Parenteel van Raijer van Barten [11557E]

I Raijer van Barten [11557E] is geboren omstreeks 1650. Raijer trouwde met Jannetien Henrix [11558E]. Jannetien is geboren omstreeks 1650.
Notitie bij Jannetien: Naam ook Henrics
Kinderen van Raijer en Jannetien:
1 Marij van Barten [15663E], geboren in 1674 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 25-10-1674 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Marij: Doopinschrijving Marij Barten, 25-10-1674
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 25-10-1674
Dopeling: Marij Barten
Akteplaats: Veenendaal
Aktedatum: 25-10-1674
Geboorteplaats: Veenendaal
Vader: Raijer Barten
Moeder: Jannetien Henrics
Opmerkingen: Gelders Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 382
Paginanummer: 2
Religie:
Ned. Hervormd
2 Hendrik, Hendricksen Barten van Engelenburg [9368E], geboren in 1680 in Veenendaal (Gld). Volgt II.
9368hendrikhendricksenbartenvanengelenburgdoopveenendaalnh11jan1680.jpg 9368hendrikhendricksenbartenvanengelenburg_neeltjecornelistrouw7nov1796soest.jpg 9368hendrikhendricksenbertenvanengelenburg_willemijnadebeijertrouwwageningen6febr1707nh.jpg 9367willemijnade_beijer_paulusvanderpoeltrouwveenendaal6mrt1729.jpg
1 9368hendrikhendricksenbartenvanengelenburgdoopveenendaalNH11jan1680
2 9368hendrikhendricksenbartenvanengelenburg neeltjecornelistrouw7nov1796Soest
3 9368hendrikhendricksenbertenvanengelenburg willemijnadebeijertrouwwageningen6febr1707NH
4 9367willemijnade beijer paulusvanderpoeltrouwveenendaal6mrt1729
II Hendrik, Hendricksen Barten van Engelenburg [9368E] (afb. 1 t/m 3) is geboren in 1680 in Veenendaal (Gld), zoon van Raijer van Barten [11557E] (zie I) en Jannetien Henrix [11558E]. Hij is gedoopt op 11-01-1680 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Hendrik,: Zie Doopreg.

De enige "Barten" uit die periode met de doopnaam Henric.
De latere toevoeging Hendrik (van Henric, zijn moeder Henrix en Hendricksen/Barten van zijn vader )
zijn allen ondersteunend bewijs.

Doopinschrijving Henric Barten, 11-01-1680
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 11-01-1680
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Henric Barten
Aktedatum: 11-01-1680
Vader: Raijer Barten
Moeder: Jannetien Henrix
Opmerkingen: Stichts Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 382
Paginanummer: 41laatste wijziging 07-12-2014

, 1 gedigitaliseerd
Hendrik, is overleden vóór 1729, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij Hendrik,: Tot 1712 was de achternaam Barten, daarna Engelenburg (vanaf 1712)

Bij de eerste 3 kinderen werd alleen de achternaam Berten(Barten) genoteerd. Bij de 4e(geb.1715) werd de achternaam omschreven als: Berten van Engelenburg
Bij de voorgbenoeming in 1712 (hieronder) werd eveneens al de achternaam Barten van Engelenburg gebruikt.

Titel
Voogdbenoeming, 1712
Aktenummer 34
Samenvatting Akte:
Hendrick Hendricksen Barten van Engelenburgh en zijn vrouw Wilhelmina de Beijer, wonende te Stichts Veenendaal wijzen de langstlevende aan als voogd over hun onmondige kinderen, met uitsluiting van de weeskamer.Zij mogen zonodig verdere voogden aanstellen.

Titel: Akkoord, 1714
Aktenummer 65
Samenvatting Akte
Govert van Wulven en Hendrick Barten van Engelenburg, mede namens hun vrouwen, verdelen het land door loting, dat zij gezamenlijk in bezit hadden bestaande uit drie en een halve morgen wei- en baggerveld met twee morgen bouwland in Stichts Veenendaal, zijnde erfpachtland van de domeinen van Utrecht. Hendrick Barten en Garrit Bonesaeijer hebben het op 6 juni 1708 gekocht van Gijsbert Verkroost en het deel Van Wulven is op 8 meert 1710 gekocht van Bonesaeijer. Als scheidsman wordt Anthonie Stip aangestelt. Het gebied wordt beschreven evenals de regels waaraan beiden zich na de loting hebben te houden. Ten noorden is gelegen Willem Harmsen, ten zuiden bouwland van Hendrick Barten, ten oosten de weduwe van Broeckhuijsen en ten westen Wulff Woutersen. Het eerste lot valt op Hendrick Barten van Engelenburgh en het tweede lot op Govert van Wulven.


Titel
Koop/verkoop, 1715
Aktenummer113
Samenvatting Akte
Hendrick Barten van Engelenburgh, met zijn vrouw Willemina Beijer wonend in Venendael, voor drievierde deel en Dirckje van Oostveen, weduwe van Garrit van Snoeckevelt en haar kinderen voor een vierde deel verklaren verkocht te hebben aan Lubbert Reijersen, wonende te Amerongen in de Ginckel een vierde part in een erf en goed met bepotingen en beplantingen, gelegen in de Ginckel onder Amerongen waaronder de helft van een weiland aan de Haer, gelegen naast de verkopers, strekkende het goed ten zuiden van den Engh van de heer Van Obdam tot noortwaarts van de Schoonderbeeckse Grifte en de wei strekkende ten zuiden de diaconie van Amerongen tot noortwaarts de Schoonderbeekse grift, oostwaarts om het goed, boven de diaconie van Amerongen en beneden Teunis Jacobsen van Meervelt en westwaarts, boven Teunis Jacobsen en beneden Hendrik Evertsen van Davelaer. Het geheel is vrij goed verkocht voor 900 gulden en 20 stuivers. Verder een aantal bepaligen voor de kosten en inning van de huur van Melchert Teunissen in de akte vermeld.

Titel
Erfpacht, 1715
Aktenummer 121
Samenvatting Akte
Hendrick Barten van Engelenburg en zijn vrouw Willemina Beijer verhuren een stuk bouwland aan Aert Hendricksen, jongman, van ongeveer 6 á 7 morgen onder Rhenen, op Engelenburg, dat begint bij ’t hoekje bouwland voor een tijd van dertig jaar, ingaande 1 januari 1716, tegen jaarlijks een huur van de derde garf. Verder moet er ook nog een schuur worden verplaatst, bewoond door Cobus van den Bergh, die staat achter het huis van de verhuurders in Veenendaal en moet overgebracht worden naar de erfpacht van de huurder. Daarvoor moet door de huurder 160 gulden worden betaald met rente.
Religie:
Ned. Hervormd
Hendrik,:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 07-11-1706 in Soest (Ut) met Neeltje Cornelis [11515E], ongeveer 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Neeltje: Zie trouwreg. Hendrik en Neeltje

Trouwinschrijving Hendrik Barten en Wijmpie Cnelis, 07-11-1706
Bruidegom: Hendrik Barten
Bruid: Wijmpie Cnelis
Opmerkingen: uit Hilversum
Huwelijksdatum: 07-11-1706
Aktedatum: 07-11-1706
Huwelijksplaats: Soest
Akteplaats: Soest
Gezindte: Rooms-katholiek
Toegangsnummer: DTB_Archief_Eemland_932 -
Inventarisnummer: 20
Paginanummer: 118
Neeltje is geboren omstreeks 1690 in Hilversum (NH). Neeltje is overleden vóór 1707, ten hoogste 17 jaar oud.
Religie:
Rooms katholiek
(2) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 06-02-1707 in Wageningen (Gld) met Willemijna (Willemijntje) de Beijer [9367E] (afb. 4), ongeveer 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Willemijntje: Trouwinschrijving Hendrik Berten en Willemijntje Beijer, 1707
Bruidegom: Hendrik Berten
Bruid: Willemijntje Beijer
Vorige vrouw: Neeltje Cornelis
Huwelijksdatum: 1707
Aktedatum: 06-02-1707
Huwelijksplaats: Wageningen
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 45
Willemijntje is geboren omstreeks 1690. Willemijntje trouwde later op 06-03-1729 in Veenendaal (Gld) [bron: Veenendaal arch. 45, pag. 187] met Paulus van der Poel [9369E] (geb. ±1690).
Notitie bij Willemijntje: R.A. Veenendaal 19.8.1744:
Willemina de Beijer, wed. Paulus van de Poel en eerder van Hendrik Barten van Engelenburg heeft 2 kinderen Geertruijd van Engelenburg geh. Aert Homoet en Gijsbert van Engelenburg geh. Grietje Corsen Backenes. Zij ontvangen als vaderlijk versterf een stuk land achter de kerk van Veenendaal en in Achterberg een huisje in Veenendaal gekomen van Joost de Ridder samen met Arien Kits.
Kinderen van Hendrik, en Willemijntje:
1 Geertruij, Hendriksz (Geurtruij) van Engelenburg [9751E], geboren in 1709 in Veenendaal (Gld). Volgt III-a.
9447mariavanengelenburgdoopveenendaalnh14sept1710.jpg
5 9447mariavanengelenburgdoopveenendaalNH14sept1710
2 Maria van Engelenburg [9447E] (afb. 5), geboren in 1710 in Veenendaal (Gld) [bron: Doopboek Veenendaal (Utr. Arch.)]. Zij is gedoopt op 14-09-1710 in Veenendaal.
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 14-09-1710 is gedoopt: Maria
De vader is: Hendrik Berten Engelenburg
De moeder is: Willemijntje de Beijer

Doopinschrijving Maria Berten, 14-09-1710
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 14-09-1710
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Maria Berten
Aktedatum: 14-09-1710
Vader: Hendrik Berten
Moeder: Willemijntje Beijers
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 73
Maria is overleden vóór 1744, ten hoogste 34 jaar oud.
Religie:
Ned Hervormd
9448jacobvanengelenburgdoopveenendaalnh26febr1713.jpg
6 9448jacobvanengelenburgdoopveenendaalNH26febr1713
3 Jacob van Engelenburg [9448E] (afb. 6), geboren in 1713 in Veenendaal (Gld) [bron: Doopboek Veenendaal (Stichts) (Utr. Arch.)]. Hij is gedoopt op 26-02-1713 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 26-02-1713 is gedoopt: Jacob
De vader is: Hendrik Berten Engelenburg
De moeder is: Willemijntje de Beijer

Doopinschrijving Jacob Berten, 26-02-1713
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 26-02-1713
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Jacob Berten
Aktedatum: 26-02-1713
Vader: Hendrik Berten
Moeder: Willemijna de Beijer
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 91
Jacob is overleden vóór 1744, ten hoogste 31 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
4 Gijsbert, Beijer van Engelenburg [9372E], geboren in 1715 in Veenendaal (Gld). Volgt III-b.
9671weijntjevanengelenburgdoopveenendaal5dec1717.jpg
7 9671weijntjevanengelenburgdoopveenendaal5dec1717
5 Weijntje van Engelenburg [9671E] (afb. 7), geboren in 1717 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 05-12-1717 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Weijntje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 05-12-1717 is gedoopt: Weijntje
De vader is: Hendrik Berten Engelenburg
De moeder is: Willemijntje de Beijer
Opmmerkingen: (va.gen. H. Hendriks)


Doopinschrijving Weijntje van Engelenburg, 05-12-1717
Dopeling: Weijntje van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 05-12-1717
Moeder: Willemijntje de Beijer
Doopdatum: 05-12-1717
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 134
Weijntje is overleden vóór 1744, ten hoogste 27 jaar oud.
Religie:
Ned Hervormd
9673annamariavanengelenburgdoopveenendaal24mrt1720.jpg
8 9673annamariavanengelenburgdoopveenendaal24mrt1720
6 Anna, Maria van Engelenburg [9673E] (afb. 8), geboren in 1720 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 24-03-1720 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 24-03-1720 is gedoopt: Anna Maria
De vader is: Hendrik Berten Engelenburg
De moeder is: Willemijntje de Beijer


Doopinschrijving Anna Maria van Engelenburg, 24-03-1720
Dopeling: Anna Maria van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburg
Aktedatum: 24-03-1720
Moeder: Willemina de Beijers
Doopdatum: 24-03-1720
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 156
Anna, is overleden vóór 1744, ten hoogste 24 jaar oud.
9674annamaria_wijntjevanengelenburgdoopveenendaal26sept1723.jpg
9 9674annamaria#wijntjevanengelenburgdoopveenendaal26sept1723
7 Anna, Maria van Engelenburg [9674E] (afb. 9), geboren in 1723 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 26-09-1723 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 26-09-1723 is gedoopt: Anna Marya
De vader is: Hendrik Berten Engelenburg
De moeder is: Willemijntje de Beijer
Opmerkingen: tweeling (dit sijn 2 kinderen van eener dragt)


Doopinschrijving Anna Marïja van Engelenburgh, 26-09-1723
Dopeling: Anna Marïja van Engelenburgh
Plaatsnaam: Veenendaal
Vader: Hendrik van Engelenburgh
Aktedatum: 26-09-1723
Moeder: Willemina Beijers
Opmerkingen: Eén van een tweeling
Doopdatum: 26-09-1723
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 186
Anna, is overleden vóór 1744, ten hoogste 21 jaar oud.
Notitie bij Anna,: Tweeling met Wijntje
9675wijntjeevenenegelenburgdoopveenendaalnh26sept1723.jpg
10 9675wijntjeevenenegelenburgdoopveenendaalNH26sept1723
8 Wijntje van Engelenburg [9675E] (afb. 10), geboren in 1723 in Veenendaal (Gld). Zij is gedoopt op 26-09-1723 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Wijntje: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 26-09-1723 is gedoopt: Wijntje
De vader is: Hendrik Berten Engelenburg
De moeder is: Willemijntje de Beijer
Opmerkingen: tweeling (dit sijn 2 kinderen van eener dragt)
Wijntje is overleden vóór 1744, ten hoogste 21 jaar oud.
Notitie bij Wijntje: Tweeling met Anna, Maria
Religie:
Ned. Hervormd
9751geurtruijhendrikszvanengelenburgdoopveenendaalnh5mei1709.jpg 9751vanengelenburg_aarthoomoettrouwveenendaalnh25dec1735.jpg 9751geertruivanengelenburgbegraaf19juli1771veenendaal.jpg
11 9751geurtruijhendrikszvanengelenburgdoopveenendaalNH5mei1709
12 9751vanengelenburg aarthoomoettrouwveenendaalNH25dec1735
13 9751geertruivanengelenburgbegraaf19juli1771veenendaal
III-a Geertruij, Hendriksz (Geurtruij) van Engelenburg [9751E] (afb. 11 t/m 13) is geboren in 1709 in Veenendaal (Gld) [bron: Doopboek Veenendaal (Stichts)], dochter van Hendrik, Hendricksen Barten van Engelenburg [9368E] (zie II) en Willemijna (Willemijntje) de Beijer [9367E]. Zij is gedoopt op 05-05-1709 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Geurtruij: Zie doopreg.

BRON: NH doopboek van Veenendaal
Op 05-05-1709 is gedoopt: Geurtruij
De vader is: Hendrik Berten Engelenburg
De moeder is: Willemijntje de Beijer
Opmerkingen: Stichts Veenendaal

Doopinschrijving Geurtruij Hendriksz, 05-05-1709
Doopplaats: Veenendaal
Doopdatum: 05-05-1709
Akteplaats: Veenendaal
Dopeling: Geurtruij Hendriksz
Aktedatum: 05-05-1709
Vader: Hendrik Hendriksz
Moeder: Willemijntje Beijers
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 63
Geurtruij is overleden op 29-07-1771 in Veenendaal (Gld), 61 of 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geurtruij: Zie begraafreg.

Begraafinschrijving N.N. -, 1771
Begraven te: Veenendaal
Overledene: N.N. -
Relatie: vrouw van Aert Hoomoet
Opmerkingen: Datum betreft betaaldatum voor luiden klok of openen graf.
Begraafdatum: 1771
Aktedatum: 29-07- 1771
Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: DTBGAVeenendaal5
Inventarisnr.60
Paginanummer: 105
Religie:
Ned. Hervormd
Geurtruij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 25-12-1735 in Veenendaal (Gld) met Arie Hoomoet [9750E], 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geurtruij en Arie: Zie trouwreg.

Trouwinschrijving Aart Hoomoet en Geertruij van Engelenburg, 1735
Bruidegom: Aart Hoomoet
Bruid: Geertruij van Engelenburg
Huwelijksdatum: 1735
Aktedatum: 25-12-1735
Huwelijksplaats: Veenendaal
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 388
Paginanummer: 232
Arie is geboren in 1709 in Veenendaal (Gld). Hij is gedoopt op 24-03-1709 in Veenendaal (Gld).
Religie:
Ned. Hervormd
9372gijsbert__beijer_van_engelenburgdoop10febr1715veenendaalnh.jpg
14 9372gijsbert, beijer van engelenburgdoop10febr1715veenendaalnh
III-b Gijsbert, Beijer van Engelenburg [9372E] (afb. 14) is geboren in 1715 in Veenendaal (Gld) [bron: Doop Veenendaal NH], zoon van Hendrik, Hendricksen Barten van Engelenburg [9368E] (zie II) en Willemijna (Willemijntje) de Beijer [9367E]. Hij is gedoopt op 10-02-1715 in Veenendaal (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gijsbert,: Zie doopreg.

Doopinschrijving Gijsbert Beijer van Engelenburg, 10-02-1715
Dopeling: Gijsbert Beijer van Engelenburg
Plaatsnaam: Veenendaal
Aktedatum: 10-02-1715
Vader: Hendrik van Engelenburg
Moeder: Willemijntje de Beijer
Doopdatum: 10-02-1715
Akteplaats: Veenendaal
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 383
Paginanummer: 107
Gijsbert, is overleden na 1744, minstens 29 jaar oud.
Religie:
Ned. Hervormd
Gijsbert, trouwde met Grietje, Corsen Backenes [11556E]. Grietje, is geboren omstreeks 1717.

Index (17 personen)

Backenes, Grietje, Corsen (*±1717) [Partner van III-b]  III-b
Barten, Marij van (*1674) [Dochter van I]  I,1
Barten, Raijer van (*±1650) [Nummer I]  I; II
Beijer, Willemijna (Willemijntje) de (*±1690) [Partner van II]  II; III-a; III-b
Cornelis, Neeltje (*±1690, †<1707) [Partner van II]  II
Engelenburg, Anna, Maria van (*1720, †<1744) [Dochter van II]  II,6
Engelenburg, Anna, Maria van (*1723, †<1744) [Dochter van II]  II,7
Engelenburg, Geertruij, Hendriksz (Geurtruij) van (*1709, †29-07-1771) [Nummer III-a]  III-a
Engelenburg, Gijsbert, Beijer van (*1715, †>1744) [Nummer III-b]  III-b
Engelenburg, Hendrik, Hendricksen Barten van (*1680, †<1729) [Nummer II]  II; III-a; III-b
Engelenburg, Jacob van (*1713, †<1744) [Zoon van II]  II,3
Engelenburg, Maria van (*1710, †<1744) [Dochter van II]  II,2
Engelenburg, Weijntje van (*1717, †<1744) [Dochter van II]  II,5
Engelenburg, Wijntje van (*1723, †<1744) [Dochter van II]  II,8
Henrix, Jannetien (*±1650) [Partner van I]  I; II
Hoomoet, Arie (*1709) [Partner van III-a]  III-a
Poel, Paulus van der (*±1690)  II
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 29-06-2019 18:15:24 door A.E.M. Beltzer