Parenteel van Vader Godtschalk [4290G]

I Vader Godtschalk [4290G] is geboren omstreeks 1670. Vader bleef ongehuwd. Vader trouwde met NN NN [23695G]. NN is geboren omstreeks 1670.
Kinderen van Vader en NN:
1 Hendrik Godtschalk [3066G], geboren omstreeks 1690 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU). Volgt II-a.
2 Aimee de Heere Godtschalk [3059G], geboren omstreeks 1710 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU). Volgt II-b.
3066hendrikgodschalk_mariaannajuttingtrouw16mrt1764amsterdam1.jpg 3066hendrikgodtschalk10121773.jpg 101722elisabethficken.jpg 109295mariaannajutting27021790.jpg
1 3066hendrikgodschalk#mariaannajuttingtrouw16mrt1764amsterdam1
2 3066HendrikGodtschalk10121773
3 101722ElisabethFicken
4 109295MariaAnnaJutting27021790
II-a Hendrik Godtschalk [3066G] (afb. 1 en 2) is geboren omstreeks 1690 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU), zoon van Vader Godtschalk [4290G] (zie I) en NN NN [23695G]. Hendrik is overleden in 1773 in Amsterdam (NH), ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1773 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie begraafreg.
Adres:
van 1764 tot 1773     Swanenburgwal bij de Raamgragt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev. Luth
Hendrik:
(1) trouwde in Amsterdam (NH) met Elisabeth Ficken(s) [101722G] (afb. 3). Elisabeth is geboren omstreeks 1690. Elisabeth is overleden in 1759 in Amsterdam (NH), ongeveer 69 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1140/175]. Zij is begraven op 03-05-1759 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1759     Swanenburgwal bij de Raamgragt, Amsterdam (NH)
(2) trouwde, ongeveer 74 jaar oud, op 16-03-1764 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 740/200] met Maria, Anna Juthing [109295G] (afb. 4), ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria,: Deutz Mandaat
Zie trouwreg.

16-03-1764
naam bruidegom:
Godtschalck, Henderik
naam eerdere vrouw:
Ficke, Elisabeth
naam bruid:
Jutting, Maria Anna
naam eerdere man:
Walman, Johannes
bronverwijzing:
DTB 740, p.200
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Maria, is geboren omstreeks 1700. Maria, is overleden in 1790 in Amsterdam (NH), ongeveer 90 jaar oud. Zij is begraven op 27-02-1790 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Maria, trouwde later op 16-03-1764 met Johannes Walman [109282G] (±1700-vóór 1764).
Adres:
tot 1790     Zaanen Burgwal, ’t derde huijs van de Raamgragt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev. Luth
II-b Aimee de Heere Godtschalk [3059G] is geboren omstreeks 1710 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU), zoon van Vader Godtschalk [4290G] (zie I) en NN NN [23695G]. Aimee is overleden vóór 1776, ten hoogste 66 jaar oud.
Notitie bij Aimee: Het is niet bewezen dat Jacob, Maria(Anna) Margaretha (Grietje), Catharina, Bartholomeus,Cyriacus, Pieter en ) broers/zussen zijn.
Doch:
Jacob is doopgetuige bij de dochter (Catharina Pieterszen) en de zoon(Pieter Pieterszen) van Maria Margaretha(dochter van Barholomeus).
Anna Catharina is eveneens doopgetuige bij een dochter van Maria Margaretha (dochter van Barholomeus).
Bartholomeus is doopgetuige bij Catharina Godschalk dochter van Jacob en Anna Sabel.
Pieter is doopgetuige bij Petrus (zoon van Jacob en Anna Sabel)
Allen zijn RK.
Het is wel duidelijk, dat het bewijs dat hier sprake is van broers/zussen zeer sterk is.
Adres:
Weijdesteeg, Amsterdam (NH)
Aimee trouwde met Johanna, Geertruij NN [107281G]. Johanna, is geboren omstreeks 1710 [bron: DTB 16, p.360 (fol.179v) nr. 5], dochter van Hendrik Mijsenhijm [23637G] en Maria van Werven [23638G]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie Sijpestijn (±1685-na 1721) en Catarina Tarwe (±1685-na 1721).
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie doopreg.

kind:Johanna Geertruij
doopdatum:
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Mijsenhijm, Hendrik
moeder:[van] Werven, Maria
getuige:[van] Sijpestijn, Antonij
getuige:Tarwe, Catarina
bronverwijzing:DTB 16, p.360(folio 179v), nr.5
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24157485
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Aimee en Johanna,:
1 Jacob Godtschalk [3033G], geboren omstreeks 1740 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU). Volgt III-a.
2 Anna, Margaretha Godtschalk [3058G], geboren in 1740 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU). Volgt III-b.
3 Anna, Catharina Godtschalk [3061G], geboren omstreeks 1745. Volgt III-c.
4 Bartholomeus Godtschalk [3051g], geboren omstreeks 1747. Volgt III-d.
5 Cyriacus Godtschalk [3057G], geboren in 1748. Volgt III-e.
6 Pieter Godtschalk [3064G], geboren omstreeks 1749. Volgt III-f.
104866mariaclarabendixoverlijdensakte.jpg 104866mariaclarabenedixoverlijdensextract.jpg
5 104866mariaclarabendixoverlijdensakte
6 104866mariaclarabenedixoverlijdensextract
III-a Jacob Godtschalk [3033G] is geboren omstreeks 1740 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU), zoon van Aimee de Heere Godtschalk [3059G] (zie II-b) en Johanna, Geertruij NN [107281G].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Van zijn jongere zuster Anna, Margaretha is zeker dat zij in Eimelrod (Dld) is geboren.
Jacob zal daar waarschijnlijk ook zijn geboren.
Jacob is overleden na 1802, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Deze Jacob Godtschalk (3033G) en zijn 2e echtgenote (zie hierna) Maria, Clara Bendix (104866G) zijn definitief de ouders van Meijer Jacob Godtschalk (3023G) en dus ook de zekere familielijn.

Hierna eerst zijn (waarschijnlijk)eerste huwelijk met Anna Sabel (101309G) (waarbij de vraag dus is of de Jacob die met deze Anna Sabel trouwde, dezelfde Jacob is die later met Maria, Clara Bendix trouwde? Vooralsnog ga ik hiervan uit.

Jacob huwde voor de eerste maal (waarschijnlijk)ongeveer 1768 met Anna Sabel(s)(101309G), geboren ca. 1740 en overleden na 1808. (Dit is het eerste “vreemde “feit, immers Anna Sabel was getuige bij het huwelijk van haar dochter Gertrudis(3062) in 1808 (zie aldaar), maar ca. 1779 huwde Jacob met Maria, Clara Bendix (aangenomen omdat de zoon Meijer, Jacob in 1780 is geboren).

Doch: kinderopbouw klopt, schrijfwijze naam klopt.
Maar hij huwde Ned. Hervormd en de kinderen uit dit huwelijk zijn ook Ned. Hervormd. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat Meijer Jacob ook Ned. Hervomd is.
Hoewel bij de broers/zusters en hun kinderen zowel Ev. Luth.-Ned. Hervormd-als RK voorkomt.

Bij de eerste zoon Johannes(3063) is in het doopreg. alleen de moeder Anneke Sabels genoemd. Religie RK.
Bij zijn huwelijk in 1788 wordt hij geass. door zijn moeder Anna Saabel.
Bij Anna Margaretha (3054, 2e kind)zijn als ouders vermeld: Lucas Godschalk en Anna Sabels. Religie RK.
Bij Johanna, Hermina(3055, 3e kind) zijn als ouders Jacobus Godschalk en Anna Sabels genoemd.
Bij Gertrudis (3062, 4e kind) staat in haar huw. akte met Jan van der Stam, geass. door haar moeder Anna Sabel. Religie RK.
Bij Petrus (3065, 5e kind) zijn als ouders Jacobus Godschallik en Annatie Sabels genoemd.
Religie RK.
Bij Catharina (3050, 6e kind) zijn als ouders Jacob Godtschalk en Anna Sabel genoemd. Religie RK.
De eerste 6 kinderen van Jacob en Anna Sabel zijn dus RK gedoopt
Bij Meijer, Jacob (3023, 7e kind van M.C. Bendix) is helaas geen doopreg. te vinden. Zijn geboortedatum is via een rechtsbankprocedure op 1780 gesteld met geboorteplaats Amsterdam. Het kan echter ook 1778 zijn geweest. Zeker is ook dat zijn vader ene Jacob Godtschalk was.
Er is ook nergens aangegeven wat de religie was. Hun eerste kind (Neeltje) was Ned. Hervormd. Dat klopt ook met de voortgang.
De kleinzoon Jacob (3008) gehuwd met Elizabeth Broekman bekeerde zich pas in 1903 (vlak voor zijn huwelijk met Elizabeth) tot het RK geloof.

De doopgetuigen geven ook wat houvast:
1/Pieter Godschalk (3065) jongste broer van Jacob is doopgetuige bij Petrus Godtschalk (3064G)zoon van Jacob en Anna Sabel.
2/Bartholomeus(3051G)broer van Jacob is op zijn beurt doopgetuige bij Catharina Godschalk(3050G), dochter van deze Jacob Godtschalk en Anna Sabel
3/Jacobus is doopgetuige bij Catharina Pieters(110493G) (samen met zijn zuster Anna Catharina Godschalk(3061G) en Jacobus Pietersz (101403G) (samen met Catharina Godschalk (3050G, dochter van Jacobus en Anna)beide kleinkinderen van Bartolomeus Godtschalk(3051G) broer van Jacobus(of kleinkinderen van de broers Cyriacus, of Pieter).
4/Geertruij Godschalk(3056G), dochter van Cyriacus Godschalk (broer van Jacob)is
doopgetuige bij Geertruij Pietersen (101410G) dochter van Pieter Pietersen(101395G) en Maria, Margaretha Godschalk(3053G)(Maria is een dochter van Bartholomeus Godschalk (3051G)
5/Pieter Godtschalk(3064G) is doopgetuige bij Petrus Godschalk (3065G), zoon van Jacob Godtschalk en Anna Sabel.

In het huwelijk van Jacob met Anna Sabel wordt ook een keer Lucas (Godschalk) als voornaam genoemd (bij de doop van Anna, Margrita 3054G).
Uit dit eerste huwelijk van Jacob worden zes kinderen geboren met de achternaam Godtschalk geboren.
Getuige bij:
geboorteaangifte Jacobus Pietersen (geb. 1802) [zie IV-h,4]    [oudoom moederszijde]
geboorteaangifte Catharina Pietersen (geb. 1800) [zie IV-h,3]    [oudoom moederszijde]
Jacob:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1768 met [?] Anna (Anneke) Sabel(s) [101309G], ongeveer 28 jaar oud. Anneke is geboren omstreeks 1740. Anneke is overleden na 1808, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Anneke: Anna Sabel wordt bij geboortes gekoppeld aan Jacob Godtschalk en Lucas Godtschalk
Ik neem aan dat het om dezelfde persoon gaat. (Zie bij Johanna Hermina en Anna, Margrita. Er zit maar 2 jaar tussen de geboortes)
Getuige bij:
08-07-1808     huwelijk Jan van der Stam (geb. 1776) en Geertrui Gotschalk (geb. 1772) [zie IV-b]    [moeder bruid]   [bron: Gem.A. A’dam, DTB 657/68]
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1779 met Maria, Clara (Sara) Bendix [104866G] (afb. 5 en 6), ongeveer 34 jaar oud. Sara is geboren in 1745 in Karlsruhe (Dld). Zij is gedoopt in Karlsruhe (Dld). Sara is overleden op 07-07-1817 om 18:00 in Alem, Maren en Kessel(NB), 71 of 72 jaar oud (oorzaak: Verdronken) [bron: Gelders Archief, Zaltbommel 0207, inv. 2222, akte 43 (Gelders Archief, Alem, 0207, inv. 6684, akte 4)].
Notitie bij overlijden van Sara: Zie overlijdensakte en extract

In het overlijdensafschrift is vermeld: geboren: Carlsriche boven Mannheim
Op de overlijdensakte is leesbaar als geboorteadres: Kallesrode in het Keur bij Mannheim.

Clara Benedix
Geslacht: V
dooppl: Karlsruhe Duitsland
Overlijdensdatum: 07-07-1817
Leeftijd: 72
Overlijdensplaats: Alem
Notitie bij Sara: Naam ook Benedix
Adres:
tot 1817     Bommel (Vermeld op overlijdensakte: wonende in Bommel)
Kinderen van Jacob en Anneke:
1 Johannes Godschalk [3063G], geboren in 1767 in Amsterdam (NH). Volgt IV-a.
3054annamargritagodschalkdoop.jpg
7 3054annamargritagodschalkdoop
2 Anna, Margrita Godschalk [3054G] (afb. 7), geboren in 1769 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 311, p. 212, f. 106v, nr. 19]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Severin Schulker (geb. ±1740) en Anna, Margrita Webers (geb. ±1745) [zie III-f] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 12-08-1769 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg.
Haar vadersnaam wordt hier aangegeven als Lucas Godschalk!

kind:, Anna Margrita
doopdatum:12-08-1769
kerk:Mozes- en Aäronkerk
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Godschalk, Lucas
moeder:Sabels, Anna
getuige:Schulker, Severin
getuige:Wabers, Anna Margrita
bron:311 p. 212 (folio 106v
Adres:
tot 1806     Oetgenspad, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
3055johannaherminagodschalkdoop.jpg 3055johannaherminagodschalkbegraaf.jpg
8 3055johannaherminagodschalkdoop
9 3055johannaherminagodschalkbegraaf
3 Johanna, Hermina Godschalck [3055G] (afb. 8 en 9), geboren in 1771 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 348, p. 225, f. 113, nr. 18]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Slims (geb. ±1750) en Hermanus Spieker (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 26-03-1771 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Posthoorn.
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Pastor Lambertus Wijntjes

Zie doopreg.

kind:, Joanna Hermina
doopdatum:26-03-1771
kerk:Kerk De Posthoorn
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Godschalk, Jacobus
moeder:Sabels, Anna
getuige:Spieker, Hermanus
getuige:Slims, Joanna
bron:348 p. 225 (folio 113) nr. 18
Archief van de Burgerlijke Stand: doop
Johanna, is overleden in 1773 in Amsterdam (NH), 1 of 2 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, DTB 1222/98v]. Zij is begraven op 12-12-1773 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1773     Oetgenspad, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
4 Gertrudis (Geertrui) Gotschalk [3062G], geboren in 1772 in Amsterdam (NH). Volgt IV-b.
3065petrusgodschalkdoop.jpg
10 3065petrusgodschalkdoop
5 Petrus Godschalk [3065G] (afb. 10), geboren in 1776 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 312, p.35,f.18, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Margrita Webers (geb. ±1745) [zie III-f] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Pieter Godtschalk (geb. ±1749) [zie III-f] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 05-05-1776 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Zie doopreg.

kind:Petrus
doopdatum:05-05-1776
kerk:Mozes- en Aäronkerk
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Godschallik, Jacobus
moeder:Sabels, Annatie
getuige:Godschallik, Pieter
getuige:Webers, Anna Margarita
bron:312 p. 35 (folio 18) nr. 2
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23640334
Religie:
RK
6 Catharina Godschalk [3050G], geboren in 1778 in Amsterdam (NH). Volgt IV-c.
Kind van Jacob en Sara:
7 Meijer, Jacob Godtschalk [3023G], geboren in 1780 in Amsterdam (NH). Volgt IV-d.
3058_101374g.jpg 3058annamargaretagodtschalkloverl.jpg 101374lodewijkvrij.jpg
11 3058#101374G
12 3058annamargaretagodtschalkloverl
13 101374LodewijkVrij
III-b Anna, Margaretha Godtschalk [3058G] (afb. 11 en 12) is geboren in 1740 in Eimelrod in Waldeck (Hessen, DEU), dochter van Aimee de Heere Godtschalk [3059G] (zie II-b) en Johanna, Geertruij NN [107281G]. Anna, is overleden op 04-08-1812 in Amsterdam (NH), 71 of 72 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1206/69].
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie overl.akte
Notitie bij Anna,: Het kan dus ook zo zijn, dat deze kinderen (dus ook de voorouder Jacob) allen in Eimelrod in Waldeck, Hessen Dld zijn geboren. Van deze Anna, Margaretha is het bekend, aangezien zowel in de huwelijksakte als in de overlijdensakte de geboorteplaats Eimelrod wordt aangegeven.
Adres:
Princegragt, Amsterdam (NH)
Religie:
Ev.Luth.
Anna, trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 19-04-1776 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 749/69] met Lodewijk Vrijde [101374G] (afb. 13), 31 of 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna, en Lodewijk waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Clingenman (geb. ±1750) en Margaretha, Leeser Meijer(s) (geb. ±1750).
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Lodewijk: Zie huw.akte
Lodewijk is geboren in 1744 in Clievert? (Kleve?). Lodewijk is overleden in 1785 in Amsterdam (NH), 40 of 41 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-1785 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Lodewijk: Zie Begraafregister Amsterdam vóór 1811
Notitie bij Lodewijk: Naam ook Vrij, Vreijde
Adres:
tot 1783     In ’t korte Amstelstraatje tusschen Amstel/StadsTempmeatuyn
Religie:
Ev. Luth
Kinderen van Anna, en Lodewijk:
1 Christina Vrijde [101375G], geboren in 1777 in Amsterdam (NH). Volgt IV-e.
101380engelmargarethadirkjevrijdedoop21nov1779adam1.jpg
14 101380engelmargarethadirkjevrijdedoop21nov1779adam1
2 Engel, Margaretha, Dirkje Vrijde [101380G] (afb. 14), geboren in 1779 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 262, p. 55, f. 37v, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Engel, waren de volgende getuigen aanwezig: Engel, Margaretha, Knokkes Knokkes (geb. ±1750) en Dirk Oosterbeek (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 21-11-1779 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Engel,: Zie doopreg.

Pastor Johannes Klap
kind: Engel Margaretha Dirkje
doopdatum:21-11-1779
kerk:Lutherse Kerk
godsdienst:Evangelisch-Luthers
vader:Vreijde, Lodewijk
moeder:Godschalk, Anna Margaretha
getuige:Oosterbeek, Dirk
getuige:Knokkes, Engel Margaretha
bron:262 p. 55 (folio 37v) nr. 5
Archief van de Burgerlijke Stand
Religie:
Ev. Luth
109886frederikwillemvrijdedoop1.jpg
15 109886frederikwillemvrijdedoop1
3 Frederik, Willem Vrijde [109886G] (afb. 15), geboren in 1783 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 266, 62, f. 42, nr. 2]. Zij is gedoopt op 14-05-1783 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Frederik,: Zie doopreg.

kind:, Fredrik Wilhelm
doopdatum:14-05-1783
kerk:Lutherse Kerk
godsdienst:Evangelisch-Luthers
vader:Vrij, Lodewijk
moeder:Godschalk, Anna Margaretha
getuige:Wiski, Fredrica Wilhelmina
bron:266 p. 62 (folio 42) nr. 2
Religie:
Ev. Luth
3061annacathgodschalk_1_.jpg 3061annacatharinagodtschalkbegraaf1okt18011.jpg
16 3061AnnaCathGodschalk(1)
17 3061annacatharinagodtschalkbegraaf1okt18011
III-c Anna, Catharina Godtschalk [3061G] (afb. 16 en 17) is geboren omstreeks 1745, dochter van Aimee de Heere Godtschalk [3059G] (zie II-b) en Johanna, Geertruij NN [107281G].
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie doopreg. (2x)
Anna, is overleden in 1801 in Amsterdam (NH), ongeveer 56 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 11276/184]. Zij is begraven op 01-10-1801 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811(2x)
In het begraafreg. staat dat zij een dochter is van Amee de Heere en Johanna Geertruij

ngeschrevene:
Godschalk, Anna Catharina
ingeschrevene:
Heerridder, Jan
datum begrafenis:
01-10-1801
begraafplaats:
Wester Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1126, p.184vo en p.185
relatieinformatie:
Weduwe
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9532991
Notitie bij Anna,: Naam ook Godschalk, Godsalk
Adres:
tot 1801     Elandstraat bij de Prinsengracht, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Catharina Pietersen (geb. 1800) [zie IV-h,3]    [oudtante moederszijde]
Anna, trouwde met Johannes, Bapta (J(e)an) Heerridder [101303G]. J(e)an is geboren omstreeks 1740, zoon van Pierre Heerridder [4974G] en Marie de Meij [107631G]. J(e)an is overleden op 10-04-1801 in Amsterdam (NH), ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van J(e)an: ingeschrevene:Heerridder, Jan
ingeschrevene:Godschalk, Anna Catharina
datum begrafenis:10-04-1801
begraafplaats:Wester Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:DTB 1126, p.184vo en p.185
relatieinformatie:Weduwe / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9532995
Kinderen van Anna, en J(e)an:
1 Julien, Joseph Heerridder [101304G], geboren in 1766 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 322, p. 42, f. 21v]. Bij de geboorteaangifte van Julien, waren de volgende getuigen aanwezig: Julien l’Admirael (geb. ±1740) en Anjon Prudentia (geb. ±1740). Hij is gedoopt op 09-01-1766 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Julien,: Pastor Jacobus van de Hoeven

kind: Julien Joseph
doopdatum:09-01-1766
kerk:Kerk ’t Boompje
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Heerridder, Jan
moeder:Godtschalk, Catharina
getuige:[l’] Admirael, Julien
getuige:Anjon, Prudentia
bron:322 p. 42 (folio 21v)
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van A
Religie:
RK
2 Helena, Maria Heerridder [101365G], geboren in 1768 in Amsterdam (NH). Volgt IV-f.
109877janjosephheerridderdoop10okt1770amsterdam1.jpg
18 109877janjosephheerridderdoop10okt1770amsterdam1
3 Jan, Joseph Heerridder [109877G] (afb. 18), geboren in 1770 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 322, p. 137, f. 69v, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Jan, waren de volgende getuigen aanwezig: Theresia Gustin (geb. ±1745) en Jan Pendris (geb. ±1745). Hij is gedoopt op 10-10-1770 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Jan,: Pastor Joannes van den Ende
Zie doopreg.

kind: Jan Joseph
doopdatum:10-10-1770
kerk:Kerk ’t Boompje
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Heerridder, Jan
moeder:Gotschalk, Catharina
getuige:Pendris, Jan
getuige:Gustin, Thresia
bron:322 p. 137 (folio 69v) nr. 4
Archief van de Burgerlijke Stand: doop
Religie:
RK
4 Maria, Agnes Heerridder [101324G], geboren in 1773 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 338, p. 244, f. 122v, nr. 15]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Agnes Bodaart (geb. ±1750) en Hieronymus Rolok (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 19-11-1773 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Posthoorn.
Notitie bij de geboorte van Maria,: Pastor Wilhelmus Reinerus Boom
Religie:
RK
107632gpierreheerridergeb.jpg
19 107632GPierreHeerriderGEB
5 Pierre Heerridder [107632G] (afb. 19), geboren op 06-08-1775 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A;dam, DTB 334, p. 518 (oud 515), nr. 10]. Bij de geboorteaangifte van Pierre waren de volgende getuigen aanwezig: Pierre Heerridder (geb. ±1710) [grootvader vaderszijde] en Marie de Meij (geb. ±1710) [grootmoeder vaderszijde]. Hij is gedoopt op 06-08-1775 in Amsterdam (NH), RK Franse Kapel.
Notitie bij de geboorte van Pierre: Pastor Theophile de la Tour

Zie Doopakte kind:Heerridder, Pierre
geboortedatum: 06-08-1775
doopdatum: 06-08-1775
kerk: Franse Kapel
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Heerridder, Jean
moeder: Godsalk, Catherine
getuige: Heerridder, Pierre
getuige:[de] Meij, Marie
bron: 334 p. 518 (oud pag. 515) nr. 10
Doopregister: NL-SAA-23846587
Religie:
RK
6 Wilhelmus Heerridder [101378G], geboren in 1778 in Amsterdam (NH). Volgt IV-g.
III-d Bartholomeus Godtschalk [3051g] is geboren omstreeks 1747, zoon van Aimee de Heere Godtschalk [3059G] (zie II-b) en Johanna, Geertruij NN [107281G]. Bartholomeus is overleden vóór 1796, ten hoogste 49 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Catharina Godschalk (geb. 1778) [zie IV-c]    [oom vaderszijde]
Kind van Bartholomeus uit onbekende relatie:
1 Maria, Margareta (Grietje) Godschalk [3053G], geboren in 1771 in Amsterdam (NH). Volgt IV-h.
III-e Cyriacus Godtschalk [3057G] is geboren in 1748, zoon van Aimee de Heere Godtschalk [3059G] (zie II-b) en Johanna, Geertruij NN [107281G].
Religie:
RK
Cyriacus trouwde met Cuneke Soepels [101307G]. Cuneke is geboren omstreeks 1750.
Kinderen van Cyriacus en Cuneke:
1 Johannes Godtschalk [4872G], geboren omstreeks 1770.
Notitie bij de geboorte van Johannes: 9) nr. 2
Religie:
RK
2 Geertruij Godschalk [3056G], geboren in 1773 in Amsterdam (NH). Volgt IV-i.
III-f Pieter Godtschalk [3064G] is geboren omstreeks 1749, zoon van Aimee de Heere Godtschalk [3059G] (zie II-b) en Johanna, Geertruij NN [107281G].
Getuige bij:
geboorteaangifte Petrus Godschalk (geb. 1776) [zie III-a,5]    [oom vaderszijde]
Pieter trouwde met Anna, Margrita Webers [101369G]. Anna, is geboren omstreeks 1745.
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Margrita Godschalk (geb. 1769) [zie III-a,2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Petrus Godschalk (geb. 1776) [zie III-a,5]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Johannes Godschalk (1767-na 1794) [zie IV-a]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kind van Pieter en Anna,:
3067kindvanpietergotschalk19081793.jpg
20 3067KindvanPieterGotschalk19081793
1 Eerstgeboren kind Godschalk [3067G] (afb. 20), geboren omstreeks 1790 in Amsterdam (NH). Eerstgeboren is overleden in 1793 in Amsterdam (NH), ongeveer 3 jaar oud. Hij of zij is begraven op 19-08-1793 in Amsterdam (NH).
Notitie bij Eerstgeboren: Zie doopreg.
3063johannessabelgeboorte.jpg 3063johannesgodtschalk_kamerling.jpg 3063_101707g.jpg 101707johanna_camerling.jpg
21 3063johannessabelgeboorte
22 3063JohannesGodtschalk#Kamerling
23 3063#101707G
24 101707johanna camerling
IV-a Johannes Godschalk [3063G] (afb. 21 t/m 23) is geboren in 1767 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 311, p.185, f.93, nr. 1], zoon van Jacob Godtschalk [3033G] (zie III-a) en Anna (Anneke) Sabel(s) [101309G]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Sabel(s) (geb. ±1740) en Anna, Margrita Webers (geb. ±1745) [zie III-f] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 03-05-1767 in Amsterdam (NH), RK Mozes en Aaronkerk.
Notitie bij de geboorte van Johannes: kind:, Joannes
doopdatum:03-05-1767
kerk:Mozes- en Aäronkerk
godsdienst:Rooms-Katholiek
moeder:Sabels, Anneke
getuige:Sabels, Joannes
getuige:Weebers, Margareta
bron:311 p. 185 (folio 93) nr. 7
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam zoon Joannes Onwettig

Hij is dus als onwettig kind van Anna Sabel gedoopt. Hij is ongetwijfeld gewettigd want in zijn huwelijksakte (zie hieronder) is zijn naam inmiddels Johannes Godschalk
Johannes is overleden na 1794, minstens 27 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes Godschalk en Johanna Camerling zijn 18 mei 1794 Doopgetuige (zie afb.)
Anna Maria Elisabeth Tweelingen
vader Wessel van Vlooten
moeder Maria Theresia Munnik
getuigen Jo’es Godschalk
Joanna Kamerling
pastor Johannes Hegeman
doop 18 mei 1794 Datum onduidelijk. Mogelijk 10 mei 1794
religie Rooms-Katholiek, kerk op het Kuiperspad
bron 377 p. 112 (folio 56v) nr. 4
Religie:
RK
Johannes trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 17-10-1788 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 757/203] met Joanna Camerling [101707G] (afb. 24), ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Joanna: Zie Huwelijksakte
In deze huwelijksakte wordt hij geass. door zijn moeder Anna Sabel
Joanna is geboren omstreeks 1760 in Steinheijn, Paderborn (Dld). Joanna is overleden op 28-01-1821 in Amsterdam (NH), ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joanna: Zie overl.akte
Joanna is weduwe van Peter van Veen [102564G] (±1760-vóór 1788).
Notitie bij Joanna: Naam ook Kamerling
Religie:
RK
3062gertrudisgotschalk_janvanderstamhuwelijk.jpg
25 3062gertrudisgotschalk janvanderstamhuwelijk
IV-b Gertrudis (Geertrui) Gotschalk [3062G] (afb. 25) is geboren in 1772 in Amsterdam (NH), dochter van Jacob Godtschalk [3033G] (zie III-a) en Anna (Anneke) Sabel(s) [101309G].
Adressen:
vanaf 1790     Buiten de Weesperpoort, Amsterdam (NH)
vanaf 1808     Suikerbakkerstraat 1, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Geertrui trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 08-07-1808 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 657/68] met Jan van der Stam [109894G], 31 of 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertrui en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Anneke Sabel(s) (±1740-na 1808) [zie III-a] [moeder bruid] en Frans van der Stam (geb. ±1750) [vader bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Geertrui en Jan: Zie huw.reg. (2x)
Jan is geboren in 1776 in Leimuiden (ZH), zoon van Frans van der Stam [102569G].
Religie:
RK
3050catharinagodschalkdoop.jpg
26 3050catharinagodschalkdoop
IV-c Catharina Godschalk [3050G] (afb. 26) is geboren in 1778 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 312, p. 96, f. 48v, nr. 1], dochter van Jacob Godtschalk [3033G] (zie III-a) en Anna (Anneke) Sabel(s) [101309G]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus Godtschalk (±1747-vóór 1796) [zie III-d] [oom vaderszijde] en Catharina Damens (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 14-11-1778 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Zie doopreg.

kind:, Catharina
doopdatum:14-11-1778
kerk:Mozes- en Aäronkerk
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Godtschalk, Jacob
moeder:Sabel, Anna
getuige:Godtschalk, Bartholomeus
getuige:Damens, Catharina
bron:312 p. 96 (folio 48v) nr. 1
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Jacobus Pietersen (geb. 1802) [zie IV-h,4]    [nicht van moeder]
Catharina trouwde met Johannes Vrijde [109882G]. Johannes is geboren omstreeks 1780.
Kind van Catharina en Johannes:
3052johannesgodtschalkdoop.jpg
27 3052johannesgodtschalkdoop
1 Johannes Godtschalk [3052G] (afb. 27), geboren in 1805 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 365, p. 63, f. 32, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Grietje Godschalk (1771-1806) [zie IV-h] [nicht van moeder] en Barend Mulder (geb. ±1775). Hij is gedoopt op 02-02-1805 in Amsterdam (NH), RK Kerk Maagdenhuis(Uit het Gasthuis).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Onwettig kind
Pastor Jacobus Cramer

Zie doopreg.
Notitie bij Johannes: Naam Gotschalk
Religie:
RK
3023naamswijz.jpg 3023meijerjacobgodtschalkstukkenbijhethuwelijkjudigmetz1826.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_1rechtzaakoverafwezigheidgeboortebewijs_1.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_2.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_3.jpg 3023meijerjacobgodschalk28juni1826_4.jpg
28 3023Naamswijziging30dec1811
29 3023meijerjacobgodtschalkstukkenbijhethuwelijkjudigmetz1826
30 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 1rechtzaakoverafwezigheidgeboortebewijs 1
31 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 2
32 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 3
33 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 4
3023meijerjacobgodschalk28juni1826_5.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_1.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_2.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_3.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_4.jpg 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826_5.jpg.jpg
34 3023meijerjacobgodschalk28juni1826 5
35 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 1
36 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 2
37 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 3
38 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 4
39 3023meijerjacobgodschalkvonnis17okt1826 5.jpg
3023_10434g.jpg 3023_10436g_1_.jpg 3023meijerjacobgodtschalk.jpg 3023meijerjacoboverlijdensextract.jpg 104867saraleviehofstedenoverlijdensverklaring.jpg 104867g.jpg
40 3023#10434G
41 3023#10436G(1)
42 3023MeijerJacobGodtschalk
43 3023meijerjacoboverlijdensextract
44 104867saraleviehofstedenoverlijdensverklaring
45 104867G
104346judithmetzdoopbewijs.jpg 104346gjudmetz.jpg 104346g_1_.jpg 104346g_103429g.jpg 104346g_103429g_1_.jpg 104346gjudigmetz.jpg
46 104346judithmetzdoopbewijs
47 104346Gjudmetz
48 104346G(1)
49 104346G#103429G
50 104346G#103429G(1)
51 104346GJudigMetz
IV-d Meijer, Jacob Godtschalk [3023G] (afb. 28 t/m 43) is geboren in 1780 om 09:30 in Amsterdam (NH), zoon van Jacob Godtschalk [3033G] (zie III-a) en Maria, Clara (Sara) Bendix [104866G].
Notitie bij de geboorte van Meijer,: Zie 5 pagina’s over de rechtszaak van 28 juni 1826 over de afwezigheid van een geboortebewijs van Meijer Jacob Godschalk.
Zie tevens de 5 pagina’s met het vonnis, waarbij het geboortejaar 1780 wordt aangenomen.

In de geboorteakte van zijn dochter Theodora (3028) geb. 1828 geeft hij aan 50 jaar te zijn?
In de geboorteakte van zijn zoon Jacob, geboren in maart 1830 geeft hij aan 52 jaar oud te zijn?
Dat zou pleiten voor het feit dat hij niet in 1780 is geboren maar in 1778.
Ellen van Nieuwland noemt: geb.1774, Kampen
Meijer, is overleden op 18-11-1832 om 02:30 in Zaltbommel (Gld), 51 of 52 jaar oud [bron: CBG nr. 92, 1832 (Streekarchief Bommelerwaard)Zaltbommel, 151, 446, akte 92]. Bij de overlijdensaangifte van Meijer, waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Metz (1797-1841) [broer echtgenote] en Willem van Alphen (geb. 1799).
Notitie bij overlijden van Meijer,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Meijer,: Naam ook: Gottschalk

In de huwelijksakte wordt de naam geschreven: Godtschalk.
Bruidegom en Bruid hebben niet ondertekend, zij kunnen niet schrijven.
Vanaf dit moment gaat de schrijfwijze Gottschalk overheersen. Daarvoor was het Godtschalk

30-12-1811 Akte van naamsaanneming. De gekozen achternaam wordt omschreven als: Godschalk
Adres:
Zaltbommel (Gld)
Beroep:
Koopman
Religie:
Ned. Hervormd
Meijer,:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1809 met Sara, Levie Hofsteden [104867G] (afb. 44 en 45), 34 of 35 jaar oud. Sara, is geboren in 1774 in Kampen (Ov), dochter van Hartog, Levie Hofsteden [110608G] en Dina Davids [110609G].
Notitie bij de geboorte van Sara,: Ook 1774
Sara, is overleden op 18-09-1818 om 03:30 in Zaltbommel (Gld), 43 of 44 jaar oud [bron: Zaltbommel akte 47]. Bij de overlijdensaangifte van Sara, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard de Boeven (geb. 1766) en Gerardus, Hendricus van Werkhoven (geb. 1777).
Notitie bij overlijden van Sara,: Zie Overlijdensakte, verklaring
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 14-12-1826 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, inv. 2256, akte 28] met Judig Metz [104346G] (afb. 46 t/m 51), 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Meijer, en Judig: Zie huwelijksakte met Judith Metz.
Bij huwelijk is verklaard dat er reeds twee buitenechtelijke kinderen bestaan. Gerardina was al erkend en Neeltje Metz wordt nu eveneens erkend.

Zie Huwelijksakte met Meijer, Jacob Godtschalk en met Gijsbertus van Weerden.

3151-433 Huwelijk 1821-1830


Huwelijksakte Judig Metz en Meijer Jacob Godtschalk, 14-12-1826
Gemeente:

Zaltbommel
Toegangsnummer:

3151 Burgerlijke Stand van Bommelerwaardse gemeenten, 1811-1916 (geboorten), 1811-1941 (huwelijken) en overlijdens (1811-1966)
Inventarisnummer: 433
Register: Huwelijk 1821-1830
Periode register: 1821-1830
Aktenummer: 28
Huwelijksplaats: Zaltbommel
Huwelijksdatum: 14-12-1826
Bruidegom: Meijer Jacob Godtschalk
Eerdere vrouw: Sara Levie Hofsteden
Vader bruidegom: Jacob Godtschalk
Moeder bruidegom: Sara Bendix
Bruid: Judig Metz
Moeder bruid: Neelke van Oosterum
Vader bruid: Gerrit Metz
Judig is geboren in 1796 in Zaltbommel (Gld) [bron: CBG, 1825 nr. 32], dochter van Gerrit Metz [104865G] en Neelke van Oosterom [104864G]. Zij is gedoopt op 03-03-1796 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Judig: Zie doopbewijs
Judig is overleden op 10-11-1869 om 17:00 in Zaltbommel (Gld), 72 of 73 jaar oud [bron: Streekachrief Bommelerwaard, akte 90(Gelders Arch. 0207, inv. 2217, akte 90)]. Bij de overlijdensaangifte van Judig waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Metz (geb. 1818) [neef] en Wilhelmus, Hendrikus van Eijndthoven (1835-1894) [zie V-a] [schoonzoon].
Notitie bij overlijden van Judig: Zie Overlijdensakte
Judig trouwde later op 12-12-1834 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2256, 27] met Gijsbertus van Weerden [103429G] (1780-1856).
Notitie bij Judig: Voornaam ook Judith, Judick
Naam ook Mets
Bevolkingsregister Zaltbommel, Archiefnr. 150, deelnr. 1011, Code 661. Periode 1850-1860, pag. 69

Bev. reg. Zaltbommel, arch. 150
Deelnr. 1014, Code 664, pag. 19
Periode 1860-1880
Beroep:
vanaf 1864     Waschvrouw
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Meijer, en Judig:
1 Neeltje Godtschalk [3029G], geboren op 26-02-1823 in Zaltbommel (Gld). Volgt V-a.
3031jacobgottschalk.jpg 3031jacobsjuliagottschalk.jpg
52 3031JacobGottschalk
53 3031JacobaJuliaGottschalk
2 Jacoba, Julia Godtschalk [3031G] (afb. 52 en 53), geboren op 02-06-1824 om 14:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Akte 44]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba, waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis, Peter van Diggelen (geb. 1771) en Martinus Kobus (geb. 1783).
Notitie bij de geboorte van Jacoba,: Zie Geboorteakte

Bij de geboorte wordt het kind door Meijer Jacob als het zijn erkend.
Jacoba, is overleden op 17-09-1824 om 09:00 in Zaltbommel (Gld), 3 maanden oud [bron: Gelders Archief, 0207, 2222, akte 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Akte 44]. Bij de overlijdensaangifte van Jacoba, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus, Hendricus van Werkhoven (geb. 1777) en Hendrik Everse (geb. 1795).
Notitie bij overlijden van Jacoba,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacoba,: In de geb.akte staat (abusievelijk) vermeld dat het kind van het mannelijk geslacht is.
Er zijn 2 akten afgebeeld, beide nr. 44. In de een is de voornaam: Jacoba, Julia in de 2e Jacob, Julia.
3026gerardinagottschalk_1_.jpg 3026gerardinagottschalk.jpg
54 3026GerardinaGottschalk(1)
55 3026GerardinaGottschalk
3 Gerardina Godtschalk [3026G] (afb. 54 en 55), geboren op 16-05-1825 om 09:30 in Zaltbommel (Gld) [bron: Streekachrief Bommelerwaard, akte 38]. Bij de geboorteaangifte van Gerardina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard de Boenen (geb. 1766) en Dirk, Adrianus van der Kaaij (geb. ±1775).
Notitie bij de geboorte van Gerardina: Zie Geboorteakte
Bij de geboorte wordt Gerardina als kind van Meijer Jacob erkend.
Gerardina is overleden op 22-05-1825 om 10:00 in Zaltbommel (Gld), 6 dagen oud [bron: Streekarchief Bommelerwaard, CBG 1825, nr. 41/Gelders Archief 0207, 2221, akte 41]. Bij de overlijdensaangifte van Gerardina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus, Hendricus van Werkhoven (geb. 1777) en Antony van der Kaaij (geb. 1780).
Notitie bij overlijden van Gerardina: Zie Overlijdensakte
3027gerardinagottschalk.jpg 3027gerardinagodtschalkoverlijden.jpg
56 3027GerardinaGottschalk
57 3027gerardinagodtschalkoverlijden
4 Gerardina Godtschalk [3027G] (afb. 56 en 57), geboren op 02-05-1826 om 05:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Cbg nr. 30]. Bij de geboorteaangifte van Gerardina waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus van Offenbeek (geb. 1790) en Johannes van der Kaaij (geb. 1793).
Notitie bij de geboorte van Gerardina: Zie Geboorteakte
Meijer, Jacob verklaart bij aangifte Gerardina als zijn kind te erkennen en aan te nemen.
Gerardina is overleden op 07-02-1845 om 05:00 in Rotterdam (ZH), 18 jaar oud [bron: Gem. Arch.R’dam, BS 1845, nr. a098 Zaltbommel, 151, 447, akte 32 (Zaltbommel 11 maart 1845 akte 32)].
Notitie bij overlijden van Gerardina: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Gerardina: Naam ook Godschalk.
Gerardina bleef ongehuwd.
Beroep:
Dienstbode
3028theodoragottschalk.jpg 3028theodoragodtschalkoverlijden.jpg
58 3028TheodoraGottschalk
59 3028theodoragodtschalkoverlijden
5 Theodora Godtschalk [3028G] (afb. 58 en 59), geboren op 19-10-1828 om 22:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Streekarchief Bommelerwaard,k CBG nr. 81]. Bij de geboorteaangifte van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Nie (geb. 1776) en Cornelis Metz (1797-1841) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Theodora: Zie Geboorteakte
Theodora is overleden op 29-08-1849 in Rotterdam (ZH), 20 jaar oud [bron: Zaltbommel, 151, 447, akte 83 (extract van Rotterdam)].
Notitie bij overlijden van Theodora: Zie overlijdensakte (extract R’dam)


Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer 151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 447
Registernaam Overlijden 1841-1850
Code 151-447
Periode register 1841-1850
Aktenummer 83
Plaats overlijden Rotterdam
Overlijdensdatum 29-08-1849
Overledene Theodora Godschalk
Overledene geslacht vrouwelijk
Overledene leeftijd 21
Vader Meijer Jacob Godschalk
Vader diversen
De voornamen van de vader zijn niet in de akte vermeld, maar die blijken uit de geboorteakte van de overledene die in Zaltbommel werd geboren op 19-10-1828 (akte 81) als dochter van Meijer Jacob Gottschalk en Judig Metz.
Moeder Judig Metz
Theodora bleef ongehuwd.
Beroep:
Dienstbode
6 Jacob Gottschalk [3009G], geboren op 07-03-1830 in Zaltbommel (Gld). Volgt V-b.
101375christinavrijdedoopreg16mrt1777amsterdam1.jpg
60 101375christinavrijdedoopreg16mrt1777amsterdam1
IV-e Christina Vrijde [101375G] (afb. 60) is geboren in 1777 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 260, p. 33, f. 17v, nr. 2], dochter van Lodewijk Vrijde [101374G] en Anna, Margaretha Godtschalk [3058G] (zie III-b). Bij de geboorteaangifte van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Vrij (geb. ±1750) en Christina Vrij (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 16-03-1777 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Christina: Zie doopreg.

Pastor Johannes Klap
kind:, Christina
doopdatum:16-03-1777
kerk: Lutherse Kerk
godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Vrij, Lodewijk
moeder:Godschalk, Anna Margaretha
getuige:Vrij, Fredrik
getuige: Vrij, Christina
bron: 260 p. 33 (folio 17v) nr. 2
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van
Notitie bij Christina: Naam Godschalk
Religie:
Ev. Luth
Christina trouwde met Dirk Vethaak [101411G]. Dirk is geboren omstreeks 1775.
IV-f Helena, Maria Heerridder [101365G] is geboren in 1768 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A;dam, DTB 322, p. 89, f. 45, nr. 14], dochter van Johannes, Bapta (J(e)an) Heerridder [101303G] en Anna, Catharina Godtschalk [3061G] (zie III-c). Bij de geboorteaangifte van Helena, waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Heerridder (geb. ±1740) en Helena, Maria van Thiel (geb. ±1740). Zij is gedoopt op 13-04-1768 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Helena,: Pasgtor Jacobus van de Hoeven
Religie:
RK
Helena, trouwde met Matthias Thijssen [109887G]. Matthias is geboren omstreeks 1765.
Kinderen van Helena, en Matthias:
1 Joannes Thijssen [4873G], geboren in 1789 in Amsterdam (NH). Hij is gedoopt op 29-01-1789 in Amsterdam, RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Joannes: kind: Joannes
doopdatum:29-10-1789
kerk:Kerk ’t Boompje
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Thijssen, Matthias
moeder:Heerridder, Helena Maria
getuige:Heerridder, Jan
getuige:Godschalk, Catharina
bron:323 p. 228 nr. 8
2 Matthias, Joannes Thijssen [4874G], geboren in 1792. Hij is gedoopt op 01-01-1792 in Amsterdam, RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Matthias,: kind: Matthias Joannes
doopdatum:01-01-1792
kerk:Kerk ’t Boompje
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Theijssen, Matthias
moeder:Heerridder, Helena Maria
getuige:Heerridder, Jan
getuige:Godschalk, Maria
bron:324 p. 1 (folio 1) nr. 1
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23661234
3 Joanna, Margaritha, Jacoba Thijssen [4875G], geboren in 1800. Zij is gedoopt op 16-02-1800 in Amsterdam, RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Joanna,: kind: Joanna Margarita Jacoba
doopdatum:16-02-1800
kerk:Kerk ’t Boompje
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Heerridder, Willem
moeder:Rutgers, Joanna Catharina
getuige:Rutgers, Jacobus
getuige:Heerridder, Helena Maria
bron:324 p. 125 (folio 62) nr.
IV-g Wilhelmus Heerridder [101378G] is geboren in 1778 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 323, p. 15, nr. 10], zoon van Johannes, Bapta (J(e)an) Heerridder [101303G] en Anna, Catharina Godtschalk [3061G] (zie III-c). Bij de geboorteaangifte van Wilhelmus waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Fransen (geb. ±1750) en Willem van Tongeren (geb. ±1750). Hij is gedoopt op 12-11-1778 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Pastor Joannes Mons
Religie:
RK
Wilhelmus trouwde met Catharina Rutgers [101399G]. Catharina is geboren omstreeks 1780.
Kind van Wilhelmus en Catharina:
1 Catharina Heerridder [4876G], geboren in 1798. Zij is gedoopt op 15-04-1798 in Amsterdam, RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Catharina: kind:, Catharina
doopdatum:15-04-1798
kerk:Kerk ’t Boompje
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Heerridder, Wilhelmus
moeder:Rutgers, Catharina
getuige:Heerridder, Jan
getuige:Godschalk, Catharina
bron:324 p. 99 (folio 49) nr. 8
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23662984
3053_101395g.jpg 3053margarethagodtschalk.jpg
61 3053#101395G
62 3053MargarethaGodtschalk
IV-h Maria, Margareta (Grietje) Godschalk [3053G] (afb. 61 en 62) is geboren in 1771 in Amsterdam (NH), dochter van Bartholomeus Godtschalk [3051g] (zie III-d). Grietje is overleden in 1806 in Amsterdam (NH), 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven op 01-04-1806 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Grietje: Zie Begraafregister Amsterdam vóór 1811
Notitie bij Grietje: Maria, Margareta is de dochter van
Bartholomeus of
Cyriacus of
Pieter.
De andere broer Jacob is immers doopgetuige bij haar dochter Catharina.
N.B. Bij huwelijk vermelding: ouders dood
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes Godtschalk (geb. 1805) [zie IV-c,1]    [nicht van moeder]
Grietje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 07-10-1796 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 641/351] met Pieter Pietersen [101395G], 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grietje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Aefje, Sara Arenhuijsen (geb. ±1770) en Rut van Eijmeren (geb. ±1770).
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Pieter: Zie Huwelijksakte
Pieter is geboren in 1766 in Amsterdam (NH).
Adres:
Buiten de Weesperpoort, Amsterdam (NH)
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Johannes, Ferdinandus Pietersen [101396G], geboren in 1797 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 313, p. 298, f. 150v, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Aefje, Sara Arenhuijsen (geb. ±1770) en Johannes, Ferdinandus Reuvers (geb. ±1770). Hij is gedoopt op 10-11-1797 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
2 Wilhelmus Pietersen [101400G], geboren in 1799 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 314, p. 16, f. 8v, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmus waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Klaassen (geb. ±1775) en Wilhelmus Pietersen (geb. ±1775). Hij is gedoopt op 18-03-1799 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Notitie bij Wilhelmus: Naam Godschalk
Religie:
RK
110493catharinapietersendoop25juli1800.jpg
63 110493catharinapietersendoop25juli1800
3 Catharina Pietersen [110493G] (afb. 63), geboren in 1800 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 314, p. 44, f. 22v, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Godtschalk (±1740-na 1802) [zie III-a] [oudoom moederszijde] en Anna, Catharina Godtschalk (±1745-1801) [zie III-c] [oudtante moederszijde]. Zij is gedoopt op 25-07-1800 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Zie doopreg.
Religie:
RK
101403jacobuspietersendoop8juni1802.jpg
64 101403jacobuspietersendoop8juni1802
4 Jacobus Pietersen [101403G] (afb. 64), geboren in 1802 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 314, p. 79, f. 40, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Godtschalk (±1740-na 1802) [zie III-a] [oudoom moederszijde] en Catharina Godschalk (geb. 1778) [zie IV-c] [nicht van moeder]. Hij is gedoopt op 08-06-1802 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Zie doopreg.
Religie:
RK
5 Heintje Pietersen [101404G], geboren in 1804 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 314, p. 120, f. 60v, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Heintje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrina van den Anker (geb. ±1780) en Caspar Hamerslag (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 19-10-1804 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
6 Geertruij Pietersen [101410G], geboren in 1806 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 314, p. 142, f. 71v, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Brommeijer (1770-vóór 1808) [zie IV-i] [aangetrouwde neef van moeder] en Geertruij Godschalk (geb. 1773) [zie IV-i] [nicht van moeder]. Zij is gedoopt op 30-03-1806 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Religie:
RK
3056geertruijgodschalkdoop4okt1773.jpg 3056gertrudisgodschalk_barendbrommeijerhuwelijk.jpg
65 3056geertruijgodschalkdoop4okt1773
66 3056gertrudisgodschalk barendbrommeijerhuwelijk
IV-i Geertruij Godschalk [3056G] (afb. 65 en 66) is geboren in 1773 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 311, p. 257, f. 129, nr. 2], dochter van Cyriacus Godtschalk [3057G] (zie III-e) en Cuneke Soepels [101307G]. Bij de geboorteaangifte van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Handschijt (geb. ±1750) en Geertruij Hoppekamp (geb. ±1750). Zij is gedoopt op 04-10-1773 in Amsterdam (NH), RK Kerk Mozes en Aäron.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Zie Doopreg.

dochter Geertruij
vader Cyriacus Godtschalk
moeder Cuneke Soepels
getuigen Pieter Handschijt
Geertruij Hoppekamp
doop 4 oktober 1773
religie Rooms-Katholiek, Mozes- en Aäronkerk
bron 311 p. 257 (folio 129) nr. 2
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertruij Pietersen (geb. 1806) [zie IV-h,6]    [nicht van moeder]
Geertruij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 15-07-1795 in Amsterdam (NH) met Barend Brommeijer [101327G], 24 of 25 jaar oud. Barend is geboren in 1770 in Amsterdam (NH). Barend is overleden vóór 1808, ten hoogste 38 jaar oud.
Adres:
vanaf 1790     Buiten de Weesperpoort, Amsterdam (NH)
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Geertruij Pietersen (geb. 1806) [zie IV-h,6]    [aangetrouwde neef van moeder]
Kind van Geertruij en Barend:
101328helenaelisabethbrommeijer19dec1791doop.jpg
67 101328helenaelisabethbrommeijer19dec1791doop
1 Helena, Elisabeth Brommeijer [101328G] (afb. 67), geboren in 1791 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 323, p. 270, rn.13]. Bij de geboorteaangifte van Helena, waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Flikkerman (geb. ±1770) en Hendrik Krepken (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 19-12-1791 in Amsterdam (NH), RK Kerk ’t Boompje.
Notitie bij de geboorte van Helena,: Zie doopreg.
Pastor Barholomeus Alberts
Uit een andere stad of parochie
Religie:
RK
3029neeltjegodtschalk_6_.jpg 3029neeltjegodtschalkgeboorteextract.jpg 3029neeltjegodtschalkcertificaatvanonvermogen.jpg 3029_104855g_1_.jpg 3029_104855g_2_.jpg 3029_104858g.jpg
68 3029NeeltjeGodtschalk(6)
69 3029neeltjegodtschalkgeboorteextract
70 3029neeltjegodtschalkcertificaatvanonvermogen
71 3029#104855G(1)
72 3029#104855G(2)
73 3029#104858G
3029bevreg_1_.jpg 3029bevreg.jpg 3029neeltjegodtschalk_1_.jpg 104855willemschoutengeboorteextract.jpg 104855willemschoutenmilitie.jpg 104855willemgerritsschoutenoverl.jpg
74 3029BevReg(1)
75 3029BevReg
76 3029NeeltjeGodtschalk(1)
77 104855willemschoutengeboorteextract
78 104855willemschoutenmilitie
79 104855willemgerritsschoutenoverl
104858wilhelmushendrikusvaneijndthovengebextract.jpg 10458wilhelmusvaneijndhovenmilitie.jpg 104858wilhelmushendrikusvaneijdthovenoverlijden.jpg
80 104858wilhelmushendrikusvaneijndthovengebextract
81 10458wilhelmusvaneijndhovenmilitie
82 104858wilhelmushendrikusvaneijdthovenoverlijden
V-a Neeltje Godtschalk [3029G] (afb. 68 t/m 76) is geboren op 26-02-1823 om 11:00 in Zaltbommel (Gld), dochter van Meijer, Jacob Godtschalk [3023G] (zie IV-d) en Judig Metz [104346G].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Zie Geboorteakte
Neeltje is overleden op 18-04-1893 om 03:00 in Zaltbommel (Gld), 70 jaar oud [bron: Het Utrechs Archief, 463, 385, akte 57]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan, Hendrik van Heun (geb. 1830) en Gerrit, Willem Schouten (1858-1938) [zie VI-c] [zoon].
Notitie bij overlijden van Neeltje: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Neeltje: Naam in huw. akte Godtschalk
Bij huwelijk met Wilhelmus van Eijndthoven wordt 1 kind gewettigd.

Neeltje Godtschalk werd geboren als Neeltje Metz,
omdat haar moeder Judith Metz toen nog niet gehuwd was met Meijer Jacob Godtschalk.
Dit huwelijk is gesloten 14 December 1826 te Zaltbommel.
Neeltje had nog een zus Geraldina Godtschalk, zij was reeds bij de
geboorte erkend door de vader Meijer Jacob Godtschalk.
In de huwelijksakte van Meijer Jacob Godtschalk en Judith Metz
wordt vermeld dat deze twee meisjes Neeltje Metz en Geraldina
Godtschalk beiden kinderen waren van Meier Jacob Godtschalk en Judith Metz.

Zaltbommel, Bev. reg.
150, 1009, 659
Periode 1850-1860
Beroepen:
Baker
Winkelierster
Religie:
Ned. Hervormd
Neeltje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 27-07-1850 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2252, akte 23] met Willem, Gerrits Schouten [104855G] (afb. 77 t/m 79), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Willem, waren de volgende getuigen aanwezig: Julianus, Cornelis Metz (geb. 1817) [neef moederszijde bruid], Jan Metz (geb. 1818) [neef moederszijde bruid], Hendrik Holewijn (geb. 1824) en Wilhelmus, Theodorus Metz (geb. 1824) [neef moederszijde bruid].
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Willem,: Zie Huwelijksakte(3pag) met Willem Schouten en Willem van Eijndthoven

De bruid, de moeder van de bruidegom en de moeder van de bruid hebben de huwelijksakte niet ondertekend, aangezien zij niet kunnen schrijven.
Willem, is geboren op 15-10-1823 in Zaltbommel (Gld), zoon van Gerrit Schouten [104832G] en Hendrika Eerensbergen [104831G].
Notitie bij de geboorte van Willem,: Zie Geboorteextract
Willem, is overleden op 24-04-1859 in Zaltbommel (Gld), 35 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2218, akte 31].
Notitie bij overlijden van Willem,: Zie overl.akte
Notitie bij Willem,: Zie Militiedocument
Kenmerken:
Lengt 1 El 670 strepen
Aangezigt ovaal
Voorhoofd hoog
Oogen blauw
Neus groot
Mond idem
Kin rond
Haar bruin
Wenkbraauwen idem


Zie stamboom van de familie Schouten op Internet (NGV) www.hansschouten.nl
Beroep:
Schoenmaker
Religie:
Ned. Duits Hervormd
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 31-05-1866 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, inv. 2253, akte 16] met Wilhelmus, Hendrikus van Eijndthoven [104858G] (afb. 80 t/m 82), 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Neeltje en Wilhelmus, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Kirchner (geb. 1802), Machiel de Visser (geb. 1809), Gerrit, Gerritz Schouten (1829-1903) en Jacob Rijkers (geb. 1842).
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Wilhelmus,: Bij het aflsuiten van het huwelijk werd Alida, Judith gewettigd.
Zie huwelijksakte W.H. van Eijndthoven
Wilhelmus, is geboren op 20-01-1835 in Vianen ( Ut), zoon van Johannes van Eijndthoven [104857G] en Aletta Lieshout [104856G].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus,: Zie geb.extract.
Wilhelmus, is overleden op 08-07-1894 om 23:00 in Hurwenen (Gld), 59 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 3938, 10].
Notitie bij overlijden van Wilhelmus,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Wilhelmus,: Zie Militiedocument, 1854, vrijgeloot.

Gemeente Hurwenen
Archiefnummer 151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 255
Registernaam Overlijden 1893-1902
Code 151-255
Periode register 1893-1902
Aktenummer 10
Plaats overlijden Hurwenen
Overlijdensdatum 08-07-1894
Overledene Wilhelmus Hendrikus van Eijndthoven
Overledene geslacht mannelijk
Overledene leeftijd 59
Relatie Neeltje Godtschalk
VaderJohannes van Eijndthoven
Moeder Aletta Cieshout
Beroep:
Schoenmaker
Getuige bij:
overlijdensaangifte Judig Metz (1796-1869) [zie IV-d]    [schoonzoon]
Kinderen van Neeltje en Willem,:
3030theodoragerardinagodtschalkgeboorte.jpg 3030theodoragerdinagodtschalkoverl.jpg
83 3030theodoragerardinagodtschalkgeboorte
84 3030theodoragerdinagodtschalkoverl
1 Theodora, Gerdina Godtschalk [3030G] (afb. 83 en 84), geboren op 01-03-1849 om 08:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Zaltbommer, boek 151, nr.425, akte 19]. Bij de geboorteaangifte van Theodora, waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert van Weerden (geb. 1779) en Julianus, Cornelis Metz (geb. 1817) [neef van moeder]. Zij is gedoopt op 02-03-1849 in Zaltbommel (Gld).
Notitie bij de geboorte van Theodora,: Zie geboorteakte

Zij is niet erkend bij het huwelijk in 1850 met Willem Schouten?


Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer425
Registernaam Geboorte 1841-1850
Code 151-425
Periode register 1841-1850
Aktenummer 19
Diversen Onecht kind.
Kind Theodora Gerdina Godtschalk
Kind geslacht vrouwelijk
Kind datum geboorte 01-03-1849
Kind plaats geboorte Zaltbommel
Moeder Neeltje Godtschalk
Theodora, is overleden op 13-06-1933 in Baarn (Ut), 84 jaar oud [bron: Burg. stand Amersfoort, 1933, nr. 56].
Notitie bij overlijden van Theodora,: Zie overl.akte
Notitie bij Theodora,: Naam ook Godschalk
Theodora, bleef ongehuwd.
2 Hendrika, Geertruijda Schouten [104840G], geboren op 03-05-1851 in Zaltbommel (Gld). Volgt VI-a.
3 Judith, Jacoba Schouten [100718E], geboren op 24-06-1852 in Zaltbommel (Gld). Judith, is overleden op 12-05-1881 in Zaltbommel (Gld), 28 jaar oud [bron: Gelders Archief 0207, 2216, akte 45].
4 Wilhelmina, Johanna Schouten [104837G], geboren op 13-12-1853 in Zaltbommel (Gld). Volgt VI-b.
100818jannacasparinaschoutenoverl.jpg
85 100818jannacasparinaschoutenoverl
5 Janna, Casparina Schouten [100818G] (afb. 85), geboren op 17-01-1856 in Zaltbommel (Gld). Janna, is overleden op 01-05-1932 in Baarn (Ut), 76 jaar oud [bron: Burg. stand Amersfoort, 1932, r. 58].
Notitie bij overlijden van Janna,: Zie overl.akte
6 Gerrit, Willem Schouten [104854G], geboren op 27-08-1858 in Zaltbommel (Gld). Volgt VI-c.
Kinderen van Neeltje en Wilhelmus,:
104850g.jpg 104850alidaeijndthovenoverl.jpg
86 104850G
87 104850alidaeijndthovenoverl
7 Alida, Judith van Eijndthoven [104850G] (afb. 86 en 87), geboren op 01-03-1864 om 23:30 in Zaltbommel (Gld) [bron: Streekarchief Bommelerwaard, Zaltbommel, 151, 427, akte 26]. Bij de geboorteaangifte van Alida, waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Eeden (geb. 1811) en Leendert, Adrianus van Steenis (geb. 1840).
Notitie bij de geboorte van Alida,: Bij het huwelijk in 1866 gewettigd.
Zie geboorteakte
Alida, is overleden op 07-06-1919 in Baarn (Ut), 55 jaar oud [bron: Het Utrechts Archief, 463, 385 akte 57].
Notitie bij overlijden van Alida,: Zie overl.akte
Notitie bij Alida,: Bij akte 31-5-1866 door Wilhelmus Eijndthoven als kind erkend.
Alida, bleef ongehuwd.
8 Jan, Willem van Eijndthoven [100819G], geboren op 26-07-1868 in Zaltbommel (Gld) [bron: Streekarchief Bommelerwaard].
3009jacobgottschalk.jpg 3009jacobgottschalkgebextract.jpg 3009militiedocumentjacobgottschalk.jpg 3009.jpg 3009a.jpg 3009jacobgodschalkbr.jpg
88 3009JacobGottschalk
89 3009jacobgottschalkgebextract
90 3009Militiedocumentjacobgottschalk
91 3009
92 3009a
93 3009jacobgodschalkBR
3009jacobgottschalkbevreg..jpg 3009_5_.jpg 3009ruiterstraatzaltbommen2016_-_kopie.jpg 106348johannacatharinalamairegeboorte.jpg 106348johannalamairegebextract.jpg 106348johannacatharinalamairebevregdenhelder.jpg
94 3009jacobgottschalkbevreg.
95 3009(5)
96 3009RuiterstraatZaltbommen2016 - kopie
97 106348johannacatharinalamairegeboorte
98 106348johannalaMairegebextract
99 106348JohannaCatharinalamairebevregdenhelder
106348johannacatharinalamaireoverlijden.jpg 106348johannalamaireoverlextract.jpg 106117g.jpg 106117.jpg 106117g_1_.jpg
100 106348johannacatharinalamaireoverlijden
101 106348johannalamaireoverlextract
102 106117G
103 106117
104 106117G(1)
V-b Jacob Gottschalk [3009G] (afb. 88 t/m 96) is geboren op 07-03-1830 om 16:00 in Zaltbommel (Gld) [bron: Zaltbommel, 1839, akte 27], zoon van Meijer, Jacob Godtschalk [3023G] (zie IV-d) en Judig Metz [104346G]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis van Rossum (geb. 1784) en Hendrik Burnet (geb. 1785).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie Geboorteakte, extract
Vader Meijer, Jacob heeft de geboorteakte niet ondertekend, verklaarde niet te kunnen schrijven.

Gemeente Zaltbommel
Archiefnummer151
Archiefnaam Burgerlijke Stand
Deelnummer 423
Registernaam Geboorte 1821-1830
Code 151-423
Periode register 1821-1830
Aktenummer 27
Kind Jacob Gottschalk
Kind geslacht mannelijk
Kind datum geboorte 07-03-1830
Kind plaats geboorte Zaltbommel
Vader Meijer Jacob Gottschalk
Moeder Judik Metz
Jacob is overleden op 22-05-1893 om 03:00 in Amsterdam (NH), 63 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 3/114].
Notitie bij overlijden van Jacob: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacob: Bevolkingsregister Zaltbommel, Archiefnr. 150, deelnr. 1011, Code 661. Periode 1850-1860, pag. 69
Volgens deze gegevens woonde hij op dat moment samen met Judith Metz(zijn moeder) en Theodora, Gerardina Gottschalk (de niet erkende dochter van zijn zuster Neeltje)op één adres.

Zie Militiedocument. Vrijgesteld: onder de maat in 1849. Document 15 december 1864.
Adressen:
van voor 1849     Ruiterstraat 432, Wijk C, Zaltbommel (Gld)
van voor 1864     Den Helder (Nieuwediep) NH (Nieuwediep is een oude naam van het huidige Den Helder in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het Nieuwe Diep ontstond als een haven ten oosten van het dorp Helder.)
van 1865 tot na 1866     Wijk P nr. 34, Den Helder (NH)
vanaf 11-01-1871     Wijk D, nr. 248, Den Helder (NH)
van 04-05-1871 tot 1875     Zandhoek 5, Amsterdam (NH)
vanaf 01-08-1875     Rozenstraat 74, Amsterdam (NH)
van 08-1876 tot 1877     Westerstraat 73, Amsterdam (NH)
vanaf 11-1877     Comelinstraat 94, Amsterdam (NH)
van 04-1880 tot 01-1881     Barentszstraat 51, Amsterdam (NH)
van 01-1881 tot 06-1881     Buiten Wieringerstraat 2, Amsterdam (NH)
van 06-1881 tot 10-1881     Spuistraat 232, Amsterdam (NH)
vanaf 04-1882     Bilderdijkkade 107, Amsterdam (NH)
van 04-1890 tot 22-05-1893     Govert Flinckstraat 120, Amsterdam (NH) (Jacob is in dit huis overleden)
Beroepen:
Bottelier bij de Marine (1866 en 1871)
vanaf 1881     Magazijnmeester
Religie:
Ned. Hervormd
Jacob:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 26-01-1865 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarchief Noord Holl. Gem. Den Helder, 385,33,8] met Johanna, Catharina la Maire [106348G] (afb. 97 t/m 101), 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Johanna,: Zie beide huwelijksakten (la Maire en Broer)
Johanna, is geboren op 08-11-1830 om 19:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland], dochter van Frans, Joseph la Maire [104349G] en Zwaantje Biman [104348G]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Stijgers (geb. 1774) en Jan But (geb. 1782).
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie geboorteakte, -extract
Johanna, is overleden op 12-01-1871 om 13:30 in Den Helder (NH), 40 jaar oud [bron: NHA, Den Helder, akte 15].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie overlijdensakte, extract

Na het overlijden van Johanna Catharina la Maire in 1871 vertrok het gezin (met de tweede echtgenote Neletta Broer) in 1875 naar Amsterdam
Notitie bij Johanna,: Zie bev. reg. Den Helder
Adres:
tot 1871     Wijk E, nr. 312, Den Helder (NH)
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 04-05-1871 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarchief Noord Holl., Gem. Den Helder, 385,33,59] met Neletta, Hillegonda (Gon) Broer [106117G] (afb. 102 t/m 104), 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Gon waren de volgende getuigen aanwezig: Johan, Hendrik (Jan) van Veen (geb. 1806) [oom moederszijde bruid] en Johannes, Wilhelmus, Coenradus Schermelé (geb. 1820) [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Gon: Zie Huwelijksakte
Gon is geboren op 01-05-1833 om 09:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland], dochter van Jan, Gerritsz Broer [106119G] en Johanna van Veen [106137G]. Bij de geboorteaangifte van Gon waren de volgende getuigen aanwezig: Arien Klein (geb. 1782), Geertruida, Gezina Haze (geb. ±1800) en Johan, Hendrik (Jan) van Veen (geb. 1806) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Gon: Zie Geboorteakte,extracht
Vroedvrouw en aangeefster was Geertruida, Gezina Haze
Gon is overleden op 04-01-1918 om 06:00 in Amsterdam (NH), 84 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 2/13].
Notitie bij overlijden van Gon: Overleden (zie akte) ten huize van haar zoon Jacob (staat bijgeschreven op de Gezinskaart van Jacob)
Notitie bij Gon: Neletta had een Poezealbum; dit is in ons bezit.
Zij heeft haar vader nooit gekend, 5 maanden voór haar geboorte overleed deze.
Haar vader heeft haar dus ook nooit gekend.
Adressen:
vanaf 24-08-1897     Eerste Jan Steenstraat 39, Amsterdam (NH)
vanaf 09-11-1898     Eerste Jan Steenstraat 113, 2e etage, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Jacob en Johanna,:
1 Johanna, Catharina Gottschalk [3015G], geboren op 09-03-1866 in Den Helder (NH). Volgt VI-d.
Kinderen van Jacob en Gon:
3013jangottschalkgeboorte.jpg 3013.jpg
105 3013jangottschalkgeboorte
106 3013
2 Jan Gottschalk [3013G] (afb. 105 en 106), geboren op 09-12-1871 om 10:30 in Den Helder (NH) [bron: Akte 701]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Groot (geb. 1798) en Arien Tegel (geb. 1805).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie Geboorteakte
Jan is overleden op 04-02-1878 om 14:00 in Amsterdam (NH), 6 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 1/150].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie Overlijdensakte
Overleden op het adres Zandhoek 5, Kanton 4, Amsterdam
Notitie bij Jan: Helder is Den Helder
Adressen:
vanaf 1871     Wijk D nr. 248, Den Helder (NH)
vanaf 1875     Zandhoek 5 Kanton 4, Amsterdam (NH)
tot 04-02-1878     Commelinstraat 94, Amsterdam (NH)
3 Jacob Gottschalk [3008G], geboren op 11-06-1875 in Amsterdam (NH). Volgt VI-e.
VI-a Hendrika, Geertruijda Schouten [104840G] is geboren op 03-05-1851 in Zaltbommel (Gld), dochter van Willem, Gerrits Schouten [104855G] en Neeltje Godtschalk [3029G] (zie V-a). Hendrika, trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1876 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, inv. nr. 2252, akte 20] met Carel Hein [104839G], 27 of 28 jaar oud. Carel is geboren in 1848, zoon van Johann, Wihelm Hein [104838G] en Jenneke Koenders [104836G].
Beroep:
Smid
104837wilhelminajohannaschouten_friedrichadolphrichardlindnerhuw.jpg
107 104837wilhelminajohannaschouten friedrichadolphrichardlindnerhuw
VI-b Wilhelmina, Johanna Schouten [104837G] (afb. 107) is geboren op 13-12-1853 in Zaltbommel (Gld), dochter van Willem, Gerrits Schouten [104855G] en Neeltje Godtschalk [3029G] (zie V-a). Wilhelmina, trouwde, 31 jaar oud, op 16-07-1885 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, 2251, akte 17] met Friedrich, Adolph, Richard Lindner [104835G], 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina, en Friedrich,: Zie huw.akte
Friedrich, is geboren op 26-06-1855 in Wittenberg (Dld), zoon van Friedrich, Gustav, Adolph Lindner [104834G] en Johanne, Sophie Kloppe [104833G].
Beroep:
Orgelmaker
104854g.jpg 104854ggezinschouten.jpg 104854gerritwillemschoutengeb.jpg 104854gerritwillemschouten_aaltjejannamooringhuw.jpg
108 104854G
109 104854GGezinSchouten
110 104854gerritwillemschoutengeb
111 104854gerritwillemschouten aaltjejannamooringhuw
VI-c Gerrit, Willem Schouten [104854G] (afb. 108 t/m 111) is geboren op 27-08-1858 in Zaltbommel (Gld), zoon van Willem, Gerrits Schouten [104855G] en Neeltje Godtschalk [3029G] (zie V-a).
Notitie bij de geboorte van Gerrit,: Zie Geb.Akte
Gerrit, is overleden op 11-01-1938 in Amsterdam (NH), 79 jaar oud.
Notitie bij Gerrit,: In 1905 naar Amsterdam verhuisd.
Er zijn (tussen 1886 - 1904)12 kinderen in Zaltbommel geboren, 1 in Gameren(1890) en 2 in Amsterdam(1905 en 1907).
Beroep:
Schoenmaker
Religie:
Ned. Duits Hervormd
Getuige bij:
overlijdensaangifte Neeltje Godtschalk (1823-1893) [zie V-a]    [zoon]
Gerrit, trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1886 in Zaltbommel (Gld) [bron: Gelders Archief, 0207, inv. nr. 2251, akte 8] met Aaltje, Janna Mooring [104853G], 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit, en Aaltje,: Zie huw.akte
Aaltje, is geboren op 25-01-1868 in Rotterdam (ZH), dochter van Jacob Mooring [104852G] en Aaltje van Meeteren [104851G]. Aaltje, is overleden op 22-12-1940 in Amsterdam (NH), 72 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Duits Hervormd
3015johannacatharinagottschalkgeboorte.jpg 3015johannacatharinagottschalk_everardusjohannescornelisarkenbouthuwelijk.jpg 3015johannacatharinagottschalk9verlijden.jpg 106347everardusjohannescornelisarkenboutgeboorte.jpg 106347arkenbout.jpg
112 3015johannacatharinagottschalkgeboorte
113 3015johannacatharinagottschalk everardusjohannescornelisarkenbouthuwelijk
114 3015johannacatharinagottschalk9verlijden
115 106347everardusjohannescornelisarkenboutgeboorte
116 106347Arkenbout
VI-d Johanna, Catharina Gottschalk [3015G] (afb. 112 t/m 114) is geboren op 09-03-1866 om 18:00 in Den Helder (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland, Akte 130], dochter van Jacob Gottschalk [3009G] (zie V-b) en Johanna, Catharina la Maire [106348G]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Frans, Joseph la Maire (1801-1871) [grootvader moederszijde] en Jan van der Laan (geb. 1809).
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie Geboorteakte
Johanna, is overleden op 02-02-1918 om 12:00 in Amsterdam (NH), 51 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 1/80].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Johanna,: Gezinskaart Gem. Arch. A’dam (Arkenbout)
Adressen:
vanaf 1866     Wijk P, nr. 34, Den Helder (NH)
vanaf 1888     Amsterdam (NH)
vanaf 1888     Lange Leidschedwarsstraat 133, Amsterdam (NH)
vanaf 25-08-1892     Lange Leidschedwarsstraat 202, Amsterdam (NH)
vanaf 22-09-1892     Govert Flinckstraat 9, Amsterdam (NH)
vanaf 07-03-1894     Gerard Doustraat 50, Amsterdam (NH)
vanaf 24-10-1894     Frans Halsstraat 87, Amsterdam (NH)
vanaf 14-10-1895     Govert Flinckstraat 89, Amsterdam (NH)
vanaf 29-01-1896     Jan Steenstraat 95, Amsterdam (NH)
vanaf 03-02-1897     Daniel Stalpertstraat 115, Amsterdam (NH)
vanaf 30-04-1897     Daniel Stalpertstraat 119
vanaf 14-04-1901     van Der Helststraat 19, Amsterdam (NH)
Beroep:
Dienstbode
Johanna, trouwde, 21 jaar oud, op 09-02-1888 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A’dam reg. 3/41v] met Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [106347G] (afb. 115 en 116), 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna, en Everardus, waren de volgende getuigen aanwezig: Albertus, Antonius Vosskruier (geb. 1828), Cornelis, Dirk Arkenbout (geb. 1835) [oom vaderszijde bruidegom], Casper, Jacobus, Antonius Janning (geb. 1863) en Cornelis, Dirk Arkenbout (geb. 1867) [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Johanna, en Everardus,: Zie Huwelijksakte
Everardus, is geboren op 28-01-1865 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 1/120], zoon van Dirk, Cornelis Arkenbout [106346G] en Johanna, Maria Tolhuijs [106345G]. Bij de geboorteaangifte van Everardus, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Beek (geb. 1810) en Jan Hielekes (geb. 1822).
Notitie bij de geboorte van Everardus,: Zie Geboorteakte
Everardus, is overleden op 24-08-1927 in Amsterdam (NH), 62 jaar oud [bron: reg. 4/11].
Notitie bij Everardus,: Gezinskaart Gem. Archief A’dam
Adressen:
vanaf 1865     Schapensteeg buurt X, nr. 193, Amsterdam (NH)
vanaf 1892     Lange Leidschedwarssstraat 202, Amsterdam (NH)
vanaf 22-09-1892     Govert Flinckstraat 9
vanaf 08-04-1919     J. van der Heijdenstraat 58, Amsterdam (NH)
vanaf 30-04-1924     Jan Steenstraat 78, Amsterdam (NH)
vanaf 08-09-1925     Wilhelminastraat 3, Amsterdam (NH)
vanaf 16-09-1925     Wilhelminastraat 53, Amsterdam (NH)
vanaf 22-09-1926     Alb. Cuypstraat 59- 1 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 28-07-1927     Jan Steenstraat 48, Amsterdam (NH)
tot 24-08-1927     Roeterstraat 2 (Gem. Verzorgingshuis), Amsterdam (NH)
Beroepen:
Bakkersknecht
Bediende
Schouwburgcontroleur
Werkman in Groentehandel
Religie:
Ned Hervormd
Getuige bij:
09-08-1905     huwelijk Jacob Gottschalk (1875-1946) en Lies Broekman (1876-1957) [zie VI-e]    [zwager bruidegom]   [bron: Gem. Archief A´dam reg. 2F, fol. 17v]
Kinderen van Johanna, en Everardus,:
1 Johanna, Maria Arkenbout [105251G], geboren op 04-09-1888 in Amsterdam (NH). Volgt VII-a.
2 Neleta, Hillegonda Arkenbout [104036G], geboren op 02-09-1889 in Amsterdam (NH). Volgt VII-b.
3 Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [104045G], geboren op 26-12-1891 in Amsterdam (NH). Everardus, is overleden op 05-09-1892 in Amsterdam (NH), 8 maanden oud.
4 Maria Arkenbout [104044G], geboren op 17-07-1893 in Amsterdam (NH). Maria is overleden op 12-09-1893 in Amsterdam (NH), 1 maand oud.
Notitie bij Maria: Tweeling met Jacob
5 Jacob Arkenbout [104043G], geboren op 17-07-1893 in Amsterdam (NH). Jacob is overleden op 19-07-1893 in Amsterdam (NH), 2 dagen oud.
Notitie bij Jacob: Tweeling met Maria
6 Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [104042G], geboren op 12-07-1894 in Amsterdam (NH). Volgt VII-c.
7 Johanna, Catharina Arkenbout [104041G], geboren op 08-01-1897 in Amsterdam (NH). Johanna, is overleden op 03-04-1897 in Amsterdam (NH), 2 maanden oud.
3008e.jpg 3008a.jpg 3008_105063opaenomagottschalk_broekman1929.jpg 8_3008opagottschalk_105063gelisbroekman.jpg 3008d.jpg 3008_3_.jpg
117 3008e
118 3008a
119 3008 105063opaenomagottschalk broekman1929
120 8#3008OpaGottschalk#105063GElisBroekman
121 3008d
122 3008(3)
3008doopakte.jpg 3008c.jpg 3008jacobgottschalkmilitie.jpg 3008jacobgottschalkmilitie_2.jpg 3008jacobgottschalk_elisabethbroekmanondertrouw.jpg 3008jacobgottschalk_liesbroekmanhuw.jpg
123 3008Doopakte
124 3008c
125 3008jacobgottschalkmilitie
126 3008jacobgottschalkmilitie 2
127 3008jacobgottschalk#elisabethbroekmanondertrouw
128 3008jacobgottschalk#LiesBroekmanhuw
3008_p01.jpg 3008opagottschalk.jpg 3008jacobgottschalk_geb.1875__105063ggedicht25jrhuwpag1.jpg 3008jacobgottschalk_geb.1875__105063ggedicht25jrhuwpag1a.jpg 3008jacobgottschalk_geb.1875__105063ggedicht25jrhuwpag2.jpg 3008jacobgottschalk35jrhuw1940.jpg
129 3008 p01
130 3008OpaGottschalk
131 3008JacobGottschalk(geb.1875)#105063GGedicht25jrhuwpag1
132 3008JacobGottschalk(geb.1875)#105063GGedicht25jrhuwpag1a
133 3008JacobGottschalk(geb.1875)#105063GGedicht25jrhuwpag2
134 3008jacobgottschalk35jrhuw1940
3008b.jpg 3008_4_.jpg 3008.jpg 3008_rozenstraat74_82_1950_.jpg 105253carolinajonkersgeboorte.jpg 105253carolinejonkersoverlijden.jpg
135 3008b
136 3008(4)
137 3008
138 3008#Rozenstraat74-82(1950)
139 105253carolinajonkersgeboorte
140 105253carolinejonkersoverlijden
105063.jpg 105063a.jpg 105063elisabethfrederiquejeannebroekmangeboorte.jpg 105063gdoop_onder_jurk.jpg 105063gdoopjurk.jpg 3008_105063gondertrouw.jpg
141 105063
142 105063a
143 105063elisabethfrederiquejeannebroekmangeboorte
144 105063GDoop(onder)jurk
145 105063GDoopjurk
146 3008#105063GOndertrouw
105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_eerstehcomm.jpg 105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_prijs_2_.jpg 105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_prijs.jpg 105063gelisabethfrederiquejeannebroekman_geb.1876_schoolrapport.jpg 105063g_p01.jpg 105063b.jpg
147 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)EersteHComm
148 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)Prijs(2)
149 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)Prijs
150 105063GElisabethFrederiqueJeanneBroekman(geb.1876)Schoolrapport
151 105063G p01
152 105063b
105063egbroekman1.jpg 105063elisabethbroekmanoverlijden.jpg.jpg
153 105063EGBroekman1
154 105063elisabethbroekmanoverlijden.jpg
VI-e Jacob Gottschalk [3008G] (afb. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 en 138) is geboren op 11-06-1875 om 23:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A’dam reg.4/166], zoon van Jacob Gottschalk [3009G] (zie V-b) en Neletta, Hillegonda (Gon) Broer [106117G]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1875. Hij is gedoopt op 04-07-1875 in Amsterdam (NH), Westerkerk (2x zie not.).
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteregistratie en Akte
Jacob is overleden op 30-10-1946 om 14:15 in Amsterdam (NH), 71 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 11/95]. Hij is begraven op 04-11-1946 in Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij overlijden van Jacob: Zie Bidprentje en Overlijdensakte
Notitie bij Jacob: Zie Gezinskaart Gem. Arch. A’dam (Inv. Wet), Archiefkaart, Militiedocument

Kenmerken uit het Militieregister:
Lengte 154 cm (afgekeurd te klein)
Voorhoofd: Laag
Aangezicht: Lang
Ogen: Bruin
Mond: Gewoon
Kin: Rond
Haar: Bruin
Wenkbrauwen: Bruin

Hij bezocht in 1889 een Openbare Lagere School (2e klas) in Amsterdam. Hij ontving een bewijs van goed gedrag (Zie teksten).

Hij is overgestapt naar het katholieke geloof en op 17 december 1903 RK gedoopt in de Willibrorduskerk, Amsterdam. Hij deed op 26 december 1903 1e H. Communie en 19 februari 1904 Plechtige H.Communie. Zijn RK geloofsbelijdenis zal dus te maken hebben met zijn in die tijd ontmoette toekomstige echtgenote.
HIERVOOR WAREN DE VOOROUDERS NED. HERVORMD, VANAF NU ZIJN DE NAZATEN ROOMS KATHOLIEK.

In 1917 is Jacob ruim 11 maanden ernstig ziek geweest. Hij heeft daarvoor enige tijd in het ziekenhuis gelegen en het ternauwernood overleefd.
Na een operatieve ingreep was het gevaar geweken. Details over het ziektebeeld zijn niet bekend.

Jacob had suikerziekte en was op het laatst nagenoeg blind als gevolg van de suikerziekte.
Retinopathie (slechtziendheid/blindheid) ten gevolge van diabetes.
Had weinig vertrouwen in het pas ontdekte medicijn "insuline". Overleed na een lijden van 14 jaar.

Zie Teksten (o.a Courant De R.K. Volksbonder) en detailtekening van geboortehuis.

Het paar vierde op 10 augustus 1930 hun 25 jarig huwelijk. Er werd een levensverhaal in dichtvorm voorgedragen (zie ook Menukaart met genodigden), Teksten.
Genodigden: Het gouden bruidspaar: Jacob Gottschalk en Lies Broekman, Gon (Hillegonda) Gottschalk, Catharina Carels-Maurer en Kornelis Carels, Frans Hesse en Wies Broekman, Maria Broekman en Cornelis Veltman, Ernest Broekman, Bets Carels-NN, Sjaak Gottschalk en Jo Lazarum, Joke Carels (Tante Joke), Jo (Oom Jo) Gottschalk, Lous Gottschalk

Enkele punten:
Jacob en Lies deden aan amateurtoneel. Daar hebben zij elkaar ontmoet en sprong de "vonk"over (o.a in Rooie Sander, Jacob als knecht en Lies als kasteleinsdochter).
Zijn middelvinger was niet 100% bruikbaar (geblesseerd).
Adressen:
vanaf 1875     Rozenstraat 74
van 08-1876 tot 05-1877     Westerstraat 73, Amsterdam (NH)
vanaf 22-05-1893     Govert Flinckstraat 120, Amsterdam (NH)
vanaf 24-08-1897     Eerste Jan Steenstraat 39, Amsterdam
vanaf 09-11-1898     Eerste Jan Steenstraat 113, 2e etage, Amsterdam (NH)
vanaf 27-02-1906     Albert Cuijpstraat 58- 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-09-1908     Eerste van der Helststraat 68, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1911     Eerste Jan Steenstraat 65, 2e etage, Amsterdam (NH)
12-1912     Hobbemakade 147, derde etage, Amsterdam (NH)
vanaf 27-01-1928     Noorder Amstellaan 151, 3 hoog (nu Churchillaan), Amsterdam (NH)
vanaf 22-01-1934     Noorder Amstellaan 58, eerste etage, Amsterdam (NH)
van 25-08-1939 tot 1946     IJselstraat 77, 2e verd., Amsterdam (NH) (Begane grond was een bakkerij, een stenen stoep en dan 1 verd.hoger.)
Beroepen:
vanaf 1895     Diamantbewerker
vanaf 1905     Kok
van 21-02-1910 tot 02-1935     Bezoldigd bestuurder (secretaris) van de R.K. Volksbond (Orgaan van de Centrale van de R.K. Arbeidersbeweging)
Religie:
Hervormd en vanaf 17-12-1903 Rooms katholiek
Jacob:
(1) begon een relatie met Carolina Jonkers [105253G] (afb. 139 en 140). Carolina is geboren op 24-03-1869 om 09:30 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 2/156], dochter van Johannes, Hendrikus, Adrianus Jonkers [104040G] en Gezina, Barkhausen [104039G]. Bij de geboorteaangifte van Carolina waren de volgende getuigen aanwezig: Coenraad Weddenpohl (geb. 1791) en Hendrik, Willem Willems (geb. 1821).
Notitie bij de geboorte van Carolina: Zie Geboorteakte
Carolina is overleden op 12-05-1895 om 04:00 in Amsterdam (NH), 26 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 3/119].
Notitie bij overlijden van Carolina: Caroline overleed 1 dag na de geboorte van Sjaak ten huize van de Ouders van Jacob Gottschalk t.w. Gov. Flinckstraat 120, Amsterdam.
Zij was de dag ervoor bevallen van haar zoon Jacques op haar huisadres Amstelstraat 2.

Zie overlijdensakte
Adressen:
vanaf 1869     Vijzelstraat buurt a nr. 595, Amsterdam (NH)
vanaf 1895     Amstelstraat 2, Amsterdam (NH)
tot 12-05-1895     Govert Flincksttraat kanton 2, nr. 120, Amsterdam (NH)
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 09-08-1905 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A´dam reg. 2F, fol. 17v] met Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G] (afb. 141 t/m 154), 29 jaar oud, nadat zij op 27-07-1905 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Kerk H.H. Nicolaas en Barbara (De Liefde), Bilderdijkstraat, Amsterdam]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Lies waren de volgende getuigen aanwezig: Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout (1865-1927) [zie VI-d] [zwager bruidegom], Cornelis, Johannes Veltman (1870-1944) [zwager bruid], Ernest, Louis, Jean (Ernest) Broekman (1877-1957) [broer bruid] en Franciscus, Hendricus (Frans) Hesse (1877-1968). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-08-1905 in Parochiekerk van de H.H.Nicolaas en Barbara (De Liefde), Bilderdijkstraat, Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Lies: Zie Huwelijksakte
Zie Ondertrouwkaart, akte en Menu en Kaart bij 25 jarig huwelijk
Zie bij Teksten het gedicht uitgesproken bij hun 25jr. huwlijk.
Lies is geboren op 15-03-1876 in Schaerbeek (B), dochter van Johannes, Bernardus (Jean, Bernard) Broekman [105064G] en Geertruda, Wilhelmina Köller [106295G].
Notitie bij de geboorte van Lies: Zie Geboorteakte
Lies is overleden op 14-12-1957 om 01:15 in Amsterdam (NH), 81 jaar oud (oorzaak: Hartstilstand) [bron: 15/55v]. Zij is begraven op 17-12-1957 in Begraafplaats St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Lies: Overleden aan een Hartstilstand in de nacht in het St. Bernardus tehuis in Amsterdam.
Zie overlijdensakte, overlijdenskaart, bidprentje
Notitie bij Lies: Zie Archiefkaart

Poezie Album van Elisabeth aanwezig, zie fotomateriaal.

2 augustus 1888 ontving zij op het Instituut St. Antoine, Classe Joseph, 5e klas (Franstalig) een prijs voor rekenvaardigheid. Van dezelfde datum is haar schoolrapport.

Eerste H. communie 11-5-1887 (zie teksten)

Goed gedrag plaatjes (2x)
Adressen:
(Zie voor de adressen tijdens haar huwelijk bij haar echtgenoot Jacob)
vanaf 15-03-1876     Schaerbeek (B)
vanaf 06-1884     Lijnbaansgracht 36, Amsterdam (NH)
vanaf 06-1884     Noordermarkt 29 achterkamer, Amsterdam (NH)
vanaf 18-05-1892     Gerard Doustraat 3, Amsterdam (NH)
vanaf 09-12-1892     O.Z. Voorburgwal 210, Amsterdam (NH)
vanaf 08-06-1893     Agnietenstraat 9, B 5-30, Amsterdam (NH)
vanaf 09-05-1894     Leidschekruisstraat 41, CG 262-188, Amsterdam (NH)
vanaf 23-10-1894     Jac. van Lennepkade 56, Amsterdam (NH)
vanaf 1905     Jac. v. Lennekade 56, Amsterdam (NH)
van 09-08-1954 tot 14-12-1957     Nwe Passeerdersstraat 2, Huize St. Bernardus, Amsterdam (NH) (Huize St. Bernardus)
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Kind van Jacob en Carolina:
1 Jacob, Johannes (Jacques) Gottschalk [3014G], geboren op 11-05-1895 in Amsterdam (NH). Volgt VII-d.
Kinderen van Jacob en Lies:
2 Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) Gottschalk [3010G], geboren op 22-09-1906 in Amsterdam (NH). Volgt VII-e.
3 Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) Gottschalk [3007G], geboren op 07-11-1907 in Amsterdam (NH). Volgt VII-f.
4 Louise, Marie, Augustine (Loes) Gottschalk [3012G], geboren op 09-04-1909 in Amsterdam (NH).. Volgt VII-g.
VII-a Johanna, Maria Arkenbout [105251G] is geboren op 04-09-1888 in Amsterdam (NH), dochter van Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [106347G] en Johanna, Catharina Gottschalk [3015G] (zie VI-d). Johanna, trouwde, 22 jaar oud, op 14-06-1911 in Amsterdam (NH) [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg. 5D, fol. 10] met Josephus, Andreas, Johannes Beckers [105252G], 21 of 22 jaar oud. Josephus, is geboren in 1889 in Amsterdam (NH), zoon van Johannes, Christianus, Lambertus Becker [120575G] en Margareta, Christina van Diemen [120576G].
Beroep:
Kopergieter
VII-b Neleta, Hillegonda Arkenbout [104036G] is geboren op 02-09-1889 in Amsterdam (NH), dochter van Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [106347G] en Johanna, Catharina Gottschalk [3015G] (zie VI-d). Neleta, trouwde, 27 jaar oud, op 14-09-1916 in Amsterdam (NH) [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg. 4H; fol. 5v] met Machiel Mol [104046G], 26 of 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Machiel is geboren in 1889 in Sloten (NH), zoon van Machiel Mol [120426G] en Petronella van Nimwegen [120427G].
Beroep:
Werkman
104042everardusjohannescornelisarkenboutoverl.jpg
155 104042everardusjohannescornelisarkenboutoverl
VII-c Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [104042G] (afb. 155) is geboren op 12-07-1894 in Amsterdam (NH), zoon van Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [106347G] en Johanna, Catharina Gottschalk [3015G] (zie VI-d). Everardus, is overleden op 27-01-1959 in Amersfoort (Ut), 64 jaar oud [bron: Utrechts Archief, 1221-1, inv. 1510, akte 72].
Notitie bij overlijden van Everardus,: Zie overl.akte
Beroep:
Metaalslijper
Everardus, trouwde, 21 jaar oud, op 31-05-1916 in Amsterdam (NH) [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg. 6D; fl 13] met Wilhelmina, Frederika Goldstein [103624G], 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 08-08-1927. Wilhelmina, is geboren op 05-12-1895 in Amsterdam (NH), dochter van Zacharia, Christiaan Goldstein [103608G] en Johanna, Christina Dijkmeijer [120428G].
Beroep:
Werkster
Kind van Everardus, en Wilhelmina,:
1 Everardus, Johannes, Cornelis Arkenbout [103729G], geboren op 17-08-1917 in Amsterdam (NH).
3014jacquesgottschalkjolazerum12.5huw1938.jpg 3014_2_.jpg 3014erkenning.jpg 3014jacquesgottschalk_johannalazarumhuwelijk.jpg.jpg 3014jacobjohannesgottschalkoverlijden.jpg 3014.jpg
156 3014jacquesgottschalkjolazerum12.5 huw1938
157 3014(2)
158 3014Erkenning
159 3014jacquesgottschalk johannalazarumhuwelijk.jpg
160 3014jacobjohannesgottschalkoverlijden
161 3014
3014_105190gsjaakglazarumgezinskaart.jpg 105190.jpg 3014jacquesgottschalk_105190johannalazarum.jpg 105190johannamariajacobalazarumgeboorte.jpg 105190g_1_.jpg
162 3014#105190GSjaakGLazarumgezinskaart
163 105190
164 3014jacquesgottschalk 105190johannalazarum
165 105190johannamariajacobalazarumgeboorte
166 105190G(1)
VII-d Jacob, Johannes (Jacques) Gottschalk [3014G] (afb. 156 t/m 162) is geboren op 11-05-1895 om 08:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A’dam F31/60 nr. 5413], zoon van Jacob Gottschalk [3008G] (zie VI-e) en Carolina Jonkers [105253G]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1895.
Notitie bij de geboorte van Jacques: Zie Geboorteakte
Jacques is overleden op 18-02-1953 om 05:15 in Amsterdam (NH), 57 jaar oud [bron: Gem. Archief A’dam reg. 1/95]. Hij is begraven op 21-02-1953 in Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij overlijden van Jacques: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacques: Zie Gezinskaart Gem. Archief A’dam, Archiefkaart

Op14 mei 1895 door Jacob Gottschalk als zijn zoon erkend. Bij akte 11 juli 1900 (zie akte) 8/176 nr. 8102

Hij is in de beginjaren van zijn leven opgevoed door zijn Oma de weduwe Neletta Hillegonda Broer.
Zijn vader was bij zijn geboorte 20 jaar oud, zijn moeder overleed in het kraambed 1 dag na zijn geboorte.
Adressen:
vanaf 11-05-1895     Amstelstraat 2, Amsterdam (NH) (Geboorteadres (dit was het adres van Carolina Jonkers))
van 1925 tot 1933     Oude IJselstraat 54, Amsterdam (NH)
vanaf 06-06-1933     Geulstraat 20, Amsterdam (NH)
vanaf 30-01-1934     Aalsmeerweg 5, Amsterdam (NH)
tot 1953     Hoofdweg, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Kok (American Lunchroom)
tot 1953     Tramconducteur
Religie:
Ned. Hervormd later Rooms katholiek
Getuige bij:
09-08-1933     huwelijk Jo Gottschalk (1906-2002) en Joke Carels (1906-1995) [zie VII-e]    [broer bruidegom]   [bron: 3D/36v]
Jacques trouwde, 30 jaar oud, op 27-08-1925 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A’dam, 2e/14] met Johanna, Maria, Jacoba (Jo) Lazarum [105190G] (afb. 163 t/m 166), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacques en Jo waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis, Franciscus Hanse (geb. 1857) en Cornelis, Johannes Veltman (1870-1944).
Notitie bij het huwelijk van Jacques en Jo: Zie Huwelijksakte
Jo is geboren op 13-05-1900 om 06:00 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 6/82], dochter van Jacobus, Everardus, Wilhelmus Lazarum [106357G] en Maria, Wilhelmina Bleekendaal [106356G]. Bij de geboorteaangifte van Jo waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Dongen (geb. 1862) en Hendrik van Beek (geb. 1870).
Notitie bij de geboorte van Jo: Zie Geboorteakte
Jo is overleden op 06-12-1983 in Amsterdam (NH), 83 jaar oud. Zij is begraven op 09-12-1983 in Familiegraf St. Barbara, Amsterdam.
Notitie bij overlijden van Jo: Zike overlijdensadvertentie
Adressen:
vanaf 1900     Regulierswarsstraat 17, Amsterdam (NH)
tot 1953     Hoofdweg, Amsterdam (NH)
tot 1983     Postjesweg 115, Amsterdam (NH)
Kind van Jacques en Jo:
3004joopgottschalkvakantie26juli1930_1__-_kopie.jpg 3004kleinkinderenca.1940.jpg 3004_1ehmispaterjpfgottschalkoudenbosch.jpg 3004_1_.jpg 3004patergottschalk13122016.jpg 3004.jpg
167 3004JoopGottschalkVakantie26juli1930(1) - kopie
168 3004kleinkinderenca.1940
169 3004#1eHmisPaterJPFGottschalkOudenbosch
170 3004(1)
171 3004patergottschalk13122016
172 3004
1 Johannes, Bernardus, Franciscus (Joop) Gottschalk [3004G] (afb. 167 t/m 172), geboren op 30-07-1926 in Amsterdam (NH). Joop is overleden op 08-06-1997 in Amsterdam (NH), 70 jaar oud. Hij is begraven op 14-06-1997 in Begraafplaats St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Joop: Zie advertentie
Notitie bij Joop: Doctor in de Theologie. (Studeerde Oecumenische Theologie in Rome en in Heidelberg)
Priester bij de Paters van de Heilige Familie Oudenbosch.
Missionaris van de H. Familie.
Was 12 jaar verbonden aan het werk van "De Open Deur" in Amsterdam
Bijlage over zijn strijd voor homopastoraat (Trouw 12/6/1997)
Adressen:
vanaf 1983     N.Z. Voorburgeal 293
1012RL Amsterdam (NH), 1012RL Amsterdam (NH)
van 1987 tot 1997     van Nijenrodeweg 631
1082 HZ Amsterdam (NH), 1082 HZ Amsterdam (NH)
Beroepen:
Administrator Christus geboorte
Missionaris van de H. Familie
tot 1986     Pastor van de Kerk de Papegaai
vanaf 1986     Geestelijk verzorger in de Bijlmerbajes
Religie:
Rooms katholiek (Professie 8 september 1952
Priester gewijd 28 juli 1957)
3_ma_jo_en_loes_11juni1910.jpg 3010_3012loesenjogottschalkin1929.jpg 8a_3010trouwfotojojoke1933.jpg 3010_1_.jpg 3008doopaktejacobgottschalk_geb.1875_.jpg 3010st.vincentiusburgerschool.jpg
173 3#Ma,Jo en Loes 11juni1910
174 3010 3012loesenjogottschalkin1929
175 8A#3010TrouwfotoJoJoke1933
176 3010(1)
177 3008DoopakteJacobGottschalk(geb.1875)
178 3010St.VincentiusBurgerschool
3010johannesbernardusfranciscusgottschalk_johannaantoniacarelshuwelijk.jpg 3010ordeoranjenaussau.jpg 3010johannesbernardusfranciscusgottschalkonderscheiding.jpg 3010johannesbernardusfranciscusgottschalkarchiefkaart.jpg 3010jogottschalk.jpg 3010jogottschalkgrafzerk.jpg
179 3010johannesbernardusfranciscusgottschalk johannaantoniacarelshuwelijk
180 3010OrdeOranjeNaussau
181 3010JohannesBernardusfranciscusGottschalkonderscheiding
182 3010johannesbernardusfranciscusgottschalkarchiefkaart
183 3010JoGottschalk
184 3010jogottschalkgrafzerk
105071g.jpg 105071johannaantoniacarelsgeboorte.jpg 105071johannaantoniaaarelsplechtigigecommunie.jpg 105071gjokecarels.jpg
185 105071G
186 105071johannaantoniacarelsgeboorte
187 105071johannaantoniaaarelsplechtigigecommunie
188 105071GJokeCarels
VII-e Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) Gottschalk [3010G] (afb. 173 t/m 184) is geboren op 22-09-1906 om 11:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A A. A’dam, reg.20, 19v], zoon van Jacob Gottschalk [3008G] (zie VI-e) en Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G].
Notitie bij de geboorte van Jo: Zie Geboorteakte
Jo is overleden op 26-10-2002 in Leiden (ZH), 96 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30-10-2002 in Lisse, Agathakerk.
Notitie bij overlijden van Jo: Zie Overlijdenskaart, grarfzerk
Notitie bij Jo: Gezinskaart Gem. Arch. A’dam, Archiefkaart

Hij bezocht de St. Vincentius Burgerschool te Amsterdam, Stadhouderskade 60. (zie afbeelding van het pand in ca. 2000)
Er zijn 2 bewijzen van goed gedrag en vlijt afgegeven op deze school (zie teksten) in de 2e en de 4e klas.
Diploma Godsdienstonderricht (zie teksten)
Plechtige H. Communie 17-4-1917 (zie teksten)
Diploma Congregatie 17-8-1919 (zie teksten)
Adressen:
vanaf 22-09-1906     Alb. Cuypstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
van 10-1906 tot 1933     Zie voor de woonadressen vóór zijn huwelijk bij zijn zuster Hil
van 09-08-1933 tot 1934     Amstelkade 43 - 2 hoog, Amsterdam (NH)
van 1934 tot 24-05-1959     Hunzestraat 2e etage, 133, Amsterdam (NH)
van 25-05-1959 tot 1972     Michelangelostraat 55, Amsterdam (NH)
vanaf 06-12-1976     Serviceflat Swaenendreef, Marconilaan 103, Lisse (ZH)
Beroep:
Adjunct-directeur bij de Ned. Kredietverzekeringsmaatschappij, Amsterdam
Religie:
Rooms katholiek
Getuige bij:
26-07-1933     huwelijk Frans Steenman (1909-1994) en Loes Gottschalk (1909-1983) [zie VII-g]    [broer bruid]   [bron: 3D/19v]
29-06-1938     huwelijk Karel, Johannes Engelenberg (1912-1981) en Hil Gottschalk (1907-2001) [zie VII-f]    [broer bruid]   [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25]
Jo trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1933 in Amsterdam (NH) [bron: 3D/36v] met Johanna, Antonia (Joke) Carels [105071G] (afb. 185 t/m 188), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jo en Joke waren de volgende getuigen aanwezig: Jacques Gottschalk (1895-1953) [zie VII-d] [broer bruidegom] en Willem, Izaac (Wim) Carels (geb. 1898) [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-08-1933 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Jo en Joke: Verloving 2 maart 1930
Zie huwelijksakte
Het huwelijk vond 9 augustus 1933 plaats. Exact 28 jaar eerder huwden de vader/moeder van Johannes, Bernardus, Franciscus op 9 augutus 1905
Joke is geboren op 03-09-1906 om 06:30 in Bergen op Zoom (NB), dochter van Kornelis, Willem Carels [106585G] en Catharina, Johanna (Joke) Maurer [104035G]. Bij de geboorteaangifte van Joke waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Egeraat (geb. 1862) en Adrianus van der Boom (geb. 1875).
Notitie bij de geboorte van Joke: Zie Geboorteakte
Joke is overleden op 30-05-1995 in Lisse (ZH), 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op 03-06-1995 in Leiden (ZH).
Notitie bij overlijden van Joke: Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Joke: Plechtige H. Communie 10 april 1918, Bergen op Zoom (zie teksten)

Joke(van1906) is vernoemd naar haar moeder: tweede echtgenote Catharina, Johanna Maurer (ook een Joke),omdat zij de zorg voor de kinderen uit haar vaders eerste huwelijk(met Geertruida Marchand) op zich had genomen
Adres:
tot 1995     Serviceflat Swanenendreef, Marconilaan 103
2161CG Lisse (ZH), 2161CG Lisse (ZH)
Kinderen van Jo en Joke:
3006dfredgottschalk_105082annamariedegreevehuw13dec1962.jpg 3006_1_.jpg 3006fredgottschalkoverlijdenskaart.jpg 3006fredgottschalkgrafzerk.jpg
189 3006dfredgottschalk 105082annamariedegreevehuw13dec1962
190 3006(1)
191 3006fredgottschalkoverlijdenskaart
192 3006fredgottschalkgrafzerk
1 Frederik, Antonius (Fred) Gottschalk [3006G] (afb. 189 t/m 192), geboren op 18-03-1935 in Amsterdam (NH). Fred is overleden op 11-09-2001 in Abcoude (Ut), 66 jaar oud. Hij is gecremeerd op 14-09-2001 in Daelwijck, Utrecht.
Notitie bij overlijden van Fred: Zie Overlijdenskaart, grafzerk
Adres:
tot 2001     P.v. Wijngaerdlaan 20, 1391 VD Abcoude (Ut) (0294 283107)
3005.jpg 3005elsgottschalkenharryvandenbroekhuw17juli1965.jpg 3005hansenelsvdbroed-gottschalk17juli196501082015.jpg 3005elsgottschalkoverlijdenskaart.jpg
193 3005
194 3005elsgottschalkenharryvandenbroekhuw17juli1965
195 3005HansenElsvdBroed-Gottschalk17juli196501082015
196 3005elsgottschalkoverlijdenskaart
2 Elisabeth, Jacoba (Els) Gottschalk [3005G] (afb. 193 t/m 196), geboren op 23-03-1942 in Amsterdam (NH). Els is overleden op 04-05-2001 in Wormer (NH), 59 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-05-2001 in Zaandam (NH).
Notitie bij overlijden van Els: Zie Overlijdenskaart
Adres:
tot 2001     Haremakers 30
1531LC Wormer (NH), 1531LC Wormer (NH)
Beroep:
Groepsleerkracht O.B.S. de Harpoen in Jisp
3007hilgottschalkin1934__2_.jpg 3007a.jpg 3007albcuypstraat58.jpg 3007albertcuypstraat_-_kopie.jpg 3007hil_jo_loes1929.jpg 3007_1_.jpg
197 3007HilGottschalkin1934 (2)
198 3007a
199 3007AlbCuypstraat58
200 3007AlbertCuypstraat - kopie
201 3007hil jo loes1929
202 3007(1)
3007hilenfamilie1929.jpg 3007ma90jaar.jpg 3007_2_.jpg 3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca._1906.jpg 1629_3007trouwboekjepa_maengelenberg1.jpg 3007b.jpg
203 3007hilenfamilie1929
204 3007ma90jaar
205 3007(2)
206 3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca. 1906
207 1629#3007TrouwboekjePa&MaEngelenberg1
208 3007b
3007ba.jpg 3007hilgottschalk__2__-_kopie_-_kopie.jpg 3007hilgottschalk_1__-_kopie.jpg 3007hilgottschalkarchiefkaart.jpg 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart.jpg 3007hilgottschalk.jpg
209 3007ba
210 3007HilGottschalk (2) - kopie - kopie
211 3007HilGottschalk(1) - kopie
212 3007hilgottschalkarchiefkaart
213 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart
214 3007HilGottschalk
4f_paengelenberg.jpg 1629a.jpg 1629kareljohannesengelenberggeb.jpg 1629_quellijnstraat15.jpg 1629ulodiplomakarel.jpg 1629timmermanopleidingkarel.jpg
215 4F#PaEngelenberg
216 1629a
217 1629kareljohannesengelenberggeb
218 1629#Quellijnstraat15
219 1629UlodiplomaKarel
220 1629TimmermanopleidingKarel
1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79_81_83.jpg 1629kjengelenberg_schoo_1929.jpg 1629industrieschoolkarel.jpg 1629industrieschoolmts.jpg 1629_3007verlovingkarelhil.jpg 1629verlovingkarelenhil29apr1934.jpg
221 1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79 81 83
222 1629kjengelenberg schoo 1929
223 1629IndustrieschoolKarel
224 1629industrieschoolmts
225 1629#3007Verlovingkarelhil1934
226 1629verlovingkarelenhil29apr1934
1629makelaardiplomakarel.jpg 1629_3007trouwkaartkarelhil.jpg 1629_1_.jpg 3007_1629huwelijkkarel_en_hil.jpg 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5.jpg 1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938.jpg
227 1629makelaardiplomakarel
228 1629#3007Trouwkaartkarelhil
229 1629(1)
230 3007 1629huwelijkkarel en hil-de Roode Leeuwe
231 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5
232 1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938
1629_3007huwvoorwkarelengelenberg_hilgottschalk1938_7pag.jpg 1629_3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg_hilgottschalk.jpg 1629kareljohannesengelenberggezinskaart.jpg 1629kuinderstraat20_1hoog.jpg 1629ruysdaelkade70onderhuis.jpg 1629ruysdaelkademeto.a79_1977.jpg
233 1629 3007huwvoorwkarelengelenberg hilgottschalk1938 7pag
234 1629 3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg hilgottschalk
235 1629kareljohannesengelenberggezinskaart
236 1629Kuinderstraat20-1hoog
237 1629ruysdaelkade70onderhuis
238 1629Ruysdaelkademeto.a79=1977
1629ruysdaelkade79onderhuis.jpg 1629karelengelberg1elustrum.jpg 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei_1942.jpg 1629rustenburgerstraat46hswoningkaart.jpg 1629rustenburgerstraat46-_gestut_fotouit1966_-_kopie.jpg 1629rustenburgerstraat46_gestut__naastkroon_1967_-_kopie.jpg
239 1629Ruysdaelkade79onderhuis
240 1629karelengelberg1elustrum-Ruysdaelkade79onderhuis
241 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei 1942
242 1629rustenburgerstraat46hswoningkaart
243 1629Rustenburgerstraat46-(gestut)fotouit1966 - kopie
244 1629Rustenburgerstraat46(gestut)(naastKroon)1967 - kopie
1629woningkaartbiesboschstraat21huis.jpg 1629_25jrhuw.karelengelenberg_hilgottschalk1963.jpg 1629_25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963_-_kopie.jpg 1629c.jpg 1629_3007_1967_paenmae.jpg 1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015.jpg
245 1629WoningkaartBiesboschstraat21huis
246 1629 25jrhuw.karelengelenberg hilgottschalk1963
247 1629#25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963 - kopie
248 1629c-ca.1965
249 1629#3007(1967)PaenMaE-1968
250 1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015
1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015.jpg 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart.jpg 1629karelengelenberg1.jpg 1629overlijdensaktepaengelenberg.jpg 1629karelengelenberg.jpg 1629_bloemengrafpaengelenberg1.jpg
251 1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015
252 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart
253 1629KarelEngelenberg1
254 1629OverlijdensaktePaEngelenberg
255 1629KarelEngelenberg
256 1629#BloemenGrafPaEngelenberg1
VII-f Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) Gottschalk [3007G] (afb. 197 t/m 214) is geboren op 07-11-1907 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 22, folio 76], dochter van Jacob Gottschalk [3008G] (zie VI-e) en Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G].
Notitie bij de geboorte van Hil: Zie Geboorteakte
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Paspoort
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Persoonskaart WOII
Hil is overleden op 08-05-2001 om 14:00 in Uithoorn (NH), 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hil: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Hil: Zie archiefkaart

Opleiding: Mulo (St.Joannes-Gesticht), Rustenburgerstraat 162 (St. Johannes school)

Zie bij Teksten diverse Rapporten van School.
Adressen:
vanaf 07-11-1907     Albert Cuijpstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-09-1908     Eerste van der Helststraat 68, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1911     Eerste Jan Steenstraat 65, 2e etage, Amsterdam (NH)
12-1912     Hobbemakade 147, derde etage, Amsterdam (NH)
van 27-01-1928 tot 1934     Noorder Amstellaan (nu Churchillaan) 151 3e etage, Amsterdam (NH)
van 22-01-1934 tot 1938     Noorder-Amstellaan 58 -1 hoog (nu Churchilllaan), Amsterdam (NH)
van 1938 tot 1950     Kuinderstraat 20 1 hoog, Amsterdam (NH)
van 05-1950 tot ±1990     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
van ±1990 tot 1998     Prinsenhofje 117, Uithoorn (NH)
van 1998 tot 2001     Bej. huis Het Hoge Heem, De Merodelaan 2, Uithoorn (NH)
Beroep:
van 1925 tot 1937     Administratief medewerkster op een advocatenkantoor
Religie:
Rooms katholiek
Hil trouwde, 30 jaar oud, op 29-06-1938 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25] met Karel, Johannes Engelenberg [1629E] (afb. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 207, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 en 256), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hil en Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Jo Gottschalk (1906-2002) [zie VII-e] [broer bruid] en Samuel, Jacobus, Marie (Ko) Engelenberg (1906-1983) [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-06-1938 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Hil en Karel,: Zie Aktes, Huwelijk: Trouwboekje en HuwelijksakteVerlovingsdatum: Zondag 29 april 1934
Receptiealbum: Verloving/Huwelijk/25-jarig Huwelijk in bezit.

Zie Teksten: Reserveringskaart terugreis huwelijksreis, 9 juli 1938 van Basel.
Zij waren op huwelijksreis naar Zwitserland. Hotel Rössli in Lungern.
Zie Teksten: De huwelijkse voorwaarden tussen Karel Hil, juni 1938.

Hillegonda en Karel waren(zonder dat zij dat zelf ooit geweten hebben) achter/achter neef/nicht van elkaar. Zij hebben een gezamelijke Betovergrootvader/moeder(F.Köller en A. Ebber(t)s).
Zij verloofden zich 29 april 1934 (foto aanwezig).
Ma had voor Pa een relatie gehad met iemand uit Bergen (NH) (Foto praalwagen?)
Karel, is geboren op 10-01-1912 om 01:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/39, akte 463], zoon van Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1676E] en Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E]. Bij de geboorteaangifte van Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Soest (geb. 1885) en Everardus, Theodorus Lobrij (geb. 1888).
Notitie bij de geboorte van Karel,: De feitelijke geboortedatum is 9 januari 1912. Doordat zijn vader te laat bij de burgelijkse stand was, heeft hij om een boete te vermijden 10 januari als geboortedag opgegeven.
Karel, is overleden op 26-09-1981 in Amsterdam (NH), 69 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1981 in Begraafplaats Zorgvliet.
Notitie bij overlijden van Karel,: Overleden in het Wilhelminagasthuis, Amsterdam aan een herseninfarct (Beroerte)

Zie Aktes, Overlijden: Aangifte
Zie Advertentie: Overlijdensadvertentie
Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Karel,: Zie Gezinskaart, archiefkaart

Opleiding: Ulo met diploma op 16 juli 1927.
Opleiding timmerman (Ambachtsschool Concordia Inter Nos) afgerond 13 juli 1929.
Middelbaar technische school (Industrieschool) afgerond 11 april 1933.
Opleiding tot Makelaar afgerond in 1936 en in dat jaar beëdigd.

In 1936 is hij zijn aannemingsbedrijf/makelaar begonnen(hij was in 1936 beëdigd).
Zijn eerste werkplaats was Ruysdaelkade 79 onderhuis, vanaf 1 febr. 1949 Rustenburgerstraat 46

Zie Teksten over veiling onr.goed in opdracht van makelaar K.J. Engelenberg

Karel heeft de Vrijwilligersmedaille Openbare orde en Veiligheid ontvangen (Patriae servire libertas).

Het huwelijk is gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Eerste pag. afgebeeld, Zie teksten
Adressen:
van 1912 tot 1938     Zie adressen bij Vader (676)
van 30-06-1938 tot 10-06-1950     Kuinderstraat 20 eerste etage, Amsterdam (NH)
vanaf 10-06-1950     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
Beroep:
vanaf 12-05-1936     Timmerman, Aannemer, Makelaar (Werkplaats aan de Ruysdaelkade 79 onderhuis (zie 2 foto’s) en per 1 febr.1949 in de Rustenburgerstraat 46 (zie 2 fotos).)
Religie:
Rooms katholiek geworden op 14 jarige leeftijd
Getuige bij:
20-05-1937     huwelijk Samuel, Jacobus, Marie (Ko) Engelenberg (1906-1983) en Christina, Petronella (Stien) Dorenstouter (1906-1997)    [broer bruidegom]   [bron: reg.14/48]
3012loesgottschalk1910.jpg 3012loesgottschalk1930.jpg 7_3012loesgottschalk_franssteenmanhuw.jpg 7_3012loesgottschalk_franssteenmanhuw26juli1933.jpg 7h_trouwtanteloes_franssteenmanbruidsm.hil_en_joke.jpg 3012.jpg
257 3012loesgottschalk1910
258 3012loesgottschalk1930
259 7#3012loesGottschalk#franssteenmanhuw
260 7#3012loesgottschalk#franssteenmanhuw26juli1933
261 7H#TrouwTanteLoes#franssteenmanbruidsm.hil en joke
262 3012getuigschrift
3012louisemarieaugustinegottschalkgeboorte.jpg 3012louisemariaaugustinegottschalk_franciscusadrianussteenmanhuwelijk.jpg 3012getuigschrift.jpg 3012louisemariaugustinegottschalkarchiefkaart.jpg 3012waalstraat4.jpg 105325franssteenman.jpg
263 3012louisemarieaugustinegottschalkgeboorte
264 3012louisemariaaugustinegottschalk franciscusadrianussteenmanhuwelijk
265 3012getuigschrift
266 3012louisemariaugustinegottschalkarchiefkaart
267 3012Waalstraat4
268 105325franssteenman
105325g.jpg 105325franciscussteeenmanca.1984.jpg 105325franciscusadrianussteenmangeboorte.jpg.jpg 105325vliegbewijssteenman.jpg 105325vliegbewijssteenman1.jpg 105325franssteenmanarchiefkaart.jpg
269 105325G
270 105325franciscussteeenmanca.1984
271 105325franciscusadrianussteenmangeboorte.jpg
272 105325vliegbewijssteenman
273 105325vliegbewijssteenman1
274 105325franssteenmanarchiefkaart
105325franssteenmangezinskaart.jpg 105325franssteenmanwoningkaart.jpg 105325franssteenmanwoningkaart-2.jpg
275 105325franssteenmangezinskaart
276 105325franssteenmanwoningkaart
277 105325franssteenmanwoningkaart-2
VII-g Louise, Marie, Augustine (Loes) Gottschalk [3012G] (afb. 257 t/m 267) is geboren op 09-04-1909 om 05:00 in Amsterdam (NH). [bron: Gem. A. A’dam, reg. 7, folio 27], dochter van Jacob Gottschalk [3008G] (zie VI-e) en Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G]. Bij de geboorteaangifte van Loes waren de volgende getuigen aanwezig: Gautier Oltmans (geb. 1869) en Jan van Soest (geb. 1885).
Notitie bij de geboorte van Loes: Zie Geboorteakte
Loes is overleden op 15-04-1983 in Amsterdam (NH)., 74 jaar oud. Zij is begraven op 19-04-1983 in Begraafplaats St. Barbara..
Notitie bij Loes: Gezinskaart van F.A. Steenman en archiefkaart van Loes Gottschalk

School: St. Joannes Gesticht (St. Johannes school), Rustenburgerstraat 162, Amsterdam.
Adressen:
vanaf 09-04-1909     Albert Cuijpstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 1937     Amstelkade 67, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 05-11-1937     Waalstraat 4, Amsterdam (NH)
Beroep:
van 1926 tot 1934     Typiste advocatenkantoor Brikkenaar en van Dijk
Religie:
Rooms katholiek
Loes trouwde, 24 jaar oud, op 26-07-1933 in Amsterdam (NH) [bron: 3D/19v] met Franciscus, Adrianus (Frans) Steenman [105325G] (afb. 268 t/m 277), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Loes en Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus, Petrus Steenman (1894-1981) [broer bruidegom] en Jo Gottschalk (1906-2002) [zie VII-e] [broer bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-08-1933. Het huwelijk werd ontbonden op 11-09-1956 (Scheiding is nooit uitgesproken).
Notitie bij het huwelijk van Loes en Frans: Verloving op 16-11-1931
Zie huwelijksakte

Huwelijksreis 27 juli - 5 aug. 1933 Venlo - Valkenburg
Frans is geboren op 28-03-1909 om 23:00 in Amsterdam (NH) [bron: 6/97], zoon van Jacobus, Gerardus Steenman [3610G] en Johanna, Maria, Elisabeth (Anna) Sluijter [3609G]. Bij de geboorteaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas, Hendrik, Menagé Challa (geb. 1861) en Gautier Oltmans (geb. 1869).
Notitie bij de geboorte van Frans: Zie Geboorteakte
Frans is overleden op 20-07-1994 in Amsterdam (NH), 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: Was in de laatste fase van zijn leven ca. 5 jaar dementerend.
Frans begon later een relatie na 1957 met Antonia, Cornelia (Netty) van Hooidonk [103422G] (1909-1970).
Notitie bij Frans: Zie Archiefkaart en Gezinskaart
Zie Woningkaart van Woustraat 227-3 hoog en Ward Bingleystraat 7 hs.

Frans Sr. verliet 6 augustus 1956 zijn echtgenote Louise Gottschalk en ging vanaf die dag samenwonen met Antonia Cornelia (Netty) van Hooijdonk op de van Woustraat 227-III(zie woningkaarten) en haar 2 kinderen. Deze Antonia(Netty) was 16-12-1955 van haar echtgenoot Alfred Geijsen gescheiden; dit echtpaar woonde op de Waalstraat 7-1, dus min of meer de buren aan de overkant van Frans en Louise (Waalstraat 4 hs en Waalstraat 7-1 hoog). Netty was goed bevriend met Loes Steenman-Gottschalk. Netty verhuisde van de Waalstraat naar de van Woustraat 227-3 hoog op 6 augustus 1956 en vestigde zich daar samen met Frans Steenman en haar 2 kinderen.
De woning kwam leeg (Alfred was verhuisd naar de Herengracht 169 hs).
Adressen:
vanaf 1909     Rustenburgerstraat 258, Amsterdam (NH)
vanaf 1937     Amstelkade 67, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 05-11-1937     Waalstraat 4 hs, Amsterdam (NH)
van 12-09-1956 tot 22-01-1979     van Woustraat 227-III, Amsterdam (NH)
vanaf 22-01-1979     Ward Bingleystraat 7 hs, Amsterdam (NH)
vanaf 24-03-1993     Meer en Vaart 21, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Eigenaar van een installatiebedrijf
vanaf 1933     Electricien
Religie:
RK
Kind van Loes en Frans:
105330.jpg
278 105330
1 Robertus, Ignatius (Robbie) Steenman [105330G] (afb. 278), geboren op 19-12-1937 in Amsterdam (NH). Robbie is overleden op 29-03-1938 in Amsterdam (NH), 3 maanden oud (oorzaak: Longontsteking).
Notitie bij overlijden van Robbie: Robbie is slechts 3 maanden oud geworden.

Index (253 personen)

Admirael, Julien l’ (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van III-c]  III-c,1
Alphen, Willem van (*1799) [Getuige bij overlijdensaangifte van IV-d]  IV-d
Anker, Hendrina van den (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-h]  IV-h,5
Arenhuijsen, Aefje, Sara (*±1770) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IV-h]  IV-h; IV-h,1
Arkenbout, Cornelis, Dirk (*1835) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-d]  VI-d
Arkenbout, Cornelis, Dirk (*1867) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-d]  VI-d
Arkenbout, Dirk, Cornelis (*1833, †24-12-1903) [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Arkenbout, Everardus, Johannes, Cornelis (*28-01-1865, †24-08-1927) [Partner van VI-d]  VI-d; VI-e; VII-a; VII-b; VII-c
Arkenbout, Everardus, Johannes, Cornelis (*26-12-1891, †05-09-1892) [Zoon van VI-d]  VI-d,3
Arkenbout, Everardus, Johannes, Cornelis (*12-07-1894, †27-01-1959) [Nummer VII-c]  VII-c
Arkenbout, Everardus, Johannes, Cornelis (*17-08-1917) [Zoon van VII-c]  VII-c,1
Arkenbout, Jacob (*17-07-1893, †19-07-1893) [Zoon van VI-d]  VI-d,5
Arkenbout, Johanna, Catharina (*08-01-1897, †03-04-1897) [Dochter van VI-d]  VI-d,7
Arkenbout, Johanna, Maria (*04-09-1888) [Nummer VII-a]  VII-a
Arkenbout, Maria (*17-07-1893, †12-09-1893) [Dochter van VI-d]  VI-d,4
Arkenbout, Neleta, Hillegonda (*02-09-1889) [Nummer VII-b]  VII-b
Barkhausen, Gezina, (*±1845, †<1895) [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Becker, Johannes, Christianus, Lambertus (*±1860) [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Beckers, Josephus, Andreas, Johannes (*1889) [Partner van VII-a]  VII-a
Beek, Gerrit (*1810) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VI-d]  VI-d
Beek, Hendrik van (*1870) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VII-d]  VII-d
Bendix, Maria, Clara (Sara) (*1745, †07-07-1817) [Partner van III-a]  III-a; IV-d
Biman, Zwaantje (*±1805, †<1865) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Bleekendaal, Maria, Wilhelmina (*±1860, †<1925) [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Bodaart, Maria, Agnes (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-c]  III-c,4
Boenen, Gerard de (*1766) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-d]  IV-d,3
Boeven, Gerard de (*1766) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van IV-d]  IV-d
Boom, Adrianus van der (*1875) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VII-e]  VII-e
Broekman, Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) (*15-03-1876, †14-12-1957) [Partner van VI-e]  VI-d; VI-e; VII-e; VII-f; VII-g
Broekman, Ernest, Louis, Jean (Ernest) (*26-10-1877, †05-05-1957) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-e]  VI-e
Broekman, Johannes, Bernardus (Jean, Bernard) (*04-04-1841, †03-08-1884) [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Broer, Jan, Gerritsz (*1795, †03-12-1832) [Schoonvader van V-b]  V-b
Broer, Neletta, Hillegonda (Gon) (*01-05-1833, †04-01-1918) [Partner van V-b]  V-b; VI-e
Brommeijer, Barend (*1770, †<1808) [Partner van IV-i]  IV-h,6; IV-i
Brommeijer, Helena, Elisabeth (*1791) [Dochter van IV-i]  IV-i,1
Burnet, Hendrik (*1785) [Getuige bij geboorteaangifte van V-b]  V-b
But, Jan (*1782) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van V-b]  V-b
Camerling, Joanna (*±1760, †28-01-1821) [Partner van IV-a]  IV-a
Carels, Johanna, Antonia (Joke) (*03-09-1906, †30-05-1995) [Partner van VII-e]  VII-d; VII-e
Carels, Kornelis, Willem (*24-12-1858, †29-11-1942) [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Carels, Willem, Izaac (Wim) (*1898) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-e]  VII-e
Challa, Nicolaas, Hendrik, Menagé (*1861) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VII-g]  VII-g
Clingenman, Jacob (*±1750) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van III-b]  III-b
Damens, Catharina (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-c]  IV-c
Davids, Dina (*±1750) [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d
Diemen, Margareta, Christina van (*±1860) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Diggelen, Teunis, Peter van (*1771) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,2
Dijkmeijer, Johanna, Christina (*±1870) [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Dongen, Pieter van (*1862) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VII-d]  VII-d
Dorenstouter, Christina, Petronella (Stien) (*25-05-1906, †09-03-1997)  VII-f
Eeden, Willem van (*1811) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van V-a]  V-a,7
Eerensbergen, Hendrika (*03-11-1793, †22-11-1869) [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Egeraat, Johannes van (*1862) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VII-e]  VII-e
Eijmeren, Rut van (*±1770) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IV-h]  IV-h
Eijndthoven, Alida, Judith van (*01-03-1864, †07-06-1919) [Dochter van V-a]  V-a,7
Eijndthoven, Jan, Willem van (*26-07-1868) [Zoon van V-a]  V-a,8
Eijndthoven, Johannes van (*±1810, †<1866) [Schoonvader van V-a]  V-a
Eijndthoven, Wilhelmus, Hendrikus van (*20-01-1835, †08-07-1894) [Partner van V-a]  IV-d; V-a
Engelenberg, Karel, Johannes (*10-01-1912, †26-09-1981) [Partner van VII-f]  VII-e; VII-f
Engelenberg, Samuel, Jacobus (Jacob) (*02-12-1875, †21-01-1953) [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Engelenberg, Samuel, Jacobus, Marie (Ko) (*21-12-1906, †03-02-1983) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-f]  VII-f; VII-f
Everse, Hendrik (*1795) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,2
Ficken(s), Elisabeth (*±1690, †1759) [Partner van II-a]  II-a
Flikkerman, Helena (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-i]  IV-i,1
Fransen, Helena (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-g]  IV-g
Godschalck, Johanna, Hermina (*1771, †1773) [Dochter van III-a]  III-a,3
Godschalk, Anna, Margrita (*1769) [Dochter van III-a]  III-a,2; III-f
Godschalk, Catharina (*1778) [Nummer IV-c]  III-d; IV-c; IV-h,4
Godschalk, Eerstgeboren kind (*±1790, †1793) [Kind van III-f]  III-f,1
Godschalk, Geertruij (*1773) [Nummer IV-i]  IV-h,6; IV-i
Godschalk, Johannes (*1767, †>1794) [Nummer IV-a]  III-f; IV-a
Godschalk, Maria, Margareta (Grietje) (*1771, †1806) [Nummer IV-h]  IV-c,1; IV-h
Godschalk, Petrus (*1776) [Zoon van III-a]  III-a,5; III-f; III-f
Godtschalk, Anna, Catharina (*±1745, †1801) [Nummer III-c]  III-c; IV-f; IV-g; IV-h,3
Godtschalk, Anna, Margaretha (*1740, †04-08-1812) [Nummer III-b]  III-b; IV-e
Godtschalk, Bartholomeus (*±1747, †<1796) [Nummer III-d]  III-d; IV-c; IV-h
Godtschalk, Cyriacus (*1748) [Nummer III-e]  III-e; IV-i
Godtschalk, Gerardina (*16-05-1825, †22-05-1825) [Zoon van IV-d]  IV-d,3
Godtschalk, Gerardina (*02-05-1826, †07-02-1845) [Dochter van IV-d]  IV-d,4
Godtschalk, Hendrik (*±1690, †1773) [Nummer II-a]  II-a
Godtschalk, Jacob (*±1740, †>1802) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-h,3; IV-h,4
Godtschalk, Jacoba, Julia (*02-06-1824, †17-09-1824) [Dochter van IV-d]  IV-d,2
Godtschalk, Johannes (*±1770) [Zoon van III-e]  III-e,1
Godtschalk, Johannes (*1805) [Zoon van IV-c]  IV-c,1; IV-h
Godtschalk, Meijer, Jacob (*1780, †18-11-1832) [Nummer IV-d]  IV-d; V-a; V-b
Godtschalk, Neeltje (*26-02-1823, †18-04-1893) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c; VI-c
Godtschalk, Pieter (*±1749) [Nummer III-f]  III-a,5; III-f
Godtschalk, Theodora (*19-10-1828, †29-08-1849) [Dochter van IV-d]  IV-d,5
Godtschalk, Theodora, Gerdina (*01-03-1849, †13-06-1933) [Dochter van V-a]  V-a,1
Godtschalk, Vader (*±1670) [Nummer I]  I; II-a; II-b
Goldstein, Wilhelmina, Frederika (*05-12-1895) [Partner van VII-c]  VII-c
Goldstein, Zacharia, Christiaan (*±1870) [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Gotschalk, Gertrudis (Geertrui) (*1772) [Nummer IV-b]  III-a; IV-b
Gottschalk, Elisabeth, Jacoba (Els) (*23-03-1942, †04-05-2001) [Dochter van VII-e]  VII-e,2
Gottschalk, Frederik, Antonius (Fred) (*18-03-1935, †11-09-2001) [Zoon van VII-e]  VII-e,1
Gottschalk, Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) (*07-11-1907, †08-05-2001) [Nummer VII-f]  VII-e; VII-f
Gottschalk, Jacob (*07-03-1830, †22-05-1893) [Nummer V-b]  V-b; VI-d; VI-e
Gottschalk, Jacob (*11-06-1875, †30-10-1946) [Nummer VI-e]  VI-d; VI-e; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g
Gottschalk, Jacob, Johannes (Jacques) (*11-05-1895, †18-02-1953) [Nummer VII-d]  VII-d; VII-e
Gottschalk, Jan (*09-12-1871, †04-02-1878) [Zoon van V-b]  V-b,2
Gottschalk, Johanna, Catharina (*09-03-1866, †02-02-1918) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-a; VII-b; VII-c
Gottschalk, Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) (*22-09-1906, †26-10-2002) [Nummer VII-e]  VII-d; VII-e; VII-f; VII-g
Gottschalk, Johannes, Bernardus, Franciscus (Joop) (*30-07-1926, †08-06-1997) [Zoon van VII-d]  VII-d,1
Gottschalk, Louise, Marie, Augustine (Loes) (*09-04-1909, †15-04-1983) [Nummer VII-g]  VII-e; VII-g
Groot, Pieter (*1798) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van V-b]  V-b,2
Gustin, Theresia (*±1745) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van III-c]  III-c,3
Hamerslag, Caspar (*±1780) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-h]  IV-h,5
Handschijt, Pieter (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-i]  IV-i
Hanse, Cornelis, Franciscus (*1857) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-d]  VII-d
Haze, Geertruida, Gezina (*±1800) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van V-b]  V-b
Heere Godtschalk, Aimee de (*±1710, †<1776) [Nummer II-b]  II-b; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f
Heerridder, Catharina (*1798) [Dochter van IV-g]  IV-g,1
Heerridder, Helena, Maria (*1768) [Nummer IV-f]  IV-f
Heerridder, Jan, Joseph (*1770) [Zoon van III-c]  III-c,3
Heerridder, Johannes, Bapta (J(e)an) (*±1740, †10-04-1801) [Partner van III-c]  III-c; IV-f; IV-g
Heerridder, Julien, Joseph (*1766) [Zoon van III-c]  III-c,1
Heerridder, Maria, Agnes (*1773) [Dochter van III-c]  III-c,4
Heerridder, Petrus (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-f]  IV-f
Heerridder, Pierre (*±1710) [Schoonvader van III-c]  III-c; III-c,5
Heerridder, Pierre (*06-08-1775) [Zoon van III-c]  III-c,5
Heerridder, Wilhelmus (*1778) [Nummer IV-g]  IV-g
Hein, Carel (*1848) [Partner van VI-a]  VI-a
Hein, Johann, Wihelm (*24-10-1809) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Hesse, Franciscus, Hendricus (Frans) (*05-11-1877, †20-08-1968) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-e]  VI-e
Heun, Jan, Hendrik van (*1830) [Getuige bij overlijdensaangifte van V-a]  V-a
Hielekes, Jan (*1822) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VI-d]  VI-d
Hofsteden, Hartog, Levie (*03-04-1750, †23-07-1824) [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Hofsteden, Sara, Levie (*1774, †18-09-1818) [Partner van IV-d]  IV-d
Holewijn, Hendrik (*1824) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  V-a
Hooidonk, Antonia, Cornelia (Netty) van (*16-12-1909, †17-06-1970)  VII-g
Hoppekamp, Geertruij (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-i]  IV-i
Janning, Casper, Jacobus, Antonius (*1863) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-d]  VI-d
Jonkers, Carolina (*24-03-1869, †12-05-1895) [Partner van VI-e]  VI-e; VII-d
Jonkers, Johannes, Hendrikus, Adrianus (*1827, †<1895) [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Juthing, Maria, Anna (*±1700, †1790) [Partner van II-a]  II-a
Kaaij, Antony van der (*1780) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van IV-d]  IV-d,3
Kaaij, Dirk, Adrianus van der (*±1775) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-d]  IV-d,3
Kaaij, Johannes van der (*1793) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,4
Kirchner, Jan (*1802) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  V-a
Klaassen, Anna (*±1775) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-h]  IV-h,2
Klein, Arien (*1782) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van V-b]  V-b
Kloppe, Johanne, Sophie (*±1830) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Knokkes, Engel, Margaretha, Knokkes (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-b]  III-b,2
Kobus, Martinus (*1783) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,2
Koenders, Jenneke (*01-09-1822) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Köller, Geertruda, Wilhelmina (*1839, †31-01-1922) [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Krepken, Hendrik (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-i]  IV-i,1
Krommendam, Geertruida, Gerarda, Maria (*26-10-1881, †17-11-1958) [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Laan, Jan van der (*1809) [Getuige bij geboorteaangifte van VI-d]  VI-d
Lazarum, Jacobus, Everardus, Wilhelmus (*1861) [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Lazarum, Johanna, Maria, Jacoba (Jo) (*13-05-1900, †06-12-1983) [Partner van VII-d]  VII-d
Lieshout, Aletta (*±1810) [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Lindner, Friedrich, Adolph, Richard (*26-06-1855) [Partner van VI-b]  VI-b
Lindner, Friedrich, Gustav, Adolph (*±1830) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Lobrij, Everardus, Theodorus (*1888) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VII-f]  VII-f
Maire, Frans, Joseph la (*1801, †17-02-1871) [Schoonvader van V-b]  V-b; VI-d
Maire, Johanna, Catharina la (*08-11-1830, †12-01-1871) [Partner van V-b]  V-b; VI-d
Maurer, Catharina, Johanna (Joke) (*20-04-1882, †12-04-1960) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Meeteren, Aaltje van (*±1835) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Meij, Marie de (*±1710) [Schoonmoeder van III-c]  III-c; III-c,5
Meijer(s), Margaretha, Leeser (*±1750) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van III-b]  III-b
Metz, Cornelis (*26-07-1797, †16-09-1841) [Getuige bij overlijdensaangifte van IV-d]  IV-d; IV-d,5
Metz, Gerrit (*12-06-1763, †>1834) [Schoonvader van IV-d]  IV-d
Metz, Jan (*13-05-1818) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  IV-d; V-a
Metz, Judig (*1796, †10-11-1869) [Partner van IV-d]  IV-d; V-a; V-a; V-b
Metz, Julianus, Cornelis (*1817) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  V-a; V-a,1
Metz, Wilhelmus, Theodorus (*1824) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  V-a
Mijsenhijm, Hendrik (*1663) [Schoonvader van II-b]  II-b
Mol, Machiel (*±1860) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Mol, Machiel (*1889) [Partner van VII-b]  VII-b
Mooring, Aaltje, Janna (*25-01-1868, †22-12-1940) [Partner van VI-c]  VI-c
Mooring, Jacob (*±1835) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Mulder, Barend (*±1775) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-c]  IV-c,1
Nie, Hendrik de (*1776) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,5
Nimwegen, Petronella van (*±1860) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
NN, Johanna, Geertruij (*±1710) [Partner van II-b]  II-b; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f
NN, NN (*±1670) [Partner van I]  I; II-a; II-b
Offenbeek, Adrianus van (*1790) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-d]  IV-d,4
Oltmans, Gautier (*1869) [Getuige bij geboorteaangifte van VII-g]  VII-g; VII-g
Oosterbeek, Dirk (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-b]  III-b,2
Oosterom, Neelke van (*20-11-1763, †05-02-1846) [Schoonmoeder van IV-d]  IV-d
Pendris, Jan (*±1745) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van III-c]  III-c,3
Pietersen, Catharina (*1800) [Dochter van IV-h]  III-a; III-c; IV-h,3
Pietersen, Geertruij (*1806) [Dochter van IV-h]  IV-h,6; IV-i; IV-i
Pietersen, Heintje (*1804) [Zoon van IV-h]  IV-h,5
Pietersen, Jacobus (*1802) [Zoon van IV-h]  III-a; IV-c; IV-h,4
Pietersen, Johannes, Ferdinandus (*1797) [Zoon van IV-h]  IV-h,1
Pietersen, Pieter (*1766) [Partner van IV-h]  IV-h
Pietersen, Wilhelmus (*±1775) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-h]  IV-h,2
Pietersen, Wilhelmus (*1799) [Zoon van IV-h]  IV-h,2
Prudentia, Anjon (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van III-c]  III-c,1
Reuvers, Johannes, Ferdinandus (*±1770) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van IV-h]  IV-h,1
Rijkers, Jacob (*1842) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  V-a
Rolok, Hieronymus (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-c]  III-c,4
Rossum, Teunis van (*1784) [Getuige bij geboorteaangifte van V-b]  V-b
Rutgers, Catharina (*±1780) [Partner van IV-g]  IV-g
Sabel(s), Anna (Anneke) (*±1740, †>1808) [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-b; IV-c
Sabel(s), Johannes (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-a]  IV-a
Schermelé, Johannes, Wilhelmus, Coenradus (*1820) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-b]  V-b
Schouten, Gerrit (*13-10-1786, †03-10-1866) [Schoonvader van V-a]  V-a
Schouten, Gerrit, Gerritz (*30-03-1829, †26-04-1903) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  V-a
Schouten, Gerrit, Willem (*27-08-1858, †11-01-1938) [Nummer VI-c]  V-a; VI-c
Schouten, Hendrika, Geertruijda (*03-05-1851) [Nummer VI-a]  VI-a
Schouten, Janna, Casparina (*17-01-1856, †01-05-1932) [Dochter van V-a]  V-a,5
Schouten, Judith, Jacoba (*24-06-1852, †12-05-1881) [Dochter van V-a]  V-a,3
Schouten, Wilhelmina, Johanna (*13-12-1853) [Nummer VI-b]  VI-b
Schouten, Willem, Gerrits (*15-10-1823, †24-04-1859) [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c
Schulker, Severin (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-a]  III-a,2
Sijpestijn, Antonie (*±1685, †>1721) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van II-b]  II-b
Slims, Johanna (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-a]  III-a,3
Sluijter, Johanna, Maria, Elisabeth (Anna) (*05-08-1869, †02-05-1949) [Schoonmoeder van VII-g]  VII-g
Soepels, Cuneke (*±1750) [Partner van III-e]  III-e; IV-i
Soest, Jan van (*1885) [Getuige bij geboorteaangifte van VII-g]  VII-f; VII-g
Spieker, Hermanus (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van III-a]  III-a,3
Stam, Frans van der (*±1750) [Schoonvader van IV-b]  IV-b; IV-b
Stam, Jan van der (*1776) [Partner van IV-b]  III-a; IV-b
Steenis, Leendert, Adrianus van (*1840) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van V-a]  V-a,7
Steenman, Franciscus, Adrianus (Frans) (*28-03-1909, †20-07-1994) [Partner van VII-g]  VII-e; VII-g
Steenman, Jacobus, Gerardus (*21-04-1861, †28-01-1952) [Schoonvader van VII-g]  VII-g
Steenman, Jacobus, Petrus (*22-07-1894, †28-03-1981) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-g]  VII-g
Steenman, Robertus, Ignatius (Robbie) (*19-12-1937, †29-03-1938) [Zoon van VII-g]  VII-g,1
Stijgers, Hermanus (*1774) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van V-b]  V-b
Tarwe, Catarina (*±1685, †>1721) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van II-b]  II-b
Tegel, Arien (*1805) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van V-b]  V-b,2
Thiel, Helena, Maria van (*±1740) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-f]  IV-f
Thijssen, Joanna, Margaritha, Jacoba (*1800) [Dochter van IV-f]  IV-f,3
Thijssen, Joannes (*1789) [Zoon van IV-f]  IV-f,1
Thijssen, Matthias (*±1765) [Partner van IV-f]  IV-f
Thijssen, Matthias, Joannes (*1792) [Zoon van IV-f]  IV-f,2
Tolhuijs, Johanna, Maria (*26-02-1837) [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Tongeren, Willem van (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-g]  IV-g
Veen, Johan, Hendrik (Jan) van (*1806) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-b]  V-b; V-b
Veen, Johanna van (*18-04-1796, †<1871) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Veen, Peter van (*±1760, †<1788)  IV-a
Veltman, Cornelis, Johannes (*20-08-1870, †30-03-1944) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-e] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-d]  VI-e; VII-d
Vethaak, Dirk (*±1775) [Partner van IV-e]  IV-e
Visser, Machiel de (*1809) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van V-a]  V-a
Vosskruier, Albertus, Antonius (*1828) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VI-d]  VI-d
Vrij, Christina (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-e]  IV-e
Vrij, Frederik (*±1750) [Getuige bij geboorteaangifte van IV-e]  IV-e
Vrijde, Christina (*1777) [Nummer IV-e]  IV-e
Vrijde, Engel, Margaretha, Dirkje (*1779) [Dochter van III-b]  III-b,2
Vrijde, Frederik, Willem (*1783) [Dochter van III-b]  III-b,3
Vrijde, Johannes (*±1780) [Partner van IV-c]  IV-c
Vrijde, Lodewijk (*1744, †1785) [Partner van III-b]  III-b; IV-e
Walman, Johannes (*±1700, †<1764)  II-a
Webers, Anna, Margrita (*±1745) [Partner van III-f]  III-a,2; III-a,5; III-f; IV-a
Weddenpohl, Coenraad (*1791) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VI-e]  VI-e
Weerden, Gijsbert van (*1779) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van V-a]  V-a,1
Weerden, Gijsbertus van (*27-05-1780, †01-07-1856)  IV-d
Werkhoven, Gerardus, Hendricus van (*1777) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van IV-d] [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van IV-d]  IV-d; IV-d,2; IV-d,3
Werven, Maria van (*±1670) [Schoonmoeder van II-b]  II-b
Willems, Hendrik, Willem (*1821) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VI-e]  VI-e
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 30-06-2019 09:31:06 door A.E.M. Beltzer