Parenteel van Vader Engelenberg [34131E]

I Vader Engelenberg [34131E] is geboren omstreeks 1650.
Kinderen van Vader uit onbekende relatie:
1 Jan Engelbergh [34130E], geboren in 1670 in Hattem (Gld). Volgt II-a.
2 Barent Engelberg [34490E], geboren omstreeks 1685 in Hattem (Gld). Volgt II-b.
3 Dirkje Engelenberg [35700E], geboren omstreeks 1700 in Hattem (Gld). Volgt II-c.
4 Fredericus, Engelenberg [34150E], geboren in 12-1704 in Hattem (Gld). Volgt II-d.
5 Anna, Maria, Margaretha van den Engelenberg [34190E], geboren in 1715 in Hattem (Gld). Volgt II-e.
34130e.jpg 34130.jpg 34130_1_.jpg 34130janengelenbergkoophattemkad.268ain1767verkoop1769.jpg 105690sijtiehommesbegraaf16juni1711.jpg 105691ejannetjepost_1_.jpg
1 34130E
2 34130
3 34130(1)
4 34130janengelenbergkoophattemkad.268ain1767verkoop1769
5 105690sijtiehommesbegraaf16juni1711
6 105691EJannetjePost(1)
II-a Jan Engelbergh [34130E] (afb. 1 t/m 4) is geboren in 1670 in Hattem (Gld), zoon van Vader Engelenberg [34131E] (zie I).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie afgebeeld geslacht Engelenberg. De overlijdensdatum lijkt onwaarschijnlijk (1670--1771).
Jan is overleden in 08-1771 in Hattem (Gld), 100 of 101 jaar oud. Hij is begraven in 08-1771 in Hattem (Gld).
Notitie bij Jan: Naam: Engel(en)berg(h)

Datum Kwijtschelding 1718: Engelenberg, Jan huis Rozengracht Band 92(4L Folio 206)
Datum Kwijtschelding: 22-3- 1724:
Verkoper: Erven van Jan van Someren
Koper Jan Engelenberg, Jan
Straatnaam: Madelievenstraat Band 98(4R), Folio 304v
Straatnaam in bron: Madelievenstraat ()Z)
Omschrijving: Huis en erf, het tweede huis benoorden hoekhuis Tuinstraat.

Datum Kwijtschelding: 17-7-1727
Verkoper: Bonnel we. Zacharias Chatelain, ervan Catharina
Koper: Jan Engelenberg
Straatnaam: Vette Mansgang
Straatnaam in bron: Vette Mansgang (ZZ)
Omschrijving: 2 achterhuizen en erven, bij de Laurierstraat ZZ bewesten de eerste dwarsstraat en bewesten
de Nieuwe Chatelainegang achter in de gang

Kwijtschelding 1729 Engelenberg, Jan huis Lauriergracht noordzijde Band 101(4V) Folio 61
Zie inventaris van de nagelaten goederen van zijn schoonzuster (en dochter) Johanna Engelenberg, overleden 1761
Hij had obligaties.
Broer Jan Frederik heeft obligatie 1-9-1710

Deze panden waren allen nog in eigendom bij het overlijden van zijn schoonzuster/dochter Johanna in 1761.

Inventaris Oud Archief Hattem, eerste afdeling. Nr.1355.
Brief van Jan Engelenberg aan timmerman Hermanus van Meekeren in de Ridderstraat, mededelend dat hij de stadsmuur niet meer wil laten maken en dat de burgemeesters het riool op zijn binnenplaats hadden moeten dichtmaken, 1767, 1 stuk.

Jan (zie kad.afbeelding) koop in 1767 in Hattem kad. 268a en verkoopt dit in 1769 aan Jan Meilink
Adressen:
van voor 1700     Lauriergracht 66 Noordzijde, Amsterdam (NH) (In de nalatenschap van dochter Johanna wordt Laurierstraat genoemd.)
vanaf 1718     Rozengracht, Amsterdam (NH)
vanaf 1724     Madelievenstraat, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Koornkooper
Winkelier
Getuige bij:
geboorteaangifte Fredrick Engelenberg (geb. 1709) [zie II-b,6]    [oom vaderszijde]
Jan:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 17-12-1700 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A A’dam, 702/164] met Sijtje Hommes [105690E] (afb. 5), 23 of 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Sijtje was de volgende getuige aanwezig: Barent Engelberg (±1685-1749) [zie II-b] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Sijtje: Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:17-12-1700
naam bruidegom:Engelberg, Jan
naam bruid:Homma, Sijtie
bronverwijzing:DTB 702, p.164
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de PUI.
Sijtje is geboren in 1676 in Amsterdam (NH), dochter van Jan Hommes [108992E]. Sijtje is overleden in 1711, 34 of 35 jaar oud [bron: DTB 1075, p. 63vo en p. 64]. Zij is begraven op 16-06-1711 in Amsterdam, Noorder Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Sijtje: Zie begraafreg.

ingeschrevene: Homma, Sijtie
datum begrafenis: 16-06-1711
begraafplaats:Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1075, p.63vo en p.64
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9295791
Notitie bij Sijtje: Naam ook Homma, Gomma
Adressen:
vanaf 1700     Brouwersgracht, Amsterdam (NH)
tot 1711     Laurierstraat, Amsterdam (NH)
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 14-04-1713 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 549/144] met Jannetje Post [105691E] (afb. 6), 35 of 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Claes, Claese Post (geb. ±1650) [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jannetje: Zie huw.akte
Jannetje is geboren in 1677 in Amsterdam (NH), dochter van Claes, Claese Post [108991E]. Jannetje is overleden in 1733 in Amsterdam (NH), 55 of 56 jaar oud. Zij is begraven op 13-07-1733 in Amsterdam (NH), Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1733     Laurierstraat, Amsterdam (NH)
Kinderen van Jan en Sijtje:
34001kindvanjanengelenbergbegraaf27juni1704.jpg
7 34001kindvanjanengelenbergbegraaf27juni1704
1 Kind van Engelenberg [34001E] (afb. 7). Kind is overleden op 27-06-1704 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1075/48]. Hij of zij is begraven in Amsterdam, Noorder Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Kind: ingeschrevene:Engelenberg, Jan
datum begrafenis:27-06-1704
begraafplaats:Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1075, p.47vo en p.48
relatieinformatie:Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9295128
Adres:
Louwrierstraat NK66, Amsterdam (NH)
34132annaengelbergh.jpg
8 34132AnnaEngelbergh
2 Anna Engelenberg [34132E] (afb. 8), geboren in 1702 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 108, p. 526 (oud pag. 526, folio 261v) nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Margaretha Benthem (geb. ±1680) en Barent Engelberg (±1685-1749) [zie II-b] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 29-01-1702 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Anna: Pastor Florentius Bomble

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
3 Johanna Engelenberg [34140E], geboren in 1703 in Amsterdam (NH). Volgt III-a.
34002engelenberg.jpg
9 34002Engelenberg
4 Kind van Engelenberg [34002E] (afb. 9), geboren omstreeks 1705. Kind is overleden op 05-04-1714 in Amsterdam (NH), ongeveer 9 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1075/69].
Notitie bij overlijden van Kind: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1714     Laurierstraat NK66, Amsterdam (NH)
5 Johannes, H. (Jan (de oude)) Engelenbergh [34010E], geboren in 1709 in Amsterdam (NH). Volgt III-b.
34490barentengelbergkwijtschelding28juni1708pag1.jpg 34490barentengelbergkwijtschelding28juni1708pag2.jpg 34490barentengelengbergkwijtschelding13sept1718keizersstraat.jpg 34490barentengelberg.jpg
10 34490barentengelbergkwijtschelding28juni1708pag1
11 34490barentengelbergkwijtschelding28juni1708pag2
12 34490barentengelengbergkwijtschelding13sept1718keizersstraat
13 34490BarentEngelberg
II-b Barent Engelberg [34490E] (afb. 10 t/m 13) is geboren omstreeks 1685 in Hattem (Gld), zoon van Vader Engelenberg [34131E] (zie I). Barent is overleden in 1749 in Amsterdam (NH), ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 20-10-1749 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij overlijden van Barent: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Barent: Naam ook Engelenbreg, Engelenberg
datum overdracht:28-06-1708
verkoper:Teers wed. Teunis Sieuwertsz Meijerik, Erven Afje
koper:Engelberg, Barend
straatnaam:Elandsstraat
straatnaam in bron:Elandsstraat (ZZ)
omschrijving:
De Leren Kolder uithangend, huis, pakhuis en erven, tussen laatste dwarsstraat en Lijnbaansgracht
Transportakten voor 1811; NL-SAA

datum overdracht:22-01-1712
verkoper:[van den] Broek echtgenote Gerrit Sanderts, Erven Helena
koper:
Engelenberg, Bare
straatnaam:
Recht Boomssloot
straatnaam in bron:
Boomsloot (ZZ)
omschrijving:
Huis en erf, hoek Krom Boomssloot (Boomdwarssloot)
Transportakten voor 1811; NL-SAA

datum overdracht:09-04-1717
verkoper:Laurens wed. Jacob Pluijm, Erven Annetje
koper:Engelenberg, Barend
straatnaam:Keizersstraat
straatnaam in bron:Hoge Keizersstraat
omschrijving:
Huis en erf
Transportakten voor 1811; NL-SAA-216532

datum overdracht 13-9-1718
Verkoper Engelenberg, Barend
Koper ’t Lam, Sijmon
Straatnaam Keizersstraat
Staatnaam in bron: Hoge Keizerstraat
Omschr. Huis en erf.

datum overdracht:18-04-1720
verkoper:Brugman, Erven Paulus
koper:Engelenberg, Barend
straatnaam:Zeedijk
straatnaam in bron:Zeedijk (WZ)
omschrijving:
Huis en erf, bij de Nieuwemarkt
Transportakten voor 1811; NL-SAA-21655185

datum overdracht:16-08-1731
verkoper:Schuttrop, Erven Frederik Fransz
koper:Engelenberg, Barend
straatnaam:Keizersstraat
straatnaam in bron:Keizersstraat (ZZ)
omschrijving:
Huis en erf
Transportakten voor 1811; NL-SAA-21664493

Datum overdracht 23 maart 1739
Verkoper Barend Engelberg
Koper Jan Poolman
Straatnaam Elandstraat
Straatnaam in bron Elandstraat(ZZ)
Omschrijving: De Leren Kolder uithangend, pakhuis en erf tussen Hazenstraat
(laatste dwarsstraat0 en Lijnbaansgracht (Baangracht)

Datum: 30-10-1743
Verkoper: Pieter de Vries
Koper: Barent Engelenberg
Straatnaam: Poolse Jonkergang
Straatnaam in bron: Poolse Jonkergang (NZ)
Omschrijving Anjeliersstraat, huis en erf, noordzijde Band 117(5M),folio 284v
Adressen:
DT41Keizersstraat, huis met de trompet (Huis met de trompet gekocht op 16-8-1731 voor fl 5000,-)
vanaf 1703     Elandsstraat, zuidzijde huis,, Amsterdam (NH)   [bron: Gem.Arch. A’dam Ban 84 (4A), folio 178 (Kwijtscheldingen)]
tot 1749     Lange Keizersstraat bij de dwarsboomsloot (bij de Nieuwmarkt), Amsterdam (NH)
Beroep:
Grutter
Getuige bij:
geboorteaangifte Weijntie Engelenberg (1749-1772) [zie III-d,1]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Anna Engelenberg (geb. 1702) [zie II-a,2]    [oom vaderszijde]
17-12-1700     huwelijk Jan Engelbergh (1670-1771) en Sijtje Hommes (1676-1711) [zie II-a]    [broer bruidegom]   [bron: Gem. A A’dam, 702/164]
07-03-1749     huwelijk Hendrik van Greuningen (±1705-vóór 1782) en Marij Engelenbergh (1707-1786) [zie III-c]    [vader bruid]   [bron: Gem. A. A’dam, DTB 592/155]
Barent trouwde met Wijntie Roelofs (Oostwaert) [106404E]. Wijntie is geboren omstreeks 1685.
Kinderen van Barent en Wijntie:
34492annaengelbergh.jpg
14 34492AnnaEngelbergh
1 Anna Engelenberg [34492E] (afb. 14), geboren in 1705 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 99 p.437, f. 219, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Oostwaert (geb. ±1680) en Lijsbeth Swanenborg (geb. ±1680). Zij is gedoopt op 02-12-1705 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Anna: Pastor Josias Hollebeek

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
34480barentengelbergkinderlijken26jan1706.jpg
15 34480barentengelbergkinderlijken26jan1706
2 Kind Engelenberg [34480E] (afb. 15), geboren in 1706 in Amsterdam (NH). Kind is overleden in 1706 in Amsterdam (NH), geen jaar oud. Hij of zij is begraven op 26-01-1706 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Kind: Zie begraafreg.
3 Anna, Maria, Margaretha (Marij) Engelenbergh [34470E], geboren in 1707 in Amsterdam (NH). Volgt III-c.
4 Roelof Engelenberg [34510E], geboren in 1708 in Amsterdam (NH). Volgt III-d.
34460marritjeengelenbergh.jpg 34460marretjeengelenberg.jpg
16 34460MarritjeEngelenbergh
17 34460MarretjeEngelenberg
5 Marrittie(Maretie) Engelenbergh [34460E] (afb. 16 en 17), geboren in 1709 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 100, p. 19 (oud pag.19, f. 10) nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Marrittie(Maretie) waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth (Leijbetie) Oostwaert (geb. ±1680) en Gerrit Oostwaert (geb. ±1680). Zij is gedoopt op 04-09-1709 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Marrittie(Maretie): Pastor: Eliza van der Horst

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Marrittie(Maretie) is overleden in 1777 in Amsterdam (NH), 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven op 20-03-1777 in Amsterdam (NH).
Adres:
Monnikenstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Weijntie Engelenberg (1749-1772) [zie III-d,1]    [tante vaderszijde]
34491fredrickengelberg.jpg 34491fredrickengelenbergkwijtschelding4nov1751p1.jpg 34491fredrickengelenbergkwijtschelding4nov1751p2.jpg
18 34491FredrickEngelberg
19 34491fredrickengelenbergkwijtschelding4nov1751p1
20 34491fredrickengelenbergkwijtschelding4nov1751p2
6 Fredrick Engelenberg [34491E] (afb. 18 t/m 20), geboren in 1709 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 99, p. 407,f. 204, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Fredrick waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Engelbergh (1670-1771) [zie II-a] [oom vaderszijde] en Elisabeth (Leijbetie) Oostwaert (geb. ±1680). Hij is gedoopt op 24-12-1709 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Fredrick: Pastor Johannes van Staveren

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Notitie bij Fredrick: Datum: 4-11-1751
Verkoper: de Weij echtgenoot Jannetje Martens, Erven Jan Jansz.
Koper: Fredrik Engelenberg’
Straatnaam: Dijkstraat
Straatnaam in bron: Lange Dijkstraat
OmschrijvingL huis en erf Dijkstraat ("Dijkstraat, Lange")
De Wijzer van Twaalf Uren in de gevel, huis en erf, over de dwarsstraat

1759
Kwijtschelding: Engelenberg, Fredericus huis en erf Laurierstraat noordzijde het vijfde huis van de dwarsstraat 1759.

Datum overdracht 26-2-1800 (testament Fredrik Engelenberg)
Verkoper: Erven Fredrik Engelenberg
Koper Jacob Vortelman
Straatnaam Dijkstraat
Straatnaam in bron Lange Dijkstraat
Omschrijving
De Wijzer van Twaalf Uren in de gevel 1/8 huis en erf, tegenover de dwarsstarat.

Datum overdracht 26-2-1800 (testament Fredrik Engelenberg)
Verkoper: Erven Fredrik Engelenberg
Koper Jacob Vorstelman
Straatnaam Westerstraat
Straatnaam in bron Anjeliersgracht (ZZ)
Omschrijving 1/8 huis en erf en twee achterhuizen, in de
Liefdegang
Religie:
Ned. Hervormd
34450johannaengelenberg.jpg 34450johannaengelenbergh.jpg
21 34450JohannaEngelenberg
22 34450JohannaEngelenbergh
7 Johanna Engelenbergh [34450E] (afb. 21 en 22), geboren in 1711 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 100, p. 83(oud pag. 83, f. 42), nr. 9]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Oostwaert (geb. ±1685) en Engeltien Timmers (geb. ±1685). Zij is gedoopt op 25-11-1711 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Pastor Hero Sibersma

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Johanna is overleden in 1713 in Amsterdam (NH), 1 of 2 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1093/112]. Zij is begraven op 26-07-1713 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Johanna: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Johanna: Naam ook Ingel(h)berg(h)
Adres:
tot 1713     Lang Keizersgracht bij de dwarsboomsloot, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
34440benjaminengelenberg.jpg
23 34440BenjaminEngelenberg
8 Benjamin Engelberg [34440E] (afb. 23), geboren in 1715 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 48, p. 376, f. 188, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Benjamin waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Oostwaert (geb. ±1690) en Anne Oostwaert (geb. ±1690). Hij is gedoopt op 20-08-1715 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Benjamin: Pastor Nicolaus Wiltens

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
35700dirkjeengelenberg_claasboontrouw18-11-1724ndghattem.jpg 35700dirkjeengelenberg_claasboonhuwelijk.jpg 106304klaasboon_steventjewouterstrouw7mei1730hattem.jpg
24 35700dirkjeengelenberg claasboontrouw18-11-1724NDGhattem
25 35700dirkjeengelenberg claasboonhuwelijk
26 106304klaasboon steventjewouterstrouw7mei1730hattem
II-c Dirkje Engelenberg [35700E] (afb. 24 en 25) is geboren omstreeks 1700 in Hattem (Gld), dochter van Vader Engelenberg [34131E] (zie I). Dirkje is overleden vóór 1730, ten hoogste 30 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: Naam van der Engelenberg
Adres:
van voor 1724     Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Duits Gereformeerd
Dirkje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-11-1724 in Hattem (Gld) met Claas Boon [106304E] (afb. 26), ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Claas: Zie trouwreg Claas met Dirkje en Steventje en tekst bij zuster Anna

11 december 1724 gehuwd
Claas is geboren omstreeks 1700 in Hattem (Gld). Claas trouwde later op 07-05-1730 in Hattem (Gld) met Steventje Wouters [7006E] (geb. ±1705).
Notitie bij Claas: Voornaam ook Klaas, Achtnernaam ook: Boonen
34150_34140.jpg 34150fredericusengelenbergboeken.jpg
27 34150#34140
28 34150fredericusengelenbergboeken
II-d Fredericus, Engelenberg [34150E] (afb. 27 en 28) is geboren in 12-1704 in Hattem (Gld), zoon van Vader Engelenberg [34131E] (zie I). Fredericus, is overleden op 02-11-1781 in Zwartsluis (Ov), 76 jaar oud.
Notitie bij Fredericus,: Fredericus huwde met de dochter (Johanna)van zijn oudste broer Jan.
Testament gemaakt 20 juni 1761

Inschrijving volkstelling
Woonplaats: Schoutambt Wanneperveen, Zwartsluis
Datum: 1748
Huisgezin: Ds [F] Engelenberg en Johanna Engelenbergh
Knechten en meiden: Deele Gerrits
Toegangsnummer: 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges
Inventarisnummer: 2196b

Kwijtschelding 1759: Laurierstraat noordzijde, vijfde huis van de dwarsstraat, huis en erf (waar St. Johannes in de gevel staat) Band 133 (6D) Folio 228
Kwijtschelding 1751: dijkstraat (Lange), over de dwarsstraat. Band 125 (5V), Folio 406.
Adressen:
Schoutambt Wanneperveen, Zwartsluis (Ov) (Volkstelling 1748(kwartier van Vollenhove))
vanaf 1732     Laurierstraat, Amsterdam (NH)
Beroep:
vanaf 02-03-1732     Gereformeerd Predikant te Zwartsluis
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrik Engelenberg (1757-1804) [zie IV-e]    [oudoom vaderszijde]
geboorteaangifte Anna Engelenbergh (1753-1847) [zie IV-d]    [oudoom vaderszijde]
Fredericus, trouwde, 27 jaar oud, op 23-05-1732 in Zwartsluis (Ov)/ Ned. Leeuw 1919, pag. 119 [bron: Gem.A. A’dam, DTB 573/271] met Johanna Engelenberg [34140E], 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Fredericus, en Johanna: Zie huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
23-05-1732
naam bruidegom:
Engelenberg, Fredericus
naam bruid:
Engelenberg, Johanna
bronverwijzing:
DTB 573, p.271
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Zie III-a voor persoonsgegevens van Johanna.
34190_105693ehuw.jpg 34190annaengelenberg_berendbarneveldtrouw30jan1792hattemnh.jpg 34190eannaengelenbergoverlijden.jpg 34190annaengelenbergbegraafhattem.jpg 34190bannaengelenbergtestament1.jpg 34190annaengelenberrgtestament2.jpg
29 34190#105693Ehuw
30 34190annaengelenberg berendbarneveldtrouw30jan1792HattemNH
31 34190eAnnaEngelenbergoverlijden
32 34190annaengelenbergbegraafhattem
33 34190bAnnaEngelenbergtestament1
34 34190AnnaEngelenberrgtestament2
105693berendbarnevelddoop5-2-1713hattem.jpg 105693berendbarneveld.jpg 105693berendbarneveld1.jpg 105693berendbarneveld4.jpg 105693berendbarneveldkad234ahattem.jpg 10569berendbarneveldoverlijden.jpg
35 105693berendbarnevelddoop5-2-1713hattem
36 105693berendbarneveld
37 105693berendbarneveld1
38 105693berendbarneveld4
39 105693berendbarneveldkad234ahattem
40 10569berendbarneveldoverlijden
II-e Anna, Maria, Margaretha van den Engelenberg [34190E] (afb. 29 t/m 34) is geboren in 1715 in Hattem (Gld), dochter van Vader Engelenberg [34131E] (zie I). Anna, is overleden op 10-12-1792 in Hattem (Gld), 76 of 77 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1792 in Hattem (Gld).
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie begraafreg.
Notitie bij Anna,: ZIET TEST BIJ ECHTGENOOT BEREND BARNEVELD

Koop: 17 november 1742 (R.A.H. inv. 125, f. 36) van het pand Ridderstraat 7 te Hattem (voormalig secretariehuis) (zie tekst in afbeelding).
Eigenaren van diverse onroerende zaken (zie tekst in afbeelding)

Trouw N.H. Hattem: 30.1.-18.2.1739, Berend Barneveld, J.M. en Anna Engelenberg, J.D. beiden " van Hattem".
• Barneveld, Berend, jm, van: Hattem onder-/trouwt op 30 01 1739 / 18 02 1739 met: Anna Engelenberg, jd, van: Hattem
Adres:
vanaf 17-11-1742     Ridderstraat 7, Hattem (Gld)
Religie:
Ned. Hervormd
Anna, trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 18-02-1739 in Hattem (Gld) met Berend Barneveld [105693E] (afb. 35 t/m 40), 26 jaar oud, nadat zij op 30-01-1739 in Hattem (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Berend: Zie Huwelijksakte
Berend is geboren op 05-02-1713 in Hattem (Gld), zoon van Hendrik Barneveld [104669E] en Henrina Swierincks [104668E].
Notitie bij de geboorte van Berend: Zie doopreg.
Berend is overleden op 23-07-1787 in Hattem (Gld), 74 jaar oud [bron: DTB boek 859, deel 2, Overlijden 1785-1805 Hattum.].
Notitie bij overlijden van Berend: Zie overlijdensbericht
Notitie bij Berend: ZIE DE TEKST BIJ VADER HENDRIK

Lente 1747 Belijdenis in de kerk van Hattem

Zie afb.kadaster 234a
Berend van den Berg (alias Berend Engelenberg) kocht in 1750 dit kad. nr. in Hattem (van Piet Brevink).
Het werd in 1789 uit de boedel van Berend Engelenberg verkocht.
Dit moet Berend Barneveld zijn geweest (leeftijd, huw.partner en overl. kloppen).
Adres:
vanaf 1742     Ridderstraat 7, Hattem (Gld)
Beroep:
Koster van de Andreaskerk te Hattem
Kinderen van Anna, en Berend:
1 Hendrina Barneveld [104667E], geboren in 1739 in Hattem (Gld). Volgt III-e.
104666johannabarnevelddoopndg30-11-1740hattem.jpg
41 104666johannabarnevelddoopNDG30-11-1740hattem
2 Johanna Barneveld [104666E] (afb. 41), geboren in 1740 in Hattem (Gld). Zij is gedoopt op 30-11-1740 in Hattem (Gld), Kerk.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Zie doopreg.
Johanna is overleden op 20-03-1814 in Hattem (Gld), 73 of 74 jaar oud.
104665engeltjenbarnevelddoop25-11-1742ndghattem.jpg
42 104665engeltjenbarnevelddoop25-11-1742NDGHattem
3 Engeltjen Barneveld [104665E] (afb. 42), geboren in 1742 in Hattem (Gld). Zij is gedoopt op 25-11-1742 in Hattem (Gld), Kerk.
Notitie bij de geboorte van Engeltjen: Zie doop.reg.
Notitie bij overlijden van Engeltjen: Zie doopreg(tekst) bij moeder Anna
Religie:
Nederduits-Gereformeerde Gemeente Hattem
108949hendrikbarnevelddoop6-12-1744ndghattem.jpg 108949hendrikenantoniusbarneveld.jpg
43 108949hendrikbarnevelddoop6-12-1744NDGHattem
44 108949hendrikenantoniusbarneveld
4 Hendrik Barneveld [108949E] (afb. 43 en 44), geboren op 05-12-1744 in Hattem (Gld). Hij is gedoopt op 06-12-1744 in Hattem (Gld), Kerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zie doopreg.
Zie tekst bij Hendrina
Notitie bij Hendrik: Hij draagt de naam van Berends vader.
Religie:
Nederduits Gereformeerd
5 Wolter Barneveld [104664E], geboren in 1747 in Hattem (Gld). Volgt III-f.
6 Antonius (Antonie) Barneveld [104663E], geboren in 1750 in Hattem (Gld). Volgt III-g.
34140johannaengelberg.jpg 34140johanneengelenberg_geb.1703lijfrente_0_.jpg 34140johannaengelenberg_geb.1703boedel_0_.jpg 34140johannaengelenbergbegraaf21juni1761ng1.jpg
45 34140JohannaEngelberg
46 34140JohanneEngelenberg(geb.1703Lijfrente(0), bestaat uit 2 pag. (zie website/Teksten)
47 34140JohannaEngelenberg(geb.1703Boedel(0) bestaat uit 40 paginas, zie website/teksten
48 34140johannaengelenbergbegraaf21juni1761NG1
III-a Johanna Engelenberg [34140E] (afb. 45 t/m 48) is geboren in 1703 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A;dam, DTB 108, p. 568(oud pag. 572, folio 282v) nr. 17], dochter van Jan Engelbergh [34130E] (zie II-a) en Sijtje Hommes [105690E]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrickus Benthem (geb. ±1680). Zij is gedoopt op 29-04-1703 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Pastor Paulus Steenwinkel

Zie afb.Doopregister Amsterdam
kind:, Johanna
doopdatum:29-04-1703
kerk:Westerkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Engelbergh, Jan
moeder:Homma, Sijtje
getuige:, Hendrick
bronverwijzing:DTB 108, p.568
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24154522
Johanna is overleden op 21-06-1761 in Zwartsluis (Ov), 57 of 58 jaar oud. Zij is begraven in Zwartsluis (Ov), Nieuwe kerk Nr.97.
Notitie bij Johanna: Het is ook mogelijk, dat de zoon van broer Barend: Fredrick(34491) later met Johanna (34140) huwde. Hij is dan ook de Dominee. De geboortedatum is immers bij beiden 1704 en het komt ook qua gezinssamelstelling beter uit. De broer Frederik (34150) van Jan zou dan komen te vervallen.

Zie Aktes, Testament(Testament gemaakt op 20 juni 1761, zij was toen al ernstig ziek en is een dag later overleden).
Zie Aktes, Testament ( Polijce van de personen van de Lijfrente akte van 1736 voor eensz Johanna Engelenbergh, geboren van Sijssie Hommes)
Zie Aktes, Testamen (Inventaris van de Nageletene Goederen van mijn waarde vrouw Johanna Engelenberg, gestorven 21 juni 1761 te Zwartsluys).

Acte t.o.v. Nathanael Wilthuysen, notaris te Amsterdam, waarbij Fredericus Engelenberg, predikant te Zwartsluit, afstand doet van zijn rechten op de nalatenschap van zijn overleden vrouw Johanna Engelenberg t.b.v. zijn zwager Jan (is Johannes) Engelenberg, 4 december 1776.
Johanna bleef kinderloos.
Adres:
vanaf 1703     Laurierstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrik Engelenberg (1757-1804) [zie IV-e]    [nicht van vader]
geboorteaangifte Anna Engelenbergh (1753-1847) [zie IV-d]    [nicht van vader]
Johanna trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 23-05-1732 in Zwartsluis (Ov)/ Ned. Leeuw 1919, pag. 119 [bron: Gem.A. A’dam, DTB 573/271] met Fredericus, Engelenberg [34150E], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Fredericus,: Zie huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
23-05-1732
naam bruidegom:
Engelenberg, Fredericus
naam bruid:
Engelenberg, Johanna
bronverwijzing:
DTB 573, p.271
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Zie II-d voor persoonsgegevens van Fredericus,.
34010johannesengelenbergh.jpg 34010janengelenbergnedleeuw1954pag353.jpg 34010janengelenberg_agathawaterhamtrouw29sept1740.jpg 34010johannesengelenberg_agathawaterhamtrouwinschrzwolleng1-10-17403.jpg 34010johannesengelenbergh_-_kopie.jpg 105668agathawaterhamdoopngzwolle28nvo17142.jpg
49 34010JohannesEngelenbergh
50 34010JanEngelenbergNedLeeuw1954pag353
51 34010janengelenberg agathawaterhamtrouw29sept1740
52 34010johannesengelenberg agathawaterhamtrouwinschrzwolleNG1-10-1740
53 34010johannesengelenbergh - kopie
54 105668agathawaterhamdoopNGZwolle28nvo17142
III-b Johannes, H. (Jan (de oude)) Engelenbergh [34010E] (afb. 49 t/m 53) is geboren in 1709 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 109, p. 231, f.116, nr.21], zoon van Jan Engelbergh [34130E] (zie II-a) en Sijtje Hommes [105690E]. Bij de geboorteaangifte van Jan (de oude) waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Margaretha Benthem (geb. ±1680) en Hendrickus Benthem (geb. ±1680). Hij is gedoopt op 29-10-1709 in Amsterdam (NH), Westerkerk [bron: Doopboek Zwolle].
Notitie bij de geboorte van Jan (de oude): Pastor: Otto Brandtz Swalmius

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Jan (de oude) is overleden op 11-03-1790 in Hattem (Gld), 80 of 81 jaar oud. Hij is begraven op 16-03-1790 in St. Michaelli Kerk, groeve 250 te Zwolle (Ov).
Notitie bij Jan (de oude): Attestatie(Trouw N.H.) 29.9 - 26-10-1740: van en naar Zwolle: Jan Engelenberg, J.M. " tot Hattem" en Agatha Waterham, J.D. " te Zwolle".

1 maart 1748 verkrijgt Jan het kleine burgerschap van Zwolle (tevens voor zijn zoon Jazn)

Onroerend goed ten tijde overlijden:
Hoeve Veen en Sterkenland te IJhorst te Hasselt overijssel;

18 november 1751. Agatha Waterham en haar man Jan Engelenberg verkrijgen het eigendom van een huis staande in de Diezerstraat en achter uitkomend aan de Vischmarkt, naast ’t achterhuis van apotheker Pot, zijnde bezwaard met een jaarlijkse som geld ten profijte van de Stads Geestelijkheid.

7 augustus 1752. Agatha Waterham en haar man Jan Engelenberg verkrijgen het eigendom van een hof met toebehoren, gelegen buiten de Sassenpoort op ’t Cingel, op de hoek van de Assendorperweg, belendend aan de hof van J.Rouleau, welke heeft toebehoord aan Jan Fra Kranen.

7 en 8 november 1757. In het hierna te noemen stuk worden de namen genoemd van Jan, Judith, Caspar en Agatha.
Zij zijn allen broeder en zuster van elkander.
Agatha Waterham en haar man Jan Engelenberg transporteren met burgemeester Caspar Waterham, namens de kinderen en erfgenamen van wijlen gemeensman Arnold Waterham, met Abraham van Sonsbeek en met burgemeester R. van Sonsbeek en zijn vrouw Engelina Maria Rickinga en met burgemeester R.van Sonsbeek elk voor 1/3 gerechtigd, aan gemeensman Hendrik Ernst, de lijmerie cum annexus gelegen in Holterbroek aan ’t Swartewater.


te amsterdam:1x roosegracht noordzijde voorbij 1e dwarsstr;
1x lauriersgr noordzijde;
4x laurierstraat in de nieuwe of cathelainegang en
2x in de vettemansgang;
1x madelievestr tussen anjeliers en tuinstr;
1x oude zijds achterburgwal achter zoekhuis van de oude doelenstraat naar de stoofsteeg;

Inventaris van de boedel van Jan Engelenberg den Ouden, laatst weduwnaar van Agatha Waterham 5-6-1773

Vierde rekening van ontvangsten en uitgaven van de voogden van Jan Engelenberg den Ouden 1779-1781

Acte van scheiding, t.o.v. Nathanael Wilthuysen, notaris te Amsterdam, van de boedel van wijlen Jan Engelenberg, overleden 11 maart 1790, laatst weduwnaar van Agatha Waterham. Opgemaakt 2 juni 1790.
Religie:
Ned. Hervormd
Jan (de oude) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 17-10-1740 in Zwolle (Ov) [bron: Ned. Leeuw 1954 pag. 353] met Agatha Waterham [105668E] (afb. 54), 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 29-09-1740 in Hattem (Gld) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-10-1740 in Zwolle (Ov) [bron: Trouwboek Zwolle].
Notitie bij het huwelijk van Jan (de oude) en Agatha: Zie trouwreg. en tekst bij tante Anna (zuster van vader Jan)

• Engelenberg, Jan, jm, van: ...
onder-/trouwt op 29 09 1740 / 16 10 1740
met: Agatha Waterham, jd, van: ...
Agatha is geboren in 1714 in Zwolle (Ov), dochter van Arnold Waterham [108950E] en Johanna Graaf [108951E]. Zij is gedoopt op 28-11-1714 in Zwolle (Ov).
Notitie bij de geboorte van Agatha: Zie doopreg.
Agatha is overleden op 28-05-1768 in Zwolle (Ov), 53 of 54 jaar oud. Zij is begraven op 01-06-1768 in St.Martinus.
Notitie bij overlijden van Agatha: 1-6 Michaelis graf nr. 250
Notitie bij Agatha: December 1731 doet zij belijdenis

Acte van volmacht van Johannes Waterham, koopman te Amsterdam, curator over Jan Engelenberg den Ouden, voor Godefridus Dekley, lid van de gezworen gemeente te Zwolle, om in de magistraat te Zwolle het mede-curatorschap te aanvaarden, 3 juni 1773.

De complete genealogie van de familie Waterham is aanwezig.
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Jan (de oude) en Agatha:
34160janengelenbergdoopngzwolle1-11-174410.jpg 34160janengelenbergoverlijden.jpg
55 34160janengelenbergdoopNGzwolle1-11-174410
56 34160janengelenbergoverlijden
1 Jan (Jr.) Engelenberg [34160E] (afb. 55 en 56), geboren in 1744 in Zwolle (Ov). Hij is gedoopt op 01-11-1744 in Zwolle (Ov) [bron: Doopboek Zwolle].
Notitie bij de geboorte van Jr.: Zie doopreg.
Jr. is overleden op 08-02-1829 om 14:00 in Amsterdam (NH), 84 of 85 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jr. waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Ruijter (geb. 1778) en Hendrik Ruijter (geb. 1784).
Notitie bij overlijden van Jr.: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jr.: Verkrijgt in 1748 het klein burgerschap van Zwolle.

Acte van overeenkomst tussen Jan, Arnoldus en Johanna Engelenberg inzake de nalatenschap van hun ouders Jan Engelenberg en Agatha Waterham, 22 mei 1790

Schuldbekentenis, groot f.2500,-- van Jan Engelenberg jr. en Arnoldus Engelenberg voor hun oom Mr. W. J. Nessing, wegens onbetaald gebleven kooppenningen van een huis in de Diezerstraat te Zwolle, 1 nov.1783. Afgelost 19 januari 1791

Datum:15-3-1791
Verkoper Johannes Engelenberg, Mr. Arnoldus Engelenberg en Entrup echtgenoot Johanna Engelenberg, Theodorus Godefridus
Koper wed. jan van Lubeek, Elizabeth
Straatnaam: Oudezijds Achterburgwal
Straatnaam in bron: Oudezijds Achterburgwal
Omschrijving: Huis en erf tussen Stoofsteeg en oude Doelenstraat

Schuldbekentenis groot f.2700,-- van Jan Engelenberg voor de weduwe Helmich, wegens onbetalld gebleven kooppenningen van een huis in de Sassenstraat, naast de Schottensteeg te Zwolle. 1 mei 1794. Afgelost 1 november 1795

Acte van Overdracht door Jan en Arnoldus Engelenberg aan A.C.W. baron van Haersolte tot den Doorn, van hun aandeel in twee stukjes land te Langenholte. 30 juni 1807
Jr. bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 1790     Zwolle (Ov)
vanaf 01-05-1794     Sassenstraat, naast de Schottensteeg, Zwolle (Ov)
tot 08-02-1829     Haarlemmerdijk 67, Amsterdam (NH)
Religie:
Gereformeerd
34210arnoldusengelenbergdoopngzwolle16juli17473.jpg
57 34210arnoldusengelenbergdoopNGZwolle16juli17473
2 Arnoldus Engelenberg [34210E] (afb. 57), geboren in 1747 in Zwolle (Ov). Hij is gedoopt op 16-07-1747 in Zwolle (Ov).
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Zie doopreg.
Arnoldus is overleden in 1748 in Zwolle (Ov), 0 of 1 jaar oud.
Religie:
Gereformeerd
3 Arnoldus Engelenberg [34000E], geboren in 1749 in Zwolle (Ov). Volgt IV-a.
4 Johanna Engelenberg [34170E], geboren in 1750 in Zwolle (Ov). Volgt IV-b.
34220sophiaagathaengelenbergdoopngzwolle9febr1752.jpg
58 34220sophiaagathaengelenbergdoopNGZwolle9febr1752
5 Sophia, Adriana Engelenberg [34220E] (afb. 58), geboren in 1752 in Zwolle (Ov). Zij is gedoopt op 09-02-1752 in Zwolle (Ov).
Notitie bij de geboorte van Sophia,: Zie doopreg.
Sophia, is overleden vóór 1790, ten hoogste 38 jaar oud.
Religie:
Gereformeerd
34180frederikusadrianusengelenbergdoopngzwolle28mrt17562.jpg
59 34180frederikusadrianusengelenbergdoopNGZwolle28mrt17562
6 Frederikus, Adrianus Engelenberg [34180E] (afb. 59), geboren in 1756 in Zwolle (Ov). Hij is gedoopt op 28-03-1756 in Zwolle (Ov) [bron: Doopboek Zwolle].
Notitie bij de geboorte van Frederikus,: Zie doopreg.
Frederikus, is overleden vóór 1777, ten hoogste 21 jaar oud. Frederikus, bleef ongehuwd.
Religie:
Gereformeerd
34470annamarijamargarethaengelenbergh.jpg 34470.jpg 34470annamariamargarethaengelenberg.jpg
60 34470AnnaMarijaMargarethaEngelenbergh
61 34470
62 34470AnnaMariaMargarethaEngelenberg
III-c Anna, Maria, Margaretha (Marij) Engelenbergh [34470E] (afb. 60 t/m 62) is geboren in 1707 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB, 16, p. 35, f. 18, nr. 1], dochter van Barent Engelberg [34490E] (zie II-b) en Wijntie Roelofs (Oostwaert) [106404E]. Bij de geboorteaangifte van Marij waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Margaretha Benthem (geb. ±1680) en Hendrickus Benthem (geb. ±1680). Zij is gedoopt op 14-01-1707 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Marij: Pastor Florentinus Bomble

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Marij is overleden in 1786 in Amsterdam (NH), 78 of 79 jaar oud [bron: Gem.A.A’dam, Begraafplaats voor 1811]. Zij is begraven op 21-01-1786 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Marij: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Marij: Naam ook Engelberg
Adres:
Munnikenstraat bij de Nieuwmarkt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Fredericus, Elsman (geb. 1782) [zie IV-c,6]    [oudtante moederszijde]
geboorteaangifte Barent Engelenberg (1755-1844) [zie III-d,4]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Maria Engelenberg (1751-1821) [zie IV-c]    [tante vaderszijde]
Marij trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 07-03-1749 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 592/155] met Hendrik van Greuningen [106400E], ongeveer 44 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marij en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Barent Engelberg (±1685-1749) [zie II-b] [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Marij en Hendrik: Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:07-03-1749
naam bruidegom:[van] Greuningen, Hendrik
naam bruidegom:[van] Gruninge, Hendrik
naam eerdere vrouw:Smit, Catrina
naam bruid:Engelberg, Anna
bronverwijzing:DTB 592, p.155
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Hendrik is geboren omstreeks 1705 in Amsterdam (NH). Hendrik is overleden vóór 1782, ten hoogste 77 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Catrina Smit [106399E] (geb. ±1715), met wie hij trouwde vóór 1749.
Getuige bij:
geboorteaangifte Fredericus, Elsman (geb. 1782) [zie IV-c,6]    [aangetrouwde oudoom moederszijde]
geboorteaangifte Barent Engelenberg (1755-1844) [zie III-d,4]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Maria Engelenberg (1751-1821) [zie IV-c]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
34510roelofengelenberg_gijsbertavanderploeghhuw26apr1748.jpg 34510.jpg 34510roelofengelenberg.jpg
63 34510roelofengelenberg gijsbertavanderploeghhuw26apr1748
64 34510
65 34510RoelofEngelenberg
III-d Roelof Engelenberg [34510E] (afb. 63 t/m 65) is geboren in 1708 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 99, p. 205, f. 253, nr. 2], zoon van Barent Engelberg [34490E] (zie II-b) en Wijntie Roelofs (Oostwaert) [106404E]. Bij de geboorteaangifte van Roelof waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Roelofsen (geb. vóór 1677) en Lijsbeth Swanenborg (geb. ±1680). Hij is gedoopt op 15-02-1708 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Pastor: Johannes van Staveren
Roelof is overleden in 1781 in Amsterdam (NH), 72 of 73 jaar oud. Hij is begraven op 01-11-1781 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Roelof: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Roelof: 25-11-1785 Poorter van Amsterdam
Kwijtschelding: Engelenberg, Roelof huis en erf Dijkstraat hoek Keizersdwarsstraat 1750

Akte inv.nr. U182a5, aktenr. 190, d.d. 17-04-1748
Aktesoort Toestemming
Notaris J. DIEDENHOVEN, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Michiel van der Ploeg
Naam echtgenote eerste partij: eerder wedr. Maria Bredie
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Anna Gysberta van der Ploeg, dochter by Maria Bredie
Woonplaats tweede partij: Amsterdam

Samenvatting inhoud akte: tot huwelyk met Roelof Engelenberg, wonend te
: Amsterdam (Zie Akte)

Datum:3-12-1750
Verkoper: Gantenvoort wed. Engelberg Decker, Erven Maria Angenis
Koper: Roelof Engelenberg
Straatnaam: Dijkstrtaat
Straatnaam in bron: Lange Dijkstraat
Omschrijving
Huis en erf, hoek Keizersdwarsstraat
Adressen:
Korte Keijzerstraat bij de Nieuwmarkt, Amsterdam (NH)
Lange Keijzerstraat bij de Nieuwmarkt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Roeloff Elsman (geb. 1777) [zie IV-c,3]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Wijntje, Cornelia Elsman (geb. 1775) [zie IV-c,2]    [grootvader moederszijde]
18-03-1773     huwelijk Jan Elsman (1748-vóór 1808) en Maria Engelenberg (1751-1821) [zie IV-c]    [vader bruid]   [bron: DTB 618, p. 211]
Roelof trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 26-04-1748 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 591/239] met Anna, Gijsberta van der Ploeg [105695E], 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Roelof en Anna,: Zie huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
26-04-1748
naam bruidegom:
Engelenberg, Roelof
naam bruid:
[van der] Ploeg, Anna Gijsbarta
bronverwijzing:
DTB 591, p.239
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK

Akte inv.nr. U182a5, aktenr. 190, d.d. 17-04-1748
Aktesoort Toestemming
Notaris J. DIEDENHOVEN, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Michiel van der Ploeg
Naam echtgenote eerste partij: eerder wedr. Maria Bredie
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Anna Gysberta van der Ploeg, dochter by Maria Bredie
Woonplaats tweede partij: Amsterdam

Samenvatting inhoud akte: tot huwelyk met Roelof Engelenberg, wonend te
: Amsterdam (Zie Akte)
Anna, is geboren in 1723 in Mijdrecht (Ut), dochter van Cornelis, Michiel van der Ploeg [101674E] en Maria Bredie [111445E].
Notitie bij Anna,: Naam ook van der Plogh, Ploegh
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Maria van Rumpt (geb. 1786) [zie IV-d,2]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Roelof van Rumpt (geb. 1789) [zie V-f]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Roeloff Elsman (geb. 1777) [zie IV-c,3]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Wijntje, Cornelia Elsman (geb. 1775) [zie IV-c,2]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Helena Engelenberg (1789-1867) [zie V-g]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Roelof en Anna,:
34600weijntieengelenberg.jpg 34600weijntjeengelenberg.jpg
66 34600WeijntieEngelenberg
67 34600WeijntjeEngelenberg
1 Weijntje (Weijntie) Engelenberg [34600E] (afb. 66 en 67), geboren in 1749 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 101, p. 602, folio 301v, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Weijntie waren de volgende getuigen aanwezig: Barent Engelberg (±1685-1749) [zie II-b] [grootvader vaderszijde] en Marrittie(Maretie) Engelenbergh (1709-1777) [zie II-b,5] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 29-06-1749 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Weijntie: Pastor Adrianus Johannus Elzevier

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Weijntie is overleden in 1772 in Amsterdam (NH), 22 of 23 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1772 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Weijntie: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
Lange Keijzerstraat bij de Nieuwmarkt
Religie:
Ned. Hervormd
2 Maria Engelenberg [34580E], geboren in 1751 in Amsterdam (NH). Volgt IV-c.
3 Anna Engelenbergh [34590E], geboren in 1753 in Amsterdam (NH). Volgt IV-d.
34500barentengelenberg.jpg 34500barentengelenbergoverlijden.jpg 34500.jpg 34500b_arendengelenberg_geb.1755__1_.jpg
68 34500BarentEngelenberg
69 34500barentengelenbergoverlijden
70 34500
71 34500B arendEngelenberg(geb.1755)(1)
4 Barent Engelenberg [34500E] (afb. 68 t/m 71), geboren in 1755 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 102, p. 73, folio 37, n. 2]. Bij de geboorteaangifte van Barent waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Greuningen (±1705-vóór 1782) [zie III-c] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Marij Engelenbergh (1707-1786) [zie III-c] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 16-11-1755 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Barent: Pastor: Ernestur Philippus G. van Essen

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Barent is overleden op 22-12-1844 om 00:30 in Amsterdam (NH), 88 of 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Barent: Zie Overlijdensadv., Akte
Notitie bij Barent: 25-11-1785 Poorter van Amsterdam

Datum 24-01-1787
Verkoper: Bulte echtgenoot Petronella Hulsman, Erven Hendrik
Koper: van Rumpt, Jasper
Koper: Barend Engelenberg
Straatnaam: Plantage Muidergracht
Straatnaam in bron: Plantage Muidergracht
Omschrijving: Rust Vol Genoegen boven de deur, tuin en huizingm, hoek
Plantage Kerklaan tegenover het Weesperveld.

Datum:26-1-1790
Verkoper: Barend Engelenberg
Koper: Jaspper van Rumpt
Straatnaam: Plantage
Straatnaam in bron: Plantage
Omschrijving:Rust Vol Genoegen boven de deur, 1/2 tuin met huizing, hoek
Plantage kerklaan over het Weesperveld.

Datum:22-5-1801
Verkoper: Langlois echtgenoot Suzanne Neel, Erven Jacques
Koper: Barend Engelenberg
Straatnaam: Oudeschans
Straatnaam in brone: Oudeschans
Omschrijving: Huis, pakhuis en erven, tussen Snoekjesgracht en korte Dijkstraat (Dijkstraat)

Datum:23-8-1803
Verkoper: wed. Gijsbert Verwij, Cornelia
Koper: Barend Engelenberg
Straatnaam: Laagte kadijk
Straatnaam in bron: Nieuwe Zeedijk
Omschrijving: De; Keizer, De Blauwe Engel, opstal van een huis en erf
met 4 woonhuizen, schuin over de Overhaal.

Datum:19-6-1810
Verkoper: Mulder echtgenoot H.M. van Geffen, Harmanus
Koper: Barend Engelenberg
Straatnaam: Kerkstraat
Straatnaam in bron:Amstelkerkstraat
Omschrijving: Huis en erf, tussen Reguliersgracht en Utrechtsestraat.
Barent bleef ongehuwd.
Adres:
tot 22-12-1844     Keizersstraat bij de Nieuwstraat 4, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Maria van Rumpt (geb. 1786) [zie IV-d,2]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Roelof van Rumpt (geb. 1789) [zie V-f]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Jan van Rumpt (geb. 1789) [zie IV-d,4]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Helena Engelenberg (1789-1867) [zie V-g]    [oom vaderszijde]
5 Hendrik Engelenberg [34530E], geboren in 1757 in Amsterdam (NH). Volgt IV-e.
34560corneliaengelenberg.jpg
72 34560CorneliaEngelenberg
6 Cornelia Engelenberg [34560E] (afb. 72), geboren in 1767 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 102, p. 288, folio 144v, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert van der Linde(n) (geb. ±1745) en Neeltje (Neeltie) van der Ploegh (geb. ±1745). Zij is gedoopt op 25-12-1767 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Pastor: Ernestus Philippus G. van Essen

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Cornelia is overleden op 30-07-1770 in Amsterdam (NH), 2 of 3 jaar oud.
Adres:
Korte Keizerstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
104667hendrinabarnevelddoopndg3juni1739.jpg 104667hendrinabarneveld.jpg
73 104667hendrinabarnevelddoopNDG3juni1739
74 104667Hendrinabarneveld
III-e Hendrina Barneveld [104667E] (afb. 73 en 74) is geboren in 1739 in Hattem (Gld), dochter van Berend Barneveld [105693E] en Anna, Maria, Margaretha van den Engelenberg [34190E] (zie II-e). Zij is gedoopt op 03-06-1739 in Hattem (Gld), Kerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Zie doopreg.
Notitie bij Hendrina: Genoemd naar de moeder van haar Vader Berend.
Hendrina trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 16-07-1775 in Hattem (Gld) met Jurriaan (Jurriën) van Mekeren [7003E], 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 30-06-1775 in Hattem (Gld) in ondertrouw zijn gegaan. Jurriën is geboren in 1744 in Hattem (Gld), zoon van Hendrik van Mekeren [7004E] en Fennigje Loope [7005E]. Hij is gedoopt op 09-09-1744 in Hattem (Gld).
Beroep:
De van Mekerens waren van een gruttersfamilie
Kinderen van Hendrina en Jurriën:
1 Henderik van Mekeren [80090E], geboren in 1776. Hij is gedoopt op 30-01-1776.
2 Berend van Mekeren [80091E], geboren in 1778. Hij is gedoopt op 18-06-1778.
3 Engelbertus van Mekeren [80092E], geboren in 1780. Hij is gedoopt op 12-11-1780.
4 Engeltjen van Mekeren [80093E], geboren in 1783. Zij is gedoopt op 23-02-1783.
104664wolterbarnevelddoop10-9-1747ncghattem.jpg
75 104664wolterbarnevelddoop10-9-1747NCGhattem
III-f Wolter Barneveld [104664E] (afb. 75) is geboren in 1747 in Hattem (Gld), zoon van Berend Barneveld [105693E] en Anna, Maria, Margaretha van den Engelenberg [34190E] (zie II-e). Hij is gedoopt op 10-09-1747 in Hattem (Gld), Kerk.
Notitie bij de geboorte van Wolter: Zie tekst bij hendrina
Wolter is overleden op 08-03-1843 in Hattem (Gld), 95 of 96 jaar oud [bron: Gelders Archief, Gem. Hattum, 0207, 4343, akte 17].
Notitie bij Wolter: Genoemd naar een broer van zijn vader Berend
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Wolter trouwde met Berendina (Bardina) Ravekes [2287E]. Bardina is geboren in 1752. Bardina is overleden op 09-07-1817 in Hattem (Gld), 64 of 65 jaar oud.
104663antoniusbarnevelddoop18-12-1750ndghattem.jpg 108949hendrikenantoniusbarneveld1.jpg
76 104663antoniusbarnevelddoop18-12-1750NDGhattem
77 108949hendrikenantoniusbarneveld1
III-g Antonius (Antonie) Barneveld [104663E] (afb. 76 en 77) is geboren in 1750 in Hattem (Gld) [bron: Hattem, toeg. 0176, inv. 850, pag. 227, volgnr. 1], zoon van Berend Barneveld [105693E] en Anna, Maria, Margaretha van den Engelenberg [34190E] (zie II-e). Hij is gedoopt op 18-12-1750 in Hattem (Gld), Kerk.
Notitie bij de geboorte van Antonie: Zie doopreg. Hattem
Antonie is overleden op 20-02-1800 in Harderwijjk, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij Antonie: Zie voor meer Barneveld: Geneanet (Leslie Barfield) lesliebarfield@hotmail.com
Antonie trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 01-04-1782 in Hattem (Gld) met Sophia Kelder [2288E], 20 jaar oud. Sophia is geboren op 01-11-1761 in Hattem (Gld), dochter van Andries Kelder [2289E] en Geesje Kamphuis [2290E]. Sophia is overleden op 02-08-1813 in Harderwijk (Gld), 51 jaar oud.
34000arnoldusengelenbergdoopnhzwolle23febr17496.jpg 34000arnoldusengelenbergoverlijden.jpg 34000.jpg 105669e.jpg
78 34000arnoldusengelenbergdoopNHzwolle23febr17496
79 34000arnoldusengelenbergoverlijden
80 34000
81 105669E
IV-a Arnoldus Engelenberg [34000E] (afb. 78 t/m 80) is geboren in 1749 in Zwolle (Ov), zoon van Johannes, H. (Jan (de oude)) Engelenbergh [34010E] (zie III-b) en Agatha Waterham [105668E]. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Antonis Raedt van Oldenbarneveldt (geb. ±1720). Hij is gedoopt op 23-02-1749 in Zwolle (Ov) [bron: Doopboek Zwolle(zie teksten0].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Zie doopreg.
Arnoldus is overleden op 16-04-1825 om 05:00 in Amsterdam (NH), 75 of 76 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Antonius Raedt van Oldenbarneveldt (1796-1852) [zie VI-a] [aangetrouwde kleinzoon].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Zie Overlijdensadv., Akte
Notitie bij Arnoldus: Opleiding: Meester in de Rechten
Doctor in de Rechten

Request van Arnold Engelenberg aan de magistraat van Zwolle om hem het grootburgerschap te verlenen. Mes apostille, waarbij dit recht wordt verleend. 5 november 1771

297 Procr. S.D. Smook als fiscaal v.h. Hoogschoutambt van Hasselt en Hasselerambt, eischer en geappleeerde ca den heer Jan Engelenberg en Dr. Arn. Engelenberg van Zwolle gedaagden en appelanten.
Eisch tot veroordeeling in eene boete ingevolge placaten op de jacht wegens het door een onbevoegde doen uitoefenen van gedaagdes jachtrecht, 1771, 1772 in appél bij Ridderschap en Steden.

Schuldbekentenis, groot f.2500,-- van Jan Engelenberg jr. en Arnoldus Engelenberg voor hun oom Mr. W. J. Nessing, wegens onbetaald gebleven kooppenningen van een huis in de Diezerstraat te Zwolle, 1 nov.1783. Afgelost 19 januari 1791

Acte van overeenkomst tussen Jan, Arnoldus en Johanna Engelenberg inzake de nalatenschap van hun ouders Jan Engelenberg en Agatha Waterham, 22 mei 1790.

Concept-akte waarbij Arnoldus Engelenberg aan zijn kinderen Johannes en Alida Johanna, gewonnen bij zijn gescheiden vrouw Rollina van de Wetering, afstaat twee erven te Yhorst, welke hem uit de boedel van zijn overleden vader Jan Engelenberg zijn toebedeeld. (1790)

Acte van Overdracht door Jan en Arnoldus Engelenberg aan A.C.W. baron van Haersolte tot den Doorn, van hun aandeel in twee stukjes land te Langenholte. 30 juni 1807

Proces verbaal van de opening van het besloten testament van wijlen Arnoldus Engelenberg opgemaatk door Mr. hendrik Jacob Momma, vrederechter in het vierde kanton der stad Amsterdam. 27 juli 1825.

Acte van scheiding vna de boedel van wijlen Arnoldus Engelenberg, overleden te Amsterdam op 16 april 1825. Opgemaakt 15 augustus 1826. Met inventaris van de boedel.
Adressen:
Bloemgracht 124, Amsterdam (NH)
vanaf 1790     Zwolle (Ov)
tot 16-04-1825     Haarlemmerdijk 67, Amsterdam (NH)
Beroep:
Raad der stad Zwolle
Religie:
Gereformeerd
Onbekend:
Onroerend goed: Erven ijhorst hoofd schioltapmt, Hasselt
Arnoldus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 14-05-1771 in Zwartsluis/IJhorst (Ov) [bron: Gemeentearchief IJhorst/De Wijk, DTB 165, pag. 52] met Rudolphina (Rollina) van den Wetering [105669E] (afb. 81), 19 of 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-08-1789 in Zwolle (Ov).
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Rollina: 14-05-1771 getrouwd: 1= Engelenberg, Arnoldus +2= Wetering, Rolina van de [ 1= de Heer; jm doctor te Zwoll; 2= juffer; tot de Wetering; gecopuleert den 14 meij aan de Swarte Sluis ] (bz 52)
Trouwboek IJhorst periode 1771 - 1780 vorige periode 1761-1770 | 1771-1780 | volgende periode 1781-1790 ...
... -1771 getrouwd : 1= Engelenberg, Arnoldus +2= Wetering, Rolina van de [ ...
http://www.webringreestdal.nl/archieven/ijhorst/trouw 1771-1780.html • donderdag, 5 mei 2006, 4:35pm GMT • 33.7k


Acte van scheiding van tafel en bed tussen Dr. Arnoldus Engelenberg en Vrouwe Rudolphina van de Wetering voor schepen en raden van Zwolle. 17 aug. 1789. Met acte van condities van separatie van 20 aug. 1789. Auth. afschrift. Met afschrift van het request om scheiding. 18-8-1789
Rollina is geboren in 1751 in Meppel (Dr.), dochter van Kerst Jacobs [109391E] en Aaltje Jans [109392E]. Zij is gedoopt op 20-06-1751 in Meppel (Dr.). Rollina is overleden op 22-09-1810 in Meppel (Dr.), 58 of 59 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Rollina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit, Albertus Gomarus (1772-1847) [zie V-b] [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Rollina: Zie Overlijdensadv.
Notitie bij Rollina: Inventaris van de boedel van Roelina Engelenberg, geboren Van de Wetering, overleden 22 september 1810 te Meppe.
Adres:
vanaf 1771     IJhorst/Zwartsluis (Ov)
Getuige bij:
20-06-1798     huwelijk Jan Engelenberg (1772-1827) en Johanna, Sidonia, Haneveld (Vrouwe) Hein (1776-1856) [zie V-a]    [moeder bruidegom]   [bron: Gemeentearchief Meppel, DTB 95, pag.167]
Kinderen van Arnoldus en Rollina:
1 Joannes, Rudolf (Jan) Engelenberg [34030E], geboren op 10-07-1772 in IJhorst (Wetering) (Ov.). Volgt V-a.
2 Aleijda, Johanna Engelenberg [34020E], geboren op 24-04-1775 in De Wijk (Dr). Volgt V-b.
34170johannaengelenbergdoopngzwolle4mrt175010.jpg 34170johannaengelenberg_theodorusentruphuwgroningen12mei1770.jpg 34170johannaengelenbergoverlgroncrt24febr1826.jpg 34170johannaengelenbergoverlakte.jpg
82 34170johannaengelenbergdoopNGZwolle4mrt175010
83 34170johannaengelenberg#theodorusentruphuwgroningen12mei1770
84 34170johannaengelenbergoverlgroncrt24febr1826
85 34170johannaengelenbergoverlakte
IV-b Johanna Engelenberg [34170E] (afb. 82 t/m 85) is geboren in 1750 in Zwolle (Ov), dochter van Johannes, H. (Jan (de oude)) Engelenbergh [34010E] (zie III-b) en Agatha Waterham [105668E]. Zij is gedoopt op 04-03-1750 in Zwolle (Ov) [bron: Doopboek Zwolle].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Zie doopreg.
Johanna is overleden op 21-02-1826 in Groningen (Gr), 75 of 76 jaar oud [bron: Groninger Archieven, 105].
Notitie bij overlijden van Johanna: Zie overl.adv., -akte
Notitie bij Johanna: Acte van overeenkomst tussen Jan, Arnoldus en Johanna Engelenberg inzake de nalatenschap van hun ouders Jan Engelenberg en Agatha Waterham, 22 mei 1790
Adres:
Groningen (Gr)
Religie:
Gereformeerd
Johanna trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 12-05-1770 in Groningen (Gr) [bron: DTB Groningen pag. 37] met Theodorus, Godefridus Entrup [105692E], 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Theodorus,: Zie trouwreg.
Theodorus, is geboren in 1747 in Groningen (Gr), zoon van Harmanus, Theodorus Entrup [100160E] en Johanna Cranssen [100161E]. Theodorus, is overleden op 05-07-1820 in Groningen (Gr), 72 of 73 jaar oud [bron: Groninger Archieven, 479].
Beroepen:
Directeur Posterijen van de stad Groningen
Hopman van de burgerij te Groningen
Kinderen van Johanna en Theodorus,:
1 Hermanna, Agatha Entrup [100162E], geboren in 1771 in Groningen (Gr). Volgt V-c.
2 Judith Entrup [80073E], geboren in 1772 in Groningen (Gr). Volgt V-d.
34580mariaengelenberg.jpg 34580mariengelenberg_janelsmanhuwelijk.jpg 34580mariaengelenbergtestamentelsman__1_.jpg 34580mariaengelenbergtestamentelsman__2_.jpg 34580mariaengelenbergtestamentelsman__3_.jpg 34580mariaengelenbergtestamentelsman__4_.jpg
86 34580MariaEngelenberg
87 34580mariengelenberg janelsmanhuwelijk
88 34580mariaengelenbergtestamentelsman (1)
89 34580mariaengelenbergtestamentelsman (2)
90 34580mariaengelenbergtestamentelsman (3)
91 34580mariaengelenbergtestamentelsman (4)
34580mariaengelenbergtestamentelsman__5_.jpg 34580mariaengelenbergtestamentelsman__6_.jpg 34580mariaengelenbergoverlijden.jpg
92 34580mariaengelenbergtestamentelsman (5)
93 34580mariaengelenbergtestamentelsman (6)
94 34580mariaengelenbergoverlijden
IV-c Maria Engelenberg [34580E] (afb. 86 t/m 94) is geboren in 1751 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 54, p. 197, folio 99, nr. 6], dochter van Roelof Engelenberg [34510E] (zie III-d) en Anna, Gijsberta van der Ploeg [105695E]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Greuningen (±1705-vóór 1782) [zie III-c] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Marij Engelenbergh (1707-1786) [zie III-c] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 07-04-1751 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Maria: Pastor: Johan Albert van Muijden

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Maria is overleden op 05-06-1821 om 16:00 in Amsterdam (NH), 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Maria: In 1804-1811 in Register van Kwijtschelding Amsterdam
Adres:
tot 05-06-1821     Langedijkstraat 11, kanton 1, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Rumpt (geb. 1789) [zie IV-d,4]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Wijntje, Cornelia Elsman (geb. 1779) [zie IV-c,4]    [moeder]
Maria trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 18-03-1773 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 618, p. 211] met Johanne(i)s (Jan) Elsman [105746E], 24 of 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Engelenberg (1708-1781) [zie III-d] [vader bruid] en Jacobus Elsman (geb. ±1750) [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Zie Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
18-03-1773
naam bruidegom:
Elsman, Johannes
naam bruid:
Engelenberg, Maria
bronverwijzing:
DTB 618, p.211
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK
Jan is geboren in 1748 in Poederoijen (Gld), zoon van Johannis Elsman [4188E]. Jan is overleden vóór 08-08-1808 in Amsterdam (NH), ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Jan: Voornaam ook Johannis

Zie Testament van 6 pag. bij zijn echtgenote Maria Engelenberg
Beroep:
Koopman
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Wijntje, Cornelia Elsman (geb. 1779) [zie IV-c,4]    [vader]
Kinderen van Maria en Jan:
1 Jacobus (Jan(Jakop)) Elsman [105709E], geboren in 1774 in Amsterdam (NH). Volgt V-e.
2 Wijntje, Cornelia Elsman [106475E], geboren in 1775 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 57, p. 351, f.176, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Wijntje, waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Engelenberg (1708-1781) [zie III-d] [grootvader moederszijde] en Anna, Gijsberta van der Ploeg (geb. 1723) [zie III-d] [grootmoeder moederszijde]. Zij is gedoopt op 15-02-1775 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Wijntje,: Pastor: Johannes, Henricus Westerhoff
Religie:
Ned. Hervormd
3 Roeloff Elsman [105700E], geboren in 1777 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 30 p. 188(folio 94v) nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Roeloff waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Engelenberg (1708-1781) [zie III-d] [grootvader moederszijde] en Anna, Gijsberta van der Ploeg (geb. 1723) [zie III-d] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 30-05-1777 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Roeloff: Pastor Petrus Noodbeek
Religie:
Ned. Hervormd
4 Wijntje, Cornelia Elsman [105664E], geboren in 1779 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 30, p. 344, f. 172v, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Wijntje, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Elsman (1748-vóór 1808) [zie IV-c] [vader] en Maria Engelenberg (1751-1821) [zie IV-c] [moeder]. Zij is gedoopt op 19-03-1779 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Wijntje,: Pastor: Dirk Semeins van Binnevest.
Religie:
Ned. Hervormd
5 Catharina Elsman [105639E], geboren in 1780 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 102, p. 547, f. 273, nr. 12]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Elsman (geb. ±1750) [oom vaderszijde] en Catharina van Hoftigen (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 07-06-1780 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Pastor Daniel Serrurier
Religie:
Ned. Hervormd
6 Fredericus, Elsman [105633E], geboren in 1782 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 31, p. 186, folio 93v, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Fredericus, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Greuningen (±1705-vóór 1782) [zie III-c] [aangetrouwde oudoom moederszijde] en Marij Engelenbergh (1707-1786) [zie III-c] [oudtante moederszijde]. Hij is gedoopt op 04-10-1782 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Fredericus,: Pastor Absalom Verberg
Religie:
Ned. Hervormd
34590annaengelenberg.jpg 34590annaengelenbergh_jasperrumpthuw8aug1782.jpg 34590annaengelenberghoverlijden.jpg
95 34590AnnaEngelenberg
96 34590annaengelenbergh jasperrumpthuw8aug1782
97 34590annaengelenberghoverlijden
IV-d Anna Engelenbergh [34590E] (afb. 95 t/m 97) is geboren in 1753 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 26, p. 60 folio 30v, nr. 1], dochter van Roelof Engelenberg [34510E] (zie III-d) en Anna, Gijsberta van der Ploeg [105695E]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Engelenberg (1703-1761) [zie III-a] [nicht van vader] en Fredericus, Engelenberg (1704-1781) [zie II-d] [oudoom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 13-07-1753 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Anna: Pastro: Johan Temmink

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Anna is overleden op 20-12-1847 om 17:00 in Amsterdam (NH), 93 of 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Anna: Kwijtschelding: Engelenberg, Barend; Rumpt, Jasper van tuin Plantage hoek Plantage Kerklaan 1787
Adressen:
Keizerstraat/Binnen Amstel, Amsterdam (NH)
tot 20-12-1847     Reguliersbreestraat 3, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Roelof Engelenberg (1792-1792) [zie IV-e,2]    [tante vaderszijde]
Anna trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 08-08-1782 met Jasper, Johannes van Rumpt [105444E], 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jasper,: Zie huwelijksakte

inschrijvingsdatum:08-08-1782
naam bruidegom:[van] Rumpt, Jasper
naam bruid:Engelenberg, Anna
bronverwijzing:DTB 627, p.168
opmerkingen:Huwelijksintekeningen va
Jasper, is geboren in 1752 in Amsterdam (NH), zoon van Augustinus van Rumpt [5490E]. Jasper, is overleden op 05-06-1821 in Amsterdam (NH), 68 of 69 jaar oud.
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Roelof Engelenberg (1792-1792) [zie IV-e,2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Anna en Jasper,:
105291augustinahenriettarumptdoop.jpg
98 105291augustinahenriettarumptdoop
1 Augustina, Henrietta van Rumpt [105291E] (afb. 98), geboren in 1784 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB103, p.84 (folio 42) nr. 15]. Bij de geboorteaangifte van Augustina, waren de volgende getuigen aanwezig: Huijbert, Cornelisz van der Linde (geb. ±1760) en Hendrina van der Linde (geb. ±1760). Zij is gedoopt op 03-11-1784 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Augustina,: Zie doopreg.

Pastor: Johannes Smits
kind:, Augustina Henrietta
doopdatum:03-11-1784
kerk:Zuiderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Rumpt, Jasper
moeder:Engelenberg, Anna
getuige:[van der] Linde Cornelisz, Huijbert
getuige:[van der] Linde, Hendrina
bronverwijzing:DTB 103, p.84(folio 42), nr.15
Doopregister: NL-SAA-23699359
Religie:
Ned. Hervormd
2 Anna, Maria van Rumpt [105229E], geboren in 1786 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 32 p. 67 (folio 33v) nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Gijsberta van der Ploeg (geb. 1723) [zie III-d] [grootmoeder moederszijde] en Barent Engelenberg (1755-1844) [zie III-d,4] [oom moederszijde]. Zij is gedoopt op 22-09-1786 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Pastor: Henricus, Jacobus Coerman

kind:, Anna Maria
doopdatum:22-09-1786
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Rumpt, Jasper
moeder:Engelenberg, Anna
getuige:Engelenberg, Barend
getuige:[van der] Ploeg, Anna Gijsberta
bronverwijzing:DTB 32, p.67(folio 33v), nr.2
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23667315
Religie:
Ned. Hervormd
3 Roelof van Rumpt [105218E], geboren in 1789 in Amsterdam (NH). Volgt V-f.
4 Jan van Rumpt [105136E], geboren in 1789 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 59 p. 230 (nr. 11)]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Engelenberg (1751-1821) [zie IV-c] [tante moederszijde] en Barent Engelenberg (1755-1844) [zie III-d,4] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 18-01-1789 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Pastor: Absalom Verburg

kind:, Jan
doopdatum:18-01-1789
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Rumpt, Jasper
moeder:Engelenberg, Anna
getuige:Engelenberg, Barend
getuige:Engelenberg, Maria
bronverwijzing:DTB 59, p.230, nr.11
Doopregister: NL-SAA-23651449
Notitie bij Jan: Tweelingbroer van Roeloff
Religie:
Ned. Hervormd
5 Augustina, Henrietta van Rumpt [105811E], geboren in 1790 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A´dam, DTB 103, p. 212, f. 106, nr.15]. Zij is gedoopt op 25-08-1790 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Augustina,: Pastor: Absalom Verburg
Religie:
Ned. Hervormd
34530hendrikengelenberg.jpg 34530hendrikengelenberg_mariawesselshuw14okt1785.jpg 105757.jpg
99 34530HendrikEngelenberg
100 34530hendrikengelenberg mariawesselshuw14okt1785
101 105757
IV-e Hendrik Engelenberg [34530E] (afb. 99 en 100) is geboren in 1757 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 55, p. 80, folio 40v, nr. 4], zoon van Roelof Engelenberg [34510E] (zie III-d) en Anna, Gijsberta van der Ploeg [105695E]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Engelenberg (1703-1761) [zie III-a] [nicht van vader] en Fredericus, Engelenberg (1704-1781) [zie II-d] [oudoom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 17-08-1757 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Pastor: Wilhelmus van den Broek

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Hendrik is overleden op 18-12-1804 in Amsterdam (NH), 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Poorter van Amsterdam per 25-11-1785
Adres:
Keyzerstraat, hoek Halvemaansteeg, Amsterdam (NH)
Beroep:
Tabaksverkoper
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 14-10-1785 in Amsterdam (NH) met Maria Wessels [105757E] (afb. 101), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Zie Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:

14-10-1785
naam bruidegom:

Engelenberg, Hendrik
naam bruid:

Wessels, Maria
bronverwijzing:

DTB 630, p.468
opmerkingen:

Huwelijksintekeningen van de KERK
Maria is geboren in 1762, dochter van Pieter Wessels [5491E]. Maria is overleden op 28-11-1842 in Amsterdam (NH), 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Zie Overlijdensadv.
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Helena Engelenberg [34540E], geboren op 02-12-1789 in Amsterdam (NH). Volgt V-g.
34550roelofengelenberg_1_.jpg 34550roelofengelenberg.jpg
102 34550RoelofEngelenberg(1)
103 34550RoelofEngelenberg
2 Roelof Engelenberg [34550E] (afb. 102 en 103), geboren op 03-10-1792 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB ,33, p. 165, folio 83, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Roelof waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper, Johannes van Rumpt (1752-1821) [zie IV-d] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Engelenbergh (1753-1847) [zie IV-d] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 12-10-1792 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Pastor Didericus Tendall

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Roelof is overleden in 1792 in Amsterdam (NH), geen jaar oud. Hij is begraven op 27-11-1792 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Roelof: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
Hoek Halvemaan Steeg, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
34030_2_.jpg 34030joannesengelenberg_johannaheinondertrouw.jpg 34030djoae.jpg 34030johannesengelenberg1maartassenbenoemingplvvredesrechter.jpg 34030_1_.jpg 34030.jpg
104 34030(2)
105 34030joannesengelenberg johannaheinondertrouw
106 34030dJoaE
107 34030johannesengelenberg1maartassenbenoemingplvvredesrechter
108 34030(1)
109 34030
34030janengelenbergonroerendgoeddr.crt25sept1827.jpg 34030joannesrudolfengelenbergenfamilie.jpg 105670johannasidioniaheinveiling.jpg 105670e.jpg 105670johannasidoniaheinveiling.jpg
110 34030janengelenbergonroerendgoeddr.crt25sept1827
111 34030JoannesRudolfEngelenbergenfamilie
112 105670johannasidioniaheinveiling
113 105670E
114 105670johannasidoniaheinveiling
V-a Joannes, Rudolf (Jan) Engelenberg [34030E] (afb. 104 t/m 111) is geboren op 10-07-1772 in IJhorst (Wetering) (Ov.) [bron: Doopboek IJhorst de Wijk, DTB 163, pag. 174], zoon van Arnoldus Engelenberg [34000E] (zie IV-a) en Rudolphina (Rollina) van den Wetering [105669E]. Hij is gedoopt op 26-07-1772 in IJhorst (Wetering) (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Jan: 26-07-1772 -Johannes Engelenberg - ZV Hr. A. Engelenberg+ Rolina van de Wetering; wonende te Zwolle, doch ge0bren op de Wetering (RAD 166 bz 122)

Doopboek van IJhorst-De Wijk 1771-1780 Doopboek IJhorst periode 1771 - 1780 vorige periode 1761-1770 ...
... -07-1772 - Johannes Engelenberg - ZV Hr. A. Engelenberg+ Rolina van de ...
... - ZV Hr. A. Engelenberg+ Rolina van de Wetering; wonende te ...
... - Aleida Johanna Engelenberg - DV A. Engelenberg+ Rolina van de ...
http://www.webringreestdal.nl/archieven/ijhorst/doop 1771-1780.html • donderdag, 5 mei 2006, 4:35pm GMT • 79.1k
Jan is overleden op 08-02-1827 om 23:30 in Meppel (Dr.), 54 jaar oud (oorzaak: : Beroerte) [bron: Drents Archief, 0167.015, 1827, akte 11].
Notitie bij overlijden van Jan: Memories van successie: Drents Archief, 0119.05, 5, memorienr. 4043 reg. datum 6-8-1827.
Onroer.goed aanwezig.

Zie Aktes, Overlijden, Overlijdensreg. Meppel, Overlijdensadv.
Notitie bij Jan: Opleiding: Meester in de Rechten
Voornaam mogelijk: Joannes/Jannes of Johanus.

Ingeschreven als student te Groningen 17 aug. 1790

Zie Externe Familiestambomen

Acte van scheiding van de boedel van wijlen Vrouwe Aleida, Johanna van Haarst, tussen haar man Mr. Hermannus Middelburg, Gerrit Albertus Gomarus, Gesina van de Wetering en Mr. Jan Engelenberg. 6 juni 1806.

Concept-akte waarbij Arnoldus Engelenberg aan zijn kinderen Johannes en Alida Johanna, gewonnen bij zijn gescheiden vrouw Rollina van de Wetering, afstaat twee erven te Yhorst, welke hem uit de boedel van zijn overleden vader Jan Engelenberg zijn toebedeeld. (1790)

Acte, waarbij de burgemeester van Neuenhaus verklaart, dat Ds. Georg Heinrich Hein, Ds Heinrich Wincke en Jan Engelenberg de enige en universele erfgenamen zijn van de echtelieden Christianus Hendericus Hein en Claasje Oostinge. 14 juni 1814. Translaat uit het Duits

Vanaf 1808 of 1809 werd hij (Ebbinge Wubben, historicus) klerk op
het kantoor van de Meppeler advocaat en belastingontvanger mr. J. Engelenberg.
Engelenberg had uitgestrekte bezittingen in IJhorst. Als
jurist deed hij ook zaken voor inwoners van Staphorst. Magnin schreef later over te IJhorst
‘met wijlen mijnen patroon Mr. Engelenberg (…) gehoudene jagtpartijen’.114 Hij vermeldde er
niet bij wat zijn taak was bij de jachtpartijen.
Adressen:
vanaf 1798     Steenwjk (Ov)
vanaf 1827     Wijk 3 nr. 195, Zwolle (Ov)
Beroepen:
vanaf 1807     Gecommiteerde voor de verponding der beschrevene middelen
vanaf 19-05-1811     Sousperfect van Drenthe (Acte van Aanstelling. Met schrijven van de prefect 10 juni 1811)
vanaf 1812     Advocaat, accessor te Meppel (Extraqct griffie Rechtb.Assen, admissie als advocaat 9 maart 1812)
vanaf 26-02-1812     Ontvanger Rijksbelastingen te Meppel (Acte van Aanstelling 3 naart 1812, met begeleidend schrijven.)
vanaf 29-08-1814     Lid provinciale Staten Drenthe (Besluit Secr. v. Staat Binnenlandse Zaken, benoeming Jan Engelenberg tot lid van Prov.Staten van Drenthe, 2-9-1814)
Getuige bij:
03-06-1825     huwelijk Johan, Philip, Wilhelm, Friederich Steinmetz (1795-1839) en Arendina, Clasina (Jonkvrouw) Engelenberg (1804-1881) [zie VI-b]    [vader bruid]   [bron: Drents Archief, 1825 akte nr. 28]
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 20-06-1798 in Giethoorn (Ov) [bron: Gemeentearchief Meppel, DTB 95, pag.167] met Johanna, Sidonia, Haneveld (Vrouwe) Hein [105670E] (afb. 112 t/m 114), 21 jaar oud, nadat zij op 27-05-1798 in Meppel (Dr.) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Johanna, was de volgende getuige aanwezig: Rollina van den Wetering (1751-1810) [zie IV-a] [moeder bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-06-1798 in Meppel (Dr.).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna,: Zie Ondertrouwadv.
Op 20 juni gesolemniseert en in den huwelijksen staat bevestigt.
Johanna, is geboren op 24-07-1776 in Wetering gem Wijk bij Meppel (Ov) [bron: Ned. Leeuw 1924, pag. 207], dochter van Christianus, Henricus Hein [105848E] en Clasina, (Claasje) Oosting(j)e [105849E]. Zij is gedoopt op 24-07-1776 in Meppel (Dr.). Johanna, is overleden op 19-04-1856 in Kampen (Ov), 79 jaar oud [bron: Akte 110].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie Overlijdensadv.
Zij is na het overlijden van haar echtgenoot in 1827 (en vóór het overlijden van haar dochter Rolina in 1832 naar Kampen verhuisd
Notitie bij Johanna,: Zie adv. veiling in 1847 en 1855
Beroep:
Lid van de raad van Financien in het landschap Drente (Niet geheel zeker!)   [bron: Kon. Almenak 1807 pag. 415]
Getuige bij:
03-06-1825     huwelijk Johan, Philip, Wilhelm, Friederich Steinmetz (1795-1839) en Arendina, Clasina (Jonkvrouw) Engelenberg (1804-1881) [zie VI-b]    [moeder bruid]   [bron: Drents Archief, 1825 akte nr. 28]
Kinderen van Jan en Johanna,:
1 Henriette, Christine (Vrouwe) Engelenberg [34040E], geboren op 15-01-1801 in Meppel (Dr.). Volgt VI-a.
34050.jpg
115 34050
2 Rolina, Amelia Engelenberg [34050E] (afb. 115), geboren in 1802 [bron: Doopboek Meppel, DTB 89, pag. 54]. Zij is gedoopt op 29-09-1802 in Meppel (Dr.). Rolina, is overleden op 29-04-1832 in Kampen (Ov), 29 of 30 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, ake 121].
Notitie bij overlijden van Rolina,: Zie Overlijdensadv.
Notitie bij Rolina,: Voornaam ook: Rolina, Amelia
Rolina, bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
3 Arendina, Clasina (Jonkvrouw) Engelenberg [34060E], geboren in 1804. Volgt VI-b.
34070.jpg 34070_1_.jpg
116 34070
117 34070(1)
4 Rudolph, Jan Engelenberg [34070E] (afb. 116 en 117), geboren in 1806 [bron: Doopboek Meppel, DTB 89, pag. 104]. Hij is gedoopt op 13-07-1806 in Meppel (Dr.). Rudolph, is overleden op 18-02-1819 om 07:30 in Meppel (Dr.), 12 of 13 jaar oud [bron: Drents Achief, 0167.015, 1819, akte 15].
Notitie bij overlijden van Rudolph,: Memories van successie: Drents Archief, 0119,05, 1, memorienr. 106, datum: 11-8-1819.

Zie Aktes, Overlijden, Overlijdensreg. Meppel, Overlijdensadv.
Rudolph, bleef ongehuwd.
5 Christianus, Hendricus, Adolph Engelenberg [34080E], geboren op 01-08-1810 in Meppel (Dr.). Volgt VI-c.
34200.jpg 34200_1_.jpg
118 34200
119 34200(1)
6 Gezina, Johanna, Agatha Engelenberg [34200E] (afb. 118 en 119), geboren op 28-07-1812 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 0165.015, inv. 1812, akte 100].
Notitie bij de geboorte van Gezina,: Zie Aktes, Geboorte, Geboortereg.Meppel
Gezina, is overleden op 05-05-1814 om 16:00 in Meppel (Dr.), 1 jaar oud [bron: Drents Archief, 0167.015, 1814, akte 48].
Notitie bij overlijden van Gezina,: Zie Aktes, Overlijden, Overlijdensreg. Meppel
Notitie bij Gezina,: Voornaam ook Gezina
Gezina, bleef ongehuwd.
V-b Aleijda, Johanna Engelenberg [34020E] is geboren op 24-04-1775 in De Wijk (Dr) [bron: Doopboek IJhorst-De Wijk, DTB 164, pag. 4], dochter van Arnoldus Engelenberg [34000E] (zie IV-a) en Rudolphina (Rollina) van den Wetering [105669E]. Zij is gedoopt op 24-04-1775 in De Wijk (Dr).
Notitie bij de geboorte van Aleijda,: 24-04-1775 -Aleida Johanna Engelenberg - DV A. Engelenberg+ Rolina van de Wetering; Eemten; ’in een oude Bijbel in folio, op de Wetering, staat onder de handtekening van de rentmeester JvdWetering ’Aleida Johanna Engelen’ is geboren in’t jaar 1775 den zaturdag voor den 1 mei, zijnde den 24 april; en hier gedoopt (RAD 164 bz 4)

Doopboek van IJhorst-De Wijk 1771-1780 Doopboek IJhorst periode 1771 - 1780 vorige periode 1761-1770 ...
... -07-1772 - Johannes Engelenberg - ZV Hr. A. Engelenberg+ Rolina van de ...
... - ZV Hr. A. Engelenberg+ Rolina van de Wetering; wonende te ...
... - Aleida Johanna Engelenberg - DV A. Engelenberg+ Rolina van de ...
http://www.webringreestdal.nl/archieven/ijhorst/doop 1771-1780.html • donderdag, 5 mei 2006, 4:35pm GMT • 79.1k
Aleijda, is overleden op 22-11-1813 in Zwolle (Ov), 38 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123].
Notitie bij Aleijda,: Concept-akte waarbij Arnoldus Engelenberg aan zijn kinderen Johannes en Alida Johanna, gewonnen bij zijn gescheiden vrouw Rollina van de Wetering, afstaat twee ervan te Yhorst, welke hem uit de boedel van zijn overleden vader Jan Engelenberg zijn toebedeeld. (1790)
Aleijda, trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1797 in Meppel (Dr.) [bron: Gemeentearchief Meppel DTB 95, pag 156] met Gerrit, Albertus Gomarus [105671E], 24 of 25 jaar oud. Gerrit, is geboren in 1772 in Zwolle (Ov), zoon van Johannes Gomarus [13751E] en Cornelia Cocq [13752E]. Gerrit, is overleden op 07-03-1847 in Zwolle (Ov), 74 of 75 jaar oud [bron: Akte 93].
Getuige bij:
overlijdensaangifte Rollina van den Wetering (1751-1810) [zie IV-a]    [schoonzoon]
Kinderen van Aleijda, en Gerrit,:
105673aleidagomarusgeb.jpg
120 105673aleidagomarusgeb
1 Aleida Gomarus [105673E] (afb. 120), geboren op 15-10-1800 in Zwolle (Ov).
Notitie bij de geboorte van Aleida: Zie geb.adv.
Aleida bleef ongehuwd.
2 Hermanna Gomarus [105672E], geboren op 22-12-1803 in Zwolle (Ov). Volgt VI-d.
V-c Hermanna, Agatha Entrup [100162E] is geboren in 1771 in Groningen (Gr), dochter van Theodorus, Godefridus Entrup [105692E] en Johanna Engelenberg [34170E] (zie IV-b). Hermanna, is overleden op 02-05-1834 in Groningen (Gr), 62 of 63 jaar oud [bron: Groninger Archieven, 249]. Hermanna, trouwde met Jan Beekhuis [100163E]. Jan is geboren omstreeks 1770. Jan is overleden vóór 1826, ten hoogste 56 jaar oud.
Beroep:
Predikant
V-d Judith Entrup [80073E] is geboren in 1772 in Groningen (Gr), dochter van Theodorus, Godefridus Entrup [105692E] en Johanna Engelenberg [34170E] (zie IV-b). Judith is overleden op 15-12-1857 in Groningen (Gr), 84 of 85 jaar oud [bron: Akt 940]. Judith trouwde met Coenraad Bavink [80074E]. Coenraad is geboren omstreeks 1773. Coenraad is overleden vóór 1826, ten hoogste 53 jaar oud.
V-e Jacobus (Jan(Jakop)) Elsman [105709E] is geboren in 1774 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 29 p. 316 (folio 157v)nr. 4], zoon van Johanne(i)s (Jan) Elsman [105746E] en Maria Engelenberg [34580E] (zie IV-c). Bij de geboorteaangifte van Jan(Jakop) was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Elsman (geb. ±1750) [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan(Jakop): Pastor: Rutgerus Schutte
Beroep:
Douanier
Religie:
Ned. Hervormd
Jan(Jakop):
(1) trouwde met Johanna Tametz [106468E]. Johanna is geboren omstreeks 1775. Johanna is overleden vóór 1813, ten hoogste 38 jaar oud.
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 20-09-1813 in Winterswijk (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2481, akte 38] met Lijsbet Lap [106471E], 29 of 30 jaar oud. Lijsbet is geboren in 1783 in Ameland (F), dochter van Uilkes Lap [106470E] en Antjen Steffens [106469E].
V-f Roelof van Rumpt [105218E] is geboren in 1789 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 59 p. 230 nr. 10], zoon van Jasper, Johannes van Rumpt [105444E] en Anna Engelenbergh [34590E] (zie IV-d). Bij de geboorteaangifte van Roelof waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Gijsberta van der Ploeg (geb. 1723) [zie III-d] [grootmoeder moederszijde] en Barent Engelenberg (1755-1844) [zie III-d,4] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 18-01-1789 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Roelof: Pastor: Absalom Verburg

kind:, Roeloff
doopdatum:18-01-1789
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Rumpt, Jasper
moeder:Engelenberg, Anna
getuige:Engelenberg, Barend
getuige:[van der] Ploeg, Anna Gijsberta
bronverwijzing:DTB 59, p.230, nr.10
Doopregister: NL-SAA-23651448
Notitie bij Roelof: Tweelingbroer van Jan
Religie:
Ned. Hervormd
Roelof trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 15-10-1815 in Benschop (ZH) [bron: Utrechts Archief, 481, 205, akte 4] met Elske Lemstra van Buma [106467E], 22 of 23 jaar oud. Elske is geboren in 1792 in Sneek (Fr), dochter van Hanzo Lemstra van Buma [106466E] en Elisabeth van Raam [106465E].
34540heleenaengelenberg.jpg 34540helenaengelenberg_casperheijehuwelijk.jpg 34540helenaengelenbergprinsengracht67.jpg 34540helenaengelenbergoverlijden.jpg 34540helenaengelenbergoverl.jpg
121 34540HeleenaEngelenberg
122 34540helenaengelenberg casperheijehuwelijk
123 34540helenaengelenbergprinsengracht67
124 34540helenaengelenbergoverlijden
125 34540helenaengelenbergoverl
V-g Helena Engelenberg [34540E] (afb. 121 t/m 125) is geboren op 02-12-1789 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 63, p. 319, folio 160, nr. 2], dochter van Hendrik Engelenberg [34530E] (zie IV-e) en Maria Wessels [105757E]. Bij de geboorteaangifte van Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Gijsberta van der Ploeg (geb. 1723) [zie III-d] [grootmoeder vaderszijde] en Barent Engelenberg (1755-1844) [zie III-d,4] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 06-12-1789 in Amsterdam (NH), Oude Zijds Kapel.
Notitie bij de geboorte van Helena: Pastor: Theodoor Isaacus van Essen

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Helena is overleden op 07-01-1867 om 23:30 in Amsterdam (NH), 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Helena: Zie Overlijdensakte, Adv.
Notitie bij Helena: Zie bev.reg.
Adressen:
vanaf 1851     Prinsengracht 68, Amsterdam (NH)
van 1864 tot 1867     Reguliersgracht 736/58, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Helena trouwde, 24 jaar oud, op 28-07-1814 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 3, fol.172] met Casper, Hermanus Heije [105767E], 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Helena en Casper, waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Coosen (geb. 1777), Gustave, Griet van de Vierde (geb. 1781), Johannes, Hendrik Haas (geb. 1786) en Cornelis Loo (geb. 1786).
Notitie bij het huwelijk van Helena en Casper,: Zie Huwelijksakte
Casper, is geboren in 1784 in Amsterdam (NH), zoon van Janant, Efrie Heije [4418E] en Helena de Kiem [4419E]. Casper, is overleden vóór 1851, ten hoogste 67 jaar oud. Casper, is weduwnaar van Anna Huijs [104756E] (±1785-vóór 1814).
Beroep:
Makelaar
Kinderen van Helena en Casper,:
1 Maria, Helena, F Heije [106110E], geboren op 04-06-1811 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1851     Prinsengracht 68, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
2 Hendrik Heije [8340E], geboren in 1817 in Amsterdam (NH). Volgt VI-e.
3 Helena, Antonia Heije [116190E], geboren op 13-05-1818 in Amsterdam (NH). Volgt VI-f.
4 Casper, Hermanus, Jr Heije [106109E], geboren op 31-05-1824 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1851     Prinsengracht 68, Amsterdam (NH)
Beroep:
Commissionair
Religie:
Ned. Hervormd
5 Barend Heije [105768E], geboren op 12-10-1826 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1851     Prinsengracht 68, Amsterdam (NH)
Beroep:
Onderwijzer
Religie:
Ned. Hervormd
6 Pieter, Jan Heije [10724E], geboren in 1830 in Amsterdam (NH). Pieter, is overleden op 12-05-1857 in Deventer (Ov), 26 of 27 jaar oud [bron: Akte 187].
34030cjoh.rud.e.jpg 34040.jpg 34040henrietteengelenberg_antonieraedtvanoldenbarnevelthuwakte.jpg 34040_2_.jpg 105674e.jpg 105674antoniusraedtvanoldenbarneveldthuizemorrenanno2014.jpg
126 34030cJoh.Rud.E
127 34040
128 34040henrietteengelenberg@antonieraedtvanoldenbarnevelthuwakte
129 34040(2)
130 105674E
131 105674antoniusraedtvanoldenbarneveldthuizemorrenanno2014
VI-a Henriette, Christine (Vrouwe) Engelenberg [34040E] (afb. 126 t/m 129) is geboren op 15-01-1801 in Meppel (Dr.) [bron: Doopboek Meppel, DTB 89, pag. 37], dochter van Joannes, Rudolf (Jan) Engelenberg [34030E] (zie V-a) en Johanna, Sidonia, Haneveld (Vrouwe) Hein [105670E]. Zij is gedoopt op 21-01-1801 in Meppel (Dr.).
Notitie bij de geboorte van Henriette,: Ned. Leeuw 1883, pag. 24
Henrietta Christine Engelenberg, oud’82 jaar, geb.
te Meppel, dochter van Johannes Rudolph en van Johanna
Sidonia Hein, weduwe van Antonius Raedt van Oldenbarnev
e l t , te ’s-Gravenhage.
Henriette, is overleden op 15-02-1883 in Den Haag (ZH), 82 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1883, pag. 24.].
Notitie bij overlijden van Henriette,: Zie Overlijdensadv.
Ned. Leeuw, 1883, jaargang 1, pag. 24 Overlijdensbericht"15. Henrietta Christine Engelenberg, oud 82 jaar, geb te Meppel, dochter van Johannes Rudolph en van Johannz Sidonia Hein, weduwe van Antonius Raedt van Oldenbarnevelt , te ‘s-Gravenhage
Notitie bij Henriette,: Zij komt voor in de stamboom van PC Hooft
P.C Hooft Family Tree
Engelenberg, Henriette Christine
GRAMPS ID I2632
Birth Name Engelenberg, Henriette Christine
Gender female
Married Husband Raedt van Oldenbarneveldt, Antonis [I2631]
Children Raedt van Oldenbarneveldt, Rolina Amelia [I2630]
Source References
Het Geslacht Hooft [S0001]
Pedigree
Engelenberg, Henriette Christine
Raedt van Oldenbarneveldt, Antonis
Raedt van Oldenbarneveldt, Rolina Amelia
Adressen:
van 1823 tot 1830     Herengracht 282, Amsterdam (NH)
vanaf 1835     Morren, Arnhem (Gld)
vanaf 15-04-1869     Noordeinde 164, Den Haag (ZH)
Henriette, trouwde, 22 jaar oud, op 23-03-1823 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 1823, akte nr. 14] met Antonius Raedt van Oldenbarneveldt [105674E] (afb. 130 en 131), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henriette, en Antonius: Zie Huwelijksadv., akte
Antonius is geboren op 20-10-1796 in Lochem (Gld), zoon van Hendrik, Jan Raedt van Oldenbarneveldt [106456E] en Elisabeth, Antonia Brass [106455E]. Hij is gedoopt op 23-10-1796 in Lochem (Gld). Antonius is overleden op 01-11-1852 in Doornspijk, Huize Morren (Gld), 56 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 5507, akte 49].
Notitie bij overlijden van Antonius: Zie Overlijdensadv.
Notitie bij Antonius: Familie van Aart Jan Neutenboom
Beroepen:
Boekhouder
Koopman te Amsterdam
Getuige bij:
overlijdensaangifte Arnoldus Engelenberg (1749-1825) [zie IV-a]    [aangetrouwde kleinzoon]
Kinderen van Henriette, en Antonius:
105675e.jpg
132 105675E
1 Elisabeth, Antonia Raedt van Oldenbarneveldt [105675E] (afb. 126 en 132), geboren op 20-09-1824 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Elisabeth,: Zie Geboorteadv.
Elisabeth, is overleden op 14-07-1903 in Amsterdam (NH), 78 jaar oud.
2 Johannes, Rudolph Raedt van Oldenbarneveldt [105676E], geboren op 05-12-1825 in Amsterdam (NH). Volgt VII-a.
105677hendrikraedtvanoldenbarneveldtoverl.jpg
133 105677hendrikraedtvanoldenbarneveldtoverl
3 Hendrik, Jan, Antony Raedt van Oldenbarneveldt [105677E] (afb. 133), geboren op 13-08-1828 in Amsterdam (NH). Hendrik, is overleden op 11-01-1903 in Den Haag (ZH), 74 jaar oud [bron: Akte 137].
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie overl.akte
Notitie bij Hendrik,: Opleiding: Meester in de Rechten
Hendrik, bleef ongehuwd.
Beroep:
van 1875 tot 1891     Raadsheer Gerechtshof den Haag
4 Christiaan, Hendrik, Arend Raedt van Oldenbarneveldt [105678E], geboren op 09-09-1830 in Riouw. Volgt VII-b.
5 Johanna, Sidonia Raedt van Oldenbarneveldt [105679E], geboren op 15-10-1835 in Doornspijk, Huize Morren (Gld). Volgt VII-c.
6 Rolina, Amalia (Evelina) Raedt van Oldenbarneveldt [105680E], geboren op 02-07-1841 in Doornspijk, Huize Morren (Gld). Volgt VII-d.
34060_105681.jpg 34060a_105681.jpg 34060_1_.jpg 34060_2_.jpg 34060.jpg 105681e.jpg
134 34060#105681
135 34060a#105681
136 34060(1)
137 34060(2)
138 34060
139 105681E
105681johansteinmetzoverldrentsecrt11-1-1839.jpg 105681johansteinmetzoverlverkooperervenengelenberg.jpg
140 105681johansteinmetzoverldrentsecrt11-1-1839
141 105681johansteinmetzoverlverkooperervenengelenberg
VI-b Arendina, Clasina (Jonkvrouw) Engelenberg [34060E] (afb. 134 t/m 138) is geboren in 1804 [bron: Doopboek Meppel, DTB 89, pag. 71], dochter van Joannes, Rudolf (Jan) Engelenberg [34030E] (zie V-a) en Johanna, Sidonia, Haneveld (Vrouwe) Hein [105670E]. Zij is gedoopt op 29-02-1804 in Meppel (Dr.). Arendina, is overleden op 30-09-1881 in Kampen (Ov), 76 of 77 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, akte 374].
Notitie bij overlijden van Arendina,: Zie Overlijdensadv.
Adres:
Wijk 3, Kruisstraat 195, Meppel (Dr.)
Beroep:
Rentenierster
Religie:
Ned. Hervormd
Arendina, trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 03-06-1825 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 1825 akte nr. 28] met Johan, Philip, Wilhelm, Friederich Steinmetz [105681E] (afb. 139 t/m 141), 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arendina, en Johan, waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna, Sophia, Gessina|(Vrouwe) Schroeder (1772-1845) [moeder bruidegom], Jan Engelenberg (1772-1827) [zie V-a] [vader bruid], Johanna, Sidonia, Haneveld (Vrouwe) Hein (1776-1856) [zie V-a] [moeder bruid] en Georg, Hendrik Hein (1788-1840) [oom moederszijde bruid].
Notitie bij het huwelijk van Arendina, en Johan,: Zie Huwelijksakte, adv
Johan, is geboren in 1795 in Groningen (Gr), zoon van Frans, Friederich, Christiaan Steinmetz [106454E] en Johanna, Sophia, Gessina|(Vrouwe) Schroeder [106453E]. Hij is gedoopt op 28-08-1795 in Groningen, Martinikerk.
Notitie bij de geboorte van Johan,: Zie doopbevesting arch. gem. groningen
Johan, is overleden op 03-01-1839 in Meppel (Dr.), 43 of 44 jaar oud [bron: Drents Archief, 0167,015, 1839, akte 3].
Notitie bij overlijden van Johan,: Zie overl.adv.
Notitie bij Johan,: Zie adv. over verkoop woonhuis 1840.
Adres:
vanaf 1825     Assen (Dr)
Beroep:
Commies bij het bestuur van de Provintie Drenthe
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Arendina, en Johan,:
105682e.jpg 105682fransfriedrichchristiaansteinmetz_geb.1827__3_.jpg 105682efransfriedrichchristiaansteinmetz_geb.1827_.jpg 105682efransfriedrichchristiaansteinmetz_geb.1827__4_.jpg
142 105682E
143 105682FransFriedrichChristiaanSteinmetz(geb.1827)(3)
144 105682EFransFriedrichChristiaanSteinmetz(geb.1827)
145 105682EFransFriedrichChristiaanSteinmetz(geb.1827)(4)
1 Frans, Friedrich, Christiaan Steinmetz [105682E] (afb. 142 t/m 145), geboren op 24-04-1827 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 0165.015, inv.1827, akte 56].
Notitie bij de geboorte van Frans,: Zie Geboorteadv.
Frans, is overleden op 04-04-1914 in Veldwijk (Ermelo), 86 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 8318, 25].
Beroep:
•Ontvanger der belastingen te Heerewaarden, Ontvanger de belastingen te Westervoort
2 Johannes, Rudolph Steinmetz [105683E], geboren op 15-03-1829 in Meppel (Dr.). Volgt VII-e.
106472e.jpg
146 106472E
3 Nikolaus, Wilhelm, Carl, Regin Steinmetz [106472E] (afb. 146), geboren in 1831 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 0165.015, inv. 1831, akte 30]. Hij is gedoopt op 26-02-1831 in Meppel (Dr.). Nikolaus, is overleden op 20-10-1833 in Huizen Morren, Elburg (Gld), 1 of 2 jaar oud (oorzaak: Overleden aan een stik-inzinking.) [bron: Drents Archief, 0167.015, 1833, akte 123].
Notitie bij overlijden van Nikolaus,: Zie Overlijdensadv.
105684e.jpg
147 105684E
4 Johanna, Sidonia Steinmetz [105684E] (afb. 147), geboren op 04-12-1835 om 21:00 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 0165.015, inv.1835, akte 173].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie Aktes, Geboortes, Geboorteakte Meppel
Johanna, is overleden op 16-01-1901 in Kampen (Ov), 65 jaar oud [bron: Akte 18].
105685e.jpg
148 105685E
5 Johanna, Sophia, Gesina Steinmetz [105685E] (afb. 148), geboren op 14-09-1838 om 16:00 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 0165.015, inv.1838, akte 150].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie Aktes, Geboortes, Geboorteakte Meppel
34080familieportretengelenberg.jpg 34080_105686e.jpg 34080.jpg 34080christianushendrucusadophengelenberg_geb.1810_.jpg 34080christianushendricusadolphengelenberg.jpg 34080christianusengelebergovernamefabriek.jpg
149 34080familieportretengelenberg
150 34080#105686E
151 34080
152 34080ChristianusHendrucusAdophEngelenberg(geb.1810)
153 34080ChristianusHendricusAdolphEngelenberg
154 34080christianusengelebergovernamefabriek
34080echristianushendricusadolphengelenberg_geb.1810_1841-1842.jpg 34080christianusengelebergoverijsslcrt28-2-1843.jpg 34080echristianushendricusadolphengelenberg_geb.1810__1_.jpg 34080christianusengelenbergveiling.jpg 34080_3_.jpg 34080christianusengelebergnieuwsvddag26-3-1892.jpg
155 34080EChristianusHendricusAdolphEngelenberg(geb.1810)1841-1842
156 34080christianusengelebergoverijsslcrt28-2-1843
157 34080EChristianusHendricusAdolphEngelenberg(geb.1810)(1)
158 34080christianusengelenbergveiling
159 34080(3)
160 34080christianusengelebergnieuwsvddag26-3-1892
34080echristiaanhendrikusadolpharendengeenberg_geb.1843_legaat_2_.jpg 34080christianehendricusadolphengelenberge.a.grafzerk.jpg 105686e.jpg 105686juliastülenoverlnieuwsvddag8okt1891.jpg
161 34080EChristiaanHendrikusAdolphArendEngeenberg(geb.1843)Legaat(2)
162 34080christianehendricusadolphengelenberge.a.grafzerk
163 105686E
164 105686juliastülenoverlnieuwsvddag8okt1891
VI-c Christianus, Hendricus, Adolph Engelenberg [34080E] (afb. 149, 126, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 en 162) is geboren op 01-08-1810 in Meppel (Dr.) [bron: Doopboek Meppel, DTB 89, pag. 149], zoon van Joannes, Rudolf (Jan) Engelenberg [34030E] (zie V-a) en Johanna, Sidonia, Haneveld (Vrouwe) Hein [105670E]. Hij is gedoopt op 03-08-1810 in Meppel (Dr.). Christianus, is overleden op 27-01-1888 in Kampen (Ov), 77 jaar oud [bron: Akte 33]. Hij is begraven in Alg. Begr.pl. Kampen De Zandberg IJsselmuiden.
Notitie bij overlijden van Christianus,: Zie Overlijdensadv., grafzerk

Ned. leeuw 1888, pag. 38
27 te Kampen. C. H. A. Engelenberg, oud 77 jaar, oudlid
der provinciale staten van Overijssel, oud-burgemeester
van IJsselmuiden, Wilsum en Grafhorst, oudlid
van den gemeenteraad, dijkgraaf en -lid van ver?
schillende polders, geh met N. Stulen.
Notitie bij Christianus,: Zie portret van de gehele familie.
Wij zien daar het volledige gezin. V.l.n.r. Christiaan, Petronelle, moeder Juliana, vader Christianus, Pieter en Johannes

Hij heeft een Kunstverzameling aangelegd, deze werd na zijn overlijden geveild (zie adv. 26-3-1892)

Hij was aandeelhouder en agent van RIJSM sinds 1838 tot 1842.

Zie adv. voor de werving van een Onderwijzen in IJsselmuiden 1810
Zie adv. (oprichting en verkoop van Handelsonderneming) 1835
Zie adv.reder van de IJsselrederij op Hull, Engeland.(1842-1843)
Zie verkoop onr.zaak 12 aug. 1844
Zie adv. veiling veenplaatsen 1868

Zie Familiestambomen over familierelaties en legaat van zijn zoon Christiaan.
Adres:
vanaf 03-01-1835     Burgwal 41(820) 331, Kampen (Ov) (Op deze plaats staat in 2000 de Bondsspaarbank Centraal Nederland)
Beroepen:
1e Luitenant bij de Drentsche Schutterij
Fabrikant en Koopman (3-1-1835 overname Kalkfabriek de la Sablonierre)
Lid polder en dijkbesturen
Lid provinciale Staten Overijssel
van 1810 tot 1843     Commandant Schutterij Kampen   [bron: Brief Gouverneur van 12-2-1840]
vanaf 1843     Burgemeester van Kamperveen
van 28-02-1843 tot 1880     Burgemeester van Grafhorst, Wilsum en IJsselmuiden (zie adv.)
van 1862 tot 1867     Directielid Societeit ’t ’College
vanaf 1872     Lid Gemeenteraad Kampen
Religie:
Ned. Hervormd
Christianus, trouwde, 25 jaar oud, op 04-09-1835 in Almelo (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, inv.nr. 123.00064, akte 14] met Juliana, Catharina, Euphemia (Vrouwe) (Julia) Stülen [105686E] (afb. 163 en 164), 22 jaar oud, nadat zij op 30-08-1835 in Kampen (Ov) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Christianus, en Julia: Zie Huwelijksadv.en akte
Acte van huwelijksvoorwaarden tussen Christianus, Henricus, Adolf Engelenberg en Julia, Catharina, Euphemia Stulen. 3 sept. 1835.
Julia is geboren op 31-07-1813 in Almelo (Ov.), dochter van Pieter, Hendrik, Coenraad Stülen [106443E] en Gesina, Elisabeth, Wilhelmina Cock [106442E]. Julia is overleden op 05-10-1891 in Kampen (Ov), 78 jaar oud [bron: Akte 395]. Zij is begraven in Alg. Begr.pl. Kampen De Zandberg IJsselmuiden.
Notitie bij overlijden van Julia: Zie Overlijdensadv.2x, grafzerk bij echtgenoot
Adres:
tot 05-10-1891     Burgwal 41(820) 331, Kampen (Ov)
Kinderen van Christianus, en Julia:
34090.jpg 34090johannesrudopharnoldusengelenberg.jpg 34090johannesrudolpharnoldusengelenberg_1_.jpg 34090johannesengelenbergoprhaarlcrt17-1-1867.jpg 34090_1_.jpg 34090johannesrudolpharnoldusengelebergoverl.jpg
165 34090
166 34090johannesrudopharnoldusengelenberg
167 34090JohannesRudolphArnoldusEngelenberg(1)
168 34090johannesengelenbergoprhaarlcrt17-1-1867
169 34090(1)
170 34090johannesrudolpharnoldusengelebergoverl
1 Johannes, Rudoph, Arnoldus Engelenberg [34090E] (afb. 165 t/m 170), geboren op 02-06-1836 in Kampen (Ov).
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geboorteadv.
Johannes, is overleden op 08-05-1870 in Middelburg (Zld), 33 jaar oud (oorzaak: Vliegende tering) [bron: Zeeuws Archief, akte 181].
Notitie bij overlijden van Johannes,: Zie Overlijdensadv., akte, grafzerk bij vader

Successiememorie overledene op zondag 8 mei 1870 Middelburg
Kantoor (office) : Middelburg
Nummer (number) : 3/5995 1870
Inventarisnummer (inventory number) : 468
Filmcassettenumber (number of filmbox) : 71
Opmerking (note) : Officier van justitie
Notitie bij Johannes,: Zie familieportret van vader

Meester en Doctor in de Rechten
Promotie in de Regten met het Proefschrift (21-12-1859) over
"De leer der Negotiorum Gestio in het Romeinsche Regt" aan de Utrechtse Hogeschool (zie teksten)

Heeft gedicht geschreven op Oosterbeek(zie teksten)

Levensbericht van Mr. J.R.A. Engelenberg, overleden 8 mei 1870 te Middelburg. Door A.P.Th. Eyssel in Nieuwe Bijdr. voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving dl. XX b. 446
Johannes, bleef ongehuwd.
Adressen:
van voor 1863     Oudestraat 328, Wijk II, Kampen (Ov)
vanaf 08-08-1863     Brielle (ZH)
Beroepen:
Griffier Kantongerecht Kampen
van voor 1867     Sustituut officier van justietie, Utrecht
vanaf 03-07-1869     Officier van Justitie bij de Arrond. Regtbank te Middelburg
Religie:
Ned. Hervormd
2 Petronella, Henriette, Conradina(Vrouwe) Engelenberg [34100E], geboren op 14-09-1837 in Kampen (Ov). Volgt VII-f.
3 Pieter, Hendrik, Coenraad (Peter) Engelenberg [34110E], geboren op 08-09-1840 in Kampen (Ov). Volgt VII-g.
4 Christiaan, Hendrikus, Adolph, Arend Engelenberg [34120E], geboren op 01-04-1843 in Kampen (Ov). Volgt VII-h.
VI-d Hermanna Gomarus [105672E] is geboren op 22-12-1803 in Zwolle (Ov), dochter van Gerrit, Albertus Gomarus [105671E] en Aleijda, Johanna Engelenberg [34020E] (zie V-b). Hermanna is overleden op 20-06-1883 in Zwolle (Ov), 79 jaar oud [bron: Brabants Historisch informatiecentrum, 50, inv. 6487, akte 92].
Notitie bij overlijden van Hermanna: Extract van overlijden van de gemeente Zwolle(26-6-1883), datum van overlijden 20-6-1883
Hermanna trouwde, 46 jaar oud, op 11-09-1850 in Den Haag (ZH) [bron: Historisch Centrum Overijssel, inv. 123.14562, akte 110] met George Wieland [106507E], 36 jaar oud. George is geboren op 11-11-1813 in Den Haag (ZH), zoon van Georg Wieland [106506E] en Anna, Elisabeth Wehman [106505E].
Beroep:
2e luitenant
VI-e Hendrik Heije [8340E] is geboren in 1817 in Amsterdam (NH), zoon van Casper, Hermanus Heije [105767E] en Helena Engelenberg [34540E] (zie V-g). Hendrik trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 16-05-1845 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 2, fol. 167] met Henriette, Marie, Sophie le Normant [8341E], 24 of 25 jaar oud. Henriette, is geboren in 1820 in Amsterdam (NH), dochter van Louis, Adelaide le Normant [10903E] en Sophie, Elisabeth Gartman [10904E].
116190.jpg
171 116190
VI-f Helena, Antonia Heije [116190E] (afb. 171) is geboren op 13-05-1818 in Amsterdam (NH), dochter van Casper, Hermanus Heije [105767E] en Helena Engelenberg [34540E] (zie V-g).
Notitie bij de geboorte van Helena,: Zie Geboorteadv.
Helena,:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 13-10-1847 in Leiden (ZH) [bron: Gem. Arch. Leiden, 1847, nr. 177] met Nicolaas (Henry) van Haansbergen [116194E], 28 of 29 jaar oud. Henry is geboren in 1818, zoon van Servaas, Helenus van Haansbergen [116195E] en Johanna, Susanna Hesman [116196E].
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 04-04-1866 in Leiden (ZH) [bron: Gem.Arch. Leiden, 1866, nr. 52] met Christiaan Dutilh [116191E], ongeveer 46 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1820, zoon van Jacob, Christiaan Dutilh [116192E] en Rozetta van Duuren [116193E].
105676_1_e.jpg
172 105676(1)E
VII-a Johannes, Rudolph Raedt van Oldenbarneveldt [105676E] (afb. 126 en 172) is geboren op 05-12-1825 in Amsterdam (NH), zoon van Antonius Raedt van Oldenbarneveldt [105674E] en Henriette, Christine (Vrouwe) Engelenberg [34040E] (zie VI-a).
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geboorteadv.

Ned. leeuw 1888, pag. 2914 te ’s-Gravenhage. Johannes Rudolf Raedt van Oldenbarneveld,
geb. te Amsterdam 5 Dec. 1825, zoon
van Antonis en van Henrietta Christina Engelenberg,
weduwnaar van Johanna Martha Loodeesen.
Johannes, is overleden op 14-12-1887 in Den Haag (ZH), 62 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1888, pag. 29].
Notitie bij overlijden van Johannes,: Ned. Leeuw 1888, pag. 29
14 december te ‘s-Gravenhage. Johannes Rudolf Raedt van Oldenbarneveld, geb. te Amsterdam 5 Dec. 1825, zoon
van Antonis en van Henrietta Christina Engelenberg,weduwnaar van Johanna Martha Loodeesen
Beroep:
Koopman, commissionair
Johannes, trouwde, 27 jaar oud, op 03-02-1853 in Amsterdam (NH) [bron: Stadsarch. A’dam, reg. 1, fol. 71v] met Johanna, Martha Lodeesen [103259E], 30 jaar oud. Johanna, is geboren op 27-12-1822 in Amsterdam (NH), dochter van Johannes, David Lodeesen [100712E] en Johanna, Cornelia van Lent [100713E]. Johanna, is overleden op 20-03-1859 in Amsterdam (NH), 36 jaar oud.
Kind van Johannes, en Johanna,:
1 Henriëtta, Johanna Raedt van Oldenbarneveldt [100714E], geboren op 29-11-1853 in Amsterdam (NH). Volgt VIII.
VII-b Christiaan, Hendrik, Arend Raedt van Oldenbarneveldt [105678E] is geboren op 09-09-1830 in Riouw, zoon van Antonius Raedt van Oldenbarneveldt [105674E] en Henriette, Christine (Vrouwe) Engelenberg [34040E] (zie VI-a).
Notitie bij de geboorte van Christiaan,: Ook: 22-8-1836 Riouw
Christiaan, is overleden op 20-02-1904 in Den Haag (ZH), 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christiaan,: Ook 26-7-1915, Den Haag
Christiaan, trouwde met Frederika, Louisa, Wilhelmina Borgen [103258E].
Notitie bij het huwelijk van Christiaan, en Frederika,: Zie verder stamboom op: http://www.xs4all.nl/~dziewon/stamboom/bbrvo05.htm
Frederika, is geboren op 22-08-1836 in Riouw, dochter van Marcus Borgen [100716E] en Charlotta, Maria, Jemima Bone [100717E]. Frederika, is overleden op 26-07-1915 in Den Haag (ZH), 78 jaar oud.
105679johannaraedtvanoldenbarneveldtgeb.jpg 105679johannasidoniaraedtvanoldenbarneveldoverl.jpg
173 105679johannaraedtvanoldenbarneveldtgeb
174 105679johannasidoniaraedtvanoldenbarneveldoverl
VII-c Johanna, Sidonia Raedt van Oldenbarneveldt [105679E] (afb. 173 en 174) is geboren op 15-10-1835 in Doornspijk, Huize Morren (Gld) [bron: Akte 57], dochter van Antonius Raedt van Oldenbarneveldt [105674E] en Henriette, Christine (Vrouwe) Engelenberg [34040E] (zie VI-a).
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie geb.adv.
Johanna, is overleden op 13-04-1908 in Arnhem (Gld), 72 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, 8070, akte 677].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie overl.akte
Johanna, trouwde, 31 jaar oud, op 03-04-1867 in Batavia (Ned. Ind.) met Willem, Eduard van der Hout [106570E], ongeveer 52 jaar oud. Willem, is geboren omstreeks 1815, zoon van Anthonie van der Hout [100711E] en Maria, Christian Nijssen [109872E]. Willem, is overleden vóór 1908, ten hoogste 93 jaar oud.
Notitie bij Willem,: Meester in de Rechten

Er bevindt zich een schilderij in het depot van het rijksmuseum van ene AG van der Hout (1820-1890) nr. 4169. Dat zou gelet op de tijd deze van der Hout kunnen zijn.
105680rolinaamaliaraedtvanoldenbarneveldtoverl.jpg
175 105680rolinaamaliaraedtvanoldenbarneveldtoverl
VII-d Rolina, Amalia (Evelina) Raedt van Oldenbarneveldt [105680E] (afb. 175) is geboren op 02-07-1841 in Doornspijk, Huize Morren (Gld) [bron: Akte 39], dochter van Antonius Raedt van Oldenbarneveldt [105674E] en Henriette, Christine (Vrouwe) Engelenberg [34040E] (zie VI-a). Evelina is overleden op 06-09-1913 in Haarlem (NH), 72 jaar oud [bron: Kennemerland Haarlem 1913, nr.711].
Notitie bij overlijden van Evelina: Zie overl.akte
Evelina trouwde, 20 jaar oud, op 05-06-1862 in Amersfoort (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 481, 799, akte 34] met Hendrik, Wijnand, Cornelis (Jonkheer) Hooft [106608E], 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evelina en Hendrik,: Bruidegom:Hendrik Wijnand Cornelis Hooft
Vader bruidegom:Hendrik Daniël Hooft van Woudenberg enz.
Moeder bruidegom:Wijnanda Cornelia Kluppel
Bruid:Rolina Amelia Raedt van Oldenbarnevelt
Vader bruid:Antonis Raedt van Oldenbarnevelt
Moeder bruid:Henriëtte Christine Engelenberg
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 5 juni 1862
Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:Archief EemlandInstellingsplaats:Amersfoort
Collectiegebied:Utrecht
Archief:ArchiefRegistratiedatum:1862
Plaats:Amersfoort
Hendrik, is geboren op 26-07-1835 in Amsterdam (NH), zoon van Hendrik, Daniel (Jonkheer) Hooft van Woudenberg enz. [106607E] en Wijnanda, Cornelia Kluppel [106606E]. Hendrik, is overleden op 12-10-1912 in Hilversum (NH), 77 jaar oud.
105683johannesrudolphsteinmetzoverl.jpg 105683e.jpg
176 105683johannesrudolphsteinmetzoverl
177 105683E
VII-e Johannes, Rudolph Steinmetz [105683E] (afb. 176 en 177) is geboren op 15-03-1829 in Meppel (Dr.) [bron: Drents Archief, 0165.015, inv.1829, akte 47], zoon van Johan, Philip, Wilhelm, Friederich Steinmetz [105681E] en Arendina, Clasina (Jonkvrouw) Engelenberg [34060E] (zie VI-b).
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geboorteadv.
Johannes, is overleden op 11-05-1895 in Rosmalen (NB), 66 jaar oud [bron: Akte 90].
Notitie bij overlijden van Johannes,: Zie overl.akte
Beroep:
•2e luitenant, 1e luitenant, officier-leeraar in de Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis aan de Kon. Milt. Acad te Breda, kapitein, Majoor, Luitenant Kolonel der Infanterie, laatst provinc. adjudant te ’s Gravenhage
Johannes, trouwde, 27 jaar oud, op 22-07-1856 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarchief Noord Holland, 385, 33, 65] met Christina, Wilhelmina van den Boogaart [104385E], 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes, en Christina,: Gehuwd te Kleef (Pruissen) 23-8-1855
Christina, is geboren op 22-11-1832 in Kleve, Rheinland, Preussen (Dld), dochter van Bartholome van den Boogaart [104384E] en Anna, Catharina Crol [104383E].
Kind van Johannes, en Christina,:
1 Sebald, Rudolph Steinmetz [104671E], geboren op 26-01-1862 in Breda (NB).
Notitie bij Sebald,: Professor, woonde Amstel 65 te Amsterdam
34100.jpg 34100_1_.jpg 34100petronellaengelenberggiftah6-5-1916.jpg 105687pvandiggelen.jpg
178 34100
179 34100(1)
180 34100petronellaengelenberggiftah6-5-1916
181 105687PvanDiggelen
VII-f Petronella, Henriette, Conradina(Vrouwe) Engelenberg [34100E] (afb. 178 t/m 180) is geboren op 14-09-1837 in Kampen (Ov), dochter van Christianus, Hendricus, Adolph Engelenberg [34080E] (zie VI-c) en Juliana, Catharina, Euphemia (Vrouwe) (Julia) Stülen [105686E].
Notitie bij de geboorte van Petronella,: Zie Geboorteadv.
Petronella, is overleden op 07-05-1906 in Zwolle (Ov), 68 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, akte 213].
Notitie bij overlijden van Petronella,: Zie Overlijdensadv., grafzerk bij vader
Notitie bij Petronella,: Naam ook Engelenburg

Zie familieportret bij vader
Was een zeer melancholiek persoon
Zie adv. over legaat
Functie:
van 1885 tot 1892     Grootmeester-Nationaal der vrijmetselarij
Religie:
Ned. Hervormd
Petronella, trouwde, 46 jaar oud, op 12-12-1883 in Kampen (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.07485, akte 146] met Pieter, Johannes, Gesienus van Diggelen [105687E] (afb. 181), 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petronella, en Pieter,: Het was een zeer ongelukkig huwelijk.

12 december 1883 te Kampen. Mr. Y. J. G. van Diggelen, uit Zwolle,
met P. H. C. Engelenburg.
Pieter, is geboren op 24-01-1837 in Zwolle (Ov), zoon van Bernhard, Pieter, Gesienus van ’t Diggelen [104646E] en Geertruid van Berkum Bijsterbos [104645E]. Pieter, is overleden op 11-05-1907 in Zwolle (Ov), 70 jaar oud [bron: Akte 212]. Pieter, is weduwnaar van Catharina, Alexandrina, Verloren van Themaat [104647E] (±1835-1881), met wie hij trouwde op 11-05-1865 in Utrecht (Ut).
Notitie bij Pieter,: Meester in de Rechten
Pieter was een zeer melancholieke man.
Grootmeester-Nationaal der Vrijmetselarij

Pieter Johannes Gesienus van Diggelen (1837-1907)

Pieter Johannes Gesienus van Diggelen werd op 24 oktober 1837 te Zwolle geboren als zoon van ir. Benjamin Pieter Gesienus van Diggelen en Geertruida van Berkurn Bijsterbos. Hij overleed op 11 mei 1907 als weduwnaar in Zwolle.
Pieter Johannes Gesienus van Diggelen studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. In 1861 promoveerde hij op zijn "Verhandeling over het regt op schorren en anderen aanwas van gronden". In dit proefschrift beschrijft hij hoe het eigendomsrecht op aangewassen buitendijkse landen in de verschillende delen van het land in het verleden en het heden was geregeld. Daarbij komt ook de situatie in Overijssel aan de orde. Langs de Zuiderzeekust was het buitendijks land immers niet zonder betekenis.
Van Diggelen had zijn interesse voor waterstaatkundige zaken niet van een vreemde. Zijn vader was lange tijd ingenieur van Rijkswaterstaat in Overijssel. Buiten deze functie maakte B.P.G. van Diggelen in 1842 ook het ontwerp voor de aanleg van de strekdammen van het Zwolsche Diep, welke vervolgens in de periode 1845-1847 onder zijn toezicht werden aangelegd. De meeste bekendheid kreeg hij echter met zijn uit 1849 daterend plan voor de droogmaking van de Zuiderzee.
In 1863 werd P.J.G. van Diggelen benoemd tot griffier bij het kantongerecht in Zaltbommel. Twee jaar later werd hij substituut-griffier te Winschoten. In 1869 keerde hij naar zijn geboorteplaats Zwolle terug toen hij daar in dezelfde functie werd aangesteld. Nadat hij in 1876 was benoemd tot rechter, werd hij in 1894 vice-president van de arrondissementsrechtbank. In 1906 nam hij om gezondheidsredenen zelf ontslag.
Naast zijn loopbaan bij de rechtbank was Van Diggelen zeer actief in de politiek. Van 1876 tot 1897 was hij lid van de gemeenteraad van Zwolle, en vanaf 1879 tot zijn dood was hij lid van de Staten van Overijssel voor het kiesdistrict Steenwijk. Bovendien werd Van Diggelen in oktober 1886 gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Bij die verkiezing stond hij kandidaat in het district Sneek. Hij had deze zetel vooral te danken aan de Friese liberale voorman Age Buma, die hetzelfde district vertegenwoordigde. Zijn lidmaatschap eindigde met de ontbinding van de Tweede Kamer in 1888.
Van Diggelen was lid van de Zwolse Liberale Kiesvereniging. In 1904 werd hij het middelpunt van een flinke politieke rel in de Staten van Overijssel, toen hij er door de andere liberale leden van verdacht werd bij de verkiezing van vertegenwoordigers voor de Eerste Kamer steun te hebben gegeven aan kandidaten van de conservatieve fractie. Er hadden in dat jaar 23 conservatieven en 23 liberalen zitting in de Staten; desondanks werden er tijdens de eerste twee ronden van de verkiezing conservatieven gekozen. Eén van de liberale Statenleden had dus op een conservatieve kandidaat gestemd. De verdenking viel meteen op Van Diggelen. De liberalen verzochten hem daarom tijdens de derde stemming zijn ingevulde stembriefje te laten zien aan een fractiegenoot. In deze laatste
ronde werd toen toch nog een liberaal gekozen. Voor de liberalen was dit het bewijs dat Van Diggelen de eerste twee ronden voor de conservatieven had gestemd. De ware toedracht is echter nooit duidelijk geworden; Van Diggelen heeft in ieder geval zelf altijd ontkend. Hoewel sommigen blijkbaar twijfelden aan zijn politieke voorkeur, zeker is wel dat Van Diggelen een groot bewonderaar van Thorbecke was. Hij was één van de sprekers toen er een gedenksteen werd geplaatst in het geboortehuis van Thorbecke aan de Thorbeckegracht in Zwolle.
Van Diggelen is ook actief geweest op andere terreinen. Zo werd mede dankzij zijn inzet in Zwolle een volksgaarkeuken ingericht. Ook het onderwijs had zijn interesse. In de Tweede Kamer stelde hij verschillende vragen over dit onderwerp. Bovendien was hij van 1879 tot 1893 schoolopziener in het district Steenwijk.
Van Diggelen pleitte, zoals ook zijn vader had gedaan, voor de droogmaking van de Zuiderzee. Zo verscheen in 1877 van zijn hand Beschouwingen naar aanleiding van het Wetsontwerp tot bedijking en droogmaking van het Zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee. Door deze publikatie kwam hij in 1884 in contact met de al genoemde A. Buma. Dankzij een nauwe samenwerking tussen beide mannen kwam het op 4 januari 1886 tot de oprichting van de Zuiderzeevereniging. Het onderzoek dat in de daarop volgende periode vanuit deze vereniging werd uitgevoerd, vormde de grondslag van de Zuiderzeewet van 1918. Buma werd eerste voorzitter, Van Diggelen onder-voorzitter. Toch werd in later jaren de samenwerking regelmatig verstoord door conflicten tussen deze twee sterke persoonlijkheden. Op 26 september 1892 bedankte Van Diggelen zelfs voor het lidmaatschap van de vereniging. De achtergrond van deze beslissing is niet geheel duidelijk, maar wel is zeker dat Van Diggelen acht jaar later weer toetrad tot de vereniging. In 1901 nam hij opnieuw zitting in het algemeen bestuur.
Van Diggelen was ook nauw betrokken bij de voorbereidingen tot de droogmaking van de Koekoek, een veenplas ten noordoosten van IJsselmuiden. Zijn vader had samen met de twee andere aannemers van de eerste droogmaking in 1857, het recht verworven op de helft van de gronden in de polder de Koekoek. Al spoedig daarna was het gebied echter weer onder water gelopen. Ook PJ.G. van Diggelen die het aandeel van zijn vader erfde, heeft het totstandkomen van de droogmakerij in 1909 niet mogen meemaken. Hij stak trouwens niet onder stoelen of banken dat hij geen financieel voordeel zag in de droogmaking. De gemeenschappelijke eigenaren wilden daarom hun bezit na de droogmaking zo spoedig mogelijk verkopen. De gronden bleken echter onverkoopbaar te zijn. De zoon van Pieter Johannes Gesienus, mr. B.P.G. van Diggelen, was in 1927 met 144 van de 255 aandelen zelfs de grootste aandeelhouder in de intussen opgerichte N.V. Grondexploitatie-maatschappij ’De Koekoek’.
Pieter Johannes Gesienus van Diggelen trouwde te Utrecht op 11 mei 1865 met Catharina Alexandrina Verloren van Themaat. Na haar overlijden in 1881 trad hij op 12 december 1883 in Kampen in het huwelijk met Petronella Henriette Conradine Engelenberg.

H. Kaag - van der Boon


Geboren: 24-10-1837 Zwolle
Overleden: 11-5-1907 Zwolle
Vader: Benjamin Pieter Gesienus van Diggelen
Moeder: Geertruida van Berkum Bijsterbos
Echtgeno(o)t(e): Catharina Aexandrina Verloren van Themaat
Tweede echtgeno(o)t(e): Petronella Henriette Conadine Engelenberg
Publicaties: G.L. Cleintuar, Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereniging 1886-1949, Zutphen 1982
Provinciale Overijsselsche en Zwolsdie Courant, 14 mei 1907 Ah de Dag van Gisteren. Honderd jaar Zwolle, de Zwollenaren en de politiek,
Zwolle 1992
Laatst bijgewerkt op: 1-5-2004
Beroep:
Regter
34110.jpg 34110pieterengelenbergnwsvddag23-10-1878.jpg 34110_2_.jpg 34110pieterengelenberglegaatah4-2-1923.jpg 34110huis_pieterhendrikcoenraadengelenberg_geb.1840_.jpg 34110huispieterhendrikcoenraadengelenberg_geb.1840__1_.jpg
182 34110
183 34110pieterengelenbergnwsvddag23-10-1878
184 34110(2)
185 34110pieterengelenberglegaatah4-2-1923
186 34110Huis(PieterHendrikCoenraadEngelenberg(geb.1840)
187 34110HuisPieterhendrikCoenraadEngelenberg(geb.1840)(1)
34110huispieterhendrikcoenraadengelenberg_geb.1840__2_.jpg 34110huispieterhendrikcoenraadengelenberg_geb.1840__3_.jpg 34110_3_.jpg 105688e.jpg 105688jeannealexandrinelouisepersillegrafzerk.jpg
188 34110HuisPieterhendrikCoenraadEngelenberg(geb.1840)(2)
189 34110HuisPieterHendrikCoenraadEngelenberg(geb.1840)(3)
190 34110(3)
191 105688E
192 105688JeanneAlexandrineLouisePersillegrafzerk
VII-g Pieter, Hendrik, Coenraad (Peter) Engelenberg [34110E] (afb. 182 t/m 190) is geboren op 08-09-1840 in Kampen (Ov) [bron: Akte 242], zoon van Christianus, Hendricus, Adolph Engelenberg [34080E] (zie VI-c) en Juliana, Catharina, Euphemia (Vrouwe) (Julia) Stülen [105686E].
Notitie bij de geboorte van Peter: Zie Geboorteadv.
Peter is overleden op 29-06-1902 in Kampen (Ov), 61 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, akte 183].
Notitie bij overlijden van Peter: Zie overlijdensadvertentie, grafzerk bij vader
Notitie bij Peter: Zie familieportret bij vader

Pieter had een "buitenbeentje" bij een Naaister te Amersfoort

Zie Teksten over huize Engelenberg
Adressen:
vanaf 1880     Burgwal 41/43, Kampen (Ov) (Huize Tengnagel (vroeger van de adelijke familie Gansneb, genaamd Tengnagel en laatst bewoond door de predikant Dr Rambonnet)
vanaf 22-09-1888     Utrecht (Ut)
vanaf 1890     Burgwal 124, Kampen (Ov)
tot 29-06-1902     Burgwal 41, Kampen (Ov)
Beroepen:
Kapitein 1ste Regiment Veldartillerie
vanaf 1861     2e luitenant Veldartillerie
tot 1888     Voorzitter genootschap Kunsten te Kampen
Peter trouwde, 43 jaar oud, op 23-04-1884 in Kampen (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.07485, akte 30] met Jeanne, Alexandrine, Louise (Vrouwe) Persille [105688E] (afb. 191 en 192), 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Jeanne,: Zie Huwelijksadv.
Jeanne, is geboren op 12-04-1855 in Batavia (Ned. Ind.), dochter van Charles, Francois, Alexandre Persille [104644E] en Hermina, Johanna van der Meulen [104643E]. Jeanne, is overleden op 28-08-1921 in Kampen (Ov), 66 jaar oud [bron: Akte 182]. Zij is begraven in Kampen, Alg. Begr.pl. De Zandberg, IJsselmuiden.
Notitie bij overlijden van Jeanne,: Zie Overlijdensadv.
Exec. test. J. Hoek jr. en A.G. van Berkel. Jeanne vermaakt haar schilderijverzameling, porselein en antieke kast aan de gemeente Kampen. Haar huis zal worden verkocht (zie ook Handelsblad)
34120e.jpg 34120christiaanhendrikusadolpharendengelenberg6.jpg 34120.jpg 34120_3_.jpg 34120christiaanhendrikusadolpharendengelenberg5.jpg 34120_8_.jpg
193 34120E
194 34120christiaanhendrikusadolpharendengelenberg6
195 34120
196 34120(3)
197 34120christiaanhendrikusadolpharendengelenberg5
198 34120(8)
34120echristiaanhendrikusadolpharendengelenberg_geb.1843_ziekenuis_3_.jpg 34120christiaanhendrikusadolpharendengelenberg_geb.1843_ziekenhuis_7_.jpg 34120christiaanhendrikusadolpharendengelenbergschilderij.jpg 34120christiaanengelenberg75jrziekenhuisnedgerefdoagbl2-5-1991.jpg 34120christiaanhendrikusadolpharendengelenberg_geb.1843_ziekenhuis_8_.jpg 105689theodoraelisabethbowiergeb.jpg
199 34120EChristiaanHendrikusAdolphArendEngelenberg(geb.1843)Ziekenuis(3)
200 34120ChristiaanHendrikusAdolphArendEngelenberg(geb.1843)Ziekenhuis(7)
201 34120ChristiaanHendrikusAdolphArendEngelenbergSchilderij
202 34120christiaanengelenberg75jrziekenhuisnedgerefdoagbl2-5-1991
203 34120ChristiaanHendrikusAdolphArendEngelenberg(geb.1843)Ziekenhuis(8)
204 105689theodoraelisabethbowiergeb
VII-h Christiaan, Hendrikus, Adolph, Arend Engelenberg [34120E] (afb. 193 t/m 203) is geboren op 01-04-1843 in Kampen (Ov), zoon van Christianus, Hendricus, Adolph Engelenberg [34080E] (zie VI-c) en Juliana, Catharina, Euphemia (Vrouwe) (Julia) Stülen [105686E].
Notitie bij de geboorte van Christiaan,: Zie Geboorteadv.
Christiaan, is overleden op 27-02-1910 in Kampen (Ov), 66 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, akte 33, Ned. leeuw 1888, pag.38].
Notitie bij overlijden van Christiaan,: Zie Overlijdensadv., grafzerk bij vader
Bij overlijden heeft Christiaan aan de gemeente Kampen vermaakt een bedrag van Hfl. 200.000,-- voor de bouw van een nieuw Ziekenhuis of oude-mannenhuis, Hfl.10.000,-- eveneens aan de gemeente Kampen voor het onderhoud van de algemeene begraafplaats en voorts Hfl. 100.000,-- aan de gemeente IJsselmuiden waar de overledene vroeger burgemeester is geweest.

Daarnaast nog de volgende legaten:
Hfl. 5000,-- aan de diaconie der Nederl. herv. Gemeente te Kampen
Hfl. 2000,-- aan het RK parochiaal armbestuur aldaar
Hfl. 1000,-- aan het Israelietisch armbestuur aldaar
Hfl. 4000,-- aan de diaconie der Ned. Herv. gemeente voor de burgelijke gemeenten IJsselmuiden en Grafhorst.
Hfl. 2000,-- aan de diaconie der Ned. Herv. Gem. van Wilsum en
Hfl. 1000,-- aan het RK parochiaal armbestuur te IJsselmuiden. Alles vrij van rechten en kosten.
Zie Teksten
Notitie bij Christiaan,: Zie familieportret en verhaal over deze Christiaan,

Opleiding: Meester in de Rechten.
Christiaan is na afgelegd examen van adspirant voor het notarisambt door de commissie uit het provinciaal geregtshof in overijssel toegelaten als kandidaat-notaris (bij notariskantoor Höfelt). Kamper courant 20-5-1866.

08 Aug ’05 - + 0 - 0 IJsselmuiden: 160 jaar hondenbelasting
IJSSELMUIDEN - Het is 160 jaar geleden dat de zeskoppige raad van IJsselmuiden bijeen kwam om met grote verbazing het voorstel van burgemeester C.H.A. Engelenberg aan te horen, die de hondenbelasting wilde invoeren. Hij kwam met het voorstel omdat hij vond dat er in IJsselmuiden teveel honden waren, die de rust met hun geblaf in het boerendorpje verstoorden. Door het invoeren van een hondenbelasting, een nieuw fenomeen in die dagen, zou het aantal honden drastisch beperkt gaan worden. De raadsleden lieten, zoals gewoonlijk in die dagen, hun verbazing niet openlijk blijken en maakten geen bezwaar tegen het voorstel van de burgervader.

En zo kent IJsselmuiden vanaf 1846 hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting had Engelenberg bestemd voor ‘heelkundige hulp voor nooddruftige IJsselmuidenaren’. Het tarief werd vastgesteld op een gulden per jaar per hond.

Zie Teksten over Legaat en Ziekenhuis Kampen, Engelenbergstichting en het Schilderij
Christiaan, bleef kinderloos.
Adressen:
van 02-05-1862 tot 18-04-1865     Lochem (Gld)
vanaf 28-01-1875     Westerbork (Dr)
vanaf 17-12-1877     Kruisstraat 80, Kampen (Vloeddijk h30 of 430)
vanaf 20-05-1880     De la Sablonnierekade 3, Kampen (Ov)
Beroepen:
van 1877 tot 1895     Notaris te Meppel
van 10-04-1880 tot 1910     Burgemeester IJsselmuiden, Wilsum, Westerbork en Grafhorst
van 1883 tot 1895     Lid provinciale Staten Overijssel
van 1889 tot 1895     Lid Gedeputeerde Staten van Overijssel (vlgs prov.arch. inlarp 15)
Christiaan, trouwde, 36 jaar oud, op 30-07-1879 in Kampen (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 07483, akte 95] met Theodora, Elisabeth (Jonkvrouw-Vrouwe) (Betsy, Jacoba) Bowier [105689E] (afb. 204), 38 jaar oud, nadat zij op 18-07-1879 in Kampen (Ov) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Christiaan, en Betsy, Jacoba: Zie Huwelijks Akte en advertentie
Betsy, Jacoba is geboren op 31-07-1840 in Eindhoven (NB) [bron: Akte 49], dochter van Daniel (Jonkheer) Bowier [104649E] en Johanna, Hermina, Carolina (Baronesse) van Utenhove [104648E].
Notitie bij de geboorte van Betsy, Jacoba: Zie Geb.Akte
Betsy, Jacoba is overleden op 23-04-1904 in Kampen (Ov), 63 jaar oud [bron: Akte 114].
Notitie bij overlijden van Betsy, Jacoba: Zie Overlijdensadv., grafzerk bij schoonvader
Adres:
tot 1904     De la Sablonnierekade 3, Kampen (Ov)
VIII Henriëtta, Johanna Raedt van Oldenbarneveldt [100714E] is geboren op 29-11-1853 in Amsterdam (NH), dochter van Johannes, Rudolph Raedt van Oldenbarneveldt [105676E] (zie VII-a) en Johanna, Martha Lodeesen [103259E]. Henriëtta, trouwde, 40 jaar oud, op 01-11-1894 in Venetië, Italie met Arnoldo Zappulii [100715E], ongeveer 44 jaar oud. Arnoldo is geboren omstreeks 1850.

Index (216 personen)

Barneveld, Antonius (Antonie) (*1750, †20-02-1800) [Nummer III-g]  III-g
Barneveld, Berend (*05-02-1713, †23-07-1787) [Partner van II-e]  II-e; III-e; III-f; III-g
Barneveld, Engeltjen (*1742) [Dochter van II-e]  II-e,3
Barneveld, Hendrik (*1687) [Schoonvader van II-e]  II-e
Barneveld, Hendrik (*05-12-1744) [Zoon van II-e]  II-e,4
Barneveld, Hendrina (*1739) [Nummer III-e]  III-e
Barneveld, Johanna (*1740, †20-03-1814) [Dochter van II-e]  II-e,2
Barneveld, Wolter (*1747, †08-03-1843) [Nummer III-f]  III-f
Bavink, Coenraad (*±1773, †<1826) [Partner van V-d]  V-d
Beekhuis, Jan (*±1770, †<1826) [Partner van V-c]  V-c
Benthem, Hendrickus (*±1680) [Getuige bij geboorteaangifte van III-a] [Getuige bij geboorteaangifte van III-c] [Getuige bij geboorteaangifte van III-b]  III-a; III-b; III-c
Benthem, Maria, Margaretha (*±1680) [Getuige bij geboorteaangifte van III-c] [Getuige bij geboorteaangifte van III-b]  II-a,2; III-b; III-c
Berkum Bijsterbos, Geertruid van (*±1815) [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Bone, Charlotta, Maria, Jemima (*±1810) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Boogaart, Bartholome van den (*±1805) [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Boogaart, Christina, Wilhelmina van den (*22-11-1832) [Partner van VII-e]  VII-e
Boon, Claas (*±1700) [Partner van II-c]  II-c
Borgen, Frederika, Louisa, Wilhelmina (*22-08-1836, †26-07-1915) [Partner van VII-b]  VII-b
Borgen, Marcus (*±1810) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Bowier, Daniel (Jonkheer) (*±1815) [Schoonvader van VII-h]  VII-h
Bowier, Theodora, Elisabeth (Jonkvrouw-Vrouwe) (Betsy, Jacoba) (*31-07-1840, †23-04-1904) [Partner van VII-h]  VII-h
Brass, Elisabeth, Antonia (*1766, †17-05-1835) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Bredie, Maria (*±1680, †<1748) [Schoonmoeder van III-d]  III-d
Cock, Gesina, Elisabeth, Wilhelmina (*±1795) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Cocq, Cornelia (*±1745) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Coosen, Pieter (*1777) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-g]  V-g
Cranssen, Johanna (*±1720) [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b
Crol, Anna, Catharina (*±1805) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Diggelen, Bernhard, Pieter, Gesienus van ’t (*±1815) [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Diggelen, Pieter, Johannes, Gesienus van (*24-01-1837, †11-05-1907) [Partner van VII-f]  VII-f
Dutilh, Christiaan (*±1820) [Partner van VI-f]  VI-f
Dutilh, Jacob, Christiaan (*±1790) [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Duuren, Rozetta van (*±1790) [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f
Elsman, Catharina (*1780) [Dochter van IV-c]  IV-c,5
Elsman, Fredericus, (*1782) [Zoon van IV-c]  III-c; III-c; IV-c,6
Elsman, Jacobus (*±1750) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IV-c] [Getuige bij geboorteaangifte van V-e]  IV-c; IV-c,5; V-e
Elsman, Jacobus (Jan(Jakop)) (*1774) [Nummer V-e]  V-e
Elsman, Johanne(i)s (Jan) (*1748, †<08-08-1808) [Partner van IV-c]  III-d; IV-c; IV-c,4; V-e
Elsman, Johannis (*±1715) [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Elsman, Roeloff (*1777) [Zoon van IV-c]  III-d; III-d; IV-c,3
Elsman, Wijntje, Cornelia (*1775) [Dochter van IV-c]  III-d; III-d; IV-c,2
Elsman, Wijntje, Cornelia (*1779) [Dochter van IV-c]  IV-c; IV-c; IV-c,4
Engelberg, Barent (*±1685, †1749) [Nummer II-b]  II-a; II-a,2; II-b; III-c; III-c; III-d; III-d,1
Engelberg, Benjamin (*1715) [Zoon van II-b]  II-b,8
Engelbergh, Jan (*1670, †?-08-1771) [Nummer II-a]  II-a; II-b; II-b,6; III-a; III-b
Engelenberg, Aleijda, Johanna (*24-04-1775, †22-11-1813) [Nummer V-b]  V-b; VI-d
Engelenberg, Anna (*1702) [Dochter van II-a]  II-a,2; II-b
Engelenberg, Anna (*1705) [Dochter van II-b]  II-b,1
Engelenberg, Anna, Maria, Margaretha van den (*1715, †10-12-1792) [Nummer II-e]  II-e; III-e; III-f; III-g
Engelenberg, Arendina, Clasina (Jonkvrouw) (*1804, †30-09-1881) [Nummer VI-b]  V-a; V-a; VI-b; VII-e
Engelenberg, Arnoldus (*1747, †1748) [Zoon van III-b]  III-b,2
Engelenberg, Arnoldus (*1749, †16-04-1825) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b; VI-a
Engelenberg, Barent (*1755, †22-12-1844) [Zoon van III-d]  III-c; III-c; III-d,4; IV-d,2; IV-d,4; V-f; V-g
Engelenberg, Christiaan, Hendrikus, Adolph, Arend (*01-04-1843, †27-02-1910) [Nummer VII-h]  VII-h
Engelenberg, Christianus, Hendricus, Adolph (*01-08-1810, †27-01-1888) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-f; VII-g; VII-h
Engelenberg, Cornelia (*1767, †30-07-1770) [Dochter van III-d]  III-d,6
Engelenberg, Dirkje (*±1700, †<1730) [Nummer II-c]  II-c
Engelenberg, Fredericus, (*?-12-1704, †02-11-1781) [Nummer II-d]  II-d; III-a; IV-d; IV-e
Engelenberg, Frederikus, Adrianus (*1756, †<1777) [Zoon van III-b]  III-b,6
Engelenberg, Fredrick (*1709) [Zoon van II-b]  II-a; II-b,6
Engelenberg, Gezina, Johanna, Agatha (*28-07-1812, †05-05-1814) [Dochter van V-a]  V-a,6
Engelenberg, Helena (*02-12-1789, †07-01-1867) [Nummer V-g]  III-d; III-d,4; V-g; VI-e; VI-f
Engelenberg, Hendrik (*1757, †18-12-1804) [Nummer IV-e]  II-d; III-a; IV-e; V-g
Engelenberg, Henriette, Christine (Vrouwe) (*15-01-1801, †15-02-1883) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d
Engelenberg, Jan (Jr.) (*1744, †08-02-1829) [Zoon van III-b]  III-b,1
Engelenberg, Joannes, Rudolf (Jan) (*10-07-1772, †08-02-1827) [Nummer V-a]  IV-a; V-a; VI-a; VI-b; VI-b; VI-c
Engelenberg, Johanna (*1703, †21-06-1761) [Nummer III-a]  II-d; III-a; IV-d; IV-e
Engelenberg, Johanna (*1750, †21-02-1826) [Nummer IV-b]  IV-b; V-c; V-d
Engelenberg, Johannes, Rudoph, Arnoldus (*02-06-1836, †08-05-1870) [Zoon van VI-c]  VI-c,1
Engelenberg, Kind (*1706, †1706) [Kind van II-b]  II-b,2
Engelenberg, Kind van (†27-06-1704) [Kind van II-a]  II-a,1
Engelenberg, Kind van (*±1705, †05-04-1714) [Kind van II-a]  II-a,4
Engelenberg, Maria (*1751, †05-06-1821) [Nummer IV-c]  III-c; III-c; III-d; IV-c; IV-c,4; IV-d,4; V-e
Engelenberg, Petronella, Henriette, Conradina(Vrouwe) (*14-09-1837, †07-05-1906) [Nummer VII-f]  VII-f
Engelenberg, Pieter, Hendrik, Coenraad (Peter) (*08-09-1840, †29-06-1902) [Nummer VII-g]  VII-g
Engelenberg, Roelof (*1708, †1781) [Nummer III-d]  III-d; IV-c; IV-c; IV-c,2; IV-c,3; IV-d; IV-e
Engelenberg, Roelof (*03-10-1792, †1792) [Zoon van IV-e]  IV-d; IV-d; IV-e,2
Engelenberg, Rolina, Amelia (*1802, †29-04-1832) [Dochter van V-a]  V-a,2
Engelenberg, Rudolph, Jan (*1806, †18-02-1819) [Zoon van V-a]  V-a,4
Engelenberg, Sophia, Adriana (*1752, †<1790) [Dochter van III-b]  III-b,5
Engelenberg, Vader (*±1650) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d; II-e
Engelenberg, Weijntje (Weijntie) (*1749, †1772) [Dochter van III-d]  II-b; II-b,5; III-d,1
Engelenbergh, Anna (*1753, †20-12-1847) [Nummer IV-d]  II-d; III-a; IV-d; IV-e,2; V-f
Engelenbergh, Anna, Maria, Margaretha (Marij) (*1707, †1786) [Nummer III-c]  II-b; III-c; III-d,4; IV-c; IV-c,6
Engelenbergh, Johanna (*1711, †1713) [Dochter van II-b]  II-b,7
Engelenbergh, Johannes, H. (Jan (de oude)) (*1709, †11-03-1790) [Nummer III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Engelenbergh, Marrittie(Maretie) (*1709, †1777) [Dochter van II-b]  II-b,5; III-d,1
Entrup, Harmanus, Theodorus (*±1720) [Schoonvader van IV-b]  IV-b
Entrup, Hermanna, Agatha (*1771, †02-05-1834) [Nummer V-c]  V-c
Entrup, Judith (*1772, †15-12-1857) [Nummer V-d]  V-d
Entrup, Theodorus, Godefridus (*1747, †05-07-1820) [Partner van IV-b]  IV-b; V-c; V-d
Gartman, Sophie, Elisabeth (*±1790) [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Gomarus, Aleida (*15-10-1800) [Dochter van V-b]  V-b,1
Gomarus, Gerrit, Albertus (*1772, †07-03-1847) [Partner van V-b]  IV-a; V-b; VI-d
Gomarus, Hermanna (*22-12-1803, †20-06-1883) [Nummer VI-d]  VI-d
Gomarus, Johannes (*±1745) [Schoonvader van V-b]  V-b
Graaf, Johanna (*1684, †07-07-1743) [Schoonmoeder van III-b]  III-b
Greuningen, Hendrik van (*±1705, †<1782) [Partner van III-c]  II-b; III-c; III-d,4; IV-c; IV-c,6
Haansbergen, Nicolaas (Henry) van (*1818) [Partner van VI-f]  VI-f
Haansbergen, Servaas, Helenus van (*±1790) [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Haas, Johannes, Hendrik (*1786) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-g]  V-g
Heije, Barend (*12-10-1826) [Zoon van V-g]  V-g,5
Heije, Casper, Hermanus (*1784, †<1851) [Partner van V-g]  V-g; VI-e; VI-f
Heije, Casper, Hermanus, Jr (*31-05-1824) [Zoon van V-g]  V-g,4
Heije, Helena, Antonia (*13-05-1818) [Nummer VI-f]  VI-f
Heije, Hendrik (*1817) [Nummer VI-e]  VI-e
Heije, Janant, Efrie (*±1755) [Schoonvader van V-g]  V-g
Heije, Maria, Helena, F (*04-06-1811) [Dochter van V-g]  V-g,1
Heije, Pieter, Jan (*1830, †12-05-1857) [Zoon van V-g]  V-g,6
Hein, Christianus, Henricus (*1739, †29-07-1813) [Schoonvader van V-a]  V-a
Hein, Georg, Hendrik (*1788, †13-12-1840) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-b]  VI-b
Hein, Johanna, Sidonia, Haneveld (Vrouwe) (*24-07-1776, †19-04-1856) [Partner van V-a]  IV-a; V-a; VI-a; VI-b; VI-b; VI-c
Hesman, Johanna, Susanna (*±1790) [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f
Hoftigen, Catharina van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-c]  IV-c,5
Hommes, Jan (*±1650) [Schoonvader van II-a]  II-a
Hommes, Sijtje (*1676, †1711) [Partner van II-a]  II-a; II-b; III-a; III-b
Hooft, Hendrik, Wijnand, Cornelis (Jonkheer) (*26-07-1835, †12-10-1912) [Partner van VII-d]  VII-d
Hooft van Woudenberg enz., Hendrik, Daniel (Jonkheer) (*±1810) [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Hout, Anthonie van der (*02-02-1783, †07-11-1859) [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Hout, Willem, Eduard van der (*±1815, †<1908) [Partner van VII-c]  VII-c
Huijs, Anna (*±1785, †<1814)  V-g
Jacobs, Kerst (*±1725) [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Jans, Aaltje (*±1725) [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Kamphuis, Geesje (*±1730) [Schoonmoeder van III-g]  III-g
Kelder, Andries (*±1730) [Schoonvader van III-g]  III-g
Kelder, Sophia (*01-11-1761, †02-08-1813) [Partner van III-g]  III-g
Kiem, Helena de (*±1755) [Schoonmoeder van V-g]  V-g
Kluppel, Wijnanda, Cornelia (*±1810) [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Lap, Lijsbet (*1783) [Partner van V-e]  V-e
Lap, Uilkes (*±1760) [Schoonvader van V-e]  V-e
Lemstra van Buma, Elske (*1792) [Partner van V-f]  V-f
Lemstra van Buma, Hanzo (*±1770) [Schoonvader van V-f]  V-f
Lent, Johanna, Cornelia van (*±1800) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Linde, Hendrina van der (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,1
Linde, Huijbert, Cornelisz van der (*±1760) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,1
Linde(n), Gijsbert van der (*±1745) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-d]  III-d,6
Lodeesen, Johanna, Martha (*27-12-1822, †20-03-1859) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII
Lodeesen, Johannes, David (*±1800) [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Loo, Cornelis (*1786) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-g]  V-g
Loope, Fennigje (*±1710) [Schoonmoeder van III-e]  III-e
Mekeren, Berend van (*1778) [Zoon van III-e]  III-e,2
Mekeren, Engelbertus van (*1780) [Zoon van III-e]  III-e,3
Mekeren, Engeltjen van (*1783) [Dochter van III-e]  III-e,4
Mekeren, Henderik van (*1776) [Zoon van III-e]  III-e,1
Mekeren, Hendrik van (*±1710) [Schoonvader van III-e]  III-e
Mekeren, Jurriaan (Jurriën) van (*1744) [Partner van III-e]  III-e
Meulen, Hermina, Johanna van der (*04-12-1828, †06-09-1913) [Schoonmoeder van VII-g]  VII-g
Nijssen, Maria, Christian (*±1788, †±1870) [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Normant, Henriette, Marie, Sophie le (*1820) [Partner van VI-e]  VI-e
Normant, Louis, Adelaide le (*±1790) [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Oosting(j)e, Clasina, (Claasje) (*1738, †17-10-1812) [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Oostwaert, Anne (*±1690) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van II-b]  II-b,8
Oostwaert, Elisabeth (Leijbetie) (*±1680) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van II-b] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van II-b]  II-b,5; II-b,6
Oostwaert, Gerrit (*±1680) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van II-b] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van II-b]  II-b,1; II-b,5
Oostwaert, Hendrik (*±1685) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van II-b]  II-b,7
Oostwaert, Pieter (*±1690) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van II-b]  II-b,8
Persille, Charles, Francois, Alexandre (*11-04-1817, †<1860) [Schoonvader van VII-g]  VII-g
Persille, Jeanne, Alexandrine, Louise (Vrouwe) (*12-04-1855, †28-08-1921) [Partner van VII-g]  VII-g
Ploeg, Anna, Gijsberta van der (*1723) [Partner van III-d]  III-d; IV-c; IV-c,2; IV-c,3; IV-d; IV-d,2; IV-e; V-f; V-g
Ploeg, Cornelis, Michiel van der (*±1680) [Schoonvader van III-d]  III-d
Ploegh, Neeltje (Neeltie) van der (*±1745) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-d]  III-d,6
Post, Claes, Claese (*±1650) [Schoonvader van II-a]  II-a; II-a
Post, Jannetje (*1677, †1733) [Partner van II-a]  II-a
Raam, Elisabeth van (*±1770) [Schoonmoeder van V-f]  V-f
Raedt van Oldenbarneveldt, Antonis (*±1720) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-a]  IV-a
Raedt van Oldenbarneveldt, Antonius (*20-10-1796, †01-11-1852) [Partner van VI-a]  IV-a; VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d
Raedt van Oldenbarneveldt, Christiaan, Hendrik, Arend (*09-09-1830, †20-02-1904) [Nummer VII-b]  VII-b
Raedt van Oldenbarneveldt, Elisabeth, Antonia (*20-09-1824, †14-07-1903) [Dochter van VI-a]  VI-a,1
Raedt van Oldenbarneveldt, Hendrik, Jan (*27-08-1758, †13-04-1826) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Raedt van Oldenbarneveldt, Hendrik, Jan, Antony (*13-08-1828, †11-01-1903) [Zoon van VI-a]  VI-a,3
Raedt van Oldenbarneveldt, Henriëtta, Johanna (*29-11-1853) [Nummer VIII]  VIII
Raedt van Oldenbarneveldt, Johanna, Sidonia (*15-10-1835, †13-04-1908) [Nummer VII-c]  VII-c
Raedt van Oldenbarneveldt, Johannes, Rudolph (*05-12-1825, †14-12-1887) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII
Raedt van Oldenbarneveldt, Rolina, Amalia (Evelina) (*02-07-1841, †06-09-1913) [Nummer VII-d]  VII-d
Ravekes, Berendina (Bardina) (*1752, †09-07-1817) [Partner van III-f]  III-f
Roelofs (Oostwaert), Wijntie (*±1685) [Partner van II-b]  II-b; III-c; III-d
Roelofsen, Gerrit (*<1677) [Getuige bij geboorteaangifte van III-d]  III-d
Ruijter, Andries (*1778) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van III-b]  III-b,1
Ruijter, Hendrik (*1784) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van III-b]  III-b,1
Rumpt, Anna, Maria van (*1786) [Dochter van IV-d]  III-d; III-d,4; IV-d,2
Rumpt, Augustina, Henrietta van (*1784) [Dochter van IV-d]  IV-d,1
Rumpt, Augustina, Henrietta van (*1790) [Dochter van IV-d]  IV-d,5
Rumpt, Augustinus van (*±1725) [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Rumpt, Jan van (*1789) [Zoon van IV-d]  III-d,4; IV-c; IV-d,4
Rumpt, Jasper, Johannes van (*1752, †05-06-1821) [Partner van IV-d]  IV-d; IV-e,2; V-f
Rumpt, Roelof van (*1789) [Nummer V-f]  III-d; III-d,4; V-f
Schroeder, Johanna, Sophia, Gessina|(Vrouwe) (*11-02-1772, †21-02-1845) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b; VI-b
Smit, Catrina (*±1715)  III-c
Steffens, Antjen (*±1760) [Schoonmoeder van V-e]  V-e
Steinmetz, Frans, Friederich, Christiaan (*±1770, †<1845) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Steinmetz, Frans, Friedrich, Christiaan (*24-04-1827, †04-04-1914) [Zoon van VI-b]  VI-b,1
Steinmetz, Johan, Philip, Wilhelm, Friederich (*1795, †03-01-1839) [Partner van VI-b]  V-a; V-a; VI-b; VII-e
Steinmetz, Johanna, Sidonia (*04-12-1835, †16-01-1901) [Dochter van VI-b]  VI-b,4
Steinmetz, Johanna, Sophia, Gesina (*14-09-1838) [Dochter van VI-b]  VI-b,5
Steinmetz, Johannes, Rudolph (*15-03-1829, †11-05-1895) [Nummer VII-e]  VII-e
Steinmetz, Nikolaus, Wilhelm, Carl, Regin (*1831, †20-10-1833) [Zoon van VI-b]  VI-b,3
Steinmetz, Sebald, Rudolph (*26-01-1862) [Zoon van VII-e]  VII-e,1
Stülen, Juliana, Catharina, Euphemia (Vrouwe) (Julia) (*31-07-1813, †05-10-1891) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-f; VII-g; VII-h
Stülen, Pieter, Hendrik, Coenraad (*±1795) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Swanenborg, Lijsbeth (*±1680) [Getuige bij geboorteaangifte van III-d]  II-b,1; III-d
Swierincks, Henrina (*1691) [Schoonmoeder van II-e]  II-e
Tametz, Johanna (*±1775, †<1813) [Partner van V-e]  V-e
Themaat, Catharina, Alexandrina, Verloren van (*±1835, †1881)  VII-f
Timmers, Engeltien (*±1685) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van II-b]  II-b,7
Utenhove, Johanna, Hermina, Carolina (Baronesse) van (*±1815) [Schoonmoeder van VII-h]  VII-h
Vierde, Gustave, Griet van de (*1781) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-g]  V-g
Waterham, Agatha (*1714, †28-05-1768) [Partner van III-b]  III-b; IV-a; IV-b
Waterham, Arnold (*1680, †30-01-1749) [Schoonvader van III-b]  III-b
Wehman, Anna, Elisabeth (*±1790) [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Wessels, Maria (*1762, †28-11-1842) [Partner van IV-e]  IV-e; V-g
Wessels, Pieter (*±1730) [Schoonvader van IV-e]  IV-e
Wetering, Rudolphina (Rollina) van den (*1751, †22-09-1810) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-a; V-b; V-b
Wieland, Georg (*±1790) [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Wieland, George (*11-11-1813) [Partner van VI-d]  VI-d
Wouters, Steventje (*±1705)  II-c
Zappulii, Arnoldo (*±1850) [Partner van VIII]  VIII
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 29-06-2019 12:42:56 door A.E.M. Beltzer