszijde] en Johannes Gossen (geb. ±1780). Zij is gedoopt op 20-03-1808 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron. Hendrina, is overleden op 02-04-1884 om 09:00 in Amsterdam (NH), 75 of 76 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4/42].
Adres:
tot 1884     Dirk van Hasselsteeg 35, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacobus, Franciscus Aarsen [103771EG], geboren in 1839 in Amsterdam (NH). Jacobus, is overleden op 18-06-1874 in Amsterdam (NH), 34 of 35 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 4/9].
Beroep:
Metselaar
Getuige bij:
overlijdensaangifte Anna(e), Therese Anquetin (1795-1871) [zie 13]    [kleinzoon]
overlijdensaangifte Jacop Aarsen (1789-1871) [zie 12]    [kleinzoon]
Jacobus, trouwde met Maria, Christina Otto [103769G]. Maria, is geboren omstreeks 1840.
II. Anna, Elisabet, Maria Aarsen [105021EG], geboren op 21-01-1843 in Amsterdam (NH) (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

107458hermanuskrommendamoverlijden.jpg
134 107458hermanuskrommendamoverlijden
8 Hermanus (Harm) Krommendam [107458E] (afb. 134), geboren in 1763 in Enterbroek (Ov.). Hij is gedoopt op 04-04-1763 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Harm: Hier wordt als moeder van Hermanus ook genoemd: Jenneke Pluimers geb . ca.1730
Harm is overleden op 18-11-1840 om 15:00 in Elsen (Markelo) (Ov.), 76 of 77 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Markelo,123, 9289, akte 58].
Notitie bij overlijden van Harm: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Harm: Naam ook Crommendam
Adres:
tot 1840     Groningerende Buivelstrop 29, Elsen (Markelo) (Ov.)
Beroepen:
Klompenmaker
Landbouwer
Tapper
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 09-06-1793 in Deldener Broek, gem. Delden, Ambt (Ov) met de 21-jarige
9 Gezina Nijland [107459E], geboren op 26-01-1772 in Enter (Ov). Gezina is overleden op 10-01-1830 in Enter (Ov), 57 jaar oud.
Notitie bij Gezina: Voornaam ok Gesiena
Naam ook Nienlang, Ni(e)land, Niehuis
Naam ook Gezina Burgers
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adelbertus Krommendam [107511E], geboren in 1796 in Elsen (Ov.). Adelbertus is overleden op 18-01-1848 in Goor (Ov), 51 of 52 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, inv. 4801, akte 4].
Beroep:
Marskramer
Adelbertus trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 08-02-1840 in Goor (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.04659, akte 1] met Matha Zijthoff [107517E], 37 of 38 jaar oud. Matha is geboren in 1802 in Delden (Ov), dochter van Johannes Zijthoff [107518E] en Maria Zijthoff [107520E]. Matha is overleden op 21-05-1866 in Goor (Ov), 63 of 64 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123,4803, akt 25].
Beroep:
Daghuurster
II. Bernardus, Johannes Krommendam [105168E], geboren in 1799 in Rijssen, Arrond.Almelo (Ov.) (zie 4).
107495jannakrommendamoverl.jpg
135 107495jannakrommendamoverl
III. Janna Krommendam [107495E] (afb. 135), geboren in 1808 in Enter (Wierden) (Ov). Janna is overleden op 09-01-1831 in Enter (Wierden) (Ov), 22 of 23 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Wierden, akte 5 en 71].
Notitie bij overlijden van Janna: Zie overl.akte
Janna bleef ongehuwd.
Beroepen:
Dienstmeid
Landbouwster
107508gerridinakrommenda_egbertuspierikhuwakte.jpg
136 107508gerridinakrommenda#egbertuspierikhuwakte
IV. Geradiena Krommendam [107508E] (afb. 136), geboren in 1812 in Rijssen (Ov.). Geradiena is overleden op 02-06-1885 in Wierden (Ov), 72 of 73 jaar oud [bron: Wierden 1885, akte 80].
Beroep:
Landbouwster
Geradiena trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 03-08-1843 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13332, akte 23] met Egbertus Pierik [107512E], 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geradiena en Egbertus: Zie huw.akte
Egbertus is geboren in 1811 in IJpelo (Wierden) (Ov), zoon van Jan Pierik [107472E] en Janna Dreijerink [107473E]. Egbertus is overleden op 05-11-1886 in Wierden (Ov), 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 123. Egbertus is weduwnaar van Aleida Ekkerink [107506E] (±1815-vóór 1843).
Notitie bij Egbertus: Naam ook Perik
Beroepen:
Klompenmaker
Landbouwer
23492berendjankrommendamgeb.jpg 23492berendjankrommendamgeb2.jpg
137 23492berendjankrommendamgeb
138 23492berendjankrommendamgeb2
V. Berend, Jan Krommendam [23492E] (afb. 137 en 138), geboren op 14-07-1814 in Enter, Rijssen (Ov) [bron: Akte 56].
Notitie bij de geboorte van Berend,: Zie Geb.Akte
Notitie bij Berend,: Zie Geb.Akte
10 Arnoldus Martens [101208E], geboren omstreeks 1770. Arnoldus is overleden op 26-08-1830 in Zutphen (Gld), ongeveer 60 jaar oud [bron: Akte 204].
Notitie bij Arnoldus: Naam ook Mertens
Beroepen:
Knopenmaker
Kopergieter in Zutphen
Religie:
RK
Hij trouwde, ongeveer 10 jaar oud, op 20-08-1780 in Zuthpen [bron: DTB Nederduits Geref. Gem. Zutphen 1776-1790] met de ongeveer 10-jarige Gertrudis Duffels [101209E]. Arnoldus en Gertrudis gingen op 06-08-1780 in Zutphen (Gld) in ondertrouw.
11 Gertrudis Duffels [101209E], geboren omstreeks 1770. Gertrudis is overleden op 29-10-1834 in Amsterdam (NH), ongeveer 64 jaar oud [bron: reg. 8 fol. 187v].
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Theodora Mertens [4911E], geboren in 1783 [bron: rBS Zutphen RK Gem. 1750-1799, fol 139v.]. Zij is gedoopt op 18-08-1783 in Zutphen (Gld).
II. Gerarda Mertens [4912E], geboren in 1786 [bron: RK Doopb. Zutphen 1750-1799 fol. 147]. Zij is gedoopt op 11-10-1786 in Zutphen (Gld).
III. Gerardus Mertens [15967E], geboren in 1788 [bron: RK Doopb. Zutphen 1750-1799 fol. 152v]. Hij is gedoopt op 22-09-1788 in Zutphen (Gld).
IV. Johanna Mertens [4914E], geboren in 1792 [bron: RK Doopb. Zutphen 1750-1799 fol. 163v]. Zij is gedoopt op 30-05-1792.
V. Paulus Mertens [4915E], geboren in 1795 [bron: RK Doopb. Zutphen 1750-1799 fol. 172]. Hij is gedoopt op 19-03-1795 in Zutphen (Gld).
VI. Gertrudis Mertens [105220E], geboren in 1797 in Zutphen (Gld) (zie 5).
104784.jpg
139 104784
12 Jacobus (Jacop) Aarsen [104784E] (afb. 139), geboren in 1789 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 127, p. 455, f. 223, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Jacop waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Aarsen (geb. ±1750) en Henderica Aarsen (geb. ±1750). Hij is gedoopt op 27-09-1789 in Amsterdam (NH), Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Jacop: Pastor Henricus Hoffman
Jacop is overleden op 09-12-1871 om 02:30 in Amsterdam (NH), 81 of 82 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 8/156]. Bij de overlijdensaangifte van Jacop waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Aarsen (1817-1891) [zie 6] [zoon] en Jacobus, Franciscus Aarsen (1839-1874) [zie 6,I] [kleinzoon].
Beroep:
Handschoenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 17-04-1822 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.Arch.A’dam, 1/115] met de 27-jarige Anna(e), Therese Anquetin [104783E].
Notitie bij het huwelijk van Jacop en Anna(e),: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte
13 Anna(e), Therese Anquetin [104783E], geboren op 24-02-1795 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, 627(oud 624), nr.15]. Bij de geboorteaangifte van Anna(e), waren de volgende getuigen aanwezig: Anne Bernatet (geb. ±1770) en Arnaud Tauzin (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 25-02-1795 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Anna(e),: Pastor Leon Desmaret
Anna(e), is overleden op 03-11-1871 om 19:30 in Amsterdam (NH), 76 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 8/4v]. Bij de overlijdensaangifte van Anna(e), waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Aarsen (1817-1891) [zie 6] [zoon] en Jacobus, Franciscus Aarsen (1839-1874) [zie 6,I] [kleinzoon].
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Kind uit dit huwelijk:
I. Johannes, Jacobus, Hendricus (Jacobus) Aarsen [105022EG], geboren op 24-09-1817 in Amsterdam (NH) (zie 6).
104782.jpg 104782franskölleroverl.jpg
140 104782
141 104782fransKölleroverl
14 Franc(s)iskus (Frans) Köller [104782EG] (afb. 140 en 141), geboren in 1768 in Arenberg DEU. Frans is overleden op 28-10-1819 om 11:00 in Amsterdam (NH), 50 of 51 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 7/35].
Notitie bij overlijden van Frans: Zie overl.akte
Notitie bij Frans: Opmerking: Deze Frans Köller en Anna, Maria Ebbers zijn zowel voorouders aan de Engelenberg kant als aan de Gottschalk kant..
Voor de Engelenbergen zijn zij overgrootouders van Oma Engelenberg (geb. Krommendam).
Voor de Gottschalken zijn zij overgrootouders van Oma Gottschalk (geb. Broekman)
Adressen:
vanaf 1803     Agterburgwal hoek Klimopstraat
tot 1819     Zeedijk 129, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kleedermaakersknecht
Religie:
RK
Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 06-05-1803 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 650/352] met de 31 of 32-jarige Anna, Maria Eghber(t)s [104781EG].
Notitie bij het huwelijk van Frans en Anna,: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte
104781annamariaeghbeertsdoopadam18juli17711.jpg
142 104781annamariaeghbeertsdoopadam18juli17711
15 Anna, Maria Eghber(t)s [104781EG] (afb. 142), geboren in 1771 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 339, p.211, f.104, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Boschhuijsen (geb. ±1750) en Maria Smits (geb. 1750). Zij is gedoopt op 18-07-1771 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg.
Anna, is overleden vóór 1826, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Anna,: Opmerking: Deze Frans Köller en Anna, Maria Ebber(t)s zijn zowel voorouders aan de Engelenberg kant als aan de Gottschalk kant..
Voor de Engelenbergen zijn zij overgrootouders van Oma Engelenberg (geb. Krommendam).
Voor de Gottschalken zijn zij overgrootouders van Oma Gottschalk (geb. Broekman)
Adres:
vanaf 1803     Warmoestraat 3 huis, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
103439eg.jpg 103439mathiaskölleroverlijden.jpg
143 103439EG
144 103439mathiaskölleroverlijden
I. Mathias, Franciscus Köller [103439EG] (afb. 143 en 144), geboren in 1804 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB A’dam, 314, p. 113, f. 57, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Mathias, waren de volgende getuigen aanwezig: Matthijs Egberts (±1735-1807) [zie 30] [grootvader moederszijde] en Johanna Smits (geb. ±1770). Hij is gedoopt op 28-05-1804 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron. Mathias, is overleden op 27-02-1861 om 13:00 in Amsterdam (NH), 56 of 57 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 1/118].
Notitie bij overlijden van Mathias,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Mathias,: Naam ook Kuller

Na het overlijden in 1861 van Mathias verhuisde het gezin augustus 1862 naar de Kerkstraat 574
Adressen:
Binnen Bantammerstraat 30, Amsterdam (NH)
vanaf 1852     Kerkstraat 726(574), Amsterdam (NH) (Mathias overleed op dit adres in 1861)   [bron: Bev. reg. A’dam]
Beroepen:
Oppasser van een Kommedie Troep
Tapper/Wijnkoopersknecht
Religie:
RK
Mathias, trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 03-05-1826 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 1/151v] met Wilhelmina, Maria Allard [103440G], 26 of 27 jaar oud. Wilhelmina, is geboren in 1799 om 03:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 340, 93, f. 47, nr. 7], dochter van Jacobus, Hendrik Allard [101985G] en Johanna, Everan(r)da van Haaren(d) [103763G]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina, waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Hendrik Allard (1764-1831) [vader] en Willemina van Aaren(d) (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 08-11-1799 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Star.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina,: Pastor Josephus Cuijpers
Wilhelmina, is overleden [bron: Gem.A. A’dam, reg. 2/9v].
Adres:
vanaf 1853     Kerkstraat 574(726), Amsterdam (NH)
Beroep:
Dienstbode
Religie:
RK
II. Geertrui Köller [101969EG], geboren in 1806 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB, 314, p. 140, f. 70v, nr. 10]. Bij de geboorteaangifte van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Geertrui Eghber(t)s (geb. ±1780) [zie 30,VI] [tante moederszijde] en Hermanus Mozing (geb. ±1780). Zij is gedoopt op 23-02-1806 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
Geertrui trouwde met Henricus, Franciscus Faas [6501G]. Henricus, is geboren omstreeks 1805.
III. Hendrina, Elisabeth Köller [105172E], geboren in 1808 in Amsterdam (NH) (zie 7).

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Joannes, Hermsen (Jan) Krommendam [120673E], geboren in 1710 [bron: DTB 501/028]. Hij is gedoopt op 12-09-1710 in IJpelo (Ov).
Adres:
Deldener Broek, gem. Delden, Ambt (Ov)
Beroep:
Landbouwer
Religie:
RK
Jan is weduwnaar van Euphemina, Fenneken (Fenneken) Annink [23853E] (1700-na 1738), met wie hij trouwde (1), 27 of 28 jaar oud, in 1738 in Borne (Ov.). Jan is weduwnaar van Wilhelma Freriksen [23858E] (geb. ±1723), met wie hij trouwde (2), 37 of 38 jaar oud, op 22-04-1748 in Borne (Ov.) [bron: DTB 056/80].
Hij trouwde (3), 46 of 47 jaar oud, op 08-05-1757 in Enter (Ov) met de ongeveer 31-jarige Joanna, Gerritsen (Jenne) Ramakers [7687E] (zie 17 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenne: In het trouwboek staat vermeld: "zijnde afgekondigt den 24 april, den 1 & 8 april & op dato getrouwt". Waarschijnlijk is de tweede "april" fout, en moet dit "mei" zijn.
Bronnen: DTB/Wdn635/107
17 Joanna, Gerritsen (Jenne) Ramakers [7687E], geboren omstreeks 1726.
Beroep:
Landbouwster
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes, Hermanus Krommendam [23986E], geboren in 1757. Hij is gedoopt op 27-07-1757 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij Johannes,: Tweelig met Gerharda
Religie:
RK
II. Gerharda, Berendina (Dyne) Krommendam [23859E], geboren op 27-07-1757 in Rijssen (Ov.). Dyne is overleden op 14-01-1832 in Deldenerbroek (Ov), 74 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster
Religie:
RK
Dyne trouwde, 29 jaar oud, op 27-08-1786 in Delden (Ov) [bron: DTB 95] met Stephanes (Steven) Overbeek [23860E], 32 of 33 jaar oud. Steven is geboren in 1753. Hij is gedoopt op 22-06-1753 in Goor (Ov). Steven is overleden vóór 1795, ten hoogste 42 jaar oud.
III. Gerarda Krommendam [23861E], geboren in 1759 [bron: DTB 501/006]. Zij is gedoopt op 30-01-1759 in Enter (Ov).
Religie:
RK
IV. Hermannus Krommendam [23987E], geboren in 1761 [bron: DTB501/014]. Hij is gedoopt op 21-05-1761 in Rijssen (Ov.).
Religie:
RK
V. Hermanus (Harm) Krommendam [107458E], geboren in 1763 in Enterbroek (Ov.) (zie 8).
VI. Hermannus Krommendam [23862E], geboren in 1766 in Enterbroek (Ov.). Hij is gedoopt op 28-09-1766 in Rijssen (Ov.).
18 Albert Nijland [23890E], geboren op 05-10-1732 in Enterbroek (Ov.).
Hij trouwde met
19 Euphemina, Venneken, Vos Pierik [23891E], geboren op 17-06-1741 in Enterbroek (Ov.). Euphemina, is overleden op 28-03-1787, 45 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gezina Nijland [107459E], geboren op 26-01-1772 in Enter (Ov) (zie 9).
103453e.jpg
145 103453E
24 Do(o)r(e)us Aarsen [103453E] (afb. 145), geboren in 1749 in Deventer (Ov). Do(o)r(e)us is overleden vóór 1822, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Do(o)r(e)us: Overlijden na 1789
Notitie bij Do(o)r(e)us: Voornaam ook Doris, Dorris
Religie:
Gereformeerd
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22-04-1774 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 619/211] met de 19 of 20-jarige Johanna Horstman (Hartman) [103449E]. Bij het burgerlijk huwelijk van Do(o)r(e)us en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Meule Jr. (1753-1784).
Notitie bij het huwelijk van Do(o)r(e)us en Johanna: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte
25 Johanna Horstman (Hartman) [103449E], geboren in 1754 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 54, p.370, f. 185v, nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Traan (geb. ±1730) en Maria, Elisabeth Horstman (Hartman) (geb. 1733) [zie 100,IX] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 01-09-1754 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Pastro Johannes Visscher
Johanna is overleden vóór 1822, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: Overlijden na 1789
Adres:
vanaf 1774     Regeliersgracht, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev. Luth
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lambertus Aarsen [100097E], geboren in 1774 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 102, p. 429, f. 215, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Aarsen (geb. ±1750) en Henderica Aarsen (geb. ±1750). Hij is gedoopt op 28-08-1774 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Lambertus: Pastor Herman Hubert
Religie:
Ned. Hervormd
II. Lambarta Aarsen [101791E], geboren in 1777 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 58,p. 74( oud 74), nr.1]. Bij de geboorteaangifte van Lambarta waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Horstman (Hartman) (geb. 1721) [zie 50] [grootvader moederszijde] en Henderica Aarsen (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 02-07-1777 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Lambarta: Pastor Daniel Serrurier
Religie:
Ned. Hervormd
III. Johanna Aarsen [100096E], geboren in 1778 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 127, p.169, f.85, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Horstman (Hartman) (geb. 1721) [zie 50] [grootvader moederszijde] en Harmijntje Aarsen (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 30-08-1778 in Amsterdam (NH), Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Pastor Jacobus Coerman
Religie:
Ned. Hervormd
IV. Barta, Hendrika Aarsen [101982E], geboren in 1779 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 127, p.198,f. 99v, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Barta, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Horstman (Hartman) (geb. 1721) [zie 50] [grootvader moederszijde] en Henderica Aarsen (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 25-12-1779 in Amsterdam (NH), Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Barta,: Pastor:Dirk Semeins van Binnevest
Religie:
Ned. Hervormd
V. Johanna, Katriena Aarsen [100098E], geboren in 1786 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 63, p. 300, f. 150v, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan, Daniel Muller (geb. ±1760) en Hendrina Noorthouwt (geb. ±1760). Zij is gedoopt op 23-04-1786 in Amsterdam (NH), Oude Zijds Kapel.
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Pastor: Anthonius Kuyper
Religie:
Ned. Hervormd
VI. Ni(e)kolaas Aarsen [101559E], geboren in 1787 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 32, p. 170, f. 85, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Ni(e)kolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Aarsen (geb. ±1750) en Klasiena Aaren(d) (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 11-11-1787 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Ni(e)kolaas: Pastor: Theodorus Isaäcus van Essen
Ni(e)kolaas is overleden op 15-12-1798 in Delft (ZH), 10 of 11 jaar oud (oorzaak: overl.in het Gasthuis) [bron: DTB Delft inv. 94].
Notitie bij overlijden van Ni(e)kolaas: Het is niet zeker dat deze Nicolasen (geb. en overlijden) dezelfde zijn.
Notitie bij Ni(e)kolaas: Naam overledene: Nicolaas Aarsen
Religie:
Ned. Hervormd
VII. Jacobus (Jacop) Aarsen [104784E], geboren in 1789 in Amsterdam (NH) (zie 12).
26 Louis, Charles Anquetin [103448E], geboren omstreeks 1750 in Frankrijk. Louis, is overleden vóór 1822 in Amsterdam (NH), ten hoogste 72 jaar oud.
Notitie bij Louis,: Naam ook Lodewijk Anquitain
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-02-1778 in Frankrijk met de ongeveer 28-jarige
27 Therese Jolij [103447E], geboren omstreeks 1750 in Frankrijk. Therese is overleden vóór 1822, ten hoogste 72 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lodewijk Anquetin [100087E], geboren in 1777 in Frankrijk. Lodewijk is overleden op 02-12-1820 om 20:00 in Amsterdam (NH), 42 of 43 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker
Lodewijk trouwde met Johanna Steenman [100088E]. Johanna is geboren omstreeks 1780.
II. Anne Anquetin [101984E], geboren op 22-02-1778 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, p.541(oud 538), nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Anne waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Evers (geb. ±1750) en Anne Henrij (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 23-02-1778 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Anne: Pastor Theofile de la Tour
Religie:
RK
III. Jean, Antoine Anquetin [101995E], geboren op 05-06-1780 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, p.555(oud p. 552), nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Jean, waren de volgende getuigen aanwezig: Antoine, Jean du Frêne (geb. ±1755) en Catharine, Joseph de Mode (geb. ±1755). Hij is gedoopt op 06-06-1780 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Jean,: Pastor Sylvestre de Brignon
Religie:
RK
IV. Pierre, Louis Anquetin [101998E], geboren op 15-10-1782 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, 569(oud p.566), nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Pierre, waren de volgende getuigen aanwezig: Marie, Anne Castres (geb. ±1760) en Jean, Pierre Kalusac (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 15-10-1782 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Pierre,: Pastor Sylvestre de Brignon
Religie:
RK
V. Mariane Anquetin [101983E], geboren op 27-09-1784 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, 580(oud 577), nr.13Chri]. Bij de geboorteaangifte van Mariane waren de volgende getuigen aanwezig: Lambert Coenen (geb. ±1760) en Marianne Coste (geb. ±1760). Zij is gedoopt op 28-09-1784 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Mariane: Pastor Chrisostome Girardot
Religie:
RK
VI. Etienne Anquetin [101792E], geboren op 28-05-1787 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, 600(oud 597), nr.12]. Bij de geboorteaangifte van Etienne waren de volgende getuigen aanwezig: Etienne Abrahm (geb. ±1760) en Eva, Maria Deijnig (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 28-05-1787 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Etienne: Pastor Leon Desmaret
Etienne is overleden op 09-12-1811, 24 jaar oud.
Religie:
RK
VII. Jean, Louis Anquetin [101793E], geboren op 01-09-1790 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, 613(oud 610), nr.3]. Bij de geboorteaangifte van Jean, waren de volgende getuigen aanwezig: Jeanne Havase (geb. ±1770) en Jean, Claude Sergent (geb. ±1770). Hij is gedoopt op 01-09-1790 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Jean,: Pastor Leon Desmaret
Notitie bij Jean,: Tweelingbroer van Jeanne
Religie:
RK
VIII. Jeanne Anquetin [101868E], geboren op 01-09-1790 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 334, 613(oud 610), nr.4]. Bij de geboorteaangifte van Jeanne waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Bertier (geb. ±1770) en Catharine, Charlotte Boissier (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 01-09-1790 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Jeanne: Pastor Leon Desmaret
Notitie bij Jeanne: Tweelingzus van Jean, Louis
Religie:
RK
IX. Anna(e), Therese Anquetin [104783E], geboren op 24-02-1795 in Amsterdam (NH) (zie 13).
101943eg.jpg
146 101943EG
30 Mathias (Matthijs) Egberts [101943EG] (afb. 146), geboren omstreeks 1735 in Eefde (Gld). Matthijs is overleden op 10-06-1807 in Amsterdam (NH), ongeveer 72 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam,1207/138].
Notitie bij Matthijs: Voornaam ook Mattheus

(Een?) Matthijs was in 1793 doopgetuige? 379, p. 50, f. 25v,nr.5
Er is ook een Matthijs Ebbers overleden op 9 oktober 1788 (Egelantiersgracht).
Adressen:
vanaf 1768     St. Annastraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1788     Egelantiersgracht, Amsterdam (NH)
vanaf 1807     Warmoestraat, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Mathias, Franciscus Köller (1804-1861) [zie 14,I]    [grootvader moederszijde]
Matthijs is weduwnaar van Johanna ten(van) Buuren [100101EG] (±1740-vóór 1768), met wie hij trouwde (1), ongeveer 28 jaar oud, op 06-05-1763 in Beverwijk (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 739/382(bijgeschreven van akte Beverwijk)].
Hij trouwde (2), ongeveer 33 jaar oud, op 15-07-1768 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 744/221] met de 31 of 32-jarige Johanna (Anna) Smits [102130EG] (zie 31 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Anna: Beide ouders waren op haar huwelijksdatum reeds overleden.
31 Johanna (Anna) Smits [102130EG], geboren in 1736 in Boxmeer (NB). Anna is overleden op 20-07-1808 in Amsterdam (NH), 71 of 72 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, DTB 1207/207]. Zij is begraven op 23-07-1808 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1808     Lange Niezel, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna, Maria Eghber(t)s [100104EG], geboren in 1769 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 339, p.195, f.96v, nr.2]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Dorothea Eghber(t)s (geb. ±1740) en Johannes Smits (geb. ±1740). Zij is gedoopt op 25-11-1769 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Star.
Religie:
RK
II. Anna, Maria Eghber(t)s [104781EG], geboren in 1771 in Amsterdam (NH) (zie 15).
III. Bernardus Eghber(t)s [100102EG], geboren in 1772 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 339, p. 223, f.110v nr.2]. Bij de geboorteaangifte van Bernardus waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus Boschhuijsen (geb. ±1750) en Maria Smits (geb. 1750). Hij is gedoopt op 21-06-1772 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Star.
Religie:
RK
IV. Hendrina Eghber(t)s [100103EG], geboren in 1774 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 339, p.238, f. 117 nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Fredericus, Ashof (geb. ±1750) en Hendrina van Zijl (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 02-04-1774 in Amsterdam (NH).
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrina, Elisabeth Köller (1808-1884) [zie 7]    [tante moederszijde]
Hendrina trouwde met Johannes, Carolus Gossens [101688EG]. Johannes, is geboren omstreeks 1770.
V. Hendrik, Joannes Eghber(t)s [102131EG], geboren in 1777 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 312, p. 51,f. 26, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Resant (geb. ±1750) en Johanna, Maria van Resant (geb. ±1750). Hij is gedoopt op 17-02-1777 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
VI. Geertrudis (Geertrui) Eghber(t)s [101598EG], geboren omstreeks 1780.
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertrui Köller (geb. 1806) [zie 14,II]    [tante moederszijde]
Geertrui trouwde met Hermanus Mosing [101687EG]. Hermanus is geboren omstreeks 1780.

Generatie 6 (oudouders)

32 Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E], geboren in 1686 in IJpelo (Ov). Hij is gedoopt op 05-09-1686 in IJpelo (Ov).
Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 08-02-1722 in Rijssen (Ov.) met de ongeveer 37-jarige
33 Geesken Bartelink [23887E], geboren omstreeks 1685.
Notitie bij Geesken: Naam ook Bartelinck
Geesken is weduwe van Hendrik Banies (K(C)rommendam) [23879E] (geb. ±1692).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berent Krommendam [23856E], geboren omstreeks 1706 in IJpelo (Ov). Berent trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1736 in Delden (Ov) met Berendina Binnenveld [23857E], ongeveer 25 jaar oud. Berendina is geboren omstreeks 1711 in Deldenbroek (Ov).
II. Joannes, Hermsen (Jan) Krommendam [120673E], geboren in 1710 (zie 16).
III. Maria Krommendam [23863E], geboren in 1713 in IJpelo (Ov). Zij is gedoopt op 14-03-1713 in Rijssen (Ov.).
IV. Fenneke Krommendam [23864E], geboren vóór 1722 in IJpelo (Ov). Fenneke trouwde met Jan van het Stokkeler [23865E]. Jan is geboren vóór 1722.
V. Harmen, Hendriksen Krommendam [23880E], geboren in 1724 in IJpelo (Ov). Hij is gedoopt op 31-03-1724 in Rijssen (Ov.).
Religie:
Ned. Hervormd
Harmen, trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 16-06-1753 in Rijssen (Ov.) met Geertje Helmisch ten Kattelaar [23911E], 11 jaar oud. Geertje is geboren op 04-03-1742 in Enter (Ov), dochter van Jeronimus Helmisch ten Kattelaar [23915E] en Hendrina te Morsche [23916E]. Geertje trouwde later op 04-06-1761 in Enter (Ov) met Hendrik, Hermanessen ten Dam [23912E] (geb. 1740).
23847lammertkrommendam_geeskennollentrouw.jpg
147 23847LammertKrommendam#geeskennollentrouw
VI. Lambertus (Lammert) Krommendam [23847E] (afb. 147), geboren in 1727. Hij is gedoopt op 16-02-1727 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij Lammert: Zie trouwreg.

Den 2 dec. Lammert Krommendam, jongeman, nagelaten soon van Hendrik Krommendam, woonagtig aan t Leijersweert onder Enter, en Geese Nollen, nagelaten jongedogter van Hendrik Nollen onder Wierden, cop. den 7 jan
Lammert trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 02-12-1769 in Wierden (Ov) met Geesken Nollen [23848E], ongeveer 39 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-01-1770. Geesken is geboren omstreeks 1730, dochter van Hendrik Nollen [23979E]. Geesken trouwde later op 13-05-1787 in Wierden (Ov) met Derk Tabbers [24049E] (geb. ±1735).
VII. Gerardus Krommendam [23882E], geboren in 1730 in IJpelo (Ov). Hij is gedoopt op 19-03-1730 in Rijssen (Ov.).
102519e.jpg 102519corenliavool_janhartmanondertr17mei1754adam.jpg
148 102519E
149 102519corenliavool#janhartmanondertr17mei1754adam
50 Johannes (Jan) Horstman (Hartman) [102519E] (afb. 148 en 149), geboren in 1721 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 205, p. 57, f.45, n.r 13]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Elisabeth Bruijn (geb. ±1700) en Harmanus Smit (geb. ±1700). Hij is gedoopt op 02-04-1721 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Jan: Pastor Paulus Westlingh
Notitie bij Jan: Vlgs het doopregister Amsterdam is Jan (Johannes) in 1721 geboren. Geeft op huwelijksakte (1753) aan 26 jaar oud te zijn?
Adres:
vanaf 1753     Leijtsestraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev. Luth
Getuige bij:
geboorteaangifte Lambarta Aarsen (geb. 1777) [zie 24,II]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Barta, Hendrika Aarsen (geb. 1779) [zie 24,IV]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Johanna Aarsen (geb. 1778) [zie 24,III]    [grootvader moederszijde]
Jan trouwde (2), 32 of 33 jaar oud, op 17-05-1754 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 733/317] met Cornelia Vool [102553E] (geb. 1733), 20 of 21 jaar oud.
Hij trouwde (1), 31 of 32 jaar oud, op 04-05-1753 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 596/402] met de ongeveer 23-jarige Catrina (Catje) Cüne [102520E] (zie 51 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Catje: Ouders overleden
Zie ondertrouwakte Jan en Catrina en Cornelia
51 Catrina (Catje) Cüne [102520E], geboren omstreeks 1730 in Hannover (Dld). Catje is overleden op 09-06-1782 in Amsterdam (NH), ongeveer 52 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1244/50].
Notitie bij overlijden van Catje: In het Maagdenhuijs
Adres:
vanaf 1753     Geldersekaaij, Amsterdam (NH)
Catje is weduwe van Pieter Ester [100803E] (±1725-vóór 1753).
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Horstman (Hartman) [103449E], geboren in 1754 in Amsterdam (NH) (zie 25).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E], geboren in 1661 in Rijssen (Ov.). Hij is gedoopt op 03-06-1661 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Gedoopt ook 21 februari 1658 Rijssen
Notitie bij Garrit: Er zijn 2 Gerrit Hermsen Krommendam geboren: 1658 en 1661. Het is niet geheel zeker welke van de 2 met Berendien is getrouwd. Het ligt voor de hand dat dat de Gerrit van 1661 is en dat de Gerrit van 1658 vroeg is overleden.
Hij trouwde, ongeveer een jaar oud, omstreeks 1661 met de ongeveer 1 -jarige
65 Berend(t)ien NN [107736E], geboren omstreeks 1661. Berend(t)ien begon een relatie (1) met Gerrit, Albertsen, Langerer Krommendam [107777E] (geb. 1660), zie 128,III.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E], geboren in 1686 in IJpelo (Ov) (zie 32).
II. Geesken Krommendam [107780E], geboren in 1689 in Rijssen (Ov.) [bron: DTB/487/64]. Zij is gedoopt op 15-12-1689 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij overlijden van Geesken: Achternaam ook: Op ’t Krommendam
Religie:
Gereformeerd
III. Berendjen, Jansens (Berntjen) Krommendam [107727E], geboren in 1696 in IJpelo (Wierden) (Ov). Zij is gedoopt op 12-01-1696 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij Berntjen: Naam ook Crommendam
Berntjen trouwde met Jan Sletenhaar (Op de Gloeur) [107728E]. Jan is geboren in 1690 in Zuna (Ov.), zoon van Jan Slettenhaar [107731E]. Hij is gedoopt op 02-11-1690 in Rijssen (Ov.). Jan is overleden in 1780, 89 of 90 jaar oud.
IV. Fenneken Krommendam [107781E], geboren in 1697 in IJpelo (Ov). Zij is gedoopt op 28-08-1697 in Rijssen (Ov.). Fenneken trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 29-07-1730 met Gart Garritsen [23888E], ongeveer 30 jaar oud. Gart is geboren omstreeks 1700.
V. Lambert Krommendam [107658E], geboren in 1701 in IJpelo (Ov). Hij is gedoopt op 16-01-1701 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Lambert: Geboren op plaatsje Crommendam in Elsenerbroek
Lambert trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 17-06-1724 in Rijssen (Ov.) met Harmine ten Bronninkreef [107659E], ongeveer 25 jaar oud. Harmine is geboren omstreeks 1699 in Kerspel (Goor) (Ov), dochter van Jan ten Bronninkreef [107660E] en Geertien van de Greffe [107661E].
VI. Jan, Garritsz Krommendam [107782E], geboren in 1702 in IJpelo (Wierden) (Ov). Hij is gedoopt op 17-12-1702 in IJpelo (Wierden) (Ov).
Notitie bij Jan,: CROMMENDAM, j.m., z.v. Garrit CROMMENDAM en Berendine N.N. en Leene GIJSBERT,
wed. KUNINKS, beijde wonende op den Huize Grimberg. In deze periode worden te
Rijssen 9 kinderen gedoopt. Leene overlijdt en Jan Garritz KROMMENDAM hertrouwt
Rijssen 29-10-1748 Fenneken CLAASEN. Of er uit dit huwelijk kinderen geboren
zijn is nog niet bekend.
T. van Megen-Krommedam, Wijchen
Jan,:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1725 met Leene Gijsbert [24044E], ongeveer 21 jaar oud. Leene is geboren omstreeks 1704. Leene is overleden vóór 1747, ten hoogste 43 jaar oud. Leene begon eerder een relatie met NN Kuninks [24045E] (geb. ±1700).
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 29-10-1748 in Rijssen (Ov.) met Fenneke Claassen [24046E].
VII. Jenneken Krommendam [23866E], geboren in 1704 in IJpelo (Ov). Zij is gedoopt op 29-06-1704 in Rijssen (Ov.).
VIII. Jan Krommendam [107783E], geboren in 1706 in IJpelo (Wierden) (Ov). Hij is gedoopt op 15-04-1706 in Rijssen (Ov.). Jan trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 19-02-1735 in Rijssen (Ov.) met Janna Kattelaar [117180E], ongeveer 16 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1719.
100801e.jpg
150 100801E
100 Jan Horstman (Hartman) [100801E] (afb. 150), geboren in 1691 in Gietersloo.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 08-04-1717 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 710/441] met de 19 of 20-jarige Anna Bruijn [101586E]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Teesing (geb. ±1665) en Wijnant Bruijn (geb. ±1690).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte
101 Anna Bruijn [101586E], geboren in 1697 in Amsterdam (NH). Anna is overleden in 1734, 36 of 37 jaar oud.
Religie:
Luthers
Getuige bij:
geboorteaangifte Coenraad Horstman (Hartman) (geb. 1729) [zie 100,VI]    [moeder]
geboorteaangifte Cornelia, Elisabeth Horstman (Hartman) (geb. 1730) [zie 100,VII]    [moeder]
geboorteaangifte Johanna Horstman (Hartman) (geb. 1730) [zie 100,VIII]    [moeder]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lukr(e)etia Horstman (Hartman) [100804E], geboren in 1719 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 203, p. 67, f.33, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Lukr(e)etia was de volgende getuige aanwezig: Wijnand Bruijn (geb. ±1695). Zij is gedoopt op 22-01-1719 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Lukr(e)etia: Pastor: Johan, Everard Meijer
Religie:
Ev. Luth
II. Johannes (Jan) Horstman (Hartman) [102519E], geboren in 1721 in Amsterdam (NH) (zie 50).
III. Hendrik Horstman (Hartman) [100811E], geboren in 1724 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 208, p. 49, f. 34, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Celia Swaan (geb. ±1705) en Hendrik Theesing (geb. ±1710). Hij is gedoopt op 05-01-1724 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Pastor: Jacobus Velten
Religie:
Ev.Luth.
Hendrik trouwde met Catharina Smit [101584E]. Catharina is geboren omstreeks 1725.
IV. Elisabeth Horstman (Hartman) [100812E], geboren in 1726 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 209, p. 41, f. 23, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Elisabeth Bruijn (geb. ±1700) en Harmanus Smit (geb. ±1700). Zij is gedoopt op 07-06-1726 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Pastor: Hermanus van Gárel
Religie:
Ev. Luth
V. Harmanus Horstman (Hartman) [100813E], geboren in 1727 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 210, p. 54, f. 32v, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Harmanus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Elisabeth Bruijn (geb. ±1700) en Harmanus Smit (geb. ±1700). Hij is gedoopt op 24-06-1727 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Harmanus: Pastor: Paulus Weslingh
Religie:
Ev. Luth
Harmanus trouwde met Dorothea Meijrink [101583E]. Dorothea is geboren omstreeks 1730.
VI. Coenraad Horstman (Hartman) [100814E], geboren in 1729 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 212, p. 22, f. 13v, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Coenraad waren de volgende getuigen aanwezig: Wijnand Bruijn (geb. ±1695) en Anna Bruijn (1697-1734) [zie 101] [moeder]. Hij is gedoopt op 13-05-1729 in Amsterdam (NH), Aan huis.
Notitie bij de geboorte van Coenraad: Pastor: Christiaan Tisteijn
Religie:
Ev. Luth
VII. Cornelia, Elisabeth Horstman (Hartman) [100775E], geboren in 1730 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 213, p. 29, f. 16v, nr. 7 INSCHRIJVING DOORGEHAALD!!]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia, waren de volgende getuigen aanwezig: Wijnand Bruijn (geb. ±1695) en Anna Bruijn (1697-1734) [zie 101] [moeder]. Zij is gedoopt op 22-09-1730 in Amsterdam (NH), Aan huis.
Notitie bij de geboorte van Cornelia,: Pastor:: Thomas, Henricus Haver
Notitie bij Cornelia,: Tweelingzus van Cornelia (of de naam Cornelia is gewijzigd in Johanna, aldus de doorhaling)
Religie:
Ev.Luth.
VIII. Johanna Horstman (Hartman) [100816E], geboren in 1730 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 213, p. 83, f.45v , nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Wijnand Bruijn (geb. ±1695) en Anna Bruijn (1697-1734) [zie 101] [moeder]. Zij is gedoopt op 22-09-1730 in Amsterdam (NH), Aan huis.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Pastor: Thomas, Henricus Haver
Notitie bij Johanna: Tweelingzus van Cornelia (of de naam Cornelia is gewijzigd in Johanna, aldus de doorhaling)
Religie:
Ev. Luth
100802mariaelisabethhorstmandoopamsterdam28okt1733.jpg 101585jacobushoogkamer_mariaelsebeenhorsman_huw_.jpg
151 100802mariaelisabethhorstmandoopamsterdam28okt1733
152 101585jacobushoogkamer mariaelsebeenhorsman huw
IX. Maria, Elisabeth Horstman (Hartman) [100802E] (afb. 151 en 152), geboren in 1733 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 216, p. 110, f. 60v, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Celia Swaan (geb. ±1705) en Hendrik Theesing (geb. ±1710). Zij is gedoopt op 28-10-1733 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Maria,: Pastor: Hermanus van Garél
Zie doopreg.

Zij zou geboren zijn (zie ondertrouwakte): Soutoefen (nu Salzuflen), Nordrhein-Westfalen (Dld) ca. 1735.
Als dat zo is, dan is zij niet de Maria, Elisabeth van 1733 maar een Maria, Elsebeen Horstman
geb. ca. 1735 met een zuster Antje Horstman!
Notitie bij Maria,: Voornaam ook Maria, Elsebeen
Religie:
Ev. Luth
Getuige bij:
geboorteaangifte Johanna Horstman (Hartman) (1754-vóór 1822) [zie 25]    [tante vaderszijde]
Maria, trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 20-04-1759 in Amsterdam (NH) met Jacobus Hoogkamer [101585E], 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria, en Jacobus: Zie ondertrouwreg.
Jacobus is geboren in 1724 in Amsterdam (NH).
Religie:
Gereformeerd

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Herman, Janssens Krommendam [107733E], geboren omstreeks 1625 in IJpelo (Ov) (Gem. Wierden). Herman, is overleden in 1672 in IJpelo (Ov), ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman,: 1669 wordt ook genoemd
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 06-05-1655 in Rijssen (Ov.) met de ongeveer 25-jarige
129 Fenneken, Lucassen van Albergen [107734E], geboren omstreeks 1630 in Albergen (Ov).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Berentien Krommendam [107776E], geboren in 1656 in Rijssen (Ov.) [bron: DTB 484/23]. Zij is gedoopt op 27-04-1656 in Rijssen (Ov.).
Religie:
Gereformeerd
II. Gerrit, Hermsen Krommendam [23854E], geboren in 1658 [bron: DTB 484/27]. Hij is gedoopt op 21-02-1658 in Rijssen (Ov.).
III. Gerrit, Albertsen, Langerer Krommendam [107777E], geboren in 1660 in IJpelo (Wierden) (Ov) [bron: 484/27]. Hij is gedoopt op 03-06-1661 in Rijssen (Ov.). Gerrit, begon een relatie met Berend(t)ien NN [107736E]. Zie 65 voor persoonsgegevens van Berend(t)ien.
IV. Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E], geboren in 1661 in Rijssen (Ov.) (zie 64).
V. Maria Krommendam [23855E], geboren in 1669 [bron: DTB 484/48]. Zij is gedoopt op 25-07-1669 in Rijssen (Ov.).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Jan Krommendam [107732E], geboren in 1585 in IJpelo (Ov) [bron: 488/15 Rsn].
Notitie bij de geboorte van Jan: 09-02-1738 Garrit Jan Krommendam Leene Notter
Jan is overleden na 1655 in IJpelo (Ov), minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Jan: Achternaam ook Krummendam, Crommendam

Met dank aan de gevonden extra informatie gevonden op:
https://gw.geneanet.org/steggink?n=krommendam&oc=&p=joannes
https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-lukas-van-der-wal/#
https://gw.geneanet.org/hstroink?n=krommendam&oc=&p=herman+jansens
genealogie Warner op ’t Ezendam.
http://www.tenhove.com/genealogie/ge_paren2.php?indi=1849
en anderen.

Geschiedenis[bewerken] Wikipedia
Rijssen en zijn oudste geschiedenis[bewerken]
De oudste vermelding van Rijssen is in de goederenlijst van de graaf van Dale (1188), waarin de parrochia Risnen wordt genoemd. De huidige protestantse Schildkerk, toen Sint-Dionysiuskerk, vormde het centrum van dit kerspel Risnen. De wording van dorp tot stad vond plaats doordat Otto van Holland, bisschop van Utrecht, onenigheid had met zijn leenman, de burggraaf van Goor. Deze werd in zijn burcht Goor te machtig. De bisschop wilde deze macht breken en verleende aan het dorp Rijssen reeds op 5 mei 1243 stadsrechten. Deze rechten hielden in dat de stad Rijssen twee jaarmarkten mocht houden en twee weekmarkten. De stad kreeg ook het recht om zich te verdedigen, wat Rijssen deed door het aanleggen van wallen en grachten. Namen als Walstraat en Huttenwal herinneren hieraan. Het stadsrecht van Rijssen appelleert aan het stadsrecht van Deventer. Net als Deventer trad Rijssen omstreeks 1350 toe tot de Hanze.
De stad bezat ook het recht van een Hoge Bank, dat wil zeggen de hoge rechtbank voor het richterambt Kedingen dat tot aan de Franse tijd heeft bestaan. Hierover zijn meerdere disputen gehouden tussen de stad Goor en de stad Rijssen, om te besluiten wie dit recht mocht bezitten. Rijssen bestuurde het recht over de zogenaamde Rijssense Kwartieren: Hoge Hexel, Wierden, Rectum, Ypelo, Enter, Notter, Zuna en Elsen. Rijssen had drie stadspoorten: de Molenpoort, de Elsenerpoort en de Haarpoort. ’s Avonds werd de avondklok geluid ten teken dat de poorten werden gesloten, een traditie die nog steeds in ere wordt gehouden. De toegang naar het zuiden werd extra bewaakt door de Holtentoren (houten toren) op de Koerbelt. Een verdere verdediging was niet nodig omdat de stad aan de andere zijden was omringd door waterrijke en moerassige gebieden.
Stadsbestuur[bewerken]
Rijssen had een stadsbestuur en zes burgemeesters. Deze waren tegelijkertijd schepen en raad. Het college van burgemeesters koos zijn maandschepenen. De schepenen vormden voor vier maanden van het jaar een vast koppel. Als de periode verstreken was, kwam het volgende koppel aan de beurt. Het taakbeleid van de schepenen in Rijssen was zeer veelzijdig. Ze hielden zich ook bezig met de oneigenlijke rechtspraak. Dat hield het opmaken en registreren van akten in. Bijzonder is dat de schepenen van Rijssen zich gedroegen als markerichters en gewaarden. Ondanks dat Rijssen een stad was, is er naast de stad ook sprake van de marke Rijssen; dat is dat deel dat buiten het stadswigbold ligt.
De stad Rijssen was later na de 18e eeuw onderverdeeld in zes kwartieren van samen 12 rotten. De rotten of wijken in Rijssen bestonden grotendeels uit de oudste straten. Daarvoor was ze alleen onderverdeeld in rotten. De nu nog bekende rotten zijn: Het Schild, Haarstraat, Elsenerstraat, Bouwstraat, Walstraat, Rozengaarde, Grotestraat, Boomkamp, Huttenwal. Het gebied rondom Rijssen werd markegrond genoemd. Langzaam werd dit door de stad opgeslokt en ging dit tot het buitenrot behoren. In de 18e eeuw bestond Rijssen uit twaalf rotten en één buitenrot. Het buitenrot telde voor de verkiezing niet mee. Dit had te maken met dat het markegrond was en buiten het stadswigbold viel. In elk kwartier mocht de bevolking twee mensen kiezen voor de keur. In totaal waren er derhalve twaalf mensen van wie er uiteindelijk zes overbleven; die zes vormden de Rijssense regering.
Reformatie[bewerken]
De resolutie van 1598, die ervoor moest zorgen dat de reformatie doorgang kon vinden, bleek weinig uit te halen. Van 1601 tot 1628 probeerde de classis van Deventer grote druk uit te oefenen om de reformatie door te zetten. De tijd was de katholieken goedgezind; doordat Spinola op 1 augustus 1605 Oldenzaal veroverde, werd heel Twente weer katholiek. De magistraat van Rijssen luisterde niet naar de classis van Deventer en ook de oude pastoor Rutgerus Braemcamp oefende na afzetting het priesterambt weer uit en celebreerde nog soms de katholieke mis voor de gelovigen. De classis verbood alle soorten van zogenaamde paapse afgoderij. De grotendeels nog katholiekgezinde bevolking die ook op bedevaart ging naar het Heilige Bloedhuis in de Martinuskerk (Markelo) waar een reliek van het Heilige Bloed werd bewaard, werd onder druk op straffe van grote geldboetes gedwongen om niet deel te nemen aan deze "paapse" (rooms-katholieke) gewoonten. De periode na pastoor Braemcamp bleef woelig en Rijssen bleef voor de classis van Deventer een stad met een tegendraadse bevolking die aanvankelijk niet luisterde naar de orthodox-calvinistische protestantse classis. In latere jaren zou echter het protestantisme in Rijssen meer en meer de boventoon gaan voeren; het thans zo kenmerkende uiterst protestantse en bevindelijk-gereformeerde karakter der stad Rijssen vinden echter hun oorsprong pas in de 18e en 19e eeuw.
Plundering en oorlog[bewerken]
De oudste bekende plundering is die van 1497 door Hendrik V van Wisch, een bannerheer van kasteel Wisch uit het Hertogdom Gelre. De stad was weerloos en kon niet voorkomen dat ze werd geplunderd. In 1510 wilde Karel van Gelre Rijssen plunderen. Deze plundering kon door het afdragen van een afkoopsom door het stadsregering worden voorkomen. In 1517 probeerde Karel van Gelre nog een keer tot plundering over te gaan. In de periode 1580-84 ondervond Rijssen de meeste hinder van de Tachtigjarige Oorlog. Doordat Deventer in Staatse handen en Oldenzaal in Spaanse handen bleef, kwam het op de grens tussen deze gebieden tot schermutselingen. Rijssen werd in 1583 in brand gezet. In 1584 kwamen Engelse en Duitse huurlingen, die officieel in dienst waren van het Staatse leger, naar de stad. Zij gijzelden inwoners van de stad en met dreigementen persten ze de bevolking 2100 Carolus gulden af. De toenmalige bisschop van Münster, Bernhard von Galen, ook wel "Bommen Berend" genaamd, plunderde de stad Rijssen tweemaal; de eerste keer direct na de jaarwisseling in 1666, de tweede keer volgde in 1672.
Industriële periode[bewerken]
In 1750 werd aan de Regge de huidige Pelmolen Ter Horst (olie- en pelmolen) gebouwd door de Rijssense familie Ter Horst. In de 19e eeuw ging de opkomst van de textielindustrie in Twente aan Rijssen niet voorbij. De Koninklijke Jutespinnerijen en -weverijen van Ter Horst & Co bepaalden meer dan 125 jaar de economie van de Reggestad. Naast de jute-industrie bezat Rijssen een aantal steenbakkerijen. De laatste steenfabriek is in 2007 gesloten. In 1888 werd Rijssen ontsloten door de spoorlijn Deventer - Almelo en kreeg een stationsgebouw, Station Rijssen. In 1924 eindigde de scheepvaart van zompen op de Regge.
In de nacht van 25 op 26 maart 1945 werd Rijssen door een ramp getroffen. Ds. Lamain van de gereformeerde gemeente zou die avond vanaf de kansel gezegd hebben dat er iets ernstigs zou gaan gebeuren. ’Er zijn mensen in de kerk voor wie het de laatste keer is dat ze er zijn geweest’. Enkele uren later werden deze woorden bewaarheid. Een V1 stortte neer waarbij 9 mensen om het leven kwamen. Een uit Duitsland terugkerend Engels vliegtuig gooide een bom op de plaats van de vlammenzee, waardoor nog meer slachtoffers vielen. In totaal kwamen bij deze ramp 23 mensen om het leven.[2]
Na de teloorgang van de jute-industrie in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontstond in Rijssen een bloeiende bouwnijverheid en transportsector. In 2001 werd de gemeente Rijssen samengevoegd met de Sallandse gemeente Holten. De stad behoort tot de regio Twente en wordt wel de Poort van Twente genoemd.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
I. Geseken, Jansen Krommendam [23867E], geboren omstreeks 1620 in IJpelo (Ov). Geseken, trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 13-06-1674 in Rijssen (Ov.) met Jan, Warner op het Ezendam [23868E], ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geseken, en Jan,: 19 april 1647 :
Huwelijkstoestemming (met Jan Warner op het Ezendam) - Rijssen
Bronnen: genealogie Warner op ’t Ezendam
13 juni 1647 :
Huwelijk (met Jan Warner op het Ezendam) - Rijssen
Bronnen: genealogie Warner op ’t Ezendam
Jan, is geboren omstreeks 1620 in Enterbroek (Ov.).
II. Geseken, Berendsen Krommendam [23988E], geboren omstreeks 1620 in Enterbroek (Ov.). Geseken, is overleden na 1663, minstens 43 jaar oud. Geseken, trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 06-11-1642 in Rijssen (Ov.) met Jan op het Felner [23869E], ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geseken, en Jan: Huwelijk: trouwboek Nederduits Gereformeerde Kerk Rijssen
Jan is geboren omstreeks 1610 in Enterbroek (Ov.). Jan is overleden na 1663, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Uit de huwelijk zijn 4 kinderen met de achternaam Felner bekend.
III. Herman, Janssens Krommendam [107733E], geboren omstreeks 1625 in IJpelo (Ov) (Gem. Wierden) (zie 128).
258 Lucas van Albergen [107775E], geboren omstreeks 1600.
Kind van Lucas uit onbekende relatie:
I. Fenneken, Lucassen van Albergen [107734E], geboren omstreeks 1630 in Albergen (Ov) (zie 129).

Index (255 personen)

Aaren(d), Klasiena (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 24 en 25]  24,VI
Aaren(d), Willemina van (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van zoon van 14 en 15]  14,I
Aarsen, Anna, Elisabet, Maria (*21-01-1843, †21-01-1925) [Nummer 3]  3
Aarsen, Arnoldus (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van 12]  12; 24,I; 24,VI
Aarsen, Barta, Hendrika (*1779) [Dochter van 24 en 25]  24,IV; 50
Aarsen, Do(o)r(e)us (*1749, †<1822) [Nummer 24]  24
Aarsen, Harmijntje (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 24 en 25]  24,III
Aarsen, Henderica (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van 12]  12; 24,I; 24,II; 24,IV
Aarsen, Jacobus (Jacop) (*1789, †09-12-1871) [Nummer 12]  6; 6,I; 12
Aarsen, Jacobus, Franciscus (*1839, †18-06-1874) [Zoon van 6 en 7]  6,I; 12; 13
Aarsen, Johanna (*1778) [Dochter van 24 en 25]  24,III; 50
Aarsen, Johanna, Katriena (*1786) [Dochter van 24 en 25]  24,V
Aarsen, Johannes, Jacobus, Hendricus (Jacobus) (*24-09-1817, †25-04-1891) [Nummer 6]  6; 12; 13
Aarsen, Lambarta (*1777) [Dochter van 24 en 25]  24,II; 50
Aarsen, Lambertus (*1774) [Zoon van 24 en 25]  24,I
Aarsen, Ni(e)kolaas (*1787, †15-12-1798) [Zoon van 24 en 25]  24,VI
Abrahm, Etienne (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,VI
Albergen, Fenneken, Lucassen van (*±1630) [Nummer 129]  129
Albergen, Lucas van (*±1600) [Nummer 258]  258
Allard, Antonius, Bernardus (Anthonie) (*1808, †30-11-1841) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  6
Allard, Jacobus, Hendrik (*1764, †21-07-1831) [Schoonvader van zoon van 14 en 15]  14,I; 14,I
Allard, Wilhelmina, Maria (*1799) [Schoondochter van 14 en 15]  14,I
Annink, Euphemina, Fenneken (Fenneken) (*1700, †>1738) [Partner van 16]  16
Anquetin, Anna(e), Therese (*24-02-1795, †03-11-1871) [Nummer 13]  6; 6,I; 13
Anquetin, Anne (*22-02-1778) [Dochter van 26 en 27]  26,II
Anquetin, Etienne (*28-05-1787, †09-12-1811) [Zoon van 26 en 27]  26,VI
Anquetin, Jean, Antoine (*05-06-1780) [Zoon van 26 en 27]  26,III
Anquetin, Jean, Louis (*01-09-1790) [Zoon van 26 en 27]  26,VII
Anquetin, Jeanne (*01-09-1790) [Dochter van 26 en 27]  26,VIII
Anquetin, Lodewijk (*1777, †02-12-1820) [Zoon van 26 en 27]  26,I
Anquetin, Louis, Charles (*±1750, †<1822) [Nummer 26]  26
Anquetin, Mariane (*27-09-1784) [Dochter van 26 en 27]  26,V
Anquetin, Pierre, Louis (*15-10-1782) [Zoon van 26 en 27]  26,IV
Ashof, Fredericus, (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 30 en 31]  30,IV
Baars, Adrianus (*±1810) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,III
Baars, Adrianus, Theodorus (*1838) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 4 en 5]  4,III
Baars, Arij (*1813) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 4 en 5]  4,III
Baars, Johannes, Adrianus (*07-01-1837) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,III; 4,VIII
Baars, Josephus, Gerardus (*1819) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 4 en 5]  4,III
Banies (K(C)rommendam), Hendrik (*±1692) [Partner van 33]  33
Bartelink, Geesken (*±1685) [Nummer 33]  33
Bernatet, Anne (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van 13]  13
Bertier, Jacob (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 26 en 27]  26,VIII
Binnenveld, Berendina (*±1711) [Schoondochter van 32 en 33]  32,I
Blekkingh, Hendricus (*1829) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1]  1
Boissier, Catharine, Charlotte (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 26 en 27]  26,VIII
Boschhuijsen, Arnoldus (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van 15]  15; 30,III
Broekman, Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) (*15-03-1876, †14-12-1957) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,III
Bronninkreef, Harmine ten (*±1699) [Schoondochter van 64 en 65]  64,V
Bronninkreef, Jan ten (*±1665) [Schoonvader van zoon van 64 en 65]  64,V
Bruijn, Anna (*1697, †1734) [Nummer 101]  101; 100,VI; 100,VII; 100,VIII
Bruijn, Maria, Elisabeth (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van 50]  50; 100,IV; 100,V
Bruijn, Wijnand (*±1695) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 100 en 101]  100,I; 100,VI; 100,VII; 100,VIII
Bruijn, Wijnant (*±1690) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 100 en 101]  100
Castres, Marie, Anne (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,IV
Claassen, Fenneke [Schoondochter van 64 en 65]  64,VI
Coenen, Lambert (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 26 en 27]  26,V
Coste, Marianne (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 26 en 27]  26,V
Cüne, Catrina (Catje) (*±1730, †09-06-1782) [Nummer 51]  51
Dam, Hendrik, Hermanessen ten (*1740)  32,V
Deijnig, Eva, Maria (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,VI
Dorenstouter, Christina, Petronella (Stien) (*25-05-1906, †09-03-1997) [Schoondochter van 1]  1,II; 1,III
Dorenstouter, Pieter, Age (*09-07-1878, †29-02-1940) [Schoonvader van zoon van 1]  1,II
Dreijerink, Janna (*1771, †24-07-1816) [Schoonmoeder van dochter van 8 en 9]  8,IV
Duffels, Gertrudis (*±1770, †29-10-1834) [Nummer 11]  11
Egberts, Mathias (Matthijs) (*±1735, †10-06-1807) [Nummer 30]  14,I; 30
Eghber(t)s, Anna, Dorothea (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 30 en 31]  30,I
Eghber(t)s, Anna, Maria (*1771, †<1826) [Nummer 15]  15
Eghber(t)s, Bernardus (*1772) [Zoon van 30 en 31]  30,III
Eghber(t)s, Geertrudis (Geertrui) (*±1780) [Dochter van 30 en 31]  14,II; 30,VI
Eghber(t)s, Hendrik, Joannes (*1777) [Zoon van 30 en 31]  30,V
Eghber(t)s, Hendrina (*1774) [Dochter van 30 en 31]  7; 30,IV
Eghber(t)s, Johanna, Maria (*1769) [Dochter van 30 en 31]  30,I
Ekkerink, Aleida (*±1815, †<1843)  8,IV
Engelenberg, Elsje (*14-04-1895, †07-04-1971)  1
Engelenberg, Hendrik (*06-06-1898, †12-08-1968)  1
Engelenberg, Johannis (Johan) (*28-02-1868, †18-11-1933) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  1
Engelenberg, Karel, Johannes (*10-01-1912, †26-09-1981) [Zoon van 1]  1,II; 1,II; 1,III
Engelenberg, Samuel, Jacobus (Jacob) (*19-07-1822, †10-02-1876) [Schoonvader van 1]  1
Engelenberg, Samuel, Jacobus (Jacob) (*02-12-1875, †21-01-1953) [Partner van 1]  1
Engelenberg, Samuel, Jacobus, Marie (Ko) (*21-12-1906, †03-02-1983) [Zoon van 1]  1,II; 1,III; 1,III
Ester, Pieter (*±1725, †<1753) [Partner van 51]  51
Evers, Jean (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 26 en 27]  26,II
Ezendam, Jan, Warner op het (*±1620) [Schoonzoon van 256]  256,I
Faas, Henricus, Franciscus (*±1805) [Schoonzoon van 14 en 15]  14,II
Felner, Jan op het (*±1610, †>1663) [Schoondochter van 256]  256,II
Frêne, Antoine, Jean du (*±1755) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,III
Freriksen, Wilhelma (*±1723) [Partner van 16]  16
Garritsen, Gart (*±1700) [Schoonzoon van 64 en 65]  64,IV
Gijsbert, Leene (*±1704, †<1747) [Schoondochter van 64 en 65]  64,VI
Gossen, Johannes (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van 7]  7
Gossens, Johannes, Carolus (*±1770) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,IV
Gottschalk, Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) (*07-11-1907, †08-05-2001) [Schoondochter van 1]  1,II; 1,III
Gottschalk, Jacob (*11-06-1875, †30-10-1946) [Schoonvader van zoon van 1]  1,III
Gottschalk, Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) (*22-09-1906, †26-10-2002)  1,III
Greffe, Geertien van de (*1668) [Schoonmoeder van zoon van 64 en 65]  64,V
Haaren(d), Johanna, Everan(r)da van (*1765, †07-08-1800) [Schoonmoeder van zoon van 14 en 15]  14,I
Havase, Jeanne (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,VII
Heerding, Coenraad, Hendrik (*1875) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  1
Helmisch ten Kattelaar, Geertje (*04-03-1742) [Schoondochter van 32 en 33]  32,V
Helmisch ten Kattelaar, Jeronimus (*±1715) [Schoonvader van zoon van 32 en 33]  32,V
Henrij, Anne (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 26 en 27]  26,II
Hoevenaar, Alida, (*1840) [Schoondochter van 4 en 5]  4,IV
Hoevenaar, Leonardus (*±1815) [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,IV
Hoogkamer, Jacobus (*1724) [Schoonzoon van 100 en 101]  100,IX
Horstman (Hartman), Coenraad (*1729) [Zoon van 100 en 101]  101; 100,VI
Horstman (Hartman), Cornelia, Elisabeth (*1730) [Dochter van 100 en 101]  101; 100,VII
Horstman (Hartman), Elisabeth (*1726) [Dochter van 100 en 101]  100,IV
Horstman (Hartman), Harmanus (*1727) [Zoon van 100 en 101]  100,V
Horstman (Hartman), Hendrik (*1724) [Zoon van 100 en 101]  100,III
Horstman (Hartman), Jan (*1691) [Nummer 100]  100
Horstman (Hartman), Johanna (*1730) [Dochter van 100 en 101]  101; 100,VIII
Horstman (Hartman), Johanna (*1754, †<1822) [Nummer 25]  25; 100,IX
Horstman (Hartman), Johannes (Jan) (*1721) [Nummer 50]  24,II; 24,III; 24,IV; 50
Horstman (Hartman), Lukr(e)etia (*1719) [Dochter van 100 en 101]  100,I
Horstman (Hartman), Maria, Elisabeth (*1733) [Dochter van 100 en 101]  25; 100,IX
Houthuijs, Antonius, Franciscus (*1844) [Getuige bij geboorteaangifte van 1]  1
Hulsen, Helena, Maria van (*±1810) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,III
IJpenburg, Wilhelmina, Helena, Petronella (*05-01-1874, †>1964) [Schoonmoeder van zoon van 1]  1,II
IJsendoorn, Angenieta van (*09-05-1832, †20-01-1908) [Schoonmoeder van 1]  1
Jansen, Alida (*1862)  4,III
Jansen, Johanna, Frederika, Elisabeth (*25-06-1898, †31-05-1992)  1
Jolij, Therese (*±1750, †<1822) [Nummer 27]  27
Kalusac, Jean, Pierre (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,IV
Kattelaar, Janna (*±1719) [Schoondochter van 64 en 65]  64,VIII
Köller, Franc(s)iskus (Frans) (*1768, †28-10-1819) [Nummer 14]  14
Köller, Geertrui (*1806) [Dochter van 14 en 15]  14,II; 30,VI
Köller, Hendrina, Elisabeth (*1808, †02-04-1884) [Nummer 7]  7; 30,IV
Köller, Mathias, Franciscus (*1804, †27-02-1861) [Zoon van 14 en 15]  14,I; 30
Krommendam, Adelbertus (*1796, †18-01-1848) [Zoon van 8 en 9]  8,I
Krommendam, Berend, Jan (*14-07-1814) [Zoon van 8 en 9]  8,V
Krommendam, Berendjen, Jansens (Berntjen) (*1696) [Dochter van 64 en 65]  64,III
Krommendam, Berent (*±1706) [Zoon van 32 en 33]  32,I
Krommendam, Berentien (*1656) [Dochter van 128 en 129]  128,I
Krommendam, Bernardus, Johannes (*1799, †03-02-1868) [Nummer 4]  4
Krommendam, Bernardus, Johannes (*06-05-1835, †06-07-1835) [Zoon van 4 en 5]  4,VI
Krommendam, Bernardus, Johannes (*11-05-1841, †02-11-1856) [Zoon van 4 en 5]  4,IX
Krommendam, Fenneke (*<1722) [Dochter van 32 en 33]  32,IV
Krommendam, Fenneken (*1697) [Dochter van 64 en 65]  64,IV
Krommendam, Geertruida, Gerarda, Maria (*26-10-1881, †17-11-1958) [Nummer 1]  1
Krommendam, Geesken (*1689) [Dochter van 64 en 65]  64,II
Krommendam, Geradiena (*1812, †02-06-1885) [Dochter van 8 en 9]  8,IV
Krommendam, Gerarda (*1759) [Dochter van 16 en 17]  16,III
Krommendam, Gerardus (*1730) [Zoon van 32 en 33]  32,VII
Krommendam, Gerardus, Johannes (*05-07-1824, †03-09-1883) [Zoon van 4 en 5]  2,I; 4,I
Krommendam, Gerharda, Berendina (Dyne) (*27-07-1757, †14-01-1832) [Dochter van 16 en 17]  16,II
Krommendam, Gerharda, Hermina (*10-04-1833, †25-07-1908) [Dochter van 4 en 5]  4,V
Krommendam, Gerrit, Albertsen, Langerer (*1660) [Zoon van 128 en 129]  65; 128,III
Krommendam, Gerrit, Hermsen (*1658) [Zoon van 128 en 129]  128,II
Krommendam, Gerrit, Hermsen (Garrit) (*1661) [Nummer 64]  64
Krommendam, Geseken, Berendsen (*±1620, †>1663) [Zoon van 256]  256,II
Krommendam, Geseken, Jansen (*±1620) [Dochter van 256]  256,I
Krommendam, Harmen, Hendriksen (*1724) [Zoon van 32 en 33]  32,V
Krommendam, Hendricus, Gerardus, Maria (*31-05-1878, †09-03-1879) [Zoon van 2 en 3]  2,I; 4,I
Krommendam, Herman, Janssens (*±1625, †1672) [Nummer 128]  128
Krommendam, Hermannus (*1761) [Zoon van 16 en 17]  16,IV
Krommendam, Hermannus (*1766) [Zoon van 16 en 17]  16,VI
Krommendam, Hermanus (Harm) (*1763, †18-11-1840) [Nummer 8]  8
Krommendam, Jan (*1585, †>1655) [Nummer 256]  256
Krommendam, Jan (*1706) [Zoon van 64 en 65]  64,VIII
Krommendam, Jan, Garritsz (*1702) [Zoon van 64 en 65]  64,VI
Krommendam, Janna (*1808, †09-01-1831) [Dochter van 8 en 9]  8,III
Krommendam, Jenneken (*1704) [Dochter van 64 en 65]  64,VII
Krommendam, Joannes, Hermsen (Jan) (*1710) [Nummer 16]  16
Krommendam, Johanna, Christina (*05-05-1826, †16-11-1875) [Dochter van 4 en 5]  4,II
Krommendam, Johanna, Gerarda (*05-05-1839, †11-01-1877) [Dochter van 4 en 5]  4,III; 4,VIII
Krommendam, Johannes (*11-02-1831, †14-04-1883) [Zoon van 4 en 5]  4,IV
Krommendam, Johannes, Hermanus (*1757) [Zoon van 16 en 17]  16,I
Krommendam, Karel, Johannes (*30-06-1836, †22-04-1896) [Nummer 2]  2
Krommendam, Lambert (*1701) [Zoon van 64 en 65]  64,V
Krommendam, Lambertus (Lammert) (*1727) [Zoon van 32 en 33]  32,VI
Krommendam, Levenloos (levenloos *14-11-1903) [Kind van 1]  1,I
Krommendam, Maria (*1669) [Dochter van 128 en 129]  128,V
Krommendam, Maria (*1713) [Dochter van 32 en 33]  32,III
Krommendam, Maria, Hermina (*22-10-1829, †29-11-1900) [Dochter van 4 en 5]  4,III
Krommendam (Banies), Hermen (Harm) (*1686) [Nummer 32]  32
Kuninks, NN (*±1700)  64,VI
Lanthoek, Elisabeth (*±1820, †>1891) [Partner van 6]  6
Lawick, Barend, William van (*1861) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  1
Leeuwen, Dirkje van (*±1815) [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,IV
Lobrij, Everardus, Theodorus (*1888)  1,III
Martens, Arnoldus (*±1770, †26-08-1830) [Nummer 10]  10
Meijrink, Dorothea (*±1730) [Schoondochter van 100 en 101]  100,V
Melchers, Johannes, Theodorus (*1848) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 2 en 3]  2,I
Mertens, Gerarda (*1786) [Dochter van 10 en 11]  10,II
Mertens, Gerardus (*1788) [Zoon van 10 en 11]  10,III
Mertens, Gertrudis (*1797, †<1854) [Nummer 5]  5
Mertens, Johanna (*1792) [Dochter van 10 en 11]  10,IV
Mertens, Paulus (*1795) [Zoon van 10 en 11]  10,V
Mertens, Theodora (*1783) [Dochter van 10 en 11]  10,I
Meule Jr., Hendrik (*1753, †1784) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 24 en 25]  24
Mode, Catharine, Joseph de (*±1755) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,III
Mohr, Antonius, Nicolaas (*1839) [Getuige bij geboorteaangifte van 1]  1
Morsche, Hendrina te (*±1715) [Schoonmoeder van zoon van 32 en 33]  32,V
Mosing, Hermanus (*±1780) [Schoonzoon van 30 en 31]  30,VI
Mozing, Hermanus (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 14 en 15]  14,II
Muller, Jan, Daniel (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 24 en 25]  24,V
Nijland, Albert (*05-10-1732) [Nummer 18]  18
Nijland, Gezina (*26-01-1772, †10-01-1830) [Nummer 9]  9
NN, Berend(t)ien (*±1661) [Nummer 65]  65; 128,III
Nollen, Geesken (*±1730) [Schoondochter van 32 en 33]  32,VI
Nollen, Hendrik (*±1700) [Schoonvader van zoon van 32 en 33]  32,VI
Noorthouwt, Hendrina (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 24 en 25]  24,V
Oltmans, Gautier (*1869) [Getuige bij 1]  1,II; 1,II
Oppel, Gerardus, Johan (*20-10-1891, †02-05-1967)  1
Oskam, Hendrik (*1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van dochter van 2 en 3]  1
Otte, Johan, Friedrich, Albertus (*1828, †<1908) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,V
Otte, Johann, Friederich, Albertus (*±1800) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,V
Otto, Maria, Christina (*±1840) [Schoondochter van 6 en 7]  6,I
Overbeek, Stephanes (Steven) (*1753, †<1795) [Schoonzoon van 16 en 17]  16,II
Pape, Helena, Wilhelmina (*±1800) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,II
Paulus, Johanna (*±1800) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,V
Pierik, Egbertus (*1811, †05-11-1886) [Schoonzoon van 8 en 9]  8,IV
Pierik, Euphemina, Venneken, Vos (*17-06-1741, †28-03-1787) [Nummer 19]  19
Pierik, Jan (*1764) [Schoonvader van dochter van 8 en 9]  8,IV
Ramakers, Joanna, Gerritsen (Jenne) (*±1726) [Nummer 17]  17
Resant, Hendrik van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 30 en 31]  30,V
Resant, Johanna, Maria van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 30 en 31]  30,V
Sabelis, Jan (*1819) [Getuige bij geboorteaangifte van 3]  3
Schröder, Johan, Heinrich (*±1810, †<1867) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Schröder, Johan, Wilhelm, Nicolaas (*1836) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,III; 4,VIII
Schuurman, Hendrik (*1818) [Getuige bij geboorteaangifte van 3]  3
Sergent, Jean, Claude (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 26 en 27]  26,VII
Sletenhaar (Op de Gloeur), Jan (*1690, †1780) [Schoonzoon van 64 en 65]  64,III
Slettenhaar, Jan (*1661) [Schoonvader van dochter van 64 en 65]  64,III
Smit, Catharina (*±1725) [Schoondochter van 100 en 101]  100,III
Smit, Harmanus (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van 50]  50; 100,IV; 100,V
Smits, Johanna (Anna) (*1736, †20-07-1808) [Nummer 31]  31
Smits, Johanna (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 14 en 15]  14,I
Smits, Johannes (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 30 en 31]  30,I
Smits, Maria (*1750) [Getuige bij geboorteaangifte van 15]  15; 30,III
Soest, Jan van (*1885)  1,III
Steenman, Johanna (*±1780) [Schoondochter van 26 en 27]  26,I
Stokkeler, Jan van het (*<1722) [Schoonzoon van 32 en 33]  32,IV
Swaan, Celia (*±1705) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 100 en 101]  100,III; 100,IX
Tabbers, Derk (*±1735)  32,VI
Tauzin, Arnaud (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van 13]  13
Teesing, Hendrik (*±1665) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 100 en 101]  100
Teessen, Johannes (*1812) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1]  1
ten(van) Buuren, Johanna (*±1740, †<1768) [Partner van 30]  30
Theesing, Hendrik (*±1710) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van 100 en 101]  100,III; 100,IX
Traan, Gerrit (*±1730) [Getuige bij geboorteaangifte van 25]  25
Velthuijsen, Willem, Jacob (*1798) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Visbeek, Christiaan, Frederik (*1781) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2
Vool, Cornelia (*1733) [Partner van 50]  50
Wafelius, Hendricus, Cornelis (*1881)  1,II
Wedemeijer, Hendrika, Adriana (*±1810, †<1867) [Schoonmoeder van dochter van 4 en 5]  4,VIII
Wespluis, Hendrckus, Cornelis (*1881) [Getuige bij 1]  1,II
Wollenberg, Johannes, Georgius van den (*±1800, †<1854) [Schoonvader van dochter van 4 en 5]  4,II
Wollenberg, Petrus, Hendricus van den (*1829) [Schoonzoon van 4 en 5]  4,II
Zijl, Hendrina van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van 30 en 31]  30,IV
Zijthoff, Johannes (*±1775) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8,I
Zijthoff, Maria (*±1775) [Schoonmoeder van zoon van 8 en 9]  8,I
Zijthoff, Matha (*1802, †21-05-1866) [Schoondochter van 8 en 9]  8,I
Zuidam, Martinus, Johannes (*1889)  1,II
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 26-06-2019 15:50:47 door A.E.M. Beltzer