Parenteel van Jeurien Engelberch [9081E]

I Jeurien Engelberch [9081E] is geboren omstreeks 1580.
Notitie bij Jeurien: Zie wapen van deze groep Engelberg bij zoon Barent
Kinderen van Jeurien uit onbekende relatie:
1 Andries, Jeurien Engelberch [31300E], geboren omstreeks 1600. Volgt II-a.
2 Jurjen Engelberch [9041E], geboren omstreeks 1602. Volgt II-b.
3 Laurens, Jeuriens Engelberch [48500E], geboren omstreeks 1605. Volgt II-c.
4 Barent Engelbergh [47430E], geboren omstreeks 1620. Volgt II-d.
31300andriesjeurienengelberch_jansesijmentoeniskehuw.jpg 31300.jpg
1 31300andriesjeurienengelberch jansesijmentoeniskehuw
2 31300
II-a Andries, Jeurien Engelberch [31300E] (afb. 1 en 2) is geboren omstreeks 1600, zoon van Jeurien Engelberch [9081E] (zie I).
Notitie bij Andries,: Op grond van dezelfde patroniem en Heusden als locatie voor huwelijk aangenomen dat Andries een broer is van Laurens, Jeurien
Beroep:
Ruiter onder Ritmeester Bassem
Religie:
Gereformeerd
Andries, trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27-03-1626 in Heusden (NB) [bron: Trouwboek Heusen 129] met Janse, Sijmen Toeniske(n) [106097E], ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Andries, en Janse,: Zie huw.reg.extract en tekst huwelijk
Janse, is geboren omstreeks 1600 in Capelle (ZH).
9041jurjenengelberch_beaterisvandenelshoudthuw.jpg
3 9041jurjenengelberch beaterisvandenelshoudthuw
II-b Jurjen Engelberch [9041E] (afb. 3) is geboren omstreeks 1602, zoon van Jeurien Engelberch [9081E] (zie I). Jurjen trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-07-1623 in Heusden met Beateris van den Elshoudt [9042E], ongeveer 18 jaar oud, nadat zij op 16-06-1623 in Heusden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jurjen en Beateris: Zie huw.reg.extract
Beateris is geboren omstreeks 1605.
48500laurensjeurienengelberch.jpg 48500laurensjeuriensengelberg_margrietgrillodthuw.jpg 48500.jpg 48500_1_.jpg 106065maeijkenelshoutbegraaf16okt1662heusden_veen.jpg
4 48500laurensjeurienengelberch
5 48500laurensjeuriensengelberg margrietgrillodthuw
6 48500
7 48500(1)
8 106065MaeijkenElshoutbegraaf16okt1662heusden#veen
II-c Laurens, Jeuriens Engelberch [48500E] (afb. 4 t/m 7) is geboren omstreeks 1605, zoon van Jeurien Engelberch [9081E] (zie I). Laurens, is overleden in 1672 in Heusden (NB), ongeveer 67 jaar oud [bron: Archief 8057, pag. 71R]. Hij is begraven op 22-09-1672 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Laurens,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven, 1669-1678, Heusden, archief 308, inventarisnummer F045, folio 31v+32r
Notitie bij Laurens,: Naam ook Engelberchs

NGV, MWB Genealogisch tijdschrift voor midden en west Noord Brabant 1990:
Heusden. fol6v, 2.februari 1660
Laurens Engelberchs erve ende voorts rontsomme de gemeender strate metten dijck etc. t.b.v. Jan Adrianensen van Druenen, nomine uxoris ende Aletgien Frandr. van Helden mede kinderen ende ergenomen van de voors.

NGV MWB 1987 p.13
Uit het Hof v. Holland, inv. 4275. Rekeningen gebraven Heusden 1644-1659
f. 25.1 Overleden kind van Laurens Engelberchs in de kerk begravenf.5.4.

NGV, MWB 1988 Idem
f.97 14.9 Een zoontje van Laurens Engelberg in de kerk begraven f.5.4
Beroep:
Adelborst onder comp. van capt. Cassiopijn
Religie:
Gereformeerd
Laurens,:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 06-07-1624 in Heusden (NB) [bron: Trouwboek Heusden 111] met Maeijken, Cornelisse van Elshout [106065E] (afb. 8), ongeveer 19 jaar oud, nadat zij in Heusden in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Laurens, en Maeijken,: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksteksten Laurens en Maijken

Ned. Leeuw, 1899, pag. 191
1624. 6 Juli. Laurens Jeuriens Engelberchs, jong man,adelborst onder Cap. Cassiopgn, en Maeyken Cornelis,
van Elshout, jonge dochter van Heusden.
Maeijken, is geboren omstreeks 1605 in Heusden (NB). Maeijken, is overleden op 16-10-1662 in Heusden (NB), ongeveer 57 jaar oud. Zij is begraven in 1662 in Heusden (NB) in de Kerk.
Notitie bij overlijden van Maeijken,: Zie begraafreg.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1588-1711, Heusden, archief 308,
inventarisnummer E321, folio 42(36v+37r)
(2) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op 19-08-1663 in Heusden (NB) [bron: Trouwboek Heusden inv.8057, 304] met Margriet Grillo(d)t [106066E], ongeveer 43 jaar oud, nadat zij op 19-07-1663 in Heusden (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Laurens, en Margriet: Zie huw.akte extract Laurens en Margriet
Margriet is geboren omstreeks 1620 in Heusden (NB). Margriet is overleden op 29-03-1678 in Heusden (NB), ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Laurens, en Maeijken,:
48510wouterkenwengelberchdoop.jpg
9 48510wouterkenwengelberchdoop
1 Wouterken Engelberch [48510E] (afb. 9), geboren op 12-11-1626 in Heusden (NB). Hij is gedoopt op 12-11-1626 in Heusden (NB).
Notitie bij Wouterken: Zie doopextract
Religie:
Ned. Hervormd
48520jacomijntjeengelberchdoop.jpg
10 48520jacomijntjeengelberchdoop
2 Jacomijntje Engelberch [48520E] (afb. 10), geboren op 18-03-1631 in Heusden (NB). Zij is gedoopt op 18-03-1631 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Zie doopextract
Religie:
Ned. Hervormd
3 Geertruijd Engelberch [48530E], geboren op 03-06-1633 in Heusden (NB). Volgt III-a.
48550jacobusengelberchdoop.jpg
11 48550jacobusengelberchdoop
4 Jacobus Engelberch [48550E] (afb. 11), geboren op 24-01-1634 in Heusden (NB). Hij is gedoopt op 24-01-1634 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Zie doopextract
Jacobus is overleden vóór 1644, ten hoogste 10 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
48540cornelisengelberchdoop.jpg
12 48540cornelisengelberchdoop
5 Cornelis Engelberch [48540E] (afb. 12), geboren op 28-09-1635 in Heusden (NB). Hij is gedoopt op 28-09-1635 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie doopextract
Cornelis is overleden vóór 1642, ten hoogste 7 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
6 Geertruijd Engelberch [48560E], geboren op 01-03-1640 in Heusden (NB). Volgt III-b.
48570cornelisengelberchdoop.jpg
13 48570cornelisengelberchdoop
7 Cornelis Engelberch [48570E] (afb. 13), geboren in 1642 in Heusden (NB) [bron: Arch. 8057]. Hij is gedoopt op 02-03-1642 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie doopextract
Cornelis is overleden vóór 1648, ten hoogste 6 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
48580jacobusengelberchdoop.jpg
14 48580jacobusengelberchdoop
8 Jacobus Engelberch [48580E] (afb. 14), geboren in 1644 in Heusden (NB) [bron: Heusden, dopen 1643-1674 (ref) (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Heusden (KR 13 fol 8r)]. Hij is gedoopt op 10-04-1644 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Zie doopextract
Religie:
Ned. Hervormd
48590geraerdengelberchdoop.jpg
15 48590geraerdengelberchdoop
9 Geraerd Engelberch [48590E] (afb. 15), geboren op 31-05-1646 in Heusden (NB) [bron: fol. 36]. Hij is gedoopt op 31-05-1646 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Geraerd: Zie dooprextract
Religie:
Ned. Hervormd
48600cornelisengelberchdoop.jpg
16 48600cornelisengelberchdoop
10 Cornelis Engelberch [48600E] (afb. 16), geboren op 21-08-1648 in Heusden (NB) [bron: fol. 61]. Hij is gedoopt op 21-08-1648 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie extract doopreg.
Cornelis is overleden op 26-10-1662 in Heusden (NB), 14 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Heusden, Kerkerekeningen 1588-1711 (tekst) (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Stadsarchief Heusden (E 321)
daadwerkelijk:
1588-1590, 1640-1643, 1662-1665, 1687-1688, 1696-1700 en 1707-1711.
Zie de aantekening bij Johannis Suijker over het uitbreken van de pest in 1663.
Aan het begin van 1664 staat: Ontvangen den viij Januarij 1664 van de baeren ende schelen gebruijckt sijn op de begraeffenissen van eenige onvermogende luijden welcke sonder luijen begraeven sijn twee gulden sestien stuijvers door handen van den coster.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1588-1711, Heusden, archief 308,
inventarisnummer E321, folio 42(37r)
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Laurens, en Margriet:
11 Maria Engelenberg [48620E], geboren op 09-05-1664 in Heusden (NB). Volgt III-c.
12 Cornelis Engelbergh [48630E], geboren in 1666 in Heusden (NB). Volgt III-d.
13 Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E], geboren in 1669 in Heusden (NB). Volgt III-e.
47430.jpg 47430barentengelbergh_alidalambertonhuw.jpg 47430barentengelbergh_48640jacobusengelberghwapen.jpg 47430barentengelbergh_48640jacobusengelbergh_barentengelenberg.jpg 48640_1_.jpg
17 47430
18 47430barentengelbergh alidalambertonhuw
19 47430barentengelbergh 48640jacobusengelberghwapen
20 47430barentengelbergh 48640jacobusengelbergh barentengelenberg
21 48640 1_
II-d Barent Engelbergh [47430E] (afb. 17 t/m 21) is geboren omstreeks 1620, zoon van Jeurien Engelberch [9081E] (zie I). Barent is overleden op 02-01-1657 in Enkhuizen (NH), ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Barent: Deze Barent behoort (zie tekst over wapen hieronder) definitief tot dezelfde Engelberghgroep uit Heusden (Laurens, Jeurens Engelberche geb. ca. 1605 nr. 48500)

Ned. Leeuw 1922, pag. 345 Engelenberg. (XL, 281). Ofschoon wij het wapen van den bevraagden Bernardus Engelenberg nog niet zijn tegengekomen, maken wij den geachten vrager er op attent, dat in de voormalige doopvont-kapel in de Westerkerk te Enkhuizen eenige groote wapenborden hangen en zich. daaronder ook bevindt dat van Barent Engelenberch,luitenant, ob. te Enkhuizen 2/1 1657, begravenin de Westerkerk aldaar in graf NO 360.
Zijn wapen vertoont ,in goud een engel, aanziend gesteld, gekleed van zilver, gelaat, armen en beenen (tot de knieen) van natuurlijke kleur, de vleugels zilver en schuin omhoog gestrekt, de armen licht gebogen zijwaarts gestrekt, staande op een grond van natuurlijke kleur waarop zich links van den engel een berg van natuurlijke kleur verheft, waaruit ter halver hoogte een waterstroom van natuurlijke kleur komt, beneden den engel door den grond naar rechts afstroomende en waarin beneden den engel 3 zilveren eenden (2-1 gerangschikt) zwemmen”. Helmteeken,

Ned. Leeuw 1922, pag. 345
Engelenberg. (XL, 281). Bernardus Engelenberg naar
wien gevraagd wordt, is mij onbekend. Wel ben ik in
het bezit van aantèekeningen omtrent het gesl.chtvan
Barent Engelbergh (of Engelenberg), die als kapiteinluitenant,
weduwnaar van Toenisken Hechts, wonende
te Geertruidenberg, i n Aug. 1652 in het huwelijk trad
met Alida Lamberton, van Geertruidenberg. - -

Ned. leeuw 1942, pag. 79
Engel(en)berg, Bernardus (Barend) Engelenberg, (1664-1723), commandeur, had - blijkens acte ddl. 2 April 1693, Not. A. der Meer te Schiedam - bij Trijntje Jansdr. Cuyp een natuurlijke dochter Barendina Engelenberg, geb. Schiedam 8 Febr. 1692, begr. Rotterdam 4-10 Jan. 1761. tr. Schiedam 23 April 1719, Frans Cornelisz. van Vianen,
ged. Rotterdam 27 Febr. 1689, overl. .‘..““‘> beroep?, zoon van Cornelis Fransz. bakker en Marthanetta (Martha Antonf ttn) Cant (dochter van ban Cant en Jacomyna Abraham&. Genius). Zijn grootvader Barend
Engelenberg, tr. le Tonisken Hechts, tr. 2e Heusden 2 Bug. 1652 Alida Labberton, kapt.-luit. Vermoedelijk is hij identiek met Barend Engelenberg, luit., overl. 2 Jan. 1657 en begraven in de Doopvontkapel van de
Westerkerk te Enkhuizen, alwaar zijn wapenbord nog aanwezig is.
Beroep:
Capt. Luit. van wijlen van de comp. van Capt.Dominicus Casscopijn, Garnizoen Geertruidenberg
Religie:
Gereformeerd
Barent:
(1) trouwde met To(e)nisken Hechts [106095E].
Notitie bij het huwelijk van Barent en To(e)nisken: Zie huw.reg.extract en tekst huwelijk
To(e)nisken is geboren omstreeks 1620. To(e)nisken is overleden vóór 1652, ten hoogste 32 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 32 jaar oud, op 02-08-1652 in Heusden [bron: Trouwboek Heusden 271] met Alida, Lamberton [106096E], ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barent en Alida,: Zie huw.adv. Barent en Alida

Ned. Leeuw 1900, pag. 17
1652. 2 Aug. Barent Engelberchs, Capiteyn-luytenant der compagnie van wijlen Dominicus Cassiop@a, wedr.van Toenisken Hechts, wonende te Geertruidenberg, en
Alida Lamberton, jonge dochter van Geertruidenberg,wonende te Heusden.
Alida, is geboren omstreeks 1620 in Geertruidenberg (NB).
Kind van Barent en To(e)nisken:
1 Jacobus Engelbergh [47260E], geboren op 01-05-1640 in Geertruidenberg (NB). Volgt III-f.
48530geertruijdengelberchdoop.jpg
22 48530geertruijdengelberchdoop
III-a Geertruijd Engelberch [48530E] (afb. 22) is geboren op 03-06-1633 in Heusden (NB) [bron: Arch. 8057], dochter van Laurens, Jeuriens Engelberch [48500E] (zie II-c) en Maeijken, Cornelisse van Elshout [106065E]. Zij is gedoopt op 03-06-1633 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Geertruijd: Zie doopextract
Geertruijd is overleden vóór 1640, ten hoogste 7 jaar oud. Geertruijd trouwde met Jan van der Burch [100100E]. Jan is geboren omstreeks 1630. Jan is overleden op 30-08-1659 in Heusden (NB), ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Jaartal overlijden is tussen 1644 - 1659
Notitie bij Jan: NGV, MWB 1988
f.121 30.8 Is Geertruijt Engelbergh, huisvrouw van Jan dan der Burch, ruiter onder de heer comp. Baron van Wassenaar in de kerk begraven f. 10-4.0
Beroep:
Ruiter onder de heer comp. Baron van Wassenaar
48560geertruijdengelberchdoop.jpg
23 48560geertruijdengelberchdoop
III-b Geertruijd Engelberch [48560E] (afb. 23) is geboren op 01-03-1640 in Heusden (NB), dochter van Laurens, Jeuriens Engelberch [48500E] (zie II-c) en Maeijken, Cornelisse van Elshout [106065E]. Zij is gedoopt op 01-03-1640 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Geertruijd: Zie doopextract
Geertruijd is overleden op 30-08-1659 in Heusden (NB), 19 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Geertruijd trouwde, 18 jaar oud, op 13-09-1658 in Heusden (NB) [bron: Arch. 8057] met Jan van der Burg [106089E], ongeveer 18 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1640 in Zutphen (Gld). Jan trouwde later in 1662 met Jenneken Lefeuve [106092E] (geb. ±1640).
Beroep:
Ruiter
Kinderen van Geertruijd en Jan:
1 Jacomijn, Kessel van der Burg [106091E], geboren omstreeks 1658.
Notitie bij Jacomijn,: Waarschijnlijk andere moeder. Geertruijd is immers in 1659 overleden.
2 Adriaen van der Burg [106090E], geboren op 08-07-1659 in Heusden (NB).
48620mariaengelenbergdoop.jpg 48620.jpg
24 48620mariaengelenbergdoop
25 48620
III-c Maria Engelenberg [48620E] (afb. 24 en 25) is geboren op 09-05-1664 in Heusden (NB) [bron: fol. 178], dochter van Laurens, Jeuriens Engelberch [48500E] (zie II-c) en Margriet Grillo(d)t [106066E]. Zij is gedoopt op 09-05-1664 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopextract
Notitie bij Maria: Naam ook Engelenburg
Religie:
Ned. Hervormd
Maria trouwde, 19 jaar oud, op 16-05-1683 in Heusden (NB) [bron: Trouwboek Heusden nr. 419] met Johannes Berck [106067E], ongeveer 18 jaar oud, nadat zij op 30-04-1683 in Heusden (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: Zie Tekst Huwelijk

Bruidegom:Johannes Berck
Geboorteplaats:Sluis in Vlaanderen
Bruid:Maria Engelenbergh
Geboorteplaats:Heusden
Gebeurtenis:Trouwen
Gebeurtenisplaats:Heusden
Gebeurtenis:Ondertrouw
Datum:vrijdag 30 april 1683
Documenttype:DTB Trouwen
Erfgoedinstelling:
Brabants Historisch Informatie CentrumBrabants Historisch Informatie Centrum
Plaats instelling:’s-Hertogenbosch
Collectiegebied:Noord-Brabant
Archief:8057
Akteplaats:Heusden
Johannes is geboren omstreeks 1665 in Sluis (B-Vlaanderen).
Kinderen van Maria en Johannes:
1 Margaritha Berck [106068E], geboren op 11-03-1685 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Margaritha: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 170v
2 Casparis, Laurens Berck [106069E], geboren op 07-01-1687 in Heusden (NB).
3 Johanna Berck [106070E], geboren op 10-09-1688 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Johanna: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 181r
4 Alida, Jacoba Berck [106071E], geboren op 13-08-1690 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Alida,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 185v
5 Gerardus Berck [106072E], geboren op 01-12-1691 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 188v
6 Johannes Berck [106073E], geboren op 10-02-1693 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 190v
11002mariaelisabethberckdoopreg.jpg
26 11002mariaelisabethberckdoopreg
7 Maria, Elisabeth Berck [11002E] (afb. 26), geboren in 1700 [bron: Pag. 150v]. Zij is gedoopt op 26-02-1700 in Breda (NB).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie doopreg.
Maria, is overleden [bron: Breda, deel 29, pag. 150v, reg. 29].
48630cornelisengelbergh.jpg 48630cornelisengelbergh_anthonettaverheijdenhuw.jpg 48630cornelisengelbergh_anthonettaverheijdentrouw15dec1686.jpg 48630.jpg
27 48630cornelisengelbergh
28 48630cornelisengelbergh anthonettaverheijdenhuw
29 48630cornelisengelbergh anthonettaverheijdentrouw15dec1686
30 48630
III-d Cornelis Engelbergh [48630E] (afb. 27 t/m 30) is geboren in 1666 in Heusden (NB) [bron: Heusden, dopen 1643-1674 (ref) (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Heusden (KR 13 fol 94v)], zoon van Laurens, Jeuriens Engelberch [48500E] (zie II-c) en Margriet Grillo(d)t [106066E]. Hij is gedoopt op 09-08-1666 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: fol 188
Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 94v
Notitie bij Cornelis: Naam ook Engelenberg


Gemeente Zaltbommel
Bron burgerboeken
Naam register Burgerboek Zaltbommel 1620-1808
Akte datum 14-03-1709
Periode register 1620-1808
Archiefnummer 3020
Inventarisnummer 145
Paginanummer 129
Datum registratie 14-03-1709
Bijzonderheden [14-03-1709] De heer Cornelis Engelenberg heeft versogt met het borgerregt deser stad te mogen werden gebeneficeert, voor hem en sijne in dese stad geborene kinderen nog onmondig sijnde, en met name Cornelis Mattheus, Johan Antonij en Jacobus Hendrik, het welk aan sijn edele is toegestaan, juravit & solvit 12-12-0. Borge doctor Leonard Wenius. Actum den 14 maart 1709.
Burgerboek Cornelis Mattheus
Burgerboek Johan Antonij
Burgerboek Jacobus Hendrik
Burgerboek Leonard Wenius
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Goverdina Verheijde (geb. 1691)    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Cornelis trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 15-12-1686 in Loon op Zand (NB) [bron: Loon op Zand akte 491,inv. 13] met Anthonetta (Antonia) Verheijden [106074E], 28 of 29 jaar oud, nadat zij op 24-11-1686 in Heusden (NB) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-12-1686.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Antonia: Zie trouwreg.en akte

Trouwakte Cornelis Engelenberg Loon op Zand
Gemeente Loon op Zand
Brontype boek
Archiefnummer 491
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-
Deelnummer 13
Bronnaam doop- en trouwboek
Registernaam
Inv.nr. 13 - Loon op Zand - trouwboek 1679-1786, doopboek 1684-1697, lidmatenlijst 1687-1729, doopboek 1698-1810 (nederduits-gereformeerde gemeente)
Periode register 1684-1810
Aktenummer 13
Plaats ondertrouw kerk
Loon op Zand
Datum ondertrouw kerk
1686-11-22
Plaats huwelijk kerk
Loon op Zand
Datum huwelijk kerk
1686-12-15
Plaats trouw wet
Loon op Zand
Datum trouw wet 1686-11-22
Plaats trouw wet
Loon op Zand
Datum trouw wet
1686-12-15
Bruidegom
Cornelis Engelenberg
Bruid
Anthonetta Verheijden
Antonia is geboren in 1657 in Loon op Zand (NB), dochter van Vader Verheijden [9126E].
Kinderen van Cornelis en Antonia:
1 Laurentia Engelbergh [25785E], geboren in 1687. Zij is gedoopt op 30-11-1687 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Laurentia: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 17r
2 Margarita Engelbergh [25783E], geboren in 1688. Zij is gedoopt op 22-12-1688 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Margarita: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 17v
3 Godefridus Engelbergh [25789E], geboren in 1690. Hij is gedoopt op 08-01-1690 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Godefridus: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 18v
4 Hendriette, Geertruij Engelbergh [25876E], geboren in 1691. Zij is gedoopt op 11-04-1691 in Veen.
Notitie bij de geboorte van Hendriette,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 19r
5 Laurentius, Gerardus Engelbergh [25782E]. Hij is gedoopt op 29-10-1692 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Laurentius,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 19v
6 Judith, Lijsbeth Engelberg [45700E], geboren in 1695. Volgt IV-a.
7 Margarita, Alida, Hester Engelbergh [25788E], geboren in 1697. Zij is gedoopt op 28-07-1697 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Margarita,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 21r
8 Anna, Maria, Sophia Engelbergh [25784E], geboren in 1699. Zij is gedoopt op 12-04-1699 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 21v
9 Francoijsa, Jacoba Engelbergh [25786E], geboren in 1701. Zij is gedoopt op 20-03-1701 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Francoijsa,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 22v
8078kornelismattheusengelberghdoop11juli1702zaltbommelnh.jpg
31 8078kornelismattheusengelberghdoop11juli1702zaltbommelnh
10 Kornelis, Mattheus Engelbergh [8078E] (afb. 31), geboren in 1702 [bron: Arch.nr. 3198, inv. 1914,pag. 148]. Hij is gedoopt op 11-07-1702 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Kornelis,: Zie doopreg.
Religie:
Ned. Hervormd
8077ejohanantoniengelberghdoop16aug1703nhzaltbommel.jpg
32 8077Ejohanantoniengelberghdoop16aug1703NHzaltbommel
11 Johan, Antoni Engelbergh [8077E] (afb. 32), geboren in 1703 [bron: Arch.nr.3198, inv. 1914, pag. 153]. Hij is gedoopt op 16-08-1703 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Johan,: Zie doopreg.
Religie:
Ned. Hervormd
8079jacobushendrikengelberghdoop4aug1705zaltbommelnh.jpg
33 8079jacobushendrikengelberghdoop4aug1705zaltbommelNH
12 Jacobus, Hendrik Engelbergh [8079E] (afb. 33), geboren in 1705 [bron: Arch. 3198, 1914, pag. 160]. Hij is gedoopt op 04-08-1705 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jacobus,: Zie doopreg.
Religie:
Ned. Hervormd
48640jacobuscornelispeterseengelberghdoop.jpg 48640.jpg 48640jacobuscornelsipieteeengelenberg2.jpg 48640jacobuscornelispieterengelenber1.jpg 48640jacobusengelberghwapen.jpg 48640jacobusengelbergh_barentengelenberg.jpg
34 48640jacobuscornelispeterseengelberghdoop
35 48640
36 48640jacobuscornelsipieteeEngelenberg2
37 48640jacobuscornelispieterengelenber1
38 48640jacobusengelberghwapen
39 48640jacobusengelbergh barentengelenberg
48640beschrijvingwapen.jpg 48640jacobuscornelisenglberchoverl.jpg 48640jacobusengelenburgbegraafheusden24febr1744.jpg 106075geertruijadrianavanzuijlenoverl.jpg
40 48640Beschrijvingwapen
41 48640jacobuscornelisenglberchoverl
42 48640jacobusEngelenburgbegraafHeusden24febr1744
43 106075geertruijadrianavanzuijlenoverl
III-e Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E] (afb. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 21, 41 en 42) is geboren in 1669 in Heusden (NB) [bron: Heusden, dopen 1643-1674 (ref) (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Heusden (KR 13 fol 102r)], zoon van Laurens, Jeuriens Engelberch [48500E] (zie II-c) en Margriet Grillo(d)t [106066E]. Hij is gedoopt op 11-03-1669 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Jacobus,: fol. 203
Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 102r
Jacobus, is overleden op 16-02-1744 in Heusden (NB), 74 of 75 jaar oud [bron: Arch. 8057, reg. 63-64, grafboek fol. 56]. Hij is begraven op 24-02-1744 in Heusden (NB) in de Kerk.
Notitie bij overlijden van Jacobus,: Zie begr.reg.extract, begraafreg.

Betaald 52-14-0; begraven in de kerk in een eigen keldergraf, gelegen achter de predikstoel, bedekt met een zerk gemerkt Elshout.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1736-1786, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 226, folio 114
Notitie bij Jacobus,: Oude Schutter Hoofdman 1713

Familiewapen: Een engel bij een berg met waterbron en ganzen (zie teksten),

Jacobus wordt beschreven in "De Elite in Heusden van 1700-1750, auteur Drs. J.L. Kool-Blokland, 1985 pag. 235/236.

Zie 2 foto’s van het wapen van Barend E. (47430) te Enkhuizen, het is evident dat de foto en de pentekening hetzelfde wapen betreffen.

NGV, MWB, 1981
Lidmaten Veen (Ned. Ger. Kerk) 1658-1858
Anno 1699, den 24 december
Jacobus Engelborgh, met een getuigschirft van de E. Predikant van ambassadeur van onze stad tot Parijs. Jan en Johanna van den Heuvel, sijn huijsvrouw, met att. van Venloon. Deze weet gegeven att. tot Venloon den 6.9.1701.
Adres:
Wijkse Poort
Beroepen:
van 1706 tot 1711     Burgermeester van Heusden
van 1707 tot 1710     Gasthuismeester
van 1708 tot 1710     Weegmeester Brood
van 1708 tot 1744     Postmeester
vanaf 1708     Rekenmeester
van 1709 tot 1737     Keurmeester Vis
van 1710 tot 1716     Keurmeester Bier
van 1710 tot 1736     Keurmeester Vlees
vanaf 1711     Weesmeester
van 1727 tot 1736     Weegmeester Brood
Religie:
Ned. Hervormd (Waals Ouderling 1709-1744
8 x afgevaaldigde naar Waalse synodes)
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrica Engelbergh (geb. 1734) [zie IV-d,1]    [grootvader vaderszijde]
Jacobus, trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 16-01-1700 in Heusden (Veen-Heusden) (NB) [bron: Ned. Leeuw 1947, pag. 147] met Geertruij, Adriana van Zuijlen [106075E] (afb. 43), 17 jaar oud. Geertruij, is geboren op 16-01-1683, dochter van Cornelis (Hendrik) van Suijlen [104629E] en Anna, Hester van Heuvel [104630E]. Geertruij, is overleden in 1753 in Heusden (NB), 69 of 70 jaar oud [bron: fol. 52]. Zij is begraven op 02-01-1753 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Geertruij,: Zie begr.reg.extract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1736-1760, Heusden, archief 308, inventarisnummer E323, folio
4r
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrica Engelbergh (geb. 1734) [zie IV-d,1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Jacobus, en Geertruij,:
1 Louwerens (Laurentius) Engelenberg [47900E], geboren op 23-10-1701 in Heusden (Veen-Heusden) (NB). Volgt IV-b.
2 Anna, Hester (Hester) Engelenberg [48650E], geboren op 09-09-1703 in Heusden (NB). Volgt IV-c.
3 Hendrik, Frederik Engelbergh [48660E], geboren op 23-01-1706 in Heusden (NB). Volgt IV-d.
48670jacobusgerardusengelenberghdoop.jpg
44 48670jacobusgerardusengelenberghdoop
4 Jacobus, Gerardus Engelenbergs [48670E] (afb. 44), geboren op 04-01-1708 in Heusden (NB) [bron: fol. 5].
Notitie bij de geboorte van Jacobus,: Zie doopextract
Jacobus, is overleden op 13-11-1735 in Azië, 27 jaar oud (oorzaak: Jong aan de mazelen overleden.).
Notitie bij Jacobus,: Niet zeker dat dit deze Jacobus is.
Gegevens van Jacob Hendrik Engelenberg uit Heusden
Datum indiensttreding: 17-01-1734
Datum uit dienst: 13-11-1735
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Kerkwijk
Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee
Schuldbrief: Ja
Gegevens van de vaart
Schip: Kerkwijk
Vertrek: 17-01-1734
Kamer: Amsterdam
Kaap: 01-05-1734
25-05-1734
Inventarisnummer: 5988
Folio: 234
Aankomst: 31-07-1734 Batavia
DAS- en reisnr.: 2932.1
Religie:
Ned. Hervormd
5 Cornelia, Marg(a)rita Engelbergh [48680E], geboren op 04-02-1710 in Heusden (NB). Volgt IV-e.
6 Angeneta, Jacoba (Vrouwe van Gansoijen) (Agatha) van Engelenbergh [48690E], geboren op 15-11-1712 in Heusden (NB). Volgt IV-f.
48700helenamariaengelberghdoop.jpg
45 48700helenamariaengelberghdoop
7 Helena, Margita Engelenberg [48700E] (afb. 45), geboren op 22-05-1718 in Heusden (NB) [bron: fol. 38]. Zij is gedoopt op 24-05-1718 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Helena,: Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1707-1811, Heusden, archief 31,
inventarisnummer Heusden04, folio 39r
Helena, is overleden in 1745 in Gansooijen, 26 of 27 jaar oud (oorzaak: Aan een quaat been overlede).
Notitie bij Helena,: Naam Engelenbergh
Religie:
Ned. Hervormd (**1742 belijdenis te Heusden attestatie van amsterdam ds van Vorm en Van Muijden)
8 Johanna, Geertruij Engelenbergh [48720E], geboren op 18-09-1720 in Heusden (NB). Volgt IV-g.
48710johanneswouterusengelenburghdoop.jpg 48710johanneswouterusengelenberghoverl.jpg
46 48710johanneswouterusengelenburghdoop
47 48710johanneswouterusengelenberghoverl
9 Johannes, Wouterus (Jan) Engelenbergh [48710E] (afb. 46 en 47), geboren op 27-02-1724 in Heusden (NB) [bron: fol. 53A]. Hij is gedoopt op 27-02-1724 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1707-1811, Heusden, archief 31,
inventarisnummer Heusden04, folio 55v
Jan is overleden in 1747 in Heusden (NB), 22 of 23 jaar oud (oorzaak: Aan de tering overleden) [bron: reg.63-64]. Hij is begraven op 27-09-1747 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Jan: Zie begr.reg.extract
Notitie bij Jan: Belijdenis Lidmaat Heusden 1747 Jan Engelenberg, J.M. van Heusden
Religie:
Nederduits Gereformeerd
III-f Jacobus Engelbergh [47260E] is geboren op 01-05-1640 om 03:00 in Geertruidenberg (NB), zoon van Barent Engelbergh [47430E] (zie II-d) en To(e)nisken Hechts [106095E].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Als geboorteplaats wordt ook Schiedam genoemd.
Jacobus is overleden op 14-06-1699 in Schiedam (ZH), 59 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Naam ook Engel(en)berg(h)/ch/Eyngelenbergh

Ned. Leeuw 1925, pag. 247
Den 19 Februarij 1662 is Agatha Foclcendijk getrouwt met Jacob Engelbergh. geboren den 1 Meij 1640 s’morgens ten 3 uuren en hebben samen geprocreort (behalve agt t’sij jong gestorven kinderen t’sij miskramen) deese navolgende 14 kinderen.

Engelenbergh, Jacobus, Vaandrig van een Compagnie voetvolk, wonende te Schiedam. zie Jacobus Hodenpijl, kapitein der burgerij te Schiedam, verklaring 23 jan. 1671. O.N.A. inv. no.: 779 blz.: 1029

Engelenbergh, Jacobus, Gewezen Capiteijn van een nieuw geworven Compagnie voetknechten ten dienste van deze Lande, compareerde 23 januari 1673, en bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan Johan van der Burgh, Raad en Vroedschap van Schiedam, een som van 600 gulden, ter zake van deugdelijk geleende penningen. O.N.A. inv. no.: 764 blz.: 131

Engelenbergh, Jacob(us) zie Cornelis Michielsz. Verdoes, Beurtschipper, machtiging.27 juli 1678. O.N.A. inv. no.: 775 blz.: 803 vader van Maria Engelenberg, zie Hendrick Petrus Kutsch, Zeeman, testament. 12 mei 1691. O.N.A. inv. no.: 789 blz.: 1301

Engelenberg, Jacob, Commandeur bij het college van de admiraliteit van de Maze gehuwd met Agatha Fockendijck. Schoonzoon van Jacob Fockendijck za., machtigt Jacobus Engelenberg, luitenant bij het college van de Maze, om te Den Briel inventaris van Leendert Potael za. te eisen en de scheiding van diens boedel te bevorderen. 2 mei 1694. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 301 zie Hendrick Petrus Koets, gehuwd met Maria Engelenbergh, wonende op het Hoofd te Schiedam, benoeming van voogden. 2 april 1695. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 693

Engelenbergh, Jacob, Kapitein, gehuwd met Agatha Fockendijck, wonende te Schiedam. Zie Maertje Maertens, gehuwd met Jacob Arentsz., Kok, verklaring over de bottelier. 17 maart 1683. O.N.A. inv. no.: 790 blz.: 153

Engelbergh, Jacob, Kapitein, en zijn vrouw, Agatha Fockendijck, wo. te Schiedam. maken hun testament. Zij benoemen de langstlevende tot universeel erfgenaam, onder zekere bepaling met betrekking tot hun twee zonen, t.w. Bernardus,kapitein, en Jacobus, luitenant. Tot voogd/voogdes over hun na te laten minderjarige kinderen stellen zij de langstlevende en na diens dood voorn. zonen, welke zij eveneens benoemen tot executeurs van het testament. 8 mei 1694. O.N.A. inv. no.: 768 blz.: 1784
Adres:
Marckt, Schiedam (ZH)
Beroep:
Capiteyn/Adelborst
Jacobus trouwde, 21 jaar oud, op 19-02-1662 [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 247] met Agatha (Aagje) Fockendijk [105895E], 19 jaar oud. Aagje is geboren op 21-02-1642 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 247], dochter van Jacob, Jansz. Fockendijk [9349E] en Maartje Claasdr. [9350E].
Notitie bij de geboorte van Aagje: Den 21 Februarij 1642 op een donderdagh s’avonds ten 6 uuren is Maartje Claasdr. in de kraam bevallen van een dogter, die genaamt is Aagje naar haar grootmoeder , gestorven den 8 Febraarij 1722 & den 1 (sic) dito in de kerk tot Schiedam begraven.
Aagje is overleden op 08-02-1722 in Schiedam (ZH), 79 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 247]. Zij is begraven in Schiedam, Kerk.
Notitie bij overlijden van Aagje: Den 14 Junij 1699. Op Sondagh naa de middagh ontrent
drie uuren is Jacob Engelbergh, en den 8 February 1722, op
Sondagh na middag ten halff 2 uuren is Agatha Fockendijk
deeso weereld overleden, beyde tot Schiedam en aldaar in de kerk
begraaven
Notitie bij Aagje: Den 6 Junij 1662 is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een Dogter die genaamt Maria naar haar moeders moeder Naartje Claas, op een Dingsdag s’morgens de kloeke drie uuren.
Den 2 Maart 1664 is Agatha Fockendijk op een Sondagh in de kraam bevallen van een Zoon, die genaamt is Bernardw naar zijn vaders vader en is den 8 December 1723 op Woensdag ‘s avonds ontrent halff 9 uuren deeser weereld ongohuwdt overleeden & den 14 dito in de kerk tot Schiedam begraven.
Den 6 April 1666 is Agatha Fockeudijk op Maandagh s’morgens tussen 8 en 9 uuren in de kraam bevallen van een Zoon die genaamt is Jacobus naar zijn moeders vader.
Den 20 Julij 1668. Op Vrijdagh ‘smorgens tussen 3 en 4 uuren is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een dogter die genaamt is Antonetta naar haar vaders moeder, den 13 April 1688 deser weereld ongehuuwt overleeden en in de kerk tot Schiedam begraven.
Den 2 October 1669 is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een Zoon ‘s morgens tussen 3 en 4 uuren, die genaamt is Adriaan, naar Capt. Adriaan Rubbens, ongehuwd, en gestorven den 4 Maart 1727 ‘s morgens tussen 6 en half 7 uuren en in de kerk tot Schiedam begraven.
Den 2 Octobar 1671 is Agatha Fockendijk s’morgens tussen 7 en 8 uuren in de kraam bevallen van een dogter die genaamt is Pieternella en den 22 dito gestorvenen in de kerk tot Schiedam begraven.
Deri 26 October 1672. Op Woensdagh s’morgens tussen 8en 9, uur is Agatha Fockendijk in de kraam van een zoon die genaamt is Jan naar zijn Oom Jan Fockehdijk en Jan Sismus stads Doctor tot hiedam.
Den 12 Januarij 1674 is Agatha Fockendijk op Vrijdagh s’namiddagh ten een Uure in de kraam bevallen van een dogter die genaamt is Pieternella naar haas oudmeuij Pietornella Swanshoek.
Den 9 Februarij 1676. Op Sondag s’avonds ten 9 Uuren is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een Zoon die genaamt is Gideon naar zijn Oom de luytenant Gidion Engelbergh en deeser weereld ongehuwt overleeden, zijnde gebleeven voor het brouwershavensche gat met het schip
De dolphijn op den 10 Julij 1694 en in de kerk tot Velsen begraven.
Don 12 Meìj 1678 is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van oen dogter die genaamt is Johanna Maghtelina en den 4 Junij 1678 gestorven, in de kerk tot Schiedam begraaven is.
Den 22 Julij 1680. Op Manandagh ten half 8 uuren Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een dogter, die genaamt is Johana Miaghtelina, naar Jonkvrouw Machtelina van den Bosch.
Den 6 Februarq 1683 is Agatha Fockendijk op Vrijdagh s’avonds ten 6 uuren in de kraam bevallen van een dogter die genaamt is Johanna Christina naar vrouwe Johanna Christina van den Bosch huijsvrouw van de heer Volkert van Qoens.
Den 23 April 1684 is Agatha Fockendijk op Sondag s’morgens tussen 2 en 3 uur in de kraam bevallen van een Zoon die genaamt is Volkert en den . . . . Mey 1684 gestorven, in de kerk tot Schiedam begraven is.
Den 26 Julij 1680. Op Vrijdagh ‘s nagts tussen 11 en 12 uuron is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een zoon die genaamt is Volkert, Benjamin en den 2 junij 1711 op Commanije in Guinea als Commis van de Westindische Compagnie daar liggende, ongehuwt gestorven en
begraven.
Den 14 Junij 1699. Op Sondagh naa de middagh ontrent drie uuren is Jacob Engelbergh, den 8 February 1722; op Sondagh na middag 11 ten halff 2 uuren is Agathla Fockendijk
deeso weereld overleden, beyde tot Schiedam en aldaar in de kerk begraaven.
Kinderen van Jacobus en Aagje:
1 Maria Engelbergh [47280E], geboren op 06-06-1662 in Schiedam (ZH). Volgt IV-h.
2 Bernardus (Barend) Engelenberg [47290E], geboren op 02-03-1664 in Schiedam (ZH). Volgt IV-i.
3 Jacobus Engelbergh [47300E], geboren op 05-04-1666 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Den 6 April 1666 is Agatha Fockendijk op Maandagh
s’morgens tussen 8 en 9 uuren in de kraam bevallen
van een Zoon die genaamt is Jacobus naar zijn
moeders vader.
Jacobus is overleden op 22-04-1750 in Schiedam (ZH), 84 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Engelenberg, Jacobus, Luitenant bij het college van de Maze. Zoon van Agatha Fockendijck, zie Jacob Engelenberg, zijn vader, Commandeur bij het voorn. college, machtiging tot eisen van boedelscheiding. 2 mei 1694. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 301 zie Hendrick Petrus Koets, gehuwd met Maria Engelenbergh, wonende te Schiedam, benoeming van voogden. 2 april 1695. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 693 zie Dirck de Lange, oud-schepen van Gouda, overeenkomst met Alida Fockendijck. 22 aug. 1698 O.N.A. inv. no.: 795 blz.: 337

Engelenbergh, Jacob. Wordt gesteld tot administrerend voogd over de minderjarige erfgenamen van Leentie Ariens, wed wijlen Engel Gerritse Quaak. 20 September 1729. O.N.A. inv. no.: 865 blz.: 785

Engelbergh, Jacobus luitenant bij de grote visserij, ontvangt, tesamen met Barnart Engelbergh, Kapitein, akte van procuratie van Hendrick Pieter Koets, brandewijnstoker, wo. op het Hoofd te Schiedam, 21 september 1696. O.N.A. inv. no.: 768 blz.: 1341 zie verklaring van Arijen Braem en Arijen Cornelisz. den Boer, Stuurlieden op de grote visserij, 28 november 1697. O.N.A. inv. no.: 768 blz.: 1481 Executeur van het testament van zijn ouders, t.w. Jacob Engelbergh, kapitein, en Agatha Fockendijck, wo. te Schiedam. Eveneens gestelde medevoogd over de minderjarige kinderen van zijn voorn. ouders na de dood van de langstlevende, zie ald. 8 mei 1694. O.N.A. inv. no.: 768 blz.: 1787

Engelbergh, Jacobus Samen met Adriaan en Jan Engelbergh, alsmede Pieternella en Johanna Magtelina Engelbergh en Henricus Peeter Coets, als in huwelijk hebbende Maria Engelbergh, voor het tweede 1/3 part erfgenaam van Alida Fockendijk zaliger, in haar leven eerst weduwe van Hendrik de Man en laatst van Hubertus van Middellant, in dato 12 mei 1723.
Jacobus bleef ongehuwd.
Adres:
Marckt, Schiedam (ZH)
4 Jan Engelbergh [47250E], geboren op 04-12-1667 in Schiedam (ZH).
Notitie bij Jan: Tweelingbroer van Annetje (47270)

Deze tweeling Jan en Annetje zijn niet als zodanig vermeld in de
Ned. leeuw 1925, pag. 249.
5 Annetje Engelbergh [47270E], geboren op 04-12-1667 in Schiedam (ZH).
Notitie bij Annetje: Tweelingzus van Jan (47250)

Deze tweeling Jan en Annetje zijn niet als zodanig vermeld in de
Ned. leeuw 1925, pag. 249.
6 Antonetta Engelbergh [47310E], geboren op 20-07-1668 om 03:30 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Antonetta: Den 20 Julij 1668. Op Vrijdagh ‘smorgens tussen 3 en 4
uuren is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een
dogter die genaamt is Antonetta naar haar vaders moeder
en den 13 April 1688 deser weereld ongehuuwt overleeden,
in de kerk tot Schiedam begraven.
Antonetta is overleden op 13-04-1688 in Schiedam (ZH), 19 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 247 (zie tekst bij geboorte)].
Notitie bij Antonetta: Naam ook Engel(en)bergh
Antonetta bleef ongehuwd.
7 Adriaan Engelbergh [47320E], geboren op 02-10-1669 om 03:30 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Adriaan: Den 2 October 1669 is Agatha Fockendijk in de kraam
bevallen van een Zoon ‘s morgens tussen 3 en 4 uuren, die
genaamt is Adriaan, naar Capt” Adriaan Rubbons, ongehuuwl;
gestorven den 4 Maart 1727 ‘s morgens tussen 6 en half 7 uuren en in de kerk tot Schiedam begraven.
Adriaan is overleden op 04-03-1727 in Schiedam (ZH), 57 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249 (zie tekst bij geboorte)].
Notitie bij Adriaan: Naam ook Engel(en)bergh
Engelberg, Adriaan Commijs, transport van meubilaire en andere goederen van Willem van Dyck, 20 dec. 1724 O.N.A. inv. no.: 861 blz.: 629
Adriaan bleef ongehuwd.
Adres:
Marckt, Schiedam (ZH)
8 Pieternella Engelbergh [47330E], geboren op 02-10-1671 om 07:30 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Den 2 October 1671 is Agatha Fockendijk s’morgens tussen 7 en 8 uuren in de kraam bevallen van een dogter die
genaamt is Pieternellaen den 22 dito gestorven en iin de kerk tot Schiedam begraven.
Deri 26 October 1672. Op Woensdagh
Pieternella is overleden op 22-10-1671 in Schiedam (ZH), 20 dagen oud [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249 (zie tekst bij geboorte)].
Notitie bij Pieternella: Naam ook Engel(en)bergh
Religie:
Ned. Hervormd
9 Jan Engelbergh [47340E], geboren op 26-10-1672 om 08:30 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Jan: Deri 26 October 1672. Op Woensdagh s’morgens tussen 8 en 9, uuren is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen
van een zoon die genaamt is .Jan naar zijn Oom Jan Fockendijk en Jan Sismus stads Doctor tot Schiedam.
Jan is overleden op 08-10-1732 in Schiedam (ZH), 59 jaar oud.
Notitie bij Jan: Zie verhaal bij broer Bernardus over de Dolphijn in 1694
Jan bleef ongehuwd.
Adres:
Marckt, Schiedam (ZH)
Beroep:
Chirurgijn
10 Peternella Engelbergh [47350E], geboren op 12-01-1674 in Schiedam (ZH). Volgt IV-j.
11 Gideon Engelbergh [47360E], geboren op 09-02-1676 om 21:00 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Gideon: Den 9 Februarij 1676. Op Sondag s’avonds ten 9 Uurenis Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van con Zoon
die genaamt is Gideon naar zijn Oom de luytenant Gideon Engelbergh en deeser weereld ongehuwt overleeden,
gebleeven voor het brouwershavensche gat met het schip De dolphijn op den 10 Julij 1694 en in de kerk tot Velsen
begraven.
Gideon is overleden op 10-07-1694 in Velsen (NH), 18 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gideon: Op het schip De Dolphijn voor het brouwershavensche gat.
Gideon is afgedreven en aangespoeld in de buurt van Velsen.
Notitie bij Gideon: Zie verhaal bij broer Bernardus over de Dophijn in 1694. Gideon liet daar het leven.
Gideon bleef ongehuwd.
12 Johanna, Magthelina Engelbergh [47370E], geboren op 12-05-1678 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Don 12 Meìj 1678 is Agatha Fockendijk in de kraam
bevallen van een dogter die genaamt is Johanna Maghtelina
en den 4 Junij 1678 gestorven, in de kerk tot Schiedam
begraaven is.
Johanna, is overleden op 04-06-1678 in Schiedam (ZH), 23 dagen oud [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249 (zie tekst bij geboorte)].
Religie:
Ned. Hervormd
13 Johanna, Maghtelina Engelenbergh [47440E], geboren op 22-07-1680 om 07:30 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Den 22 Julij 1680. Op Maandagh ten halff 8 uuren is
Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een dogter,
die genaamt is Johanna Maghteiina, naar Jonkvrouw Johanna
Machtelina van den Bosch.
Johanna, is overleden op 08-05-1757 in Schiedam (ZH), 76 jaar oud.
Notitie bij Johanna,: Naam ook Eyngelenbergh

Engelenbergh, Machtelina Ongehuwde dochter, verleent volmacht aan Bernardus en Jan Engelenbergh alsmede Jan Fockendijk om de nagelaten boedel van Alida Fockendijk in haar leven eerst weduwe van wijlen Hendrik de Man en laatst weduwe van mr. Hubertus van Middelant, te zuiveren en de vaste goederen te mogen verhuren of verkopen, in dato 6 juli 1722. O.N.A. inv. no.: 860 blz.: 531

Engelenbergh, Johanna Magtelina Geeft te kennen schuldig te zijn aan Jan Fockendijck de somma van 1200 gulden tegen interest van 3 gulden van iedere 100 gulden. 1 Maart 1728. O.N.A. inv. no.: 864 blz.: 137.
Johanna, bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
14 Johanna, Christiana Engelbergh [47380E], geboren op 06-02-1683 om 18:00 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Den 6 Februarij 1683 is Agatha Fockendijk op Vrijdagh
s’avonds ten 6 uuren in de kraam bevallen van een dogter
die genaamt is Johanna Christina naar vrouwe Johanna
Christina van den Bosch huijsvrouw van de heer Volkert
van Qoens.
15 Volkert Engelbergh [47390E], geboren op 23-04-1684 om 02:30 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249].
Notitie bij de geboorte van Volkert: Den 23 April 1684 is Agatha Fockendijk op Sondag
s’morgens tussen 2 en 3 uur8n in de kraam bevallen van
een Zoon die genaamt is Volkert % den . . . . Mey 1684 gesturven,
in de kerk tot Schiedam begraven is.
Volkert is overleden in 05-1684 in Schiedam (ZH), 7 dagen oud.
16 Volkert, Benjamin Engelbergh [47400E], geboren op 26-07-1685 om 23:30 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 250].
Notitie bij de geboorte van Volkert,: Den 26 Julij 1685. Op Vrijdagh ‘s nagts tussen 11 en 12
uuren is Agatha Fockendijk in de kraam bevallen van een
zoon die genaamt is Volkert Benjamin en op den 2 Jun
1711 op Commanije in Guinea als Commis van de Westindische
Compagnie daar liggende, ongehuwt gestorven en begraven.
Volkert, is overleden op 02-06-1711 in Guinea, 25 jaar oud. Volkert, bleef ongehuwd.
Beroep:
Commis van de Westindische Compagnie in Guinea
IV-a Judith, Lijsbeth Engelberg [45700E] is geboren in 1695, dochter van Cornelis Engelbergh [48630E] (zie III-d) en Anthonetta (Antonia) Verheijden [106074E]. Zij is gedoopt op 06-11-1695 in Heusden (NB) (Veen).
Notitie bij de geboorte van Judith,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31,
inventarisnummer Veen01, folio 20v
Judith, trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1720 met Cornelis Schrevelius [104227E], 38 of 39 jaar oud. Cornelis is geboren in 1681 in Leiden (ZH). Hij is gedoopt op 04-09-1681 in Leiden (ZH). Cornelis is overleden op 26-08-1738, 56 of 57 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria van Wouw (geb. 1724)
Kinderen van Judith, en Cornelis:
1 Anna Schrevelius [104226E], geboren in 1723. Volgt V-a.
2 Theodora Schrevelius [25790E], geboren in 1726. Zij is gedoopt op 29-01-1726 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Theodora: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1707-1811, Heusden, archief 31,
inventarisnummer Heusden04, folio 59v
47900laurentiusengelberghdoop23okt102veen_heusden.jpg
48 47900Laurentiusengelberghdoop23okt102veen#heusden
IV-b Louwerens (Laurentius) Engelenberg [47900E] (afb. 48) is geboren op 23-10-1701 in Heusden (Veen-Heusden) (NB), zoon van Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E] (zie III-e) en Geertruij, Adriana van Zuijlen [106075E].
Notitie bij de geboorte van Laurentius: Zie doopreg.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1649-1820, Veen, archief 31, inventarisnummer Veen01, folio 22v
Laurentius is overleden op 22-12-1748 in London (UK), 47 jaar oud.
Notitie bij Laurentius: Naam Engelbe(o)rg(h)

Voornaam ook Laurentius (Laurens)
Laurentius:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 13-11-1732 met Elisabet Burnet [104628E], ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in St.Andris Kerk.
Notitie bij het huwelijk van Laurentius en Elisabet: Datum: Oude stijl
Elisabet is geboren omstreeks 1705. Elisabet is overleden op 12-08-1747, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabet: Oude stijl
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 04-02-1748 met Margriet Piket [104627E], ongeveer 48 jaar oud. Margriet is geboren omstreeks 1700.
Kinderen van Laurentius en Elisabet:
1 Dochter Engelenberg [48740E], geboren op 25-08-1733 in London (UK). Dochter is overleden op 02-09-1734 in London (UK), 1 jaar oud.
2 Geertruij, Hester Engelenberg [48750E], geboren op 28-03-1735 in London (UK). Geertruij, is overleden op 26-04-1736 in London (UK), 1 jaar oud.
3 Jacobus, Hendrik Engelenberg [48760E], geboren op 01-03-1736 in London (UK). Jacobus, is overleden op 26-01-1737 in London (UK), 10 maanden oud.
4 Hendrik, Johannes, Frederik Engelenberg [48770E], geboren op 06-10-1737.
47910.jpg 47910hendrikfrederikengelberghhollhistcrt20juni1782.jpg 47910hendrikfrederikengelberghoverl.jpg 47910hendrikfrederikengelberghadvhaarlcrt15-11-1828.jpg
49 47910
50 47910hendrikfrederikengelberghhollhistcrt20juni1782
51 47910hendrikfrederikengelberghoverl
52 47910hendrikfrederikengelberghadvhaarlcrt15-11-1828
5 Hendrik, Frederik Engelbergh [47910E] (afb. 49 t/m 52), geboren op 27-09-1739 in London (UK). Hendrik, is overleden op 25-08-1828 in Gansooijen (Slot), 88 jaar oud [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB, Overleden op Slot GansOoijen, toeg.nr. 50, inv. 1971, akte 10]. Hij is begraven in Doeveren, gem. Drongelen (NB).
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie Overlijdensadv.
Memories van Successie, Rijksarchief Noord Brabant, 036.03.08, inv. nr. 12, Kantoorplaats Heusden, memorienr. 68.
Reg. datum 25-8-1828
Executeur Testamentair: J. Vreede
Notitie bij Hendrik,: Naam ook Engelbe(o)rg

Erfde via zijn vader Louwerens en diens zuster tante AgathaJacoba Engelenberg (48690R181)(nr 720(TE) het slot Gansoyen;
Aangezien hij ongehuwd is gebleven en geen kinderen had ging het na zijn dood naar een zoon van zijn overleden broeder (Jacobus Cornelis Hagelis Engelenberg (47880R181(738))
en wel: neef Hendrik Frederik nr 739(TE) (4770R181)

Heer van Gansoijen
Hendrik, bleef ongehuwd.
Adres:
vanaf 1828     Slot Gansooijen
Beroepen:
van 1767 tot 1778     Schepen te Heusden
vanaf 20-06-1782     Kapitei-Commandant van de Lijf-compagnie onder het Regiment van de Kolonel van Pabst
6 Geertruida, Angenitha Engelberg [47890E], geboren op 05-03-1742 in London (UK). Volgt V-b.
7 Jacobus (Johannes), Cornelis, Hagelis Engelbergh [47880E], geboren op 22-03-1745 in London (UK). Volgt V-c.
8 Cornelia Engelenberg [48810E], geboren op 25-07-1747 in London (UK). Cornelia is overleden op 31-08-1747 in London (UK), 1 maand oud.
48650annahesterengelenbergdoop.jpg
53 48650annahesterengelenbergdoop
IV-c Anna, Hester (Hester) Engelenberg [48650E] (afb. 53) is geboren op 09-09-1703 in Heusden (NB) [bron: Arch.8057], dochter van Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E] (zie III-e) en Geertruij, Adriana van Zuijlen [106075E]. Zij is gedoopt op 11-09-1703 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Hester: Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 217v
Notitie bij Hester: Naam Engel(en)berg(c)(h)

Belijdenis 3.4.1722 Lidmaat Heusden
Religie:
Ned. Hervormd
Hester trouwde in Heusden (NB) met Jacobus, Vrijheer van Gansoijen Hagelis [106078E]. Jacobus, is geboren in 1725 in Willick, zoon van Johannes Hagelis [104634E] en Maria van Amsteraad [104633E]. Jacobus, is overleden op 02-04-1748 in Heusden (NB), 22 of 23 jaar oud.
48660pzegelaar.jpg 48660hendrikfrederikengelbergdoop.jpg 48660hendrikengelberg_wendelinameijerhuw1dec1748.jpg 48660hendrikfrederikengelberghoverl.jpg 106080wendelinaelisabethmeijeroverl.jpg
54 48660PZegelaar
55 48660hendrikfrederikengelbergdoop
56 48660hendrikengelberg wendelinameijerhuw1dec1748
57 48660hendrikfrederikengelberghoverl
58 106080wendelinaelisabethmeijeroverl
IV-d Hendrik, Frederik Engelbergh [48660E] (afb. 54 t/m 57) is geboren op 23-01-1706 in Heusden (NB), zoon van Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E] (zie III-e) en Geertruij, Adriana van Zuijlen [106075E]. Hij is gedoopt op 24-01-1706 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1643-1706, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 013, folio 227v
Hendrik, is overleden op 16-02-1782 in Heusden (NB), 76 jaar oud [bron: Rijksarchief Noord Brabank, DTB Heusden]. Hij is begraven op 18-02-1782 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie begr.reg.extract
Begraven Hfl. 15,--

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1736-1786, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 226, folio 470
Notitie bij Hendrik,: Naam ook Engelberg

Zegelaar op dinsdag 20 september 1774 Heusden

Id 5132, Archief: Collectie Provinciaal Genootschap. Toegangsnummer: 221
Inventarisnr: 1334, Negatiefnr: 30-E2-20, Datm: 20-09-1774

Belijdenis 28-3-1748 met Attestatie van Amsterdam
Adressen:
Heusden (NB)
vanaf 1748     Jodenbreestraat, Amsterdam (NH)
Beroep:
van 1767 tot 1768     Schepen te Heusden
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrik, trouwde, 42 jaar oud, op 01-02-1748 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 591/129 Acte verleend op 18 februari 1748 om te Slooterdijk te trouwen] met Wendelina, Elisabeth Meijer [106080E] (afb. 58), 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Wendelina,: Zie huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
01-02-1748
naam bruidegom:
Engelberg, Hendrik Fredrik
naam bruid:
Meijer, Wendelina Elisabet
naam eerdere man:
Gilde, Gosewinus
bronverwijzing:
DTB 591, p.129
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK
Wendelina, is geboren op 05-05-1701 in Arnhem (Gld). Wendelina, is overleden in 1779 in Heusden (NB), 77 of 78 jaar oud. Zij is begraven op 29-11-1779 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Wendelina,: Zie begr.reg.extract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1760-1810, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden15, folio 79r

Heusden, archief 308, inventarisnummer E324, folio
1779_20
Wendelina, is weduwe van Gose, Iwinus Gilde [104750E] (±1700-vóór 1748).
Kind van Hendrik, en Wendelina,:
48820hendricaengelberg.jpg
59 48820HendricaEngelberg
1 Hendrica Engelbergh [48820E] (afb. 59), geboren in 1734 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 21, p. 251 folio 125, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Hendrica waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh (1669-1744) [zie III-e] [grootvader vaderszijde] en Geertruij, Adriana van Zuijlen (1683-1753) [zie III-e] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 12-02-1734 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrica: Pastor: Pieter Elzevier

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
48680corneliamargaritaengelberghdoop.jpg 48680corneliamargaretaengelberghoverl..jpg 48680corneliamargaritaengelberghoverl.jpg
60 48680corneliamargaritaengelberghdoop
61 48680corneliamargaretaengelberghoverl.
62 48680corneliamargaritaengelberghoverl
IV-e Cornelia, Marg(a)rita Engelbergh [48680E] (afb. 60 t/m 62) is geboren op 04-02-1710 in Heusden (NB) [bron: fol. 13, arch. 8057], dochter van Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E] (zie III-e) en Geertruij, Adriana van Zuijlen [106075E]. Zij is gedoopt op 07-02-1710 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Cornelia,: Zie dooprextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1707-1811, Heusden, archief 31,
inventarisnummer Heusden04, folio 13r
Cornelia, is overleden in 1805 in Heusden (NB), 94 of 95 jaar oud [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Heusden, 8057, reg.15, pag. 165]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia, was de volgende getuige aanwezig: Jacobus (Johannes), Cornelis, Hagelis Engelbergh (1745-1818) [zie V-c] [neef]. Zij is begraven op 28-02-1805 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Cornelia,: Zie overl.adv. en begr.reg.extract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1760-1810, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden15, folio 165v

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Dopen, trouwen en begraven (gaarder), 1798-1805, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden16, folio 44v
Notitie bij Cornelia,: Belijdenis 1742 te Heusden.
Attestatie belijdenis ds van Vorm en van Muijden van Amsterdam;
Religie:
Ned. Hervormd
Cornelia, trouwde met Pieter Pannebakker [106081E]. Pieter is geboren op 06-12-1712 in Amsterdam (NH).
48690gansoijen.jpg 4869angenetajacobavanengelberghdoop.jpg 48690eagathajacobaengelenbergh_geb..1712__1_.jpg 48690eagathajacobaengelenbergh_geb..1712__2_.jpg 48690angenetaengelenbergh_corneillehagelishuw22juli1742.jpg 48690_1_.jpg
63 48690Gansoijen
64 4869angenetajacobavanengelberghdoop
65 48690EAgathaJacobaEngelenbergh(geb..1712)(1)
66 48690EAgathaJacobaEngelenbergh(geb..1712)(2)
67 48690angenetaengelenbergh corneillehagelishuw22juli1742
68 48690(1)
48690.jpg 48690angenetajacobavanengelenberghoverl.jpg 48690agenetaengelenbergh_wentolt.jpg 109293corneillehagelis_annalijnslagerhuw6jan1736.jpg 48690gevelsteenwijkstraat38heusdenwentholt.png.jpg
69 48690
70 48690angenetajacobavanengelenberghoverl
71 48690agenetaengelenbergh wentolt
72 109293corneillehagelis annalijnslagerhuw6jan1736
73 48690GevelsteenWijkstraat38HeusdenWentholt.png
IV-f Angeneta, Jacoba (Vrouwe van Gansoijen) (Agatha) van Engelenbergh [48690E] (afb. 63 t/m 71) is geboren op 15-11-1712 in Heusden (NB) [bron: Heusden, 8057,], dochter van Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E] (zie III-e) en Geertruij, Adriana van Zuijlen [106075E]. Zij is gedoopt op 16-11-1712 in Veen (bij Heusden).
Notitie bij de geboorte van Agatha: Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1707-1811, Heusden, archief 31,
inventarisnummer Heusden04, folio 22r
Agatha is overleden op 02-09-1793 in Heusden (NB), 80 jaar oud (oorzaak: Gansooijen).
Notitie bij overlijden van Agatha: Zie overl.akte
Begraven Hfl. 30,--
Notitie bij Agatha: Naam (van) Engel(en)bergh

Belijdenis Lidmaat Heusden 1741

Angenita, Jacoba kocht in 1748 kasteel en heerlijkheid Oij of Gansoijen aan de Oude Maas van de erven van haar zusters (Anna, Hester) overleden echtgenoot . Haar echtgenoot Corneille overleed 14 dagen later, eveneens in 1748.
Zij verkreeg, waarschijnlijk op dat moment, de titel Vrouwe der heerlijkheid van Gansoijen.
Aangezien zij geen kinderen hadden viel de erfenis via haar broer Louwerens bij haar neef Johannes Engelenberg(584) 47910.
Na zijn overlijden in 1828 liet deze het na aan Hendrik, Fredrik Engelbergh (739)47700; (zie teksten)

Genealogie van Rijswijk uit het land van Heusden en Altena
...twee mergen wijlant gelegen onder den dorpe van Genderen. Voor fl. 425 ten behoeve van Vrouwe Angenita Jacoba van Engelenberg huijsvrouw van den Weledel gestrenge Heer Cornelis Jacob Hagelis vrijheer van Gansoijen etc. Heusden R464...
http://www.benvanrijswijk.com/genealogie/generatie10.htm
Adres:
vanaf 13-09-1749     Gansooijen(met attestatie) (Nu onder water verdwenen)
Beroep:
Vrouwe van Gansoijen
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Cornelis, Jacobus, Hagelis Engelenberg (1787-1787) [zie V-c,2]    [oudtante vaderszijde]
overlijdensaangifte Cornelis, Jacobus, Hagelis Engelenberg (1787-1787) [zie V-c,2]    [oudtante vaderszijde]
Agatha:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 22-07-1742 in Heusden (NB) [bron: Trouwboek Heusden 614 (16-8-1742, A’dam, DTB 585/403)] met Corneille, Jacobus (Vrijheer van Gansoijen) (Cornelis, Jacob) Hagelis [109293E] (afb. 72), 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 07-07-1742 in Heusden (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Agatha en Cornelis, Jacob: Zij hadden attestatie van Amsterdam.
Ds Courtonne als Pasteur in bijwezen van G. van Oostrom als ouderling en A van Caam als diaken. In de marge staat: Nous avons recu pour les pauvres f. 57-6-0.

Zie Tekst Huwelijk

inschrijvingsdatum:
16-08-1742
naam bruidegom:
Hagelis, Cornelis Jacob
naam eerdere vrouw:
Lijnslager, Anna Maria
naam bruid:
Engelbergh, Agnita Jacoba
bronverwijzing:
DTB 585, p.403
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Cornelis, Jacob is geboren in 1711 in Brielle (ZH), zoon van Johannes Hagelis [104634E] en Maria van Amsteraad [104633E]. Cornelis, Jacob is overleden op 19-04-1748 in Amsterdam (NH), 36 of 37 jaar oud. Cornelis, Jacob is weduwnaar van Anna, Maria Lijnslager [106084E] (1711-1736), met wie hij trouwde op 06-01-1736 in Amsterdam (NH).
Notitie bij Cornelis, Jacob: Cornelis is Waals

In latere stukken voegt Corneille aan zijn naam " Engelenberg" toe.
Religie:
Gereformeerd
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 28-09-1749 in Gansooijen [bron: Trouwboek Heusden 647, archief 8057] met Hendrik, Jan Wentholt [106083E] (afb. 73), 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 13-09-1749 in Gansooijen in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Agatha en Hendrik,: Datum Attestatie 28-9-1749

Ondeertrouw
Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Trouwen
Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1709-1795, Heusden /
Oudheusden, archief 31, inventarisnummer Heusden07, folio 127r
Hendrik, is geboren in 1725 in Heusden (NB), zoon van Ellardus Wentholt [104632E] en Anna, Catharina Snoek [104631E]. Hij is gedoopt op 26-08-1725 in Heusden (NB). Hendrik, is overleden op 30-05-1785 in Heusden (NB), 59 of 60 jaar oud. Hij is begraven op 06-06-1785 in Heusden (NB).
Notitie bij Hendrik,: Vrijheer van Gansoijen
NGV, MWB, 981
Hendrik Jan Wenthol, zoon van Ellardus Wentholt, gedoopt te Heusden 26.8.1725. Gaat in ondertrouw 13.9.1749 met Agnita, Jacoba Engelbergh, vrouw van Gansoijen, weduwe van Cornelis Jacob Hagelis.
Hendrik Jan is lid van Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch 1780;

HEUSDEN - In de Wijksestraat 38 zijn momenteel het atelier en het museum van kunstenaar Clemens Briels gevestigd. Maar de geschiedenis van het pand gaat terug tot de Middeleeuwen.

De uit de middeleeuwen daterende kruisgewelf kelder wordt momenteel door kunstenaar Clemens Briels gebruikt als wijnkelder. Foto: Dick Sars.
Foto: Heusdense Courant (Dick Sars.)
Nummer 38 is het opvallendste pand aan de Wijksestraat. Niet alleen omdat het het grootste pand, is maar het heeft bovendien een prachtige gevel uit de 18e eeuw. In dit pand woonde Hendrik Jan Wendholt met zijn vrouw Agneta Jacoba Engelenberg. Hendrik Jan Wendholt leefde van 1725 tot 1785, hij had de financiële functie van borgemeester van Heusden en was vrijheer van Gansoijen. Langs de grote deur is een gebeeldhouwde houten omlijsting aangebracht. Dit maakt deel uit van het alliantiewapen van de families Wendholt en Engel(en)berg. In het wapen van Wendholt is de bijl met een geknopte steel te zien. In het wapen van Engelenberg staat een engel bij een berg met waterbron en ganzen. Op de begane grond van het pand is een tegel gelicht en vervangen door een dikke glazen plaat. Hieronder is nog een put uit de middeleeuwen te zien. Zon zestig centimeter zeer helder water ligt op de zes meter diep gelegen bodem. Het water sijpelt door de stenen putwand naar beneden. De hele Wijksestraat is onderkeldert geweest. Alle kelders zijn in het verleden gedicht, maar op nummer 38 is deze weer zorgvuldig opengehakt. De originele kruisgewelf kelder van 10 meter lang, 5 meter breed en iets meer dan 2 meter hoog, is nu weer in gebruik. Het is er vochtig. De muren zijn tot ongeveer anderhalve meter hoogte geïmpregneerd om het vocht tegen te houden. In het plafond van de kelder hangen nog oude haken. Ooit gebruikt als vleeshaken? Feit is dat de kelder een constante temperatuur heeft, die zomers koel aanvoelt en s winters aangenaam warm. De tegels van de kelder zijn nog origineel en dus van rond 1400. In het streekarchief is nog terug te vinden welke families hier vanaf de Middeleeuwen hebben gewoond.
Adres:
Wijkstraat 38, Heusden (NB)
Beroep:
Borgmeester van Heusden
48720johannageertruijengelenberghdoop.jpg 48720johannageertruijengelenberghoverl.jpg 48720johannaengelenberg_willemrandthuw.jpg 48720johannageertruijengelberghoverl.jpg
74 48720johannageertruijengelenberghdoop
75 48720johannageertruijengelenberghoverl
76 48720johannaengelenberg willemrandthuw
77 48720johannageertruijengelberghoverl
IV-g Johanna, Geertruij Engelenbergh [48720E] (afb. 74 t/m 77) is geboren op 18-09-1720 in Heusden (NB) [bron: fol. 45], dochter van Jacobus, Cornelis(Peter) Engelbergh [48640E] (zie III-e) en Geertruij, Adriana van Zuijlen [106075E]. Zij is gedoopt op 20-09-1720 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie doopextract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1707-1811, Heusden, archief 31,
inventarisnummer Heusden04, folio 46v
Johanna, is overleden op 07-06-1804 in Heusden (NB), 83 jaar oud. Zij is begraven op 11-06-1804 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie overl.adv. en extract begr.reg.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1760-1810, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden15, folio 163r
Notitie bij Johanna,: Naam ook Engelenburg

Belijdenis Heusden 1736
Trouw Nijmegen: 16.3.1749. Willem rand, J.M., luit., en Johanna Geertruij Engelenberg, J.D. te Heusden
Religie:
Ned. Hervormd
Johanna, trouwde, 28 jaar oud, op 16-03-1749 in Heusden (NB) met Willem Rand [106085E], 34 jaar oud, nadat zij op 13-03-1749 in Heusden (NB) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Rijjksarchief Noord Brabant, DTb Heusden].
Notitie bij het huwelijk van Johanna, en Willem: Het huwelijk werd te Heusden gesloten ten huize van Agneta Jacoba Engelenberg (48690), weduwe van Cornelis Jacobus Hagelis (104560) op Kasteen Gansoijen.
Willem is geboren op 08-04-1714 in Breda (NB), zoon van Clement Rand(t) [115701E] en Ma(a)ike Janszen [115702E]. Willem is overleden op 22-03-1782 in Heusden (NB), 67 jaar oud [bron: Heusden, Register impost op begraven, 1760-1811 (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Collectie DTB (de Kruijff 15 fol 87v)]. Hij is begraven op 22-03-1782 in Heusden (NB).
Beroepen:
Luitenant
vanaf 1750     Capiteyn (Ten tijde van zijn huwelijk diende hij in het regiment van den luitenant-generaal Elias, te Nijmegen in garnizoen. Hij was kapitein-titulair onder het regiment van de kolonel van Pabst en tweede onder-majoor van deze stad.)
Kinderen van Johanna, en Willem:
1 Hendrik Rand(t) [100721E], geboren omstreeks 1750. Hendrik is overleden op 23-06-1752 in Heusden (NB), ongeveer 2 jaar oud [bron: Heusden, begraven 1736-1786 (ref) (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Kerkvoogdij Nederduits Gereformeerde Gemeente (KV 26 pag 228)].
2 Frederik Rand [106086E], geboren in 1755 in Heusden. Volgt V-d.
3 Hendrik, Clement, Johan Rant [121055E], geboren omstreeks 1757. Hendrik, is overleden op 10-02-1816 in Heusden (NB), ongeveer 59 jaar oud [bron: Brabants Historisch informatiecentrum, 50, inv. 4329, akte 7].
4 Jacoba, Maria Rant [100719E], geboren in 1759. Volgt V-e.
5 Jan, Willem Rand [18876E], geboren in 1761 [bron: Doopreg. Nijmegen Ned. Duits Geref. RBS 1168/574]. Hij is gedoopt op 10-04-1761 in Nijmegen (Gld).
Notitie bij Jan,: Naam ook Rant
IV-h Maria Engelbergh [47280E] is geboren op 06-06-1662 om 03:00 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag 249( zie tekst hieronder)], dochter van Jacobus Engelbergh [47260E] (zie III-f) en Agatha (Aagje) Fockendijk [105895E].
Notitie bij de geboorte van Maria: Den 6 Junij 1662 is Agatha Fockendijk in de kraam
bevallen van een Dogter die genaamt is Mariaa naar
haar moeders moeder Naartje Claas, op een Dingsdag
s’morgens de kloeke drie uuren.
Notitie bij Maria: Naam ook Engel(en)berg/ch

Engelenbergh, Maria. Gehuwd met Hendrick Petrus Koets, wonende te Schiedam. Zie Hendrick Petrus Koets voorn., gezamenlijk testament. 27 maart 1694. O.N.A.(Oud Notarieel Archief) inv. no.: 793 blz.: 153 Zie Hendrick Petrus Koets voorn., benoeming van voogden 2 april 1695. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 693

Engelenberg, Maria Wonende te Schiedam. Dochter van Jacobus Engelenberg, zie Hendrick Petrus Kutsch, zeeman, testament. 12 mei 1691. O.N.A. inv. no.: 789 blz.: 1301 zie Anna Outgers, moeder van Hendrick Pieter Kutsch voorn.,akte van insinuatie. 11 dec. 1692. O.N.A. inv. no.: 792 blz.: 669 Zie Anna Outgers, voorn., akte van insinuatie tegen haar 11 december 1692. O.N.A. inv. no.: 792 blz.: 677
Adres:
vanaf 1695     Het Hoofd, Schiedam (ZH)
Maria trouwde, 31 jaar oud, op 11-12-1693 in Leeuwarden (Fr) [bron: Hervormde gemeente Leeuwarden, DTB 983 1693-1699] met Hendricus, Petrus (Hendrik) Koetsch [106182E], ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 24-11-1693 in Leeuwarden (Fr) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Attestatie afgegeven op 11 december 1693
Hendrik is geboren omstreeks 1660 in Leeuwarden (Fr), zoon van Vader Koetsch [104753E] en Anna Outgers [104752E].
47290bernardusengelenberg.jpg
78 47290bernardusengelenberg
IV-i Bernardus (Barend) Engelenberg [47290E] (afb. 78) is geboren op 02-03-1664 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249], zoon van Jacobus Engelbergh [47260E] (zie III-f) en Agatha (Aagje) Fockendijk [105895E].
Notitie bij de geboorte van Barend: Den 2 Maart 1664 is Agatha Fockendijk op een
Sondagh in de kraam bevallen van een Zoon, die genaamt
is Bernard naar zijn vaders vader & is den
8 December 1723 op Woensdag ‘s avonds ontrent halff
9 uuren deeser weereld ongehuwdt overleeden & den
14 dito in de kerk tot Schiedam begraven.
Barend is overleden op 08-12-1723 in Schiedam (ZH), 59 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249 (zie tekst bij geboorte)].
Notitie bij Barend: Naam Engel(en)berch
Bernard is Neef en Leenvolger (zie Heusden)
Zie tekst bij Barent (47430), overl. 1657.
Ned. Leeuw 1942 pag. 79

Engelenbergh, Barnardus Commandeur bij de admiraliteit van de Maze. Maerten Schaep bootsman, en Jan Engelenbergh, chirurgijn, varende op het schip "Den Dolphin" verklaren op verzoek van Arent Scharp, schipper op een visserschip, wonende te Brouwershaven, dat zij op 10-3-1694 bij het binnenlopen van het Brouwershavensche Gat zijn gestrand, waarbij het schip is vergaan, en dat zij met nog 3 man door de voorn. visser zijn gered, terwijl twee andere vissersschepen door zijn gevaren, zodat het overige volk is omgekomen, en dat Arent Scharp alleen aandacht had voor de mensen en niet voor de goederen. 31 juli 1694. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 387 zie Maerten Schaep voorn., verklaring over de reis van Londen naar Rotterdam met het voorn. schip. 3 aug. 1694. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 393

Engelenbergh, Barnardus, Commandeur bij de admiraliteit van de Maze, wonende te Schiedam. Verklaart op verzoek van Nicolaes Sobel, gemachtigde van de moeder van Benjamin Gudert za., dat een man met het uiterlijk van benjamin Gudert voorn. in Londen aan boord is gekomen en bij het vergaan van het oorlogsschip "De Dolphijn" voor brouwershaven is omgekomen 15 dec. 1694. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 533 Zie Hendrick Petrus Koets, gehuwd met Maria Engelenbergh, wonende op het Hoofd te Schiedam, benoeming van voogden. 2 april 1695. O.N.A. inv. no.: 793 blz.: 693 Zie Leendert la Croij, zijn luitenant, verklaring over verleende assistentie aan een fluitschip. 7 nov. 1696 O.N.A. inv. no.: 794 blz.: 413

Engelenbergh, Bernardus, Commandeur bij de admiraliteit van de Maze. Zie Imme Luijtjes, schipper, verklaring over de vermeestering van diens fluit "De Bootschap Maria" en de herovering er van door de bemanning. 3 november 1696. O.N.A. inv. no.: 794 blz.: 405

Informatie van Arthur Scheide(arthur@thuurart.com):
Bernardus (Barend), broer Jan (de Chirurgijn) en Gideon voeren alledrie op het oorlogsfregat Dolphijn in juli 1694. Zij begeleidden een handelskonvooi van Londen terug naar Rotterdam. Onderweg werden ze aangevallen door vijf Duynkerkse kaperschepen. Tijdens de afweer is het ene konvooischip meteen vergaan. Het andere, de Dolphijn is gekeerd en richting de handelsvloot gevaren.
Alle handelsschepen hebben het gered. De Dolphijn is gestrand op een zandbank in de buurt van Brouwershaven en vergaan. Bernardus (zoon 2 in uw lijstje, * 2 mrt 1664) was de commandeur van de vloot. Zelf schreef hij trouwens ’Engelbergh’.
Zijn broer Jan heeft een ooggetuigeverslag geschreven van het gebeuren.Vorige week kwam ik erachter dat zij een broer Gideon hadden die ook het leven heeft gelaten tijdens de stranding. Slechts zes mensen hebben die schipbreuk overleefd, waaronder Barend en Jan.

Engelenberg, Bernardus Commandeur, zie Egbert Jacobsz., konstabel, verklaring over het gedrag van Gerrit Hamel, korporaal, tijdens het aanhouden van een Frans schip. 18 nov. 1692. O.N.A. inv. no.: 792 blz.: 629 Zie Cornelis Hendricxsz., geb. c. 1666, wonende te Vlaardingen, verklaring over Trijntje Jans. 2 april 1693. O.N.A. inv. no.: 792 blz.: 773 Zie Pieter Cornelisz. Kort, stuurman, verklaring over de verovering van de fluit "De Bootschap Maria" door een Franse kaper en de herovering er van door de bemanning. 19 nov. 1696. O.N.A. inv. no.: 794 blz.: 449 Zie Hendrick Dijtgens, koopman te Amsterdam, akte van insinuatie om de goederen uit het voorn. fluitschip aan de eigenaars terug te geven 20 nov. 1696. O.N.A. inv. no.: 794 blz.: 453

Engelbergh, Barnart, Kapitein bij de grote visserij, ontvangt akte van procuratie van Hendrick Pieter Koets, brandewijnstoker, wo.op het Hoofd, Schiedam, 21 september 1696. O.N.A. inv. no.: 768 blz.: 1341 Arijen Braem en Arijen Cornelisz. den Boer leggen op verzoek van voorn. Bernart Engelbergh in hun hoedanigheid als stuurlieden op hetzelfde schip waarop Engelbergh kapitein is een verklaring af betreffende zekere voorvallen tijdens de laatste reis, zie ald. 28 nov. 1697. O.N.A. inv. no.: 768 blz.: 1481 Executeur van het testament van zijn ouders, t.w. Jacob Engelbergh, kapitein, en Agatha Fockendijck, wo. te Schiedam. Eveneens gestelde medevoogd over de minderjarige kinderen van zijn voorn. ouders na 8 mei 1694. O.N.A. inv. no.: 768 blz.: 1787

Engelberg, Bernardus. Voor 1/3 deel samen met zijn broers en zusters erfgenamen van Alida Fockendijk, laatst weduwe van wijlen Hubertus van Middeland, verleent volmacht aan Adriaen Leeuwenhoek notaris en rentmeester te Delft, om een losrentebrief te verhandelen en al zijn zaken betreffende de erfenis te behartigen, in dato 29 juni 1722. O.N.A. inv. no.: 860 blz.: 513
Adres:
Bagijnhof, Schiedam (ZH)
Beroep:
Commandeur op het oorlogsschip De Dolfijn (ten dienste van de Admiraliteit van de Maas)
Barend trouwde met Trijntje, Jansdr Cuijp [106183E].
Notitie bij het huwelijk van Barend en Trijntje,: In de opgave van de Ned. leeuw 1925, pag. 247 wordt vermeld, dat Barend ongehuwd is gestorven.
Trijntje, is geboren in 1664 in Schiedam (ZH). Zij is gedoopt op 17-02-1664 in Schiedam ZH). Trijntje, is overleden na 1722, minstens 58 jaar oud.
Kind van Barend en Trijntje,:
1 Barendina(Berdina) (Barendijntje) Engelbergh [47420E], geboren op 08-02-1692 in Schiedam (ZH). Volgt V-f.
IV-j Peternella Engelbergh [47350E] is geboren op 12-01-1674 om 13:00 in Schiedam (ZH) [bron: Ned. Leeuw 1925, pag. 249], dochter van Jacobus Engelbergh [47260E] (zie III-f) en Agatha (Aagje) Fockendijk [105895E].
Notitie bij de geboorte van Peternella: Den 12 Januarij 1674 is Agatha Fockendijk op Vrijdagh
s’namiddagh ten een Uure in de kraam bevallen van
een dogter die genaamt is Pieternella naar haas oudmoeij
Pietornella Swanshoek.
Peternella is overleden op 15-10-1726 in Schiedam (ZH), 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Peternella: Overlijden ook mogelijk vóór:16-6-1750
Notitie bij Peternella: Engelenbergh, Pieternella Johanna Ongehuwde dochter, verleent volmacht aan Bernardus en Jan Engelenbergh alsmede Jan Fockendijk om de nagelaten boedel van Alida Fockendijk in haar leven eerst weduwe van wijlen Hendrik de Man en laatst weduwe van Mr. Hubertus van Middelant te zuiveren en de vaste goederen te mogen verhuren of verkopen, in dato 6 juli 1722. O.N.A. inv. no.: 860 blz.: 531 e.v.
Beroep:
Schout van Baarle en Kessel
Peternella trouwde met Petrus Swaecken [106184E]. Petrus is geboren omstreeks 1675. Petrus trouwde later op 15-10-1726 in Baarlo (L) met Joanna, Elisabeth Duijckers [106185E] (1685-1751).
Beroep:
Scholtis van Baarlo en Kessel
104226annaschreveliusdoop4aug1723.jpg
79 104226annaschreveliusdoop4aug1723
V-a Anna Schrevelius [104226E] (afb. 79) is geboren in 1723 [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Bergen op Zoom, nr 23], dochter van Cornelis Schrevelius [104227E] en Judith, Lijsbeth Engelberg [45700E] (zie IV-a). Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Copal (geb. ±1700) en Pieter Schrevelius (geb. ±1700). Zij is gedoopt op 04-08-1723 in Bergen op Zoom (NB).
Notitie bij de geboorte van Anna: Gemeente Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 23
Registernaam NH doopboek 1713-1728
Code BOZ210000034
Periode register 1713-1728
Religie hervormd
Plaats doop Bergen op Zoom
Datum doop 04-08-1723
Kind Anna Schrevelius
Geslacht v
Datum doop 04-08-1723
Vader Cornelis Schrevelius
Moeder Judick Elisabet Engelberg
Getuige 1 Pieter Schrevelius
Getuige 2 Anna Copal
Anna is overleden op 24-03-1750 in Volthe, 26 of 27 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Anna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 03-04-1748 in Oldenzaal (Ov) met Gerrit Rijkhof [116015E], ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1725 in Vlolthe, zoon van Hendrik Rijkhof [116016E] en Aaltje Ophuis [116028E]. Gerrit is overleden na 1767, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: De Havenzaten in Twente en hun bewoners - A. Gevers en A. Mensema (Waanders)
EVERLO. (blz. 399 e.v
In de nacht van 23 op 24 maart 1750 vond er een drama plaats op Everlo.

Verschillende knechten en boeren waren in het bouwhuis bijeen, onder wie Gerrit Rijkhof, de rentmeester van Everlo.

?s-Avonds laat na veel onenigheid en ruzie, waarbij het tussen diverse personen nog net niet tot handtastelijkheden was gekomen, gaf Rijkhof uiting aan zijn ergernis over de relatie tussen Van den Clooster (eigenaar van de havezate) met ?zwarte Gerrit? ( de jager Gerrit Mensink) en dreigde hem in hechtenis te laten nemen. In grote woede schoot Rijkhof met een geweer in de richting van Gerrit. Het schot hagel miste hem op een haar na ? zijn hemd werd verschroeid ? maar trof wel zijn eigen vrouw Anna Schrevelius, die ter plekke overleed.

Toen Rijkhof zag wat hij had gedaan, bedreigde hij de anderen met een degen en riep dat de Heer van Everlo en ?zwarte Gerrit? de oorzaak waren van de dood van zijn vrouw. Vervolgens vluchtte de dader naar het buitenland, waarschijnlijk het graafschap Bentheim.

???.

2. Even verder....(Jac Linders)

Drostamt Twente - inv. no. 698, toegang 33
10 juni 1767
Samenvatting.

Gerrit Rijkhof is met vrienden naar Ootmarsum geweest naar het z.g. ?maaksmaal? van de familie Scholte Splinterinks.

Op de terugtocht naar Volthe, door drank verhit, begint Gerrit, zonder enige aanleiding, met een stok te slaan, waardoor Wense Rijnink aan het hoofd wordt verwond. Uit angst voor mishandeling loopt deze weg en wordt de volgende ochtend gevonden in een sloot, gewond en onderkoeld. Hij overlijdt enige tijd daarna.

Gerrit Rijkhof vlucht naar Duitsland; hij wordt bij verstek veroordeeld tot verbanning uit de provincie.

Bladzijde gevoegd bij het getuigenverslag inzake de doodslag van Wense Rijnink.

Gerrit Rijkhof

Hiet an kledagin mede genomen:

een blauwe korte broek met rode voeringe
een groenagtige met silvere knopen
een rood kammisool met silvere knopen
een leer kleur kammisool met de knopen overtrokken
een ligt kleurde jasch
een swarte paruck met twe bockels van agteren
een ib parucke
nog een met een korte steert met lind bewonden
een vierkant koffer enigsints met ruig leer overtrokken
effene hoed zonder kriel(?) of haarsel
een degen versilvert
van postuur is Gerrit Rijkhoff middelmatig, niet dick maar tenger, blank van wesen met roodachtige wangen, zwartagtige ogen en zwarte wijnbrauwen

3. Internet (Jac Linders)

Verslag van de brief van de advocaat van Gerrit Rikhof, eind maart 1750, aan de Ridderschap
Bron: Oudheidkamer Twente - Verslagen Landdagen Ridderschap en Steden
Inv. nr.: D7 ? A 21 ? 3 (aanwezig in van Deinse Instituut ? Enschede)

Transcriptie

Op de requeste van Doctor van Ludik, advocaat tot Nijenhuis (Neuenhaus) als last en procuratie hebbende van Gerhard Rijkhoff, rentmeester van Edzard Rudolph van den Clooster toe Everlo, houdende dat gem. deszelfs principael op den 23 Maart deses jaars (1750) ten zelven huise zodanig ware mishandelt, dat door 3 boeren en van deselve geschofden en geslagen, dat hij een snaphaan in een gemak deszelven huises staende, heeft moeten gebruiken tot deszelfs defensie tegen deselve boeren, welke geladen geweest zijnde, het ongeluk zoude gewilt hebben, dat door afgaan van deselve, deszelfs huisvrou in een ander gemak van den zelven huise zittende, zodanig ware getroffen, dat daer door ?t leven gelaten zoude hebben, hetwelk gem. Gerhard Rijkhoff als onmogelijk voorgecomen sijnde, egter sig had geabsenteerd .oog (?) soo vermeinde in staat wijl ook daer toe geen de minste redenen had gehad, zig dienaengaende in allen dele te cunnen verontschuldigen, als waarom deszelfs geblevene trouwen broeder de Capitain Mettenberg (m.i. Plettenberg) zig ook met hem, Gerhard Rijkhoff, wel had willen versoenen.Versoekende dat haar Ed. Mo. ten einde voorsr.: et ad finem usque litis (?) aen gem. deszelfs principael vrijgeleijde gelieven te verlenen.


Vermits de requeste gedestitueerd is van alle bewijs van depositie daer bij ter nedergestelt, so kan opt versoek bij deselve gedaen niet worden gedisponeerd.

FAMC uur: 22:12:29

wissel: 9 augustus 2008 10:08:32
Adres:
vanaf 1748     Everloo
Beroep:
Rentmeester Havenzathe Everlo, later grenadier regiment Prins van Oranje
47890.jpg
80 47890
V-b Geertruida, Angenitha Engelberg [47890E] (afb. 80) is geboren op 05-03-1742 in London (UK), dochter van Louwerens (Laurentius) Engelenberg [47900E] (zie IV-b) en Elisabet Burnet [104628E].
Notitie bij de geboorte van Geertruida,: Datum: Nieuwe stijl
Geertruida, is overleden op 23-07-1827 in Heusden (NB), 85 jaar oud [bron: Brabants Historisch informatiecentrum, 50, inv. 4329, akte 18].
Notitie bij overlijden van Geertruida,: Memories van Successie, Rijksarchief Noord Brabant, 036.03.08, inv. nr. 10, kantoorplaats Heusen, memorienr. 157.
Reg. datum 230701827.
Notitie bij Geertruida,: Naam Engelbe(o)rg(h)
Voornaam: Geertrui, Angeniet(a).

- Inhoud akte : procuratie voor Huibregt Nolet op zijn echtgenote Geertruida Angenieta Engelenberg
- Datum akte : 21-01-1794
- Voor tekst akte, zie inv.nr. 6881, aktenr. 2
Adres:
Heusden (NB)
Geertruida, trouwde, 35 jaar oud, op 05-05-1777 in Heusden (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Trouwboek Heusden, 699] met Huijbre(g)cht (Huibert) Nolet [106101E], ongeveer 37 jaar oud, nadat zij op 16-04-1777 in Heusden (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida, en Huibert: Zie Tekst Huwelijk. Akte bevat meer informatie,
Consent van bruidegoms vrouwe moeder
Ds Abraham van Lom ten overstaan van C van Sprang als ouderling en G. van Itterson als diaken. I 2x6g
Huibert is geboren omstreeks 1740 in Bergen op Zoom (NB). Huibert is overleden in 1801 in Heusden (NB), ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven op 11-03-1801 in Nederhemert.
Notitie bij overlijden van Huibert: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1760-1810, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden15, folio 153v
Beroep:
Komies van de convooijen en licenten ter admiraliteit van de Maas tot Heusden
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Geertruida, en Huibert:
1 Theodora, Louisa, Maria Nolet [106569E], geboren op 29-06-1782 in Heusden (NB). Volgt VI-a.
2 Hendrica, Jacoba Nolet [104052E], geboren in 1786 in Heusden (NB). Volgt VI-b.
47880_1_.jpg 47880_3_.jpg 47880_2_.jpg 47880.jpg 47880jacobuscornelishagelisengelberg_corneliavancaemhuw.jpg 106102margarethaverboomoverlijden.jpg
81 47880(1)
82 47880(3)
83 47880(2)
84 47880
85 47880jacobuscornelishagelisengelberg corneliavancaemhuw
86 106102margarethaverboomoverlijden
106103andriesvancaem.jpg
87 106103andriesvanCaem
V-c Jacobus (Johannes), Cornelis, Hagelis Engelbergh [47880E] (afb. 81 t/m 85) is geboren op 22-03-1745 in London (UK), zoon van Louwerens (Laurentius) Engelenberg [47900E] (zie IV-b) en Elisabet Burnet [104628E].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Oude stijl
Jacobus is overleden op 15-11-1818 in Heusden (NB), 73 jaar oud [bron: Brabants Historisch informatiecentrum, 50, inv. 4329, akte 34].
Notitie bij Jacobus: Naam Engelbe(o)rg(h)
Hij was aanhanger van de patriotten
Adres:
Heusden-Rotterdam-Heusden
Beroepen:
Koopman/Diaken
van 1787 tot 1796     Schepen te Heusden
vanaf 30-05-1795     Burgerbestuurder te Heusden
van 1798 tot 1803     Lid Municipaliteit
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Cornelis, Jacobus, Hagelis Engelenberg (1787-1787) [zie V-c,2]    [vader]
overlijdensaangifte Cornelia, Marg(a)rita Engelbergh (1710-1805) [zie IV-e]    [neef]
Jacobus:
(1) trouwde, 39 jaar oud, op 05-09-1784 in Rotterdam (ZH) [bron: Gem.Arch. R’dam, DTB, inv. 14, index 037] met Margareta, Cornelia Verboom [106102E] (afb. 86), 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 22-08-1784 in Rotterdam (ZH) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Margareta,: Zie huw.akte en tekst trouwboek Heusden van Jacobus en Margareta

Attestatie van het huwelijk 30-8-1784 Heusden (Impost Hfl.15,--)

Trouwinschrijving Jacobus Cornelis Hagelis Engelbergh en Margareta Cornelia Verboom
Datum ondertrouw:
22-08-1784
Trouwdatum:
05-09-1784
Bruidegom:
Jacobus Cornelis Hagelis Engelbergh
Bruid:
Margareta Cornelia Verboom
Akteplaats:
Rotterdam
Bron of gezindte:
Trouw gereformeerd
Inschrijvingsjaar:
1784
Toegangsnummer:
1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer:
79
Margareta, is geboren in 1753 in Rotterdam (ZH). Margareta, is overleden op 19-04-1795 in Heusden (NB), 41 of 42 jaar oud [bron: www. online-familieberichten.nl].
Notitie bij overlijden van Margareta,: Zie Overlijdensadv.
Notitie bij Margareta,: Voornaam ook Margrieta
Adres:
vanaf 1784     Wijnhaven, Rotterdam (ZH)
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 26-10-1795 in Heusden (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, Trouwboek Heusden 749] met Cornelia van Caem [106103E] (afb. 87), 48 jaar oud, nadat zij op 09-10-1795 in Heusden (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Cornelia: Zie huw.akte extract Jacobus en Cornelia

Impost Hfl. 30,--

Ondertrouw
Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Trouwen
Trouwen (gaarder), 1783-1805, Heusden, archief 31, inventarisnummer Heusden13,
folio 21v
Cornelia is geboren op 26-05-1747 in Heusden (NB), dochter van Nicolaas van Caem [121056E] en Pieternella Timmers [121057E]. Cornelia is overleden op 16-09-1821 in Heusden (NB), 74 jaar oud [bron: Brabants Historisch informatiecentrum, 50, inv. 4329, akte 36].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Zie overl.adv. van haar Neef Andries van Caen van 24 maart 1802, ook namens J.C.H. Engelbergh
Kinderen van Jacobus en Margareta,:
47870kindvanengelenbergbegr.jpg
88 47870kindvanengelenbergbegr
1 Kind Engelenberg [47870E] (afb. 88), geboren omstreeks 1785. Kind is overleden in 1786 in Heusden (NB), ongeveer 1 jaar oud. Hij of zij is begraven op 07-11-1786 in Heusden (NB) [bron: In de kerk in het familiegraf].
Notitie bij overlijden van Kind: Zie begr.extract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1760-1810, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden15, folio 116r
Notitie bij Kind: Naam Engelbe(o)rg(h)
47869cornelisjacobushagelisengelenberg.jpg 47860cornelisjacobushagelisoverl.jpg
89 47869cornelisjacobushagelisengelenberg
90 47860cornelisjacobushagelisoverl
2 Cornelis, Jacobus, Hagelis Engelenberg [47860E] (afb. 89 en 90), geboren op 07-12-1787 in Heusden (NB) [bron: fol. 163]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis, waren de volgende getuigen aanwezig: Agatha van Engelenbergh (1712-1793) [zie IV-f] [oudtante vaderszijde] en Jacobus (Johannes), Cornelis, Hagelis Engelbergh (1745-1818) [zie V-c] [vader]. Hij is gedoopt op 09-12-1787 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Cornelis,: Zie doopextract
Cornelis, is overleden in 1787 in Heusden (NB), geen jaar oud [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Heusden]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis, was de volgende getuige aanwezig: Agatha van Engelenbergh (1712-1793) [zie IV-f] [oudtante vaderszijde]. Hij is begraven op 15-12-1787 in Heusden (NB).
Notitie bij overlijden van Cornelis,: Zie begr.reg.extract

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1760-1810, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden15, folio 110v
Notitie bij Cornelis,: Naam Engelbe(o)rg(h)
47760kindvanengelenbergbegr.jpg
91 47760kindvanengelenbergbegr
3 Kind Engelenberg [47760E] (afb. 91), geboren omstreeks 1788. Kind is overleden op 07-10-1789 in Heusden (NB), ongeveer 1 jaar oud [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Heusden].
Notitie bij overlijden van Kind: Zie extract begr.reg.
Het was een kraamkind.
Begraven Hfl. 30,--

Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven
Begraven (gaarder), 1760-1810, Heusden, archief 31, inventarisnummer
Heusden15, folio 116r
Notitie bij Kind: Naam Engelbe(o)rg(h)
4 Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E], geboren op 12-02-1791 in Heusden (NB). Volgt VI-c.
5 Gerardus, Antonius, Maria Engelenberg [47710E], geboren op 02-09-1792 in Heusden (NB). Volgt VI-d.
106086frederikrand_mariabarbarascheriushuw.jpg
92 106086frederikrand mariabarbarascheriushuw
V-d Frederik Rand [106086E] (afb. 92) is geboren in 1755 in Heusden [bron: Heusden, Collectie DTB De Kruijff 4 fol 113v (1546-1810)], zoon van Willem Rand [106085E] en Johanna, Geertruij Engelenbergh [48720E] (zie IV-g). Hij is gedoopt op 01-10-1755 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Frederik: Doop in de Ned. Hervormde Kerk te Heusden
Frederik is overleden op 04-05-1838 in Utrecht (Ut), 82 of 83 jaar oud [bron: Parlementair Documentatie Centrum van de Univ. van Leiden].
Notitie bij overlijden van Frederik: Zie huw.akte Frederik en Maria, Barbara
Notitie bij Frederik: Naam ook Rand
Religie:
Ned. Hervormd
Frederik:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1775 met Anna, Geertruij Vermeer [6490E], ongeveer 20 jaar oud. Anna, is geboren omstreeks 1755. Anna, is overleden vóór 1824, ten hoogste 69 jaar oud.
(2) trouwde, 68 of 69 jaar oud, op 01-10-1824 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 3, fol. 155v] met Maria, Barbara Scherius [107010E], 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Maria,: Zie huw.akte Frederik en Maria, Barbara
Maria, is geboren in 1782 in Amsterdam (NH), dochter van Harmanus Scherius [8349E] en Geertruij, Wilhelmins Govertsz [8350E]. Zij is gedoopt op 23-01-1782 in Amsterdam, Noorderkerk.
100720e.jpg
93 100720E
V-e Jacoba, Maria Rant [100719E] is geboren in 1759, dochter van Willem Rand [106085E] en Johanna, Geertruij Engelenbergh [48720E] (zie IV-g). Jacoba, is overleden in 1792, 32 of 33 jaar oud. Jacoba,:
(1) trouwde met Antonij, Gerard Heermans [115703E]. Antonij, is geboren omstreeks 1755. Antonij, is overleden in 1780, ongeveer 25 jaar oud.
Beroep:
Secretaris van Waalwijk
(2) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1780 in Parijs (France) met Ambroisius, Petrus, Raymondus (Pieter) Marsiliy [100720E] (afb. 93), ongeveer 43 jaar oud. Pieter is geboren op 09-12-1737 in Rome [bron: Archivo Vaticano, 1952], zoon van Giacomo Marsily [107048E] en Agnesa Pompeati [107049E].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Zie Aktes, Geboorte: Doopbewijs
Pieter is weduwnaar van Henriette Dubois [107044E] (geb. ±1740), met wie hij trouwde vóór 1780.
Kinderen van Jacoba, en Pieter:
1 Jacobus, Franciscus Marsiliy [107046E], geboren in 1782 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A A’dam, DTB 332, 174, folio 87v, nr. 11]. Hij is gedoopt op 05-01-1782 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Toren.
2 Charles, Georges, Pierre Marsiliy [107022E], geboren op 26-11-1783 in London (UK). Volgt VI-e.
3 William, James Marsiliy [107045E], geboren op 22-10-1787 in On a British ship(London). Volgt VI-f.
V-f Barendina(Berdina) (Barendijntje) Engelbergh [47420E] is geboren op 08-02-1692 in Schiedam (ZH), dochter van Bernardus (Barend) Engelenberg [47290E] (zie IV-i) en Trijntje, Jansdr Cuijp [106183E]. Barendijntje is overleden op 04-01-1761 in Rotterdam (ZH), 68 jaar oud [bron: DTB, Gem. Archief R’dam, inv. 44]. Zij is begraven op 06-01-1761.
Notitie bij overlijden van Barendijntje: Dienst in: Waalse Kerk
Notitie bij Barendijntje: Naam ook Engelenberg
Gegevens uit genealogie van Harm selling; begraven op 10-11-1761

Engelenbergh, Berdina Huisvrouw van Frans van Vianen, ontvangt volmacht van haar man om de opbrengst te innen of te vorderen van 7 morgen land gelegen in de jurisdictie van Bollegerheij, in dato 12 maart 1721.

Ned. leeuw 1942, pag. 79
Engel(en)berg, Bernardus (Barend) Engelenberg, (1664-1723), commandeur, had - blijkens acte ddl. 2 April 1693, Not. A. der Meer te Schiedam - bij Trijntje Jansdr. Cuyp een natuurlijke dochter Barendina Engelenberg, geb. Schiedam 8 Febr. 1692, begr. Rotterdam 4-10 Jan. 1761. tr. Schiedam 23 April 1719, Frans Cornelisz. van Vianen,
ged. Rotterdam 27 Febr. 1689, overl. .‘..““‘> beroep?, zoon van Cornelis Fransz. bakker en Marthanetta (Martha Antonf ttn) Cant (dochter van ban Cant en Jacomyna Abraham&. Genius). Zijn grootvader Barend
Engelenberg, tr. le Tonisken Hechts, tr. 2e Heusden 2 Bug. 1652 Alida Labberton, kapt.-luit. Vermoedelijk is hij identiek met Barend Engelenberg, luit., overl. 2 Jan. 1657 en begraven in de Doopvontkapel van de
Westerkerk te Enkhuizen, alwaar zijn wapenbord nog aanwezig is.
Adres:
Swanesteeg achter Klooster, Rotterdam/Schiedam
Barendijntje trouwde, 27 jaar oud, op 23-04-1719 in Schiedam (ZH) met Frans, Cornelisz van Vianen [106187E], 29 of 30 jaar oud. Frans, is geboren in 1689 in Rotterdam (ZH). Hij is gedoopt op 27-02-1689 in Rotterdam (ZH). Frans, is overleden op 08-12-1728 in Azië, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij Frans,: Gegevens van Frans van Viane uit Rotterdam
Datum indiensttreding: 21-04-1726
Datum uit dienst: 08-12-1728
Functie bij indiensttreding: Matroos
Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Noordwaddinxveen
Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja
Schuldbrief: Nee
Begunstigde(n): Vrouw: Barendina Engelenbergh
Gegevens van de vaart
Schip: Noordwaddinxveen Vertrek: 21-04-1726
Kamer: Rotterdam Kaap: 31-08-1726
19-09-1726
Inventarisnummer: 14157
Folio: 93
Aankomst: 20-12-1726 Batavia
DAS- en reisnr.: 2657.3
Kinderen van Barendijntje en Frans,:
1 Conrelia van Vianen [106188E], geboren in 1720 in Schiedam (ZH).
2 Cornelis van Vianen [106189E], geboren in 1722 in Schiedam (ZH).
3 Jacomintie van Vianen [106190E], geboren in 1726 in Rotterdam (ZH). Bij de geboorteaangifte van Jacomintie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Vianen (geb. ±1700) en Jacomijntie van Vianen (geb. ±1700). Zij is gedoopt op 12-11-1726 in Rotterdam (ZH) [bron: DTB, Gem. Arch. R’dam, inv 1, index 491].
Adres:
vanaf 1726     In de Swanensteeg achter Klooster, Rotterdam (ZH)
Religie:
Gereformeerd
VI-a Theodora, Louisa, Maria Nolet [106569E] is geboren op 29-06-1782 in Heusden (NB), dochter van Huijbre(g)cht (Huibert) Nolet [106101E] en Geertruida, Angenitha Engelberg [47890E] (zie V-b). Theodora,:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 24-09-1817 in Utrecht (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 481, 274, akte 147] met Rudolph, Otto Tieman [106568E], 34 of 35 jaar oud. Rudolph, is geboren in 1782 in Utrecht (Ut), zoon van Rudolph, Otto Tieman [106566E] en Wouterina de Pril [106565E]. Rudolph, is weduwnaar van Antonia van Driel [106567E] (±1785-vóór 1817).
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 13-09-1833 in Heusden (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, 121.084, 4304, ake 4] met Paul Heermans [104094E], 64 jaar oud. Paul is geboren op 25-12-1768 in Waalwijk (NB), zoon van Antonie, Gerard Heermans [104093E] en Josina Leemans [104092E].
VI-b Hendrica, Jacoba Nolet [104052E] is geboren in 1786 in Heusden (NB), dochter van Huijbre(g)cht (Huibert) Nolet [106101E] en Geertruida, Angenitha Engelberg [47890E] (zie V-b). Zij is gedoopt op 31-05-1786 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Hendrica,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1707-1811, Heusden, archief 31,
inventarisnummer Heusden04, folio 159v
Hendrica, is overleden op 01-03-1824 in Utrecht (Ut), 37 of 38 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief, 481, 436, 187]. Hendrica, trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 14-05-1817 in Utrecht (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 481, 274, akte 64] met Evert Huijs [104051E], 26 of 27 jaar oud. Evert is geboren in 1790 in Naarden (NH), zoon van Johan, Nicolaas Huijs [104050E] en Soetje Heemink [104049E].
47700hendrikfrederikengelberchdoop.jpg 47700.jpg 47700_106105e.jpg 47700hendrikfrederikengelberghaanbestedingoprhaarlcrt-14-4-1846.jpg 106104carolinafredericahenriettaheinedoop30mei1779.jpg 106105e.jpg
94 47700hendrikfrederikengelberchdoop
95 47700
96 47700#106105EHendrikenHenriette
97 47700hendrikfrederikengelberghaanbestedingoprhaarlcrt-14-4-1846
98 106104carolinafredericahenriettaheinedoop30mei1779
99 106105E
VI-c Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (afb. 94 t/m 97) is geboren op 12-02-1791 in Heusden (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Heusden, fol. 169 v], zoon van Jacobus (Johannes), Cornelis, Hagelis Engelbergh [47880E] (zie V-c) en Margareta, Cornelia Verboom [106102E]. Hij is gedoopt op 16-02-1791 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie doopextract
Hendrik, is overleden op 23-07-1866 in Geesteren/Tubbergen (Ov), 75 jaar oud [bron: Zwolle, 0123, reg. 6327, akte 6].
Notitie bij Hendrik,: Erfde het slot Gansoyen;
Aangezien Johannes (HendrikFrederik) (47910 ongehuwd is gebleven en geen kinderen had ging het na zijn dood naar een zoon van zijn overleden broeder (Jacobus Cornelis Hagelis Engelenberg (47880)
en wel: Neef Hendrik Frederik nr 739(TE) (47700).

Aangesteding sloop en nieuwbouw pastorie te Tubbergen, zie adv. 14 april 1846
Adres:
Amsterdam (NH)
Beroepen:
Fabrikant te Tubbergen
vanaf 1830     Commies 1e klas/ Dir. Gem. en Rijksbelastingen
vanaf 1849     Gemeenteontvanger te Hasselt en Tubbergen(B)
Religie:
Gereformeerd
Hendrik,:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-11-1815 in Heusden (NB) [bron: Rijksarch. Noord Brabant, 121.084, 4303 akte 11] met Carolina, Frederika, Henrietta Heine [106104E] (afb. 98), 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Carolina,: Brabant - Brabants Historisch Informatie Centrum - 073-681 8500 - 073-614 6439 -bhic.nl - www.bhic.nl - Algemeen Toegangnr: 50.084
Inventarisnr: 4303
Gemeente: Heusden
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 11
Datum: 22-11-1815
Bruidegom Hendrik Frederik Engelbergh
Geboorteplaats: Heusden
Bruid Carolina Fredrika Henrietta Heine
Geboorteplaats: Oud en Nieuw Gastel
Vader bruidegom Jacobus Cornelis Hagelis Engelbergh
Moeder bruidegom Margrita Cornelia Verboom
Vader bruid Jan Adolf Heine
Moeder bruid Pitronella Repelius
Nadere informatie Akte bevat meer informatie.
Carolina, is geboren op 30-05-1779 in Oud en Nieuw Gastel (NB), dochter van Jan, Adolf Heine [104054E] en Petronella Repelius [104053E].
Notitie bij de geboorte van Carolina,: Zie doopreg.
Carolina, is overleden op 05-03-1818 in Oldenzaal (Ov), 38 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 9928, akte 14].
Notitie bij overlijden van Carolina,: Overlijdensplaats ook Oldenzaal

Zij overleed een maand na de geboorte van zoon Hendrikus, Petrus
Carolina, is weduwe van Willem Molenaar [104751E] (±1780-vóór 1815).
Notitie bij Carolina,: Naam ook Meine
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 05-07-1820 in Almelo (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.00280, akte 13] met Henriette, Gerardina Zagekuil [106105E] (afb. 99), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Henriette,: Zie huw.akte Hendrik en Henriette

Bronnen: /WiewasWie - Overijssel - Historisch Centrum Overijssel - Eikenlaan 20
Zwolle - 038 426 6300 - Fax 038 426 63 33 - info a hcov.nl - www.historischcentrumoverijssel.nl - none - Electronic - Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 00280
Gemeente: Almelo, Ambt
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13
Datum: 05-07-1820
Bruidegom Hendrik Fredrik Engelberg
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Heusden (Nb)
Bruid Gerritdine Zagekuil
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Almelo, Ambt
Vader bruidegom Jacobus Cornelis Hagelis Engelbergh
Moeder bruidegom Margaretha Cornelia Verboom
Vader bruid Gradus Zagekuil
Moeder bruid Janna Dorne
Nadere informatie beroep Bg.: commies; beroep Bd.: naaijster; beroep vader Bg.: burgerbestuurder; beroep vader Bd.: landbouwer; beroep moeder Bd.: landbouwster; weduwnaar van Carolina Frederika Henrietta; Meine
Henriette, is geboren op 03-09-1793 in Almelo (Ov.), dochter van Gradus Zagekuil [106564E] en Janna Dorne [106563E]. Henriette, is overleden op 22-02-1830 om 01:00 in Hasselt (Ov), 36 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, inv. 6327, akte 6].
Beroep:
Naaijster
(3) trouwde, 39 jaar oud, op 19-05-1830 in Hasselt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.06190, akte 5] met Evertje Kloosterziel [105956E], 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Evertje: Zie huw.adv., akte Hendrik en Evertje

Bronnen:/WiewasWie - Overijssel - Historisch Centrum Overijssel - Eikenlaan 20
Zwolle - 038 426 6300 - Fax 038 426 63 33 - info a hcov.nl - www.historischcentrumoverijssel.nl - none - Electronic - Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 06190
Gemeente: Hasselt
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5
Datum: 19-05-1830
Bruidegom Hendrik Fredrik Engelbergh
Geboortedatum: 12-02-1791
Geboorteplaats: Heusden (Nb)
Bruid Evertje Kloosterziel
Geboortedatum: 28-08-1805
Geboorteplaats: Hasselt
Vader bruidegom Jacobus Cornelis Hagelis Engelbergh
Moeder bruidegom Margrieta Cornelia Verboom
Vader bruid Gerrit Jochems Kloosterziel
Moeder bruid Annigje Willems Mastenbroek
Nadere informatie beroep Bg.: belastingkommies; beroep vader Bd.: veehouder; weduwnaar van Gerrardina Zagekuile
Evertje is geboren op 28-08-1805 in Hasselt (B), dochter van Gerrit, Jochems Kloosterziel [104048E] en Annigje, Willems Mastenbroek [104047E]. Evertje is overleden op 26-04-1870 in Tubbergen (Ov), 64 jaar oud [bron: Zwolle, 0123, reg. 12242, akte 71].
Beroep:
Winkelierster
Kinderen van Hendrik, en Carolina,:
1 Margarita, Cornelia Engelenberg [47720E], geboren op 20-01-1816 in Heusden (NB). Volgt VII-a.
45100henrikpetrusengelberghoverl.jpg
100 45100HendrikusPetrusEngelberghoverl
2 Hendrikus, Petrus Engelenberg [45100E] (afb. 100), geboren op 23-11-1817 in Oldenzaal (Ov) [bron: Akte 94]. Hendrikus, is overleden op 10-02-1818 in Oldenzaal (Ov), 2 maanden oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, akte 11].
Notitie bij Hendrikus,: Zij moeder Carolina overleed een maand later/
Kinderen van Hendrik, en Evertje:
3 Jacobus, Cornelis Engelbergh [47730E], geboren op 26-08-1832 in Tubbergen (Ov). Volgt VII-b.
4 Johanna, Gerarda Engelbergh [47740E], geboren op 10-04-1834 in Tubbergen (Ov). Volgt VII-c.
5 Klasina, Aaltruijda Engelbergh [47820E], geboren op 22-09-1836 in Tubbergen (Ov). Volgt VII-d.
6 Everdina, Hendrica Engelberh [47920E], geboren op 14-03-1838 in Tubbergen (Ov). Volgt VII-e.
7 Hendrik, Frederik Engelbergh [47780E], geboren op 03-02-1841 in Tubbergen (Ov). Volgt VII-f.
8 Gerharda (Grada), Johanna (Juul) Engelbergh [47770E], geboren op 07-03-1843 in Tubbergen (Ov). Volgt VII-g.
9 Geertruida, Agneta Engelbergh [47750E], geboren op 30-10-1845 in Geesteren/Tubbergen (Ov). Volgt VII-h.
47850_1_.jpg 47850.jpg 47850_2_.jpg
101 47850(1)
102 47850
103 47850(2)
10 Gerhardus, Johannes Engelbergh [47850E] (afb. 101 t/m 103), geboren op 28-11-1847 in Tubbergen (Ov).
Notitie bij de geboorte van Gerhardus,: Zie Aktes, Geboorten: Geboorteakte, Geboorteadv.
Gerhardus, is overleden op 14-05-1944 in Apeldoorn (Gld), 96 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 12308, akte 436].
Notitie bij overlijden van Gerhardus,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart en Advertentie
Notitie bij Gerhardus,: Naam Engelbe(o)rg

Zie Advertenties

Was in de kost bij de landbouwersfamilie Sprokkereef, Elsen. Hij verbleef daar ruim 50 jaar.
Was daar ook boerenknechgt voor enkele guldens in de week. Vestigde zich na zijn pensionering bij zijn Neef karel, Johannes, Jacobus Engelenberg in Apeldoorn.
Gerhardus, bleef ongehuwd.
Beroep:
Onderwijzer te Holten en Elssen (gem. Markelo)
11 Willem, Hendrik Engelbergh [47940E], geboren op 13-11-1849 in Tubbergen (Ov). Volgt VII-i.
47710gerardusantoniusmariaengelenbergdoop.jpg 47710gerardengelenbergbataljonoostindischeinfanterienr26.jpg 47710gerardengelenbergoost-indischeinfanterie_a_la_suite.jpg 47710elbergh_mariacarolinatrouchaonhuw.jpg 47710gerardusengelenbergoverlijden.jpg
104 47710gerardusantoniusmariaengelenbergdoop
105 47710gerardengelenbergbataljonoostindischeinfanterienr26
106 47710gerardengelenbergoost-indischeinfanterie a la suite
107 47710elbergh mariacarolinatrouchaonhuw
108 47710gerardusengelenbergoverlijden
VI-d Gerardus, Antonius, Maria Engelenberg [47710E] (afb. 104 t/m 108) is geboren op 02-09-1792 in Heusden (NB) [bron: Heusden, dopen 1707-1811 (ref) (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Collectie DTB (de Kruijff 4 fol 173v)], zoon van Jacobus (Johannes), Cornelis, Hagelis Engelbergh [47880E] (zie V-c) en Margareta, Cornelia Verboom [106102E]. Hij is gedoopt op 05-09-1792 in Heusden (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Heusden].
Notitie bij de geboorte van Gerardus,: Zie doopextract
Gerardus, is overleden op 17-02-1829 in Welt, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus,: Zie Overlijdensadv.
Notitie bij Gerardus,: Naam Engel(en)be(o)rg(h)

Zie militiedocument (2x)
Kenmerken:
Lang 6 voet, 5 duim, 3 streep
Aangezigt Rond
Voorhoofd Hoog
Oogen Bruin
Neus Stomp
Mond Ordinair
Kin Plat
Haar Donkerbruin
Merkbare tekenen Scheele
Beroep:
vanaf 15-05-1816     Overgenomen van Coloniaal Depot Batalon nr. 33 (Geleverd voor 2 jaaren)
Religie:
Ned. Hervormd
Gerardus, trouwde, 26 jaar oud, op 14-02-1819 in Batavia (Java, Ned. Indie) met Maria, Carolina Trouchon [10458E], ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus, en Maria,: Zie huw.adv.
Maria, is geboren omstreeks 1785.
Kinderen van Gerardus, en Maria,:
47930cofgengeleberghgeb.jpg
109 47930CofGEngeleberghgeb
1 C of G Engelenberg [47930E] (afb. 109), geboren op 14-04-1820 in Batavia (Ned. Ind.).
Notitie bij de geboorte van C: Zie geb.adv.
C is overleden op 27-11-1828 in Semarang (Ned. Ind.), 8 jaar oud.
Notitie bij C: Naam Engelbergh
Beroep:
Militair in Ned. Indie
2 Karel, Gerardus, Jacobus Engelbergh [47950E], geboren in 1821 in Batavia (Ned. Ind.).
107022e.jpg
110 107022E
VI-e Charles, Georges, Pierre Marsiliy [107022E] (afb. 110) is geboren op 26-11-1783 in London (UK), zoon van Ambroisius, Petrus, Raymondus (Pieter) Marsiliy [100720E] en Jacoba, Maria Rant [100719E] (zie V-e). Charles, is overleden op 11-01-1853 in Spa (B), 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Charles,: Zie Aktes, Overlijden: Overlijdensakte Vaticaanstad
Beroep:
Shipcaptain
Charles,:
(1) trouwde met Caroline, Regina Dantal [107051E]. Caroline, is geboren omstreeks 1785. Caroline, is overleden vóór 1850, ten hoogste 65 jaar oud.
(2) trouwde met Lea Eldred [107052E]. Lea is geboren omstreeks 1790. Lea is overleden na 1850, minstens 60 jaar oud.
107045e.jpg
111 107045E
VI-f William, James Marsiliy [107045E] (afb. 111) is geboren op 22-10-1787 in On a British ship(London), zoon van Ambroisius, Petrus, Raymondus (Pieter) Marsiliy [100720E] en Jacoba, Maria Rant [100719E] (zie V-e). William, is overleden op 29-12-1865 in Antwerpen (Belgie), 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van William,: Zie Akte, Overlijden: Overlijdensakte
Beroep:
Scheepsmakelaar
William, trouwde, 42 jaar oud, op 01-07-1830 in Antwerpen (Belgie) met Henrietta Troistorff [107053E], 20 of 21 jaar oud. Henrietta is geboren in 1809 in Monschau (Dld). Henrietta is overleden in 1883, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Henrietta: Geboorte: Montjoye het huidige Monschau in Duitsland
Kinderen van William, en Henrietta:
1 Guilielmus, Eduardus (William) Marsily [107054E], geboren in 1838. Volgt VII-j.
2 Dochter Marsily [107055E], geboren omstreeks 1840. Volgt VII-k.
VII-a Margarita, Cornelia Engelenberg [47720E] is geboren op 20-01-1816 in Heusden (NB), dochter van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Carolina, Frederika, Henrietta Heine [106104E]. Zij is gedoopt op 21-01-1816 in Heusden (NB).
Notitie bij de geboorte van Margarita,: Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen
Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1751-1864, Heusden, archief 367,
inventarisnummer 014, folio 50v
Margarita, is overleden op 29-12-1857 in Olst (Ov), 41 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, ake 104].
Notitie bij Margarita,: Naam Engelbe(o)rg(h)
Margarita, trouwde, 28 jaar oud, op 28-06-1844 in Tubbergen (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.12044, akte 15] met Pieter, Klaasen Zeelte [104091E], 40 of 41 jaar oud. Pieter, is geboren in 1803 in Steenwijkerwold (Ov), zoon van Klaas Peters [104090E] en Sjoukjen Thussen [104089E].
Notitie bij Pieter,: Naam ook Peter Peters
Beroep:
Rijksambtenaar
Kind van Margarita, en Pieter,:
1 Johannes Zeelte [129211E], geboren in 1853 in Almelo-Ambt (Ov). Johannes is overleden op 17-10-1910 in Zutphen (Gld), 56 of 57 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 8904, akte 244].
47730jacobusengelberggebhaarlcrt1sept.1832.jpg 47730.jpg 47730jacobusengelenberg_hoogvorsthuwelijk.jpg 47730jacobuscornelisengelberghbs.jpg 47730jacobuscornelisengelberghoverlijden.jpg
112 47730jacobusengelberggebhaarlcrt1sept.1832
113 47730
114 47730jacobusengelenberg hoogvorsthuwelijk
115 47730jacobuscornelisengelberghbs
116 47730jacobuscornelisengelberghoverlijden
VII-b Jacobus, Cornelis Engelbergh [47730E] (afb. 112 t/m 116) is geboren op 26-08-1832 in Tubbergen (Ov), zoon van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E].
Notitie bij de geboorte van Jacobus,: Zie Geboorteadv.
Jacobus, is overleden op 02-08-1905 om 11:00 in Amsterdam (NH), 72 jaar oud [bron: 10/47].
Notitie bij overlijden van Jacobus,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacobus,: Naam Engelbe(o)rg(h)

Duister figuur, schijnt papier o.i.d te hebben laten verdwijnen
Adressen:
tot 20-05-1871     Winschoten (Gr)
vanaf 1873     Alphen (ZH)
vanaf 06-07-1874     Amsterdam (NH)
Beroep:
Werkman/Gruttersknecht
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
31-10-1889     huwelijk Dirk Brandenburg (1837-1924) en Geertruida, Agneta Engelbergh (1845-1941) [zie VII-h]    [broer bruid]   [bron: Noord Holl. Archief, reg. 26, fol. 31]
Jacobus, trouwde, 44 jaar oud, op 01-11-1876 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. ’dam,reg. 12, fol. 21] met Anna, Hoogvorst [106338E], 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus, en Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Bos (geb. 1842), Hendrik Bosman (geb. 1844), Gerrit Hoogvorst (geb. 1851) [broer bruid] en Jan, Jacob Schilder (geb. 1851).
Notitie bij het huwelijk van Jacobus, en Anna,: Zie Huwelijksakte
Anna, is geboren op 02-10-1852 in Alkmaar (NH), dochter van Klaas Hoogvorst [3513E] en Maria, Elisabeth Fehres [3514E]. Anna, is overleden op 24-02-1925 in Bloemendaal, 72 jaar oud.
Beroep:
Diensbode
Religie:
Ev. Luth
47740.jpg 47740johannaengelbergh_busmanhuwelijk.jpg 47740johannagerardaengelbergh.jpg 47740johannagerardaengelberghoverlijden.jpg
117 47740
118 47740johannaengelbergh busmanhuwelijk
119 47740johannagerardaengelbergh
120 47740johannagerardaengelberghoverlijden
VII-c Johanna, Gerarda Engelbergh [47740E] (afb. 117 t/m 120) is geboren op 10-04-1834 in Tubbergen (Ov), dochter van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie Geboorteadv.
Johanna, is overleden op 09-12-1899 om 01:30 in Amsterdam (NH), 65 jaar oud [bron: reg. 8/77].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Johanna,: Naam Engelbe(o)rg(h)
Adres:
tot 09-12-1899     Da Costakade 179, Amsterdam (NH)
Beroep:
Dienstbaar
Religie:
Ned. Hervormd
Johanna, trouwde, 38 jaar oud, op 19-02-1873 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam reg 2, fol. 53v] met Gerhardus, Johannes, Albertus Busman [106337E], 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna, en Gerhardus, waren de volgende getuigen aanwezig: Louis, Nicolaas Beugelaar (geb. 1835), Gerrit, Christian Oudsteijn (geb. 1835), Wilhelm Amt (geb. 1841) en Meinders Westerberg (geb. 1845).
Notitie bij het huwelijk van Johanna, en Gerhardus,: Zie Huwelijksakte
Gerhardus, is geboren op 16-05-1842 in Nordhan (Dld), zoon van Hendrik Busman [3511E] en Fenne Giesbart [3512E]. Gerhardus, is overleden op 09-11-1906 in Amsterdam (NH), 64 jaar oud.
Beroepen:
Schijvenschuurder
Winkelier, bakker
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Johanna, en Gerhardus,:
1 Hendrik, Frederik, Evert Busman [103544E], geboren in 1876 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-a.
47820.jpg
121 47820
VII-d Klasina, Aaltruijda Engelbergh [47820E] (afb. 121) is geboren op 22-09-1836 in Tubbergen (Ov), dochter van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E].
Notitie bij de geboorte van Klasina,: Zie Geboorteadv.
Klasina, is overleden op 12-12-1923 in Rheden (Gld), 87 jaar oud [bron: Het Urechts Archief, 463, 445, akte 81].
Notitie bij Klasina,: Naam Engelbe(o)rg(h)
Klasina, trouwde, 29 jaar oud, op 20-06-1866 in Rhenen (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 481, 921, akte 19] met Adrianus de Bode [104088E], 27 jaar oud. Adrianus is geboren op 26-04-1839 in Rhenen (Ut), zoon van Arie de Bode [104087E] en Gijsbertje van Esseveld [104086E]. Adrianus is overleden op 15-05-1917 in Rheden (Gld), 78 jaar oud [bron: Het Urechts Archief, 463, 444, akte 57].
Kinderen van Klasina, en Adrianus:
1 Gijsbertje, Aalbertje de Bode [110287E], geboren op 03-09-1866 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 669, akte 79].
2 Everdina, Hendrika de Bode [110288E], geboren op 24-01-1869 in Rhenen (Ut). Volgt VIII-b.
3 Adriana de Bode [110289E], geboren op 13-04-1873 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 669, akte 33]. Adriana is overleden op 07-11-1873 in Rhenen (Ut), 6 maanden oud [bron: Het Urechts Archief, 481, 1155, akte 105].
4 Adriana de Bode [110290E], geboren op 26-09-1874 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 669, akte 107].
5 Arie de Bode [110291E], geboren op 06-08-1877 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 6790, akte 73]. Arie is overleden op 27-04-1900 in Rhenen (Ut), 22 jaar oud [bron: Het Urechts Archief, 481, 1156, akte 51].
6 Adrianus de Bode [110292E], geboren op 11-09-1880 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 670, akte 117].
7 Adrianus de Bode [104072E], geboren in 1891 in Rhenen (Ut). Volgt VIII-c.
47920everdinaengelberghoverlijden.jpg
122 47920everdinaengelberghoverlijden
VII-e Everdina, Hendrica Engelberh [47920E] (afb. 122) is geboren op 14-03-1838 in Tubbergen (Ov) [bron: Akte 30], dochter van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E]. Everdina, is overleden op 18-03-1882 om 03:00 in Amsterdam (NH), 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Everdina,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Everdina,: Naam Engelbergh
Adres:
tot 18-03-1882     Saenredamstraat kanton 2, nr. 33, Amsterdam (NH)
Everdina, trouwde, 40 jaar oud, op 17-10-1878 in Zwolle (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.14570, akte 128] met Bernardus, Johannes Wijnands [106336E], 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Everdina, en Bernardus,: Dit was het tweede huwelijk van Bernardus
Bernardus, is geboren in 1838 in Amsterdam (NH), zoon van Dirk, Antonij Wijnands [104083E] en Maria, Jacoba van Somerwil [104082E]. Bernardus, is overleden op 31-08-1905 in Amsterdam (NH), 66 of 67 jaar oud. Bernardus, is weduwnaar van Johanna, Margaretha Kronenberg [106335E] (1840-vóór 1878). Bernardus, is weduwnaar van Annetta, Elisabeth Mulder [106334E] (geb. ±1840).
Beroep:
Behanger
Kind van Everdina, en Bernardus,:
1 Evendina, Hendrika Wijnands [120570E], geboren in 1882 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-d.
47780_105958e.jpg 47780.jpg 105958e.jpg
123 47780#105958E
124 47780
125 105958E
VII-f Hendrik, Frederik Engelbergh [47780E] (afb. 123 en 124) is geboren op 03-02-1841 in Tubbergen (Ov), zoon van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E]. Hendrik, is overleden op 16-01-1897 in Almelo Ambt (Ov.), 55 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, akte 3].
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie Overlijdensakte
Beroepen:
Landbouwer
tot 15-02-1855     Ontvanger der gemeente Tubbergen
Hendrik, trouwde, 47 jaar oud, op 07-09-1888 in Almelo Ambt (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.00286, akte 30] met Johanna Stegehuis [105958E] (afb. 125), 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Johanna: Zie huwelijksakte Hendrik en Johanna
Johanna is geboren op 09-12-1853 in Almelo Ambt (Ov.), dochter van Jannes Stegehuis [104079E] en Janna Brinkshuis [104078E]. Johanna is overleden op 10-01-1920 in Almelo Ambt (Ov.), 66 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, inv. 594, akte 11].
Notitie bij overlijden van Johanna: Zie Overlijdensakte
Johanna is weduwe van Hendrik, Jan Klein Bruggink [105959E] (±1850-vóór 1888).
Kinderen van Hendrik, en Johanna:
47840hendrikjanengelberghgeb.jpg 47840.jpg
126 47840hendrikjanengelberghgeb
127 47840
1 Hendrik, Jan Engelbergh [47840E] (afb. 126 en 127), geboren op 07-04-1889 in Almelo Ambt (Ov.) [bron: Akte 57].
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie Geb.Akte
Hendrik, is overleden op 13-03-1890 in Almelo Ambt (Ov.), 11 maanden oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, akte 31].
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie Overlijdensakte
Hendrik, bleef ongehuwd.
2 Frederik, Hendrik Engelbergh [47790E], geboren op 01-03-1890 in Almelo Ambt (Ov.). Volgt VIII-e.
3 Johannes, Engelbergh [47800E], geboren op 09-05-1891 in Almelo Ambt (Ov.). Volgt VIII-f.
47810everddinaengelberghgeb.jpg
128 47810everddinaengelberghgeb
4 Everdina Engelbergh [47810E] (afb. 128), geboren op 09-12-1892 in Almelo Ambt (Ov.) [bron: Akte 182]. Bij de geboorteaangifte van Everdina waren de volgende getuigen aanwezig: Albert, Jan Bannink (geb. 1852) en Albert Hammink (geb. 1852).
Notitie bij de geboorte van Everdina: Zie Geb.Akte
Notitie bij Everdina: Tweelingzus Hendrika
Naar Zuid Afrika met Theo
Adres:
Almelo (Ov.)
5 Hendrika Engelbergh [47830E], geboren op 09-12-1892 in Almelo Ambt (Ov.). Volgt VIII-g.
47770gerhardaengelberg-fnoordaagrafzerk.jpg
129 47770gerhardaengelberg-fnoordaagrafzerk
VII-g Gerharda (Grada), Johanna (Juul) Engelbergh [47770E] (afb. 129) is geboren op 07-03-1843 in Tubbergen (Ov), dochter van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E]. Juul is overleden op 02-03-1927 in Wierden (Ov), 83 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. akte 33].
Notitie bij overlijden van Juul: Zie Grafzerk
Juul trouwde, 28 jaar oud, op 28-03-1871 in Tubbergen (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.12048, akte 8] met Floris, Julianus van der Noordaa [105957E], 32 jaar oud. Floris, is geboren op 19-09-1838 in St. Anthonis (NB), zoon van Martinus, Petrus (Marius) van der Noordaa [104085E] en Juliana, Wilhelmina Noman [104084E]. Floris, is overleden op 23-03-1919 in Wierden (Ov), 80 jaar oud [bron: Hist. Centrum Overijssel, 123, 10740, akte 28].
Notitie bij overlijden van Floris,: Zie grafzerk bij echtgenote
Beroep:
Belastingcommies
Kinderen van Juul en Floris,:
1 Willem, Marinus van der Noordaa [3434E], geboren op 29-01-1872 in Tubbergen (Ov). Volgt VIII-h.
2 Marinus, Gerhardus van der Noordaa [104067E], geboren op 24-09-1873 in Tubbergen (Ov). Volgt VIII-i.
3 Frederik, Hendrik van der Noordaa [106558E], geboren op 06-08-1875 in Tubbergen (Ov). Volgt VIII-j.
4 NN van der Noordaa [2710E], levenloos geboren kind, geboren op 27-09-1877 in Ootmarsum (Ov) [bron: Akter 28].
5 Juliana, Catharina van der Noordaa [106562E], geboren op 08-11-1878 in Ootmarsum (Ov). Volgt VIII-k.
6 Johanna, Geertruida van der Noordaa [2708E], geboren op 08-10-1881 in Ootmarsum (Ov). Johanna, is overleden op 28-04-1882 in Ootmarsum (Ov), 6 maanden oud [bron: Hist. Centrum Overijssel, 123,10740, akte 11].
7 Gustaaf, Karel van der Noordaa [104641E], geboren op 29-08-1883 in Ootmarsum (Ov). Volgt VIII-l.
8 Jacqueline van der Noordaa [3433E], geboren op 15-06-1886 in Ootmarsum (Ov). Jacqueline is overleden op 16-02-1975, 88 jaar oud. Jacqueline bleef ongehuwd.
Adres:
vanaf 1963     de Bettenkamp, Varsseveld (Gld)
Beroepen:
Directrice van het Zusterhuis behorend bij het Ziekenhuis te Almelo.
Wijkverpleegster te Wierden
9 Henrietta, Geertruida van der Noordaa [2709E], geboren op 10-11-1889 in Ootmarsum (Ov). Henrietta, is overleden op 17-07-1891 in Ootmarsum (Ov), 1 jaar oud [bron: Hist. Centrum Overijssel, 123, 10741, akte25].
47750.jpg 47750geertruidaengelbergh_brandenburghuwelijk.jpg 47750_1_.jpg 47750agnetaengelberghoverldetijd15febr1941.jpg
130 47750
131 47750geertruidaengelbergh brandenburghuwelijk
132 47750(1)
133 47750agnetaengelberghoverldetijd15febr1941
VII-h Geertruida, Agneta Engelbergh [47750E] (afb. 130, 131, 132, 132 en 133) is geboren op 30-10-1845 in Geesteren/Tubbergen (Ov), dochter van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E].
Notitie bij de geboorte van Geertruida,: Zie Geboorteadv.
Geertruida, is overleden op 11-02-1941 in Amsterdam (NH), 95 jaar oud [bron: reg. 4/18].
Notitie bij overlijden van Geertruida,: Zie overl.adv.
Notitie bij Geertruida,: Naam ook Engelbe(o)rg(h)
Zie Archiefkaart
Beroep:
Dienstbode
Geertruida, trouwde, 44 jaar oud, op 31-10-1889 in Amsterdam (NH) [bron: Noord Holl. Archief, reg. 26, fol. 31] met Dirk Brandenburg [115639E], 51 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertruida, en Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob de Bruijn (geb. 1829), Jacobus, Cornelis Engelbergh (1832-1905) [zie VII-b] [broer bruid], Gerhardus, Johannes, Albertus Busmann (geb. 1843) en Jacob de Bruijn (geb. 1860).
Notitie bij het huwelijk van Geertruida, en Dirk: Zie Huwelijksakte
Dirk is geboren op 22-12-1837 in Sneek (Fr.), zoon van Dirk Brandenburg [1300E] en Trijntje Postma [1301E]. Dirk is overleden op 05-04-1924 in Amsterdam (NH), 86 jaar oud. Dirk is weduwnaar van Janke de Bruijn [1302E] (±1840-vóór 1889).
Beroep:
Bediende
47940_1_.jpg 47940.jpg 47940willemhendrikengelberghoverlakte.jpg 105962e.jpg
134 47940(1)
135 47940
136 47940willemhendrikengelberghoverlakte
137 105962E
VII-i Willem, Hendrik Engelbergh [47940E] (afb. 134 t/m 136) is geboren op 13-11-1849 in Tubbergen (Ov), zoon van Hendrik, Frederik Engelbergh [47700E] (zie VI-c) en Evertje Kloosterziel [105956E]. Willem, is overleden op 27-01-1899 in Achterberg/Rhenen (Gld), 49 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief akte 10].
Notitie bij overlijden van Willem,: Zie overl.akte, BP en Kaarten: Overlijdenskaart

Memorie van Successie, reg. datum 4-5-1899. Nummer op film 2383
Notitie bij Willem,: Zie Externe Familiestambomen
Beroep:
Hoofdonderwijzer te Achterberg bij Rhenen
Religie:
Ned. Duits Hervormd
Willem, trouwde, 29 jaar oud, op 17-04-1879 in Zwolle (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.14570, akte 52] met Maria, Gerritdina Greijsbach [105962E] (afb. 137), 29 jaar oud, nadat zij op 28-03-1879 in Zwolle (Ov) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willem, en Maria,: Zie Aktes, Huwelijken, Uittr.Huw.akte, Adv.
Maria, is geboren op 19-07-1849 in Zwolle (Ov), dochter van Johannes, Jacobus (Karel) Greijsbach [104081E] en Elisabeth Glaser [104080E]. Maria, is overleden op 31-07-1922 in Apeldoorn (Gld), 73 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 7976, akte 455].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart en Overlijdensadv.
Zie grafzerk bij dochter Everdina, Hendrika Engelbergh
Notitie bij Maria,: Naam ook Gerridina
Adres:
tot 1922     Asseltschestraat 122, Apeldoorn (Gld)
Kinderen van Willem, en Maria,:
1 Maria, Catharina Engelbergh [47590E], geboren op 01-01-1880 in Achterberg/Rhenen (Gld). Volgt VIII-m.
47580.jpg 47580everdinahendrikaengelberghgrafzerk.jpg
138 47580
139 47580everdinahendrikaengelberghgrafzerk
2 Everdina, Hendrika Engelbergh [47580E] (afb. 138 en 139), geboren op 17-04-1881 om 20:00 in Achterberg/Rhenen (Gld) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 670, akte 40].
Notitie bij de geboorte van Everdina,: Zie Geboorteadv.
Everdina, is overleden op 11-07-1942 in Apeldoorn (Gld), 61 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 9706, akte 534]. Zij is begraven in Apeldoorn, begr.pl.Soerenseweg.
Notitie bij overlijden van Everdina,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart
Zie grafzerk (daar liggen tevens begraven: Johanna, Jacoba Engelbergh geb.6-6-1952 en Maria, Gerritdina Greijsbach geb.19-7-1849)
Everdina, bleef ongehuwd.
3 NN Engelbergh [30001E], geboren in 1882 in Rhenen (Ut). NN is overleden op 03-03-1882 in Rhenen (Ut), geen jaar oud [bron: Het Utrechts Archief, 481, 1155, akte 23].
4 Elisabeth, Carolina Engelbergh [47570E], geboren op 27-02-1883 in Achterberg/Rhenen (Gld). Volgt VIII-n.
47560johannajacobaengelberghgrafzerk.jpg 47560.jpg 47560_1_.jpg
140 47560johannajacobaengelberghgrafzerk
141 47560
142 47560(1)
5 Johanna, Jacoba Engelbergh [47560E] (afb. 140 t/m 142), geboren op 08-12-1885 om 01:00 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 670, akte 162].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Suppletoir register 1885
Johanna, is overleden op 07-06-1952 in Apeldoorn (Gld), 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart, Overlijdensadv.
Zie grafzerk
Johanna, bleef ongehuwd.
Adres:
tot 1952     Asselsestraat 152, Apeldoorn (Gld)
6 Karel, Johannes, Jacobus Engelbergh [47600E], geboren op 31-03-1887 in Rhenen (Ut). Volgt VIII-o.
7 Willemina, Maria Engelbergh [47530E], geboren op 23-02-1888 in Rhenen (Ut). Volgt VIII-p.
47550hendrikeverdinaengelberghgeb.jpg 47550hendrikaeverdianengelberghoverlakte.jpg
143 47550Hendrikeverdinaengelberghgeb
144 47550hendrikaeverdianengelberghoverlakte
8 Hendrika, Everdina Engelbergh [47550E] (afb. 143 en 144), geboren op 02-09-1891 om 22:00 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 671, akte 139].
Notitie bij de geboorte van Hendrika,: Zie Geb.Akte
Hendrika, is overleden op 08-07-1892 in Rhenen (Ut), 10 maanden oud [bron: Het Urechts Archief, 481, 1156, akte 83].
Notitie bij overlijden van Hendrika,: Zie overl.akte
Hendrika, bleef ongehuwd.
47540hendrikaeverdinaengelbergh.jpg 47540hendrikaeverdinaengelberghoverlakte.jpg
145 47540hendrikaeverdinaengelbergh
146 47540hendrikaeverdinaengelberghoverlakte
9 Hendrika, Everdina Engelbergh [47540E] (afb. 145 en 146), geboren op 01-03-1893 om 11:00 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 82, akte 32].
Notitie bij de geboorte van Hendrika,: Zie Geb.Akte
Hendrika, is overleden op 25-04-1895 in Rhenen (Ut), 2 jaar oud [bron: Het Utrechs Archief, 481, 1156, akte 72].
Notitie bij overlijden van Hendrika,: Zie overl.akte
Hendrika, bleef ongehuwd.
10 Gerhardus, Johannes Engelbergh [47510E], geboren op 22-09-1895 in Rhenen (Ut). Volgt VIII-q.
VII-j Guilielmus, Eduardus (William) Marsily [107054E] is geboren in 1838, zoon van William, James Marsiliy [107045E] (zie VI-f) en Henrietta Troistorff [107053E]. William is overleden in 1922, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij William: Guilielmus ( William) Edouard was de medeoprichter (tweede directeur) van de Red Star Line in Antwerpen.
Meer informatie: www.geocities.com/mauricedemblon/index.html
Beroep:
Koopman
William trouwde met Elisa Kreglinger [115694E]. Elisa is geboren in 1844. Elisa is overleden in 1931, 86 of 87 jaar oud.
Kind van William en Elisa:
1 Ferdinand J. Marsily [115695E], geboren in 1872. Volgt VIII-r.
VII-k Dochter Marsily [107055E] is geboren omstreeks 1840, dochter van William, James Marsiliy [107045E] (zie VI-f) en Henrietta Troistorff [107053E]. Dochter begon een relatie met Julius, Bernardus van der Becke [107056E]. Julius, is geboren in 1815.
Beroep:
Koopman
VIII-a Hendrik, Frederik, Evert Busman [103544E] is geboren in 1876 in Amsterdam (NH), zoon van Gerhardus, Johannes, Albertus Busman [106337E] en Johanna, Gerarda Engelbergh [47740E] (zie VII-c).
Beroep:
Reiziger
Hendrik,:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 16-03-1905 [bron: Gem.A.A’dam, reg. 5A, fol 37v] met Cornelia Visser [103542E], 35 of 36 jaar oud. Cornelia is geboren in 1869 in Zaandam (NH), dochter van Roelof Visser [120855E] en Eva van Assem [120856E]. Cornelia is overleden vóór 1913, ten hoogste 44 jaar oud. Cornelia is weduwe van Gerardus, Hendricus, Wilhelmus Sauter [120857E] (±1865-vóór 1905).
(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 20-12-1913 in Koog aan de Zaan (NH) [bron: Noord Hollands Archief, 358, 67, 38] met Grietje Huisman [103543E], 40 of 41 jaar oud. Grietje is geboren in 1872 in Koog aan de Zaan (NH), dochter van Klaas Huisman [103541E] en Grietje Kuijper [103540E].
VIII-b Everdina, Hendrika de Bode [110288E] is geboren op 24-01-1869 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 669, akte 10], dochter van Adrianus de Bode [104088E] en Klasina, Aaltruijda Engelbergh [47820E] (zie VII-d). Everdina, trouwde, 25 jaar oud, op 07-11-1894 in Den Haag (ZH) [bron: Akte 1168] met Theodorus, Johannes Roodenberg [8324E], 24 of 25 jaar oud. Theodorus, is geboren in 1869.
Beroep:
Letterzetter
VIII-c Adrianus de Bode [104072E] is geboren in 1891 in Rhenen (Ut), zoon van Adrianus de Bode [104088E] en Klasina, Aaltruijda Engelbergh [47820E] (zie VII-d). Adrianus is overleden op 12-06-1930 in Aarle-Rixtel (NB), 38 of 39 jaar oud [bron: Brabants Historisch informatiecentrum, toeg.nr. 550, inv. 23, akte 11]. Adrianus trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 05-08-1915 in Rhenen (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 463, 252, akte 29] met Naatje de Rhoter [104071E], 31 of 32 jaar oud. Naatje is geboren in 1883 in Dodewaard (Gld), dochter van Gerrit, Fredrik de Rhoter [104070E] en Maria van Oort [104057E].
VIII-d Evendina, Hendrika Wijnands [120570E] is geboren in 1882 in Amsterdam (NH), dochter van Bernardus, Johannes Wijnands [106336E] en Everdina, Hendrica Engelberh [47920E] (zie VII-e). Evendina, trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 28-08-1913 in Amsterdam (NH) [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg. 2G, fol. 15v] met Hermanus Ras [120571E], 27 of 28 jaar oud. Hermanus is geboren in 1885 in Wageningen (Gld), zoon van Johannes, Josephus Ras [120572E] en Geertruida, Maria Jansen [120573E].
Beroep:
Machinist
47790frederikhendrikengelberghgeb.jpg 47790_109905e.jpg 47790e.jpg 109905_1_e.jpg 109905e.jpg
147 47790frederikhendrikengelberghgeb
148 47790#109905E
149 47790E
150 109905(1)E
151 109905E
VIII-e Frederik, Hendrik Engelbergh [47790E] (afb. 147 t/m 149) is geboren op 01-03-1890 in Almelo Ambt (Ov.) [bron: Akte 40], zoon van Hendrik, Frederik Engelbergh [47780E] (zie VII-f) en Johanna Stegehuis [105958E].
Notitie bij de geboorte van Frederik,: Zie Geb.Akte
Frederik, is overleden op 19-07-1950 in Almelo (Ov.), 60 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 16645, akte 333].
Notitie bij overlijden van Frederik,: Zie Overlijdensakte
Adres:
tot 1949     Stokkelersweg 3, Almelo (Ov.)
Beroepen:
Landbouwer
Wever
Frederik, trouwde, 30 jaar oud, op 14-08-1920 in Almelo (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.00505, akte 171] met Gerritdina Hondebrink [109905E] (afb. 150 en 151), 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frederik, en Gerritdina: Zie Huwelijksakte
Gerritdina is geboren in 1887 in Almelo Ambt (Ov.), dochter van Jan, Hendrik Hondebrink [104064E] en Zwenna Hutten [104063E]. Gerritdina is overleden op 10-06-1949 in Almelo (Ov.), 61 of 62 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, inv. 16644, akte 261].
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Zie overlijdensadv., -akte
47800johannesengelberghgeb.jpg 47800_104062e.jpg 47800.jpg
152 47800johannesengelberghgeb
153 47800#104062E
154 47800
VIII-f Johannes, Engelbergh [47800E] (afb. 152 t/m 154) is geboren op 09-05-1891 in Almelo Ambt (Ov.) [bron: Akte 72], zoon van Hendrik, Frederik Engelbergh [47780E] (zie VII-f) en Johanna Stegehuis [105958E].
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geb.Akte
Johannes, is overleden op 02-09-1964 in Almelo (Ov.), 73 jaar oud.
Adres:
Jan Vermeerstraat 21, Almelo (Ov.)
Beroep:
Confectiebewerker
Johannes, trouwde, 30 jaar oud, op 18-03-1922 in Almelo (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.0505, akte 41] met Elisabeth Vokkert [104062E], 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes, en Elisabeth: Zie Huwelijksakte
Elisabeth is geboren in 1890 in Epe, Bramsche, Hannover, Preussen Dld, dochter van Hendrik, Jan Vokkert [104061E] en Maria Borkestein [104060E].
47830hendrikaengelberghgeb.jpg 47830_104075e.jpg 47830.jpg
155 47830hendrikaengelberghgeb
156 47830#104075E
157 47830
VIII-g Hendrika Engelbergh [47830E] (afb. 155 t/m 157) is geboren op 09-12-1892 in Almelo Ambt (Ov.) [bron: akte 183], dochter van Hendrik, Frederik Engelbergh [47780E] (zie VII-f) en Johanna Stegehuis [105958E].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Zie geb. akte
Hendrika is overleden op 11-03-1958 in Harlingen (Fr), 65 jaar oud [bron: Akte 37].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Zie advertentie
Notitie bij Hendrika: Tweelingzus Everdina
Adressen:
Almelo (Ov.)
tot 1958     Burg. Simonszstraat 4, Harlingen (Fr)
Beroep:
Naaister
Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op 15-11-1913 in Almelo Ambt (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.00290, akte 87] met Gustaaf, Willem Janssen [104075E], 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Gustaaf,: Zie Huwelijksakte
Gustaaf, is geboren in 1890 in Amsterdam (NH), zoon van Johannes, Bernardus, August Janssen [104074E] en Johanna, Christina, Sophia Muermans [104073E].
Beroep:
Electricien
VIII-h Willem, Marinus van der Noordaa [3434E] is geboren op 29-01-1872 in Tubbergen (Ov), zoon van Floris, Julianus van der Noordaa [105957E] en Gerharda (Grada), Johanna (Juul) Engelbergh [47770E] (zie VII-g). Willem, is overleden in 05-1960, 88 jaar oud.
Beroep:
Adj. Commies Dir. Belastingen
Willem, trouwde met Sietske de Vries [3435E].
Notitie bij het huwelijk van Willem, en Sietske: Bruidegom:Willem Marinus van der NoordaaGeboorteplaats:Tubbergen, provincie OverijselVader bruidegom:Floris Julianus van der NoordaaMoeder bruidegom:Grada Johanna EngelberghBruid:Sietske de VriesGeboorteplaats:BalkVader bruid:Jelle Pieters de VriesMoeder bruid:Fettje Eeuwes de JongGebeurtenis:HuwelijkDatum:donderdag 7 juni 1900Documenttype:BS HuwelijkErfgoedinstelling:TresoarInstellingsplaats:LeeuwardenCollectiegebied:FrieslandArchief:30-14Registratienummer:2016Registratiedatum:7 juni 1900Plaats:Gaasterland
Sietske is geboren op 29-05-1870 in Balk (Gaasterland).
Kind van Willem, en Sietske:
1 Johanna, Grada van der Noordaa [9587E], geboren op 29-05-1902. Johanna, is overleden na 1963, minstens 61 jaar oud.
Adres:
van voor 1963     Spechtstraat 10, Leeuwarden (Fr)
VIII-i Marinus, Gerhardus van der Noordaa [104067E] is geboren op 24-09-1873 in Tubbergen (Ov), zoon van Floris, Julianus van der Noordaa [105957E] en Gerharda (Grada), Johanna (Juul) Engelbergh [47770E] (zie VII-g). Marinus, is overleden op 15-10-1958 in Enschede (Ov), 85 jaar oud [bron: 0778].
Beroep:
Adjunct-commies Post
Marinus, trouwde, 46 jaar oud, op 08-04-1920 in Almelo (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.00505, akte 63] met Bernarda, Johanna, Hendriksen [104066E], 29 jaar oud. Bernarda, is geboren op 13-12-1890 in Ootmarsum (Ov), dochter van Jacob, Gerhard Hendriksen [104065E] en Johanna, Hermina Onste [104056E]. Bernarda, is overleden op 15-11-1961 in Enschede (Ov), 70 jaar oud.
Kinderen van Marinus, en Bernarda,:
1 Floris, Julianus van der Noordaa [9589E], geboren op 11-04-1925 in Amsterdam (NH). Floris, is overleden op 11-04-1983, 58 jaar oud.
Notitie bij Floris,: Tweeling met Gerharda
Adres:
van voor 1963     J.H.W. Robertstraat 34, Enschede (Ov)
Beroep:
Bobbinbewerker
2 Gerharda, Jacoba van der Noordaa [9590E], geboren op 11-04-1925 in Amsterdam (NH). Volgt IX-a.
106557mellinasmildagrafzerk.jpg
158 106557mellinasmildagrafzerk
VIII-j Frederik, Hendrik van der Noordaa [106558E] is geboren op 06-08-1875 in Tubbergen (Ov), zoon van Floris, Julianus van der Noordaa [105957E] en Gerharda (Grada), Johanna (Juul) Engelbergh [47770E] (zie VII-g). Frederik, is overleden op 10-04-1935 in Enschede (Ov), 59 jaar oud [bron: Historisch Archief Overijssel, 123, 4240, akte 217].
Beroep:
Boekhouder mach. fabriek Fa. Sanders
Frederik,:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 14-11-1902 in Ootmarsum (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.10600, akte 11] met Mellina Smilda [106557E] (afb. 158), 22 jaar oud. Mellina is geboren op 14-03-1880 in Finsterwolde (Gr), dochter van Jan Smilda [106556E] en Harmke Reit [106555E]. Mellina is overleden op 29-09-1921 in Enschede (Ov), 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mellina: Zie Grafzerk
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 22-12-1922 in Enschede (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.03729, akte 399] met Johanna, Josephina Reuvecamp [106550E], 48 of 49 jaar oud. Johanna, is geboren in 1873 in Almelo (Ov.), dochter van Hendrik, Willem Reuvecamp [106549E] en Regina, Willemina Kist [106548E].
Kinderen van Frederik, en Mellina:
1 Harmina van der Noordaa [9592E], geboren op 04-02-1904 in Enschede (Ov). Volgt IX-b.
2 Gerharda, Johanna van der Noordaa [9593E], geboren op 18-02-1908 in Enschede (Ov). Volgt IX-c.
VIII-k Juliana, Catharina van der Noordaa [106562E] is geboren op 08-11-1878 in Ootmarsum (Ov), dochter van Floris, Julianus van der Noordaa [105957E] en Gerharda (Grada), Johanna (Juul) Engelbergh [47770E] (zie VII-g). Juliana, is overleden op 06-01-1945 in Ravenbrück (Dld), 66 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 12319, akte 451].
Notitie bij Juliana,: Juliana werd 1 oktober 1944 te Apeldoorn gearresteerd bij een huiszoeking waarbij men kwam om haar zoon te arresteren. Bij deze huiszoeking bleek echter dat ze onderdak had verleend aan een Amerikaans en Engels piloot.
Haar zoon wist door moedig optreden te ontkomen.De beide piloten en zijzelf werden gearresteerd. De piloten werden vermoedelijk gefusilleerd terwijl zijzelf naar Duitsland werd vervoerd, waar ze tengevolge van uitputting is overleden.

Zij heeft veel gedaan ter opwekking van haar medegevangenen en zich tot het einde zeer moedig gedragen.
Juliana,:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1902 in Ootmarsum (Ov) met Carel, Floris van der Noordaa [9781E], 35 jaar oud. Carel, is geboren op 04-10-1866 in Amsterdam (NH), zoon van Jan, Willem van der Noordaa [9772E] en Alida, Frederika Overkamp [9780E]. Carel, is overleden op 08-07-1909 in Apeldoorn (Gld), 42 jaar oud.
Beroep:
Indspecteur Nat. Levenverz. Mij.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 10-01-1921 in Apeldoorn (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 9013, akte 8] met Johannes, Melchior, Marinus Bitter [106554E], 61 jaar oud. Johannes, is geboren op 15-10-1859 in Utrecht (Ut), zoon van Willem, Steven Bitter [106552E] en Gijsbertha van Eijk [106551E]. Johannes, is overleden op 15-06-1933 in Apeldoorn (Gld), 73 jaar oud. Johannes, is weduwnaar van Gijsbertha, Dorothea Tetenburg [106553E] (±1860-vóór 1921).
Beroep:
Dir. van de Postschool te Leiden
Kinderen van Juliana, en Carel,:
1 Gerda,Aleida van der Noordaa [9850E], geboren op 18-05-1903 in Apeldoorn (Gld). Gerda,Aleida is overleden in 1992, 88 of 89 jaar oud.
Adres:
van voor 1963     Jachtlaan 134, Apeldoorn (Gld)
Beroep:
Directrice Kweekschool Makassar (Celebes)
2 Wilhelmina, Flora van der Noordaa [9851E], geboren op 03-05-1904 in Apeldoorn (Gld). Volgt IX-d.
3 Carel, Julianus van der Noordaa [9853E], geboren op 27-08-1906 in Apeldoorn (Gld). Volgt IX-e.
4 Jacqueline, Henriette van der Noordaa [9854E], geboren op 01-10-1907 in Apeldoorn (Gld). Volgt IX-f.
104641gustaafkarelvandernoordaa-wypkjedevrieshuw.jpg
159 104641gustaafkarelvandernoordaa-wypkjedevrieshuw
VIII-l Gustaaf, Karel van der Noordaa [104641E] (afb. 159) is geboren op 29-08-1883 in Ootmarsum (Ov), zoon van Floris, Julianus van der Noordaa [105957E] en Gerharda (Grada), Johanna (Juul) Engelbergh [47770E] (zie VII-g). Gustaaf, is overleden op 31-12-1976, 93 jaar oud.
Adres:
van voor 1963     Beukenhorst 22, Driebergen (Ut)
Beroepen:
Steenhouwerij Groningen
vanaf 1913     Rijksklerk bij de directe belastingen
Gustaaf, trouwde, 30 jaar oud, op 29-10-1913 in Leeuwarderadeel (Fr) [bron: Tresaor, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, 30-23, 2054, akte 80] met Wypkje de Vries [104640E], 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gustaaf, en Wypkje: Zie huw.akte

Bruidegom:Gustaaf Karel van der Noordaa
Geboorteplaats:Ootmarsum
Vader bruidegom:Floris Julianus van der Noordaa
Moeder bruidegom:Gerharda Johanna Engelbergh
Bruid:Wypkje de Vries
Geboorteplaats:Hallum, gemeente Ferwerderadeel
Vader bruid:Sytse Wybes de Vries
Moeder bruid:Ybeltje Murks de Jong
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:woensdag 29 oktober 1913
Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:TresoarInstellingsplaats:Leeuwarden
Collectiegebied:Friesland
Archief:30-23
Registratienummer:2054
Registratiedatum:29 oktober 1913
Plaats:Leeuwarderadeel
Wypkje is geboren op 26-10-1884 in Hallum, gem. Ferwerderadeel (Fr), dochter van Sytse, Wybes Vries [104639E] en Ybeltje, Murks de Jong [104638E]. Wypkje is overleden op 02-12-1963 in Driebergen (Ut), 79 jaar oud.
Kind van Gustaaf, en Wypkje:
1 Floris, Julianus van der Noordaa [9594E], geboren op 23-04-1922 in Groningen (Gr). Floris, is overleden in 1989, 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij Floris,: Ingenieur
Adres:
van voor 1963     Jachthoornlaan 18, Bilthoven (Ut)
47590.jpg 47590mariacatharinaengelbergh_gijsbertvannoorthuwakte1.jpg 47590mariacatharinaengelberghoverlakte.jpg 105963gijsbertvannoortoverlakte.jpg 105963e_1_.jpg 105963e.jpg
160 47590
161 47590mariacatharinaengelbergh#gijsbertvannoorthuwakte1
162 47590mariacatharinaengelberghoverlakte
163 105963gijsbertvannoortoverlakte
164 105963E(1)
165 105963E
VIII-m Maria, Catharina Engelbergh [47590E] (afb. 160 t/m 162) is geboren op 01-01-1880 om 23:00 in Achterberg/Rhenen (Gld) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 670, akte 1], dochter van Willem, Hendrik Engelbergh [47940E] (zie VII-i) en Maria, Gerritdina Greijsbach [105962E].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie Geboorteadv.
Maria, is overleden op 10-09-1915 in Driewegen (Zld), 35 jaar oud [bron: Zeeuws Archief, akte 6].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte, Overlijdenskaart

Successiememorie Goes, Zeeuws Archief, 7/2953, inv. nr. 771
Notitie bij Maria,: Zie Teksten over tijdstip geboortes
Beroep:
Costuumnaaister
Maria, trouwde, 26 jaar oud, op 27-12-1906 in Rhenen (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 463, 502 akte 43] met Gijsbert, Antonie, van Noort [105963E] (afb. 163 t/m 165), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria, en Gijsbert,: Zie huw.akte Gijsbert en Maria
Gijsbert, is geboren op 16-01-1879 in Rhenen (Ut) [bron: akte 8], zoon van Hendrik, Roelof van Noort [104077E] en Jacoba Minderhoud [104076E]. Gijsbert, is overleden op 08-10-1948 in Driewegen (Zld), 69 jaar oud [bron: Zeeuws Archief, akte 7].
Notitie bij overlijden van Gijsbert,: Zie overlijdensakte, overlijdenskaart, overlijdensadv
Gijsbert, trouwde later op 08-06-1916 in Driewegen (Zld) [bron: Zeeuws Archief, 25.26, akte 3] met Elisabeth, Carolina Engelbergh [47570E] (1883-1962), zie VIII-n.
Beroep:
Hoofd der School
Kinderen van Maria, en Gijsbert,:
19005jacobavannoortgeb.jpg
166 19005jacobavannoortgeb
1 Jacoba, Maria van Noort [19005E] (afb. 166), geboren op 25-09-1907 in Arnemuiden (Zld) [bron: Akte 48].
Notitie bij de geboorte van Jacoba,: Zie Geb.Akte
19006mariagerritdinavannoortgebakte.jpg
167 19006mariagerritdinavannoortgebakte
2 Maria, Gerritdina van Noort [19006E] (afb. 167), geboren op 11-10-1908 in Arnemuiden (Zld) [bron: Akte 55].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie Geb.Akte
3 Henk van Noort [105965E], geboren omstreeks 1910.
19008wilhelminahendrikavannoortgebakte.jpg
168 19008wilhelminahendrikavannoortgebakte
4 Wilhelmina, Hendrika van Noort [19008E] (afb. 168), geboren op 28-07-1910 in Driewegen (Zld) [bron: Akte 9].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina,: Zie Geb.Akte
5 Gijsbertha, Antonia van Noort [19007E], geboren op 18-01-1912 in Driewegen (Zld). Volgt IX-g.
104216hendrikroelofvannoortgebakte.jpg 104216hendrikroelofvannoortoverlakte.jpg
169 104216hendrikroelofvannoortgebakte
170 104216hendrikroelofvannoortoverlakte
6 Hendrik, Roelof van Noort [104216E] (afb. 169 en 170), geboren op 16-10-1913 in Driewegen (Zld) [bron: Akte 11].
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie Geb.Akte
Hendrik, is overleden op 13-01-1914 in Driewegen (Zld), 2 maanden oud [bron: Zeeuws Archief, akte 2].
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie overl.akte
47570elisabethcarolinaengelbergh_gijsbertvannoorthuwakte.jpg 47570elisabethcarolinaengelberghoverlakte.jpg 47570elisabethengelbergh.jpg
171 47570elisabethcarolinaengelbergh#gijsbertvannoorthuwakte
172 47570elisabethcarolinaengelberghoverlakte
173 47570elisabethengelbergh
VIII-n Elisabeth, Carolina Engelbergh [47570E] (afb. 171 t/m 173) is geboren op 27-02-1883 om 19:00 in Achterberg/Rhenen (Gld) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 670, akte 31], dochter van Willem, Hendrik Engelbergh [47940E] (zie VII-i) en Maria, Gerritdina Greijsbach [105962E].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth,: Zie Geboorteadv.
Elisabeth, is overleden op 05-09-1962 in Driewegen (Zld), 79 jaar oud [bron: Akte 5].
Notitie bij overlijden van Elisabeth,: Zie overl.akte, grafzerk
Elisabeth, trouwde, 33 jaar oud, op 08-06-1916 in Driewegen (Zld) [bron: Zeeuws Archief, 25.26, akte 3] met Gijsbert, Antonie, van Noort [105963E] (afb. 163 t/m 165), 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth, en Gijsbert,: Zie huw.akte Gijsbert en Elisabeth
Gijsbert, is geboren op 16-01-1879 in Rhenen (Ut) [bron: akte 8], zoon van Hendrik, Roelof van Noort [104077E] en Jacoba Minderhoud [104076E]. Gijsbert, is overleden op 08-10-1948 in Driewegen (Zld), 69 jaar oud [bron: Zeeuws Archief, akte 7].
Notitie bij overlijden van Gijsbert,: Zie overlijdensakte, overlijdenskaart, overlijdensadv
Gijsbert, is weduwnaar van Maria, Catharina Engelbergh [47590E] (1880-1915), met wie hij trouwde op 27-12-1906 in Rhenen (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 463, 502 akte 43], zie VIII-m.
Beroep:
Hoofd der School
Kind van Elisabeth, en Gijsbert,:
111442elisabethcarolinavannoortoverl.jpg
174 111442elisabethcarolinavannoortoverl
1 Elisabeth, Carolina van Noort [111442E] (afb. 174), geboren op 15-03-1917 in Driewegen (Zld) [bron: Akte 3]. Elisabeth, is overleden op 26-04-1952 in Amsterdam (NH), 35 jaar oud [bron: Zeeuws Archief, akte 3]. Zij is begraven in Driewegen (Zld).
Notitie bij overlijden van Elisabeth,: Zie overl.akte(extract)
Beroep:
Onderwijzeres
47600_2_.jpg 47600.jpg 105966e.jpg
175 47600(2)
176 47600
177 105966E
VIII-o Karel, Johannes, Jacobus Engelbergh [47600E] (afb. 175 en 176) is geboren op 31-03-1887 om 01:00 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 670, akte 48], zoon van Willem, Hendrik Engelbergh [47940E] (zie VII-i) en Maria, Gerritdina Greijsbach [105962E].
Notitie bij de geboorte van Karel,: Zie Aktes, Geboortes, Geboorteakte Rhenen
Karel, is overleden op 07-05-1971 in Apeldoorn (Gld), 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Karel,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart, Adv.
Adres:
vanaf 1953     Asselsestraat 154/152 (bij zuster Wilhelmina), Apeldoorn (Gld)
Beroep:
Stoffeerder/Behanger
Karel, trouwde, 35 jaar oud, op 28-02-1923 met Jennigje Holtland [105966E] (afb. 177), 34 jaar oud. Jennigje is geboren op 09-01-1889 in Zwollerkerspel (Ov). Jennigje is overleden op 06-07-1973 in Apeldoorn (Gld), 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jennigje: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart, Adv.
47530.jpg 106179e.jpg
178 47530
179 106179E
VIII-p Willemina, Maria Engelbergh [47530E] (afb. 178) is geboren op 23-02-1888 om 06:00 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 670, akte 27], dochter van Willem, Hendrik Engelbergh [47940E] (zie VII-i) en Maria, Gerritdina Greijsbach [105962E]. Willemina, is overleden op 27-12-1984 in Apeldoorn (Gld), 96 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willemina,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart, Advertentie
Adres:
tot 1984     Asselsestraat 152
7311 EV Apeldoorn (Gld), 7311 EV Apeldoorn (Gld)
Beroep:
Onderwijzeres
Willemina, trouwde, 29 jaar oud, op 19-07-1917 in Apeldoorn (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 9011, akte 190] met Frederik, Carel Bussemaker [106179E] (afb. 179), 28 jaar oud. Frederik, is geboren op 07-08-1888 in Den Haag (ZH), zoon van Adam Bussemaker [104069E] en Wilhelmina Gelderman [104068E]. Frederik, is overleden op 08-05-1947 in Apeldoorn (Gld), 58 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 12317, akte 390].
Notitie bij overlijden van Frederik,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart, Overlijdensadv.
Beroepen:
Makelaar og/Belastingconsulent
Notarisklerk
47510gerhardusjohannesengelberghgeb.jpg 47510haarlemsdagblad12april1911.jpg 47510gerardjsengelbergh-nwsblfriesl150kt1939.jpg 47510.jpg 47510gerardusjohannesengelberghgrafzerk.jpg
180 47510Gerhardusjohannesengelberghgeb
181 47510haarlemsdagblad12april1911
182 47510gerardjsengelbergh-nwsblfriesl150kt1939
183 47510
184 47510gerardusjohannesengelberghgrafzerk
VIII-q Gerhardus, Johannes Engelbergh [47510E] (afb. 180 t/m 184) is geboren op 22-09-1895 om 06:00 in Rhenen (Ut) [bron: Utrechts Archief, 481, inv. 671, akte 138], zoon van Willem, Hendrik Engelbergh [47940E] (zie VII-i) en Maria, Gerritdina Greijsbach [105962E].
Notitie bij de geboorte van Gerhardus,: Zie Geb.Akte
Gerhardus, is overleden op 14-02-1969 in Apeldoorn (Gld), 73 jaar oud [bron: Akte 138].
Notitie bij overlijden van Gerhardus,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart, Advertentie, grafzerk
Adressen:
vanaf 1939     Hoofd van de Openbare school van b.o,, Apeldoorn (Gld)
tot 1969     Gen. van Heutszlaan 11, Apeldoorn (Gld)
Beroep:
Onderwijzer
Gerhardus, trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1922 in Apeldoorn (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 9013, akte 410] met Johanna, Aafiena van der Burg [105896E], 24 jaar oud. Johanna, is geboren op 10-01-1898 in Apeldoorn (Gld), dochter van Johan, Barnard van der Burg [104059E] en Aafien Kiewiet [104058E]. Johanna, is overleden op 28-12-1980, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart, grafzerk bij echtgenoot
Kind van Gerhardus, en Johanna,:
47520mariageeridinaengelberghoverladv.jpg
185 47520MariaGeeridinaEngelberghoverladv
1 Maria, Geeridina (Miek) Engelbergh [47520E] (afb. 185), geboren op 08-09-1923. Miek is overleden op 25-12-2006 in Vught (NB), 83 jaar oud.
Notitie bij Miek: Naam: Engelbergh
VIII-r Ferdinand J. Marsily [115695E] is geboren in 1872, zoon van Guilielmus, Eduardus (William) Marsily [107054E] (zie VII-j) en Elisa Kreglinger [115694E]. Ferdinand is overleden in 1961, 88 of 89 jaar oud. Ferdinand trouwde met Juliana, M.H. Pecher [115696E]. Juliana, is geboren in 1872. Juliana, is overleden in 1970, 97 of 98 jaar oud.
Kind van Ferdinand en Juliana,:
1 Elisabeth Marsily [115697E], geboren in 1908. Volgt IX-h.
IX-a Gerharda, Jacoba van der Noordaa [9590E] is geboren op 11-04-1925 in Amsterdam (NH), dochter van Marinus, Gerhardus van der Noordaa [104067E] (zie VIII-i) en Bernarda, Johanna, Hendriksen [104066E]. Gerharda, is overleden op 13-04-1983, 58 jaar oud.
Notitie bij Gerharda,: Tweeling met Floris
Adres:
van voor 1963     Lijsterstraat 200, Enschede (Ov)
Gerharda, trouwde met B. Poel [9591E]. B. is geboren omstreeks 1925. B. is overleden op 06-10-2009, ongeveer 84 jaar oud.
IX-b Harmina van der Noordaa [9592E] is geboren op 04-02-1904 in Enschede (Ov), dochter van Frederik, Hendrik van der Noordaa [106558E] (zie VIII-j) en Mellina Smilda [106557E]. Harmina is overleden in 1984, 79 of 80 jaar oud.
Adres:
van na 1963     K.Ottenlaan 25, Meppel (Dr.)
Harmina trouwde met NN Top [10137E]. NN is geboren omstreeks 1900.
IX-c Gerharda, Johanna van der Noordaa [9593E] is geboren op 18-02-1908 in Enschede (Ov), dochter van Frederik, Hendrik van der Noordaa [106558E] (zie VIII-j) en Mellina Smilda [106557E]. Gerharda, is overleden na 1963, minstens 55 jaar oud.
Adres:
van voor 1963     Vriezenveenseweg 171, Almelo (Ov.)
Gerharda, trouwde met NN Bakker [10138E]. NN is geboren omstreeks 1905.
IX-d Wilhelmina, Flora van der Noordaa [9851E] is geboren op 03-05-1904 in Apeldoorn (Gld), dochter van Carel, Floris van der Noordaa [9781E] en Juliana, Catharina van der Noordaa [106562E] (zie VIII-k). Wilhelmina, is overleden op 16-05-1989, 85 jaar oud.
Adres:
vanaf 1963     Woolderbeekweg 7, Hengelo (Ov)
Wilhelmina, trouwde, 30 jaar oud, op 07-11-1934 in Apeldoorn (Gld) met Cornelis, Jan, Servaes Boer-Leffef [9852E], ongeveer 34 jaar oud. Cornelis, is geboren omstreeks 1900.
Notitie bij Cornelis,: Ir.
IX-e Carel, Julianus van der Noordaa [9853E] is geboren op 27-08-1906 in Apeldoorn (Gld), zoon van Carel, Floris van der Noordaa [9781E] en Juliana, Catharina van der Noordaa [106562E] (zie VIII-k). Carel, is overleden op 12-05-1935 in Batavia (Java, Ned. Indie), 28 jaar oud.
Notitie bij Carel,: Drs. Pharmacie
Carel, trouwde met Dorothy, Johanna (Annie) Jeltes [9856E]. Annie is geboren omstreeks 1910 in Canada.
IX-f Jacqueline, Henriette van der Noordaa [9854E] is geboren op 01-10-1907 in Apeldoorn (Gld), dochter van Carel, Floris van der Noordaa [9781E] en Juliana, Catharina van der Noordaa [106562E] (zie VIII-k). Jacqueline, is overleden na 1963, minstens 56 jaar oud.
Adres:
van voor 1963     Jachtlaan 134, Apeldoorn (Gld)
Jacqueline, trouwde, 31 jaar oud, op 27-07-1939 in Apeldoorn (Gld) met Bernard ten Hoopen [9855E], ongeveer 34 jaar oud. Bernard is geboren omstreeks 1905.
19007gijsberthaantoniavannoortgebakte.jpg
186 19007gijsberthaantoniavannoortgebakte
IX-g Gijsbertha, Antonia van Noort [19007E] (afb. 186) is geboren op 18-01-1912 in Driewegen (Zld) [bron: Akte 1], dochter van Gijsbert, Antonie, van Noort [105963E] en Maria, Catharina Engelbergh [47590E] (zie VIII-m).
Notitie bij de geboorte van Gijsbertha,: Zie Geb.Akte
Gijsbertha, trouwde, 26 jaar oud, op 21-04-1938 in Driewegen (Zld) met Arie de Bruin [19011E], 27 of 28 jaar oud. Arie is geboren in 1910 in Krimpen a/d IJssel (ZH), zoon van Dirk de Bruin [19009E] en Gerrigje van Zwienen [19010E].
Beroep:
Werktuigbouwkundig ingenieur
IX-h Elisabeth Marsily [115697E] is geboren in 1908, dochter van Ferdinand J. Marsily [115695E] (zie VIII-r) en Juliana, M.H. Pecher [115696E]. Elisabeth is overleden in 2002, 93 of 94 jaar oud. Elisabeth trouwde met Maurice, M.A. Demblon [115698E]. Maurice, is geboren in 1907. Maurice, is overleden in 1940, 32 of 33 jaar oud.

Index (363 personen)

Amsteraad, Maria van (*±1690) [Schoonmoeder van IV-f] [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c; IV-f
Amt, Wilhelm (*1841) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-c]  VII-c
Assem, Eva van (*±1845) [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Bakker, NN (*±1905) [Partner van IX-c]  IX-c
Bannink, Albert, Jan (*1852) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van VII-f]  VII-f,4
Becke, Julius, Bernardus van der (*1815) [Partner van VII-k]  VII-k
Berck, Alida, Jacoba (*13-08-1690) [Dochter van III-c]  III-c,4
Berck, Casparis, Laurens (*07-01-1687) [Zoon van III-c]  III-c,2
Berck, Gerardus (*01-12-1691) [Zoon van III-c]  III-c,5
Berck, Johanna (*10-09-1688) [Dochter van III-c]  III-c,3
Berck, Johannes (*±1665) [Partner van III-c]  III-c
Berck, Johannes (*10-02-1693) [Zoon van III-c]  III-c,6
Berck, Margaritha (*11-03-1685) [Dochter van III-c]  III-c,1
Berck, Maria, Elisabeth (*1700) [Dochter van III-c]  III-c,7
Beugelaar, Louis, Nicolaas (*1835) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-c]  VII-c
Bitter, Johannes, Melchior, Marinus (*15-10-1859, †15-06-1933) [Partner van VIII-k]  VIII-k
Bitter, Willem, Steven (*±1835) [Schoonvader van VIII-k]  VIII-k
Bode, Adriana de (*13-04-1873, †07-11-1873) [Dochter van VII-d]  VII-d,3
Bode, Adriana de (*26-09-1874) [Dochter van VII-d]  VII-d,4
Bode, Adrianus de (*26-04-1839, †15-05-1917) [Partner van VII-d]  VII-d; VIII-b; VIII-c
Bode, Adrianus de (*11-09-1880) [Zoon van VII-d]  VII-d,6
Bode, Adrianus de (*1891, †12-06-1930) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Bode, Arie de (*±1815) [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Bode, Arie de (*06-08-1877, †27-04-1900) [Zoon van VII-d]  VII-d,5
Bode, Everdina, Hendrika de (*24-01-1869) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Bode, Gijsbertje, Aalbertje de (*03-09-1866) [Dochter van VII-d]  VII-d,1
Boer-Leffef, Cornelis, Jan, Servaes (*±1900) [Partner van IX-d]  IX-d
Borkestein, Maria (*±1865) [Schoonmoeder van VIII-f]  VIII-f
Bos, Gerrit (*1842) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-b]  VII-b
Bosman, Hendrik (*1844) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-b]  VII-b
Brandenburg, Dirk (*±1810, †28-09-1837) [Schoonvader van VII-h]  VII-h
Brandenburg, Dirk (*22-12-1837, †05-04-1924) [Partner van VII-h]  VII-b; VII-h
Brinkshuis, Janna (*±1830) [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Bruijn, Jacob de (*1829) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-h]  VII-h
Bruijn, Jacob de (*1860) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-h]  VII-h
Bruijn, Janke de (*±1840, †<1889)  VII-h
Bruin, Arie de (*1910) [Partner van IX-g]  IX-g
Bruin, Dirk de (*1882) [Schoonvader van IX-g]  IX-g
Burch, Jan van der (*±1630, †30-08-1659) [Partner van III-a]  III-a
Burg, Adriaen van der (*08-07-1659) [Zoon van III-b]  III-b,2
Burg, Jacomijn, Kessel van der (*±1658) [Dochter van III-b]  III-b,1
Burg, Jan van der (*±1640) [Partner van III-b]  III-b
Burg, Johan, Barnard van der (*08-07-1846, †15-07-1930) [Schoonvader van VIII-q]  VIII-q
Burg, Johanna, Aafiena van der (*10-01-1898, †28-12-1980) [Partner van VIII-q]  VIII-q
Burnet, Elisabet (*±1705, †12-08-1747) [Partner van IV-b]  IV-b; V-b; V-c
Busman, Gerhardus, Johannes, Albertus (*16-05-1842, †09-11-1906) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-a
Busman, Hendrik (*±1810) [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Busman, Hendrik, Frederik, Evert (*1876) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Busmann, Gerhardus, Johannes, Albertus (*1843) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-h]  VII-h
Bussemaker, Adam (*±1865) [Schoonvader van VIII-p]  VIII-p
Bussemaker, Frederik, Carel (*07-08-1888, †08-05-1947) [Partner van VIII-p]  VIII-p
Caem, Cornelia van (*26-05-1747, †16-09-1821) [Partner van V-c]  V-c
Caem, Nicolaas van (*±1720) [Schoonvader van V-c]  V-c
Claasdr., Maartje (*01-04-1601, †26-03-1647) [Schoonmoeder van III-f]  III-f
Copal, Anna (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van V-a]  V-a
Cuijp, Trijntje, Jansdr (*1664, †>1722) [Partner van IV-i]  IV-i; V-f
Dantal, Caroline, Regina (*±1785, †<1850) [Partner van VI-e]  VI-e
Demblon, Maurice, M.A. (*1907, †1940) [Partner van IX-h]  IX-h
Dorne, Janna (*±1770) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Driel, Antonia van (*±1785, †<1817)  VI-a
Dubois, Henriette (*±1740)  V-e
Duijckers, Joanna, Elisabeth (*1685, †?-09-1751)  IV-j
Eijk, Gijsbertha van (*±1835) [Schoonmoeder van VIII-k]  VIII-k
Eldred, Lea (*±1790, †>1850) [Partner van VI-e]  VI-e
Elshoudt, Beateris van den (*±1605) [Partner van II-b]  II-b
Elshout, Maeijken, Cornelisse van (*±1605, †16-10-1662) [Partner van II-c]  II-c; III-a; III-b
Engelberch, Andries, Jeurien (*±1600) [Nummer II-a]  II-a
Engelberch, Cornelis (*28-09-1635, †<1642) [Zoon van II-c]  II-c,5
Engelberch, Cornelis (*1642, †<1648) [Zoon van II-c]  II-c,7
Engelberch, Cornelis (*21-08-1648, †26-10-1662) [Zoon van II-c]  II-c,10
Engelberch, Geertruijd (*03-06-1633, †<1640) [Nummer III-a]  III-a
Engelberch, Geertruijd (*01-03-1640, †30-08-1659) [Nummer III-b]  III-b
Engelberch, Geraerd (*31-05-1646) [Zoon van II-c]  II-c,9
Engelberch, Jacobus (*24-01-1634, †<1644) [Zoon van II-c]  II-c,4
Engelberch, Jacobus (*1644) [Zoon van II-c]  II-c,8
Engelberch, Jacomijntje (*18-03-1631) [Dochter van II-c]  II-c,2
Engelberch, Jeurien (*±1580) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c; II-d
Engelberch, Jurjen (*±1602) [Nummer II-b]  II-b
Engelberch, Laurens, Jeuriens (*±1605, †1672) [Nummer II-c]  II-c; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e
Engelberch, Wouterken (*12-11-1626) [Zoon van II-c]  II-c,1
Engelberg, Geertruida, Angenitha (*05-03-1742, †23-07-1827) [Nummer V-b]  V-b; VI-a; VI-b
Engelberg, Judith, Lijsbeth (*1695) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a
Engelbergh, Adriaan (*02-10-1669, †04-03-1727) [Zoon van III-f]  III-f,7
Engelbergh, Anna, Maria, Sophia (*1699) [Dochter van III-d]  III-d,8
Engelbergh, Annetje (*04-12-1667) [Dochter van III-f]  III-f,5
Engelbergh, Antonetta (*20-07-1668, †13-04-1688) [Dochter van III-f]  III-f,6
Engelbergh, Barendina(Berdina) (Barendijntje) (*08-02-1692, †04-01-1761) [Nummer V-f]  V-f
Engelbergh, Barent (*±1620, †02-01-1657) [Nummer II-d]  II-d; III-f
Engelbergh, Cornelia, Marg(a)rita (*04-02-1710, †1805) [Nummer IV-e]  IV-e; V-c
Engelbergh, Cornelis (*1666) [Nummer III-d]  III-d; IV-a
Engelbergh, Elisabeth, Carolina (*27-02-1883, †05-09-1962) [Nummer VIII-n]  VIII-m; VIII-n
Engelbergh, Everdina (*09-12-1892) [Dochter van VII-f]  VII-f,4
Engelbergh, Everdina, Hendrika (*17-04-1881, †11-07-1942) [Dochter van VII-i]  VII-i,2
Engelbergh, Francoijsa, Jacoba (*1701) [Dochter van III-d]  III-d,9
Engelbergh, Frederik, Hendrik (*01-03-1890, †19-07-1950) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Engelbergh, Geertruida, Agneta (*30-10-1845, †11-02-1941) [Nummer VII-h]  VII-b; VII-h
Engelbergh, Gerharda (Grada), Johanna (Juul) (*07-03-1843, †02-03-1927) [Nummer VII-g]  VII-g; VIII-h; VIII-i; VIII-j; VIII-k; VIII-l
Engelbergh, Gerhardus, Johannes (*28-11-1847, †14-05-1944) [Zoon van VI-c]  VI-c,10
Engelbergh, Gerhardus, Johannes (*22-09-1895, †14-02-1969) [Nummer VIII-q]  VIII-q
Engelbergh, Gideon (*09-02-1676, †10-07-1694) [Zoon van III-f]  III-f,11
Engelbergh, Godefridus (*1690) [Zoon van III-d]  III-d,3
Engelbergh, Hendrica (*1734) [Dochter van IV-d]  III-e; III-e; IV-d,1
Engelbergh, Hendriette, Geertruij (*1691) [Dochter van III-d]  III-d,4
Engelbergh, Hendrik, Frederik (*23-01-1706, †16-02-1782) [Nummer IV-d]  IV-d
Engelbergh, Hendrik, Frederik (*27-09-1739, †25-08-1828) [Zoon van IV-b]  IV-b,5
Engelbergh, Hendrik, Frederik (*12-02-1791, †23-07-1866) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i
Engelbergh, Hendrik, Frederik (*03-02-1841, †16-01-1897) [Nummer VII-f]  VII-f; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Engelbergh, Hendrik, Jan (*07-04-1889, †13-03-1890) [Zoon van VII-f]  VII-f,1
Engelbergh, Hendrika (*09-12-1892, †11-03-1958) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Engelbergh, Hendrika, Everdina (*02-09-1891, †08-07-1892) [Dochter van VII-i]  VII-i,8
Engelbergh, Hendrika, Everdina (*01-03-1893, †25-04-1895) [Dochter van VII-i]  VII-i,9
Engelbergh, Jacobus (*01-05-1640, †14-06-1699) [Nummer III-f]  III-f; IV-h; IV-i; IV-j
Engelbergh, Jacobus (*05-04-1666, †22-04-1750) [Zoon van III-f]  III-f,3
Engelbergh, Jacobus (Johannes), Cornelis, Hagelis (*22-03-1745, †15-11-1818) [Nummer V-c]  IV-e; V-c; V-c,2; VI-c; VI-d
Engelbergh, Jacobus, Cornelis (*26-08-1832, †02-08-1905) [Nummer VII-b]  VII-b; VII-h
Engelbergh, Jacobus, Cornelis(Peter) (*1669, †16-02-1744) [Nummer III-e]  III-e; IV-b; IV-c; IV-d; IV-d,1; IV-e; IV-f; IV-g
Engelbergh, Jacobus, Hendrik (*1705) [Zoon van III-d]  III-d,12
Engelbergh, Jan (*04-12-1667) [Zoon van III-f]  III-f,4
Engelbergh, Jan (*26-10-1672, †08-10-1732) [Zoon van III-f]  III-f,9
Engelbergh, Johan, Antoni (*1703) [Zoon van III-d]  III-d,11
Engelbergh, Johanna, Christiana (*06-02-1683) [Dochter van III-f]  III-f,14
Engelbergh, Johanna, Gerarda (*10-04-1834, †09-12-1899) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-a
Engelbergh, Johanna, Jacoba (*08-12-1885, †07-06-1952) [Dochter van VII-i]  VII-i,5
Engelbergh, Johanna, Magthelina (*12-05-1678, †04-06-1678) [Dochter van III-f]  III-f,12
Engelbergh, Johannes, (*09-05-1891, †02-09-1964) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Engelbergh, Karel, Gerardus, Jacobus (*1821) [Zoon van VI-d]  VI-d,2
Engelbergh, Karel, Johannes, Jacobus (*31-03-1887, †07-05-1971) [Nummer VIII-o]  VIII-o
Engelbergh, Klasina, Aaltruijda (*22-09-1836, †12-12-1923) [Nummer VII-d]  VII-d; VIII-b; VIII-c
Engelbergh, Kornelis, Mattheus (*1702) [Zoon van III-d]  III-d,10
Engelbergh, Laurentia (*1687) [Dochter van III-d]  III-d,1
Engelbergh, Laurentius, Gerardus (~29-10-1692) [Zoon van III-d]  III-d,5
Engelbergh, Margarita (*1688) [Dochter van III-d]  III-d,2
Engelbergh, Margarita, Alida, Hester (*1697) [Dochter van III-d]  III-d,7
Engelbergh, Maria (*06-06-1662) [Nummer IV-h]  IV-h
Engelbergh, Maria, Catharina (*01-01-1880, †10-09-1915) [Nummer VIII-m]  VIII-m; VIII-n; IX-g
Engelbergh, Maria, Geeridina (Miek) (*08-09-1923, †25-12-2006) [Dochter van VIII-q]  VIII-q,1
Engelbergh, NN (*1882, †03-03-1882) [Dochter van VII-i]  VII-i,3
Engelbergh, Peternella (*12-01-1674, †15-10-1726) [Nummer IV-j]  IV-j
Engelbergh, Pieternella (*02-10-1671, †22-10-1671) [Dochter van III-f]  III-f,8
Engelbergh, Volkert (*23-04-1684, †?-05-1684) [Zoon van III-f]  III-f,15
Engelbergh, Volkert, Benjamin (*26-07-1685, †02-06-1711) [Zoon van III-f]  III-f,16
Engelbergh, Willem, Hendrik (*13-11-1849, †27-01-1899) [Nummer VII-i]  VII-i; VIII-m; VIII-n; VIII-o; VIII-p; VIII-q
Engelbergh, Willemina, Maria (*23-02-1888, †27-12-1984) [Nummer VIII-p]  VIII-p
Engelberh, Everdina, Hendrica (*14-03-1838, †18-03-1882) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-d
Engelenberg, Anna, Hester (Hester) (*09-09-1703) [Nummer IV-c]  IV-c
Engelenberg, Bernardus (Barend) (*02-03-1664, †08-12-1723) [Nummer IV-i]  IV-i; V-f
Engelenberg, C of G (*14-04-1820, †27-11-1828) [Zoon van VI-d]  VI-d,1
Engelenberg, Cornelia (*25-07-1747, †31-08-1747) [Dochter van IV-b]  IV-b,8
Engelenberg, Cornelis, Jacobus, Hagelis (*07-12-1787, †1787) [Zoon van V-c]  IV-f; IV-f; V-c; V-c,2
Engelenberg, Dochter (*25-08-1733, †02-09-1734) [Dochter van IV-b]  IV-b,1
Engelenberg, Geertruij, Hester (*28-03-1735, †26-04-1736) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
Engelenberg, Gerardus, Antonius, Maria (*02-09-1792, †17-02-1829) [Nummer VI-d]  VI-d
Engelenberg, Helena, Margita (*22-05-1718, †1745) [Dochter van III-e]  III-e,7
Engelenberg, Hendrik, Johannes, Frederik (*06-10-1737) [Zoon van IV-b]  IV-b,4
Engelenberg, Hendrikus, Petrus (*23-11-1817, †10-02-1818) [Zoon van VI-c]  VI-c,2
Engelenberg, Jacobus, Hendrik (*01-03-1736, †26-01-1737) [Zoon van IV-b]  IV-b,3
Engelenberg, Kind (*±1785, †1786) [Kind van V-c]  V-c,1
Engelenberg, Kind (*±1788, †07-10-1789) [Kind van V-c]  V-c,3
Engelenberg, Louwerens (Laurentius) (*23-10-1701, †22-12-1748) [Nummer IV-b]  IV-b; V-b; V-c
Engelenberg, Margarita, Cornelia (*20-01-1816, †29-12-1857) [Nummer VII-a]  VII-a
Engelenberg, Maria (*09-05-1664) [Nummer III-c]  III-c
Engelenbergh, Angeneta, Jacoba (Vrouwe van Gansoijen) (Agatha) van (*15-11-1712, †02-09-1793) [Nummer IV-f]  IV-f; V-c,2; V-c,2
Engelenbergh, Johanna, Geertruij (*18-09-1720, †07-06-1804) [Nummer IV-g]  IV-g; V-d; V-e
Engelenbergh, Johanna, Maghtelina (*22-07-1680, †08-05-1757) [Dochter van III-f]  III-f,13
Engelenbergh, Johannes, Wouterus (Jan) (*27-02-1724, †1747) [Zoon van III-e]  III-e,9
Engelenbergs, Jacobus, Gerardus (*04-01-1708, †13-11-1735) [Zoon van III-e]  III-e,4
Esseveld, Gijsbertje van (*±1815) [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Fehres, Maria, Elisabeth (*±1820) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Fockendijk, Agatha (Aagje) (*21-02-1642, †08-02-1722) [Partner van III-f]  III-f; IV-h; IV-i; IV-j
Fockendijk, Jacob, Jansz. (*01-11-1611) [Schoonvader van III-f]  III-f
Gelderman, Wilhelmina (*±1865) [Schoonmoeder van VIII-p]  VIII-p
Giesbart, Fenne (*±1810) [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Gilde, Gose, Iwinus (*±1700, †<1748)  IV-d
Glaser, Elisabeth (*09-09-1803) [Schoonmoeder van VII-i]  VII-i
Govertsz, Geertruij, Wilhelmins (*±1755) [Schoonmoeder van V-d]  V-d
Greijsbach, Johannes, Jacobus (Karel) (*28-09-1824) [Schoonvader van VII-i]  VII-i
Greijsbach, Maria, Gerritdina (*19-07-1849, †31-07-1922) [Partner van VII-i]  VII-i; VIII-m; VIII-n; VIII-o; VIII-p; VIII-q
Grillo(d)t, Margriet (*±1620, †29-03-1678) [Partner van II-c]  II-c; III-c; III-d; III-e
Hagelis, Corneille, Jacobus (Vrijheer van Gansoijen) (Cornelis, Jacob) (*1711, †19-04-1748) [Partner van IV-f]  IV-f
Hagelis, Jacobus, Vrijheer van Gansoijen (*1725, †02-04-1748) [Partner van IV-c]  IV-c
Hagelis, Johannes (*±1690) [Schoonvader van IV-f] [Schoonvader van IV-c]  IV-c; IV-f
Hammink, Albert (*1852) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van VII-f]  VII-f,4
Hechts, To(e)nisken (*±1620, †<1652) [Partner van II-d]  II-d; III-f
Heemink, Soetje (*±1765) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Heermans, Antonie, Gerard (*±1745) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Heermans, Antonij, Gerard (*±1755, †1780) [Partner van V-e]  V-e
Heermans, Paul (*25-12-1768) [Partner van VI-a]  VI-a
Heine, Carolina, Frederika, Henrietta (*30-05-1779, †05-03-1818) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-a
Heine, Jan, Adolf (*±1755) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Hendriksen, Bernarda, Johanna, (*13-12-1890, †15-11-1961) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-a
Hendriksen, Jacob, Gerhard (*±1870) [Schoonvader van VIII-i]  VIII-i
Heuvel, Anna, Hester van (*20-07-1646, †01-09-1685) [Schoonmoeder van III-e]  III-e
Holtland, Jennigje (*09-01-1889, †06-07-1973) [Partner van VIII-o]  VIII-o
Hondebrink, Gerritdina (*1887, †10-06-1949) [Partner van VIII-e]  VIII-e
Hondebrink, Jan, Hendrik (*±1865) [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
Hoogvorst, Anna, (*02-10-1852, †24-02-1925) [Partner van VII-b]  VII-b
Hoogvorst, Gerrit (*1851) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-b]  VII-b
Hoogvorst, Klaas (*±1820) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Hoopen, Bernard ten (*±1905) [Partner van IX-f]  IX-f
Huijs, Evert (*1790) [Partner van VI-b]  VI-b
Huijs, Johan, Nicolaas (*±1765) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Huisman, Grietje (*1872) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Huisman, Klaas (*±1845) [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Hutten, Zwenna (*1865) [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Jansen, Geertruida, Maria (*±1860) [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Janssen, Gustaaf, Willem (*1890) [Partner van VIII-g]  VIII-g
Janssen, Johannes, Bernardus, August (*±1865) [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Janszen, Ma(a)ike (*±1680) [Schoonmoeder van IV-g]  IV-g
Jeltes, Dorothy, Johanna (Annie) (*±1910) [Partner van IX-e]  IX-e
Jong, Ybeltje, Murks de (*±1860) [Schoonmoeder van VIII-l]  VIII-l
Kiewiet, Aafien (*26-06-1869, †01-08-1943) [Schoonmoeder van VIII-q]  VIII-q
Kist, Regina, Willemina (*±1850) [Schoonmoeder van VIII-j]  VIII-j
Klein Bruggink, Hendrik, Jan (*±1850, †<1888)  VII-f
Kloosterziel, Evertje (*28-08-1805, †26-04-1870) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i
Kloosterziel, Gerrit, Jochems (*±1780) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Koetsch, Hendricus, Petrus (Hendrik) (*±1660) [Partner van IV-h]  IV-h
Koetsch, Vader (*±1650) [Schoonvader van IV-h]  IV-h
Kreglinger, Elisa (*1844, †1931) [Partner van VII-j]  VII-j; VIII-r
Kronenberg, Johanna, Margaretha (*1840, †<1878)  VII-e
Kuijper, Grietje (*±1850) [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Lamberton, Alida, (*±1620) [Partner van II-d]  II-d
Leemans, Josina (*±1745) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Lefeuve, Jenneken (*±1640)  III-b
Lijnslager, Anna, Maria (*1711, †1736)  IV-f
Marsiliy, Ambroisius, Petrus, Raymondus (Pieter) (*09-12-1737) [Partner van V-e]  V-e; VI-e; VI-f
Marsiliy, Charles, Georges, Pierre (*26-11-1783, †11-01-1853) [Nummer VI-e]  VI-e
Marsiliy, Jacobus, Franciscus (*1782) [Zoon van V-e]  V-e,1
Marsiliy, William, James (*22-10-1787, †29-12-1865) [Nummer VI-f]  VI-f; VII-j; VII-k
Marsily, Dochter (*±1840) [Nummer VII-k]  VII-k
Marsily, Elisabeth (*1908, †2002) [Nummer IX-h]  IX-h
Marsily, Ferdinand J. (*1872, †1961) [Nummer VIII-r]  VIII-r; IX-h
Marsily, Giacomo (*±1710) [Schoonvader van V-e]  V-e
Marsily, Guilielmus, Eduardus (William) (*1838, †1922) [Nummer VII-j]  VII-j; VIII-r
Mastenbroek, Annigje, Willems (*±1780) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Meijer, Wendelina, Elisabeth (*05-05-1701, †1779) [Partner van IV-d]  IV-d
Minderhoud, Jacoba (*1851, †19-10-1912) [Schoonmoeder van VIII-m] [Schoonmoeder van VIII-n]  VIII-m; VIII-n
Molenaar, Willem (*±1780, †<1815)  VI-c
Muermans, Johanna, Christina, Sophia (*±1865) [Schoonmoeder van VIII-g]  VIII-g
Mulder, Annetta, Elisabeth (*±1840)  VII-e
Nolet, Hendrica, Jacoba (*1786, †01-03-1824) [Nummer VI-b]  VI-b
Nolet, Huijbre(g)cht (Huibert) (*±1740, †1801) [Partner van V-b]  V-b; VI-a; VI-b
Nolet, Theodora, Louisa, Maria (*29-06-1782) [Nummer VI-a]  VI-a
Noman, Juliana, Wilhelmina (*19-02-1815, †15-08-1882) [Schoonmoeder van VII-g]  VII-g
Noordaa, Carel, Floris van der (*04-10-1866, †08-07-1909) [Partner van VIII-k]  VIII-k; IX-d; IX-e; IX-f
Noordaa, Carel, Julianus van der (*27-08-1906, †12-05-1935) [Nummer IX-e]  IX-e
Noordaa, Floris, Julianus van der (*19-09-1838, †23-03-1919) [Partner van VII-g]  VII-g; VIII-h; VIII-i; VIII-j; VIII-k; VIII-l
Noordaa, Floris, Julianus van der (*23-04-1922, †1989) [Zoon van VIII-l]  VIII-l,1
Noordaa, Floris, Julianus van der (*11-04-1925, †11-04-1983) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,1
Noordaa, Frederik, Hendrik van der (*06-08-1875, †10-04-1935) [Nummer VIII-j]  VIII-j; IX-b; IX-c
Noordaa, Gerda,Aleida van der (*18-05-1903, †1992) [Dochter van VIII-k]  VIII-k,1
Noordaa, Gerharda, Jacoba van der (*11-04-1925, †13-04-1983) [Nummer IX-a]  IX-a
Noordaa, Gerharda, Johanna van der (*18-02-1908, †>1963) [Nummer IX-c]  IX-c
Noordaa, Gustaaf, Karel van der (*29-08-1883, †31-12-1976) [Nummer VIII-l]  VIII-l
Noordaa, Harmina van der (*04-02-1904, †1984) [Nummer IX-b]  IX-b
Noordaa, Henrietta, Geertruida van der (*10-11-1889, †17-07-1891) [Dochter van VII-g]  VII-g,9
Noordaa, Jacqueline van der (*15-06-1886, †16-02-1975) [Dochter van VII-g]  VII-g,8
Noordaa, Jacqueline, Henriette van der (*01-10-1907, †>1963) [Nummer IX-f]  IX-f
Noordaa, Jan, Willem van der (*29-11-1831, †01-03-1917) [Schoonvader van VIII-k]  VIII-k
Noordaa, Johanna, Geertruida van der (*08-10-1881, †28-04-1882) [Dochter van VII-g]  VII-g,6
Noordaa, Johanna, Grada van der (*29-05-1902, †>1963) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,1
Noordaa, Juliana, Catharina van der (*08-11-1878, †06-01-1945) [Nummer VIII-k]  VIII-k; IX-d; IX-e; IX-f
Noordaa, Marinus, Gerhardus van der (*24-09-1873, †15-10-1958) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-a
Noordaa, Martinus, Petrus (Marius) van der (*21-09-1800, †10-04-1862) [Schoonvader van VII-g]  VII-g
Noordaa, NN van der (levenloos *27-09-1877) [Kind van VII-g]  VII-g,4
Noordaa, Wilhelmina, Flora van der (*03-05-1904, †16-05-1989) [Nummer IX-d]  IX-d
Noordaa, Willem, Marinus van der (*29-01-1872, †?-05-1960) [Nummer VIII-h]  VIII-h
Noort, Elisabeth, Carolina van (*15-03-1917, †26-04-1952) [Dochter van VIII-n]  VIII-n,1
Noort, Gijsbert, Antonie, van (*16-01-1879, †08-10-1948) [Partner van VIII-m] [Partner van VIII-n]  VIII-m; VIII-n; IX-g
Noort, Gijsbertha, Antonia van (*18-01-1912) [Nummer IX-g]  IX-g
Noort, Hendrik, Roelof van (*18-05-1851, †23-03-1892) [Schoonvader van VIII-m] [Schoonvader van VIII-n]  VIII-m; VIII-n
Noort, Hendrik, Roelof van (*16-10-1913, †13-01-1914) [Zoon van VIII-m]  VIII-m,6
Noort, Henk van (*±1910) [Zoon van VIII-m]  VIII-m,3
Noort, Jacoba, Maria van (*25-09-1907) [Dochter van VIII-m]  VIII-m,1
Noort, Maria, Gerritdina van (*11-10-1908) [Dochter van VIII-m]  VIII-m,2
Noort, Wilhelmina, Hendrika van (*28-07-1910) [Dochter van VIII-m]  VIII-m,4
Onste, Johanna, Hermina (*±1870) [Schoonmoeder van VIII-i]  VIII-i
Oort, Maria van (*±1860) [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Ophuis, Aaltje (*±1690) [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Oudsteijn, Gerrit, Christian (*1835) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-c]  VII-c
Outgers, Anna (*±1650) [Schoonmoeder van IV-h]  IV-h
Overkamp, Alida, Frederika (*02-08-1841, †11-11-1878) [Schoonmoeder van VIII-k]  VIII-k
Pannebakker, Pieter (*06-12-1712) [Partner van IV-e]  IV-e
Pecher, Juliana, M.H. (*1872, †1970) [Partner van VIII-r]  VIII-r; IX-h
Peters, Klaas (*±1780) [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Piket, Margriet (*±1700) [Partner van IV-b]  IV-b
Poel, B. (*±1925, †06-10-2009) [Partner van IX-a]  IX-a
Pompeati, Agnesa (*±1710) [Schoonmoeder van V-e]  V-e
Postma, Trijntje (*±1810) [Schoonmoeder van VII-h]  VII-h
Pril, Wouterina de (*±1760) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Rand, Frederik (*1755, †04-05-1838) [Nummer V-d]  V-d
Rand, Jan, Willem (*1761) [Zoon van IV-g]  IV-g,5
Rand, Willem (*08-04-1714, †22-03-1782) [Partner van IV-g]  IV-g; V-d; V-e
Rand(t), Clement (*±1680) [Schoonvader van IV-g]  IV-g
Rand(t), Hendrik (*±1750, †23-06-1752) [Zoon van IV-g]  IV-g,1
Rant, Hendrik, Clement, Johan (*±1757, †10-02-1816) [Zoon van IV-g]  IV-g,3
Rant, Jacoba, Maria (*1759, †1792) [Nummer V-e]  V-e; VI-e; VI-f
Ras, Hermanus (*1885) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Ras, Johannes, Josephus (*±1860) [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Reit, Harmke (*±1855) [Schoonmoeder van VIII-j]  VIII-j
Repelius, Petronella (*±1755) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Reuvecamp, Hendrik, Willem (*±1850) [Schoonvader van VIII-j]  VIII-j
Reuvecamp, Johanna, Josephina (*1873) [Partner van VIII-j]  VIII-j
Rhoter, Gerrit, Fredrik de (*±1860) [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Rhoter, Naatje de (*1883) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Rijkhof, Gerrit (*±1725, †>1767) [Partner van V-a]  V-a
Rijkhof, Hendrik (*±1680, †<1748) [Schoonvader van V-a]  V-a
Roodenberg, Theodorus, Johannes (*1869) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Sauter, Gerardus, Hendricus, Wilhelmus (*±1865, †<1905)  VIII-a
Scherius, Harmanus (*1750) [Schoonvader van V-d]  V-d
Scherius, Maria, Barbara (*1782) [Partner van V-d]  V-d
Schilder, Jan, Jacob (*1851) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-b]  VII-b
Schrevelius, Anna (*1723, †24-03-1750) [Nummer V-a]  V-a
Schrevelius, Cornelis (*1681, †26-08-1738) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a
Schrevelius, Pieter (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van V-a]  V-a
Schrevelius, Theodora (*1726) [Dochter van IV-a]  IV-a,2
Smilda, Jan (*±1855) [Schoonvader van VIII-j]  VIII-j
Smilda, Mellina (*14-03-1880, †29-09-1921) [Partner van VIII-j]  VIII-j; IX-b; IX-c
Snoek, Anna, Catharina (*±1700, †28-12-1763) [Schoonmoeder van IV-f]  IV-f
Somerwil, Maria, Jacoba van (*±1815) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Stegehuis, Jannes (*±1830) [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Stegehuis, Johanna (*09-12-1853, †10-01-1920) [Partner van VII-f]  VII-f; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Suijlen, Cornelis (Hendrik) van (*1666, †24-10-1695) [Schoonvader van III-e]  III-e
Swaecken, Petrus (*±1675) [Partner van IV-j]  IV-j
Tetenburg, Gijsbertha, Dorothea (*±1860, †<1921)  VIII-k
Thussen, Sjoukjen (*±1780) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Tieman, Rudolph, Otto (*±1760) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Tieman, Rudolph, Otto (*1782) [Partner van VI-a]  VI-a
Timmers, Pieternella (*±1720) [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Toeniske(n), Janse, Sijmen (*±1600) [Partner van II-a]  II-a
Top, NN (*±1900) [Partner van IX-b]  IX-b
Troistorff, Henrietta (*1809, †1883) [Partner van VI-f]  VI-f; VII-j; VII-k
Trouchon, Maria, Carolina (*±1785) [Partner van VI-d]  VI-d
Verboom, Margareta, Cornelia (*1753, †19-04-1795) [Partner van V-c]  V-c; VI-c; VI-d
Verheijde, Goverdina (*1691)  III-d
Verheijden, Anthonetta (Antonia) (*1657) [Partner van III-d]  III-d; IV-a
Verheijden, Vader (*±1630) [Schoonvader van III-d]  III-d
Vermeer, Anna, Geertruij (*±1755, †<1824) [Partner van V-d]  V-d
Vianen, Conrelia van (*1720) [Dochter van V-f]  V-f,1
Vianen, Cornelis van (*1722) [Zoon van V-f]  V-f,2
Vianen, Frans, Cornelisz van (*1689, †08-12-1728) [Partner van V-f]  V-f
Vianen, Jacomijntie van (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van V-f]  V-f,3
Vianen, Jacomintie van (*1726) [Dochter van V-f]  V-f,3
Vianen, Jan van (*±1700) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van V-f]  V-f,3
Visser, Cornelia (*1869, †<1913) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Visser, Roelof (*±1840) [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Vokkert, Elisabeth (*1890) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Vokkert, Hendrik, Jan (*±1865) [Schoonvader van VIII-f]  VIII-f
Vries, Sietske de (*29-05-1870) [Partner van VIII-h]  VIII-h
Vries, Sytse, Wybes (*±1860) [Schoonvader van VIII-l]  VIII-l
Vries, Wypkje de (*26-10-1884, †02-12-1963) [Partner van VIII-l]  VIII-l
Wentholt, Ellardus (*±1700) [Schoonvader van IV-f]  IV-f
Wentholt, Hendrik, Jan (*1725, †30-05-1785) [Partner van IV-f]  IV-f
Westerberg, Meinders (*1845) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-c]  VII-c
Wijnands, Bernardus, Johannes (*1838, †31-08-1905) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-d
Wijnands, Dirk, Antonij (*±1815) [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Wijnands, Evendina, Hendrika (*1882) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Wouw, Maria van (*1724)  IV-a
Zagekuil, Gradus (*±1770) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Zagekuil, Henriette, Gerardina (*03-09-1793, †22-02-1830) [Partner van VI-c]  VI-c
Zeelte, Johannes (*1853, †17-10-1910) [Zoon van VII-a]  VII-a,1
Zeelte, Pieter, Klaasen (*1803) [Partner van VII-a]  VII-a
Zuijlen, Geertruij, Adriana van (*16-01-1683, †1753) [Partner van III-e]  III-e; IV-b; IV-c; IV-d; IV-d,1; IV-e; IV-f; IV-g
Zwienen, Gerrigje van (*1880) [Schoonmoeder van IX-g]  IX-g
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 29-06-2019 12:31:37 door A.E.M. Beltzer