Parenteel van Berend van Engelenburg [11314E]

I Berend van Engelenburg [11314E] is geboren omstreeks 1595 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij Berend: Naam ook Barend
Kind van Berend uit onbekende relatie:
1 Hendrijck, Bernssen van Engelenburg [8009E], geboren in 1630 in Veenendaal (Gld). Volgt II.
8009destamboomvanengelenburg_1.jpg 8009de_stamboomvanengelenburg_2.jpg 8009hendrijckbernssen1681gemarchveenendaal.jpg
1 8009DeStamboomvanengelenburg#1
2 8009De Stamboomvanengelenburg#2
3 8009hendrijckbernssen1681gemarchveenendaal
II Hendrijck, Bernssen van Engelenburg [8009E] (afb. 1 t/m 3) is geboren in 1630 in Veenendaal (Gld), zoon van Berend van Engelenburg [11314E] (zie I). Hij is gedoopt in Veenendaal (Gld). Hendrijck, is overleden in 1670 in Veenendaal (Gld), 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Hendrijck,: De stamboom van Engelenburg (bron: de Familievereniging "van Engelenburg").
Citaat:
"De bovenstaande tekst is afkomstig uit de Morgentalen van 1681 (Archief van het Veenraadschap der Geldersche en Rhenensche veenen – Gemeentearchief Veenendaal) en was in eerste instantie de oudste vermelding, die wij over onze stamvader Hendrijck Bernssen vonden.
Vanuit hier hebben wij in de afgelopen 25 jaar een Van Engelenburg-genealogie kunnen samenstellen, die sedert begin 1600 tot heden enkele duizenden Van Engelenburgen omvat.

De laatste jaren hebben wij veel onderzoek gedaan naar de herkomst van Hendrijck Bernssen. Met name de speurtochten in het Veenraadschapsarchief in Veenendaal, dat al dateert van 1544, hebben veel feiten en achtergrondinformatie opgeleverd. Ook in de Morgentalen van 1638 worden diverse bezittingen van Henrick Berntsz genoemd: drie morgen en een quartier in de Halmer veenen en twee morgen in de Domeijne veenen. Hij vergroot zijn bezit daarna nog en - omdat hij in totaal meer dan acht morgen in bezit heeft - heeft Hendrick Beerntsz zowel actief als passief kiesrecht binnen het Veenraadschap.

Op 21 oktober 1651 wordt hij benoemd tot contrarolleur (een soort opzichter over de waterwerken) en tot 1664 bekleedt hij nog verschillende functies, van reeckenmeester tot directeur van de wercken.
De naam van de stamvader werd op veel verschillende manieren geschreven. Dat hing in die tijd gewoon ervan af hoe de schrijver van het betreffende stuk de naam verstond of dacht dat deze geschreven moest worden. Omdat onze stamvader zoveel functies heeft bekleed, kwamen wij in een aantal archiefstukken ook een paar maal zijn handtekening tegen. De schrijfwijze van deze handtekening, zowel in 1641 als in 1661 en 1662, is vrijwel exact gelijk, zodat we kunnen aannemen dat dit zijn originele handtekening is. En aangezien Hendrick zelf wel het beste zal weten hoe zijn naam geschreven moet worden, hebben we besloten om hem vanaf nu niet meer aan te duiden als ‘Hendrick Beerntsz’ (zoals hij in de meeste archiefstukken vermeld werd), maar als:
H e n d r ij c k B e r n s s e n
Maar de vraag waar Hendrijck Bernssen geboren is, wie zijn ouders waren of waar hij vandaan kwam, kunnen wij tot op heden nog niet beantwoorden. Ons onderzoek gaat echter door!

De volgende generaties (De specifieke tekst is eveneens bij de genoemde persoon toegevoegd)
Hendrijck Bernssen had dus 1 zoon en 2 dochters. De zoon, Barent Henricksen, trouwde op 23 januari 1670 met Gijsbertje Francken en uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. De vier jongens, die uit dit huwelijk geboren zijn en in leven bleven, zorgden ieder voor behoorlijk wat nageslacht en kunnen gezien worden als basis van een aantal grote lijnen binnen de Van Engelenburg-stamboom. We zullen ze stuk voor stuk voor het voetlicht halen:

De lijn van Hendrick Berntsen (ca. 1673-ca. 1727) heeft verreweg de meeste Van Engelenburg-nakomelingen opgeleverd. Deze tak blijft grotendeels gevestigd in Veenendaal. Een zoon van Hendrick Berntsen, Hendrik, wordt voor het eerst met de achternaam Van Engelenburgh genoemd bij zijn huwelijk op 3 april 1729.

De lijn van Franck Beerentsz (1682-1765) kenmerkt zich door een grote reislustigheid en handelsgeest. Takken splitsen zich af naar Amsterdam, Rotterdam (veel schippers, kooplieden en kermisexploitanten) en Arnhem/Nijmegen (bankiers e.a).

Van de lijn van Cornelis Beerentsz van Engelenburch (1686-1752) blijft in de zesde generatie maar één tak over, die zich via Gouda in Velp (Gld) vestigt.

Omstreeks 1780 sterft de lijn van Dirck Berentsen van Engelenburg (1690-ca.1750) geheel uit.
Alle tot nu gevonden naamdragers ‘Van Engelenburg’ hebben wij aan de Van Engelenburg-stamboom kunnen koppelen, zodat we ervan uitgaan dat alle Van Engelenburgen familie van elkaar zijn.
E. van Engelenburg"

------------
Handgeschreven tekst: uit de Morgentalen van 1681 (Arch. van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen-Gemeentearch. Veenendaal.
Ook in de Morgentalen van 1638 worden diverse bezittingen van Henrick Berntsz genoemd.

Hij had 1 zoon en 2 dochters

Deze groep is uiteen gevallen in 3 takken (Veense, Goudse en Haagse groep)
Goudse groep is geheel uitgestorven
De andere twee gaan tot op heden door.

Er zijn 2 publicaties uitgegeven:
Het boek: Van Engelenburg-van visioen naar Veense familie-1600-1900 en
Het boek: Van Engelenburg-Een Veense familie slaat haar vleugels uit. (periode 1900-2000),382 pag.
Beroepen:
vanaf 1661     Benoeming tot contrarolleur (een soort opzichter over waterwerken)
tot 1664     Reekenmeester en directeur van de wercken
Hendrijck, trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1655 in Veenendaal (Gld) met Annechien (Annichje) Hendriksen [8025E], ongeveer 31 jaar oud. Annichje is geboren omstreeks 1624 in Veenendaal (Gld). Annichje is overleden in 04-1686 in Veenendaal (Gld), ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op 24-04-1686 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Annichje: Overlijden ook Vaals (L)
Annichje trouwde later omstreeks 1675 met Geurt Petersen [8026E] (geb. 1644).
Kinderen van Hendrijck, en Annichje:
1 Berend, Hendriks (Barent) Engelenburg [8032E], geboren in 1650 in Veenendaal (Gld). Volgt III-a.
2 Heretien, Hendrikse Engelenburg [15873E], geboren in 1654. Volgt III-b.
3 Geurtien, Hendriks (Geurtje) van Engelenburg [8027E], geboren in 1655 in Veenendaal (Gld). Volgt III-c.
4 Merretien, Hendriks (Marrigje) van Engelenburg [8030E], geboren in 1655 in Veenendaal (Gld). Volgt III-d.
8032barendhendriksengelenburg_gijsbertienfranckentrouw23jan1670amerongen.jpg 8033gijsbertienfranckendoopamerongen29juni1651.jpg
4 8032barendhendriksengelenburg gijsbertienfranckentrouw23jan1670amerongen
5 8033GijsbertienFranckendoopamerongen29juni1651
III-a Berend, Hendriks (Barent) Engelenburg [8032E] (afb. 4) is geboren in 1650 in Veenendaal (Gld), zoon van Hendrijck, Bernssen van Engelenburg [8009E] (zie II) en Annechien (Annichje) Hendriksen [8025E]. Barent is overleden in 1718 in Veenendaal (Gld), 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Barent: Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren. De 4 jongens, die uit dit huweljk zijn geboren en in leven gebleven, zorgden ieder voor behoorlijk wa nageslacht en kunnen gezien worden als basis van een aantal grote lijnen binnen de Van-Engelenburg stamboom
Barent trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 23-01-1670 in Amerongen (Ut) met Gijsbertien (Gijsbertje) Francken [8033E] (afb. 5), 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barent en Gijsbertje: Zie trouwreg.Amerongen
23 januari 1670 :
Huwelijk (met Gisbertje Francken) - Amerongen
BRON: NH trouwboek van Amerongen
Datum huwelijk: 23-01-1670
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Barent Hendricksz
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Gijsbertje Francken
Geboren te:
Wonende te: Amerongen a/d Dwarsweg
Opmerking: Met att. van Veenendaal
NH trouwboek
Gijsbertje is geboren in 1651 in Amerongen (Ut), dochter van Franck Jansz [8023E] en Aartje Roelofsd [15988E]. Zij is gedoopt op 29-06-1651 in Amerongen (Ut).
Notitie bij de geboorte van Gijsbertje: 29 juni 1651 :
Doop - Amerongen
BRON: NH doopboek van Amerongen
Op 29-06-1651 is gedoopt: Gisbertje
De vader is: Franck Janssoon
De moeder is: Aertje Roelofs
De getuige is:
Wonende te: aen de Dwarswech
Geboortedatum:
Opmerkingen:
NH doopboek
Kinderen van Barent en Gijsbertje:
1 Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E], geboren omstreeks 1673 in Veenendaal (Gld). Volgt IV-a.
2 Aertien, Berentsen van Engelenburg [8072E], geboren in 1676 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 15-10-1676 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aertien,: 15 oktober 1676 :
Doop - Veenendaal
Kind: Aertien Henricksen
Geslacht: Vrouw
Vader: Barent Henricksen
Moeder: Gijsbertien Francken
Gebeurtenis: Doop
Datum: donderdag 15 oktober 1676
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NG doopboek pag. 18
Aertien, is overleden in 1679 in Veenendaal (Gld), 2 of 3 jaar oud. Zij is begraven op 12-11-1679 in Veenendaal (Gld). Aertien, bleef ongehuwd.
3 Franck, Beerentsz van Engelenburg [8619E], geboren in 1678 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 31-03-1678 in Veenendaal (Gld). Franck, is overleden vóór 1682 in Veenendaal (Gld), ten hoogste 4 jaar oud. Franck, bleef ongehuwd.
4 Aertien, Bernts (Aartje) van Engelenburg [8638E], geboren in 1680 in Veenendaal (Gld). Volgt IV-b.
5 Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E], geboren in 1682 in Veenendaal (Gld). Volgt IV-c.
6 Dirck Berentsen van Engelenburg [8038E], geboren in 1684 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 28-03-1684 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Dirck: Doop - Veenendaal
Kind: Dirck Henricksen
Geslacht: Man
Vader: Berent Henricksen
Moeder: Gijsbertien Francken
Gebeurtenis: Doop
Datum: dinsdag 28 maart 1684
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NH doopboek pag. 169
Dirck is overleden in 1688 in Veenendaal (Gld), 3 of 4 jaar oud. Hij is begraven op 31-07-1688 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij Dirck: Deze tak sterft omstreeks 1789 geheel uit.
Dirck bleef ongehuwd.
7 Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E], geboren in 1686 in Veenendaal (Gld). Volgt IV-d.
8 Annechien, Berentsen van Engelenburg [8653E], geboren in 1687 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 13-08-1687 in Veenendaal (Gld). Annechien, is overleden in 1688 in Veenendaal (Gld), 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1688 in Veenendaal (Gld). Annechien, bleef ongehuwd.
9 Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E], geboren in 1690 in Veenendaal (Gld). Volgt IV-e.
III-b Heretien, Hendrikse Engelenburg [15873E] is geboren in 1654, dochter van Hendrijck, Bernssen van Engelenburg [8009E] (zie II) en Annechien (Annichje) Hendriksen [8025E]. Heretien, trouwde met Gijsbert, Pater van Gaasbeek [15874E]. Gijsbert, is geboren omstreeks 1652.
8027geurtienhendriks_hendrikalbertstrouw.jpg
6 8027geurtienhendriks hendrikalbertstrouw
III-c Geurtien, Hendriks (Geurtje) van Engelenburg [8027E] (afb. 6) is geboren in 1655 in Veenendaal (Gld), dochter van Hendrijck, Bernssen van Engelenburg [8009E] (zie II) en Annechien (Annichje) Hendriksen [8025E]. Geurtje is overleden in 1701 in Veenendaal (Gld), 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geurtje: Overlijden ook >1693
Geurtje trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 22-02-1673 in Veenendaal (Gld) [bron: Huwelijksafkondiging: [8 februari 1673] Veenendaal (UT)] met Hendrik, Alberts Gaasbeek [8029E], 16 of 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geurtje en Hendrik,: Zie extract trouwreg.van 22 februari 1673, Veenendaal
Hendrik, is geboren in 1656 in Veenendaal (Gld), zoon van Albert, Alberts Gaasbeek [15192E] en Annetje (Naam ook Fransje Teunis) NN [19840E]. Hendrik, is overleden in 1693 in Veenendaal (Gld), 36 of 37 jaar oud.
8031janalberts_willemtienteunistrrouw.jpg
7 8031janalberts willemtienteunistrrouw
III-d Merretien, Hendriks (Marrigje) van Engelenburg [8030E] is geboren in 1655 in Veenendaal (Gld), dochter van Hendrijck, Bernssen van Engelenburg [8009E] (zie II) en Annechien (Annichje) Hendriksen [8025E]. Marrigje is overleden in 1687 in Veenendaal (Gld), 31 of 32 jaar oud. Zij is begraven op 20-03-1687 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij Marrigje: Naam ook Marretien, Marrigje
Marrigje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1675 met Jan, Albertsen Gaasbeek [8031E] (afb. 7), ongeveer 18 jaar oud. Jan, is geboren in 1657 in Veenendaal (Gld), zoon van Albert, Alberts Gaasbeek [15192E] en Annetje (Naam ook Fransje Teunis) NN [19840E]. Jan, is overleden in 1703 in Veenendaal (Gld), 45 of 46 jaar oud. Hij is begraven op 17-11-1703 in Veenendaal (Gld). Jan, trouwde later op 20-03-1687 in Veenendaal (Gld) met Willemtien Teunis [10393E] (±1645-1702). Jan, trouwde later op 11-11-1702 in Veenendaal (Gld) met Gerritje Wilms [19838E] (geb. ±1650).
IV-a Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E] is geboren omstreeks 1673 in Veenendaal (Gld), zoon van Berend, Hendriks (Barent) Engelenburg [8032E] (zie III-a) en Gijsbertien (Gijsbertje) Francken [8033E].
Notitie bij de geboorte van Hendrick,: Transcriptie Doopboek Veenendaal 1584-1810 BERNTSEN Hendrick, en Albertie Peters, (Berentsen) Peter 7-4-1695 Gld.
Berent 21-2-1697
Annetie 14-5-1699
Bernt 23-10-1701
Hendrijk 18-11-1703
Hendrik 29-11-1705
Gijsbert 21-3-1708
Jan 12-1-1710
Hendrick, is overleden omstreeks 1727, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Hendrick,: Deze tak blijft grotendeel gevestigd in Veenendaal. Een zoon van deze Hendrick Berntsen (Hendrick Hendricksen geb.1705) wordt voor het eerst met de achternaam "Van Engelenburgh"genoemd bij zijn huwelijk 3 april 1729 met Reijerijntje van Eep in Veenendaal .
Hendrick, trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-04-1695 in Veenendaal (Gld) met Albertie, Peters Berentsen [8053E], ongeveer 30 jaar oud. Albertie, is geboren omstreeks 1665, dochter van Peter Berentsen [23821E] en NN NN [23822E].
Kinderen van Hendrick, en Albertie,:
1 Hendrik, Hendriksz van Engelenburg [9449E], geboren omstreeks 1690. Volgt V-a.
2 Peter, Berntsen van Engelenburg [8054E], geboren in 1695. Hij is gedoopt op 07-04-1695 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Peter,: Doop - Veenendaal
Kind: Peter Berntsen
Geslacht: Man
Vader: Hendrick Berntsen
Moeder: Albertie Peters Berentsen
Gebeurtenis: Doop
Datum: donderdag 7 april 1695
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NH doopboek pag. 233
Doop Veenendaal Gld
3 Berent, Hendricksen van Engelenburg [8055E], geboren in 1697. Volgt V-b.
4 Annetie, Hendricksen van Engelenburg [8056E], geboren in 1699. Volgt V-c.
5 Berend, Hendricksen (Bernt) van Engelenburg [8058E], geboren in 1701. Volgt V-d.
6 Hendrijk, Hendricksen van Engelenburg [8061E], geboren in 1703 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 18-11-1703 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrijk,: Doop - Veenendaal
Kind: Hendrijk Berntsen
Geslacht: Man
Vader: Hendrick Berntsen
Moeder: Albertje Peters
Gebeurtenis: Doop
Datum: zondag 18 november 1703
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NH doopboek pag. 20
18 november 1703 :
Doop - Veenendaal
Hendrijk, is overleden in 1704 in Veenendaal (Gld), 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 28-01-1704 in Veenendaal (Gld).
7 Hendrik, Hendricksen van Engelenburg [8062E], geboren in 1705 in Veenendaal (Gld). Volgt V-e.
8 Gijsbert, Hendrickse van Engelenburg [8064E], geboren in 1708 in Veenendaal (Gld). Volgt V-f.
9 Jan, Hendricksen van Engelenburg [8071E], geboren in 1710. Hij is gedoopt op 12-01-1710 in Veenendaal (Gld).
8638aertienbeerntsengelenburg_cornelishendricksenstuijvenbertrouw17sept1702veenendaal.jpg
8 8638aertienbeerntsengelenburg cornelishendricksenstuijvenbertrouw17sept1702veenendaal
IV-b Aertien, Bernts (Aartje) van Engelenburg [8638E] (afb. 8) is geboren in 1680 in Veenendaal (Gld), dochter van Berend, Hendriks (Barent) Engelenburg [8032E] (zie III-a) en Gijsbertien (Gijsbertje) Francken [8033E]. Zij is gedoopt op 15-02-1680 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aartje: Doop - Veenendaal
BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 15-02-1680 is gedoopt: Aertien
De vader is: Barent Henricksen
De moeder is: Gijsbertien Francken
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen:
NH doopboek
Aartje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 24-09-1702 in Veenendaal (Gld) met Cornelis, Hendricksen van Stuijvenberg [8639E], 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aartje en Cornelis,: Zie ondertrouwreg.
Trouw 15/9?
Cornelis, is geboren in 1679 in Rhenen (Ut), zoon van Hendrik, Claasen van Stuijvenberg [16267E] en Hendrikje, Jansen NN [16268E]. Hij is gedoopt op 09-02-1679 in Rhenen (Ut).
IV-c Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E] is geboren in 1682 in Veenendaal (Gld), zoon van Berend, Hendriks (Barent) Engelenburg [8032E] (zie III-a) en Gijsbertien (Gijsbertje) Francken [8033E]. Hij is gedoopt op 01-12-1682 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Franck,: Doop - Veenendaal
Kind: Franck Henricksen
Geslacht: Man
Vader: Berent Henricksen
Moeder: Gijsbertien Francken
Gebeurtenis: Doop
Datum: dinsdag 1 december 1682
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NH doopboek pag, 162
Franck, is overleden in 1765 in Veenendaal (Gld), 82 of 83 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1765 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Franck,: Den 5 desemb[er]1765 ontfangen van Barent van Engelenburg
de karkegeregtigh[eid] van sijn vadar op ’t karkhof is
Notitie bij Franck,: De lijn van Franck Beerentsz (1682-1765) kenmerkt zich door een grote reislustigheid en handelsgeest. Takken splitsen zich af naar Amsterdam, Rotterdam (veel schippers, kooplieden en kermisexploitanten) en Arnhem/Nijmegen (bankiers). In deze lijn wordt de familienaam voor het eerst gebruikt door Gijsbertje van Engelenburg, dochter van Franck Beerentsz, bij het aantekenen van haar huwelijk met Jan Hendriksz Gaasbeek op 15 oktober 1730 in Veenendaal).
Beroep:
Schippersknecht op Arnhem
Franck, trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 01-04-1709 in Veenendaal (Gld) met Stijntien Brands [8021E], 21 of 22 jaar oud. Stijntien is geboren in 1687 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 12-06-1687 in Veenendaal (Gld).
Kinderen van Franck, en Stijntien:
1 Gijsbertje van Engelenburg [8640E], geboren in 1710 in Veenendaal (Gld). Volgt V-g.
2 Barend (Brant) van Engelenburg [35860E], geboren in 1711 in Veenendaal-Rintseveen. Volgt V-h.
3 Berend, Franken van Engelenburg [8610E], geboren in 1714 in Veenendaal (Gld). Volgt V-i.
4 Albert, Franken (Aalbert) Engelenbergh [35990E], geboren in 1716 in Wageningen (Gld). Volgt V-j.
5 Alberdina, Franken (Aelbertje) van Engelenburg [42900E], geboren op 09-01-1718 in Wageningen (Gld). Volgt V-k.
6 Dirk, Franke(n) (Derk) van Engelenburg [35400E], geboren in 1720 in Veenendaal (Gld). Volgt V-l.
7 Aart van Engelenburg [8612E], geboren in 1729 in Rhenen (Ut). Hij is gedoopt op 17-08-1729 in Rhenen (Ut).
8037cornelisbeerentzvanengelenburgbegraafveenendaalnh5mrt1752.jpg
9 8037cornelisbeerentzvanengelenburgbegraafveenendaalNH5mrt1752
IV-d Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E] (afb. 9) is geboren in 1686 in Veenendaal (Gld), zoon van Berend, Hendriks (Barent) Engelenburg [8032E] (zie III-a) en Gijsbertien (Gijsbertje) Francken [8033E]. Hij is gedoopt op 06-02-1686 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelis,: Doop - Veenendaal
Kind: Cornelis Henricksen
Geslacht: Man
Vader: Barent Henricksen
Moeder: Gijsbertien Francken
Gebeurtenis: Doop
Datum: woensdag 6 februari 1686
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NH doopboek pag. 181
Cornelis, is overleden in 1752 in Veenendaal (Gld), 65 of 66 jaar oud. Hij is begraven op 05-03-1752 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Cornelis,: Zie begraafreg.
Den 5 meert 1742 van Korneelis van Engelenburch de kerkegerechtigheydt betaaldt


Begraafinschrijving Korneelis van Engelenburgh, 1752
Begraven te: Veenendaal
Overledene: Korneelis van Engelenburgh
Opmerkingen: Datum betreft betaaldatum voor luiden klok of openen graf.
Begraafdatum: 1752
Aktedatum: 05-03-1752
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: DTBGAVeenendaal5
Inventarisnummer: 59
Paginanummer: 164
Notitie bij Cornelis,: Van de lijn van Cornelis Beerentsz van Engelenburch (1686-1752) blijft in de zesde generatie maar één tak over, die zich via Gouda in Velp (Gld) vestigt. Cornelis wordt voor het eerst met de familienaam Van Engelenburg aangeduid op 11 april 1725 in een aantekening in het Veenraadschapsarchief over een geschil, dat hij heeft met Fredrik Otten over het schoonmaken van een sloot tussen hun beider land.
Cornelis, trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 15-10-1706 in Veenendaal (Gld) met Elsje, Sijmens Verhoef [8613E], ongeveer 18 jaar oud. Elsje, is geboren omstreeks 1688. Elsje, is overleden in 1750 in Veenendaal (Gld), ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op 24-10-1750 in Veenendaal (Gld).
Kinderen van Cornelis, en Elsje,:
1 Sijmon (Simon) van Engelenburg [8614E], geboren in 1707 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 23-10-1707 in Veenendaal (Gld). Simon is overleden in 1737 in Veenendaal (Gld), 29 of 30 jaar oud. Hij is begraven op 16-04-1737 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij Simon: Sijmon wordt op 23-03-1737 door dominee Phillippus Pielat als lidmaat van de Hervormde Gemeente in Veenendaal aangenomen.
Religie:
Hervormd
2 Beerent, Cornelissen (Barend) van Engelenburg [8615E], geboren in 1709 in Veenendaal (Gld). Volgt V-m.
3 Teunis van Engelenburg [8643E], geboren in 1711 in Veenendaal (Gld). Volgt V-n.
4 Stijntje, Cornelissen van Engelenburg [8645E], geboren in 1713 in Veenendaal (Gld). Volgt V-o.
5 Gijsbertje van Engelenburg [8646E], geboren in 1715 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 13-10-1715 in Veenendaal (Gld). Gijsbertje is overleden vóór 1722 in Veenendaal (Gld), ten hoogste 7 jaar oud.
Notitie bij Gijsbertje: Zie Militiedocument
6 Cornelis, Cornelissen van Engelenburg [8647E], geboren in 1718 in Veenendaal (Gld). Volgt V-p.
7 Gijsbert van Engelenburg [8648E], geboren in 1720 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 06-10-1720 in Veenendaal (Gld). Gijsbert is overleden in 1779 in Veenendaal (Gld), 58 of 59 jaar oud. Hij is begraven op 22-04-1779 in Veenendaal (Gld).
8 Gijsbertje. Cornelissen (Gijsje) van Engelenburg [8649E], geboren in 1722 in Veenendaal (Gld). Volgt V-q.
9 Abraham van Engelenburg [8651E], geboren in 1726 in Veenendaal (Gld). Volgt V-r.
IV-e Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E] is geboren in 1690 in Veenendaal (Gld), zoon van Berend, Hendriks (Barent) Engelenburg [8032E] (zie III-a) en Gijsbertien (Gijsbertje) Francken [8033E]. Hij is gedoopt op 26-03-1690 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Dirck,: Doop - Veenendaal
Kind: Dirck Henricksen
Geslacht: Man
Vader: Berent Henricksen
Moeder: Gijsbertien Francken
Gebeurtenis: Doop
Datum: zondag 26 maart 1690
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NH doopboek pag. 212
Dirck, is overleden in 1776 in Veenendaal (Gld), 85 of 86 jaar oud. Hij is begraven op 26-06-1776 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij Dirck,: Omstreeks 1780 sterft de lijn van Dirck Berentsen van Engelenburg (1690-ca.1750) geheel uit.
Bij Dirck hebben wij de tot nu toe allereerste vermelding van de familienaam Van Engelenburg gevonden: in een akte van 24 maart 1725 aangaande de verdeling van een erfpacht van zijn schoonouders.
Beroep:
Meester - Hoedenmaker op de Prinsengracgt bij da Leidse Kruysstraat te Amsterdam van 1767-1776
Dirck, trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 23-07-1719 in Veenendaal (Gld) met Maria, Jans (Marrigje) van Campen [8655E], 24 of 25 jaar oud. Marrigje is geboren in 1694 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 05-08-1694 in Veenendaal (Gld). Marrigje is overleden in 1776 in Veenendaal (Gld), 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven op 08-02-1776 in Veenendaal (Gld).
Kinderen van Dirck, en Marrigje:
1 Maria, Berentsz (Maria) van Engelenburg [8664E], geboren in 1720 in Veenendaal (Gld). Volgt V-s.
2 Berent, Berentsz (Barend) van Engelenburg [8657E], geboren in 1722 in Veenendaal (Gld). Volgt V-t.
8659gijsbertjebeerentsevanengelenburgdoopveenendaalnh9jan1724.jpg
10 8659gijsbertjebeerentsevanengelenburgdoopveenendaalNH9jan1724
3 Gijsbertje, Beerentse van Engelenburg [8659E] (afb. 10), geboren in 1724 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 09-01-1724 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbertje,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 09-01-1724 is gedoopt: Gijsbertje
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans

Doopinschrijving Gijsbertje Beerentse, 09-01-1724
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 09-01-1724
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Gijsbertje Beerentse
Aktedatum: 09-01-1724
Vader: Dirk Beerentse
Moeder: Marretje Jansz
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 190
Religie:
Ned. Hervormd
8606janberendtsevanengelenburgdoopveenendaalnh7april1726.jpg
11 8606janberendtsevanengelenburgdoopveenendaalNH7april1726
4 Jan, Berendtse van Engelenburg [8606E] (afb. 11), geboren in 1726 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 07-04-1726 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jan,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 07-04-1726 is gedoopt: Jan
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans

Doopinschrijving Jan Berendtse, 07-04-1726
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 07-04-1726
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Jan Berendtse
Aktedatum: 07-04-1726
Vader: Dirk Berendtse
Moeder: Marretje Jansz
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 222
Jan, is overleden vóór 1740, ten hoogste 14 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
8660cornelisberentsevanengelenburgdoopveenendaalnh27jun1728.jpg
12 8660cornelisberentsevanengelenburgdoopveenendaalNH27jun1728
5 Cornelis, Berentse van Engelenburg [8660E] (afb. 12), geboren in 1728 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 27-06-1728 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelis,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 27-06-1728 is gedoopt: Cornelis
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans
Opmerkingen: Gelders Veenendaal

Doopinschrijving Cornelis Berentse, 27-06-1728
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 27-06-1728
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Cornelis Berentse
Aktedatum: 27-06-1728
Vader: Dirk Berentse
Moeder: Marritje Jansz
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 248
Religie:
Ned. Hervormd
6 Gijsbert, Berentse van Engelenburg [35900E], geboren in 1731 in Veenendaal (Gld). Volgt V-u.
7 Anna, Berendse (Annetje) van Engelenburg [33300E], geboren in 1733 in Veenendaal-Rintseveen. Volgt V-v.
8 Leentje, Berentsen van Engelenburg [8662E], geboren in 1735 in Veenendaal (Gld). Volgt V-w.
9 Jan van Engelenburg [9735E], geboren in 1740 in Veenendaal, Rinseveen (Ut). Volgt V-x.
9449hendrikvanengelenburg_geertruijdvankempentrouwveenendaal28mei1713.jpg
13 9449hendrikvanengelenburg geertruijdvankempentrouwveenendaal28mei1713
V-a Hendrik, Hendriksz van Engelenburg [9449E] (afb. 13) is geboren omstreeks 1690, zoon van Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E] (zie IV-a) en Albertie, Peters Berentsen [8053E].
Notitie bij Hendrik,: Naam ook van Engelenborg
Hendrik, trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 28-05-1713 in Veenendaal (Gld) met Geertruijd van Kempen [9450E], ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Geertruijd: Zie trouwreg.

Trouwinschrijving Hendrik van Engelenborg en Geertruijd van Kemper, 1713
Bruidegom: Hendrik van Engelenborg
Bruid: Geertruijd van Kemper
Huwelijksdatum: 1713
Aktedatum: 28-05-1713
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 83
Geertruijd is geboren omstreeks 1690.
Kinderen van Hendrik, en Geertruijd:
9373hendrikusvanengelenburgdoopnhveendaalstigt25mrt1714.jpg
14 9373hendrikusvanengelenburgdoopNHVeendaalstigt25mrt1714
1 Hendrikus van Engelenburg [9373E] (afb. 14), geboren in 1714 in Veenendaal (Gld) [bron: Doopboek Veenendaal (Stichts) (Utr. Ach. oost)]. Hij is gedoopt op 25-03-1714 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: Zie doopreg.


Doopinschrijving Hendrikus van Engelenburg, 25-03-1714
Dopeling: Hendrikus van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 25-03-1714
Moeder: Geertruijd van Kempen
Doopdatum: 25-03-1714
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 100
Religie:
Ned Hervormd
10181mariavanengelenburgdoopveenendaal27okt1715.jpg
15 10181mariavanengelenburgdoopveenendaal27okt1715
2 Maria van Engelenburg [10181E] (afb. 15), geboren in 1715. Zij is gedoopt op 27-10-1715 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 27-10-1715 is gedoopt: Maria
De vader is: Hendrik Hendriksz van Engelenburg
De moeder is: Geertruijd van Kempen


Doopinschrijving Maria van Engelenburg, 27-10-1715
Dopeling: Maria van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 27-10-1715
Moeder: Geertruijd van Kempen
Doopdatum: 27-10-1715
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer114
Religie:
Ned Hervormd
9672annavanengelenburgdoopveenendaal3sept1718.jpg
16 9672annavanengelenburgdoopveenendaal3sept1718
3 Anna van Engelenburg [9672E] (afb. 16), geboren in 1718 [bron: reg.383, pag.141]. Zij is gedoopt op 04-09-1718 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Anna: Zie doopreg.

Doopinschrijving Anna van Engelenburg, 04-09-1718
Dopeling: Anna van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 04-09-1718
Moeder: Geertruijd van Kempen
Doopdatum: 04-09-1718
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 141
V-b Berent, Hendricksen van Engelenburg [8055E] is geboren in 1697, zoon van Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E] (zie IV-a) en Albertie, Peters Berentsen [8053E]. Hij is gedoopt op 21-02-1697 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Berent,: Doop - Veenendaal
BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 21-02-1697 is gedoopt: Berent
De vader is: Hendrick Berntsen
De moeder is: Albertie Peters
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen: mo. (Berentsen)
NH doopboek
Doop Veenendaal Gld
Berent, is overleden na 1740, minstens 43 jaar oud. Berent, trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 27-03-1729 in Veenendaal (Gld) met Claesjen, Hendriks van Hoeven [8616E], 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berent, en Claesjen,: 27 maart 1729 :
Huwelijk (met Claasje van Hoeven) - Veenendaal
Bruidegom: Berendt van Engelenburgh
Bruid: Claasje van Hoeven
Gebeurtenis: Trouwen
Religie: Nederlands-hervormd
Gebeurtenisplaats: Veenendaal
NH trouwboek pag. 187
Claesjen, is geboren in 1708 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 22-09-1708 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Claesjen,: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 17-03-1737 is gedoopt: Cornelis

De vader is: Berent van Engelenburg

De moeder is: Claasje van Hoeven

De getuige is:

Wonende te:

Geboortedatum:

Opmerkingen:
Claesjen, is overleden vóór 1748 in Veenendaal (Gld), ten hoogste 40 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Berent, en Claesjen,:
10731hendrikvanengelenburgdoop10juni1729veenendaal.jpg
17 10731hendrikvanengelenburgdoop10juni1729veenendaal
1 Hendrik, Berents van Engelenburg [10731E] (afb. 17), geboren in 1729 [bron: Utr.Arch.DTB Veenendaal]. Hij is gedoopt op 10-07-1729 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie doopreg.

Doopinschrijving Hendrik van Engelenburg, 10-07-1729
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Hendrik van Engelenburg
Vader: Berent van Engelenburg
Aktedatum: 10-07-1729
Moeder: Claasje van Hoeve
Doopdatum: 10-07-1729
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 263
Religie:
Ned. Hervormd
9698hendrijntjevanengelenburgdoopveenendaalnh24jan1734.jpg
18 9698hendrijntjevanengelenburgdoopveenendaalNH24jan1734
2 Hendrijntje van Engelenburg [9698E] (afb. 18), geboren in 1734. Zij is gedoopt op 24-01-1734 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrijntje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 24-01-1734 is gedoopt: Hendrijntje
De vader is: Berent van Engelenburg
De moeder is: Claasje van Hoeven
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Hendrijntje van Engelenburg, 24-01-1734
Dopeling: Hendrijntje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berent van Engelenburg
Aktedatum: 24-01-1734
Moeder: Claasje van Hoeven
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 24-01-1734
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 18
Religie:
Ned. Hervormd
3 Cornelis, Berend (Knelis) van Engelenburg [8942E], geboren in 1737 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-a.
9701gerritvanengelenburgdoopveenendaal28aug1740nh.jpg
19 9701gerritvanengelenburgdoopveenendaal28aug1740NH
4 Garrit van Engelenburg [9701E] (afb. 19), geboren in 08-1740 [bron: Pag. 122, reg.384]. Hij is gedoopt op 28-08-1740 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Zie doopreg.

Doopinschrijving Garrit van Engelenburg, 28-08-1740
Dopeling: Garrit van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berent van Engelenburg
Aktedatum: 28-08-1740
Moeder: Claasje van Hoeven
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 28-08-1740
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 122
Religie:
Ned. Hervormd
V-c Annetie, Hendricksen van Engelenburg [8056E] is geboren in 1699, dochter van Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E] (zie IV-a) en Albertie, Peters Berentsen [8053E]. Zij is gedoopt op 14-05-1699 in Veenendaal (Gld). Annetie, is overleden in 02-1727 in Veenendaal (Gld), 27 of 28 jaar oud. Annetie, trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 18-02-1725 in Veenendaal (Gld) met Peter, Peterse van Rotterdam [8057E], 26 of 27 jaar oud. Peter, is geboren in 1698. Hij is gedoopt op 25-09-1698 in Veenendaal (Gld).
V-d Berend, Hendricksen (Bernt) van Engelenburg [8058E] is geboren in 1701, zoon van Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E] (zie IV-a) en Albertie, Peters Berentsen [8053E]. Hij is gedoopt op 23-10-1701 in Veenendaal (Gld). Bernt is overleden vóór 1737, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij Bernt: Naam ook Berend
Bernt trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 09-03-1727 in Veenendaal (Gld) met Jannichje, Teunisse (Jannetje) Bouman [8059E], 23 of 24 jaar oud. Jannetje is geboren in 1703. Zij is gedoopt op 17-05-1703 in Veenendaal (Gld). Jannetje is overleden in 1739, 35 of 36 jaar oud. Zij is begraven op 11-08-1739 in Veenendaal (Gld). Jannetje trouwde later op 03-03-1737 in Veenendaal (Gld) met Geurt, Lammersen van Dijk [8060E] (geb. ±1705).
8062hendrikvanengelenburg_greijerijntjevaneep3april1729veenendaal.jpg
20 8062hendrikvanengelenburg greijerijntjevaneep3april1729Veenendaal
V-e Hendrik, Hendricksen van Engelenburg [8062E] (afb. 20) is geboren in 1705 in Veenendaal (Gld), zoon van Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E] (zie IV-a) en Albertie, Peters Berentsen [8053E]. Hij is gedoopt op 29-11-1705 in Veenendaal (Gld). Hendrik, is overleden in 1768 in Veenendaal (Gld), 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven op 03-08-1768 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Hendrik,: (Hendrik Hendricksen van Engelenburg 1705-1768)
Bronnen: - overleden: register Luid- eb Begraafgeld

Den 3 a[u]gustus 1768 de ker[k]geregt[ig]h[eid] ontf[angen] van
Gysbert v. Engelenburg wegens Hendr. v. Engelburg
Notitie bij Hendrik,: De lijn van Hendrick Berntsen (ca. 1673-ca. 1727) heeft verreweg de meeste Van Engelenburg-nakomelingen opgeleverd. Deze tak blijft grotendeels gevestigd in Veenendaal. Een zoon van Hendrick Berntsen, Hendrik, wordt voor het eerst met de achternaam Van Engelenburgh genoemd bij zijn huwelijk op 3 april 1729. Dit is tot nu toe de vroegste vermelding van de naam ‘Van Engelenburg’ binnen onze familie, die wij hebben kunnen vinden.
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrik, trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 03-04-1729 in Veenendaal (Gld) met Reijerijntje van Eep [8063E], 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Reijerijntje: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum proclamatie: 03-04-1729
Man: Hendrik van Engelenburgh
Vrouw: Reijerijntje van Eep


Trouwinschrijving Hendrik van Engelenburgh en Reijerijntje van Eep, 1729
Bruidegom: Hendrik van Engelenburgh
Bruid: Reijerijntje van Eep
Huwelijksdatum: 1729
Aktedatum: 03-04-1729
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 187
Reijerijntje is geboren in 1697 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 02-05-1697 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Hendrik, en Reijerijntje:
1 Albertje, Gijsberts van Engelenburg [9676E], geboren in 1731. Volgt VI-b.
9699arriaantjevanengelenburgdoopveenendaalnh27nov1735.jpg
21 9699arriaantjevanengelenburgdoopveenendaalNH27nov1735
2 Arriaantje van Engelenburg [9699E] (afb. 21), geboren in 1735. Zij is gedoopt op 27-11-1735 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Arriaantje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 27-11-1735 is gedoopt: Arriaantje
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Reijerrijntje van Eep
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Arriaantje van Engelenburg, 27-11-1735
Dopeling: Arriaantje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 27-11-1735
Moeder: Reijerrijntje van Eep
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 27-11-1735
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 50
Religie:
Ned. Hervormd
8064gijsbertvanengelburgbegraaf11febr1783.jpg
22 8064gijsbertvanengelburgbegraaf11febr1783
V-f Gijsbert, Hendrickse van Engelenburg [8064E] (afb. 22) is geboren in 1708 in Veenendaal (Gld), zoon van Hendrick, Berntsen van Engelenburg [8036E] (zie IV-a) en Albertie, Peters Berentsen [8053E]. Hij is gedoopt op 21-03-1708 in Veenendaal (Gld). Gijsbert, is overleden in 1783 in Veenendaal (Gld), 74 of 75 jaar oud [bron: reg. 60, pag. 156]. Hij is begraven op 11-02-1783 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Gijsbert,: Zie begraafreg.
Datum betreft betaaldatum voor luiden klok of openen graf.
Religie:
Ned. Hervormd
Gijsbert, trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 07-02-1733 in Bennekom (Gld) met Rijntje (Trijntje) Evertse [8065E], 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1709 in Bennekom (Gld), dochter van Evert Jacobs [19990E] en Weijntje Willems [19804E]. Zij is gedoopt op 10-11-1709 in Bennekom (Gld). Trijntje is overleden in 1777 in Veenendaal (Gld), 67 of 68 jaar oud. Zij is begraven op 13-03-1777 in Veenendaal (Gld).
Kinderen van Gijsbert, en Trijntje:
1 Aalbertje, Gijsbertse van Engelenburg [8066E], geboren in 1731 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-c.
2 Evert, Gijsbertse van Engelenburg [8067E], geboren in 1735. Hij is gedoopt op 24-04-1735 in Veenendaal (Gld). Evert, is overleden in 12-1736 in Veenendaal (Gld), 0 of 1 jaar oud.
3 Evert, Gijsbertse van Engelenburg [8068E], geboren in 1736 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-d.
4 Hendrik, Gijsbertse van Engelenburg [8069E], geboren in 1739 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-e.
5 Peter, Gijsbertse (Piter) van Engelenburg [8070E], geboren in 1742 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-f.
8640gijsbertjevanengelenburg_jangaasbeektrouw15oct1730veenendaal.jpg
23 8640gijsbertjevanengelenburg jangaasbeektrouw15oct1730veenendaal
V-g Gijsbertje van Engelenburg [8640E] (afb. 23) is geboren in 1710 in Veenendaal (Gld), dochter van Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E] (zie IV-c) en Stijntien Brands [8021E]. Zij is gedoopt op 09-02-1710 in Veenendaal (Gld). Gijsbertje is overleden vóór 1741, ten hoogste 31 jaar oud.
Notitie bij Gijsbertje: In deze lijn wordt de familienaam voor het eerst gebruikt door Gijsbertje van Engelenburg, dochter van Franck Beerentsz, bij het aantekenen van haar huwelijk met Jan Hendriksz Gaasbeek op 15 oktober 1730 in Veenendaal).
Religie:
Ned. Hervormd
Gijsbertje ging in ondertrouw, 19 of 20 jaar oud, op 15-10-1730 in Veenendaal (Gld) met Jan, Hendriks Gaasbeek [8641E], ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertje en Jan,: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum proclamatie: 15-10-1730
Man: Jan Gaasbeek
Vrouw: Gijsbertje van Engelenburg

Trouwinschrijving Jan Gaasbeek en Gijsbertje van Engelenburg, 1730
Bruidegom: Jan Gaasbeek
Bruid: Gijsbertje van Engelenburg
Huwelijksdatum: 1730
Registratiedatum: 15-10-1730
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 194
Jan, is geboren omstreeks 1705. Jan, is overleden in 1741 in Veenendaal (Gld), ongeveer 36 jaar oud. Hij is begraven op 29-12-1741 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
V-h Barend (Brant) van Engelenburg [35860E] is geboren in 1711 in Veenendaal-Rintseveen, zoon van Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E] (zie IV-c) en Stijntien Brands [8021E]. Bij de geboorteaangifte van Brant was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert, Berentse van Engelenburg (1731-1779) [zie V-u] [neef vaderszijde]. Hij is gedoopt op 06-09-1711 in Veenendaal (Gld). Brant is overleden in 1776 in Amsterdam (NH), 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven op 26-06-1776 in Amsterdam (NH), Heiligewegs- en Leische Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Brant: ingeschrevene:Engelenburgh, Barent
datum begrafenis:26-06-1776
begraafplaats:Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1243, p.77vo en p.78
Notitie bij Brant: Naam ook van Engelenberg

Per 21-6-1754 Poorter van Amsterdam.
Adressen:
Koningsstraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1756     Achterburgwal, Amsterdam (NH)
vanaf voor 1767     Prinsengracht bij de Leidsekruisstraat, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Hoedenmaker
Rijnschipper
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
01-05-1768     huwelijk Cornelis van den Boogaart (1731-1772) en Annetje van Engelenburg (geb. 1733) [zie V-v]    [neef vaderszijde bruid]
Brant trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 14-09-1749 in Arnhem (Gld) met Anna (Anneke/Jenneke) van den Berg [106313E], ongeveer 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Brant en Anneke/Jenneke was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert, Berentse van Engelenburg (1731-1779) [zie V-u] [neef vaderszijde bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Brant en Anneke/Jenneke: Na zijn overlijden huwde Chrisitina met Jan voogd. In deze ondertrouwakte wordt de achternaam van Barend geschreven als Engelenburg.
Anneke/Jenneke is geboren omstreeks 1730.
Kinderen van Brant en Anneke/Jenneke:
11409hendrinavanengelenburgdooparnhem17sept1752.jpg
24 11409hendrinavanengelenburgdooparnhem17sept1752
1 Hendrina van Engelenburg [11409E] (afb. 24), geboren in 1752 in Arnhem (Gld). Zij is gedoopt op 17-09-1752 in Arnhem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Zie doopreg.
11410aertjevanengelenburgdooparnhem5dec1754.jpg
25 11410aertjevanengelenburgdooparnhem5dec1754
2 Aertje van Engelenburg [11410E] (afb. 25), geboren in 1754 in Arnhem (Gld). Zij is gedoopt op 05-12-1754 in Arnhem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aertje: Zie doopreg.
35850janvanengelenburgdoop12nov1756adamoudekerknh.jpg
26 35850janvanengelenburgdoop12nov1756adamoudekerkNH
3 Jan van Engelenburg [35850] (afb. 26), geboren in 1756 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 26, p. 291, fol. 147v, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Neeltje Noordwijk (1715-1758) [zie V-j] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Aalbert Engelenbergh (1716-1779) [zie V-j] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 12-11-1756 in Amsterdam, Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie doopreg.

kind:, Jan
doopdatum:12-11-1756
kerk:Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Brant
moeder:[van den] Berg, Anna
getuige:[van] Engelenburg, Albert
getuige:Noortwijk, Neeltje
bronverwijzing: DTB 26, p.291(folio 147v), nr.2
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23737978
Notitie bij Jan: Naam ook van Engelenburg
Religie:
Ned. Hervormd
4 Franciscus (Frank) van Engelenburg [33820E], geboren in 1763 in Tiel (Gld). Volgt VI-g.
8610berendfranksvanengelenburg_hendrikjejacobsvandepoltrouwveenendaalnh19apri1739.jpg
27 8610berendfranksvanengelenburg hendrikjejacobsvandepoltrouwveenendaalNH19apri1739
V-i Berend, Franken van Engelenburg [8610E] (afb. 27) is geboren in 1714 in Veenendaal (Gld), zoon van Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E] (zie IV-c) en Stijntien Brands [8021E]. Hij is gedoopt op 25-03-1714 in Veenendaal (Gld). Berend, is overleden op 27-02-1794 in Veenendaal (Gld), 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Berend,: Naam ook Barend, Beerent
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Hervormd
Berend, trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 19-04-1739 in Veenendaal (Gld) met Hendrikje, Jacobsz van de Pol [8611E], 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Berend, en Hendrikje,: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum proclamatie: 19-04-1739
Man: Barent van Engelenburgh
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Hendrikje Jacobs
Wonende te: Veenendaal


Trouwinschrijving Barent van Engelenburgh en Hendrikje Jacobs, 1739
Bruidegom: Barent van Engelenburgh
Bruid: Hendrikje Jacobs
Huwelijksdatum: 1739
Aktedatum: 19-04-1739
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 257
Hendrikje, is geboren in 1715 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 06-01-1715 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Berend, en Hendrikje,:
9751geurtruijhendrikszvanengelenburgdoopveenendaalnh5mei1709.jpg
28 9751geurtruijhendrikszvanengelenburgdoopveenendaalNH5mei1709
1 Frank van Engelenburg [10182E] (afb. 28), geboren in 1739. Hij is gedoopt op 17-10-1739 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Frank: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 17-10-1739 is gedoopt: Frank
De vader is: Berent Franken van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Jacobsen
Opmerkingen: Gelders Veenendaal

Doopinschrijving Frank Franken, 17-10-1739
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 17-10-1739
Dopeling: Frank Franken
Akteplaats: Veenendaal
Aktedatum: 17-10-1739
Geboorteplaats: Veenendaal
Vader: Berent Franken
Moeder: Hendrikje Jacobsen
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 112
Religie:
Ned. Hervormd
9702gijsbertjevanengelenburgdoopveenendaalnh13jan1743.jpg
29 9702gijsbertjevanengelenburgdoopveenendaalNH13jan1743
2 Gijsbertje van Engelenburg [9702E] (afb. 29), geboren in 1742 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 13-01-1742 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbertje: Zie doopreg.
Doopreg. Veenendaal 1742
Doopinschrijving Gijsbertje Franken, 13-01-1743
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 13-01-1743
Dopeling: Gijsbertje Franken
Akteplaats: Veenendaal
Aktedatum: 13-01-1743
Geboorteplaats: Veenendaal
Vader: Berent Franken
Moeder: Hendrikje Jacobs
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 151
Religie:
Ned. Hervormd
9705christijntjevanengelenburgdoopveenendaalnh19sept1745.jpg
30 9705christijntjevanengelenburgdoopveenendaalNH19sept1745
3 Christijntje van Engelenburg [9705E] (afb. 30), geboren in 1745 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 19-09-1745 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Christijntje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 19-09-1745 is gedoopt: Christijntje
De vader is: Berent Franken van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Jacobsen


Doopinschrijving Christijntje van Engelenburg, 19-09-1745
Dopeling: Christijntje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berent van Engelenburg
Aktedatum: 19-09-1745
Moeder: Hendrikje Jacobsen
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 19-09-1745
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 180
Religie:
Ned. Hervormd
4 Japikje van Engelenburg [9706E], geboren in 1749. Zij is gedoopt op 19-09-1749 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Japikje: Zie doopreg. bij tweelingzuster Hendrika

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 19-09-1749 is gedoopt: Japikje
De vader is: Berent Franken van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Jacobsen
Opmerkingen: tweeling

Doopinschrijving Japikje van Engelenburg, 19-09-1749
Dopeling: Japikje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 19-09-1749
Moeder: Hendrikje Jacobsz
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 19-09-1749
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 210
Notitie bij Japikje: Tweeling met Hendrika, zie afb. doopreg. bij Hendrika
Religie:
Ned. Hervormd
5 Hendrika van Engelenburg [9756E], geboren in 1749 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-h.
6 Jacob van Engelenburg [10184E], geboren in 1753 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-i.
9714aartvanengelenburgdoopveenendaal28dec1755nh.jpg
31 9714aartvanengelenburgdoopveenendaal28dec1755NH
7 Aart van Engelenburg [9714E] (afb. 31), geboren in 1755. Hij is gedoopt op 28-12-1755 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aart: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 28-12-1755 is gedoopt: Aart
De vader is: Berent Franken van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Jacobsen


Doopinschrijving Aart van Engelenburg, 28-12-1755
Dopeling: Aart van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 28-12-1755
Moeder: Hendrikje Jacobsze
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 28-12-1755
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 246
Religie:
Ned. Hervormd
9721christinavanengelenburgdoopveenendaal12nov1758.jpg
32 9721christinavanengelenburgdoopveenendaal12nov1758
8 Christina van Engelenburg [9721E] (afb. 32), geboren in 1758. Zij is gedoopt op 12-11-1758 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Christina: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 12-11-1758 is gedoopt: Christina
De vader is: Berent Franken van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Jacobsen


Doopinschrijving Christina van Engelenburg, 12-11-1758
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Christina van Engelenburg
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 12-11-1758
Moeder: Hendrikje Jacobze
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 12-11-1758
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 12
Religie:
Ned. Hervormd
35990albertfrankenengelenbergh_neeltjenoordwijkhuw.jpg 35990albertfrankenengelenburg_neeltjekinkershuijsentrouwamsterdam2mrt1759.jpg 35990albertfrankenvanengelenberg_1_.jpg
33 35990albertfrankenengelenbergh neeltjenoordwijkhuw
34 35990albertfrankenengelenburg neeltjekinkershuijsentrouwamsterdam2mrt1759
35 35990AlbertFrankenvanEngelenberg(1)
V-j Albert, Franken (Aalbert) Engelenbergh [35990E] (afb. 33 t/m 35) is geboren in 1716 in Wageningen (Gld), zoon van Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E] (zie IV-c) en Stijntien Brands [8021E]. Hij is gedoopt op 02-02-1716 in Wageningen (Gld). Aalbert is overleden in 1779 in Amsterdam (NH), 62 of 63 jaar oud. Hij is begraven op 17-01-1779 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Aalbert: Overleden ten huize van behuwd zoon jacobus munnik (35880)op de Warmoesgracht.
Baar en Roef mondige kinderen bij overlijden aanwezig.

Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Aalbert: Naam ook Engelenburg/Engelborgh)(euh)
Adressen:
Leidschedwarsstraat bij de Gasthuijsmolensteeg, Amsterdam (NH)
Steenhouwerssteeg, Amsterdam (NH)
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Engelenburg (geb. 1756) [zie V-h,3]    [oom vaderszijde]
Aalbert:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 14-05-1745 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 588/291] met Neeltje Noordwijk [106212E], 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Neeltje: Zie trouwreg. Albert en Neeltje Noordwijk

inschrijvingsdatum: 14-05-1745
naam bruidegom: Engelborgh, Albert Frank naam bruidegom:
[van] Engelenburg, Albert Franke
naam bruid: Noortwijck, Neeltje
bronverwijzing: DTB 588, p.291
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Neeltje is geboren in 1715, dochter van Cornelia Joosten [108906E].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Mogelijk is het 1711 (zie moeilijk te lezen geboortejaar huw.akte)
Neeltje is overleden op 16-12-1758 in Amsterdam (NH), 42 of 43 jaar oud [bron: DTB 1114, p. 136vo en p. 137]. Zij is begraven in Amsterdam, Wester Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Neeltje: ingeschrevene:Noordwijk, Neeltje
ingeschrevene: Engelenburg, Albert
datum 16-12-1758
begraafplaats:Wester Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1114, p.136vo en p.137
relatieinformatie:
Huisvrouw van
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan van Engelenburg (geb. 1756) [zie V-h,3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 02-03-1759 in Amsterdam (NH) met Neeltje Klinkershuijsen [106284E], 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aalbert en Neeltje: Zie trouwreg. Albert en Neeltje Kinkerhuijsen

inschrijvingsdatum: 02-03-1759
naam bruidegom: [van] Engelborgh, Albert
naam bruidegom: [van] Engelenburgh, Aalbert
naam eerdere vrouw: Noordwijk, Neeltje
naam bruid: Klinkershuisen, Neeltje
bronverwijzing: DTB 602, p.333
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Neeltje is geboren in 1719 in Krimpen a/d Lek (ZH). Neeltje is overleden in 1776 in Amsterdam (NH), 56 of 57 jaar oud. Zij is begraven op 07-01-1776 in Amsterdam (NH), St. Anthoniskerkhof.
Notitie bij overlijden van Neeltje: ingeschrevene:Engelenburgh, Albert Franke
ingeschrevene:Klinkershuijsen, Neeltje
datum begrafenis:07-01-1776
begraafplaats:St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1204, p.150vo en p.151
relatieinformatie:Huisvrouw van / Geb.
Kinderen van Aalbert en Neeltje (1):
1 Jacob Engelenberg [35890E], geboren in 1745 in Amsterdam (NH). Volgt VI-j.
2 Cornelia van Engelenberg [35880E], geboren in 1753 in Den Haag (ZH). Volgt VI-k.
42900aalbertjevanengelenburg_janvanbinsbergentrouwveenendaalnh29dec1737.jpg 42900alberdinavanengelenburg_johannesvandebergtrouw7april1749heerewaarden.jpg
36 42900aalbertjevanengelenburg janvanbinsbergentrouwveenendaalNH29dec1737
37 42900alberdinavanengelenburg johannesvandebergtrouw7april1749heerewaarden
V-k Alberdina, Franken (Aelbertje) van Engelenburg [42900E] (afb. 36 en 37) is geboren op 09-01-1718 in Wageningen (Gld), dochter van Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E] (zie IV-c) en Stijntien Brands [8021E]. Aelbertje is overleden op 05-03-1792, 74 jaar oud.
Notitie bij Aelbertje: Naam ook Engelenburgh, Engelenberg
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Aalberdina van den Berg (geb. 1782) [zie VI-m,1]    [grootmoeder vaderszijde]
Aelbertje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 29-12-1737 in Veenendaal (Gld) met Jan van Binsbergen [8445E], 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aelbertje en Jan: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum proclamatie: 29-12-1737
Man: Jan van Binsbergen
Vrouw: Aalbertje van Engelenburg


Trouwinschrijving Jan van Binsbergen en Aalbertje van Engelenburg, 1737
Bruidegom: Jan van Binsbergen
Bruid: Aalbertje van Engelenburg
Huwelijksdatum: 1737
Aktedatum: 29-12-1737
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 246
Jan is geboren in 1714 in Zoelen (Gld). Hij is gedoopt op 10-06-1714 in Zoelen (Gld). Jan trouwde later op 22-03-1749 in Heerewaarden (Gld) met Johannes van den Bergh [23491E] (geb. ±1725).
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Hervormd
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 07-04-1749 in Heerewaarden (Gld) [bron: Arch.nr. 3198, deelnr. 1001, pag. 260] met Johannis (Jan) van Berg [106391E], ongeveer 34 jaar oud, nadat zij op 22-03-1749 in Heerewaarden (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aelbertje en Jan: Zie trouwreg.

Archiefnummer 3198
Deelnummer 1001
Registernaam
NH Doop 1640-1768; Trouw 1653-1769; Overlijden 1653-1659, 1745-1748; Lidmaten 1642-1766; Aanstelling predikant 1640; Aanstelling onderwijzers 1643-1652; Benoeming ambtsdragers 1640-1767; Notulen kerkenraad 1662-1768 (DTB-1001)
CodeDTB-1001
Periode register1640-1769
Pag. 260
Diversen
Johannes van den Bergh j.m. geboren en wonende alhier met Aelbertje van Engelenburgh weduwe van Jan van Binsbergen geboren te Wageningen, varende op de Maes. In ondertrouw opgenomen den 22.03.1749, en na drie onverhinderde proclamatien getrouwt alhier den 07.04.1749.
Datum trouw 07-04-1749
Plaats ondertrouw Heerenwaarden
Datum ondertrouw22-03-1749
Bruidegom Johannes van den Bergh
Bruid Aelbertje van Engelenburgh
Eerdere man Jan van Binsbergen
Jan is geboren omstreeks 1715 in Heerewaarden (Gld). Jan is overleden na 1792, minstens 77 jaar oud.
Notitie bij Jan: Naam ook Bergh
Totaal 3 zonen en 2 dochters (zie bij Maaike)
Beroepen:
Schipper te Heerewaarden
Varende luijden op de rievier de maas en waal
Kind van Aelbertje en Jan (1):
1 Christine (van den Berg, Engelberg) van Binsbergen [19884E], geboren op 23-06-1743 in Rhenen (Ut). Volgt VI-l.
Kinderen van Aelbertje en Jan (2):
2 Maaike van Berg [8442E], geboren omstreeks 1749. Maaike is overleden in 1769 in Heerewaarden (Gld), ongeveer 20 jaar oud (oorzaak: Op de maas verdrongen) [bron: Arch. 3198, deelnr. 1004]. Zij is begraven op 28-08-1769 in Heerewaarden (Gld).
Notitie bij overlijden van Maaike: Gemeente Heerewaarden
Archiefnummer 3198
Deelnummer1004
Registernaam Burgerlijk Overlijden 1742-1810 (DTB-1004)
CodeDTB-1004
Periode register 1742-1810
Pagina 44
Diversen
28.08.1769, nr.208 Maaike van den Bergh, op de Maas verdronken, doghter van Johannis van den Bergh en Aalbertje van Engelenberg, tot Heerewaarden begraaven den 28 Augustus. Nagelaaten gemelde vader en moeder, drie broeders en eene zuster. Verdronken.
Plaats begraven Heerewaarden
Datum begraven 28-08-1769
Overledene Maaike van den Bergh
Overledene geslacht vrouwelijk
Vader overledene Johannis van den Bergh
Moeder overledene Aalbertje van Engelenberg
3 Engel van den Berg [8444E], geboren op 25-03-1750 in Heerewaarden (Gld). Volgt VI-m.
4 Jan van den Berg [8443E], geboren omstreeks 1755. Jan is overleden op 13-09-1759 in Heerewaarden (Gld), ongeveer 4 jaar oud. Hij is begraven op 24-09-1759.
Notitie bij overlijden van Jan: Gemeente Heerewaarden
Archiefnummer 3198
Deelnummer1005
Registernaam
Burgerlijk Overlijden 1759-1810 (DTB-1005)
Code DTB-1005
Periode register 1759-1810
Pagina 3
Diversen
Jan van den Berg tot Nimwegen verdronken den 13.09.1759 en alhier begraven den 24 dito, nagelaten vader Johannis van den Berg en moeder Aalbertje van Engelenburg, varende luyden op de rievier de Waal en Maas

Plaats overlijden
Nijmegen

Overlijdensdatum
13-09-1759

Plaats begraven
Heerewaarden

Datum begraven
24-09-1759

Overledene
Jan van den Berg

Overledene geslacht
mannelijk

Vader overledene
Johannis van den Berg

Moeder overledene
Aalbertje van Engelenburg
5 Aart van den Berg [8386E], geboren omstreeks 1760. Aart is overleden op 21-09-1785 in Heerewaarden (Gld), ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aart: Gemeente Heerewaarden
Archiefnummer 3198
Deelnummer 1004
Registernaam
Burgerlijk Overlijden 1742-1810 (DTB-1004)
Code
DTB-1004
Periode register
1742-1810
Pagina 70
Diversen
21.09.1785, nr.336 Aart van den Berg overleden. Nagelaten moeder Aalbertje van Engelenburg, een broeder en een halve broeder en zuster. id. (natuurlijke dood).
Plaats overlijden Heerewaarden
Overlijdensdatum 21-09-1785
Overledene Aart van den Berg
Overledene geslacht mannelijk
Moeder overledene Aalbertje van Engelburg
V-l Dirk, Franke(n) (Derk) van Engelenburg [35400E] is geboren in 1720 in Veenendaal (Gld), zoon van Franck, Beerentsz van Engelenburg [35980E] (zie IV-c) en Stijntien Brands [8021E]. Hij is gedoopt op 11-08-1720 in Veenendaal (Gld). Derk is overleden in 1756 in Amsterdam (NH), 35 of 36 jaar oud. Hij is begraven op 18-05-1756 in Amsterdam, Westerkerkhof.
Notitie bij Derk: Naam ook van Engelenburgh
Derk trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 17-10-1750 met Jannetje (Jannigje) van den Berg [106283E], ongeveer 25 jaar oud. Jannigje is geboren omstreeks 1725 in Veenendaal (Ut). Jannigje is overleden in 1794 in Arnhem (Gld), ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op 15-08-1794 in Arnhem (Gld).
Notitie bij Jannigje: Naam ook van den Bergh
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan, Josua Houthuijsen (geb. 1781) [zie VII-v]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen van Derk en Jannigje:
1 Johannes (Jan) van Engelenburg [11024E], geboren in 1750 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-n.
10183frankvanengelenburgdoopveenendaalnh15okt1752.jpg
38 10183frankvanengelenburgdoopveenendaalNH15okt1752
2 Frank van Engelenburg [10183E] (afb. 38), geboren in 1752 in Veenendaal (Gld) [bron: reg.384, pag.226]. Hij is gedoopt op 15-10-1752 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Frank: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 15-10-1752 is gedoopt: Frank
De vader is: Dirk Franken van Engelenburg
De moeder is: Jannigje van de Berg
Opmerkingen: Gelders Veenendaal

Doopinschrijving Frank van Engelenburg, 15-10-1752
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Frank van Engelenburg
Vader: Dirk van Engelenburg
Aktedatum: 15-10-1752
Moeder: Jannigje van den Berg
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 15-10-1752
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 226
Notitie bij Frank: Opvarende:Frank van Engelenburg
Relatiesoort:Schip vergaan
Afkomst:Veenendaal
Beroep:Botteliersmaat
Maandbrief:Nee
Opmerking:Azie
Schuldbrief:Ja
Gebeurtenis:EindeVerbintenis
Datum:1782
Gebeurtenisplaats:Schip Indiaan
Gebeurtenis:Vertrek
Kamer
Datum:zaterdag 8 januari 1780
Gebeurtenis:Aankomst Kaap
Datum:zaterdag 24 juni 1780
Gebeurtenis:Vertrek Kaap
Datum:maandag 31 juli 1780
Gebeurtenis:Aankomst Indie
Datum:maandag 23 oktober 1780
Documenttype:VOC Opvarenden
Beroep:
Botteliersmaat VOC schip Indiaan
Religie:
Ned. Hervormd
9712aartjevanengelenburgdoopveenendaalnh16febr1755.jpg
39 9712aartjevanengelenburgdoopveenendaalNH16febr1755
3 Aartje van Engelenburg [9712E] (afb. 39), geboren in 1755. Zij is gedoopt op 16-02-1755 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aartje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 16-02-1755 is gedoopt: Aartje
De vader is: Dirk Franken van Engelenburg
De moeder is: Jannigje van de Berg
Opmerkingen: Stichts Veenendaal

Doopinschrijving Aartje van Engelenburg, 16-02-1755
Dopeling: Aartje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Dirk van Engelenburg
Aktedatum: 16-02-1755
Moeder: Jannigje van de Berg
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 16-02-1755
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 241
Religie:
Ned. Hervormd
4 Dirkje (Derkje) Engelenburg [35420E], geboren in 1757 in Arnhem (Gld). Volgt VI-o.
8615brendtvanengeleneburg_claesjevanhoeve27mrt1729veenendaal.jpg 8615beerentvanengelenburg_aalbertjevanveentrouwveenendaal24nov1748.jpg 8642aalbertjevanveen_aartvanasperentrouwveenendaal17april1757.jpg
40 8615brendtvanengeleneburg claesjevanhoeve27mrt1729Veenendaal
41 8615beerentvanengelenburg aalbertjevanveentrouwveenendaal24nov1748
42 8642aalbertjevanveen aartvanasperentrouwveenendaal17april1757
V-m Beerent, Cornelissen (Barend) van Engelenburg [8615E] (afb. 40 en 41) is geboren in 1709 in Veenendaal (Gld), zoon van Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E] (zie IV-d) en Elsje, Sijmens Verhoef [8613E]. Hij is gedoopt op 01-09-1709 in Veenendaal (Gld). Barend is overleden in 1756 in Veenendaal (Gld), 46 of 47 jaar oud. Hij is begraven op 06-07-1756 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Barend: 6 dito (juli 1756) de kerckegeregtigheyd van Barend van Engelenburgh
Notitie bij Barend: Naam ook Berend(t)

Bij zijn eerste huwelijk in 1729 wordt zijn familienaam van Engelenburg voor het eerst genoemd.
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Ned. Hervormd
Barend trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 24-11-1748 in Veenendaal (Gld) met Aalbertje van Veen [8642E] (afb. 42), ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barend en Aalbertje: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 24-11-1748
Man: Berend Engelenburg
Wonende te: Benedenend
Vrouw: Albertie van Veen
Wonende te: Benedenend
Opmerking: BG wednr. van Clasina van Hoeven

Trouwinschrijving Berend Engelenburg en Aelbertie van Veen, 24-11-1748
Bruidegom: Berend Engelenburg
Bruid: Aelbertie van Veen
Vorige vrouw: Klasina van Hoeven
Huwelijksdatum: 24-11-1748
Aktedatum: 24-11-1748
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer 311
Aalbertje is geboren omstreeks 1710. Aalbertje is overleden in 1796 in Veenendaal (Gld), ongeveer 86 jaar oud. Zij is begraven op 28-12-1796 in Veenendaal (Gld). Aalbertje trouwde later op 17-04-1757 in Veenendaal (Gld) met Aart, Jansz. van Asperen [10801E] (geb. ±1710).
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Barend en Aalbertje:
1 Evertje van Engelenburg [10817E], geboren in 1749 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-p.
9219elsjevanengelenburgnhdoopjuli23juli1752.jpg
43 9219elsjevanengelenburgNHdoopjuli23juli1752
2 Elsje van Engelenburg [9219E] (afb. 43), geboren in 1752 in Veenendaal (Gld) [bron: reg. 384, pag. 224]. Zij is gedoopt op 23-07-1752 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Elsje: Zie doopreg.

Doopinschrijving Elsje van Engelenburg, 23-07-1752
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Elsje van Engelenburg
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 23-07-1752
Moeder: Aalbertje van Veen
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 23-07-1752
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 224
Religie:
Ned. Hervormd
9713willemvanengelenburgdoopveenendaalnh2mrt1755.jpg
44 9713willemvanengelenburgdoopveenendaalNH2mrt1755
3 Willem van Engelenburg [9713E] (afb. 44), geboren in 1755. Hij is gedoopt op 02-03-1755 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Willem: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 02-03-1755 is gedoopt: Willem
De vader is: Berend van Engelenburg
De moeder is: Aalbertje van Veen


Doopinschrijving Willem van Engelenburg, 02-03-1755
Dopeling: Willem van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 02-03-1755
Moeder: Aalbertje van Veen
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 02-03-1755
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 241
Religie:
Ned. Hervormd
8643teunisvanengelenburg_corneliavonktrouwveenendaalnh24nov1743.jpg 8643teunisvanengelburgbegr4febr1784.jpg
45 8643teunisvanengelenburg corneliavonktrouwveenendaalNH24nov1743
46 8643teunisvanengelburgbegr4febr1784
V-n Teunis van Engelenburg [8643E] (afb. 45 en 46) is geboren in 1711 in Veenendaal (Gld), zoon van Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E] (zie IV-d) en Elsje, Sijmens Verhoef [8613E]. Hij is gedoopt op 16-08-1711 in Veenendaal (Gld). Teunis is overleden in 1784 in Veenendaal (Gld), 72 of 73 jaar oud [bron: reg.60, p. 171]. Hij is begraven op 04-02-1784 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Teunis: Zie begr.reg.
Datum betreft betaaldatum voor luiden klok of openen graf.
Notitie bij Teunis: Bij zijn aannamen als lidmaat van de Hervormde Gemeente op 16-04-1737 wordt zijn familienaam van Engelenburg voor het eerst genoemd.
Beroep:
Wolkammer
Religie:
Ned. Hervormd
Teunis trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 24-11-1743 in Veenendaal (Gld) met Cornelia Vonk [8644E], 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Cornelia: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum proclamatie: 24-11-1743
Man: Teunis van Engelenburg
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Cornelia Vonk
Wonende te: Veenendaal


Trouwinschrijving Teunis van Engelenburg en Cornelia Vonk, 24-11-1743
Bruidegom: Teunis van Engelenburg
Bruid: Cornelia Vonk
Huwelijksdatum: 24-11-1743
Aktedatum: 24-11-1743
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 283
Cornelia is geboren in 1711 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 13-09-1711 in Veenendaal (Gld). Cornelia is overleden in 1793 in Veenendaal (Gld), 81 of 82 jaar oud. Zij is begraven op 19-10-1793 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Teunis en Cornelia:
1 Jan van Engelenburg [8897E], geboren in 1745 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-q.
9220elsjevanengelenburgnhdoop30okt1746.jpg
47 9220elsjevanengelenburgNHdoop30okt1746
2 Elsje van Engelenburg [9220E] (afb. 47), geboren in 1746 in Veenendaal (Gld) [bron: reg. 384, pag. 191]. Zij is gedoopt op 30-10-1746 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Elsje: Zie doopreg.

Doopinschrijving Elsje van Engelenburg, 30-10-1746
Dopeling: Elsje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Teunis van Engelenburg
Aktedatum: 30-10-1746
Moeder: Cornelia Vonk
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 30-10-1746
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 191
Elsje is overleden vóór 1749, ten hoogste 3 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
3 Elsje, Cornelissen (Elzie (Elza)) van Engelenburg [9218E], geboren in 1749 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-r.
4 Kornelis van Engelenburg [9737E], geboren in 1751 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-s.
8645stijntjevanenglenburg_hendrikvandepoltrouwveenendaal11juli1734.jpg
48 8645stijntjevanenglenburg hendrikvandepoltrouwveenendaal11juli1734
V-o Stijntje, Cornelissen van Engelenburg [8645E] (afb. 48) is geboren in 1713 in Veenendaal (Gld), dochter van Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E] (zie IV-d) en Elsje, Sijmens Verhoef [8613E]. Zij is gedoopt op 17-12-1713 in Veenendaal (Gld). Stijntje, is overleden in 1788 in Veenendaal (Gld), 74 of 75 jaar oud. Zij is begraven op 15-08-1788 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Stijntje,: 15 augus[t]y 1788 de weduwe Styn van Engelenburgh op het carkh[of]
Notitie bij Stijntje,: Voornaam ook Christijna
Religie:
Ned. Hervormd
Stijntje, trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 11-07-1734 in Veenendaal (Gld) met Hendrik, Jacobsen van de Pol [8001E], 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Stijntje, en Hendrik,: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum proclamatie: 11-07-1734
Man: Hendrik Jacobse van de Pol
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Stijntje van Engelenburg
Wonende te: Veenendaal


Trouwinschrijving Hendrik van de Pol en Stijntje van Engelenburg, 1734
Bruidegom: Hendrik van de Pol
Bruid: Stijntje van Engelenburg
Huwelijksdatum:
1734
Aktedatum: 11-07-1734
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 220
Hendrik, is geboren in 1712 in Veenendaal (Gld), zoon van Jacob, Geurtsen van de Pol [11554E] en Gijsbertje Breunissen [11555E]. Hij is gedoopt op 03-07-1712 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Stijntje, en Hendrik,:
15668elsjejacobsevandepoldoop1735.jpg
49 15668elsjejacobsevandepoldoop1735
1 Elsje, Jacobse van de Pol [15668E] (afb. 49), geboren in 1735 [bron: reg. 384, pag. 49]. Zij is gedoopt op 06-11-1735 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Elsje,: Zie doopreg.
Religie:
Ned. Hervormd
10813gijsbertjejacobsenvanengelenburgdoopveenendaal21dec1738nh.jpg
50 10813gijsbertjejacobsenvanengelenburgdoopveenendaal21dec1738NH
2 Gijsbertje, Jacobsen van Engelenburg [10813E] (afb. 50), geboren in 1738 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 21-12-1738 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbertje,: Zie doopreg.

Doopinschrijving Gijsbertje Jacobsen, 21-12-1738
Dopeling: Gijsbertje Jacobsen
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik Jacobsen
Aktedatum: 21-12-1738
Moeder: Steijntje van Engelenburgh
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 21-12-1738
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 99
8000cornelispoldoop1.jpg 8000cornelispoldoop.jpg
51 8000cornelispoldoop1
52 8000cornelispoldoop
3 Cornelis van de Pol [8000E] (afb. 51 en 52), geboren in 1741 [bron: Utrecht, DTB inv. 384, pag.131]. Hij is gedoopt op 16-04-1741 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
8647cornelisvanengelenburg_cornelisjegerritstrouwveenendaal14mrt1745nh.jpg
53 8647cornelisvanengelenburg cornelisjegerritstrouwveenendaal14mrt1745NH
V-p Cornelis, Cornelissen van Engelenburg [8647E] (afb. 53) is geboren in 1718 in Veenendaal (Gld), zoon van Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E] (zie IV-d) en Elsje, Sijmens Verhoef [8613E]. Hij is gedoopt op 13-11-1718 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelis,: Naam ook Engelenborg
Notitie bij Cornelis,: Naam ook Engelenborg
Voornaam ook Kornelis

Bij zijn eerste huwelijk in 1745 wordt zijn familienaam van Engelenburg voor het eerst genoemd
Religie:
Ned. Hervormd
Cornelis, trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 14-03-1745 in Veenendaal (Gld) met Cornelisje (Knelisje) Gerrits [8663R], 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis, en Knelisje: Zie trouwereg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk:
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie: 14-03-1745
Attest van:
Man: Cornelis Engelenburg
Wonende te: Veenendaal
Wonende te: veldhuizen onder Ede
Knelisje is geboren in 1719 in Ede (Gld). Zij is gedoopt op 08-10-1719 in Ede (Veldhuizen).
Notitie bij de geboorte van Knelisje: Naam ook Garsen
Knelisje is overleden in 1768 in Veenendaal (Gld), 48 of 49 jaar oud. Zij is begraven op 10-03-1768 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij Knelisje: Achternaam ook: Geurtsen (zie bij dochter Gerrigje)
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Cornelis, en Knelisje:
10819gijsbertjevanengelenborgdoopveenendaal16jan1746nh.jpg
54 10819gijsbertjevanengelenborgdoopveenendaal16jan1746NH
1 Gijsbertje van Engelenburg [10819E] (afb. 54), geboren in 1746 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 16-01-1746 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbertje: Zie doopreg.

Doopinschrijving Gijsbertje van Engelenborg, 16-01-1746
Dopeling: Gijsbertje van Engelenborg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenborg
Aktedatum: 16-01-1746
Moeder: Cornelisje Geurtsen
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 16-01-1746
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 183
11531elsjevanengelenborgdoopveenendaalnh8okt1747.jpg
55 11531elsjevanengelenborgdoopveenendaalNH8okt1747
2 Elsje van Engelenburg [11531E] (afb. 55), geboren in 1747 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 08-10-1747 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Elsje: Zie doopreg.

Doopinschrijving Elsje Engelenborg, 08-10-1747
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 08-10-1747
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Elsje Engelenborg
Aktedatum: 08-10-1747
Geboorteplaats: Veenendaal
Vader: Cornelis Engelenborg
Moeder: Cornelisje Garsen
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 200
10816korenlisvanengelenburgdoopveenendaalnh5okt1749.jpg
56 10816korenlisvanengelenburgdoopveenendaalNH5okt1749
3 Kornelis van Engelenburg [10816E] (afb. 56), geboren in 1749 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 05-10-1749 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Kornelis: Zie dooprinschr.

Doopinschrijving Kornelis van Engelenburg, 05-10-1749
Dopeling: Kornelis van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenburg
Aktedatum: 05-10-1749
Moeder: Knelisje Gerritze
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 05-10-1749
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 211
10815gerrigjevanengelenburgdoopveenendaalnh9jan1752.jpg
57 10815gerrigjevanengelenburgdoopveenendaalNH9jan1752
4 Gerrigje van Engelenburg [10815E] (afb. 57), geboren in 1752 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 09-01-1752 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gerrigje: Zie doopreg.
De transcriptie van het Utr. Archief (zie hieronder) geeft aan: Moeder: Cornelisje Geurtsen, terwijl op de afbeelding van het doopreg. toch duidelijk staat vermeld: Kornelisje Gerrtisze.

Doopinschrijving Gerrigje van Engelenburg, 09-01-1752
Dopeling: Gerrigje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenburg
Aktedatum: 09-01-1752
Moeder: Cornelisje Geurtsen (op het doopreg. staat: Kornelisje Gerritze)
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 09-01-1752
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 222
10739gerritvanengelenburgdoopveenendaal3mrt1754.jpg
58 10739gerritvanengelenburgdoopveenendaal3mrt1754
5 Gerrit van Engelenburg [10739E] (afb. 58), geboren in 1754 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 03-03-1754 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Zie doopreg.

Doopinschrijving Gerrit van Engelenburg, 03-03-1754
Dopeling: Gerrit van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Kornelis van Engelenburg
Aktedatum: 03-03-1754
Moeder: Kornelisje Gerritze
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 03-03-1754
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 235
100735geertruijvanengelenburgdoopveenendaal29jan1758.jpg
59 100735geertruijvanengelenburgdoopveenendaal29jan1758
6 Geertruij van Engelenburg [10735E] (afb. 59), geboren in 1758 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 29-01-1758 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Zie doopreg.

Doopinschrijving Geertruij van Engelenborg, 29-01-1758
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Geertruij van Engelenborg
Vader: Kornelis van Engelenborg
Aktedatum: 29-01-1758
Moeder: Kornelisje Gerritze
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 29-01-1758
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 9
7 Cornelia van Engelenburg [8793E], geboren in 1760 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-t.
8649gijsbertavanengelenburg_hendrikreijersztrouwveenendaal27mei1753.jpg 8649gijsbertjevanengelenburgbegraafveenendaalnh3apr1805.jpg
60 8649gijsbertavanengelenburg hendrikreijersztrouwveenendaal27mei1753
61 8649gijsbertjevanengelenburgbegraafveenendaalNH3apr1805
V-q Gijsbertje. Cornelissen (Gijsje) van Engelenburg [8649E] (afb. 60 en 61) is geboren in 1722 in Veenendaal (Gld), dochter van Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E] (zie IV-d) en Elsje, Sijmens Verhoef [8613E]. Zij is gedoopt op 26-11-1722 in Veenendaal (Gld). Gijsje is overleden op 01-04-1805 in Veenendaal (Gld), 82 of 83 jaar oud [bron: Pag. 31]. Zij is begraven op 03-04-1805 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Gijsje: Zie begraafreg.

Begraafinschrijving Gijsje van Engelenburg, 03-04-1805
Begraven te: Veenendaal
Overledene: Gijsje van Engelenburg
Relatie: weduwe van Hendrik Reijersen
Begraafdatum: 03-04-1805
Aktedatum: 03-04-1805
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 390
Paginanummer: 31
Notitie bij Gijsje: Naam ook Gijsberta
Religie:
Ned. Hervormd
Gijsje trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 27-05-1753 in Veenendaal (Gld) met Hendrik, Reijersz van Dijk [8650E], ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 04-05-1753 in Veenendaal (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gijsje en Hendrik,: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 27-05-1753
Man: Hendrik Reijerze
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Gijsberta van Engelenburg


Trouwinschrijving Hendrik Reijersze en Gijsberta van Engelenburg, 27-05-1753
Bruidegom: Hendrik Reijersze
Bruid: Gijsberta van Engelenburg
Huwelijksdatum: 27-05-1753
Datum ondertrouw: 04-05-1753
Aktedatum: 27-05-1753
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 322
Hendrik, is geboren omstreeks 1720. Hendrik, is overleden vóór 1805, ten hoogste 85 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
8651abrahamvanengelenburg_jannetjedewaaltrouw28mrt1751veenendaal.jpg 8651abrahamvanengelenburgbegraafveenendaal7juli1773.jpg 8652jannetjedewaaljanvanruijsewijktrouw2mrt1775veenendaal.jpg
62 8651abrahamvanengelenburg jannetjedewaaltrouw28mrt1751veenendaal
63 8651abrahamvanengelenburgbegraafveenendaal7juli1773
64 8652jannetjedewaaljanvanruijsewijktrouw2mrt1775veenendaal
V-r Abraham van Engelenburg [8651E] (afb. 62 en 63) is geboren in 1726 in Veenendaal (Gld), zoon van Cornelis, Beerentsz van Engelenburg [8037E] (zie IV-d) en Elsje, Sijmens Verhoef [8613E]. Hij is gedoopt op 31-03-1726 in Veenendaal (Gld). Abraham is overleden in 1773 in Veenendaal (Gld), 46 of 47 jaar oud. Hij is begraven op 07-07-1773 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Abraham: Zie begraafreg.
Den 7 july1773 over Abraham van Engelenburg

Begraafinschrijving Abraham van Engelenburg, 1773
Overledene: Abraham van Engelenburg
Begraven te: Veenendaal
Opmerkingen: Datum betreft betaaldatum voor luiden klok of openen graf.
Begraafdatum: 1773
Aktedatum: 07-07-1773
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: DTBGAVeenendaal5
Inventarisnummer: 60
Paginanummer: 113
Notitie bij Abraham: Bij zijn eerste huwelijk in 1751 wordt zijn familienaam van Engelenburg voor het eerst genoemd.
232 (
Religie:
Ned. Hervormd
Abraham trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 28-03-1751 in Veenendaal (Gld) met Jannetje, Klaasdr. de Waal [8652E] (afb. 64), 19 of 20 jaar oud, nadat zij op 05-03-1751 in Veenendaal (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Jannetje,: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 28-03-1751
Man: Abraham van Engelenburg
Geboren te: Veenendaal
Vrouw: Jannigje Klaasz de Waal
Geboren te: Veenendaal


Trouwinschrijving Abraham van Engelenburg en Jannigje de Waal 28-3-1751
Bruidegom: Abraham van Engelenburg
Bruid: Jannigje de Waal
Huwelijksdatum: 28-03-1751
Datum ondertrouw: 05-03-1751
Aktedatum: 28-03-1751
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 317
Jannetje, is geboren in 1731 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 25-03-1731 in Veenendaal (Gld). Jannetje, is overleden in 1814 in Veenendaal, 82 of 83 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-1814 in Veenendaal (Gld). Jannetje, trouwde later op 02-03-1775 in Veenendaal (Gld) met Jan van Ruijsewijk [10800E] (geb. ±1730).
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Abraham en Jannetje,:
1 Hillijdia (Lijdia) van Engelenburg [9755E], geboren in 1751 in Veenendaal (Gld). Volgt VI-u.
8664mariavanengelenburgdoopveenendaalnh28apr1720.jpg 8664marijanvanengelenburg_hendrikvanwakerentrouwveenendaal24mrt1748.jpg 8656hendrikvanwakeren_mariassterktrouwveenendaal21set1755.jpg
65 8664mariavanengelenburgdoopveenendaalNH28apr1720
66 8664marijanvanengelenburg hendrikvanwakerentrouwveenendaal24mrt1748
67 8656hendrikvanwakeren mariassterktrouwveenendaal21set1755
V-s Maria, Berentsz (Maria) van Engelenburg [8664E] (afb. 65 en 66) is geboren in 1720 in Veenendaal (Gld), dochter van Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E] (zie IV-e) en Maria, Jans (Marrigje) van Campen [8655E]. Zij is gedoopt op 28-04-1720 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doorpeg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 28-04-1720 is gedoopt: Maria
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans
Opmerkingen: Gelders Veenendaal

Doopinschrijving Maria Berentsz, 28-04-1720
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 28-04-1720
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Maria Berentsz
Aktedatum: 28-04-1720
Vader: Dirk Berentsz
Moeder: Marrigje Jansz
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 157
Maria is overleden in 1753 in Veenendaal (Gld), 32 of 33 jaar oud. Zij is begraven op 14-12-1753 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
Maria trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 24-03-1748 in Veenendaal (Gld) met Hendrik van Wakeren [8656E] (afb. 67), 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Hendrik: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 24-03-1748
Man: Hendrik van Wakeren
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Maria van Engelenburg
Wonende te: Veenendaal


Trouwinschrijving Hendrijck van Wakeren en Marijan van Engelenburg, 24-03-1748
Bruidegom: Hendrijck van Wakeren
Bruid: Marijan van Engelenburg
Huwelijksdatum: 24-03-1748
Aktedatum: 24-03-1748
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 306
Hendrik is geboren in 1722 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 15-11-1722 in Veenendaal (Gld). Hendrik trouwde later op 21-09-1755 in Veenendaal (Gld) met Maria Sterk [10802E] (geb. ±1725).
Notitie bij Hendrik: Voornaam ook Hendrijck
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Maria en Hendrik:
9371mariavanwakerendoopveenendaal10-10-1751vaderhendrikmoedermariavanengelenburgnhinv384_pag220.jpg
68 9371mariavanwakerendoopveenendaal10-10-1751vaderhendrikmoedermariavanengelenburgNHinv384,pag220
1 Maria van Wakeren [9371E] (afb. 68), geboren in 1751. Zij is gedoopt op 10-10-1751 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopreg.
Religie:
Ned. Hervormd
8657berentberentszvanengelenburgdoopveenendaalnh6sept1722.jpg 8657barentvanengelenburg_pieternellavanhoevetrouwveenedaal19mei1743nh.jpg 8657barendvanengelenburg_christinaburgersondertrouw.jpg 8657barendengeelenburg_christinaburgerstrouwkerk.jpg 8658peternellavanhoevendooprhenen15dec1720rhenen.jpg 8658pieternellavanhoevebegraaf2-6-1767_-_kopie.jpg
69 8657berentberentszvanengelenburgdoopveenendaalNH6sept1722
70 8657Barentvanengelenburg pieternellavanhoevetrouwveenedaal19mei1743NH
71 8657barendvanengelenburg christinaburgersondertrouw
72 8657barendengeelenburg christinaburgerstrouwkerk
73 8658peternellavanhoevendooprhenen15dec1720rhenen
74 8658pieternellavanhoevebegraaf2-6-1767 - kopie
8657barendengelenbergexpartnerchristinaluthersburgerondertrouw17jan1779amdam.jpg
75 8657barendengelenbergexpartnerchristinaluthersburgerondertrouw17jan1779amdam
V-t Berent, Berentsz (Barend) van Engelenburg [8657E] (afb. 69 t/m 72) is geboren in 1722 in Veenendaal (Gld), zoon van Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E] (zie IV-e) en Maria, Jans (Marrigje) van Campen [8655E]. Hij is gedoopt op 06-09-1722 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Barend: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 06-09-1722 is gedoopt: Berent
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans

Doopinschrijving Berent Berentsz, 06-09-1722
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 06-09-1722
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Berent Berentsz
Aktedatum: 06-09-1722
Vader: Dirk Berentz
Moeder: Marrigje Jansz
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 175
Doopinschrijving Berent Berentsz, 06-09-1722
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 06-09-1722
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Berent Berentsz
Aktedatum: 06-09-1722
Vader: Dirk Berentz
Moeder: Marrigje Jansz
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 175
Barend is overleden in 1776 in Amsterdam (NH), 53 of 54 jaar oud. Hij is begraven op 25-06-1776 in Amsterdam (NH).
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Merretjen van Engelenburg (1769-1770) [zie V-u,5]    [oom vaderszijde]
Barend:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 19-05-1743 in Veenendaal (Gld) met Peternella van Hoeven [8658E] (afb. 73 en 74), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barend en Peternella: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum proclamatie: 19-05-1743
Attest van: Man: Barent van Engelenburg
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Peternella van Hoeven
Wonende te: Veenendaal

Trouwinschrijving Barent van Engelenborg en Peternella van Hoeven, 19-05-1743
Bruidegom: Barent van Engelenborg
Bruid: Peternella van Hoeven
Huwelijksdatum: 19-05-1743
Aktedatum: 19-05-1743
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 280
Peternella is geboren in 1720 in Rhenen (Ut), dochter van Adriaen van Hoeven [11678E] en Trijntje Sanders [11679E]. Zij is gedoopt op 15-12-1720 in Rhenen (Ut).
Notitie bij de geboorte van Peternella: Zie doopreg.
Peternella is overleden in 1767 in Amsterdam (NH), 46 of 47 jaar oud. Zij is begraven op 02-06-1767 in Amsterdam (NH), Heiligewegs- en Leische Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Peternella: Zie begraafreg.

ingeschrevene:[van] Engelenburgh, Barent
ingeschrevene:[van] Hoeve, Pieternella
datum begrafenis:02-06-1767
begraafplaats:Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1242, p.78vo en p.79
relatieinformatie:Huisvrouw van / Geb.
Religie:
Ned. Hervormd
(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 11-09-1767 in Amsterdam (NH) met Christina Burgers [106202E] (afb. 75), 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barend en Christina: Zie ondertrouwakte

nschrijvingsdatum: 11-09-1767
naam bruidegom: [van] Engelenburg, Barend
naam eerdere vrouw: [van] Hoeve, Pieternella
naam bruid: Burger, Christiena
bronverwijzing: DTB 743, p.252 en DTB 743, 252
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Christina is geboren in 1730 in Nieuwkoping. Christina is overleden in Nieuwkoping. Christina trouwde later op 15-01-1779 [bron: DTN 750, 484] met Jan Voogd [106204E] (geb. ±1730).
Adressen:
vanaf 1767     Boomsloot, Amsterdam (NH)
vanaf 1779     Lijdsegragt, Amsterdam (NH)
Religie:
Luthers
Getuige bij:
geboorteaangifte Merretjen van Engelenburg (1769-1770) [zie V-u,5]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Barend en Peternella:
10820mariavanengelenburgdoopveenendaalnh22sept1743.jpg
76 10820mariavanengelenburgdoopveenendaalNH22sept1743
1 Maria van Engelenburg [10820E] (afb. 76), geboren in 1743. Zij is gedoopt op 22-09-1743 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 22-09-1743 is gedoopt: Maria
De vader is: Berent van Engelenburg
De moeder is: Peternella van Hoeven
Opmerkingen: Gelders Veenendaal

Doopinschrijving Maria van Engelenborg, 22-09-1743
Dopeling: Maria van Engelenborg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berent van Engelenborg
Aktedatum: 22-09-1743
Moeder: Peternella van Hoeven
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 22-09-1743
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 159
Notitie bij Maria: Naam ook Engelenborg
35840arieijevanengelenburgdoopadamnwekerknh17jan1758.jpg
77 35840arieijevanengelenburgdoopadamnwekerkNH17jan1758
2 Arieije van Engelenburg [35840E] (afb. 77), geboren in 1748 in Amsterdam (NH). Hij is gedoopt op 17-01-1748 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Arieije: Zie doopreg.

kind:, Arieijé
doopdatum:17-01-1748
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Barend
moeder:[van] Hoeven, Pieternel
getuige:[van] Hoeven, Arieije
getuige:Lamberts, Wijnje
bronverwijzing:DTB 54, p.50(folio 25v), nr.11
Religie:
Ned. Hervormd
35830dirkvanengelenburgdoopadamnh1juli1753.jpg
78 35830dirkvanengelenburgdoopadamNH1juli1753
3 Dirk van Engelenburg [35830E] (afb. 78), geboren in 1753 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert, Berentse van Engelenburg (1731-1779) [zie V-u] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 01-07-1753 in Amsterdam, Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Zie doopreg.

kind:, Dirk
doopdatum:01-07-1753
kerk:Amstelkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Barent
moeder:[van] Hoeven, Pieternella
getuige:[van] Engelenburg, Gijsbert
getuige:[van] Engelenburg, Anna
bronverwijzing:DTB 125, p.232(folio 116v), nr.1
Dirk is overleden in 1756 in Amsterdam (NH), 2 of 3 jaar oud [bron: DTB 1221, p. 86vo en p. 87]. Hij is begraven op 25-06-1756 in Amsterdam, Wester Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Dirk: ingeschrevene: [van] Engelenburg, Dirk
datum begrafenis:25-06-1756
begraafplaats:St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1221, p.86vo en p.87
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10745367
Notitie bij Dirk: Naam ook van Engelenburg
Beroepen:
Hoedenmaker
Ned. Hervormd
35900gijsbertberentsevanengelenburgdoopveenendaalnh4nov1731.jpg 35900gijsbertvanengelenburg_mariacatharinaschoonenbergondertrouw.jpg
79 35900gijsbertberentsevanengelenburgdoopveenendaalNH4nov1731
80 35900gijsbertvanengelenburg mariacatharinaschoonenbergondertrouw
V-u Gijsbert, Berentse van Engelenburg [35900E] (afb. 79 en 80) is geboren in 1731 in Veenendaal (Gld), zoon van Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E] (zie IV-e) en Maria, Jans (Marrigje) van Campen [8655E]. Hij is gedoopt op 04-11-1731 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbert,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 04-11-1731 is gedoopt: Gijsbert
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans

Doopinschrijving Gijsbert Berentse, 04-11-1731
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 04-11-1731
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Gijsbert Berentse
Aktedatum: 04-11-1731
Vader: Dirk Berentse
Moeder: Marretje Jansse
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregister
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 297
Gijsbert, is overleden in 1779 in Amsterdam (NH), 47 of 48 jaar oud. Hij is begraven op 22-04-1779 in Amsterdam (NH).
Notitie bij Gijsbert,: Naam ook van Engelenburg
Adressen:
Overtoom, Amsterdam (NH)
Singel, Amsterdam (NH)
vanaf 1767     Overtoom, Amsterdam (NH)
Beroep:
Hoedenmaker aan de Overtoom te Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Dirk van Engelenburg (1753-1756) [zie V-t,3]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Willmijntje van Engelenburg (geb. 1771) [zie V-u,7]    [vader]
geboorteaangifte Brant van Engelenburg (1711-1776) [zie V-h]    [neef vaderszijde]
14-09-1749     huwelijk Brant van Engelenburg (1711-1776) en Anneke/Jenneke van den Berg (geb. ±1730) [zie V-h]    [neef vaderszijde bruidegom]
Gijsbert, trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-04-1754 met Maria, Catharina Schoonenberg [105826E], ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert, en Maria,: Zie trouwreg.

inschrijvingsdatum: 19-04-1754
naam bruidegom: [van] Engelenburg, Gijsbert
naam bruid: Schoonenburg, Maria Catrina
bronverwijzing: DTB 597, p.336
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Maria, is geboren omstreeks 1725 in Amsterdam (NH). Maria, is overleden in 1804 in Amsterdam (NH), ongeveer 79 jaar oud [bron: DTB 1248 p. 68vo en p. 69]. Zij is begraven op 26-10-1804 in Amsterdam (NH), Heiligewegs- en Leische Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Maria,: ingeschrevene: Schoonenberg, Maria Catharina
Engelenburg, Gusbert
datum begrafenis: 26-10-1804
begraafplaats:Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1248, p.68vo en p.69
relatieinformatie:Weduwe van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10932928
Notitie bij Maria,: Naam ook Schouwenberg
Getuige bij:
geboorteaangifte Gijsbertus van Engelenburg (1795-1853) [zie VI-w,1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Gijsbert, en Maria,:
35910mariavanengelenburgdoopadamnzkapelnh1febr1756.jpg
81 35910mariavanengelenburgdoopadamnzkapelNH1febr1756
1 Maria van Engelenburg [35910E] (afb. 81), geboren in 1756 in Amsterdam (NH). Zij is gedoopt op 01-02-1756 in Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel.
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopreg.

kind:, Maria
doopdatum:01-02-1756
kerk:Nieuwezijds Kapel
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Gijsbertus
moeder:Schoonenberg, Maria Catharina
getuige:Einhorn, Justus Joan Hendrik
getuige:[van de] Capelle, Anna Maria
bronverwijzing:DTB 71, p.90(folio 45v), nr.5
Maria is overleden op 28-03-1756 in Amsterdam (NH), geen jaar oud [bron: DTB 1261, p. 337vo en p. 338]. Zij is begraven in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche kerkhof.
Notitie bij overlijden van Maria: ingeschrevene: [van] Engelenburg, Maria
datum begrafenis: 28-03-1756
begraafplaats: Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1261, p.337vo en p.338
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11032008
Adres:
Overtoom, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
2 Dirk van Engelenburg [35920E], geboren in 1759 in Amsterdam (NH). Hij is gedoopt op 20-05-1759 in Amsterdam (NH), NZ Kapel.
Notitie bij de geboorte van Dirk: kind:, Dirk
doopdatum:20-05-1759
kerk:Nieuwezijds Kapel
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Gijsbert
moeder:Schoonenberg, Maria Catharina
getuige:Einhorn, Justus Jan Hendrik
getuige:[van de] Kapelle, Anna Maria
bronverwijzing:DTB 71, p.123(folio 62), nr.5
Dirk is overleden in 1786 in Amsterdam (NH), 26 of 27 jaar oud [bron: DB 1245, p. 86 en p. 87]. Hij is begraven op 11-08-1786 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche kerkhof.
Notitie bij overlijden van Dirk: ingeschrevene:[van] Engelenburg, Dirk
datum begrafenis:11-08-1786
begraafplaats:Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1245, p.86 en p.87
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10916800
Religie:
Ned. Hervormd
35950hendrikengelenberg_1_.jpg
82 35950HendrikEngelenberg(1)
3 Hendrik van Engelenburg [35950E] (afb. 82), geboren in 1759. Hendrik is overleden in 1767 in Amsterdam (NH), 7 of 8 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1767 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1767     Overtoom, Amsterdam (NH)
4 Harmanus van Engelenburg [35930E], geboren in 1767 in Amstelveen (NH). Volgt VI-v.
35960mettetjenvanengelenburgdoopnwezijdskapeladamnh5mrt1769.jpg
83 35960mettetjenvanengelenburgdoopnwezijdskapeladamNH5mrt1769
5 Merretjen van Engelenburg [35960E] (afb. 83), geboren in 1769 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Merretjen waren de volgende getuigen aanwezig: Barend van Engelenburg (1722-1776) [zie V-t] [oom vaderszijde] en Christina Burgers (geb. 1730) [zie V-t] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 05-03-1769 in Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel.
Notitie bij de geboorte van Merretjen: Zie doopreg.

kind:, Merretjen
doopdatum:05-03-1769
kerk:Nieuwezijds Kapel
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Gijsbert
moeder:Schoonnenberg, Maria
getuige:[van] Engelenburg, Barent
getuige:Burgers, Cristina
bronverwijzing:DTB 71, p.203(folio 102), nr.3
Merretjen is overleden in 1770 in Amsterdam (NH), 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op 21-08-1770 in Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche kerkhof.
Notitie bij overlijden van Merretjen: ingeschrevene:Engelenburg, Marretje
datum begrafenis:21-08-1770
begraafplaats:Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1263, p.70vo en p.71
Religie:
Ned. Hervormd
6 Matthijs van Engelenburg [35940E], geboren omstreeks 1770. Volgt VI-w.
35970willemijntjevanengelenburgdoopadam30juni1771nh.jpg
84 35970willemijntjevanengelenburgdoopadam30juni1771NH
7 Willmijntje van Engelenburg [35970E] (afb. 84), geboren in 1771 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Willmijntje was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert, Berentse van Engelenburg (1731-1779) [zie V-u] [vader]. Hij is gedoopt op 30-06-1771 in Amsterdam, Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Willmijntje: Zie doopreg.

kind:, Willemijntje
doopdatum:30-06-1771
kerk:Amstelkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Gijsbert
moeder:Schouwenberg, Maria Catharina
getuige:[van] Engelenburg, Anna
getuige:[van den] Bogaert, Cornelis
bronverwijzing:DTB 126, p.458(folio 229v)
Religie:
Ned. Hervormd
33300annetjevanengelenburgdoopveenendaalnh24mei1733.jpg 33300annavanengelenburg_cornelisvanboogaarttrouw.jpg 33300annavanengelenberg_issaacwulfraadondertrouw.jpg 33300annavanengelenburgtrouwveenendaal7okt1781.jpg
85 33300annetjevanengelenburgdoopveenendaalNH24mei1733
86 33300annavanengelenburg cornelisvanboogaarttrouw
87 33300annavanengelenberg issaacwulfraadondertrouw
88 33300annavanengelenburgtrouwveenendaal7okt1781
V-v Anna, Berendse (Annetje) van Engelenburg [33300E] (afb. 85 t/m 88) is geboren in 1733 in Veenendaal-Rintseveen, dochter van Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E] (zie IV-e) en Maria, Jans (Marrigje) van Campen [8655E]. Zij is gedoopt op 24-05-1733 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Annetje: Zie doorpeg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 24-05-1733 is gedoopt: Annetje
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans


Doopinschrijving Annetje van Engelenburg, 24-05-1733
Dopeling: Annetje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Dirk van Engelenburg
Aktedatum: 24-05-1733
Moeder: Marrigje Jans
Doopdatum: 24-05-1733
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 9
Notitie bij Annetje: Naam ook Engelenburg
Voornaam ook Annigje
Adressen:
Elandstraat, Amsterdam (NH)
Laurierstraat, Amsterdam (NH)
vanaf voor 1773     Heiligeweg, Amsterdam (NH)
Religie:
Gereformeerd
Annetje:
(1) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 01-05-1768 in Amsterdam (NH) met Cornelis van den Boogaart [106305E], 36 of 37 jaar oud, nadat zij op 15-04-1768 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 614, p. 9]. Bij het burgerlijk huwelijk van Annetje en Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Brant van Engelenburg (1711-1776) [zie V-h] [neef vaderszijde bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1768 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Cornelis: Zie ondertrouwreg. Anna en Cornelis

Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Ondertrouwregister
Deel: 614, Periode: 1768-1769, Amsterdam, archief 5001, inventarisnummer 614,
15 april 1768, Ondertrouwregister, aktenummer DTB 614, folio p.9
Cornelis is geboren in 1731 in Amsterdam (NH). Hij is gedoopt op 07-06-1731 in Amsterdam (NH). Cornelis is overleden in 1772 in Amsterdam (NH), 40 of 41 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-1772 in Amsterdam (NH).
Religie:
Gereformeerd
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 14-05-1773 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 618, 365] met Isaac Wulfraad [106307E], 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Isaac: Zie ondertrouwakte Anna en Isaac

inschrijvingsdatum: 14-05-1773
naam bruidegom: Wulfraad, Isaac
naam eerdere vrouw: Grouw, Caatje
naam bruid: [van] Engelenburg, Anna
naam eerdere man: [van de] Bogaart, Cornelis
Bronverwijzing: DTB 618, p.365
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Isaac is geboren in 1735 in Erberveld. Isaac is overleden vóór 1781, ten hoogste 46 jaar oud. Isaac is weduwnaar van Caatje Grouw [8017E] (±1735-vóór 1773).
Religie:
Gereformeerd
(3) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 07-10-1781 in Veenendaal (Gld) met Dirck, Aertse van Santen [8661E], 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annetje en Dirck,: Zie trouwreg.Anna en Dirck

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 07-10-1781
Man: Dirk van Santen
Vrouw: Annigje van Engelenburg
Opmerking: BG wednr. van Gerrigje Spoor, BD wed. van Isak Wulfraad


Trouwinschrijving Dirk van Sante en Annigje van Engelenburg, 07-10-1781
Bruidegom: Dirk van Sante
Bruid: Annigje van Engelenburg
Vorige man: IJsak Wulfraad
Vorige vrouw:Gerrigje Spoor
Huwelijksdatum: 7-10-1781
Aktedatum: 7-10-1781
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 393
Dirck, is geboren in 1723 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 01-01-1723 in Veenendaal (Gld). Dirck, is weduwnaar van Gerrigje Spoor [9758E] (±1725-vóór 1781).
Religie:
Ned. Hervormd
8662leentjeberentsenvanengelenburgdoopveenendaal12juni1735nh.jpg 8662leentjevanengelenburg_hendrikvanhoeventrouwregveenendaalnh13jan1765.jpg 8605hendrikvanhoeven_catharinaelisabethnutmantrouwwageningennh2mei1782.jpg
89 8662leentjeberentsenvanengelenburgdoopveenendaal12juni1735NH
90 8662leentjevanengelenburg hendrikvanhoeventrouwregveenendaalNH13jan1765
91 8605hendrikvanhoeven catharinaelisabethnutmantrouwwageningenNH2mei1782
V-w Leentje, Berentsen van Engelenburg [8662E] (afb. 89 en 90) is geboren in 1735 in Veenendaal (Gld), dochter van Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E] (zie IV-e) en Maria, Jans (Marrigje) van Campen [8655E]. Zij is gedoopt op 12-06-1735 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Leentje,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 12-06-1735 is gedoopt: Leentje
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans

Doopinschrijving Leentje Berentsen, 12-06-1735
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 12-06-1735
Dopeling: Leentje Berentsen
Akteplaats: Veenendaal
Aktedatum: 12-06-1735
Geboorteplaats: Veenendaal
Vader: Dirk Berendtsen
Moeder: Marrigje Jans
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 42
Leentje, is overleden in 1773 in Veenendaal (Gld), 37 of 38 jaar oud. Zij is begraven op 28-06-1773 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned Hervormd
Leentje, trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 13-01-1765 in Veenendaal (Gld) met Hendrik van Hoeven [8605E] (afb. 91), 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leentje, en Hendrik: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 13-01-1765
Man: Hendrik van Hoeven
Vrouw: Leentje van Engelenburg

Trouwinschrijving Hendrik van Hoeven en Leentje van Engelenbrg, 13-1-1765
Bruidegom: Hendrik van Hoeven
Bruid: Leentje van Engelenburg
Huwelijksdatum: 13-01-1765
Registratiedatum: 13-01-1765
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 345
Hendrik is geboren in 1739 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 22-02-1739 in Veenendaal (Gld). Hendrik is overleden in 1798 in Veenendaal (Gld), 58 of 59 jaar oud. Hij is begraven op 02-01-1798 in Veenendaal (Gld). Hendrik trouwde later op 02-05-1782 in Wageningen (Gld) met Catharina, Elisabeth Nutman [11680E].
Religie:
Ned. Hervormd
9735janvanengelenburgdoopveenendaal28aug1740nh.jpg 9735janvanengelenburg_jannetjevanzijltrouw4aug1777vianen.jpg 9735janvanengelenburgoverl.jpg 9735janvanengelenburgoverlned.jpg 15993jannetjevanziloverl.jpg
92 9735janvanengelenburgdoopveenendaal28aug1740NH
93 9735janvanengelenburg jannetjevanzijltrouw4aug1777vianen
94 9735janvanengelenburgoverl
95 9735janvanengelenburgoverlned
96 15993jannetjevanziloverl
V-x Jan van Engelenburg [9735E] (afb. 92 t/m 95) is geboren in 1740 in Veenendaal, Rinseveen (Ut), zoon van Dirck, Berentsen van Engelenburg [8654E] (zie IV-e) en Maria, Jans (Marrigje) van Campen [8655E]. Hij is gedoopt op 28-08-1740 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 28-08-1740 is gedoopt: Jan
De vader is: Dirk Berentse van Engelenburg
De moeder is: Marrigje Jans

Doopinschrijving Jan van Engelenburg, 28-08-1740
Dopeling: Jan van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Dirk van Engelenburg
Aktedatum: 28-08-1740
Moeder: Marrigje Jans
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 28-08-1740
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 122
Jan is overleden op 17-10-1812 in Vianen ( Ut), 71 of 72 jaar oud [bron: Akte 38].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl. akte ( 2 x)

Uit het overlijdensregister van de gemeente Vianen, aktenummer 38
datum akte: 18-10-1812 blijkt dat op 17-10-1812 is overleden:
Naam: Jan van Engelenburg
Leeftijd: 72
Geboorteplaats: Vianen
Plaats overlijden: Vianen
Partner: Jannigje van Zijll
Opmerkingen: Namen ouders niet vermeld
Notitie bij Jan: Jan wordt in aktes van Jannetje van Zijl ook Adrianus genoemd.
Beroep:
Dagloner
Religie:
Ned. Hervormd
Jan trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 04-08-1777 in Vianen ( Ut) met Jansje (Jannetje) van Zijl [15993E] (afb. 96), ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jannetje: Zie trouwreg.

RON: NH trouwboek van Vianen
Datum huwelijk: 04-08-1777
Datum ondertrouw: 19-07-1777
Datum proclamatie: 20-07-1777
Attest van:
Man: Jan van Engelenburg
Geboren te: Rinseveen
Wonende te:
Vrouw: Jannetjen van Zijl
Geboren te: Amsterdam


Trouwinschrijving Jan van Engelenburg en Jannetjen van Zijl, 04-08-1777
Bruidegom: Jan van Engelenburg
Bruid: Jannetjen van Zijl
Huwelijksdatum: 04-08-1777
Datum ondertrouw: 19-07-1777
Datum proclamatie: 20-07-1777
Huwelijksplaats: Vianen
Akteplaats: Vianen
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventarisnummer: 31
Paginanummer: 26
Jannetje is geboren omstreeks 1750 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Jannetje: BRON: NH doopboek van Vianen
Op 10-04-1789 is gedoopt: Maria
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Jannetje van Zijl
De getuige is:
Wonende te:
Geboortedatum:
Opmerkingen:
Jannetje is overleden op 20-09-1828 in Vianen ( Ut), ongeveer 78 jaar oud [bron: Akte 33].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Zie overl.akte

Uit het overlijdensregister van de gemeente Vianen, aktenummer 33
datum akte: 20-09-1828 blijkt dat op 20-09-1828 is overleden:
Naam: Jannetje van Zijl
Leeftijd: 76
Geboorteplaats: Amsterdam
Plaats overlijden: Vianen
Partner: Adrianus van Engelenburg
Opmerkingen: namen ouders onbekend
Notitie bij Jannetje: Voornamm:Jannigje, Jansje, Jannetje

Bij het overlijden van Jannetje staat vermeld als partner Adrianus van Engelenberg. Jan was 1812 overleden.
Kinderen van Jan en Jannetje:
9736dirkvanengelenburgdoopvianennh4juli1779.jpg
97 9736dirkvanengelenburgdoopvianenNH4juli1779
1 Dirk van Engelenburg [9736E] (afb. 97), geboren in 1779 in Vianen ( Ut). Hij is gedoopt op 04-07-1779 in Vianen ( Ut) [bron: DTB 056/80 Toeg.code 1231 inv. nf. 27, pag. 5-165].
Notitie bij de geboorte van Dirk: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Vianen
Op 04-07-1779 is gedoopt: Dirk
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Jansje van Zijl


Doopinschrijving van Dirk van Engelenburg 04-07-1779
Plaatsnaam: Vianen
Dopeling: Dirk van Engelenburg
Vader: Jan van Engelenburg
Moeder: Jansje van Zijl
Doopdatum: 04-07-1779
Akteplaats: Vianen
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventarisnummer: 27
Paginanummer: 57
2 Gesina van Engelenburg [9740E], geboren in 1783 in Vianen ( Ut). Volgt VI-x.
9743mariavanengelenburgdoopvianennh10apr1789.jpg
98 9743mariavanengelenburgdoopvianenNH10apr1789
3 Maria van Engelenburg [9743E] (afb. 98), geboren in 1789 in Vianen ( Ut). Zij is gedoopt op 10-04-1789 in Vianen ( Ut).
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopreg.

Doopinschrijving Maria van Engelenburg, 10-04-1789
Plaatsnaam: Vianen
Dopeling: Maria van Engelenburg
Vader: Jan van Engelenburg
Moeder: Jannetje van Zijl
Doopdatum: 10-04-1789
Akteplaats: Vianen
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventarisnummer: 27
Paginanummer: 78
9745janrokes_andriesvanengelenburgdoopvianannh29juli1792.jpg
99 9745Janrokes#andriesvanengelenburgdoopviananNH29juli1792
4 Jan, Rokes van Engelenburg [9745E] (afb. 99), geboren in 1792 in Vianen ( Ut). Hij is gedoopt op 29-07-1792 in Vianen ( Ut).
Notitie bij de geboorte van Jan,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Vianen
Op 29-07-1792 is gedoopt: Jan Rokes
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Jannetje van Zijl
Opmerkingen: een van een tweeling


Doopinschrijving Jan Rokes van Engelenburg, 29-07-1792
Plaatsnaam: Vianen
Dopeling: Jan Rokes van Engelenburg
Vader: Jan van Engelenburg
Moeder: Jannetje van Zijl
Opmerkingen: één van een tweeling
Doopdatum: 29-07-1792
Akteplaats: Vianen
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventarisnummer: 27
Paginanummer: 85
Notitie bij Jan,: Tweeling met Andries
Religie:
Ned. Hervormd
5 Andries van Engelenburg [9746E], geboren in 1792 in Vianen ( Ut). Hij is gedoopt op 29-07-1792 in Vianen ( Ut).
Notitie bij de geboorte van Andries: Zie doopreg. bij tweelingbroer Jan, Rokes

BRON: NH doopboek van Vianen
Op 29-07-1792 is gedoopt: Andries
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Jannetje van Zijl
Opmerkingen: een van een tweeling


Doopinschrijving Andries van Engelenburg, 29-07-1792
Plaatsnaam: Vianen
Dopeling: Andries van Engelenburg
Vader: Jan van Engelenburg
Moeder: Jannetje van Zijl
Opmerkingen: één van een tweeling
Doopdatum: 29-07-1792
Akteplaats: Vianen
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventarisnummer: 27
Paginanummer: 85
Notitie bij Andries: Tweeling met Jan, Rokes
Religie:
Ned. Hervormd
8942cornelisvanengelenburgdoopveenendaalnh17mrt1737.jpg 8942cornelisvanengelenburg_claasjeteunissederksentrouwlunterennh30sept.1768_fspag.410_.jpg 8943claasjeteunissederksenoverl.jpg
100 8942cornelisvanengelenburgdoopveenendaalNH17mrt1737
101 8942cornelisvanengelenburg claasjeteunissederksentrouwlunterenNH30sept.1768(fspag.410)
102 8943claasjeteunissederksenoverl
VI-a Cornelis, Berend (Knelis) van Engelenburg [8942E] (afb. 100 en 101) is geboren in 1737 in Veenendaal (Gld), zoon van Berent, Hendricksen van Engelenburg [8055E] (zie V-b) en Claesjen, Hendriks van Hoeven [8616E]. Hij is gedoopt op 17-03-1737 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Knelis: Zie doopreg.

Doopinschrijving Cornelis van Engelenburgh, 17-03-1737
Dopeling: Cornelis van Engelenburgh
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berent van Engelenburgh
Aktedatum: 17-03-1737
Moeder: Claesje van Hoeven
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 17-03-1737
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 71
Knelis is overleden op 20-11-1790 in Renswoude (Ut), 52 of 53 jaar oud. Hij is begraven op 24-11-1790 in Renswoude (Ut).
Notitie bij overlijden van Knelis: Zie trouwreg.
Beroep:
Daghuurder
Knelis trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 30-09-1768 in Lunteren (Gem. Ede) (Gld) met Claasje, Dirkse Kuus [8943E] (afb. 102), 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Knelis en Claasje,: 1 oktober 1768 :
Ondertrouw (met Claasje Dirkse Kuus) - Woudenberg
Bruidegom: Cornelis Berentsz
Relatiesoort: bruidegom
Geboorteplaats: Venendaal
Woonplaats: Woudenberg
Attestatie: Naar Lunteren
Bruid: Claasje Dirkz
Relatiesoort: bruid
Geboorteplaats: Lunteren
Woonplaats: Lunteren
Gebeurtenis: Trouwen
Religie: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Gebeurtenisplaats: Woudenberg
Gebeurtenis: Ondertrouw
Datum: zaterdag 1 oktober 1768
NG trouwboek pag. 63
Claasje, is geboren in 1743 in Lunteren (Gem. Ede) (Gld), dochter van Derck, Teunisse Kuus [8968E] en Breunisje Cornelisz [8969E]. Zij is gedoopt op 21-07-1743 in Lunteren (Gem. Ede) (Gld). Claasje, is overleden op 17-08-1835 in Renswoude (Ut), 91 of 92 jaar oud [bron: akte 8].
Notitie bij overlijden van Claasje,: Zie overl.akte

Voornaam ook Klaasje

Overlijden - Renswoude
Overledene: Claasje Teunisse
Relatiesoort: Overledene
Geboorteplaats: Lunteren
Leeftijd: 92
Vader: Derk Teunisse
Relatiesoort: Vader
Moeder: Breunisje Peters
Relatiesoort: Moeder
Partner: Cornelis van Engelenburg
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: maandag 17 augustus 1835
akteno. 8
Notitie bij Claasje,: Naam ook: Claasje Dirkse

Huwelijk 2: website - Parenteel Kuus - Parenteel Theunis Hendricksen Kuijs - Fred Brouwer - n.v.t. - n.v.t. - n.v.t. - 1 - www.fredbrouwer.nl
Beroep:
Spinster
Kinderen van Knelis en Claasje,:
8970barendvanengelenburgdoopveenendaal3sept1769.jpg 8970barendvanengelenburgoverl.jpg
103 8970barendvanengelenburgdoopveenendaal3sept1769
104 8970barendvanengelenburgoverl
1 Barend van Engelenburg [8970E] (afb. 103 en 104), geboren op 03-09-1769 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Barend: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 03-09-1769 is gedoopt: Barend
De vader is: Cornelis van Engelenburg
De moeder is: Claasje Dirksze
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Barend van Engelenburg, 03-09-1769
Dopeling: Barend van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenburg
Aktedatum: 03-09-1769
Moeder: Claas Dirksze
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 03-09-1769
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 86
Barend is overleden op 25-12-1840 in Renswoude (Ut), 71 jaar oud [bron: Akte 22].
Notitie bij overlijden van Barend: Zie overl.akte
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Ned. Hervormd
2 Breunisje, Cornelissen van Engelenburg [8977E], geboren in 1772 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-a.
15273klaasjevanengelenburgdoop5jan1775renswoude.jpg
105 15273klaasjevanengelenburgdoop5jan1775renswoude
3 Klaasje van Engelenburg [15273E] (afb. 105), geboren in 1775 in Renswoude (Ut) [bron: reg. 347, pag.72]. Zij is gedoopt op 05-01-1775 in Renswoude (Ut).
Notitie bij de geboorte van Klaasje: Zie doopreg.
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Neder Duits Gereformeerd (later Ned. Hervormd)
8945gijsbertvanengelenburgdoopnh15mei1777renswoude.jpg
106 8945GijsbertvanengelenburgdoopNH15mei1777renswoude
4 Gijsbert van Engelenburg [8945E] (afb. 106), geboren in 1777 in Renswoude (Ut) [bron: renswoude]. Hij is gedoopt op 05-05-1777 in Renswoude (Ut).
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Zie doopreg.
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Ned. Hervormd
8944derkengelenbergdooprenswoudenh2jasn1780.jpg
107 8944derkengelenbergdooprenswoudenh2jasn1780
5 Derk van Engelenburg [8944E] (afb. 107), geboren in 1780 in Renswoude (Ut) [bron: renswoude]. Hij is gedoopt op 02-01-1780 in Renswoude (Ut).
Notitie bij de geboorte van Derk: Zie doopreg.
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Ned. Hervormd
15678teunisjevanengelenburgdooprenswoudenh.jpg
108 15678teunisjevanengelenburgdooprenswoudeNH
6 Teunisje van Engelenburg [15678E] (afb. 108), geboren in 1782 in Renswoude (Ut) [bron: reg. 348, pag. 79]. Zij is gedoopt op 18-08-1782 in Renswoude (Ut).
Notitie bij de geboorte van Teunisje: Zie doopreg.
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Ned. Hervormd
7 Dirkje van Engelenburg [8978E], geboren in 1789 in Renswoude (Ut). Volgt VII-b.
9676albertjevanengelenburgdoop18jan1731veenendaal.jpg
109 9676albertjevanengelenburgdoop18jan1731veenendaal
VI-b Albertje, Gijsberts van Engelenburg [9676E] (afb. 109) is geboren in 1731, dochter van Hendrik, Hendricksen van Engelenburg [8062E] (zie V-e) en Reijerijntje van Eep [8063E]. Zij is gedoopt op 28-01-1731 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Albertje,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 28-01-1731 is gedoopt: Albertje
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Reijerrijntje van Eep
Opmerkingen: Stichts Veenendaal


Doopinschrijving Albertje van Engelenburg, 28-01-1731
Dopeling: Albertje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 28-01-1731
Moeder: Reijerrijntje van Eep
Doopdatum: 28-01-1731
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 284
Albertje, is overleden op 03-02-1763 in Veenendaal (Gld), 31 of 32 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Albertje, trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 28-10-1759 in Veenendaal (Gld) met Arend, Sanders Suckel [17605E], 25 jaar oud. Arend, is geboren op 27-06-1734 in Veenendaal (Gld). Arend, is overleden in 1783 in Veenendaal (Gld), 48 of 49 jaar oud.
8066aalbertjevanengelenburg_arendtsukkeltrouwveenendaal28okt1759.jpg
110 8066aalbertjevanengelenburg arendtsukkeltrouwveenendaal28okt1759
VI-c Aalbertje, Gijsbertse van Engelenburg [8066E] (afb. 110) is geboren in 1731 in Veenendaal (Gld), dochter van Gijsbert, Hendrickse van Engelenburg [8064E] (zie V-f) en Rijntje (Trijntje) Evertse [8065E]. Zij is gedoopt op 28-01-1731 in Veenendaal (Gld). Aalbertje, is overleden in 1763 in Veenendaal (Gld), 31 of 32 jaar oud. Zij is begraven op 03-02-1763 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
Aalbertje, trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 28-10-1759 in Veenendaal (Gld) met Arendt, Sanderse Sukkel [8461E], 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aalbertje, en Arendt,: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 28-10-1759
Man: Arent Sandersze Sukkel
Vrouw: Aalbertje Gijsbertsze van Engelenburg


Trouwinschrijving Arent Sukkel en Aalbertje van Engelenburg, 28-10-1759
Bruidegom: Arent Sukkel
Bruid: Aalbertje van Engelenburg
Huwelijksdatum: 28-10-1759
Aktedatum: 28-10-1759
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 336
Arendt, is geboren in 1734 in Veenendaal (Gld), zoon van Sander, Aartsen Suckel [19416E] en Gerritje, Hendriksen van Dijk [19417E]. Hij is gedoopt op 27-06-1734 in Veenendaal (Gld). Arendt, is overleden in 1783 in Veenendaal (Gld), 48 of 49 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-1783 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Aalbertje, en Arendt,:
90290zandersukkeldoop6febr1763.jpg
111 90290Zandersukkeldoop6febr1763
1 Zander Sukkel [16023E] (afb. 111), geboren in 1763 [bron: reg. 385, pag. 42]. Hij is gedoopt op 06-02-1763 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Zander: Zie doopreg.
Religie:
Ned. Hervormd
8068evertgijsbertsevanengelenburg_jennekenvanderpeppeltrouwwageningen13apr1765.jpg 8068evertvanengelenburg_christinakostertrouwwageningennh14mrt1782.jpg
112 8068evertgijsbertsevanengelenburg jennekenvanderpeppeltrouwwageningen13apr1765
113 8068evertvanengelenburg christinakostertrouwwageningenNH14mrt1782
VI-d Evert, Gijsbertse van Engelenburg [8068E] (afb. 112 en 113) is geboren in 1736 in Veenendaal (Gld), zoon van Gijsbert, Hendrickse van Engelenburg [8064E] (zie V-f) en Rijntje (Trijntje) Evertse [8065E]. Hij is gedoopt op 02-12-1736 in Veenendaal (Gld). Evert, is overleden in 1787 in Wageningen (Gld), 50 of 51 jaar oud. Hij is begraven op 20-02-1787 in Wageningen (Gld).
Notitie bij overlijden van Evert,: Begraven Evert Engelenburg, van, 18-02-1787
Overledene: Evert Engelenburg, van
Kerkelijke gemeente: Wageningen
Begraven te: Wageningen
Begraafdatum: 18-02-1787
Volgnummer op pagina: 52
Pagina: 20
Toegangsnummer: 0176
Inventarisnummer: 1665.5
Evert,:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 13-04-1765 in Wageningen (Gld) met Jenneken (Jannigje) van der Peppel [8462E], 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evert, en Jannigje: Zie trouwreg. Evert en Jenneken
Jannigje is geboren in 1743 in Wageningen (Gld). Zij is gedoopt op 25-01-1743 in Wageningen (Gld). Jannigje is overleden op 25-05-1780 in Wageningen (Gld), 36 of 37 jaar oud.
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 14-03-1782 in Wageningen (Gld) met Christina Koster [8522E], ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evert, en Christina: Zie trouwreg.Evert en Christina
Christina is geboren omstreeks 1748 in Arnhem (Gld). Christina is overleden op 06-10-1808 in Wageningen (Gld), ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Evert, en Jannigje:
8463reijnievanengelenburgdoopwageningennh5febr1766.jpg
114 8463reijnievanengelenburgdoopwageningenNH5febr1766
1 Reijnie, Evertdr. van Engelenburg [8463E] (afb. 114), geboren in 1766 in Wageningen (Gld) [bron: Wageningen, pag. 211, nr. 16]. Zij is gedoopt op 05-02-1766 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Reijnie,: Zie doopreg.
2 Gijsberta, Evertdr. (Gijsbertje (Gyria)) van Engelenburg [8465E], geboren in 1768 in Wageningen (Gld). Volgt VII-c.
8467hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal22juli1770.jpg
115 8467hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal22juli1770
3 Hendrikje, Evertdr van Engelenburg [8467E] (afb. 115), geboren in 1770. Zij is gedoopt op 15-07-1770 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrikje,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 15-07-1770 is gedoopt: Hendrikje
De vader is: Evert van Engelenburg
De moeder is: Jennikke
Opmerkingen: Gelders Veenendaal, mo. Jannigje


Doopinschrijving Hendrikje van Engelenburg, 22-07-1770
Dopeling: Hendrikje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Evert van Engelenburg
Aktedatum: 22-07-1770
Moeder: Jennikke van de Peppel
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 22-07-1770
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 92
Religie:
Ned. Hervormd
4 Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E], geboren in 1773 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-d.
8519aelbertjevanengelenburgdoopveenendaal11aug1776.jpg
116 8519aelbertjevanengelenburgdoopveenendaal11aug1776
5 Aelbertje, Evertsd. van Engelenburg [8519E] (afb. 116), geboren in 1776 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 11-08-1776 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aelbertje,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 11-08-1776 is gedoopt: Aelbertje
De vader is: Evert van Engelenburg
De moeder is: Jennikke
Opmerkingen: mo. Jannigje


Doopinschrijving Aelbertje van Engelenburg, 11-08-1776
Dopeling: Aelbertje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Evert van Engelenburg
Aktedatum: 11-08-1776
Moeder: Jennikke van de Peppel
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 11-08-1776
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 134
Religie:
Ned. Hervormd
8465gijsbertjevanengelenbergdoopwageningen6mrt1768.jpg
117 8465GijsbertjevanengelenbergdoopWageningen6mrt1768
6 Gijsbert, Evertz. van Engelenburg [8521E] (afb. 117), geboren in 1778 in Wageningen (Gld) [bron: Wageningen, pag. 255, nr. 5]. Hij is gedoopt op 20-09-1778 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbert,: Zie doopreg.
Kind van Evert, en Christina:
8523janvanengelenburgdoopwageningennh3juli1783.jpg
118 8523janvanengelenburgdoopwageningenNH3juli1783
7 Jan van Engelenburg [8523E] (afb. 118), geboren in 1783 in Wageningen (Gld). Hij is gedoopt op 03-07-1783 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie doopreg.
Jan is overleden op 13-02-1790 in Wageningen (Gld), 6 of 7 jaar oud.
8069hendrikgijsbertsevanengelenburgoverl.jpg
119 8069hendrikgijsbertsevanengelenburgoverl
VI-e Hendrik, Gijsbertse van Engelenburg [8069E] (afb. 119) is geboren in 1739 in Veenendaal (Gld), zoon van Gijsbert, Hendrickse van Engelenburg [8064E] (zie V-f) en Rijntje (Trijntje) Evertse [8065E]. Hij is gedoopt op 22-02-1739 in Veenendaal (Gld). Hendrik, is overleden op 22-12-1814 in Arnhem (Gld), 74 of 75 jaar oud [bron: Akte 483].
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie overl.akte

Overleden in St. Catharina Gasthuis
Overlijdenslocatie ook Arnhem
Beroep:
Schipper (varend op het schip Rhijnstroom) (Komt vaak met het schip voor in het boek "Tolregisters".)
Hendrik,:
(1) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 13-03-1778 in Arnhem (Gld) met Hendrika den Bunsing [8524E], ongeveer 38 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1740. Hendrika is overleden op 22-02-1780 in Arnhem (Gld), ongeveer 40 jaar oud.
(2) trouwde, ten hoogste 75 jaar oud, vóór 1814 met Clasina van Loon [11305E], ten hoogste 69 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1745. Clasina is overleden vóór 1814, ten hoogste 69 jaar oud.
(3) trouwde, 74 of 75 jaar oud, op 28-04-1814 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 13] met Pieternella van Tekelenburg [11302E], 62 of 63 jaar oud. Pieternella is geboren in 1751, dochter van Hendrik van Tekelenburg [11303E] en Hendrica de Vries [11304E]. Pieternella is overleden op 04-03-1831 in Arnhem (Gld), 79 of 80 jaar oud [bron: Akte 76].
VI-f Peter, Gijsbertse (Piter) van Engelenburg [8070E] is geboren in 1742 in Veenendaal (Gld), zoon van Gijsbert, Hendrickse van Engelenburg [8064E] (zie V-f) en Rijntje (Trijntje) Evertse [8065E]. Hij is gedoopt op 25-02-1742 in Veenendaal (Gld). Piter is overleden in 1796, 53 of 54 jaar oud. Hij is begraven op 10-02-1796 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij Piter: Voornaam ook Pieter
Religie:
Ned.Duits Gereformeerd
Piter trouwde met Hendrikje, Gerritsen van Schenkhorst [8525E]. Hendrikje, is geboren in 1736 in Rhenen (Ut), dochter van Gerrit, Sijmensen van Schenkhorst [19801E] en Huibertje va. Hendrikzen [19802E]. Hendrikje, is overleden op 08-12-1825 in Veenendaal (Gld), 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Piter en Hendrikje,:
1 Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E], geboren in 1765 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-e.
2 Hendrik, Gijsbertse van Engelenburg [8598E], geboren in 1767 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-f.
3 Huijbertje, Gijsbertse van Engelenburg [49970E], geboren in 1770 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-g.
4 Rantje van Engelenburg [8625E], geboren in 1772 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-h.
5 Peter (Pieter) van Engelenburg [8627E], geboren in 1775 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-i.
33820frankvanengelenburgdoopvreeswijknh16jan1763.jpg 33820fransengelenbergoverl.jpg
120 33820frankvanengelenburgdoopvreeswijkNH16jan1763
121 33820fransengelenbergoverl
VI-g Franciscus (Frank) van Engelenburg [33820E] (afb. 120 en 121) is geboren in 1763 in Tiel (Gld), zoon van Barend (Brant) van Engelenburg [35860E] (zie V-h) en Anna (Anneke/Jenneke) van den Berg [106313E]. Hij is gedoopt op 16-01-1763 in Vreeswijk (Ut).
Notitie bij de geboorte van Frank: Zie doopreg.

Doopinschrijving Frank van Engelenburg, 16-01-1763
Plaatsnaam: Vreeswijk
Dopeling: Frank van Engelenburg
Aktedatum: 16-01-1763
Vader: Brant van Engelenburg
Moeder: Annigje van den Berg
Getuige 1: Zweertje Uijtman
Doopdatum: 16-01-1763
Akteplaats: Vreeswijk
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1634 Nederlandse Hervormde gemeente Vreeswijk
Inventarisnummer: 25
Paginanummer: 63

https://hdl.handle.net/21.12108/98CC1ECAB81E4D0DAAC28288253E7E42
Frank is overleden op 21-01-1826 in Tiel (Gld), 62 of 63 jaar oud [bron: akte 8].
Notitie bij overlijden van Frank: Zie overl.akte
Notitie bij Frank: Voornaam ook Frans
Beroep:
Schipper, visscher
Frank trouwde met Maria Snelleman [106281E]. Maria is geboren in 1764, dochter van Antonie Snelleman [11307E]. Maria is overleden op 30-10-1839 in Tiel (Gld), 74 of 75 jaar oud [bron: Akte 107].
Beroep:
Naaister
Kinderen van Frank en Maria:
1 Elisabeth van Engelenburg [30006E], geboren in 1790 in Nijmegen (Gld). Volgt VII-j.
2 Antonie van Engelenburg [28055E], geboren in 1794. Hij is gedoopt op 12-10-1794 in Tiel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Antonie: Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en
steden werkge..., Tiel, archief 10, inventarisnummer 1446, 12-10-1794, Hervormd
Doopboek Tiel 1791-1811

● https://hdl.handle.net/21.12108/C4819AA435D841EEA70C3579DC2F14A9
3 Adrie (Adrie) van Engelenburg [33840E], geboren op 10-07-1795 in Tiel (Gld). Volgt VII-k.
4 Jan, Brant van Engelenburg [11184E], geboren op 22-12-1796 in Tiel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jan,: Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en
steden werkge..., Tiel, arch

● https://hdl.handle.net/21.12108/C4819AA435D841EEA70C3579DC2F14A9
Jan, is overleden op 25-01-1820 in Tiel (Gld), 23 jaar oud [bron: Akte 13].
Beroep:
Schippersknecht
5 Frank van Engelenburg [28061E], geboren op 25-08-1799 in Tiel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Frank: Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en
steden werkge..., Tiel, archief 10, inventarisnummer 1446, 25-08-1799, Hervormd
Doopboek Tiel 1791-1811

https://hdl.handle.net/21.12108/7110F1101EA345EF80E8C5B83A13F5DB
6 Annigje van Engelenburg [11191E], geboren op 14-01-1802 in Tiel (Gld). Volgt VII-l.
7 Anthonius van Engelenburg [11514E], geboren in 1803. Anthonius is overleden op 11-07-1849 in Gouda (ZH), 45 of 46 jaar oud [bron: Akte 430].
8 Frank (Frans) van Engelenburg [30007E], geboren in 1805 in Tiel (Gld). Volgt VII-m.
9 Arie van Engelenburg [28063E], geboren op 24-11-1808 in Tiel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Arie: Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en
steden werkge..., Tiel, archief 10, inventarisnummer 1446, 24-11-1808, Hervormd
Doopboek Tiel 1791-1811

https://hdl.handle.net/21.12108/4FE33C9827F24FBDBCD50842EDA08689
10 Arie van Engelenburg [28058E], geboren op 24-01-1811 in Tiel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Arie: Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en
steden werkge..., Tiel, archief 10, inventarisnummer 1446, 24-01-1811, Hervormd
Doopboek Tiel 1791-1811

● https://hdl.handle.net/21.12108/C4819AA435D841EEA70C3579DC2F14A9
11 Hendrik van Engelenberg [33810E], geboren in 1813 in Tiel (Gld). Volgt VII-n.
9756hendrikje_japikjevanengelenburgdoopnhveenendaal19sept1749.jpg 9756hendrikavanengelenburg_antonistiptrouwveenendaal11april1778.jpg
122 9756Hendrikje&JapikjevanengelenburgdoopNHVeenendaal19sept1749
123 9756hendrikavanengelenburg antonistiptrouwveenendaal11april1778
VI-h Hendrika van Engelenburg [9756E] (afb. 122 en 123) is geboren in 1749 in Veenendaal (Gld) [bron: Inv. 100, akte 164], dochter van Berend, Franken van Engelenburg [8610E] (zie V-i) en Hendrikje, Jacobsz van de Pol [8611E]. Zij is gedoopt op 19-09-1749 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: Zie doopreg.

Doopinschrijving Hendrika van Engelenburg, 19-09-1749
Dopeling:Hendrika van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 19-09-1749
Moeder: Hendrikje Jacobsz
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 19-09-1749
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer:
45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 210
Hendrika is overleden op 19-01-1812 in Veenendaal (Gld), 62 of 63 jaar oud [bron: akte 8].
Notitie bij overlijden van Hendrika: Documenttype:BS
Overlijden
Erfgoedinstelling:Het Utrechts Archief
Het Utrechts Archief
Plaats instelling:Utrecht
Collectiegebied:Utrecht
Archief:481
Registratienummer:479
Aktenummer:8
Registratiedatum:21 januari 1812
Akteplaats:Veenendaal
Notitie bij Hendrika: Tweeling met Japikje
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrika trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 11-04-1778 in Veenendaal (Gld) met Anthonie Stip [9757E], 28 of 29 jaar oud, nadat zij op 27-03-1778 in Veenendaal (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Anthonie: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 11-04-1778
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Antoni Stip
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Hendrika Engelenburg
Geboren te:
Wonende te: Veenendaal
Anthonie is geboren in 1749 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 11-01-1749 in Veenendaal (Gld). Anthonie is overleden op 27-09-1808 in Veenendaal (Gld), 58 of 59 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
10184jacobvanengelenburgdoopveenendaalnh25febr1753.jpg 10184jacobvanengelenburg_rijkjevandrutenondertrouw29sept1787wageningennh.jpg 10184jacobvanengelenburgoverl.jpg 9763jacobvanengelenburg_hendrikavandrutenondertrouw29sept1787rhenen.jpg
124 10184jacobvanengelenburgdoopveenendaalNH25febr1753
125 10184jacobvanengelenburg rijkjevandrutenondertrouw29sept1787wageningenNH
126 10184jacobvanengelenburgoverl
127 9763jacobvanengelenburg hendrikavandrutenondertrouw29sept1787rhenen
VI-i Jacob van Engelenburg [10184E] (afb. 124 t/m 126) is geboren in 1753 in Veenendaal (Gld), zoon van Berend, Franken van Engelenburg [8610E] (zie V-i) en Hendrikje, Jacobsz van de Pol [8611E]. Hij is gedoopt op 25-02-1753 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 25-02-1753 is gedoopt: Jacob
De vader is: Berent Franken van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Jacobsen


Doopinschrijving Jacob van Engelenburg, 25-02-1753
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Jacob van Engelenburg
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 25-02-1753
Moeder: Hendrikje Jacobsz
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 25-02-1753
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 228
Jacob is overleden op 03-09-1817 in Wageningen (Gld), 63 of 64 jaar oud [bron: Akte 55].
Notitie bij overlijden van Jacob: Zie overl.akte
Beroep:
Wolkammer
Religie:
Ned. Hervormd
Jacob trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 21-10-1787 in Wageningen (Gld) met Hendrika (Regina) (Rijkje) van Druten [9764E] (afb. 127), 21 jaar oud, nadat zij op 29-09-1787 in Rhenen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Rijkje: Zie ondertrouwreg.

BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum ondertrouw: 29-09-1787
Man: Jacob van Engelenburg
Geboren te: Veenendaal
Wonende te: Laatst Rhenen
Vrouw: Rijkje van Druten
Geboren te: Wageningen
Wonende te: Wageningen
Rijkje is geboren op 11-09-1766 in Wageningen (Gld). Rijkje is overleden op 20-04-1836 in Wageningen (Gld), 69 jaar oud [bron: akte 23].
Notitie bij Rijkje: Voornaam ook Rijsje, Gergina
Achternaam ook Dreuten
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Jacob en Rijkje:
1 Barend van Engelenburg [9845E], geboren in 1788 in Wageningen (Gld). Volgt VII-o.
2 Elisabeth van Engelenburg [10547E], geboren in 1791 in Wageningen (Gld). Volgt VII-p.
3 Hendrikje van Engelenburg [10549E], geboren in 1792 in Wageningen (Gld). Volgt VII-q.
4 Hanna (Hanna) van Engelenburg [10550E], geboren in 1795 in Wageningen (Gld). Volgt VII-r.
10552grietjevanengelenburgdoopwageningennh18mei1797.jpg
128 10552grietjevanengelenburgdoopwageningenNH18mei1797
5 Grietje van Engelenburg [10552E] (afb. 128), geboren in 1797 in Wageningen (Gld). Zij is gedoopt op 18-05-1797 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Zie doopreg.
6 Margaritha van Engelenburg [14947E], geboren in 1799 in Wageningen (Gld). Volgt VII-s.
35890_1_.jpg 35890jacobengelenberg_alidakievoethuwelijk.jpg 35890_106213_1_.jpg 35890_106213e_2_.jpg 35890_106213e.jpg 106213e.jpg
129 35890(1)
130 35890jacobengelenberg alidakievoethuwelijk
131 35890#106213(1)
132 35890#106213E(2)
133 35890#106213E
134 106213E
106213e_2_.jpg 106213e_1_.jpg 106213e_3_.jpg
135 106213E(2)
136 106213E(1)
137 106213E(3)
VI-j Jacob Engelenberg [35890E] (afb. 129 t/m 133) is geboren in 1745 in Amsterdam (NH), zoon van Albert, Franken (Aalbert) Engelenbergh [35990E] (zie V-j) en Neeltje Noordwijk [106212E]. Jacob is overleden in 02-1792 in Oost Indie, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Per 16-10-1770 Poorter van Amsterdam

Document Boedelinspectie 1792
Document Boedelopbrengst en opname Weeshuis van Jannetje
Boedelbeschrijving en waardebepaling.

Attestatie 13 juni 1769
Adres:
Lindengracht, Amsterdam (NH)
Beroep:
Schuitevoerder
Religie:
Ned. Hervormd
Jacob trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 27-09-1770 met Alida, Kievoet [106213E] (afb. 134 t/m 137), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Alida,: Zie Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
27-09-1770
naam bruidegom:
[van] Engelenberg, Jacob
naam bruid:
Kievoet, Alida
bronverwijzing:
DTB 616, p.200
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Alida, is geboren in 1747 in Amsterdam (NH), dochter van Hendrik Kievoet [116825E] en Jannetje Bedou [5500E]. Alida, is overleden op 01-02-1792 in Amsterdam (NH), 44 of 45 jaar oud. Zij is begraven op 04-02-1792 in Amsterdam, St. Anthonies Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Alida,: Zie begrafenisverklaring
Notitie bij Alida,: Geloofsbelijdenis 21 juni 1769.
Adres:
tot 1792     Op ’t Cattrenburg
Beroep:
Tinnegieter
Religie:
Gereformeerd
Kind van Jacob en Alida,:
35870jannetjeengelenberg.jpg
138 35870JannetjeEngelenberg
1 Jannite Engelenberg [35870E] (afb. 138), geboren in 1771 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 112, p. 135, folio 66, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Jannite waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Bedde (geb. ±1745) en Hendrik Ootmarink (geb. ±1745). Zij is gedoopt op 17-11-1771 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Jannite: Pastor: Johan Albert van Muijden

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Jannite is overleden op 09-10-1826 in Amsterdam (NH), 54 of 55 jaar oud [bron: FS 10 jaren tabel aanwezig met aangifte datum 13 okt.1826, niet aanwezig].
Notitie bij Jannite: Voornaam ook: Jannitje

Per 16-4-1793 Poorteres van Amsterdam
Jannite bleef ongehuwd.
Adres:
Oude Vrouwenhuis, Amstel, Amsterdam (NH)
Beroep:
Linnennaaister
Religie:
Ned. Hervormd
35880corneliaengelenberg_jacobusmunnikhuwelijk.jpg 35880corneliaengelenberg.jpg
139 35880corneliaengelenberg jacobusmunnikhuwelijk
140 35880CorneliaEngelenberg
VI-k Cornelia van Engelenberg [35880E] (afb. 139 en 140) is geboren in 1753 in Den Haag (ZH), dochter van Albert, Franken (Aalbert) Engelenbergh [35990E] (zie V-j) en Neeltje Noordwijk [106212E]. Cornelia is overleden in 1779 in Amsterdam (NH), 25 of 26 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1779 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Cornelia: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1779     Binnen Bantammerstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Cornelia trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 24-04-1778 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 623, p. 60] met Jacobus Munnik [106218E], 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jacobus: Zie Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
24-04-1778
naam bruidegom:
Munnik, Jacobus
naam bruid:
[van] Engelenberg, Cornelia
bronverwijzing:
DTB 623, p.60
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK
Jacobus is geboren in 1759 in Amsterdam (NH), zoon van Abraham Munnik [5497E]. Hij is gedoopt op 06-05-1759 in Amsteram. Jacobus is overleden op 16-11-1779 in Amsterdam (NH), 19 of 20 jaar oud.
Religie:
Gereformeerd
Kind van Cornelia en Jacobus:
1 Abraham Munnik [106219E], geboren in 1778 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 112, p. 361, folio 179, nr. 21]. Bij de geboorteaangifte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Munnik (geb. ±1750) en Johanna Smit (geb. ±1750). Hij is gedoopt op 17-07-1778 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Abraham: Pastor Ludovicus Hamerster
Religie:
Ned. Hervormd
VI-l Christine (van den Berg, Engelberg) van Binsbergen [19884E] is geboren op 23-06-1743 in Rhenen (Ut), dochter van Jan van Binsbergen [8445E] en Alberdina, Franken (Aelbertje) van Engelenburg [42900E] (zie V-k). Christine is overleden op 29-09-1820 in Sint-Andries (Heerewaarden), 77 jaar oud. Christine trouwde met Dielis van Duinen [19889E]. Dielis is geboren omstreeks 1742.
VI-m Engel van den Berg [8444E] is geboren op 25-03-1750 in Heerewaarden (Gld) [bron: Arch. 3198, deelnr.1001, pag. 288], zoon van Johannis (Jan) van Berg [106391E] en Alberdina, Franken (Aelbertje) van Engelenburg [42900E] (zie V-k).
Notitie bij de geboorte van Engel: Gemeente Heerewaarden
Archiefnummer 3198
Deelnummer1001
Registernaam
NH Doop 1640-1768; Trouw 1653-1769; Overlijden 1653-1659, 1745-1748; Lidmaten 1642-1766; Aanstelling predikant 1640; Aanstelling onderwijzers 1643-1652; Benoeming ambtsdragers 1640-1767; Notulen kerkenraad 1662-1768 (DTB-1001)
Code DTB-1001
Periode register 1640-1769
Pagina288
Diversen
Den 25.03.1750 sijnde Beden Dagh V: Johannes van den Bergh, M: Aelbertje van Engelenburgh, K: genoemt Engeltje.
Datum doop 25-03-1750
Kind Engeltje
Kind geslacht vrouwelijk
Vader Johannes van den Bergh
Moeder Aelbertje van Engelenburgh
Engel trouwde met Elisabeth Steenbergen [8395E]. Elisabeth is geboren omstreeks 1750.
Kind van Engel en Elisabeth:
8394alberdinavanden_bergdoop7-4-1782driel.jpg
141 8394alberdinavanden bergdoop7-4-1782Driel
1 Aalberdina van den Berg [8394E] (afb. 141), geboren in 1782. Bij de geboorteaangifte van Aalberdina was de volgende getuige aanwezig: Aelbertje van Engelenburg (1718-1792) [zie V-k] [grootmoeder vaderszijde]. Zij is gedoopt op 07-04-1782 in Driel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aalberdina: Zie doopreg.
11024johannesvanengelenburgdoopadamnwekerknh4okto1750.jpg 11024johannesvanengelenburgoverl.jpg 11293henderskarstenbenninkoverl.jpg
142 11024johannesvanengelenburgdoopadamnwekerkNH4okto1750
143 11024johannesvanengelenburgoverl
144 11293henderskarstenbenninkoverl
VI-n Johannes (Jan) van Engelenburg [11024E] (afb. 142 en 143) is geboren in 1750 in Veenendaal (Gld), zoon van Dirk, Franke(n) (Derk) van Engelenburg [35400E] (zie V-l) en Jannetje (Jannigje) van den Berg [106283E]. Hij is gedoopt op 04-10-1750 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie doopreg.

kind:, Johannes
doopdatum:04-10-1750
kerk:Nieuwe Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburgh, Dirk
moeder:[van den] Bergh, Jannitje
getuige:[van den] Bergh, Steven
getuige:Noordwijk, Neeltje
bronverwijzing:DTB 54, p.180(folio 90v), nr.3
Jan is overleden op 06-04-1833 in Arnhem (Gld), 82 of 83 jaar oud [bron: akte 89]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Engelenburg (1788-1842) [zie VII-t] [zoon] en Frank van Engelenburg (1790-1864) [zie VII-u] [zoon].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl.akte
Beroepen:
Ned. Hervormd
vanaf voor 1813     Rentenier
vanaf 1833     Kapitein van een Jagt
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1784 met Hendrica Slosser [10877E], ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrica: Naam ook Flesser
Hendrica is geboren omstreeks 1755. Hendrica is overleden na 1833, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij Hendrica: Naam ook Schlosser, Flesser
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1795 met Henders, Karsten Benninck [11293E] (afb. 144), ongeveer 36 jaar oud. Henders, is geboren in 1759 in Brummen (Gld), dochter van Karst, Jansen Benninck [11294E] en Maria Reinds [11295E]. Henders, is overleden op 12-03-1826 in Arnhem (Gld), 66 of 67 jaar oud [bron: Akte 74].
Notitie bij overlijden van Henders,: Zie overl.akte
Kinderen van Jan en Hendrica:
11298dirkvanengelenburgdooparnhem6nov1785naamloos.jpg
145 11298dirkvanengelenburgdooparnhem6nov1785Naamloos
1 Dirk van Engelenburg [11298E] (afb. 145), geboren in 1785 in Arnhem (Gld). Hij is gedoopt op 06-11-1785 in Arnhem (Gld). Dirk is overleden op 11-10-1827 in Arnhem (Gld), 41 of 42 jaar oud [bron: Akte 280].
Beroep:
Klerk
2 Willem van Engelenburg [46000E], geboren in 1788 in Arnhem (Gld). Volgt VII-t.
3 Frank van Engelenburg [10907E], geboren in 1790 in Arnhem (Gld). Volgt VII-u.
Kinderen van Jan en Henders,:
11411hendrikamariavanengelenburgdooparnhem23febr1797.jpg
146 11411hendrikamariavanengelenburgdooparnhem23febr1797
4 Hendrika, Maria van Engelenburg [11411E] (afb. 146), geboren in 1797. Zij is gedoopt op 26-02-1797 in Arnhem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrika,: Zie doopreg.
11412mariajohannavanengelenburg16jan1800dooparnhem.jpg 11412mariajohannavanengelenburgoverl.jpg
147 11412Mariajohannavanengelenburg16jan1800dooparnhem
148 11412mariajohannavanengelenburgoverl
5 Maria, Johanna van Engelenburg [11412E] (afb. 147 en 148), geboren op 11-01-1800 in Arnhem (Gld). Zij is gedoopt op 16-01-1800 in Arnhem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie doopreg.
Maria, is overleden op 11-05-1866 in Arnhem (Gld), 66 jaar oud [bron: Akte 297].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte
Maria, bleef ongehuwd.
35420dirkjevanengelenburgdooparnhem30jan1757.jpg 35420dirkjevanengelenburg_georgmaximiliaanhouthuijsenondertrouwkerk.jpg
149 35420Dirkjevanengelenburgdooparnhem30jan1757
150 35420dirkjevanengelenburg georgmaximiliaanhouthuijsenondertrouwkerk
VI-o Dirkje (Derkje) Engelenburg [35420E] (afb. 149 en 150) is geboren in 1757 in Arnhem (Gld), dochter van Dirk, Franke(n) (Derk) van Engelenburg [35400E] (zie V-l) en Jannetje (Jannigje) van den Berg [106283E]. Zij is gedoopt op 30-01-1757 in Arnhem (Gld). Derkje is overleden op 03-04-1846 in Heusden (NB), 88 of 89 jaar oud [bron: Akte 11].
Notitie bij Derkje: Naam van Engelenburg
Voornaam ook Derkje
Adres:
Passeerdersgracht
Religie:
Gereformeerd
Derkje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 19-02-1779 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 623, 481] met George, Maximiliaan Houthuijsen [106317E], 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Derkje en George,: Zie trouwreg. Kerk

inschrijvingsdatum: 19-02-1779
naam bruidegom: Houthuijsen, George Maximiliaan
naam bruid: [van] Engelenburg, Dirkje
bronverwijzing: DTB 623, p.481
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
George, is geboren in 1749 in Culemborg (Gld). George, is overleden vóór 1846, ten hoogste 97 jaar oud.
Notitie bij overlijden van George,: Naam ook Stouthuijsen
Notitie bij George,: Achternaam ook Stouthuijsen
Religie:
Gereformeerd
Kind van Derkje en George,:
1 Jan, Josua Houthuijsen [106989E], geboren in 1781 in Amsterdam (NH). Volgt VII-v.
10817evertjevanengelenburgdoopveeenendaalnh5okt1749.jpg 10817evertjevanengelenburg_fransvanzettentrouw16okt1773hienendodewaard.jpg 11241francoisvanzettendoophienendodewaard20okt1743.jpg
151 10817evertjevanengelenburgdoopveeenendaalNH5okt1749
152 10817evertjevanengelenburg fransvanzettentrouw16okt1773hienendodewaard
153 11241francoisvanzettendoophienendodewaard20okt1743
VI-p Evertje van Engelenburg [10817E] (afb. 151 en 152) is geboren in 1749 in Veenendaal (Gld), dochter van Beerent, Cornelissen (Barend) van Engelenburg [8615E] (zie V-m) en Aalbertje van Veen [8642E]. Zij is gedoopt op 05-10-1749 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Evertje: Zie doopinschr.

Doopinschrijving Evertje van Engelenburg, 05-10-1749
Dopeling: Evertje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Berend van Engelenburg
Aktedatum: 05-10-1749
Moeder: Aalbertje van Veen
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 05-10-1749
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 211
Evertje is overleden op 07-03-1779 in Dodewaard (Gld), 29 of 30 jaar oud. Evertje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 16-10-1773 in Hien en Dodewaard (Gld) met Frans, Jansze (Frans) van Zetten [11241E] (afb. 153), 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evertje en Frans: Zie trouwreg.
Frans is geboren in 1743 in Hien en Dodewaard (Gld) [bron: Gld.Arch. toeg.0176, inv. 483, pag. 19, volgnr.3], zoon van Jan, Cornelisse van Zetten [11299E] en Derrikje, Cornelisse van Duijnen [11300E]. Hij is gedoopt op 20-10-1743 in Hien en Dodewaard (Gld).
Notitie bij de geboorte van Frans: Zie doopreg.
Frans is overleden op 14-03-1812 in Dodewaard (Gld), 68 of 69 jaar oud. Frans is weduwnaar van Metje, Hendrise Erpstra [11301E] (±1745-vóór 1773).
Notitie bij Frans: Naam ook van Setten
Kind van Evertje en Frans:
1 Johanna (Hanna) van Zetten [11239E], geboren op 28-12-1776 in Dodewaard (Gld). Volgt VII-w.
8897janvanengelenburgdoopveenendaalnh4apri1745.jpg 8898janvanengelenburg_corneliaswetzelaartrouw3mei1772.jpg 8897janvanengelenburgoverl.jpg
154 8897janvanengelenburgdoopveenendaalNH4apri1745
155 8898janvanengelenburg corneliaswetzelaartrouw3mei1772
156 8897janvanengelenburgoverl
VI-q Jan van Engelenburg [8897E] (afb. 154 t/m 156) is geboren in 1745 in Veenendaal (Gld), zoon van Teunis van Engelenburg [8643E] (zie V-n) en Cornelia Vonk [8644E]. Hij is gedoopt op 04-04-1745 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 04-04-1745 is gedoopt: Jan
De vader is: Teunis van Engelenburg
De moeder is: Cornelia Vonk
Opmerkingen: Stichts Veenendaal

Doopinschrijving Jan van Engelenburg, 04-04-1745
Dopeling: Jan van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Teunis van Engelenburg
Aktedatum: 04-04-1745
Moeder: Cornelia Vonk
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 04-04-1745
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 177
Jan is overleden op 18-03-1817 in Renswoude (Ut), 71 of 72 jaar oud [bron: Akte 5].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl.akte
Beroep:
Wolkammer
Religie:
Ned. Hervormd
Jan trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 03-05-1772 in Rhenen (Ut) met Cornelia Swetselaar [8898E], ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 12-04-1772 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelia: Zie trouwereg.

BRON: NH trouwboek van Rhenen
Datum ondertrouw: 03-05-1772
Man: Jan van Engelenburg
Wonende te: Rhenense Veen
Vrouw: Cornelia van Swetselaar

Attestatie afgegeven om in ’t Reense veen te trouwen
Cornelia is geboren omstreeks 1750. Cornelia is overleden vóór 1817, ten hoogste 67 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Jan en Cornelia:
9731evertvanengelenburgdoopveenendaal28mrt1773.jpg
157 9731evertvanengelenburgdoopveenendaal28mrt1773
1 Evert van Engelenburg [9731E] (afb. 157), geboren in 1773 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 28-03-1773 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Evert: Zie doorpeg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 28-03-1773 is gedoopt: Evert
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Cornelia van Swetselaar
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Evert van Engelenburg, 28-03-1773
Dopeling: Evert van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Jan van Engelenburg
Aktedatum: 28-03-1773
Moeder: Cornelia van Swetselaar
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 28-03-1773
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 112
Religie:
Ned. Hervormd
2 Teunis van Engelenburg [9208E], geboren in 1775 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-x.
9733cornelisvanenegelenburgdoopveenendaal10sept1776.jpg
158 9733cornelisvanenegelenburgdoopveenendaal10sept1776
3 Cornelis van Engelenburg [9733E] (afb. 158), geboren in 1776 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 10-09-1776 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 10-09-1776 is gedoopt: Cornelis
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Cornelia van Swetselaar
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Cornelis van Engelenburg, 10-09-1776
Dopeling: Cornelis van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Jan van Engelenburg
Aktedatum: 10-09-1776
Moeder: Cornelia van ZwetZelaer
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 10-09-1776
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 134
Religie:
Ned. Hervormd
9734elsjevanengelenburgdoopveenendaal26juni1778.jpg
159 9734elsjevanengelenburgdoopveenendaal26juni1778
4 Elsje van Engelenburg [9734E] (afb. 159), geboren in 1778 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 28-06-1778 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Elsje: Zie doopreg.

Doopinschrijving Elsje van Engelenburg, 28-06-1778
Dopeling: Elsje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Jan van Engelenburg
Aktedatum: 28-06-1778
Moeder: Cornelia van Swetselaar
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 28-06-1778
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 146
Religie:
Ned. Hervormd
9739wantjevanengelenburgdoopveenendaal23febr1783.jpg
160 9739wantjevanengelenburgdoopveenendaal23febr1783
5 Wantje van Engelenburg [9739E] (afb. 160), geboren in 1783 in Veenenedaal. Zij is gedoopt op 23-02-1783 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Wantje: Zie doorpeg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 23-02-1783 is gedoopt: Wantje
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Cornelia van Swetselaar

Doopinschrijving Wantje van Engelenburg, 23-02-1783
Dopeling: Wantje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Jan van Engelenburg
Aktedatum: 23-02-1783
Moeder: Cornelia van Swetselaar
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 23-02-1783
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 186
9218elsjevanengelenburgnhdoop8juni1749.jpg 9218elsjevanenegelenburg_teunisvanvelthuijsenondertrouw.jpg 10798teunisvelthuijsen_gijsbertjeberkhorstondertr21-4-1780.jpg
161 9218ElsjevanengelenburgNHdoop8juni1749
162 9218elsjevanenegelenburg teunisvanvelthuijsenondertrouw
163 10798teunisvelthuijsen gijsbertjeberkhorstondertr21-4-1780
VI-r Elsje, Cornelissen (Elzie (Elza)) van Engelenburg [9218E] (afb. 161 en 162) is geboren in 1749 in Veenendaal (Gld) [bron: Inv. 384, pag.210], dochter van Teunis van Engelenburg [8643E] (zie V-n) en Cornelia Vonk [8644E]. Zij is gedoopt op 08-06-1749 in Veenendaal.
Notitie bij de geboorte van Elzie (Elza): Zie doopreg.

Doopinschrijving Elsje van Engelenburg, 08-06-1749
Dopeling: Elsje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Teunis van Engelenburg
Aktedatum: 08-06-1749
Moeder: Cornelia Vonk
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 08-06-1749
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 210
Elzie (Elza) is overleden vóór 04-04-1780, ten hoogste 31 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Elzie (Elza) ging in ondertrouw, 18 of 19 jaar oud, op 14-11-1768 in Renswoude (Ut) met Teunis, Claasse van Velthuijsen [10798E] (afb. 163), 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elzie (Elza) en Teunis,: Zie ondertrouwreg.
Teunis, is geboren op 05-08-1736 in Renswoude (Ut), zoon van Claas van Kempen [15188E] en Wintje Theunissen [15189E]. Teunis, is overleden op 03-01-1817 in Renswoude (Ut), 80 jaar oud. Teunis, trouwde later op 21-04-1780 in Renswoude (Ut) [bron: Pag.24, reg.348] met Gijsbertje, Gijsberts Berkhorst [15191E] (geb. ±1765).
Religie:
Ned. Duits Gereformeerd
Kind van Elzie (Elza) en Teunis,:
1 Klaasje, Klaasse van Engelenburg [8971E], geboren in 1771 in Renswoude (Ut). Volgt VII-y.
9737kornelisvanengelenburgdoopveenendaal22okt1751.jpg 9737cornelisvanengelenburg_jannigjevanbakkenistrouwveenendaal28jan1779.jpg 9737cornelisvanengelenburgoverl.jpg
164 9737kornelisvanengelenburgdoopveenendaal22okt1751
165 9737cornelisvanengelenburg jannigjevanbakkenistrouwveenendaal28jan1779
166 9737cornelisvanengelenburgoverl
VI-s Kornelis van Engelenburg [9737E] (afb. 164 t/m 166) is geboren in 1751 in Veenendaal (Gld), zoon van Teunis van Engelenburg [8643E] (zie V-n) en Cornelia Vonk [8644E]. Hij is gedoopt op 22-10-1751 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Kornelis: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 22-10-1751 is gedoopt: Kornelis
De vader is: Teunis van Engelenburg
De moeder is: Cornelia Vonk
Opmerkingen: Gelders Veenendaal

Doopinschrijving Kornelis van Engelenburg, 22-10-1751
Dopeling: Kornelis van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Teunis van Engelenburg
Aktedatum: 22-10-1751
Moeder: Kornelia Vonk
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 22-10-1751
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 220
Kornelis is overleden op 14-03-1812 in Arnhem (Gld), 60 of 61 jaar oud [bron: Akte 65]. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Engelenburg (geb. 1791) [zie VI-s,4] [zoon].
Notitie bij overlijden van Kornelis: Zie overl.akte
Notitie bij Kornelis: Voornaam ook Cornelis
Religie:
Ned. Hervormd
Kornelis trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 28-01-1779 in Veenendaal (Gld) met Jannigje van Bakkenis [9738E], ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kornelis en Jannigje: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 28-01-1779
Man: Cornelis van Engelenburg
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Jannigje van Bakkenis
Wonende te: Veenendaal


Trouwinschrijving Cornelis van Engelenburg en Jannigje van Bakkenis, 28-01-1779
Bruidegom: Cornelis van Engelenburg
Bruid: Jannigje van Bakkenis
Huwelijksdatum: 28-01-1779
Aktedatum: 28-01-1779
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 386
Jannigje is geboren omstreeks 1750. Jannigje is overleden vóór 1812, ten hoogste 62 jaar oud.
Notitie bij Jannigje: Naam ook Bakkense
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Kornelis en Jannigje:
10185corneliavanengelenburgdoopveenendaal8aug1779.jpg
167 10185corneliavanengelenburgdoopveenendaal8aug1779
1 Cornelia van Engelenburg [10185E] (afb. 167), geboren in 1779 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 08-08-1779 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 08-08-1779 is gedoopt: Cornelia
De vader is: Cornelis van Engelenburg
De moeder is: Jannigje van Bakkenis
Opmerkingen: Stichts Veenendaal


Doopinschrijving Cornelia van Engelenburg, 08-08-1779
Dopeling: Cornelia van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenburg
Aktedatum: 08-08-1779
Moeder: Jannigje van Bakkenis
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 08-08-1779
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 156
Religie:
Ned Hervormd
2 Everijntje van Engelenburg [9741E], geboren in 1785 in Veenendaal (Gld). Volgt VII-z.
9742geertruijvanengelenburgdoopveenendaalnh17febr1788.jpg
168 9742geertruijvanengelenburgdoopveenendaalNH17febr1788
3 Geertruij van Engelenburg [9742E] (afb. 168), geboren in 1788 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 17-02-1788 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 17-02-1788 is gedoopt: Geertruij
De vader is: Cornelis van Engelenburg
De moeder is: Jannigje van Bakkenis


Doopinschrijving Geertruij van Engelenburg, 17-02-1788
Dopeling: Geertruij van Engelenburg
Doopplaats: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenburg
Registratiedatum: 17-02-1788
Moeder: Jannetje van Bakkenis
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 17-02-1788
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 229
Religie:
Ned. Hervormd
9744teunisvanengelenburgdoopveenendaal24apr1791.jpg
169 9744teunisvanengelenburgdoopveenendaal24apr1791
4 Teunis van Engelenburg [9744E] (afb. 169), geboren in 1791 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 24-04-1791 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Teunis: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 24-04-1791 is gedoopt: Teunis
De vader is: Cornelis van Engelenburg
De moeder is: Jannigje van Bakkenis


Doopinschrijving Teunnis van Engelenburg, 24-04-1791
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Teunnis van Engelenburg
Vader: Cornelis van Engelenburg
Aktedatum: 24-04-1791
Moeder: Jannetje van Bakkenis
Doopdatum: 24-04-1791
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 257
Beroep:
Wolkammer
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
overlijdensaangifte Kornelis van Engelenburg (1751-1812) [zie VI-s]    [zoon]
8793corneliavanengelenburgdoopveenendaal17aug1760.jpg 8793corneliavanengelenburg_evertgerritsetrouwveenendaal22febr1799.jpg 8793corneliavanengelenburgoverl.jpg
170 8793corneliavanengelenburgdoopveenendaal17aug1760
171 8793corneliavanengelenburg evertgerritsetrouwveenendaal22febr1799
172 8793corneliavanengelenburgoverl
VI-t Cornelia van Engelenburg [8793E] (afb. 170 t/m 172) is geboren in 1760 in Veenendaal (Gld), dochter van Cornelis, Cornelissen van Engelenburg [8647E] (zie V-p) en Cornelisje (Knelisje) Gerrits [8663R]. Zij is gedoopt op 17-08-1760 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Zie doopreg.

Doopinschrijving Kornelia van Engelenburg, 17-08-1760
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Kornelia van Engelenburg
Vader: Korn. van Engelenburg
Aktedatum: 17-08-1760
Moeder: Knelisje Gerritze
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 17-08-1760
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 23
Cornelia is overleden op 10-02-1818 om 04:00 in Ede (Gld), 57 of 58 jaar oud [bron: Akte 22].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Cornelia: Naam ook Kornelia
Cornelia trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 22-02-1799 in Veenendaal (Gld) met Evert Gerritsen [8794E], 40 of 41 jaar oud, nadat zij op 01-02-1799 in Veenendaal (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Evert: Zie trouwreg.

Trouwinschrijving Everd Gerridse en Cornelia van Engelenburg, 22-02-1799
Bruidegom: Everd Gerridse
Bruid: Cornelia van Engelenburg
Vorige vrouw: Grietje Rutten
Huwelijksdatum: 22-02-1799
Datum ondertrouw: 01-02-1799
Aktedatum: 22-02-1799
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Civiel
Toegangsnummer: 49 dorpsgerechten
Inventarisnummer: 2016
Paginanummer: 21
Evert is geboren in 1758 in Loenen (Ut). Evert is overleden op 04-01-1843 in Veenendaal (Gld), 84 of 85 jaar oud [bron: Akte 1]. Evert is weduwnaar van Grietje Rutten [8795E] (±1760-vóór 1799), met wie hij trouwde vóór 1780. Evert trouwde later na 1818 met Stijntje Harreveld [8796E] (±1765-vóór 1843).
9755hilijdavanengelenburgdoopveenendaal31okt1751nh.jpg 9755lydiavanengelenburg_jochemvansteinfoordtrouwveenendaal15mrt1771.jpg 9754jochemsteinfoord_neeltjedemantrouwveenendaal20apr1783.jpg
173 9755hilijdavanengelenburgdoopveenendaal31okt1751NH
174 9755lydiavanengelenburg jochemvansteinfoordtrouwveenendaal15mrt1771
175 9754jochemsteinfoord neeltjedemantrouwveenendaal20apr1783
VI-u Hillijdia (Lijdia) van Engelenburg [9755E] (afb. 173 en 174) is geboren in 1751 in Veenendaal (Gld) [bron: Pag. 356], dochter van Abraham van Engelenburg [8651E] (zie V-r) en Jannetje, Klaasdr. de Waal [8652E]. Zij is gedoopt op 22-10-1751 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Lijdia: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 22-10-1751 is gedoopt: Hillijdia
De vader is: Abraham van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Klaasze de Waal
Opmerkingen: Gelders Veenendaal

Doopinschrijving Hillijdia van Engelenburg, 22-10-1751
Dopeling: Hillijdia van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Abraham van Engelenburg
Aktedatum: 22-10-1751
Moeder: Jannigje de Waal
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 22-10-1751
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 384
Paginanummer: 220
Lijdia is overleden vóór 1783, ten hoogste 32 jaar oud.
Notitie bij Lijdia: Voornaam ook Hillijda
Religie:
Ned. Hervormd
Lijdia trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 15-03-1771 in Veenendaal (Gld) met Jochem van Steinfoord [9754E] (afb. 175), 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijdia en Jochem: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 15-12-1770
Man: Jochem van Steinfoord
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Lijdia van Engelenburg
Wonende te: Veenendaal
Opmerking: HW huwmnd 3 of 5


Trouwinschrijving Jochem van Steinfoord en Lijdia van Engelenburg, 15-03-1771
Bruidegom: Jochem van Steinfoord
Bruid: Lijdia van Engelenburg
Huwelijksdatum: 15-03-1771
Aktedatum: 15-03-1771
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 356
Jochem is geboren in 1749 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 07-12-1749 in Veenendaal (Gld). Jochem is overleden op 17-01-1814 in Veenendaal (Gld), 64 of 65 jaar oud. Jochem trouwde later op 20-04-1783 in Veenendaal (Gld) [bron: Utr.Arch. inv. 388, pag. 400] met Neeltje de Man [10799E] (geb. ±1750).
Notitie bij Jochem: Naam ook van Stemfoort
Religie:
Ned. Hervormd
35930hermanusvanengelenberg_johannabronsondertrouw.jpg 35930harmanusengelenburgoverl.jpg 106315neeltjebroertjesoverladv.jpg
176 35930hermanusvanengelenberg johannabronsondertrouw
177 35930harmanusengelenburgoverl
178 106315neeltjebroertjesoverladv
VI-v Harmanus van Engelenburg [35930E] (afb. 176 en 177) is geboren in 1767 in Amstelveen (NH), zoon van Gijsbert, Berentse van Engelenburg [35900E] (zie V-u) en Maria, Catharina Schoonenberg [105826E]. Harmanus is overleden vóór 1859, ten hoogste 92 jaar oud [bron: Akte 114].
Notitie bij overlijden van Harmanus: Zie overl.akte
Notitie bij Harmanus: Veroordeeld Krijgsraad N-H inv.nr.20 doss.nr121 jaar 1816

Datum: 25-3-1801
Verkoper: Claasen, Erven Anna, Catharina Elisabeth
Koper: Hermanus Engelenberg
Straatnaam: Korte Leidsedwarsstraat
Straatnaam in bron: Korte Leidsedarsstraat (NZ)
Omschrijving: huis en erf Leidsedwarsstraat, Korte noordzijde bij het Leidseplein, tussen Leidsekruisstraat en Leidseplein
Adres:
vanaf 1801     Korte Leidschedwarsstraat, noordzijde, bij het Leidseplein, Amsterdam (NH) (Huis en erf)   [bron: Gem. Archief A’dam, Kwijtsch. Band 175 (7X), folio 137v]
Beroep:
Hoendenmaker/Winkelier
Religie:
Gereformeerd
Harmanus:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19-04-1793 in Amsterdam (NH) [bron: DTB638, 64] met Johanna Brons [106316E], 37 of 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmanus en Johanna: Zie trouwreg.

inschrijvingsdatum: 19-04-1793
naam bruidegom: [van] Engelenburg, Harmanus
naam bruid: Brons, Johanna
bronverwijzing: DTB 638, p.64
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Johanna is geboren in 1755 in Borgestijn. Johanna is overleden vóór 1819, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Naam ook Broens
Religie:
Gereformeerd
(2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, op 07-03-1819 in Amstelveen, Gem. Nieuwer Amstel (NH) [bron: Gem.Arch.A. akte 5, folio 3 Ro.] met Neeltje Broertjes [106315E] (afb. 178), 40 jaar oud. Neeltje is geboren op 07-02-1779 in Graft/Wierden (NH), dochter van Pieter, Driksz Broertjes [8334E] en Etje, Hillers Kok [8335E]. Neeltje is overleden op 18-04-1859 in Amsterdam (NH), 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Zie overl.adv.
35940matthijsvanengelenberg_elisabethbrinkmanondertrouw.jpg 35940matthijsevanengelenburg_elisabethbrinkmanhuwrkadam.jpg 106314elisabethbrinckmanoverl.jpg
179 35940matthijsvanengelenberg elisabethbrinkmanondertrouw
180 35940matthijsevanengelenburg)elisabethbrinkmanhuwRKadam
181 106314elisabethbrinckmanoverl
VI-w Matthijs van Engelenburg [35940E] (afb. 179 en 180) is geboren omstreeks 1770, zoon van Gijsbert, Berentse van Engelenburg [35900E] (zie V-u) en Maria, Catharina Schoonenberg [105826E]. Matthijs is overleden vóór 1846, ten hoogste 76 jaar oud.
Adres:
Korte Leidschedwarsstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
RK (zie tekst)
Matthijs trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-11-1794 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 639, 324] met Elisabeth Brinkman [106314E] (afb. 181), 28 of 29 jaar oud, nadat zij op 31-10-1794 in Utrecht (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-11-1794 in Amsterdam. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Matthijs en Elisabeth: Zie ondertrouwreg., trouwreg.

Het kerkelijk huwelijk vindt plaats in Amsterdam (RK).Utr.Arch. geeft als religie Ned. Hervormd

inschrijvingsdatum:31-10-1794
naam bruidegom:[van] Engelenburg, Matthijs
naam bruid:Brinkman, Elisabet
bronverwijzing:DTB 639, p.324
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Elisabeth is geboren in 1765 in Utrecht (Ut), dochter van Jan Brinckman [15207E] en Anna, Arnoldina Vos [15208E]. Elisabeth is overleden op 28-04-1846 in Utrecht (Ut), 80 of 81 jaar oud [bron: Akte 467].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Zie overl.akte
Notitie bij Elisabeth: Naam ook Brinckman
Kinderen van Matthijs en Elisabeth:
11450gijsbertusvanengelenburgdoopadamamstelkerknh19nov1795.jpg 11450gijsbertusvanengelenburgoverl.jpg
182 11450gijsbertusvanengelenburgdoopadamamstelkerkNH19nov1795
183 11450gijsbertusvanengelenburgoverl
1 Gijsbertus van Engelenburg [11450E] (afb. 182 en 183), geboren in 1795 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Gijsbertus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Catharina Schoonenberg (±1725-1804) [zie V-u] [grootmoeder vaderszijde] en Johannes, Bernardus Brinkman (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 19-11-1795 in Amsterdam, Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Gijsbertus: Zie doopreg.

kind:, Gijsbertus
doopdatum:19-11-1795
kerk:Amstelkerk
godsdienst:Hervormd
vader:[van] Engelenburg, Matthijs
moeder:Brinkman, Elisebet
getuige:Brinkman, Johannes Barnardus
getuige:Schoonenberg, Maria Catarina
bronverwijzing:DTB 128, p.156(folio 78v), nr.6
Gijsbertus is overleden op 10-04-1853 in Utrecht (Ut), 57 of 58 jaar oud [bron: Akte 465].
Notitie bij overlijden van Gijsbertus: Zie overl.akte
Gijsbertus bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
2 Anna, Arnoldina van Engelenburg [10694E], geboren in 1798 in Utrecht (Ut). Volgt VII-aa.
3 Maria, Wilhelmina van Engelenburg [9157E], geboren in 1801 in Utrecht (Ut). Volgt VII-ab.
9740gesinavanengelenburgdoopvianennh1juni1783.jpg 9740gesinavanengelenburgdoopextract.jpg 9740gesinavanengelenburg_gerritjanschievenhuwtoestemming.jpg 9740gesinavanengelenburg_gerritjanschievenhuw1.jpg 9740gesinavanengelenburg_gerritjanschievenhuw2.jpg 9740gesinavenengelenburgoverl.jpg
184 9740gesinavanengelenburgdoopvianenNH1juni1783
185 9740gesinavanengelenburgdoopextract
186 9740gesinavanengelenburg gerritjanschievenhuwtoestemming
187 9740gesinavanengelenburg gerritjanschievenhuw1
188 9740gesinavanengelenburg gerritjanschievenhuw2
189 9740gesinavenengelenburgoverl
14982gerritjanschievengebextract.jpg 14982gerritjanschievenmilitie.jpg 14982gerritjanschievenoverl.jpg
190 14982gerritjanschievengebextract
191 14982gerritjanschievenmilitie
192 14982gerritjanschievenoverl
VI-x Gesina van Engelenburg [9740E] (afb. 184 t/m 189) is geboren in 1783 in Vianen ( Ut), dochter van Jan van Engelenburg [9735E] (zie V-x) en Jansje (Jannetje) van Zijl [15993E]. Zij is gedoopt op 01-06-1783 in Vianen ( Ut).
Notitie bij de geboorte van Gesina: Zie doopreg., doopextract

BRON: NH doopboek van Vianen
Op 01-06-1783 is gedoopt: Gesina
De vader is: Jan van Engelenburg
De moeder is: Jannetje van Zijl


Doopinschrijving Gesina van Engelenburg, 01-06-1783
Dopeling: Gesina van Engelenburg
Plaatsnaam: Vianen
Vader: Jan van Engelenburg
Moeder: Jannetje van Zijl
Doopdatum: 01-06-1783
Akteplaats: Vianen
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 1231 doop-, huwelijks- en begraafregisters Everdingen, Hagestein en Vianen 1598-1812
Inventarisnummer: 27
Paginanummer: 66
Gesina is overleden op 03-01-1864 in Doetinchem (Gld), 80 of 81 jaar oud [bron: Akte 3].
Notitie bij overlijden van Gesina: Zie overl.akte
Religie:
Ned. Hervormd
Gesina trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 08-05-1824 in Doetinchem (Stad) (Gld) [bron: Akte 3] met Gerrit, Jan Schieven [14982E] (afb. 190 t/m 192), 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gesina en Gerrit,: Zie huw.akte (2 pag.), huw.toestemming
Gerrit, is geboren in 1794 in Doetinchem (Gld), zoon van Berend Schieven [14935E] en Hendrika Romsch [14936E]. Hij is gedoopt op 26-01-1794 in Doetinchem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gerrit,: Zie doopextract
Gerrit, is overleden op 05-10-1835 in Doetinchem (Stad) (Gld), 40 of 41 jaar oud [bron: Akte 35].
Notitie bij overlijden van Gerrit,: Zie overl.akte
Notitie bij Gerrit,: Zie Militiedocument
Kenmerken:
Lengte 1 el, 656 strepen
Aangezigt ovaal
Voorhoofd hoog
Oogen grijs
Neus lang
Mond groot
Kin rond
Haar en wenkbrauwen bruin
Beroep:
Kleermaker
8977breunisjevanenengelenburgdoopveenendaal22mrt1772.jpg 8977breunisjecornelissenvanengelenburg_hendrikjansploegtrouw.jpg 8977breunisjevanengelenburgbegraaf.jpg
193 8977breunisjevanenengelenburgdoopveenendaal22mrt1772
194 8977breunisjecornelissenvanengelenburg hendrikjansploegtrouw
195 8977Breunisjevanengelenburgbegraaf
VII-a Breunisje, Cornelissen van Engelenburg [8977E] (afb. 193 t/m 195) is geboren in 1772 in Veenendaal (Gld), dochter van Cornelis, Berend (Knelis) van Engelenburg [8942E] (zie VI-a) en Claasje, Dirkse Kuus [8943E]. Zij is gedoopt op 22-03-1772 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Breunisje,: Zie doopreg.

Doopinschrijving Brunisje van Engelenburg, 22-03-1772
Dopeling: Brunisje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenburg
Aktedatum: 22-03-1772
Moeder: Klaasje Dirkse
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 22-03-1772
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 105
Breunisje, is overleden op 23-12-1837 in Renswoude (Ut), 64 of 65 jaar oud [bron: Akte 30].
Notitie bij overlijden van Breunisje,: Zie overlijdensakte

Overlijdensakte Breunisje van Engelenburg Renswoude
Plaats Renswoude
Bron Overlijdensregister - Renswoude - 1837
Soort registratie Overlijdensakte
Aktenummer 30
Overledene Breunisje van Engelenburg
Overlijdensdatum 23-12-1837
Plaats overlijden Renswoude
Leeftijd overledene 65
Relatie Hendrik Ploeg
Vader Cornelis van Engelenburg
Moeder Klaasje Dirkse
Notitie bij Breunisje,: Voornaam ook Breunisje
Achternaal ook van Engelenborg
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Ned. Hervormd
Breunisje, trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 05-09-1794 in Renswoude (Ut) met Hendrik, Jansen Ploeg [8976E], 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Breunisje, en Hendrik,: Zie trouwreg.
Hendrik, is geboren op 13-06-1751 in Woudenberg (Ut), zoon van Jan Ploeg [15911E] en Claasje van Oudenhorst [15912E].
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie geb .reg.
Hendrik, is overleden in 1808, 56 of 57 jaar oud. Hij is begraven op 21-07-1808 in Scherpenzeel Gld). Hendrik, is weduwnaar van Theuntje, Gerritsen van Breeschoten [11468E] (1758-1794), met wie hij trouwde op 29-06-1781 in Woudenberg (Ut).
Notitie bij Hendrik,: Naam ook Janssen

Er zijn nog 2 kinderen Teunie en Teuntje ploeg bekend.
Kinderen van Breunisje, en Hendrik,:
1 Cornelia (Kornelisje) van Engelenburg [9014E], geboren in 1792 in Renswoude (Ut). Volgt VIII-a.
2 Klaasje Ploeg [11273E], geboren op 16-12-1798 in Doorn (Ut). Volgt VIII-b.
8975breunisjeploegoverl.jpg
196 8975Breunisjeploegoverl
3 Breunisje Ploeg [8975E] (afb. 196), geboren in 1806 in Woudenberg (Ut) [bron: akte 84]. Zij is gedoopt op 14-09-1806 in Woudenberg (Ut). Breunisje is overleden op 13-02-1858 in Renswoude (Ut), 51 of 52 jaar oud [bron: Akte 3].
Notitie bij overlijden van Breunisje: Zie overl.akte
Breunisje bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
8978dirkjevanengelenburgdoop6nov1789renswoudenh.jpg 8978dirkjevanengelenburg_bartvandroffelaarhuw1.jpg 8978dirkjevanengelenburgoverl.jpg 8979bartvandroffelaaroverl.jpg
197 8978dirkjevanengelenburgdoop6nov1789renswoudeNH
198 8978dirkjevanengelenburg#bartvandroffelaarhuw1
199 8978Dirkjevanengelenburgoverl
200 8979Bartvandroffelaaroverl
VII-b Dirkje van Engelenburg [8978E] (afb. 197 t/m 199) is geboren in 1789 in Renswoude (Ut) [bron: reg.348, pag.87], dochter van Cornelis, Berend (Knelis) van Engelenburg [8942E] (zie VI-a) en Claasje, Dirkse Kuus [8943E]. Zij is gedoopt op 06-11-1789 in Renswoude (Ut).
Notitie bij de geboorte van Dirkje: Zie doopreg.
Dirkje is overleden op 05-04-1873 in Renswoude (Ut), 83 of 84 jaar oud [bron: Akte 4].
Notitie bij overlijden van Dirkje: Zie overl.akte
Beroepen:
Daghuurder
Dienstmeid
Religie:
Ned. Hervormd
Dirkje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 15-05-1813 in Renswoude (Ut) [bron: Akte 3] met Albartus (Bart) van Droffelaar [8979E] (afb. 200), 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Bart: Naam ook Drosselaar

Huwelijksakte Bart van Droffelaar 15-05-1813 Renswoude scan
Plaats Renswoude
Bron Huwelijksregister - Renswoude - 1812-1828
Datum 15-05-1813
Soort registratie Huwelijksakte
Aktenummer 3
Bruidegom Bart van Droffelaar
Geboorteplaats Renswoude
Leeftijd bruidegom 26
Bruid Dirkje van Engelenburg
Geboorteplaats Renswoude
Leeftijd bruid 24
Vader bruidegom Huibert Bart van Droffelaar
Moeder bruidegom Gertje van den Bosch
Vader bruid Cornelis van Engelenburg
Moeder bruid Claasje Teunisse
Bart is geboren in 1787 in Renswoude (Ut), zoon van Huibert, Bart van Droffelaar [8980E] en Gertje van de Bosch [8981E]. Bart is overleden op 24-11-1860 in Renswoude (Ut), 72 of 73 jaar oud [bron: Akte 21].
Notitie bij overlijden van Bart: Zie overl.akte
Beroep:
Timmerman
Kind van Dirkje en Bart:
1 Gerritje van Droffelaar [8988E], geboren op 11-07-1813 in Renswoude (Ut). Volgt VIII-c.
8465gijsbertjevanengelenburgdoopwageningen6mrt1768.jpg 8465gijsbertavanenglenburg_gerritdebruijntrouwregutrecht.jpg
201 8465gijsbertjevanengelenburgdoopwageningen6mrt1768
202 8465gijsbertavanenglenburg gerritdebruijntrouwregutrecht
VII-c Gijsberta, Evertdr. (Gijsbertje (Gyria)) van Engelenburg [8465E] (afb. 201 en 202) is geboren in 1768 in Wageningen (Gld) [bron: DTB Wageningen pag.220/nr.6], dochter van Evert, Gijsbertse van Engelenburg [8068E] (zie VI-d) en Jenneken (Jannigje) van der Peppel [8462E]. Zij is gedoopt op 06-03-1768 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbertje (Gyria): Zie doopreg.
Gijsbertje (Gyria) is overleden op 06-05-1817 in Utrecht (Ut), 48 of 49 jaar oud [bron: Utrechts Archief, 481, 431,441, Akte 1340].
Notitie bij overlijden van Gijsbertje (Gyria): (Gijsbertje Evertd. Gijsberta van Engelenburg 1768-1817)
Bronnen:
- huwelijk: Catharijnekerk
Religie:
Ned. Hervormd
Gijsbertje (Gyria) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 07-02-1797 in Utrecht (Ut) [bron: reg. 106, pag. 356] met Gerrit de Bruin [8466E], ongeveer 35 jaar oud, nadat zij op 22-01-1797 in Utrecht (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertje (Gyria) en Gerrit: Zie huw.akte

(Gijsbertje Evertd. Gijsberta van Engelenburg 1768-1817)
Bronnen:
- huwelijk: Catharijnekerk

Trouwinschrijving Gerrit de Bruyn en Gijsberta van Engelenburg,
Bruidegom: Gerrit de Bruyn
Bruid: Gijsberta van Engelenburg
Datum ondertrouw: 22-01-1797
Aktedatum: 07-02-1797
Huwelijksplaats: Utrecht
Akteplaats: Utrecht
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 106
Paginanummer: 357
Gerrit is geboren omstreeks 1762 in Utrecht (Ut). Gerrit is overleden op 19-12-1845 in Utrecht (Ut), ongeveer 83 jaar oud [bron: Akte 1340].
Beroep:
Leerlooijer
Religie:
Ned.Hervormd
8468lubbertvanengelenburgdoopveenendaal17jan1773.jpg 8468lubbertvanengelenburg_elisabethvanderhorsttrouwwageningennh19apr1801.jpg 8468lubertevertszvanengelenburgoverl.jpg
203 8468lubbertvanengelenburgdoopveenendaal17jan1773
204 8468lubbertvanengelenburg elisabethvanderhorsttrouwwageningenNH19apr1801
205 8468lubertevertszvanengelenburgoverl
VII-d Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (afb. 203 t/m 205) is geboren in 1773 in Veenendaal (Gld), zoon van Evert, Gijsbertse van Engelenburg [8068E] (zie VI-d) en Jenneken (Jannigje) van der Peppel [8462E]. Hij is gedoopt op 17-01-1773 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Lubbert,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 17-01-1773 is gedoopt: Lubbert
De vader is: Evert van Engelenburg
De moeder is: Jennikke
Opmerkingen: mo. Jannigje

Doopinschrijving Lubbert van Engelenburg, 17-01-1773
Dopeling: Lubbert van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Evert van Engelenburg
Aktedatum: 17-01-1773
Moeder: Jannigje van de Peppel
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 17-01-1773
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 111
Lubbert, is overleden op 12-12-1842 in Bennekom (Gld), 68 of 69 jaar oud [bron: Akte 216].
Notitie bij overlijden van Lubbert,: Zie overl.akte
Beroepen:
Herbergier te Bennekom
Werkman
Religie:
Ned. Hervormd
Lubbert, trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 19-04-1801 in Wageningen (Gld) met Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E], 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lubbert, en Betje: Zie trouwreg.
Betje is geboren in 1775 in Wageningen (Gld), dochter van Hendrik van der Horst [11173E] en Cybilla van Gelder [11174E]. Zij is gedoopt op 11-06-1775 in Wageningen (Gld). Betje is overleden op 01-02-1826 in Wageningen (Gld), 50 of 51 jaar oud [bron: Akte 12].
Kinderen van Lubbert, en Betje:
8469jennekevanengelenburgdoopwageningennh25okt1801.jpg
206 8469jennekevanengelenburgdoopwageningenNH25okt1801
1 Jenneke van Engelenburg [8469E] (afb. 206), geboren in 1801 in Wageningen (Gld). Zij is gedoopt op 25-10-1801 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Zie doopreg.
2 Hendrikje van Engelenburg [8470E], geboren in 1803 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-d.
3 Evertje van Engelenberg [34710E], geboren in 1804 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-e.
4 Sibilla van Engelenburg [3487E], geboren in 1807 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-f.
5 Rijntje (Reina) van Engelenburg [8240E], geboren in 1808 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-g.
6 Teunisje (Teuntje) van Engelenburg [8472E], geboren in 1810 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-h.
7 Evert van Engelenburg [8474E], geboren op 21-02-1812 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-i.
8516wilhelminavanengelenburgoverladv.jpg
207 8516Wilhelminavanengelenburgoverladv
8 Willemina van Engelenburg [8516E] (afb. 207), geboren op 14-11-1813 in Wageningen (Gld). Willemina is overleden op 25-01-1891 in Leiden (ZH), 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willemina: Zie overl.adv.
9 Elisabeth van Engelenburg [8517E], geboren op 12-04-1815 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-j.
8526gijsbertgijsbersevanengelenburgdoopveenendaalnh25aug1765.jpg 8526gijsbertvanengelenburg_jannetjevandijktrouw14juli1793veenendaalnh.jpg 8526gijsbertvanengelenburgoverl.jpg 8527jannetjebarendsevandijkoverl.jpg
208 8526gijsbertgijsbersevanengelenburgdoopveenendaalNH25aug1765
209 8526gijsbertvanengelenburg jannetjevandijktrouw14juli1793veenendaalNH
210 8526gijsbertvanengelenburgoverl
211 8527jannetjebarendsevandijkoverl
VII-e Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E] (afb. 208 t/m 210) is geboren in 1765 in Veenendaal (Gld), zoon van Peter, Gijsbertse (Piter) van Engelenburg [8070E] (zie VI-f) en Hendrikje, Gerritsen van Schenkhorst [8525E]. Hij is gedoopt op 25-08-1765 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbert,: Zie doopreg.

Doopinschrijving Gijsbert Gijsberse, 25-08-1765
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 25-08-1765
Dopeling: Gijsbert Gijsberse
Akteplaats: Veenendaal
Aktedatum: 25-08-1765
Geboorteplaats: Gelderland
Vader: Piter Gijsberse
Moeder: Hendrikje Gerritse
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 59
Gijsbert, is overleden op 07-01-1854 in Veenendaal (Gld), 88 of 89 jaar oud [bron: Akte 5].
Notitie bij overlijden van Gijsbert,: Zie overl.akte
Beroepen:
Bouwman
Landbouwer
Religie:
Ned Hervormd
Gijsbert, trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 14-07-1793 in Veenendaal (Gld) met Jannetje, Barendse van Dijk [8527E] (afb. 211), 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert, en Jannetje,: Zie trouwreg.

Trouwinschrijving Gijsbert van Engelenborg en Jannetje van Dijk, 1793
Bruidegom: Gijsbert van Engelenborg
Bruid: Jannetje van Dijk
Huwelijksdatum: 1793
Datum proclamatie: 30-06-1793
Aktedatum: 14-07-1793
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 439
Jannetje, is geboren in 1768 in Rhenen (Ut), dochter van Barend, Aalbertsen van Dijk [11723E] en Steventje Willemse [11724E]. Zij is gedoopt op 11-12-1768 in Rhenen (Ut). Jannetje, is overleden op 01-03-1857 in Veenendaal (Gld), 88 of 89 jaar oud [bron: Akte 11].
Notitie bij overlijden van Jannetje,: Zie overl.akte
Notitie bij Jannetje,: Achternaam ook
Kinderen van Gijsbert, en Jannetje,:
1 Hendrikje van Engelenburg [8528E], geboren in 1793 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-k.
2 Steventje van Engelenburg [8532E], geboren in 1795 in Rhenen (Ut). Volgt VIII-l.
8534pitervanengelenburgdoopveenendaal8jan1797.jpg
212 8534pitervanengelenburgdoopveenendaal8jan1797
3 Piter van Engelenburg [8534E] (afb. 212), geboren in 1797 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 08-01-1797 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Piter: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 08-01-1797 is gedoopt: Piter
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barendse van Dijk
Opmerkingen: Stichts Veenendaal


Doopinschrijving Piter van Engelenburg, 08-01-1797
Dopeling: Piter van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 08-01-1797
Moeder: Jannigje van Dijk
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 08-01-1797
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 306
Piter is overleden vóór 1800, ten hoogste 3 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
4 Barend van Engelenburg [8535E], geboren in 1798 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-m.
8572pitervanengelenburgdoopveenendaal24mei1801.jpg 8572pitervanengelenburgbegraafveenendaal27nov1802.jpg
213 8572pitervanengelenburgdoopveenendaal24mei1801
214 8572pitervanengelenburgbegraafveenendaal27nov1802
5 Piter van Engelenburg [8572E] (afb. 213 en 214), geboren in 1801 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 24-05-1801 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Piter: BRON: NH doopboek van Veenendaal
Zie doopreg.

Op 24-05-1801 is gedoopt: Piter
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barendse van Dijk

Doopinschrijving Piter van Engelenburg, 24-05-1801
Dopeling: Piter van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 24-05-1801
Moeder: Jannigje van Dijk
Doopdatum: 24-05-1801
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 345
Piter is overleden op 27-11-1802 in Veenendaal (Gld), 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Piter: Zie begraafreg.

Begraafinschrijving N.N. van Engelenburg, 27-11-1802
Begraven te: Veenendaal
Overledene: N.N. van Engelenburg
Relatie: kind van Gijsbert van Engelenburg
Begraafdatum: 27-11-1802
Aktedatum: 27-11-1802
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 390
Paginanummer: 7
Religie:
Ned. Hervormd
6 Aaltje, Gijsberts van Engelenburg [8573E], geboren in 1804 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-n.
7 Peter van Engelenburg [8576E], geboren op 23-06-1807 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-o.
8580gerrit_willemvanengelenburgdoopveenendaal29jan1810.jpg 8580gerritvanengelenburgoverl.jpg
215 8580gerrit#willemvanengelenburgdoopveenendaal29jan1810
216 8580gerritvanengelenburgoverl
8 Gerrit van Engelenburg [8580E] (afb. 215 en 216), geboren op 11-01-1810 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 29-01-1810 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 29-01-1810 is gedoopt: Gerrit
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barendse van Dijk
Geboortedatum: 11-01-1810
Opmerkingen: tweeling

Doopinschrijving Gerrit van Engelenburg, 29-01-1810
Dopeling: Gerrit van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 29-01-1810
Moeder: Jannigje van Dijk
Opmerkingen: Eén van een tweeling.
Doopdatum: 29-01-1810
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 376
Gerrit is overleden op 03-03-1829 in Veenendaal (Gld), 19 jaar oud [bron: Akte 10].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Zie overl.akte
Notitie bij Gerrit: Tweeling met Willem
Religie:
Ned. Hervormd
9 Willem van Engelenburg [8581E], geboren op 11-01-1810 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-p.
8598hendrikgijsbertsevanengelenburgdoopveenendaalnh13sept1767.jpg 8598hendrikvanengelenburg_mariavanravenswaaijtrouwveenendaal27mrt1791.jpg
217 8598hendrikgijsbertsevanengelenburgdoopveenendaalNH13sept1767
218 8598hendrikvanengelenburg mariavanravenswaaijtrouwveenendaal27mrt1791
VII-f Hendrik, Gijsbertse van Engelenburg [8598E] (afb. 217 en 218) is geboren in 1767 in Veenendaal (Gld), zoon van Peter, Gijsbertse (Piter) van Engelenburg [8070E] (zie VI-f) en Hendrikje, Gerritsen van Schenkhorst [8525E]. Hij is gedoopt op 13-09-1767 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie dooreg.

Doopinschrijving Hendrik Gijsbertse, 13-09-1767
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 13-09-1767
Dopeling: Hendrik Gijsbertse
Akteplaats: Veenendaal
Aktedatum: 13-09-1767
Geboorteplaats: Veenendaal
Vader: Piter Gijsbertse
Moeder: Hendrikje Gerritse
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 73
Hendrik, is overleden op 17-03-1831 in Veenendaal (Gld), 63 of 64 jaar oud [bron: Akte 10].
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrik, trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 27-03-1791 in Veenendaal (Gld) met Maria van Ravenswaaij [8599E], 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Maria: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 27-03-1791
Man: Hendrik van Engelenburg
Geboren te: Veenendaal
Wonende te: Veenendaal
Vrouw: Maria van Ravenswaaij
Geboren te: Veenendaal
Wonende te: Veenendaal


Trouwinschrijving Hendrik van Engelenburg en Maria van Ravenswaaij, 27-03-1791
Bruidegom: Hendrik van Engelenburg
Bruid: Maria van Ravenswaaij
Huwelijksdatum: 27-03-1791
Aktedatum: 27-03-1791
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 430
Maria is geboren in 1761 in Veenendaal (Gld), dochter van Hendrik van Ravenswaaij [11315E] en Klaartje, Cornelia Metman [11316E]. Zij is gedoopt op 15-02-1761 in Veenendaal (Gld). Maria is overleden op 29-09-1827 in Veenendaal (Gld), 65 of 66 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Hendrik, en Maria:
1 Hendrica (Hendrikje) van Engelenburg [8600E], geboren in 1792 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-q.
8601hendrikvanengelenburgdoopveenendaal8febr1795.jpg 8601kindvanhvanengelenburgbegr17febr1795veenendaal.jpg
219 8601hendrikvanengelenburgdoopveenendaal8febr1795
220 8601KindvanHvanEngelenburgbegr17febr1795veenendaal
2 Hendrik van Engelenburg [8601E] (afb. 219 en 220), geboren in 1795 in Veenendaal (Gld) [bron: Pag. 292]. Hij is gedoopt op 08-02-1795 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 08-02-1795 is gedoopt: Hendrik
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Maria van Ravenswaay
Opmerkingen: Stichts Veenendaal


Doopinschrijving Hendrik van Engelenburg, 08-02-1795
Dopeling: Hendrik van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 08-02-1795
Moeder: Maria van Rabenswaaij
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 08-02-1795
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 292
Hendrik is overleden op 27-02-1795 in Veenendaal (Gld), geen jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie begraafreg.

Begraafinschrijving N.N. van Engelenburg, 1795
Overledene: N.N. van Engelenburg
Begraven te: Veenendaal
Relatie: kind H. van Engelenburg
Opmerkingen: Datum betreft betaaldatum voor luiden klok of openen graf.
Begraafdatum: 1795
Registratiedatum: 27-02-1795
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: DTBGAVeenendaal5
Inventarisnummer: 60
Paginanummer: 228
Religie:
Ned. Hervormd
8602petervanengelenburgdoopveenendaal5juni1796.jpg
221 8602petervanengelenburgdoopveenendaal5juni1796
3 Peter van Engelenburg [8602E] (afb. 221), geboren in 1796 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 05-06-1796 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Peter: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 05-06-1796 is gedoopt: Peter
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Maria van Ravenswaay
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Peter van Engelenburg, 05-06-1796
Dopeling: Peter van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 05-06-1796
Moeder: Maria van Rabeswaay
Doopdatum: 05-06-1796
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 302
Peter is overleden vóór 1803, ten hoogste 7 jaar oud [bron: Akte 201].
Beroep:
2e luitenant
8603claracorneliavanengelenburgdoopveenendaal10sept1797.jpg 8603claracorneliavanengelenburgover.jpg
222 8603claracorneliavanengelenburgdoopveenendaal10sept1797
223 8603claracorneliavanengelenburgover
4 Clara, Cornelia van Engelenburg [8603E] (afb. 222 en 223), geboren in 1797 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 10-09-1797 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Clara,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 10-09-1797 is gedoopt: Clara Cornelia
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Maria van Ravenswaay


Doopinschrijving Clara Cornelia van Engelenburg, 10-09-1797
Dopeling: Clara Cornelia van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 10-09-1797
Moeder: Maria v Ravenswaaij
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 10-09-1797
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 311
Clara, is overleden op 22-10-1854 in Doorn (Ut), 56 of 57 jaar oud [bron: Akte 15].
Notitie bij overlijden van Clara,: Zie overl.akte

Uit het overlijdensregister van de gemeente Doorn, aktenummer 15
datum akte: 23-10-1854 blijkt dat op 22-10-1854 is overleden:
Naam: Clara Cornelia van Engelenburg
Vader: Hendrik van Engelenburg
Moeder: Maria van Ravenswaaij
Leeftijd: 57
Geboorteplaats: Veenendaal
Plaats overlijden: Doorn
Clara, bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
8623hendrikvanengelenburgdoopveenendaal2mrt1800.jpg
224 8623hendrikvanengelenburgdoopveenendaal2mrt1800
5 Hendrik van Engelenburg [8623E] (afb. 224), geboren in 1800 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 02-03-1800 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 02-03-1800 is gedoopt: Hendrik
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Maria van Ravenswaay


Doopinschrijving Hendrik van Engelenburg, 02-03-1800
Dopeling: Hendrik van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 02-03-1800
Moeder: Maria van Rabenswaaij
Doopdatum: 02-03-1800
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 336
Hendrik is overleden op 26-12-1858 in Doorn (Ut), 57 of 58 jaar oud [bron: Akte 20].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Uit het overlijdensregister van de gemeente Doorn, aktenummer 20
datum akte: 27-12-1858 blijkt dat op 26-12-1858 is overleden:

Naam: Hendrik van Engelenburg

Als zoon van:

Vader: Hendrik van Engelenburg

Moeder: Maria van Ravenswaaij

Leeftijd: 58

Geboorteplaats: Veenendaal

Plaats overlijden: Doorn

Partner:

Opmerkingen
Hendrik bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
8624petervanengelenburgdoopveenendaal20mrt1803.jpg 8624petervanengelenburgoverladv.jpg 8624petervanengelenburgoverl.jpg
225 8624petervanengelenburgdoopveenendaal20mrt1803
226 8624petervanengelenburgoverladv
227 8624petervanengelenburgoverl
6 Peter van Engelenburg [8624E] (afb. 225 t/m 227), geboren in 1803 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 20-03-1803 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Peter: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 20-03-1803 is gedoopt: Peter
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Maria van Ravenswaay


Doopinschrijving Peter van Engelenburg, 20-03-1803
Dopeling: Peter van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 20-03-1803
Moeder: Maria van Ravenswaay
Doopdatum: 20-03-1803
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 365
Peter is overleden op 06-06-1836 in Nijmegen (Gld), 32 of 33 jaar oud [bron: Akte 201].
Notitie bij overlijden van Peter: Zie overl.akte
Peter bleef ongehuwd.
Beroep:
2e luit. bij het 2e Batt. der 1e afd. Mobiele Geldersche Schutterij
Religie:
Ned. Hervormd
49970huybertjegijsbertsevanengelenburgdoopveenendaalnh4febr1770.jpg 49970huijbertjevanengelenburg_ariebosmanondertrouw23sept1810.jpg 49970huijbertjevanengelenburg_ariebosmantrouwveenendaal23sept1810.jpg 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1__1_.jpg 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1__2_.jpg 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1__3_.jpg
228 49970huybertjegijsbertsevanengelenburgdoopveenendaalNH4febr1770
229 49970huijbertjevanengelenburg ariebosmanondertrouw23sept1810
230 49970huijbertjevanengelenburg ariebosmantrouwveenendaal23sept1810
231 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1 (1)
232 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1 (2)
233 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1 (3)
49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1__4_.jpg 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1__5_.jpg 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1__6_.jpg 49970huijbertjevanengelenburgoverl.jpg 103270arisbosmanoverl.jpg
234 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1 (4)
235 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1 (5)
236 49970huybertjevanengelenbergoverdr.onr.goed30juni1809utrecht1 (6)
237 49970huijbertjevanengelenburgoverl
238 103270arisbosmanoverl
VII-g Huijbertje, Gijsbertse van Engelenburg [49970E] (afb. 228 t/m 237) is geboren in 1770 in Veenendaal (Gld), dochter van Peter, Gijsbertse (Piter) van Engelenburg [8070E] (zie VI-f) en Hendrikje, Gerritsen van Schenkhorst [8525E]. Zij is gedoopt op 04-02-1770 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Huijbertje,: Zioe doopreg.

Doopinschrijving Huybertje Gijsbertse, 04-02-1770
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 04-02-1770
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Huybertje Gijsbertse
Aktedatum: 04-02-1770
Vader: Piter Gijsbertse
Moeder: Hendrikje Gerritse
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 90
Huijbertje, is overleden op 21-08-1837 in Veenendaal (Gld), 66 of 67 jaar oud [bron: Gelders, Archief, 0207, 5214, akte 134].
Notitie bij overlijden van Huijbertje,: Zie overl.akte
Notitie bij Huijbertje,: Hendrina (geb.1795) is een kind van Huijbertje.
Hendrina huwde 20 april 1816 met Jan van Ravenhorst. In de huw. akte staat alleen haar moeder (Huijbertje) vermeld.
Dezelfde dag huwde de dochter van haar broer Gijsbert, t.w. Steventje met Albert Hardeman.
Hieruit trekt ik de conclusie dat deze Huijbertje (moeder van Hendrina) de zuster is van Gijsbert.
Huijbertje (de moeder van Hendrina) huwde eveneens in 1810, maar dan op 23 september met Arie Bosman.

Huijbertje ontvangt 9-8-1809 een legaat van Mararetha Florentina van Bokhoven, in leven we. Ami Matile. Overdrager Pertrus van Hees, testament van 9-8-1805 voor gerecht van utrecht met kwitantie voor ontvangst. U264b015 Utrecht.
Religie:
Ned. Hervormd
Huijbertje, trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 23-09-1810 in Veenendaal (Gld) [bron: Ach. 49, pag. 110] met Aris (Arie) Bosman [103270E] (afb. 238), 22 jaar oud, nadat zij op 07-09-1810 in Veenendaal (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Huijbertje, en Arie: Zie trouwreg.(2x)

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 23-09-1810
Man: Arie Bosman
Vrouw: Huibertje van Engelenburg

Trouwinschrijving Aris Bosman en Huibertje van Engelenburg, 23-09-1810
Bruidegom: Aris Bosman
Bruid: Huibertje van Engelenburg
Huwelijksdatum: 23-09-1810
Aktedatum: 23-09-1810
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 461
Arie is geboren op 31-10-1787 in Ede (Gld), zoon van Gerrit Bosman [15706E] en Aaltje Laar [15707E]. Arie is overleden op 27-05-1848 in Bennekom (Gld), 60 jaar oud [bron: Akte 119].
Notitie bij overlijden van Arie: Zie overl.akte
Arie trouwde later na 1837 met Berendijntje van Kampen [15705E] (geb. ±1775).
Notitie bij Arie: Naam ook Aris
Beroep:
Nagtwagter en stoelenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Huijbertje, uit onbekende relatie:
1 Hendrina van Engelenburg [8705E], geboren in 1794 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-r.
8625rantjevanengelenburgdoopveenendaal8nov1772.jpg 8625rijntjevanengelenburg_barendvankreeltrouwveenendaal26okt1800.jpg 8625rijntjevanengelenburgoverl.jpg
239 8625rantjevanengelenburgdoopveenendaal8nov1772
240 8625rijntjevanengelenburg barendvankreeltrouwveenendaal26okt1800
241 8625rijntjevanengelenburgoverl
VII-h Rantje van Engelenburg [8625E] (afb. 239 t/m 241) is geboren in 1772 in Veenendaal (Gld) [bron: Pag. 109], dochter van Peter, Gijsbertse (Piter) van Engelenburg [8070E] (zie VI-f) en Hendrikje, Gerritsen van Schenkhorst [8525E]. Zij is gedoopt op 08-11-1772 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Rantje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 08-11-1772 is gedoopt: Rantje
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Gerritzen
Opmerkingen: Gelders Veenen


Doopinschrijving Rantje van Engelenburg, 08-11-1772
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Rantje van Engelenburg
Vader: Piter van Engelenburg
Aktedatum: 08-11-1772
Moeder: Hendrikje Gerritze
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 08-11-1772
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 109
Rantje is overleden op 21-08-1829 in Veenendaal (Gld), 56 of 57 jaar oud [bron: Akte 95].
Notitie bij overlijden van Rantje: Zie overl.akte
Notitie bij Rantje: Voornaam ook Rijntje
Religie:
Ned. Hervormd
Rantje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-10-1800 in Veenendaal (Gld) met Barend van Kreel [8626E], 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 10-10-1800 in Veenendaal (Gld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Rantje en Barend: Zie trouwreg.

Trouwinschrijving Barend van Kreel en Rijntje van Engelenburg, 26-10-1800
Bruidegom: Barend van Kreel
Bruid: Rijntje van Engelenburg
Huwelijksdatum: 26-10-1800
Datum ondertrouw: 10-10-1800
Aktedatum: 26-10-1800
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Civiel
Toegangsnummer: 49 dorpsgerechten
Inventarisnummer: 2016
Paginanummer: 36
Barend is geboren in 1777 in Wageningen (Gld). Hij is gedoopt op 20-04-1777 in Wageningen (Gld). Barend is overleden op 26-03-1819 in Veenendaal (Gld), 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij Barend: Naam ook Berend
8627petervanengelenburgdoopveenendaal1nov1775.jpg 8627petervanengelenburg_nennavanswetselaartrouwvenendaal9okt1796.jpg 8627pietervanengelenburgoverl.jpg 8628nennavanswetselaaroverl.jpg
242 8627petervanengelenburgdoopveenendaal1nov1775
243 8627petervanengelenburg nennavanswetselaartrouwvenendaal9okt1796
244 8627pietervanengelenburgoverl
245 8628nennavanswetselaaroverl
VII-i Peter (Pieter) van Engelenburg [8627E] (afb. 242 t/m 244) is geboren in 1775 in Veenendaal (Gld), zoon van Peter, Gijsbertse (Piter) van Engelenburg [8070E] (zie VI-f) en Hendrikje, Gerritsen van Schenkhorst [8525E]. Hij is gedoopt op 01-11-1775 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Pieter: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 01-11-1775 is gedoopt: Peter
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Hendrikje Gerritzen


Doopinschrijving Peter van Engelenburg, 01-11-1775
Dopeling: Peter van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Peter van Engelenburg
Aktedatum: 01-11-1775
Moeder: Hendrikje Gerritzen
Doopdatum: 01-11-1775
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 128
Pieter is overleden op 25-03-1843 in Ede (Gld), 67 of 68 jaar oud [bron: Akte 52]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Rijkje, Marcelisdr. Bos (1764-1814) en Cornelis, Hendrisz van der Meijden (geb. 1799).
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie overl.akte
Beroep:
Landbouwer, wolkammer
Religie:
Ned. Hervormd
Pieter trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 09-10-1796 in Veenendaal (Gld) met Nenna van Swetselaar [8628E] (afb. 245), 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Nenna: Zie trouwreg.

BRON: NH trouwboek van Veenendaal
Datum huwelijk: 09-10-1796
Vrouw: Nenna van Swetselaar
Trouwinschrijving Peter van Engelenburg en Nenna van Swetselaar, 09-10-1796
Bruidegom: Peter van Engelenburg
Bruid: Nenna van Swetselaar
Huwelijksdatum: 09-10-1796
Aktedatum: 09-10-1796
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 446
Nenna is geboren in 1775 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 05-02-1775 in Veenendaal (Gld). Nenna is overleden op 06-05-1829 in Veenendaal (Gld), 53 of 54 jaar oud [bron: Akte 67].
Notitie bij overlijden van Nenna: Zie overl.akte
Notitie bij Nenna: Naam ook Zwetselaar
Religie:
Ned Hervormd
Kinderen van Pieter en Nenna:
8629cornelisvanengelenburgdoopveenendaal12febr1797.jpg
246 8629cornelisvanengelenburgdoopveenendaal12febr1797
1 Cornelis van Engelenburg [8629E] (afb. 246), geboren in 1797 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 12-02-1797 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 12-02-1797 is gedoopt: Cornelis
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Nenna van Swetzelaar
Opmerkingen: Stichts Veenendaal


Doopinschrijving Cornelis van Engelenburg, 12-02-1797
Dopeling: Cornelis van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Peter van Engelenburg
Aktedatum: 12-02-1797
Moeder: Nenna van Swetzelaar
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 12-02-1797
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 306
Cornelis is overleden op 03-11-1813 in Veenendaal (Gld), 15 of 16 jaar oud [bron: Akte 73].
Religie:
Ned. Hervormd
8630hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal14apr1799.jpg 8630hendrikjevanengelenburgoverl.jpg
247 8630hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal14apr1799
248 8630hendrikjevanengelenburgoverl
2 Hendrikje van Engelenburg [8630E] (afb. 247 en 248), geboren in 1799 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 14-04-1799 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 14-04-1799 is gedoopt: Hendrikje
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Nenna van Swetzelaar


Doopinschrijving Hendrikje van Engelenburg, 14-04-1799
Dopeling: Hendrikje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Peter van Engelenburg
Aktedatum: 14-04-1799
Moeder: Nenna van Swetselaar
Doopdatum: 14-04-1799
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 326
Hendrikje is overleden op 28-03-1851 in Ede (Gld), 51 of 52 jaar oud [bron: Akte 49].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Zie overl.akte
Hendrikje bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
3 Neeltje van Engelenburg [8631E], geboren in 1801 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-s.
4 Pieter van Engelenburg [8633E], geboren in 1803 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-t.
8635evertvanengelenburgdoopveenendaal4mei1806.jpg 8635evertvanengelenburgoverl.jpg
249 8635evertvanengelenburgdoopveenendaal4mei1806
250 8635evertvanengelenburgoverl
5 Evert van Engelenburg [8635E] (afb. 249 en 250), geboren op 04-04-1806 in Veenendaal (Gld) [bron: reg. 385, pag. 396]. Hij is gedoopt op 04-05-1806 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Evert: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 04-05-1806 is gedoopt: Evert
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Nenna van Swetzelaar
Geboortedatum: 04-04-1806


Doopinschrijving Evert van Engelenburg, 04-05-1806
Dopeling: Evert van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Peter van Engelenburg
Aktedatum: 04-05-1806
Moeder: Nella van Swetselaar
Doopdatum: 04-05-1806
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 396
Evert is overleden op 05-04-1828 in Veenendaal (Gld), 22 jaar oud [bron: Akte 41]. Bij de overlijdensaangifte van Evert waren de volgende getuigen aanwezig: Elbert Hardeman (1796-1866) [zie VIII-l] [aangetrouwde neef vaderszijde] en Cornelis Sukkel (geb. 1798).
Notitie bij overlijden van Evert: Zie overl.akte
Evert bleef ongehuwd.
Beroep:
Wolkammer
Religie:
Ned. Hervormd
8636gerretvanengelenburgdoopveenendaal22okt1809.jpg 8636gerretvanengelenburgoverl.jpg
251 8636gerretvanengelenburgdoopveenendaal22okt1809
252 8636gerretvanengelenburgoverl
6 Gerret van Engelenburg [8636E] (afb. 251 en 252), geboren op 01-10-1809 in Veenendaal (Gld) [bron: Pag. 373]. Hij is gedoopt op 22-10-1809 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gerret: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 22-10-1809 is gedoopt: Gerret
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Nenna van Swetzelaar
Geboortedatum: 01-10-1809


Doopinschrijving Gerret van Engelenburg, 22-10-1809
Dopeling: Gerret van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Peter van Engelenburg
Aktedatum: 22-10-1809
Moeder: Nenna van Zwetzelaar
Doopdatum: 22-10-1809
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 373
Gerret is overleden op 18-01-1887 in Ede (Gld), 77 jaar oud [bron: Akte 18].
Notitie bij overlijden van Gerret: Zie overl.akte
Gerret bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
8637everdinamargaretavanengelenburggeb_-_kopie.jpg 8637everdinamargaretavanengelenburggeb.jpg 8637everdinamargaretavanengelenburgover.jpg
253 8637everdinamargaretavanengelenburggeb - kopie
254 8637everdinamargaretavanengelenburggeb
255 8637everdinamargaretavanengelenburgover
7 Everdina, Margareta van Engelenburg [8637E] (afb. 253 t/m 255), geboren op 16-01-1812 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 6].
Notitie bij de geboorte van Everdina,: Zie geb.akte (2 pag.)
Everdina, is overleden op 05-06-1880 in Ede (Gld), 68 jaar oud [bron: Akte 131].
Notitie bij overlijden van Everdina,: Zie overl.akte
Everdina, bleef ongehuwd.
8621cornelisvanengelenburggeb.jpg 8621cornelisvanengelenburgoverl.jpg
256 8621cornelisvanengelenburggeb
257 8621cornelisvanengelenburgoverl
8 Cornelis van Engelenburg [8621E] (afb. 256 en 257), geboren op 10-12-1814 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 105].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie Geb.Akte
Cornelis is overleden op 26-09-1827 in Veenendaal (Gld), 12 jaar oud [bron: Akte 121].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Zie overl.akte
9 Jan van Engelenburg [8622E], geboren op 01-03-1819 in Veenendaal (Gld). Volgt VIII-u.
30006elisabethvanengelenburg_janhoenderophuw.jpg
258 30006elisabethvanengelenburg janhoenderophuw
VII-j Elisabeth van Engelenburg [30006E] (afb. 258) is geboren in 1790 in Nijmegen (Gld), dochter van Franciscus (Frank) van Engelenburg [33820E] (zie VI-g) en Maria Snelleman [106281E]. Zij is gedoopt op 22-08-1790 in Nijmegen, Grote St. Stevenskerk. Elisabeth is overleden op 22-08-1816 in Tiel (Gld), 25 of 26 jaar oud [bron: Akte 61].
Notitie bij Elisabeth: Verloofd op 30 september 1815, Tiel
Beroep:
Naaister
Elisabeth trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 14-10-1815 in Tiel (Gld) [bron: Akte 27] met Jan Hoenderop [9159E], 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jan: Zie huw. akte
Jan is geboren in 1791 in Tiel (Gld), zoon van Hendrik Hoenderop [14988E] en Jantje Uiterwijk [14989E]. Hij is gedoopt op 17-04-1791 in Tiel (Gld).
Beroep:
Schipper
Religie:
Ned. Hervormd
33840antonievanengelenburg.jpg 33840antonievanengelenberg_helenavanhattumhuw__1_.jpg 33840antonievanengelenberg_helenavanhattumhuw__2_.jpg 33840antoonvvanengelenbergbevreg.jpg 106460helenavanhattumoverl.jpg
259 33840antonievanengelenburg
260 33840antonievanengelenberg helenavanhattumhuw (1)
261 33840antonievanengelenberg helenavanhattumhuw (2)
262 33840AntoonvvanEngelenbergbevreg
263 106460helenavanhattumoverl
VII-k Adrie (Adrie) van Engelenburg [33840E] (afb. 259 t/m 262) is geboren op 10-07-1795 in Tiel (Gld), zoon van Franciscus (Frank) van Engelenburg [33820E] (zie VI-g) en Maria Snelleman [106281E]. Adrie is overleden op 11-07-1849, 54 jaar oud [bron: Akte 430].
Notitie bij Adrie: Naam ook van Engelenburg

Zie militair document
Kenmerken:
Lang: 5 voet, 2 duim
Aangezigt rond
Oogen bruin
Neus dik
Mond ordinair
Kin rond
Haar blond
Beroepen:
Schipper
vanaf 1814     Militair, 13e afd. Infanterie, stamboek 95 - fuselier
Religie:
Ned Hervormd
Adrie trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1820 in Tiel (Gld) [bron: Gelders Archief,, 0207, nr. 1429, akte 14] met Helena van Hattum [106460E] (afb. 263), 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrie en Helena: Zie huw.akte (2 pag.) Antonie en Helena
Helena is geboren op 06-02-1774 in Tiel (Gld), dochter van Geurt van Hattum [106459E] en Geertrui van Balkum [106458E]. Zij is gedoopt in Tiel (Gld). Helena is overleden op 01-03-1849 in Hattem (Gld), 75 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1485, akte 24].
Notitie bij overlijden van Helena: Zie overl.adv., akte
Helena is weduwe van Teunis Vermeulen [106457E] (±1775-vóór 1820).
Beroep:
Doende Slagtaffaire
Religie:
Ned Hervormd
Kinderen van Adrie en Helena:
1 Helena van Engelenburg [24809E], geboren op 10-01-1816 in Tiel (Gld).
Religie:
Ned Hervormd
2 Maria van Engelenburg [24808E], geboren op 27-03-1818 in Tiel (Gld). Maria is overleden vóór 1820, ten hoogste 2 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
3 Maria van Engelenburg [43900E], geboren op 05-07-1820 in Tiel (Gld). Volgt VIII-v.
11191annigjevanengelenburg_hendrikwillemsenhuw1__1_.jpg 11191annigjevanengelenburg_hendrikwillemsenhuw1__2_.jpg 11191annigjevanengelenburgoverl.jpg
264 11191annigjevanengelenburg hendrikwillemsenhuw1 (1)
265 11191annigjevanengelenburg hendrikwillemsenhuw1 (2)
266 11191annigjevanengelenburgoverl
VII-l Annigje van Engelenburg [11191E] (afb. 264 t/m 266) is geboren op 14-01-1802 in Tiel (Gld), dochter van Franciscus (Frank) van Engelenburg [33820E] (zie VI-g) en Maria Snelleman [106281E].
Notitie bij de geboorte van Annigje: Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, DTB Dopen
Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en
steden werkge..., Tiel, archief 10, inventarisnummer 1446, 14-01-1802, Hervormd
Doopboek Tiel 1791-1811

● https://hdl.handle.net/21.12108/C4819AA435D841EEA70C3579DC2F14A9
Annigje is overleden op 16-08-1853 in Arnhem (Gld), 51 jaar oud [bron: Akte 297].
Notitie bij overlijden van Annigje: Zie overl.akte
Beroepen:
Dienstmeid
Naaister
Annigje trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1834 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 56] met Hendrik Willemsen [11244E], 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annigje en Hendrik: Zie huw. akte (2 p.)
Hendrik is geboren in 1787 in Ellekom (Gld), zoon van Lammert Willemsen [11321E] en Barentjen Willems [11322E]. Hendrik is weduwnaar van Sibilla Snoek [11245E] (±1790-vóór 1834).
Beroep:
Arbeider
Getuige bij:
geboorteaangifte Derkje van Engelenburg (1766-1844)
overlijdensaangifte Derkje van Engelenburg (1766-1844)
Kind van Annigje en Hendrik:
1 Maria, Francina van Engelenburg [10637E], geboren op 15-04-1826 in Arnhem (Gld). Volgt VIII-w.
30007frankvanengelenburg_marthavanalphenhuw.jpg 30007frankvanengelenbergoverl.jpg
267 30007frankvanengelenburg marthavanalphenhuw
268 30007frankvanengelenbergoverl
VII-m Frank (Frans) van Engelenburg [30007E] (afb. 267 en 268) is geboren in 1805 in Tiel (Gld), zoon van Franciscus (Frank) van Engelenburg [33820E] (zie VI-g) en Maria Snelleman [106281E]. Hij is gedoopt op 19-09-1805 in Tiel (Gld). Frans is overleden op 29-12-1845 in Tiel (Gld), 39 of 40 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1484, akte 149].
Notitie bij overlijden van Frans: Zie overl.akte
Beroepen:
Schoenmaker
Schutter
Frans trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 11-05-1833 in Tiel (Gld) [bron: Akte 15] met Martha (Maartje) van Alphen [115027E], 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Maartje: Zie huw. aktek
Bij het huwelijk werd 1 kind gewettigd
Maartje is geboren op 16-09-1804 in Ophemert (Gld), dochter van Briena van Alphen [10995E] en Maria Meel [10997E]. Zij is gedoopt op 23-09-1804 in Ophemert (Gld). Maartje is overleden op 17-10-1877 in Tiel (Gld), 73 jaar oud.
Beroep:
Werkster
Kinderen van Frans en Maartje:
1 Frans van Engelenburg [10991E], geboren op 01-03-1831 in Buren (Gld). Volgt VIII-x.
2 Maria van Engelenburg [10892E], geboren in 1835 in Tiel (Gld). Volgt VIII-y.
11249janhendrikantoonvanengelenburgoverl.jpg
269 11249janhendrikantoonvanengelenburgoverl
3 Jan, Hendrik, Antoon van Engelenburg [11249E] (afb. 269), geboren in 06-1836 in Tiel (Gld). Jan, is overleden op 29-07-1836 in Tiel (Gld), 1 maand oud [bron: Akte 92].
Notitie bij overlijden van Jan,: Zie overl.akte
15666maartjevanengelenburgoverl.jpg
270 15666maartjevanengelenburgoverl
4 Maartje van Engelenburg [15666E] (afb. 270), geboren in 1840 in Tiel (Gld). Maartje is overleden op 14-09-1851 in Tiel (Gld), 10 of 11 jaar oud [bron: Akte 74].
Notitie bij overlijden van Maartje: Zie overl.akte
30009brienenvanengelenbergoverl.jpg
271 30009brienenvanengelenbergoverl
5 Brienen van Engelenberg [30009E] (afb. 271), geboren in 1842 in Tiel (Gld). Brienen is overleden op 04-08-1844 in Tiel (Gld), 1 of 2 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1484, akte 121].
Notitie bij overlijden van Brienen: Zie overl.akte
6964zoonengelenbergarnhcrt.jpg
272 6964zoonengelenbergarnhcrt
6 Zoon van Engelenberg [6964E] (afb. 272), geboren op 28-05-1843 in Arnhem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Zoon: Zie geb.adv.
7 NN van Engelenberg [30008E], geboren op 07-01-1844 in Tiel (Gld). NN is overleden op 07-01-1844 in Tiel (Gld), geen dag oud [bron: Gelders Archief 0207, 1484, akte 5].
11290elizabethvanengelenbergoverlakte.jpg
273 11290elizabethvanengelenbergoverlakte
8 Elizabeth van Engelenberg [11290E] (afb. 273), geboren in 1845 in Tiel (Gld). Elizabeth is overleden op 15-03-1846 in Tiel (Gld), 0 of 1 jaar oud [bron: Akte 26].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Zie overl.akte
33810hendrikvanengelenbergoverl.jpg 106206jansjevandenmerkenhofoverl.jpg
274 33810hendrikvanengelenbergoverl
275 106206jansjevandenmerkenhofoverl
VII-n Hendrik van Engelenberg [33810E] (afb. 274) is geboren in 1813 in Tiel (Gld), zoon van Franciscus (Frank) van Engelenburg [33820E] (zie VI-g) en Maria Snelleman [106281E]. Hendrik is overleden op 10-01-1875 in Haarlem (NH), 61 of 62 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1875, nummer 26].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie overl.akte
Notitie bij Hendrik: Naam ook Engelenburg
Adres:
Lange Herenvest 234, Haarlem (NH)
Beroep:
Schipper
Hendrik trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 11-10-1845 in Tiel (Gld) [bron: Akte 41] met Jansje (Jenneke) van de Merkenhof [106206E] (afb. 275), 29 of 30 jaar oud. Jenneke is geboren in 1815 in Tiel (Gld), dochter van Dirk van den Merkenhof [4028E] en Elizabet Koeman [4029E]. Jenneke is overleden op 07-03-1875 in Haarlem (NH), 59 of 60 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1875, nummer 206].
Notitie bij overlijden van Jenneke: Zie overl.akte
Kinderen van Hendrik en Jenneke:
11306frankvanengelenbergoverlakte.jpg
276 11306frankvanengelenbergoverlakte
1 Frank van Engelenberg [11306E] (afb. 276), geboren in 1845 in Tiel (Gld). Frank is overleden op 21-01-1846 in Tiel (Gld), 0 of 1 jaar oud [bron: akte 8].
Notitie bij overlijden van Frank: Zie overl.akte
2 Jan Bart van Engelenberg [33800E], geboren op 25-06-1848 in Tiel (Gld). Volgt VIII-z.
3 Elisabeth van Engelenberg [33830E], geboren in 1852 in Tiel (Gld). Volgt VIII-aa.
9845barendvanengelenburgdoopwageningennh19okt1788.jpg 9845barendvanengelenburgoverlakte.jpg
277 9845barendvanengelenburgdoopwageningenNH19okt1788
278 9845barendvanengelenburgoverlakte
VII-o Barend van Engelenburg [9845E] (afb. 277 en 278) is geboren in 1788 in Wageningen (Gld) [bron: Wageningen, pag.32, nr. 3], zoon van Jacob van Engelenburg [10184E] (zie VI-i) en Hendrika (Regina) (Rijkje) van Druten [9764E]. Hij is gedoopt op 19-10-1788 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Barend: Zie doopreg
Barend is overleden op 28-10-1835 in Wijk bij Duurstede (Ut), 46 of 47 jaar oud [bron: Akte 42].
Notitie bij overlijden van Barend: Zie overlakte

Van deze man is het lijk gevonden op 9 juli (akte 23)

Uit het overlijdensregister van de gemeente Wijk bij Duurstede, aktenummer 42
datum akte: 28-10-1835 blijkt dat op 28-10-1835 is overleden:
Naam: Barend van Engelenburg
Als zoon van:
Vader: Jacob van Engelenburg
Moeder: Rijkje van Druten
Leeftijd: 47
Geboorteplaats: Wageningen
Plaats overlijden: Wijk bij Duurstede
Partner: Petronella Gerritsen
Beroep:
Gerechtsdienaar
Religie:
Gereformeerd
Barend trouwde met Petronella, Lisabetha Gerritsen [9846E]. Petronella, is geboren omstreeks 1790, dochter van Gerrit Gerritsen [11459E] en Anna, Catharina Tabor [11460E]. Petronella, is overleden op 03-08-1847 in Wageningen (Gld), ongeveer 57 jaar oud [bron: Akte 71]. Petronella, trouwde later met Peter, Anthonie van Ingen [11458E] (±1790-vóór 1847).
Beroep:
Werkster
Kinderen van Barend en Petronella,:
1 Hanna van Engelenburg [10101E], geboren omstreeks 1805.
2 Jacobus van Engelenburg [9799E], geboren in 1815 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-ab.
14928annacatharinavanengelenburgoverl.jpg
279 14928annacatharinavanengelenburgoverl
3 Anna, Catharina van Engelenburg [14928E] (afb. 279), geboren in 05-1818 in Wageningen (Gld). Anna, is overleden op 25-06-1818 in Wageningen (Gld), 1 maand oud [bron: Akte 70].
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie overl.akte
4 weken oud
10547elisabethvanengelenburgdoopwageningennh6jan1791.jpg 10547elisabethvanengelenburg-janhovestadtrouwwageningennh13dec1810.jpg
280 10547elisabethvanengelenburgdoopwageningenNH6jan1791
281 10547elisabethvanengelenburg-janhovestadtrouwwageningenNH13dec1810
VII-p Elisabeth van Engelenburg [10547E] (afb. 280 en 281) is geboren in 1791 in Wageningen (Gld) [bron: Wageningen, pag. 42, nr. 2], dochter van Jacob van Engelenburg [10184E] (zie VI-i) en Hendrika (Regina) (Rijkje) van Druten [9764E]. Zij is gedoopt op 06-01-1791 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Zie doopreg.
Elisabeth is overleden op 01-09-1870 in Wageningen (Gld), 78 of 79 jaar oud [bron: Akte 116]. Elisabeth trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 13-12-1810 in Wageningen (Gld) [bron: Wageningen pag. 282, nr. 5] met Jan Hovestad [10548E], 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jan: Zie trouwreg.
Jan is geboren op 01-04-1787 in Wageningen (Gld), zoon van Jan Hovestad [11415E] en Anna, Sophia van Rheden [11416E]. Jan is overleden op 07-08-1857 in Wageningen (Gld), 70 jaar oud [bron: Akte 68].
Beroep:
Arbeider
10549hendrikjevanengelenburgdoopwageningennh13nov1792.jpg
282 10549hendrikjevanengelenburgdoopwageningenNH13nov1792
VII-q Hendrikje van Engelenburg [10549E] (afb. 282) is geboren in 1792 in Wageningen (Gld), dochter van Jacob van Engelenburg [10184E] (zie VI-i) en Hendrika (Regina) (Rijkje) van Druten [9764E]. Zij is gedoopt op 13-11-1792 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Zie doopreg.
Hendrikje is overleden op 16-07-1837 in Wageningen (Gld), 44 of 45 jaar oud [bron: Akte 64].
Notitie bij Hendrikje: Aanvullingen van eenn familielid:
Hendrikje van Engelenburg getrouwd met Johannes Jacobus Gunther.
Hun zoon Pieter Gunther was als zendeling naar de Talaud eilanden uitgezonden( 1856) daar trouwde hij met Rosalina Samawe.Zij kregen 6 kinderen, de derde Johan Gunther trouwde met Medio Makasiar en zij kregen 6 dochters. De 5de dochter Rosalina Gunther is mijn oma. Rosalina Gunther was getrouwd met Isak Ughude in 1912 en zij kregen vier kinderen, Vaderzegen, Destrina, Pamina en Jasbel.Vaderzegen Ughude( geb. 1913) heeft de naam veranderd in Oeghoede en was getrouwd met Frederika Sanaky zij kregen 10 kinderen. Roos, Doortje, Dirk, Deetje, Ruth, Nelleke, Carl, Erica, Thilly en Victor.
Beroep:
Pottenverkoopster
Hendrikje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12-08-1815 in Wageningen (Gld) [bron: Ake 22] met Johannes, Jacobus Gunther [10669E], 24 of 25 jaar oud. Johannes, is geboren in 1790, zoon van Stephanus Gunther [10670E] en Anna, Maria Keterbach [10671E].
Beroepen:
Koopman
Pottenverkoper
10550hannavanengelenburgdoopwageningen3april1795nh.jpg 10550annavanengelenburg_janroesthuw1.jpg 10550annavanengelenburg_janroesthuw2.jpg
283 10550hannavanengelenburgdoopwageningen3april1795NH
284 10550annavanengelenburg janroesthuw1
285 10550annavanengelenburg janroesthuw2
VII-r Hanna (Hanna) van Engelenburg [10550E] (afb. 283 t/m 285) is geboren in 1795 in Wageningen (Gld), dochter van Jacob van Engelenburg [10184E] (zie VI-i) en Hendrika (Regina) (Rijkje) van Druten [9764E]. Zij is gedoopt op 03-04-1795 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hanna: Zie doopreg.
Hanna is overleden op 08-02-1866 in Wageningen (Gld), 70 of 71 jaar oud [bron: Akte 10]. Hanna trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 29-12-1821 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 24] met Jan Roest [10551E], 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hanna en Jan: Zie huw.akte (2 pag.)
Jan is geboren in 1798 in Wageningen (Gld), zoon van Huibert Roest [11099E] en Grietje Derksen [11100E]. Jan is overleden op 15-09-1877 in Wageningen (Gld), 78 of 79 jaar oud [bron: Akte 96].
Beroep:
Arbeider
Kind van Hanna uit onbekende relatie:
1 Frans (Frank) van Engelenburg [8760E], geboren op 16-02-1816 in Wageningen (Gld). Volgt VIII-ac.
14947margarithavanengelenburgoverl.jpg
286 14947margarithavanengelenburgoverl
VII-s Margaritha van Engelenburg [14947E] (afb. 286) is geboren in 1799 in Wageningen (Gld), dochter van Jacob van Engelenburg [10184E] (zie VI-i) en Hendrika (Regina) (Rijkje) van Druten [9764E]. Margaritha is overleden op 19-02-1818 in Wageningen (Gld), 18 of 19 jaar oud [bron: Akte 32].
Notitie bij overlijden van Margaritha: Zie overl.akte
Kind van Margaritha uit onbekende relatie:
15710berendvanengelenburgoverl.jpg
287 15710Berendvanengelenburgoverl
1 Berend van Engelenburg [15710E] (afb. 287), geboren in 1818 in Wageningen (Gld). Berend is overleden op 08-08-1820 in Wageningen (Gld), 1 of 2 jaar oud [bron: Akte 42].
Notitie bij overlijden van Berend: Zie overl.akte
46000willemvanengelenburg1788_1842.jpg 46000willemvanengelenburgdooparnhem25febr1788.jpg 46000willemvanengelenburg_johannacorneliavandenberghhuw1.jpg 46000willemvanengelenburg_johannacorneliavandenberghhuw2.jpg 46000willemvanengelenburg_willeminavandenbereghhuwadv.jpg 46000willemvanengelenburgoverl.jpg
288 46000WillemvanEngelenburg1788#1842
289 46000willemvanengelenburgdooparnhem25febr1788
290 46000willemvanengelenburg johannacorneliavandenberghhuw1
291 46000willemvanengelenburg johannacorneliavandenberghhuw2
292 46000willemvanengelenburg willeminavandenbereghhuwadv
293 46000willemvanengelenburgoverl
105879johannacorneliavandenberghoverl.jpg 105879johannacorneliavandenberghoverladv.jpg 11583willeminavandenbergoverladv.jpg
294 105879johannacorneliavandenberghoverl
295 105879Johannacorneliavandenberghoverladv
296 11583willeminavandenbergoverladv
VII-t Willem van Engelenburg [46000E] (afb. 288 t/m 293) is geboren in 1788 in Arnhem (Gld), zoon van Johannes (Jan) van Engelenburg [11024E] (zie VI-n) en Hendrica Slosser [10877E]. Hij is gedoopt op 26-02-1788 in Arnhem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Willem: Zie doopreg.
Willem is overleden op 31-12-1842 in Arnhem (Gld), 54 jaar oud [bron: Akte 1].
Notitie bij overlijden van Willem: Zie overl.akte
Beroepen:
Collecteur der staatsloterij
Klerk ontvanger
Koopman
vanaf voor 1823     Winkelier
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
overlijdensaangifte Jan van Engelenburg (1750-1833) [zie VI-n]    [zoon]
Willem:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 30-12-1813 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 54] met Johanna, Cornelia (Willemina) van den Bergh [105879E] (afb. 294 en 295), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemina: Zie huw.adv.
Willemina is geboren in 1790 in Arnhem (Gld), dochter van Jan van den Bergh [11685E] en Johanna Martens [11686E]. Willemina is overleden op 22-02-1820 in Arnhem (Gld), 29 of 30 jaar oud [bron: Akte 54].
Notitie bij overlijden van Willemina: Zie overl.akte, adv.
Willemina is weduwe van Gijsbert, Willem van der Wiel [10878E] (±1780-vóór 1813).
Notitie bij Willemina: Familie van Dirk van der Berg
Beroep:
Koopvrouw
Religie:
Ned. Hervormd
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 02-10-1822 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 66] met Willemina van den Bergh [11583E] (afb. 296), 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Willemina: Zie huw.adv.Willem en Willemina
Willemina is geboren in 1795, dochter van Jan van den Bergh [11685E] en Johanna Martens [11686E]. Willemina is overleden op 25-02-1866 in Arnhem (Gld), 70 of 71 jaar oud [bron: Akte 131].
Notitie bij overlijden van Willemina: Zie overl.adv.
Kinderen van Willem en Willemina (1):
1 Jan van Engelenburg [9047E], geboren op 21-09-1814 in Arnhem (Gld). Volgt VIII-ad.
11258willemcornelisvanengelenburggeb_-_kopie.jpg 11259willemcornelisvanengelenburgoverl.jpg
297 11258willemcornelisvanengelenburggeb - kopie
298 11259willemcornelisvanengelenburgoverl
2 Willem, Cornelis van Engelenburg [11258E] (afb. 297 en 298), geboren op 24-10-1816 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 275].
Notitie bij de geboorte van Willem,: Zie Geb.Akte
Willem, is overleden op 17-02-1817 in Arnhem (Gld), 3 maanden oud [bron: Akte 43].
Notitie bij overlijden van Willem,: Zie overl.akte
Kinderen van Willem en Willemina (2):
46010johannacorneliavanengelenburggeb.jpg 46010johannacorneliavanengelenburgoverl.jpg
299 46010johannacorneliavanengelenburggeb
300 46010johannacorneliavanengelenburgoverl
3 Johanna, Cornelia van Engelenburg [46010E] (afb. 299 en 300), geboren op 30-05-1823 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 209].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie Geb.Akte
Johanna, is overleden op 22-02-1827 in Arnhem (Gld), 3 jaar oud [bron: Akte 64].
4 Willem van Engelenburg [10287E], geboren in 1825 in Arnhem (Gld). Volgt VIII-ae.
5 Johann, Hendrik van Engelenburg [10873E], geboren op 03-02-1827 in Arnhem (Gld). Volgt VIII-af.
11584leonardgerhardvanengelenburggeb.jpg 11584leonardgerhardvanengelenburgoverladv.jpg
301 11584leonardgerhardvanengelenburggeb
302 11584leonardgerhardvanengelenburgoverladv
6 Leonard, Gerhard van Engelenburg [11584E] (afb. 301 en 302), geboren op 29-10-1828 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 425].
Notitie bij de geboorte van Leonard,: Zie Geb.Akte
Leonard, is overleden op 21-02-1847 in Arnhem (Gld), 18 jaar oud [bron: Akte 93].
Beroep:
Kweekeling Geneeskunde
11296derkfrankvanengelenburgoverl.jpg
303 11296derkfrankvanengelenburgoverl
7 Derk, Frank van Engelenburg [11296E] (afb. 303), geboren op 11-08-1830 in Arnhem (Gld) [bron: askte 332]. Derk, is overleden op 27-09-1831 in Arnhem (Gld), 1 jaar oud [bron: Akte 362].
Notitie bij overlijden van Derk,: Zie overl.akte
11712willeminajohannacorneliavanengelenburgoverladv.jpg
304 11712willeminajohannacorneliavanengelenburgoverladv
8 Willemina, Johanna, Cornelia van Engelenburg [11712E] (afb. 304), geboren op 22-03-1835 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 128]. Willemina, is overleden op 04-09-1906 in Arnhem (Gld), 71 jaar oud [bron: Akte 738].
Notitie bij overlijden van Willemina,: Zie overl.adv.
11714derkfrankvanengelenburgoverl.jpg
305 11714derkfrankvanengelenburgoverl
9 Derk, Frank van Engelenburg [11714E] (afb. 305), geboren op 29-03-1837 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 142]. Derk, is overleden op 03-06-1837 in Arnhem (Gld), 2 maanden oud [bron: Akte 257].
Notitie bij overlijden van Derk,: Zie overl.akte
10907frankvanengelenburgdooparnhem15apri1790nh.jpg 10907frankvanengelenburg_mariaelisabetaheijsinkhuw__1_.jpg 10907frankvanengelenburg_mariaelisabetaheijsinkhuw__2_.jpg 10907frankvanengelenburg_evajabrankhuw.jpg 10907frankvanengelenburg_evaadrianabrandhuw__1_.jpg 10907frankvanengelenburg_evaadrianabrandhuw__2_.jpg
306 10907frankvanengelenburgdooparnhem15apri1790NH
307 10907Frankvanengelenburg mariaelisabetaheijsinkhuw (1)
308 10907Frankvanengelenburg mariaelisabetaheijsinkhuw (2)
309 10907frankvanengelenburg evaJABrankhuw
310 10907frankvanengelenburg evaadrianabrandhuw (1)
311 10907frankvanengelenburg evaadrianabrandhuw (2)
10907frankvanengelenburg_evaadrianabrandhuw.jpg 10907frankengelenburg_catharinalouisemeijerhuw.jpg 11259mariaelisabethheijsinkoverl.jpg 10911evaadrianabrandoverladv.jpg 10911evaadrianabrandoverl.jpg 10908catharinalousemeijeroverladv..jpg
312 10907frankvanengelenburg#evaadrianabrandhuw
313 10907frankengelenburg catharinalouisemeijerhuw
314 11259mariaelisabethheijsinkoverl
315 10911evaadrianabrandoverladv
316 10911evaadrianabrandoverl
317 10908catharinalousemeijeroverladv.
VII-u Frank van Engelenburg [10907E] (afb. 306 t/m 313) is geboren in 1790 in Arnhem (Gld) [bron: 14/215], zoon van Johannes (Jan) van Engelenburg [11024E] (zie VI-n) en Hendrica Slosser [10877E]. Hij is gedoopt op 15-04-1790 in Arnhem (Gld).
Notitie bij de geboorte van Frank: Zie doopreg.
Frank is overleden op 16-12-1864 in Arnhem (Gld), 73 of 74 jaar oud [bron: Akte 792].
Notitie bij overlijden van Frank: Zie overl.akte
Notitie bij Frank: Zie huw.akte Frank en Maria
Huw.adv. Frank en Eva
Huw.akte Frank en Catharina
Beroepen:
Commies agent algemene Rijkskassier
Kantoorbediende
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
overlijdensaangifte Jan van Engelenburg (1750-1833) [zie VI-n]    [zoon]
Frank:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 13-06-1816 in Arnhem (Gld) [bron: akte 47] met Maria, Elisabeta Heijsink [11259E] (afb. 314), 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frank en Maria,: Zie huw.akte (2pag.) Frank en Maria
Maria, is geboren in 1787 in Arnhem (Gld), dochter van Hendrik Heijsink [11343E] en Eva, Maria Schaap [11344E]. Maria, is overleden op 14-01-1828 in Arnhem (Gld), 40 of 41 jaar oud [bron: Akte 17].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte
Religie:
Ned. Hervormd
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 27-05-1829 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 61] met Eva, Adriana Brand [10911E] (afb. 315 en 316), 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frank en Eva,: Zie huw.akte Frank en Eva (2 pag.)
Eva, is geboren in 1808 in Amsterdam (NH), dochter van George, David Brand [11291E] en Anna, Catharina Heijsink [11292E]. Eva, is overleden op 21-01-1833 in Arnhem (Gld), 24 of 25 jaar oud [bron: Akte 24].
Notitie bij overlijden van Eva,: Zie overl.akte, adv.
(3) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 24-07-1834 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 4 fol. 88v] met Catharina, Louise Meijer [10908E] (afb. 317), 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frank en Catharina,: Zie huw.akte Frank en Catharina Meijer
Catharina, is geboren in 1809 in Keulen (Dld), dochter van Pieter Meijer [10909E] en Maria, Magdalena Dahmenhausen [10910E]. Catharina, is overleden op 20-04-1883 in Arnhem (Gld), 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina,: Zie overl.adv.
106989janjosuahouthuijsendoopadamluthkerknh24mei1781.jpg 106989janjosuahouthuijsen_mariaelisabethalstedhuw.jpg
318 106989janjosuahouthuijsendoopadamluthkerkNH24mei1781
319 106989janjosuahouthuijsen mariaelisabethalstedhuw
VII-v Jan, Josua Houthuijsen [106989E] (afb. 318 en 319) is geboren in 1781 in Amsterdam (NH), zoon van George, Maximiliaan Houthuijsen [106317E] en Dirkje (Derkje) Engelenburg [35420E] (zie VI-o). Bij de geboorteaangifte van Jan, was de volgende getuige aanwezig: Jannigje van den Berg (±1725-1794) [zie V-l] [grootmoeder moederszijde]. Hij is gedoopt op 24-05-1781 in Amsterdam, Lutherse Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan,: Zie doopreg.
Beroep:
Chirurgijn
Jan,:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 26-04-1812 in Amsterdam (NH) [bron: reg.1 fol. 152] met Maria, Elisabeth Altstede [9121E], 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan, en Maria,: Zie huw.akte Jan en Maria

Bij het huwelijk van Jan en Maria wordt 1 kind erkend.
Maria, is geboren in 1782 in Amsterdam (NH), dochter van Johan, Carel Aaltstede [9122E] en Geertruij Dergen [9123E]. Maria, is overleden vóór 1838, ten hoogste 56 jaar oud. Maria, is weduwe van Coenraad, Hendrik Kinderman [9124E] (±1780-vóór 1812).
(2) trouwde, 56 of 57 jaar oud, op 26-04-1838 in Heusden (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, inv. 430, akte 4] met Jannetje Buth [106441E], 41 jaar oud. Jannetje is geboren op 08-04-1797 in Etten-Leur (NB), dochter van Jan Buth [106440E] en Kornelia, Kornelisze Hagens [106439E].
11239johannavanzetten_hendrikspiestrouwhienendodewaard27febr1796.jpg 11239johannavanzettenoverl.jpg
320 11239johannavanzetten hendrikspiestrouwhienendodewaard27febr1796
321 11239johannavanzettenoverl
VII-w Johanna (Hanna) van Zetten [11239E] (afb. 320 en 321) is geboren op 28-12-1776 in Dodewaard (Gld), dochter van Frans, Jansze (Frans) van Zetten [11241E] en Evertje van Engelenburg [10817E] (zie VI-p). Hanna is overleden op 25-03-1840 in Lienden (Gld), 63 jaar oud [bron: Ake 10].
Notitie bij overlijden van Hanna: Zie overl.akte
Notitie bij Hanna: Doop 21-1-1776, 485, 19,1
Hanna trouwde, 19 jaar oud, op 18-03-1796 in Hien en Dodewaard (Gld) [bron: Hien en Dodewaard, 486, 70, 3] met Hendrik Spies [11240E], ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 27-02-1795 in Hien en Dodewaard (Gld) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hien en Dodewaard, 486, 70, 3].
Notitie bij het huwelijk van Hanna en Hendrik: Zie ondertrouw/trouwreg.
Hendrik is geboren omstreeks 1775 in Lienden (Gld).
9208teunisvanengelenburgdoopveenendaal5febr1775.jpg 9208teunisvanengelenburgbegraaf19juli1811.jpg
322 9208teunisvanengelenburgdoopveenendaal5febr1775
323 9208teunisvanengelenburgbegraaf19juli1811
VII-x Teunis van Engelenburg [9208E] (afb. 322 en 323) is geboren in 1775 in Veenendaal (Gld), zoon van Jan van Engelenburg [8897E] (zie VI-q) en Cornelia Swetselaar [8898E]. Hij is gedoopt op 05-02-1775 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Teunis: Zie doopreg.
Teunis is overleden in 1811 in Veenendaal (Gld), 35 of 36 jaar oud. Hij is begraven op 19-07-1811 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij overlijden van Teunis: Zie begraafreg.
Beroep:
Daghuurder
Religie:
Ned. Hervormd
Teunis trouwde met Dorothea Scheffel [9191E]. Dorothea is geboren in 1780 in Gouda (ZH), dochter van Christiaan, Augustus Scheffel [15203E] en Johanna den Baas [15204E]. Dorothea is overleden op 12-05-1813 in Veenendaal (Gld), 32 of 33 jaar oud [bron: Akte 35].
Notitie bij Dorothea: Naam ook Scheppel
Kinderen van Teunis en Dorothea:
1 Johanna van Engelenburg [10822E], geboren in 1805 in Gouda (ZH). Volgt VIII-ag.
2 Cornelis van Engelenburg [9164E], geboren in 1806 in Moordrecht (ZH). Volgt VIII-ah.
3 Jan van Engelenburg [9844E], geboren in 1808. Jan is overleden op 03-04-1827 in Rhenen (Ut), 18 of 19 jaar oud [bron: Akte 21].
Notitie bij overlijden van Jan: Uit het overlijdensregister van de gemeente Rhenen, aktenummer 21
datum akte: 04-04-1827 blijkt dat op 03-04-1827 is overleden:
Naam: Jan van Engelenburg
Als zoon van:
Vader: Teunis van Engelenburg
Moeder: Dorothea Scheffel
Leeftijd: 19
Geboorteplaats:
Plaats overlijden: Rhenen
4 Christiaan van Engelenburg [10824E], geboren in 1810 in Gouda (ZH). Volgt VIII-ai.
5 Teuntje van Engelenburg [10781E], geboren in 01-1812. Teuntje is overleden op 21-06-1812 in Veenendaal (Gld), 5 maanden oud [bron: Akte 41].
8971klaasjeklaassevanengelenburgoverl.jpg
324 8971Klaasjeklaassevanengelenburgoverl
VII-y Klaasje, Klaasse van Engelenburg [8971E] (afb. 324) is geboren in 1771 in Renswoude (Ut) [bron: reg. 348, pag. 72], dochter van Teunis, Claasse van Velthuijsen [10798E] en Elsje, Cornelissen (Elzie (Elza)) van Engelenburg [9218E] (zie VI-r). Klaasje, is overleden op 17-02-1847 in Renswoude (Ut), 75 of 76 jaar oud [bron: Akte 7].
Notitie bij overlijden van Klaasje,: Zie overl.akte

Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Rhenen,
Memorienummer: 59
Datum akte: 16-06-1847
Blijkt dat op: 17-02-1847 is overleden te Renswoude
Naam: Klaasje Klaassen van Engelenburg
HUA Toegangsnummer: 337-6
Inventarisnummer:
Te vinden op microfilmnummer: 911
Notitie bij Klaasje,: Voornaam ook (bij huw.) Klaasje Kornelissen
Klaasje, trouwde met Thijs Gerritsen [8972E]. Thijs is geboren omstreeks 1775.
Kinderen van Klaasje, en Thijs:
1 Jacobje van Gerritsen (Engelenburg) [10787E], geboren in 1804 in Renswoude (Ut). Volgt VIII-aj.
2 Klaasje Gerritsen [14996E], geboren in 1804 in Renswoude (Ut). Volgt VIII-ak.
9741everijntjevanengelenburgdoopveenendaal25sept1785.jpg
325 9741everijntjevanengelenburgdoopveenendaal25sept1785
VII-z Everijntje van Engelenburg [9741E] (afb. 325) is geboren in 1785 in Veenendaal (Gld) [bron: reg.385, pag.207], dochter van Kornelis van Engelenburg [9737E] (zie VI-s) en Jannigje van Bakkenis [9738E]. Zij is gedoopt op 25-09-1785 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Everijntje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 25-09-1785 is gedoopt: Everijntje
De vader is: Cornelis van Engelenburg
De moeder is: Jannigje van Bakkenis


Doopinschrijving Everijntje van Engelenburg, 25-09-1785
Dopeling: Everijntje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Cornelis van Engelenburg
Aktedatum: 25-09-1785
Moeder: Jannigje van Bakkenes
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Doopdatum: 25-09-1785
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 207
Everijntje is overleden op 09-05-1827 in Den Haag (ZH), 41 of 42 jaar oud [bron: Akte 510].
Religie:
Ned. Hervormd
Everijntje trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 19-06-1816 in Den Haag (ZH) [bron: Akte 97a] met Willem de Jong [10866E], 25 of 26 jaar oud. Willem is geboren in 1790 in Delft (ZH), zoon van Pieter de Jong [10867E] en Johanna van Eijk [10868E].
10694annaarnoldienavanengelenburgdooputrechtnhdoop12aug1798.jpg 10694annaarnoldienavanengelenburg_johannesdekokhuw1.jpg 10694annaarnoldienavanengelenburg_johannesdekokhuw2.jpg 10694annaarnoldinavanengelenburgoverladv.jpg
326 10694annaarnoldienavanengelenburgdooputrechtNHdoop12aug1798
327 10694annaarnoldienavanengelenburg johannesdekokhuw1
328 10694annaarnoldienavanengelenburg johannesdekokhuw2
329 10694annaarnoldinavanengelenburgoverladv
VII-aa Anna, Arnoldina van Engelenburg [10694E] (afb. 326 t/m 329) is geboren in 1798 in Utrecht (Ut), dochter van Matthijs van Engelenburg [35940E] (zie VI-w) en Elisabeth Brinkman [106314E]. Zij is gedoopt op 12-08-1798 in Utrecht (Ut).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg.

Doopinschrijving Anna Arnoldiena van Engelenburg, 12-08-1798
Doopplaats: Utrecht
Doopdatum: 12-08-1798
Akteplaats: Utrecht
Dopeling: Anna Arnoldiena van Engelenburg
Aktedatum: 12-08-1798
Vader: Matthijs van Engelenburg
Moeder: Elisabet Brinkman
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 18
Paginanummer: 309
Anna, is overleden op 03-01-1866 in Utrecht (Ut), 67 of 68 jaar oud [bron: Akte 6].
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie overl.adv.
Religie:
Ned. Hervormd
Anna, trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 24-03-1830 in Utrecht (Ut) [bron: Akte 51] met Johannes de Kok [10726E], 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Johannes: Zie huw.akte Anna en Johannes (2 pag.)
Johannes is geboren in 1800 in Utrecht (Ut), zoon van Pieter, Albertus de Kok [10640E] en Elisabeth, Frederica Schultz [10641E]. Johannes is overleden op 24-09-1835 in Utrecht (Ut), 34 of 35 jaar oud [bron: Akte 933]. Johannes is weduwnaar van Maria van Stokkum [10698E] (±1800-vóór 1830).
Beroep:
Horlogemaker
9157mariawilleminavanengelenburgdoopnhutrecht12apr1801.jpg 9157mariawilhelminavanengelenburg_isaakserlijnhuwakte.jpg 9157mariawilhelminavanengelenburgoverl.jpg 9158isaakserlijnoverl.jpg
330 9157mariawilleminavanengelenburgdoopNHUtrecht12apr1801
331 9157mariawilhelminavanengelenburg#isaakserlijnhuwakte
332 9157mariawilhelminavanengelenburgoverl
333 9158isaakserlijnoverl
VII-ab Maria, Wilhelmina van Engelenburg [9157E] (afb. 330 t/m 332) is geboren in 1801 in Utrecht (Ut), zoon van Matthijs van Engelenburg [35940E] (zie VI-w) en Elisabeth Brinkman [106314E]. Hij is gedoopt op 12-04-1801 in Utrecht (Ut).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie doopreg.

Doopinschrijving Maria Willemina van Engelenburg, 12-04-1801
Doopplaats: Utrecht
Doopdatum: 12-04-1801
Akteplaats: Utrecht
Dopeling: Maria Willemina van Engelenburg
Aktedatum: 12-04-1801
Vader: Mattijs van Engelenburg
Moeder: Elisabet Brinkman
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 18
Paginanummer: 466
Maria, is overleden op 01-08-1874 in Utrecht (Ut), 72 of 73 jaar oud [bron: Akte 1176].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte
Notitie bij Maria,: Voornaam ook Maria, Willemina
Religie:
Ned Hervormd
Maria, trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 29-11-1826 in Utrecht (Ut) [bron: Akte 351] met Isaäk Serlijn [9158E] (afb. 333), 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria, en Isaäk: Zie huw.akte
Isaäk is geboren in 1802, dochter van Isaak Serlijn [10632E] en Geertruij van Ouwerkerk [10633E]. Isaäk is overleden op 13-02-1851 in Utrecht (Ut), 48 of 49 jaar oud [bron: Akte 168].
Notitie bij overlijden van Isaäk: Zie overl.akte
9014kornelisjevanengelenburg_lammertvankuilhuw.jpg 9014kornelisjevanengelenburgdoop3juni1792renswoude_-_kopie.jpg
334 9014Kornelisjevanengelenburg lammertvankuilhuw
335 9014kornelisjevanengelenburgdoop3juni1792renswoude - kopie
VIII-a Cornelia (Kornelisje) van Engelenburg [9014E] (afb. 334 en 335) is geboren in 1792 in Renswoude (Ut) [bron: reg. 348, pag.89], dochter van Hendrik, Jansen Ploeg [8976E] en Breunisje, Cornelissen van Engelenburg [8977E] (zie VII-a). Zij is gedoopt op 03-06-1792 in Renswoude (Ut).
Notitie bij de geboorte van Kornelisje: Zie doopreg.
Onecht kind.
Erkend bij huwelijk van de ouders in 1794
Kornelisje is overleden op 18-04-1829 in Scherpenzeel Gld), 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij Kornelisje: Naam Ploeg (na erkenning)
Religie:
Ned. Hervormd
Kornelisje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22-02-1817 in Renswoude (Ut) [bron: Akte 1] met Lammert, Lammertse van Kuil [9015E], 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kornelisje en Lammert,: Zie huw.akte
Lammert, is geboren in 1793 in Renswoude (Ut), zoon van Wouter van Lammertse [9016E] en Klaasje, Barendse Zonneberg [9017E]. Hij is gedoopt op 04-10-1793 in Renswoude (Ut).
VIII-b Klaasje Ploeg [11273E] is geboren op 16-12-1798 in Doorn (Ut), dochter van Hendrik, Jansen Ploeg [8976E] en Breunisje, Cornelissen van Engelenburg [8977E] (zie VII-a). Zij is gedoopt op 20-01-1799 in Doorn (Ut). Klaasje is overleden op 20-01-1860 in Renswoude (Ut), 61 jaar oud.
Notitie bij Klaasje: Naam ook Klaasje Ploeg
Klaasje trouwde, 27 jaar oud, op 27-02-1826 in Renswoude (Ut) [bron: Akte 1] met Lucas van de Haar [11274E], 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaasje en Lucas: Huwelijk Lucas van de Haar en Klaasje Ploeg, 27-02-1826
Soort akte: Huwelijk
Bruidegom: Lucas van de Haar
Bruid: Klaasje Ploeg
Huwelijksdatum: 27-02-1826
Huwelijksplaats: Renswoude
Aktedatum: 27-02-1826
Akteplaats: Renswoude
Vader van de bruidegom:
Geurt van de Haar
Moeder van de bruidegom: Maria Remmen
Vader van de bruid: Hendrik Ploeg
Moeder van de bruid: Brunisje Engelenburg
Toegangsnummer: 481 Burgerlijke stand: (dubbele) registers 1811-1902
Inventarisnummer: 261
Aktenummer: 1
Lucas is geboren in 1787 in Renswoude (Ut), zoon van Geurt, Brandsze van de Haar [11275E] en Maria Remmen [11276E]. Hij is gedoopt op 30-12-1787 in Renswoude (Ut). Lucas is overleden op 23-11-1855 in Renswoude (Ut), 67 of 68 jaar oud.
8988gerritjedroffelaargeb.jpg 8988gerritjejdroffelaaroverl.jpg
336 8988gerritjedroffelaargeb
337 8988gerritjejdroffelaaroverl
VIII-c Gerritje van Droffelaar [8988E] (afb. 336 en 337) is geboren op 11-07-1813 om 03:00 in Renswoude (Ut) [bron: Akte 17], dochter van Albartus (Bart) van Droffelaar [8979E] en Dirkje van Engelenburg [8978E] (zie VII-b).
Notitie bij de geboorte van Gerritje: Zie Geb.Akte
Gerritje is overleden op 06-05-1876 in Renswoude (Ut), 62 jaar oud [bron: Akte 18].
Notitie bij overlijden van Gerritje: Zie overl.akte
Notitie bij Gerritje: Naam ook Drosselaar
Gerritje trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1838 in Renswoude (Ut) met Cornelis Vink [10643E], 24 of 25 jaar oud. Cornelis is geboren in 1813 in Renswoude (Ut), zoon van Johannes Vink [10645E] en Teunisje Schaik [10646E].
8470hendrikjevanengelenburgdoopwageningen10apri1803nh.jpg 8470hendrikjevanengelenburg_hendrikgijsbertshuw1__1_.jpg 8470hendrikjevanengelenburg_hendrikgijsbertshuw1__2_.jpg 8470hendrikjevanengelenburgoverl.jpg
338 8470hendrikjevanengelenburgdoopwageningen10apri1803NH
339 8470hendrikjevanengelenburg hendrikgijsbertshuw1 (1)
340 8470hendrikjevanengelenburg hendrikgijsbertshuw1 (2)
341 8470hendrikjevanengelenburgoverl
VIII-d Hendrikje van Engelenburg [8470E] (afb. 338 t/m 341) is geboren in 1803 in Wageningen (Gld), dochter van Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (zie VII-d) en Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E]. Zij is gedoopt op 10-04-1803 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Zie doopreg.
Hendrikje is overleden op 14-03-1880 in Wageningen (Gld), 76 of 77 jaar oud [bron: Akte 52].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Zie overl.akte
Beroep:
Dienstmeid
Hendrikje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 02-11-1833 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 21] met Hendrik Gijsberts [8471E], 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Hendrik: Zie huw.akte (2 pag.)
Hendrik is geboren in 1796 in Wageningen (Gld), zoon van Derk Gijsberts [11461E] en Aaltje Hendriks [11462E]. Hij is gedoopt op 23-10-1796 in Wageningen (Gld). Hendrik is overleden op 03-04-1846 in Wageningen (Gld), 49 of 50 jaar oud [bron: Akte 33].
Beroep:
Arbeider
34710evertjevanengelenburgdoopwageningennh22nov1804.jpg 34710evertjevanengelenburg-aartdrosthuw.jpg 34710evertjevanengelenbergoverlijden.jpg 34710evertjevanengelenberg_aldertdroshuw.jpg 34710evertjevanengelenbergoverlijden_1.jpg 106222aldertdrostoverl.jpg
342 34710evertjevanengelenburgdoopwageningenNH22nov1804
343 34710evertjevanengelenburg-aartdrosthuw
344 34710evertjevanengelenbergoverlijden
345 34710evertjevanengelenberg#aldertdroshuw
346 34710evertjevanengelenbergoverlijden 1
347 106222aldertdrostoverl
VIII-e Evertje van Engelenberg [34710E] (afb. 342 t/m 346) is geboren in 1804 in Wageningen (Gld), dochter van Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (zie VII-d) en Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E]. Zij is gedoopt op 22-11-1804 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Evertje: Zie doopreg.
Evertje is overleden op 31-08-1856 om 20:00 in Alkmaar (NH), 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Evertje: Zie Overlijdensakte(2x)
Notitie bij Evertje: Naam ook Engelenburg
Adres:
Zoutkeetsgrachtje 199, wijk D, Alkmaar (NH)
Beroep:
Dienstbaar
Evertje trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 31-01-1849 in Amsterdam (NH) [bron: reg.1, fol. 53v] met Aldert (Aart) Drost [106222E] (afb. 347), 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evertje en Aart: Zie huw. akte, adv.
Aart is geboren in 1784 in Elburg (Gld), zoon van Gerrit Drost [8357E] en Aaltje van der Woude [8358E]. Aart is overleden op 21-05-1853 in Amsterdam (NH), 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aart: Zie overl.adv.
Aart is weduwnaar van Pierkje Schoelier [8359E] (±1785-vóór 1849).
Beroep:
Schipper op Leyden
Kind van Evertje uit onbekende relatie:
1 NN van Engelenburg [11457E], levenloos geboren kind, geboren op 11-09-1826 in Wageningen (Gld).
3487sibillavanengelenburgdoopwageningennh5febr1807.jpg 3487sibillavanengelenburg_jacopkleinhuw.jpg 3487sibillavanengelenburg_janschrikhuw.jpg
348 3487sibillavanengelenburgdoopwageningenNH5febr1807
349 3487sibillavanengelenburg jacopkleinhuw
350 3487sibillavanengelenburg janschrikhuw
VIII-f Sibilla van Engelenburg [3487E] (afb. 348 t/m 350) is geboren in 1807 in Wageningen (Gld), dochter van Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (zie VII-d) en Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E]. Zij is gedoopt op 05-02-1807 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Sibilla: Zie doopreg.
Notitie bij Sibilla: Naam ook Engelenberg
Adres:
vanaf 1853     Kadijk, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Dienstbaar
Winkelierster
Sibilla:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 09-05-1838 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 1, fol. 153v] met Jakob Klein [3488E], 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sibilla en Jakob: Zie huw.akte Sibilla en Jacob Klein
Jakob is geboren in 1801 in Den Helder (NH), zoon van Pieter Klein [8342E] en Dieuwertje Botten [8343E].
Notitie bij Jakob: Naam ook Kleen
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 23-07-1851 in Amsterdam (NH) [bron: re3g. 7, fol. 58v] met Jan Schriek [8351E], 42 of 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sibilla en Jan: Zie huw.akte Sibilla en Jan Schriek
Jan is geboren in 1808 in Amsterdam (NH), zoon van Jan Schriek [8352E] en Elisabeth, Maria Gijselaar [8353E]. Jan is weduwnaar van Catharina, Chrisitina Siekmann [8354E] (±1810-vóór 1851).
Beroep:
Scheepstimmerman
Kind van Sibilla en Jakob:
1 Pieter, Jakob Klein [3489E], geboren in 1851 in Amsterdam (NH). Volgt IX-a.
8240rijntjevanengelenburgdoopwageningennh18sept1808.jpg 8240rijntjevanengelenburg_dirkgerhardthuwakte.jpg 8240rijntjevanengelenburgoverl.jpg 8240rijntjevanengelenburgoverladv.jpg 8241dirkgerhardtoverlakte.jpg 8241dirkgerhardtoverl.jpg
351 8240rijntjevanengelenburgdoopwageningenNH18sept1808
352 8240rijntjevanengelenburg#dirkgerhardthuwakte
353 8240rijntjevanengelenburgoverl
354 8240rijntjevanengelenburgoverladv
355 8241dirkgerhardtoverlakte
356 8241dirkgerhardtoverl
VIII-g Rijntje (Reina) van Engelenburg [8240E] (afb. 351 t/m 354) is geboren in 1808 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 38], dochter van Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (zie VII-d) en Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E]. Zij is gedoopt op 18-09-1808 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Reina: Zie doopreg.
Reina is overleden op 23-06-1883 in Schiedam (ZH), 74 of 75 jaar oud [bron: Akte 386].
Notitie bij overlijden van Reina: Zie overl.akte
Reina trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 05-11-1835 in Schiedam (ZH) [bron: akte 84] met Dirk Gerhardt [8241E] (afb. 355 en 356), 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Reina en Dirk: Zie huw.akte
Dirk is geboren op 18-07-1806 in Heenvliet (ZH), zoon van Lodewijk Gerhardt [8360E] en Pietertje van der Hoeven [8361E]. Dirk is overleden op 18-12-1880 in Schiedam (ZH), 74 jaar oud [bron: Akte 655].
Notitie bij overlijden van Dirk: Zie overl.akte, adv,
Beroep:
Tuinman
8472teunisjevanengelenburgdoopwageningennh21juni1810.jpg 8472teunisjevanengelenburg_stevenmeurshuw1.jpg 8472teunisjevanengelenburg_stevenmeurshuw2.jpg 8472teunisjevanengelenburgoverl.jpg
357 8472teunisjevanengelenburgdoopwageningenNH21juni1810
358 8472teunisjevanengelenburg stevenmeurshuw1
359 8472teunisjevanengelenburg stevenmeurshuw2
360 8472teunisjevanengelenburgoverl
VIII-h Teunisje (Teuntje) van Engelenburg [8472E] (afb. 357 t/m 360) is geboren in 1810 in Wageningen (Gld), dochter van Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (zie VII-d) en Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E]. Zij is gedoopt op 21-06-1810 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Zie doopreg.
Teuntje is overleden op 16-06-1901 in Wageningen (Gld), 90 of 91 jaar oud [bron: Akte 73].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Zie overl.akte
Teuntje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 17-04-1835 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 13] met Steven, Harmensz Meurs [8473E], 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teuntje en Steven,: Zie huw. akte (2 pag.)
Steven, is geboren in 1799 in Wagenignen, zoon van Hermen Meurs [15629E] en Geesje Gors [15631E]. Hij is gedoopt op 05-09-1799 in Wageningen (Gld). Steven, is overleden op 13-05-1855 in Wageningen (Gld), 55 of 56 jaar oud [bron: Akte 44].
Beroep:
Boerenknecht
8474evertvanengelenburg_mariajohannavanembdenhuw.jpg 8474evertvanengelenburgoverl.jpg
361 8474evertvanengelenburg mariajohannavanembdenhuw
362 8474evertvanengelenburgoverl
VIII-i Evert van Engelenburg [8474E] (afb. 361 en 362) is geboren op 21-02-1812 in Wageningen (Gld), zoon van Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (zie VII-d) en Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E]. Evert is overleden op 14-06-1866 in Leiden (ZH), 54 jaar oud [bron: Akte 1003]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Jacob Engels (1816-1885) [zie VIII-j] [zwager].
Notitie bij overlijden van Evert: Zie overl.akte
Beroep:
Koetsier
Evert trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1844 in Leiden (ZH) [bron: Akte 103] met Maria, Johanna van Embden [8475E], 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria,: Zie huw.akte
Maria, is geboren op 30-11-1818 in Leiden (ZH) [bron: akte 815], dochter van Abraham van Embden [9066E] en Crijna van der Rest [9067E]. Maria, is overleden op 03-08-1896 in Leiden (ZH), 77 jaar oud.
Kinderen van Evert en Maria,:
1 Lubertus, Abraham van Engelenburg [8183E], geboren op 18-05-1845 in Leiden (ZH). Volgt IX-b.
2 Abraham van Engelenburg [8494E], geboren op 15-06-1847 in Leiden (ZH). Volgt IX-c.
3 Evert van Engelenburg [8503E], geboren op 28-08-1849 in Leiden (ZH). Volgt IX-d.
8512mariakrijnavanengelenburggeb.jpg
363 8512mariakrijnavanengelenburggeb
4 Maria, Krijna van Engelenburg [8512E] (afb. 363), geboren op 15-12-1851 om 13:00 in Leiden (ZH) [bron: Akte 1307].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie Geb.Akte
Maria, is overleden op 22-10-1910 in Leiden (ZH), 58 jaar oud.
5 Jacobus, Nicolaas van Engelenburg [8513E], geboren op 29-12-1853 in Leiden (ZH). Volgt IX-e.
8935elisabethvanengelenburggeb.jpg 8935elisabethvanengelenburgoverl.png.jpg
364 8935elisabethvanengelenburggeb
365 8935Elisabethvanengelenburgoverl.png
6 Elisabeth van Engelenburg [8935E] (afb. 364 en 365), geboren op 23-11-1856 om 13:00 in Leiden (ZH) [bron: Akte 1103].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Zie Geb.Akte
Elisabeth is overleden op 12-06-1938 in Leiden (ZH), 81 jaar oud [bron: Akte 457].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Zie overl.akte
8517elisabethvanengelenburg_jacobengelshuw.jpg 8518jacobengelsoverl.jpg
366 8517elisabethvanengelenburg jacobengelshuw
367 8518jacobengelsoverl
VIII-j Elisabeth van Engelenburg [8517E] (afb. 366) is geboren op 12-04-1815 in Wageningen (Gld), dochter van Lubbert, Evertsz van Engelenburg [8468E] (zie VII-d) en Elisabeth (Betje) van der Horst [106220E]. Elisabeth is overleden op 15-04-1895 in Leiden (ZH), 80 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Was analfabeet
Beroep:
Dienstbode
Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1841 in Leiden (ZH) [bron: Akte 74] met Jacob Engels [8518E] (afb. 367), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Jacob: Zie huw.akte
Jacob is geboren op 15-11-1816 in Leiden (ZH) [bron: akte 862], zoon van Jacob Engels [9062E] en Maria Kettenis [9063E]. Jacob is overleden op 06-02-1885 in Leiden (ZH), 68 jaar oud [bron: Akte 168].
Notitie bij overlijden van Jacob: Zie overl.akte
Beroep:
Rijtuigschilder
Getuige bij:
overlijdensaangifte Evert van Engelenburg (1812-1866) [zie VIII-i]    [zwager]
Kind van Elisabeth en Jacob:
1 Elisabeth, Lidia Engels [8958E], geboren op 10-12-1848 in Leiden (ZH) [bron: Akte 1101].
8528hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal3nov1793.jpg 8528hendrikjevanengelenburgoverl.jpg 8529bastiaanrijkvanheemsbergenoverl.jpg
368 8528hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal3nov1793
369 8528hendrikjevanengelenburgoverl
370 8529bastiaanrijkvanheemsbergenoverl
VIII-k Hendrikje van Engelenburg [8528E] (afb. 368 en 369) is geboren in 1793 in Veenendaal (Gld), dochter van Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E] (zie VII-e) en Jannetje, Barendse van Dijk [8527E]. Zij is gedoopt op 03-11-1793 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 03-11-1793 is gedoopt: Hendrikje
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barendse van Dijk
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Hendrikje van Engelenburg, 03-11-1793
Dopeling: Hendrikje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 03-11-1793
Moeder: Jannigje van Dijk
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 03-11-1793
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 282
Hendrikje is overleden op 24-09-1845 in Veenendaal (Gld), 51 of 52 jaar oud [bron: Akte 155]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Wakeren (geb. 1818) en Gijsbert van Amerongen (geb. 1819).
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Zie overl.akte

Op de over.akte staat vermeld:
Dochter van Gijsbert van Engelenburg en Jantje Diepeveen?
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrikje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 23-09-1814 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 13] met Bastiaan, Rijk (Rijk) van Heemsbergen [8529E] (afb. 370), 21 of 22 jaar oud. Rijk is geboren in 1792 in Veenendaal (Gld), zoon van Rijk van Heemsbergen [10763E] en Sophia (Fijtje) van Kampen [10764E]. Hij is gedoopt op 03-06-1792 in Veenendaal (Gld). Rijk is overleden op 10-02-1882 in Veenendaal (Gld), 89 of 90 jaar oud [bron: Akte 29].
Notitie bij overlijden van Rijk: Zie overl.akte
Beroep:
Arbeider
Kind van Hendrikje en Rijk:
1 Hendrika van Heemsbergen [8530E], geboren op 10-08-1831 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-f.
8532steventjevanengelenburgdoop8mrt1795rhenen.jpg 8532steventjevanengelenburg_aalberthardemanhuw1.jpg 8532steventjevanengelenburg_aalberthardemanhuw2.jpg 8532steventjevanengelenburgoverl.jpg 8533aalberthardemanoverl.jpg
371 8532steventjevanengelenburgdoop8mrt1795rhenen
372 8532steventjevanengelenburg aalberthardemanhuw1
373 8532steventjevanengelenburg aalberthardemanhuw2
374 8532steventjevanengelenburgoverl
375 8533aalberthardemanoverl
VIII-l Steventje van Engelenburg [8532E] (afb. 371 t/m 374) is geboren in 1795 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E] (zie VII-e) en Jannetje, Barendse van Dijk [8527E]. Zij is gedoopt op 08-03-1795 in Rhenen (Ut).
Notitie bij de geboorte van Steventje: Zie doopreg.
Bron: NH doopboek van Rhenen
Op 08-03-1795 is gedoopt: Steventje
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
de moeder is: Jannetje Berendsen van Dijk
Steventje is overleden op 10-01-1871 in Veenendaal (Gld), 75 of 76 jaar oud [bron: Akte 11].
Notitie bij overlijden van Steventje: Zie overl.akte

In de overl. akte wordt aangegeven dat de achternaam van de moeder niet bekend is.(zie ook opm. bij overl.akte van Hendrikje)
Religie:
Ned. Hervormd
Steventje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 20-04-1816 in Ede (Gld) [bron: Akte 9] met Aalbert, Aarts (Elbert) Hardeman [8533E] (afb. 375), 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Steventje en Elbert: Zie huw.akte (2 pag.)

In de huw.akte wordt als moeder van Steventje Jannetje van Berendsen van Dijk genoemd (zie opm. bij overl.akte van Hendrikje en deze Steventje)
Elbert is geboren op 26-03-1796 in Veenendaal (Gld), Stichts, zoon van Aart, Jansen Hardeman [8724E] en Catharina (Kaatje) IJzendoorn [8725E]. Hij is gedoopt op 03-04-1796 in Veenendaal (Gld). Elbert is overleden op 03-12-1866 in Veenendaal (Gld), 70 jaar oud [bron: Akte 214].
Notitie bij overlijden van Elbert: Zie overl.akte
Beroep:
Boerenknecht, baggerman, landbouwer
Getuige bij:
overlijdensaangifte Evert van Engelenburg (1806-1828) [zie VII-i,5]    [aangetrouwde neef vaderszijde]
8535barendvanengelenburgdoopveenendaal9dec1798.jpg 8535barendengelenburgoverl.jpg 8536cornelisvanegdomoverl.jpg
376 8535barendvanengelenburgdoopveenendaal9dec1798
377 8535barendengelenburgoverl
378 8536cornelisvanegdomoverl
VIII-m Barend van Engelenburg [8535E] (afb. 376 en 377) is geboren in 1798 in Veenendaal (Gld) [bron: reg.385, pag.323], zoon van Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E] (zie VII-e) en Jannetje, Barendse van Dijk [8527E]. Hij is gedoopt op 09-12-1798 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Barend: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 09-12-1798 is gedoopt: Barend
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barendse van Dijk


Doopinschrijving Barend van Engelenburg, 09-12-1798
Dopeling: Barend van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 09-12-1798
Moeder: Jannigje van Dijk
Gelders Veenendaal
Doopdatum: 09-12-1798
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 323
Barend is overleden op 20-09-1840 in Veenendaal (Gld), 41 of 42 jaar oud [bron: Akte 62].
Notitie bij overlijden van Barend: Zie overl.akte
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Religie:
Ned. Hervormd
Barend trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 10-07-1824 in Ede (Gld) [bron: Akte 26] met Cornelia van Egdom [8536E] (afb. 378), 20 of 21 jaar oud. Cornelia is geboren in 1803 in Veenendaal (Gld), dochter van Jan, Maassen van Egdom [10809E] en Rijkje, Marcelisdr. Bos [10810E]. Zij is gedoopt op 08-05-1803 in Veenendaal (Gld). Cornelia is overleden op 19-02-1874 in Veenendaal (Gld), 70 of 71 jaar oud [bron: Akte 27].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Zie overl.akte
Beroep:
Spinster
Kinderen van Barend en Cornelia:
1 Gijsbert van Engelenburg [8537E], geboren op 09-01-1825 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-g.
2 Rikje van Engelenburg [8539E], geboren op 06-09-1827 in Ede (Gld). Volgt IX-h.
3 Gerrit van Engelenburg [8542E], geboren op 22-04-1830 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-i.
4 Jan van Engelenburg [8609E], geboren op 28-09-1833 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-j.
5 Cornelis van Engelenburg [8546E], geboren op 22-12-1835 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-k.
8571barendvanengelenburgoverl.jpg
379 8571barendvanengelenburgoverl
6 Barend van Engelenburg [8571E] (afb. 379), geboren op 05-09-1838 in Veenendaal (Gld) [bron: akte 88]. Barend is overleden op 10-05-1905 in Veenendaal (Gld), 66 jaar oud [bron: Akte 42].
Notitie bij overlijden van Barend: Zie overl.akte
Barend bleef ongehuwd.
8573aaltjevanengelenburgdoopveenendaal19febr1804.jpg 8573aaltjevanengelenburgoverl.jpg
380 8573aaltjevanengelenburgdoopveenendaal19febr1804
381 8573aaltjevanengelenburgoverl
VIII-n Aaltje, Gijsberts van Engelenburg [8573E] (afb. 380 en 381) is geboren in 1804 in Veenendaal (Gld) [bron: Pag. 375], dochter van Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E] (zie VII-e) en Jannetje, Barendse van Dijk [8527E]. Zij is gedoopt op 19-02-1804 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Aaltje,: Zie doopreg. (is 19-2 en niet 19-4)

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 19-04-1804 is gedoopt: Aaltje
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barendse van Dijk

Doopinschrijving Aaltje van Engelenburg, 19-02-1804
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Aaltje van Engelenburg
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 19-02-1804
Moeder: Jannetje van Dijk
Doopdatum: 19-02-1804
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 375
Aaltje, is overleden op 20-12-1860 in Veenendaal (Gld), 55 of 56 jaar oud [bron: Akte 79].
Notitie bij overlijden van Aaltje,: Zie overl.akte

Uit het register van memories van successie van het successiekantoor te Rhenen,
Memorienummer: 119
Datum akte: 10-09-1861
Blijkt dat op: 20-12-1860 is overleden te Veenendaal
Naam: Aaltje van Engelenburg
HUA Toegangsnummer: 337-6
Inventarisnummer:
Religie:
Ned. Hervormd
Aaltje, trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 16-04-1835 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 10] met Pieter, Hendriksz (Piet) van de Meijden [8574E], 29 of 30 jaar oud. Piet is geboren in 1805 in Veenendaal (Gld), zoon van Hendrik van de Meijden [10754E] en Elisabeth, Cornelissen van de Meijden [10755E]. Hij is gedoopt op 22-09-1805 in Veenendaal (Gld). Piet is overleden op 24-03-1888 in Veenendaal (Gld), 82 of 83 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, landbouwer
Kind van Aaltje, en Piet:
1 Hendricus van de Meijden [8575E], geboren op 15-02-1836 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-l.
8576petervanengelenburgdoopvennendaal12juli1807.jpg 8576pietervanengelenburgoverl.jpg 8608corneliasukkeloverl.jpg
382 8576petervanengelenburgdoopvennendaal12juli1807
383 8576pietervanengelenburgoverl
384 8608corneliasukkeloverl
VIII-o Peter van Engelenburg [8576E] (afb. 382 en 383) is geboren op 23-06-1807 in Veenendaal (Gld), zoon van Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E] (zie VII-e) en Jannetje, Barendse van Dijk [8527E]. Hij is gedoopt op 12-07-1807 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Peter: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 12-07-1807 is gedoopt: Peter
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barend


Doopinschrijving Peter van Engelenburg, 12-07-1807
Dopeling: Peter van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 12-07-1807
Moeder: Jannigje van Dijk
Doopdatum: 12-07-1807
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 349
Peter is overleden op 07-10-1890 in Veenendaal (Gld), 83 jaar oud [bron: Akte 200]. Bij de overlijdensaangifte van Peter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van Raaij (geb. 1850) en Willem Beijer (geb. 1868).
Notitie bij overlijden van Peter: Zie overl.akte
Notitie bij Peter: Naam ook Pieter
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Ned. Hervormd
Peter trouwde, 24 jaar oud, op 30-12-1831 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 18] met Cornelia Sukkel [8608E] (afb. 384), 19 jaar oud. Cornelia is geboren op 23-01-1812 in Veenendaal (Gld), dochter van Hendrik Sukkel [10756E] en Peternella, Evertsen van de Voort [10757E]. Cornelia is overleden op 02-01-1879 in Ede (Gld), 66 jaar oud [bron: Akte 3].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Zie overl.akte
Notitie bij Cornelia: Naam ook Kornelia
Kinderen van Peter en Cornelia:
1 Jannigje van Engelenburg [8577E], geboren op 27-10-1832 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-m.
8579hendrikvanengelenburggeb.jpg 8579hendrikvanengelenburgoverl.jpg
385 8579hendrikvanengelenburggeb
386 8579hendrikvanengelenburgoverl
2 Hendrik van Engelenburg [8579E] (afb. 385 en 386), geboren op 25-10-1834 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 209].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zie Geb.Akte
Hendrik is overleden op 26-10-1842 in Veenendaal (Gld), 8 jaar oud [bron: Akte 181].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie overl.akte
8581willemvanengelenburg_baatjevandenbrinkhuw__1_.jpg 8581willemvanengelenburg_baatjevandenbrinkhuw__2_.jpg 8581willemvanengelenburg_emmavanwakerenhuw1.jpg 8581willemvanengelenburg_emmavanwakerenhuw2.jpg 8581willemvanengelenburgoverl.jpg
387 8581willemvanengelenburg baatjevandenbrinkhuw (1)
388 8581willemvanengelenburg baatjevandenbrinkhuw (2)
389 8581willemvanengelenburg emmavanwakerenhuw1
390 8581willemvanengelenburg emmavanwakerenhuw2
391 8581willemvanengelenburgoverl
VIII-p Willem van Engelenburg [8581E] (afb. 387 t/m 391) is geboren op 11-01-1810 in Veenendaal (Gld), zoon van Gijsbert, Gijsbertse van Engelenburg [8526E] (zie VII-e) en Jannetje, Barendse van Dijk [8527E]. Hij is gedoopt op 29-01-1810 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Willem: Zie doopreg. bij tweelingbroer Gerrit

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 29-01-1810 is gedoopt: Willem
De vader is: Gijsbert van Engelenburg
De moeder is: Jannigje Barendse van Dijk
Geboortedatum: 11-01-1810
Opmerkingen: tweeling


Doopinschrijving Willem van Engelenburg, 29-01-1810
Dopeling: Willem van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Gijsbert van Engelenburg
Aktedatum: 29-01-1810
Moeder: Jannigje van Dijk
Opmerkingen: Eén van een tweeling.
Doopdatum: 29-01-1810
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 376
Willem is overleden op 15-06-1886 in Ede (Gld), 76 jaar oud [bron: Akte 110].
Notitie bij overlijden van Willem: Zie overl.akte
Notitie bij Willem: Tweeling met Gerrit
Beroepen:
Landbouwer, arbeider
vanaf 1841     Dagloner
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendrika van Engelenburg (1863-1893) [zie X-s]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Derk, Gerrit van Engelenburg (1885-1891) [zie IX-q,7]    [grootvader vaderszijde]
Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1833 in Ede (Gld) [bron: Akte 20] met Baatje (Caatje) van den Brink [8582E], 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Caatje: Zie huw.akte (2 pag) Willem en Baatje
Caatje is geboren op 11-07-1814 in Bennekom (Gld), dochter van Harmen, Wouters van den Brink [11726E] en Jenneken, Woutersen van Maanen [11728E].
Notitie bij de geboorte van Caatje: Geboorte ook 11 april 1814
Caatje is overleden op 02-11-1839 in Ede (Gld), 25 jaar oud [bron: Akte 137].
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 20-06-1840 in Ede (Gld) [bron: Akte 28] met Emma van Wakeren [8584E], 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Emma: Zie huw.akte Willem en Emma (2 pag.)
Emma is geboren op 16-01-1813 in Ede (Gld) [bron: Akte 3], dochter van Jacob, Pietersz van Wakeren [11729E] en Geertrui van Achterberg [11730E]. Emma is overleden op 07-01-1883 in Ede (Gld), 69 jaar oud [bron: Akte 5].
Notitie bij Emma: Naam ook van Wateren
Beroep:
Spinster
Kinderen van Willem en Caatje:
1 Gijsbert van Engelenburg [8531E], geboren op 12-11-1833 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-n.
2 Jenneke van Engelenberg [4437E], geboren op 26-02-1837 in Ede (Gld). Volgt IX-o.
8582jannigjevanengelenburggeb.jpg 8583jannigjevanengelenburgoverl.jpg
392 8582jannigjevanengelenburggeb
393 8583jannigjevanengelenburgoverl
3 Jannigje van Engelenburg [8583E] (afb. 392 en 393), geboren op 10-10-1839 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 208].
Notitie bij de geboorte van Jannigje: Zie Geb.Akte
Jannigje is overleden op 02-12-1839 in Bennekom (Gld), 1 maand oud [bron: Akte 147].
Notitie bij overlijden van Jannigje: Zie overl.akte
Kinderen van Willem en Emma:
4 Hendrikje van Wakeren [8544E], geboren op 15-04-1840 in Ede (Gld). Volgt IX-p.
8607jannigjevanengelenburggeb.jpg 8607jannigjevanengelenburgoverl.jpg
394 8607jannigjevanengelenburggeb
395 8607jannigjevanengelenburgoverl
5 Jannigje van Engelenburg [8607E] (afb. 394 en 395), geboren op 31-05-1841 in Ede (Gld) [bron: Akte 132].
Notitie bij de geboorte van Jannigje: Zie Geb.Akte
Jannigje is overleden op 04-03-1842 in Veenendaal (Gld), 9 maanden oud [bron: Akte 45].
Notitie bij overlijden van Jannigje: Zie overl.akte
8585gerritvanengelenburgoverl.jpg
396 8585gerritvanengelenburgoverl
6 Gerrit van Engelenburg [8585E] (afb. 396), geboren op 19-04-1843 in Veenendaal (Gld) [bron: akte 82a]. Gerrit is overleden op 17-10-1919 in Ede (Gld), 76 jaar oud [bron: Akte 274].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Zie overl.akte
Notitie bij Gerrit: Tweeling met Dirk
Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
8586dirkevanengelenburgoverl.jpg
397 8586dirkevanengelenburgoverl
7 Dirk van Engelenburg [8586E] (afb. 397), geboren op 19-04-1843 in Veenendaal (Gld) [bron: akte 82]. Dirk is overleden op 24-04-1916 in Ede (Gld), 73 jaar oud [bron: Akte 103].
Notitie bij overlijden van Dirk: Zie overl.akte
Notitie bij Dirk: Tweeling met Gerrit
Dirk bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
8 Gerard van Engelenburg [4442E], geboren op 09-05-1845 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-q.
9 Jannetje van Engelenburg [44400E], geboren op 20-02-1847 in Ede (Gld). Volgt IX-r.
10 Hendrik van Engelenburg [8587E], geboren op 22-03-1849 in Ede (Gld). Volgt IX-s.
11 Geertrui van Engelenburg [8589E], geboren in 1850 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-t.
12 Willem van Engelenburg [8591E], geboren op 13-05-1852 in Ede (Gld). Volgt IX-u.
13 Maagje van Engelenburg [8593E], geboren op 04-10-1853 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-v.
14 Jacob, Cornelis van Engelenburg [8336E], geboren op 02-06-1855 in Ede (Gld). Volgt IX-w.
15 Pieter van Engelenburg [8596E], geboren op 26-03-1857 in Ede (Gld). Volgt IX-x.
8600hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal17juni1792.jpg 8600hendricavanengelenburgoverl.jpg 106613hendrikantinkoverl.jpg
398 8600hendrikjevanengelenburgdoopveenendaal17juni1792
399 8600hendricavanengelenburgoverl
400 106613hendrikantinkoverl
VIII-q Hendrica (Hendrikje) van Engelenburg [8600E] (afb. 398 en 399) is geboren in 1792 in Veenendaal (Gld), dochter van Hendrik, Gijsbertse van Engelenburg [8598E] (zie VII-f) en Maria van Ravenswaaij [8599E]. Zij is gedoopt op 17-06-1792 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 17-06-1792 is gedoopt: Hendrikje
De vader is: Hendrik van Engelenburg
De moeder is: Maria van Ravenswaay
Opmerkingen: Gelders Veenendaal


Doopinschrijving Hendrikje van Engelenburg, 17-06-1792
Plaatsnaam: Veenendaal
Dopeling: Hendrikje van Engelenburg
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 17-06-1792
Moeder: Maria van Ravenswaaij
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Doopdatum: 17-06-1792
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 268
Hendrikje is overleden op 20-01-1848 in Arnhem (Gld), 55 of 56 jaar oud [bron: Akte 71].
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Zie overl.akte
Notitie bij Hendrikje: Voornaam ook Hendrina
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrikje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 17-07-1817 in Veenendaal [bron: Akte 4] met Hendrik Antink [106613E] (afb. 400), 23 of 24 jaar oud. Hendrik is geboren in 1793 in Arnhem (Gld), zoon van Hendrik Antink [10854E] en Geertruijda Naberman [10855E]. Hendrik is overleden op 21-02-1851 in Arnhem (Gld), 57 of 58 jaar oud [bron: Akte 67].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie overl.akte
Hendrik is weduwnaar van Hendrika Arends [11342E] (±1795-vóór 1817), met wie hij trouwde vóór 1817.
Beroep:
Boekdrukkersgezel
Kind van Hendrikje en Hendrik:
1 Herbert Antink [106612E], geboren in 1832 in Arnhem (Gld). Volgt IX-y.
8705hendrinavanengelenburgdoopveenendaal22juni1794nh.jpg 8705hendrinavanengelenburg_janvanravenhorsthuw1.jpg 8705hendrinavanengelenburg_janvanravenhorsthuw2.jpg 8705hendrinavanengelenburgoverl.jpg 8706janvanravenhorstdoop.jpg
401 8705hendrinavanengelenburgdoopveenendaal22juni1794NH
402 8705hendrinavanengelenburg janvanravenhorsthuw1
403 8705hendrinavanengelenburg janvanravenhorsthuw2
404 8705hendrinavanengelenburgoverl
405 8706janvanravenhorstdoop
VIII-r Hendrina van Engelenburg [8705E] (afb. 401 t/m 404) is geboren in 1794 in Veenendaal (Gld), dochter van Huijbertje, Gijsbertse van Engelenburg [49970E] (zie VII-g). Zij is gedoopt op 22-06-1794 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Zie doopreg.
Onecht kind

Doopinschrijving Hendrina Engelenburg, 22-06-1794
Dopeling: Hendrina Engelenburg
Doopplaats: Veenendaal
Vader: N.N. -
Registratiedatum: 22-06-1794
Moeder: Huijbertje van Engelenburg
Opmerkingen: Gelders Veenendaal, onecht kind
Doopdatum: 22-06-1794
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 288
Hendrina is overleden op 15-09-1819 in Ede (Gld), 24 of 25 jaar oud [bron: Akte 79]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrina waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van de Pol (geb. 1772) en Berend Meijer (geb. 1783).
Notitie bij overlijden van Hendrina: Zie overl. akte

Zij overleed 6 dagen na het baren van een levenloze zoon.
Notitie bij Hendrina: Hendrina (geb.1794) is een kind van Huijbertje.
Hendrina huwde 20 april 1816 met Jan van Ravenhorst. In de huw. akte staat alleen haar moeder (Huijbertje) vermeld.
Dezelfde dag huwde de dochter van haar broer Gijsbert, t.w. Steventje met Albert Hardeman.
Hieruit trekt ik de conclusie dat deze Huijbertje (moeder van Hendrina) de zuster is van Gijsbert.
Huijbertje (de moeder van Hendrina) huwde eveneens in 1810, maar dan op 23 september met Arie Bosman.
Hendrina trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 20-04-1816 in Ede (Gld) [bron: akte 8] met Jan van Ravenhorst [8706E] (afb. 405), 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrina en Jan: Zie huw.akte (2 pag.)
Jan is geboren in 1795 in Veenendaal (Gld) Stichts [bron: Doopextract Veenendaal], zoon van Willem, Jansen van Ravenhorst [8707E] en Aartje, Cornelissen van Ginkel [8708E]. Hij is gedoopt op 12-04-1795 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie dooprextract
Jan is overleden op 18-12-1882 in Ede (Gld), 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij Jan: Veenen
Beroep:
Boerenknecht
Kind van Hendrina en Jan:
8709nnvanravenhorstlevenloosgeb.jpg
406 8709nnvanravenhorstlevenloosgeb
1 NN van Ravenhorst [8709E] (afb. 406), levenloos geboren zoon, geboren op 06-09-1819 in Veenendaal (Gld) [bron: Arch. 0207, reg. 5216].
8631neeltjevanengelenburgdoopveenendaal7juni1801.jpg 8631neeltjevanengelenburg_arievanravenswaaijhuw__1_.jpg 8631neeltjevanengelenburg_arievanravenswaaijhuw__2_.jpg 8631neeltjevanengelenburgoverl.jpg
407 8631neeltjevanengelenburgdoopveenendaal7juni1801
408 8631neeltjevanengelenburg arievanravenswaaijhuw (1)
409 8631neeltjevanengelenburg arievanravenswaaijhuw (2)
410 8631neeltjevanengelenburgoverl
VIII-s Neeltje van Engelenburg [8631E] (afb. 407 t/m 410) is geboren in 1801 in Veenendaal (Gld), dochter van Peter (Pieter) van Engelenburg [8627E] (zie VII-i) en Nenna van Swetselaar [8628E]. Zij is gedoopt op 07-06-1801 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 07-06-1801 is gedoopt: Neeltje
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Nenna van Swetzelaar


Doopinschrijving Neeltje van Engelenburg, 07-06-1801
Dopeling: Neeltje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Peter van Engelenburg
Aktedatum: 07-06-1801
Moeder: Nenna van Swetzelaar
Doopdatum: 07-06-1801
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 346
Neeltje is overleden op 06-07-1831 in Veenendaal (Gld), 29 of 30 jaar oud [bron: Akte 90]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Sukkel (geb. 1798) en Huibert Sukkel (geb. 1808).
Notitie bij overlijden van Neeltje: Zie overl.akte
Religie:
Ned. Hervormd
Neeltje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 28-01-1826 in Ede (Gld) [bron: Akte 7] met Arie van Ravenswaaij [8632E], 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Arie: Zie huw.akte (2 pag.)
Arie is geboren in 1800 in Veenendaal (Gld), zoon van Antonie van Ravenswaaij [15043E] en Janna van Ginkel [15044E]. Hij is gedoopt op 31-08-1800 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Arie: Doopdatum ook 24-8-1800
Arie is overleden op 04-12-1869 in Veenendaal (Gld), 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Arie: Naam ook Rabenswaaij
Beroep:
Landbouwer
8633pitervanengelenburgdoopveenendaal13nov1803.jpg 8633pietervanengelenburgoverl.jpg 8634maagjeboschoverl.jpg
411 8633pitervanengelenburgdoopveenendaal13nov1803
412 8633pietervanengelenburgoverl
413 8634maagjeboschoverl
VIII-t Pieter van Engelenburg [8633E] (afb. 411 en 412) is geboren in 1803 in Veenendaal (Gld), zoon van Peter (Pieter) van Engelenburg [8627E] (zie VII-i) en Nenna van Swetselaar [8628E]. Hij is gedoopt op 13-11-1803 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Pieter: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 13-11-1803 is gedoopt: Piter
De vader is: Peter van Engelenburg
De moeder is: Nenna van Swetzelaar


Doopinschrijving Piter van Engelenburg, 13-11-1803
Dopeling: Piter van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Peter van Engelenburg
Aktedatum: 13-11-1803
Moeder: Nenna van Swetzelaar
Doopdatum: 13-11-1803
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 385
Paginanummer: 372
Pieter is overleden op 05-09-1870 in Ede (Gld), 66 of 67 jaar oud [bron: Akte 166].
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie overl.akte
Notitie bij Pieter: Naam ook Piter

Het tot nu toe allereerste bewezen familiewapen "Van Engelenburg" werd gevoerd door Pieter van Engelenburg (1803-1870). Hij stierf kinderloos. Pieter droeg een klein cachet, een zogenaamde bréloque, met het wapen aan zijn horlogeketting. Pieter was wolfabrikant en armmeester (een functie in de diaconie) in Veenendaal.
Het wapen laat drie even hoge torens met vanen zien, de middelste, de gevechtstoren of donjon, voorop. Als helmteken een engel met de vleugels omhoog en de armen omlaag. Onduidelijk is of het een vrouwelijke of mannelijke engel is.
Veelvuldig overleg met de conservator van het Centraal Bureau voor Genealogie in verband met de registratie van het wapen leverde het volgende op: het oude wapen blijft volledig behouden, hier valt wel wat achtergrond te geven; het onderscheidt zich ook van het wapen "Engelenburg". Alleen het helmteken, de engel, werd in de "oorspronkelijke" betekenis (zie Doen Pietersz) teruggebracht naar de aartsengel Michaël met het vlammend zwaard. Voor dit onderdeel werd, wat men in de heraldiek noemt, "wapenverbetering" toegepast. In de wapenregistratie is dit ook duidelijk omschreven. De commissie Wapenregistratie C.B.G. accepteerde de bewijzen van het oude wapen en de wapenverbetering in het helmteken. Op 26 september 1995 is het Van Engelenburg-wapen onder nummer 671 geregistreerd op verzoek van Michiel Carel van Engelenburg en wel als volgt:
"In zwart een gouden burcht bestaande uit drie gedekte torens, verlicht en gevaand in zilver, de middelste gesloten van zilver, alles staande op een groene grond. Helmteken: De aartsengel Michaël, uitkomend en met gespreide vleugels, in de rechterhand een vlammend zwaard houdend; de engel zilver, harnas, zwaard en schede goud. Dekkleden: zwart, gevoerd van goud".
Voor verdere informatie omtrent het wapenvoerderschap, klik op de button:"Wapenfonds".


Henk J. van Engelenburg

Dit artikel is afkomstig uit Familieblad 1 - september 1998.
Beroep:
Wolkammer/armmeester (Armmeester was een functie in de diaconie in Veenendaal)
Religie:
Ned. Hervormd
Pieter trouwde, 48 of 49 jaar oud, op 28-05-1852 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 37] met Maagje (Maaijke) van den Bosch [8634E] (afb. 413), 47 of 48 jaar oud. Maaijke is geboren in 1804 in Ede (Gld), dochter van Jochem van den Bosch [15595E] en Anna, Maria van Eldijk [15596E]. Zij is gedoopt op 08-01-1804 in Ede (Gld).
Notitie bij de geboorte van Maaijke: Doop ook 15-1-1804
Maaijke is overleden op 05-11-1890 in Veenendaal (Gld), 85 of 86 jaar oud [bron: Akte 213].
Notitie bij overlijden van Maaijke: Zie overl.akte
8622janvanengelenburggeb.jpg 8622janengelenburgoverl.jpg 8618annamariagaasbeekoverl.jpg
414 8622janvanengelenburggeb
415 8622janengelenburgoverl
416 8618annamariagaasbeekoverl
VIII-u Jan van Engelenburg [8622E] (afb. 414 en 415) is geboren op 01-03-1819 om 02:00 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 37], zoon van Peter (Pieter) van Engelenburg [8627E] (zie VII-i) en Nenna van Swetselaar [8628E].
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie Geb.Akte
Jan is overleden op 04-06-1905 in Veenendaal (Gld), 86 jaar oud [bron: akte 47].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl.akte
Beroepen:
Landbouwer
Wolkammer
Jan trouwde, 20 jaar oud, op 19-10-1839 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 12] met Anna, Maria (Maria) Gaasbeek [8618E] (afb. 416), 20 jaar oud. Maria is geboren op 03-11-1818 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 12], dochter van Albert Gaasbeek [10218E] en Jannetje Gaasbeek [10219E]. Maria is overleden op 08-02-1898 in Veenendaal (Gld), 79 jaar oud [bron: Akte 30].
Notitie bij overlijden van Maria: Zie overl.akte
Kinderen van Jan en Maria:
1 NN van Engelenburg [10217E], geboren op 03-02-1840 in Veenendaal (Gld). NN is overleden op 03-02-1840 in Veenendaal (Gld), geen dag oud.
8862pietervanengelenburgoverl.jpg
417 8862pietervanengelenburgoverl
2 Pieter van Engelenburg [8862E] (afb. 417), geboren op 01-01-1841 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 1]. Pieter is overleden op 10-06-1841 in Veenendaal, 5 maanden oud [bron: Akte 55].
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie overl.akte
3 Pieter van Engelenburg [10233E], geboren op 29-05-1842 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-z.
4 Gerrit van Engelenburg [8791E], geboren in 1843.
Beroep:
Landbouwer
8792albertusvanengelenburgoverl.jpg
418 8792albertusvanengelenburgoverl
5 Albertus van Engelenburg [8792E] (afb. 418), geboren op 24-11-1844 in Veenendaal (Gld) [bron: Akte 97]. Albertus is overleden op 25-06-1904 in Ede (Gld), 59 jaar oud [bron: Akte 40].
Notitie bij overlijden van Albertus: Zie overl.akte
Albertus bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
6 Evert van Engelenburg [8728E], geboren op 22-08-1847 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-aa.
7 Wijntje (Mijntje) van Engelenburg [8917E], geboren op 18-09-1850 in Ede (Gld). Volgt IX-ab.
8 Nenna, Hendrina van Engelenburg [10230E], geboren op 20-04-1855 in Veenendaal (Gld). Volgt IX-ac.
106605pietermarcusvanandeloverl.jpg
419 106605pietermarcusvanandeloverl
VIII-v Maria van Engelenburg [43900E] is geboren op 05-07-1820 in Tiel (Gld), dochter van Adrie (Adrie) van Engelenburg [33840E] (zie VII-k) en Helena van Hattum [106460E]. Maria is overleden op 08-07-1889 in Tiel (Gld), 69 jaar oud.
Beroep:
Naaister, tapster
Religie:
Ned. Hervormd
Maria trouwde, 21 jaar oud, op 07-08-1841 in Tiel (Gld) [bron: Akte 33] met Pieter, Marcus van Andel [106605E] (afb. 419), 22 jaar oud. Pieter, is geboren op 20-05-1819 in Tiel (Gld), zoon van Huibert van Andel [11074E] en Pietertje Breijaan [11075E]. Pieter, is overleden op 03-04-1878 in Tiel (Gld), 58 jaar oud [bron: Akte 45].
Notitie bij overlijden van Pieter,: Zie overl.akte
Beroepen:
Kastelein
Winkelier
vanaf voor 1841     Schipper
Kinderen van Maria en Pieter,:
1 Petronella, Helana, Antonia van Andel [115028E], geboren in 1842 in Tiel (Gld). Petronella, is overleden op 09-01-1845 in Tiel (Gld), 2 of 3 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 1484, akte 8].
2 Petronella, Alida van Andel [115029E], geboren in 02-1845 in Tiel (Gld). Petronella, is overleden op 24-04-1845 in Tiel (Gld), 2 maanden oud [bron: Gelders Archief 0207, 1484, akte 66].
3 Huibert van Andel [106604E], geboren in 1848 in Tiel (Gld). Volgt IX-ad.
10637mariafrancinavanengelenburggeb.jpg 10637mariafrancinavanengelenburggebextr.jpg 10637mariafrancinavanengelenburg_jacobschuthuw1.jpg 10637mariafrancinavanengelenburg_jacobschuthuw2.jpg 10637mariafrnacinavanengelenburgoverl.jpg 10638jacobschutgebextr.jpg
420 10637mariafrancinavanengelenburggeb
421 10637mariafrancinavanengelenburggebextr
422 10637mariafrancinavanengelenburg jacobschuthuw1
423 10637mariafrancinavanengelenburg jacobschuthuw2
424 10637mariafrnacinavanengelenburgoverl
425 10638jacobschutgebextr
10638jacobschutmilitie.jpg 10638jacobschutoverl.jpg
426 10638jacobschutmilitie
427 10638jacobschutoverl
VIII-w Maria, Francina van Engelenburg [10637E] (afb. 420 t/m 424) is geboren op 15-04-1826 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 130], dochter van Hendrik Willemsen [11244E] en Annigje van Engelenburg [11191E] (zie VII-l).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie geb.akte, extract
Maria, is overleden op 02-02-1889 in Arnhem (Gld), 62 jaar oud [bron: Akte 99].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte
Beroep:
Dienstmeid
Maria, trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1853 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 68] met Jacob Schut [10638E] (afb. 425 t/m 427), 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria, en Jacob: Zie huw.akte (2 pag.)
Jacob is geboren op 22-01-1817 in Arnhem (Gld), zoon van Arnold Schut [11189E] en Magdalena Hamer [11190E].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie geb.extract
Jacob is overleden op 11-04-1897 in Arnhem (Gld), 80 jaar oud [bron: Akte 318].
Notitie bij overlijden van Jacob: Zie overl.akte
Notitie bij Jacob: Zie Militiedocument

Kenmerken:
Lengte 1El, 620 strepen
Aangezigt Ovaal
Voorhoofd Rond
Oogen Blaauw
Neus Gewoon
Mond Idem
Kin Spits
Haar Blond
Wenkbrauwen Idem
Beroep:
Schoenmaker
10991fransvanengelenburgoverl.jpg 10992johannavanalphenoverlakte.jpg
428 10991fransvanengelenburgoverl
429 10992johannavanalphenoverlakte
VIII-x Frans van Engelenburg [10991E] (afb. 428) is geboren op 01-03-1831 in Buren (Gld), zoon van Frank (Frans) van Engelenburg [30007E] (zie VII-m) en Martha (Maartje) van Alphen [115027E]. Frans is overleden op 11-02-1907 in Tiel (Gld), 75 jaar oud [bron: Akte 34].
Notitie bij overlijden van Frans: Zie overl.akte
Beroepen:
Brievenbesteller
Kleermaker
Frans trouwde, 32 jaar oud, op 23-05-1863 in Tiel (Gld) [bron: Akte 29] met Johanna (Meertje) van Alphen [10992E] (afb. 429), 22 of 23 jaar oud. Meertje is geboren in 1840 in Tiel (Gld), dochter van Jan, Hendrik van Alphen [7612B] en Maria Melgert [7611B]. Meertje is overleden op 06-10-1901 in Tiel (Gld), 60 of 61 jaar oud [bron: Akte 135].
Notitie bij overlijden van Meertje: Zie overl.akte
Kinderen van Frans en Meertje:
1 Frank van Engelenburg [9004E], geboren op 16-02-1864 in Tiel (Gld). Volgt IX-ae.
2 Jan, Hendrik van Engelenburg [11327E], geboren op 11-04-1865 in Tiel (Gld). Volgt IX-af.
15667brienenvanengelenburgoverl.jpg
430 15667Brienenvanengelenburgoverl
3 Brienen van Engelenburg [15667E] (afb. 430), geboren in 04-1867 in Tiel (Gld). Brienen is overleden op 07-09-1867 in Tiel (Gld), 5 maanden oud [bron: Akte 94].
Notitie bij overlijden van Brienen: Zie overl.akte
15052mariamarthavanengelenburgover.jpg
431 15052mariamarthavanengelenburgover
4 Maria, Martha van Engelenburg [15052E] (afb. 431), geboren in 01-1868 in Tiel (Gld). Maria, is overleden op 06-09-1869 in Tiel (Gld), 1 jaar oud [bron: Akte 107].
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte
5 Johanna, Maria van Engelenburg [11355E], geboren in 1869 in Tiel (Gld). Volgt IX-ag.
10892mariavanengelenburgoverl.jpg 10893janschiltmansoverl.jpg
432 10892mariavanengelenburgoverl
433 10893janschiltmansoverl
VIII-y Maria van Engelenburg [10892E] (afb. 432) is geboren in 1835 in Tiel (Gld), dochter van Frank (Frans) van Engelenburg [30007E] (zie VII-m) en Martha (Maartje) van Alphen [115027E]. Maria is overleden op 26-03-1920 in Tiel (Gld), 84 of 85 jaar oud [bron: Akte 41].
Notitie bij overlijden van Maria: Zie overl.akte
Beroep:
Dienstbode
Maria trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 17-12-1859 in Tiel (Gld) [bron: Akte 57] met Jan Schiltmans [10893E] (afb. 433), 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1835, zoon van Willemina Schiltmans [10894E]. Jan is overleden op 21-02-1898 in Tiel (Gld), 62 of 63 jaar oud [bron: Akte 35].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl.akte
Beroep:
Arbeider
33800janbartengelenbergeb.jpg 33800janbartengelenberggeb.jpg 33800janbartengelenbergmilitie.jpg 33800janbartvanengelenberg_hendrinahoogeboomhuw.jpg 33800janbartvanengelenberg_pieternellamatenaarhuw.jpg 33800janbartvanengelenberg_johannacatharinawentelhuw.jpg
434 33800janbartengelenbergeb
435 33800janbartengelenberggeb
436 33800janbartengelenbergmilitie
437 33800janbartvanengelenberg hendrinahoogeboomhuw
438 33800janbartvanengelenberg pieternellamatenaarhuw
439 33800janbartvanengelenberg johannacatharinawentelhuw
33800janbartengelenberghaarlemsdagblad7mei1910.jpg 33800janbartvanengelenbergov_erl.jpg 106207hendrinageboortextr.jpg 106207hendrinajacobacatharinahoogeboomoverl.jpg 106208pieternellamatenaaroverl.jpg 106209johannacatharinawenteloverl.jpg
440 33800janbartengelenberghaarlemsdagblad7mei1910
441 33800janbartvanengelenbergov erl
442 106207hendrinageboortextr
443 106207hendrinajacobacatharinahoogeboomoverl
444 106208pieternellamatenaaroverl
445 106209johannacatharinawenteloverl
VIII-z Jan Bart van Engelenberg [33800E] (afb. 434 t/m 441) is geboren op 25-06-1848 in Tiel (Gld) [bron: akte 86], zoon van Hendrik van Engelenberg [33810E] (zie VII-n) en Jansje (Jenneke) van de Merkenhof [106206E].
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie geb.akte, extractr.
Jan is overleden op 06-05-1910 in Haarlem/Heemstede, 61 jaar oud [bron: Kennemerland Heermstede, 1910, akte 421]. Hij is begraven in Begraafplaats Kleverpark (Oud) [bron: Gem].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie Overlijdensadv., Akte
Notitie bij Jan: Naam ook Engelenburg

Zie Militiedocument (vrijgesteld omdat hij de enige wettige zoon is).
Beroepen:
Concierge
Schipper
Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-02-1872 in Haarlem (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, 1872, nr. 19] met Hendrina, Jacoba, Catharina Hoogeboom [106207E] (afb. 442 en 443), 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrina,: Zie huw.akte Jan Bart en Hendrina
Hendrina, is geboren op 30-06-1824 in Haarlem (NH), dochter van Johannes, Nicolaas, Josephus Hoogeboom [100762E] en Hendrina, Jacoba Eijdam [100763E].
Notitie bij de geboorte van Hendrina,: Zie geb.extract
Hendrina, is overleden op 11-12-1893 in Haarlem (NH), 69 jaar oud [bron: BS Kennemerland Haarlem 1893 nr.1073].
Notitie bij overlijden van Hendrina,: Zie overl.akte
Hendrina, is weduwe van Gerardus Janse [100764E] (±1820-1862).
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 16-08-1894 in Haarlem (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland,1894, nr.289] met Pieternella Matenaar [106208E] (afb. 444), 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Pieternella: Zie huw.akte Jan Bart en Pieternella
Pieternella is geboren op 24-06-1846 in Vledder (Dr), dochter van Hendrik Matenaar [100747E] en Geisje, Johannes Mulder [100748E]. Pieternella is overleden op 20-01-1903 in Haarlem (NH), 56 jaar oud [bron: Akte 62].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Zie overl.akte
(3) trouwde, 55 jaar oud, op 04-02-1904 in Haarlem (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, 1904, 33] met Johanna, Catharina Wentel [106209E] (afb. 445), 53 jaar oud. Johanna, is geboren op 13-07-1850 in Den Helder (NH), dochter van Jan Wentel [100771E] en Elisa, Margaretha Christoffels [100772E]. Johanna, is overleden op 30-10-1920 in Haarlem (NH), 70 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1920, nummer 960].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie overl.akte
Johanna, is weduwe van Wiggert de Roo [100773E] (±1850-vóór 1904).
Notitie bij Johanna,: Naam ook: Hentel
33830elisabethvanengelenberg_johannescornelisverschoorhuw.jpg 33830elisabethvanengelenbergoverl.jpg
446 33830elisabethvanengelenberg johannescornelisverschoorhuw
447 33830elisabethvanengelenbergoverl
VIII-aa Elisabeth van Engelenberg [33830E] (afb. 446 en 447) is geboren in 1852 in Tiel (Gld), dochter van Hendrik van Engelenberg [33810E] (zie VII-n) en Jansje (Jenneke) van de Merkenhof [106206E]. Elisabeth is overleden op 24-05-1881 in Haarlem (NH), 28 of 29 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1881, nummer 410].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Zie overl.akte
Adres:
Nieuw Heiligland 7
Beroep:
Dienstbode te Haarlem
Elisabeth trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 08-05-1878 in Haarlem (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, 1878, nr. 79] met Johannes, Cornelis Verschoor [106282E], 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Johannes,: Zie huw.akte
Johannes, is geboren in 1854 in Hillegom (ZH), zoon van Jan Verschoor [100760E] en Cornelia Drost [100761E]. Johannes, is overleden op 10-10-1902 in Leiden (ZH), 47 of 48 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1880, nummer 131, akte 97].
Beroep:
Mandenmaker
9799jacobusvanengelenburg_elisabethvanremmerdenhuw1.jpg 9799jacobusvanengelenburg_elisabethvanremmerdenhuw2.jpg 9799jacobusvanengelenburgoverl.jpg
448 9799jacobusvanengelenburg elisabethvanremmerdenhuw1
449 9799jacobusvanengelenburg elisabethvanremmerdenhuw2
450 9799jacobusvanengelenburgoverl
VIII-ab Jacobus van Engelenburg [9799E] (afb. 448 t/m 450) is geboren in 1815 in Wageningen (Gld), zoon van Barend van Engelenburg [9845E] (zie VII-o) en Petronella, Lisabetha Gerritsen [9846E]. Jacobus is overleden op 03-11-1880 in Wageningen (Gld), 64 of 65 jaar oud [bron: Akte 128].
Notitie bij overlijden van Jacobus: Zie overl.akte
Beroepen:
Schildersknecht
Tambour bij de Gelderse schutterij
Jacobus trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 14-11-1835 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 32] met Elisabeth van Remmerden [9800E], 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Elisabeth: Zie huw.akte (2 pag.)
Elisabeth is geboren in 1810 in Amsterdam (NH), dochter van Jan van Remmerden [10099E] en Wijntje Potwijn [10100E]. Elisabeth is overleden vóór 1880 in Wageningen (Gld), ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Naam ook van Rommeren
Kinderen van Jacobus en Elisabeth:
15291barendvanengelenburggeb.jpg
451 15291barendvanengelenburggeb
1 Barend van Engelenburg [15291E] (afb. 451), geboren op 10-06-1836 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 74].
Notitie bij de geboorte van Barend: Zie Geb.Akte
2 Jacobus, Johannes van Engelenburg [8453E], geboren op 09-09-1838 in Wageningen (Gld). Volgt IX-ah.
11178petronellaalisabethavanengelenburggeb.jpg
452 11178petronellaalisabethavanengelenburggeb
3 Petronella, Alisabetha van Engelenburg [11178E] (afb. 452), geboren op 04-03-1841 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 28].
Notitie bij de geboorte van Petronella,: Zie Geb.Akte
Petronella, is overleden op 06-06-1841 in Wageningen (Gld), 3 maanden oud [bron: Akte 42].
11180petervanengelenburggeb.jpg
453 11180petervanengelenburggeb
4 Peter van Engelenburg [11180E] (afb. 453), geboren op 15-06-1842 in Wageningen (Gld) [bron: akte 80].
Notitie bij de geboorte van Peter: Zie Geb.Akte
Peter is overleden op 07-09-1843 in Wageningen (Gld), 1 jaar oud [bron: Akte 76].
5 Wijntje van Engelenburg [11159E], geboren op 01-07-1844 in Wageningen (Gld). Volgt IX-ai.
6 Petronella, Elisabetta van Engelenburg [11172E], geboren op 26-01-1847 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 11]. Petronella, is overleden op 16-03-1848 in Wageningen (Gld), 1 jaar oud [bron: Akte 36].
7 Elisabeth van Engelenburg [8209E], geboren op 29-05-1849 in Wageningen (Gld). Volgt IX-aj.
8 Jacobus van Engelenburg [9082E], geboren op 30-08-1851 in Wageningen (Gld). Volgt IX-ak.
8760fransvanengelenburggebextract.jpg 8760fransvanengelenburg.jpg 8760fransengelenburghuwpermissiemilitie.jpg 8760fransvanengelenburg_agnesvandoeverenhuw__1_.jpg 8760fransvanengelenburg_agnesvandoeverenhuw__2_.jpg 8761agnesvandoeverengebextract.jpg
454 8760fransvanengelenburggebextract
455 8760fransvanengelenburg
456 8760fransvanengelenburghuwpermissiemilitie
457 8760fransvanengelenburg agnesvandoeverenhuw (1)
458 8760fransvanengelenburg agnesvandoeverenhuw (2)
459 8761agnesvandoeverengebextract
VIII-ac Frans (Frank) van Engelenburg [8760E] (afb. 454 t/m 458) is geboren op 16-02-1816 in Wageningen (Gld), zoon van Hanna (Hanna) van Engelenburg [10550E] (zie VII-r).
Notitie bij de geboorte van Frank: Zie geb.extract

Het geb.extract geeft als geb. datum 16 februari 1816, het militiedocument noemd 26 februari 1816. Ik ga uit van de correctheid van het geb. extract.
Frank is overleden op 21-03-1858 in Wageningen (Gld), 42 jaar oud [bron: Akte 36].
Notitie bij Frank: Zie militiedocument, ingelijfd vlgs dit document van 29 oktober 1839
Zie huwelijkspermissie van het leger

Kenmerken:
Lengte 1 El 702 strepen
Aangezigt Klein breed
Voorhoofd ordinair
Oogen blauw
Neus dit
Mond ordinair
Kin klein
Haar
Wenkbrauwen bruin
Beroepen:
Kleermakersknecht
vanaf 1835     Fusielier bij het Depot 3e af. Infanterie te Maastricht (Was bij zijn huwelijk niet (meer) onder de wapenen geroepen.)
Frank trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1839 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 20] met Agnes (Nes) van Doeveren [8761E] (afb. 459), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frank en Nes: Zie huw.akte (2 pag.)
Nes is geboren op 29-08-1812 in Wageningen (Gld), dochter van Nicolaas, Martinus, Joseph van Doeveren [8764E] en Catharina Kerseboom [8765E].
Notitie bij de geboorte van Nes: Zie geb.extract
Beroep:
Naaister
Kinderen van Frank en Nes:
1 Francina, Johanna van Engelenburg [10741E], geboren in 1839 in Wageningen (Gld). Volgt IX-al.
11417nicolaasmartinusjosephusvanengelenburggeb.jpg
460 11417nicolaasmartinusjosephusvanengelenburggeb
2 Nicolaas, Martinus, Josephus van Engelenburg [11417E] (afb. 460), geboren op 24-06-1841 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 65].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas,: Zie Geb.Akte
Nicolaas, is overleden op 24-02-1860 in Wageningen (Gld), 18 jaar oud [bron: Akte 35].
15287janhuibertvanengelenburggeb.jpg
461 15287janhuibertvanengelenburggeb
3 Jan, Huibert van Engelenburg [15287E] (afb. 461), geboren op 07-11-1843 in Wageningen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jan,: Zie Geb.Akte
Jan, is overleden [bron: Akte 108].
4 Karel van Engelenburg [10831E], geboren op 31-01-1846 in Wageningen (Gld). Volgt IX-am.
8904christiaanvanengelenburggeb.jpg
462 8904christiaanvanengelenburggeb
5 Christiaan van Engelenburg [8904E] (afb. 462), geboren op 14-11-1847 om 05:00 in Ede (Gld) [bron: Akte 218].
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Zie Geb.Akte
Christiaan is overleden op 09-02-1860 in Wageningen (Gld), 12 jaar oud [bron: Akte 28].
6 Agnes van Engelenburg [8799E], geboren op 17-01-1851 in Ede (Gld). Volgt IX-an.
8762cornelisvanengelenburggeb.jpg 8762cornelisvanengelenburgover.jpg
463 8762cornelisvanengelenburggeb
464 8762cornelisvanengelenburgover
7 Cornelis van Engelenburg [8762E] (afb. 463 en 464), geboren op 29-12-1853 om 01:00 in Ede (Gld) [bron: Akte 264].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Zie Geb.Akte
Cornelis is overleden op 07-02-1854 in Ede (Gld), 1 maand oud [bron: akte 23].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Zie overl.akte
5 weken
8 NN van Engelenburg [11171E], geboren op 13-04-1855 in Wageningen (Gld) [bron: Akte 35]. NN is overleden op 13-04-1855 in Wageningen (Gld), geen dag oud [bron: Akte 35].
9 Johanna van Engelenburg [11939E], geboren in 1857 in Wageningen (Gld). Volgt IX-ao.
9047janvanengelenburggeb.jpg 9047janvanengelenburg_annacathaduijshuw.jpg 9047janvanengelenburg_annacatharinaduijshuwpag2.jpg 9047janvanengelenburgoverladv.jpg 9047janvanengelenburgoverl.jpg
465 9047janvanengelenburggeb
466 9047janvanengelenburg annacathaduijshuw
467 9047janvanengelenburg annacatharinaduijshuwpag2
468 9047janvanengelenburgoverladv
469 9047janvanengelenburgoverl
VIII-ad Jan van Engelenburg [9047E] (afb. 465 t/m 469) is geboren op 21-09-1814 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 229], zoon van Willem van Engelenburg [46000E] (zie VII-t) en Johanna, Cornelia (Willemina) van den Bergh [105879E].
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie Geb.Akte
Jan is overleden op 02-03-1887 in Hees bij Nijmegen (Gld), 72 jaar oud [bron: Akte 171].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl.adv., akte
Beroepen:
vanaf 1840     Kantoorbediende
vanaf 1846     Winkelier
vanaf 1852     Boekhouder/Rentmeester van het burger weeshuis
vanaf voor 1885     Steenfabrikant
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 21-08-1840 in Nijmegen (Gld) [bron: Akte 112] met Anna, Catharina Duijs [9048E], 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna,: Zie huw.akte, adv.
Anna, is geboren op 14-11-1818 in Nijmegen (Gld), dochter van Lambert Duijs [9269E] en Johanna, Christina Verbeet [9270E]. Anna, is overleden op 28-03-1900 in Nijmegen (Gld), 81 jaar oud [bron: Akte 245].
Kinderen van Jan en Anna,:
1 Johanna, Cornelia van Engelenburg [9229E], geboren op 29-07-1841 in Arnhem (Gld). Volgt IX-ap.
2 Johanna, Christina van Engelenburg [9222E], geboren op 29-10-1843 in Arnhem (Gld). Volgt IX-aq.
9225willemlambertusvanengelenburggebadv..jpg